Skip to content
Home » [NEW] ‘อยากเป็นหมอ’ มาดูเส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี แพทยศาสตร์ ที่อังกฤษ | เรียน ต่อ แพทย์ เฉพาะ ทาง ต่าง ประเทศ – NATAVIGUIDES

[NEW] ‘อยากเป็นหมอ’ มาดูเส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี แพทยศาสตร์ ที่อังกฤษ | เรียน ต่อ แพทย์ เฉพาะ ทาง ต่าง ประเทศ – NATAVIGUIDES

เรียน ต่อ แพทย์ เฉพาะ ทาง ต่าง ประเทศ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *

นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

สาขาวิชา *

ระดับการศึกษาต่อ *

จังหวัดที่อาศัยอยู่ *

ปีการศึกษา *

Table of Contents

[NEW] | เรียน ต่อ แพทย์ เฉพาะ ทาง ต่าง ประเทศ – NATAVIGUIDES

shares

 • LinkedIn

อเมริกาเป็นประเทศในฝันด้านการทำงานของคนทั้งโลก ด้วยผลตอบแทนที่สูงและโอกาสในการร่วมงานกับคนจากหลากหลายประเทศ แต่การจะเข้าไปทำงานที่ประเทศอเมริการนั้นก็ต้องผ่านด่านอะไรมากมาย แล้วอาชีพหมอล่ะ? จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? Lin’s Thailand จะไขข้อสงสัยให้กับผู้ที่สนใจจะทำงานเป็นหมอในประเทศอเมริกาเอง

เงื่อนไขขั้นต่ำของผู้ที่ต้องการเป็นแพทย์ในอเมริกามีอะไรบ้าง

การเป็นหมอในอเมริการนั้น ถ้าเป็นผู้ที่เรียนในอเมริกาเลยจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งก่อน จากนั้นก็เรียนต่อในคณะแพทย์อีก 4 ปี แล้วค่อยฝึกงานเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลอีกที จึงจะสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ ขั้นตอนก็จะเป็นดังนี้

  1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่า เกรด 12 หรือชั้น ม.6 หรืออาจจะสอบเทียบวุฒิ GED

  2. เรียนปริญาตรีในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 ปี หรือปริญญาตรีในคณะที่สามารถสมัครเรียนต่อแพทย์หลักสูตร 4MD ได้

  3. สอบ

   MCAT (Medical School Admission test) เพื่อศึกษาต่อในคณะแพทย์

  4. เรียนคณะแพทยศาสตร์อีก 4 ปี

สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนต่อในคณะแพทย์นั้นอาจจะไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นผู้ที่จบคณะใดคณะหนึ่งมาเป็นพิเศษ แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนก็ควรที่จะเรียนในคณะที่มีวิชาชีววิทยากับเคมีมากเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้าและเรียนแพทย์ในอนาคต ซึ่งก็อาจจะมีบางหลักสูตรที่สอนวิชา Pre-med ให้นักศึกษาสำหรับเตรียมตัวสอบ Medical College Admission Test (MCAT) ด้วย

แต่สำหรับคนที่จบ ม.6 ในไทยสามารถเรียนในหลักสูตรแพทย์ 6 ปีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาของอเมริกาก็ได้ เช่น แพทย์ในประเทศโปแลนด์ เป็นต้น จากนั้นก็สอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของอเมริกาตามปกติ

MCAT – Medical College Admission Test – คืออะไร

MCAT เป็นข้อสอบแบบ multiple-choice ที่นักเรียนจะต้องสอบให้ผ่านจึงจะมีสิทธิ์เรียนในคณะแพทย์ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยวิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) และการใช้ภาษา (Verbal skills) ซึ่งจะใช้เวลาสอบทั้งหมด 5 ชั่วโมงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ยิ่งคะแนนสอบมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสในเรียนต่อแพทย์มากเท่านั้น

