Home » [NEW] หลักการใช้ One and Ones ในภาษาอังกฤษ | การใช้some – NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ One and Ones ในภาษาอังกฤษ | การใช้some – NATAVIGUIDES

การใช้some: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ทั้ง one (วัน) และ ones (วันสฺ) ถือเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเช่นกัน กล่าวคือ one ใช้ทดแทนนามที่เป็นเอกพจน์นับได้หรือบ่งบอกความหมายเป็นเอกพจน์มีเพียง “หนึ่ง