เป็นแพทย์-อเมริกา-หมอ-ทำงานที่อเมริกา-USMLE

โรงเรียนแพทย์ (Medical School) ในอเมริกา

โรงเรียนแพทย์ในอเมริกาจะเรียนทั้งหมด 4 ปี หรือ 4MD โดยใน 2 ปี แรกจะเป็นการเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิธิการคิดแบบแพทย์ ซึ่งจะเป็นการเรียนผ่าน Textbook และการเรียนในห้องแลปเป็นหลัก และในระหว่างที่เรียน 2 ปีแรก ผู้เรียนจะต้องสอบ United States Medical Licensing Examination สเต็ปที่ 1 อีกด้วย

จากนั้นอีก 2 ปีหลัง ผู้เรียนจะต้องเรียนในชั้นคลินิก ซึ่งจะต้องฝึกงานในโรงพยาบาลกับผู้ป่วยจริง ซึ่งผู้เรียนจะต้องนำความรู้เรียนมาประยุกต์ใช้ และหลังจากที่เรียนจบก็จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพขั้นที่ 2 เมื่อสอบผ่านแล้วก็ฝึกงานในโรงพยาบาลต่ออีก จนถึงกำหนดสอบขั้นที่ 3 เมื่อสอบผ่านทั้ง 3 ขั้นตอนก็จะสามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ในอเมริกาได้

ถ้าไม่ได้เรียนจบแพทย์ที่อเมริกาทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนในประเทศอเมริกา ก็สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้แต่จะต้องมีวุฒิ MD จากสถาบันที่แพทยสภาอเมริการับรองก่อน จากนั้นก็สอบ United States Medical Licensing Examination (USMLE) เช่น แพทย์ 4MD และ 6MD ในประเทศโปแลนด์

เป็นแพทย์-อเมริกา-หมอ-ทำงานที่อเมริกา-USMLE

ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของอเมริกา United States Medical Licensing Examination (USMLE)

ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของอเมริกา หรือ USMLE นั้นเป็นข้อสอบที่มีการวัดความรู้การเป็นแพทย์ในหลายขั้นตอน ซึ่งนักเรียนทุกคนที่ต้องการทำงานในอเมริกาจะต้องสอบให้ได้ ในข้อสอบจะเน้นความรู้แพทย์ วิทยาศาสตร์สำหรับแพทย์และการประยุกต์ใช้ความรู้กับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

การสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์อเมริกาหรือ USMLE ถือเป็นข้อสอบแพทย์ที่มีความยากอันดับต้น ๆ ด้วยเหตุผลที่ว่านักเรียนแพทย์ของอเมริกานั้นจะต้องเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีมาก่อนแล้วจึงมาเรียนต่อแพทย์อีก 4 ปี จึงถือว่านักเรียนกลุ่มนี้มีวัยวุฒิที่สูง USMLE จึงเป็นข้อสอบที่วัดทั้งความรู้ ความสามารถแล้วยังวัดเรื่องมุมมองทัศนคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแพทย์อย่างครบถ้วน จนถือเป็นแนวทางการสอบวัดความรู้แพทย์ไปในอีกหลายประเทศอีกด้วย

ข้อสอบ USMLE หรือ United States Medical Licensing Examination นั้นแบ่งการสอบออกเป็น 3 ขั้นตอน จัดสอบโดย the Federation of State Medical Boards (FSMB) และ the National Board of Medical Examiners (NBME) ซึ่งข้อสอบนี้ถือเป็นข้อสอบกลางที่เด็กที่เรียนในอเมริกาและแพทย์จากทั่วโลก (International Medical Graduates (IMGs)) ต้องสอบร่วมกัน ทำให้ในปี ๆ หนึ่งนั้นมีนักเรียนแพทย์เข้าสอบเป็นจำนวนมาก

ข้อสอบ USMLE จะแบ่งสอบเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนในอเมริกาหรือนอกประเทศอเมริกาก็จะต้องสอบให้ผ่านทั้งหมดก่อนที่จะได้ทำงานในโรงพยาบาลของอเมริกา

รายละเอียดคอร์สเรียน KAPLAN USMLE Step 1

คุณสมบัติในการสอบใบประกอบวิชาชีพ

การสอบ License ของอเมริกาอาจมีข้อแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกันนั่นก็คือผู้ที่ต้องการทำงานในอเมริกาต้องผ่าน USMLE ขั้นตอนที่ 1 และ/หรือ2 จากนั้นก็ฝึกงานอย่างน้อย 1 ปีในโรงพยาบาลที่อเมริกา ซึ่งผู้ที่ฝึกงานจะได้รับความรู้และการสอนงานให้สามารถรักษาคนได้จริง จึงจะมีสิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพขั้นตอนสุดท้าย

จะฝึกงานในโรงพยาบาลของอเมริกาได้อย่างไร

เนื่องจากผู้สมัครเข้ามาฝึกงานในโรงพยาบาลของสหรัฐนั้นมีจำนวนค่อนข้างมาก โรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการเลือกผู้สมัครเรียกว่า ระบบ “Matching” หรือระบบจับคู่นั่นเอง โดยที่โรงพยาบาลจะกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมเอาไว้ ซึ่งทั้งตัวผู้สมัครก็จะได้โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตัวเอง โดยระบบ “Matching” จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฝึกงานทุกปีในเดือนมีนาคม โดย สำนักงานจับคู่แห่งชาติ หรือ National Resident Matching 

ประเด็นสำหรับคือผู้ที่ต้องการจะฝึกงานในโรงพยาบาลของอเมริกาจะต้องสอบ USMLE ให้ได้คะแนนมากกว่า 200/82 คะแนนขึ้นไป นอกจากนี้ก็อาจพิจารณาว่าผู้ที่ต้องการฝึกงานงั้น เคยฝึกงานในโรงพยาบาลของสหรัฐมาก่อนหน้านี้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมฝึกงานระยะสั้นหรือหลักสูตรแลกเปลี่ยนที่ได้เรียนชั้นคลินิกในอเมริกา รวมถึงได้รับจดหมายหรือหนังสือรับรองจากแพทย์ในอเมริกาที่นักศึกษาเคยไปฝึกงานหรือทำงานด้วย

สิ่งที่สำคัญอีกประการคือผู้ที่ต้องการฝึกงานจะต้องบอกได้ว่าเพราะเหตุผลตนเองถึงสมควรฝึกงานในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายเพื่อระบุเป้าหมาย และแรงจูงใจในการเป็นแพทย์ เป้าหมายในอนาคตว่าต้องการ่ำงานเฉพาะทางด้านไหน และจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ก็จะช่วยให้กรรมการให้ความสนใจได้เช่นเดียวกัน

Kaplan-USMLE-Lin's-เรียนแพทย์ที่อเมริกา-เป็นหมอที่อเมริกา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย


เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางที่อเมริกา ได้เงินหรือไม่ ใช้วีซ่าอะไร | หมอจริง


สามารถดู live เรื่องการเรียนแพทย์ที่อเมริกา ฉบับเต็ม ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4hhMZgNynqE\u0026t=25s
คอร์สออนไลน์ \”หาตัวเองอย่างไรในวัยรุ่น\”
เสื้อ Anyone Can Be Anything
Facebook หมอจริง DR JING https://bit.ly/2XTD6zY
Instagram @drjingdrjing https://bit.ly/34Z3NVy
twitter @drjingdrjing https://bit.ly/2xzUL57
ติดต่องานบรรยายเเละวิทยากร [email protected]
ติดต่องาน คุณเอ (064)2833281
หมอจริงเข้าใจวัยรุ่น หมอจริง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางที่อเมริกา ได้เงินหรือไม่ ใช้วีซ่าอะไร | หมอจริง

เรียนแพทย์ในอังกฤษเป็นยังไง?!?! มาดูกัน!! 😱🔥😱🔥


อีดิธ จีพี คือ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปนะคะ ไม่ใช่แพทย์ประจำบ้าน(residency)
สวัสดีค่ะ 💗💕 ฟ้านะคะ
วีดีโอนี้จะมาพูดถึงการเรียนแพทย์ในอังกฤษนะคะ
มีคำถาม ติชม แนะนำอะไร สามารถเขียนลงในกล่องคอมเม้นได้เลยค่ะ ยินดีมากๆ ☺️🌹✨
IG: @fahostha
—————————————
Song: Del Smells Like Summer (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/jHdlMzBPZq8

เรียนแพทย์ในอังกฤษเป็นยังไง?!?! มาดูกัน!! 😱🔥😱🔥

เรียนฟรี มีเงินเดือน l 🇩🇪 เจาะลึกทุนเยอรมัน DAAD + แชร์เคล็ดลับสมัครทุนต่างประเทศ


คลิปที่หลายคนถามถึงมาแล้วววว finallyyyyy
(คำเตือน ช่วงท้ายคลิปมีความผีบ้านิดหน่อยนะคะ เพราะพูดนานเกิน เหน่ยย 5555)
.
เราจะมาเจาะลึกเรื่อง \”ทุนเยอรมัน\” โดยเฉพาะทุน DAAD กันค่า ว่าทุนนี้เป็นยังไง มีสาขาอะไรบ้าง รายละเอียดต่างๆ เป็นยังไง แล้วก็จะมารีวิวประสบการณ์ พร้อมกับบอกเคล็ดลับการสมัครทุนของเราอย่าง \”ละเอียดดดยิบบ\” อีกเช่นเคย เราขอแบ่งพาร์ทของวิดีโอไว้แบบนี้นะคะ ใครสนใจพาร์ทไหนเป็นพิเศษก็คลิกได้เล้ยย
PART 1 All you need to know
01:41 ข้อควรรู้ มหาลัยเยอรมันเรียนฟรีจริงไหม ค่าเทอมเท่าไหร่
03:16 เยอรมันมีทุนแบบไหนบ้าง
03:55 DAAD คืออะไร
04:44 ทุนให้เงินเดือนเท่าไหร่
06:51 มีทุนแบบไหน สาขาอะไรบ้าง
09:56 ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันสมัครได้ไหม
12:09 ควรมีคะแนนสอบภาษาเท่าไหร่
13:37 เกรดเฉลี่ยสำคัญแค่ไหน
15:00 เรียนไปทำงานไปได้ไหม
16:28 สมัครได้ถึงอายุเท่าไหร่
16:49 เรียนจบแล้วหางานทำ+ตั้งรกรากที่เยอรมันเลยได้ไหม
PART 2 My tips and experience
19:14 Step 1 รู้จักตัวเอง
20:12 Step 2 หาข้อมูลเกี่ยวกับทุนที่สนใจ
20:33 Step 3 แชร์เคล็ดลับการสอบไอเอลแบบเรียนด้วยตัวเอง
22:47 Step 4.1 Recommendation Letter
23:55 Step 4.2 Motivation Letter + เคล็ดลับการเขียนเรียงความแบบเยอรมัน
29:03 Step 5 อัพโหลดทุกอย่างแล้วรอเรียกสัมภาษณ์
29:47 Step 6 การสัมภาษณ์ทุน คำถามที่เจอ
33:46 Step 7 ได้ทุนแล้วโว้ยยยยยยยยยยยยยย
Special Thanks for the music
Sam Stan Look Like Art https://thmatc.co/?l=B3684378
ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับทุนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะค้าาา
IG: itspattamai
See you in the next video kaaa

เรียนฟรี มีเงินเดือน l 🇩🇪 เจาะลึกทุนเยอรมัน DAAD + แชร์เคล็ดลับสมัครทุนต่างประเทศ

[ENG CC] เรียนแพทย์ฟิลิปปินส์ หลักสูตร 4 ปี จบป.ตรีแล้วอยากเรียนแพทย์ Cebu institute of medicine


แพทย์ต่างประเทศแพทย์ฟิลิปปินส์เรียนต่อต่างประเทศเรียนแพทย์ต่างประเทศPhilippinesCebuCIM
สวัสดีค่ะ วันนี้พี่อู๋เอาโปรแกรมแพทย์ที่ฟิลิปปินส์❤มาฝากกันค่ะ ต้องขอบคุณพี่เกดด้วยที่วันนี้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์😘 วันนี้เราจะมาเจาะเบื้อลึกทุกอย่างกับการเรียนแพทย์ที่ ฟิลิปปินส์กันน้า พร้อมแล้วลุยเลยยย
ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่เกดด้วยนะคะ👉 https://wanderingown.wordpress.com/
คำถาม
1.แนะนำตัว
2.เหตุผลที่ไปเรียนแพทย์ที่ฟิลิปินส์
3.การสอบเข้า ใช้เกรด เท่าไหร่ ต้องสอบอะไร requirements อะไรบ้างที่ต้องเตรียม กำหนดอายุมั้ย เข้ายากมั้ย
Nmat สอบอะไรบ้าง
4. หลักสูตรตั้งแต่ปี14 ทำอะไรบ้าง
5. มีทุนการศึกษารึเปล่า
6.ค่าใช้จ่าย ค่ากินค่าอยู่ค่าหอ
7. เพื่อนๆที่เรียนเป็นยังไง อินเตอร์มั้ย (น่ารักช่วยกันเรียนหรือแข่งขันกัน) ความรู้สึกใน class กับเพื่อนๆเป็นยังไง
8.จบแล้วทำงานที่ฟิลิปปินส์เลยได้มั้ย
9.ข้อดีและสิ่งที่ชอบของการได้มาเรียนที่นี่
10.ข้อเสียหรือมีอะไรที่รู้สึกไม่โอเคของการการได้มาเรียนคณะนี้ ที่มอนี้
11.สำหรับน้องๆที่สนใจเตรียมตัวยังไงดี
Contact:
Line: Supassara.mutanon
Wechat: lovessupassara
Facebook:
The little doctor
Intexcel

[ENG CC] เรียนแพทย์ฟิลิปปินส์ หลักสูตร 4 ปี จบป.ตรีแล้วอยากเรียนแพทย์ Cebu institute of medicine

5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปเรียนแพทย์ต่างประเทศ จากประสบการณ์ส่วนตัว #เรียนแพทย์ต่างประเทศ


เรียนแพทย์ที่จีนเรียนที่จีนเรียนต่อต่างประเทศ
สวัสดีค่า พี่อู๋เอง~ วันนี้จะมาบอก5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศน้า ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การหาสถาบันที่ขึ้นทะเบียนกับทางแพทยสภา
2. การกลับมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ที่ไทย
3. การกลับมาฝึก elective เนื่องจากเรียนแพทย์ต่างประเทศได้ทำหัตถกรรมน้อย
4. การเรียนต่อหรือทำงานที่ไทยและต่างประเทศ
5. ค่าใช้จ่ายของการเรียนแพทย์ต่างประเทศ
ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเลยดีกว่า
ถ้ามีคำถามหรือต้องการแชร์ประสบการณ์พูดคุยกัน ติดต่อได้ที่
Contact
Line: Supassara.mutanon
Wechat: lovessupassara
Facebook:
The little doctor
Intexcel: https://www.facebook.com/Intexcelle/

5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนไปเรียนแพทย์ต่างประเทศ จากประสบการณ์ส่วนตัว #เรียนแพทย์ต่างประเทศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เรียน ต่อ แพทย์ เฉพาะ ทาง ต่าง ประเทศ

See also  WAS vs WERE 🤔| How to use the verb correctly | English grammar | แบบฝึกหัด was were
See also  เรียนคำศัพท์ยังไงให้จำได้และใช้งานได้จริง วิธีจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ความ สํา คั ญ ของ คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *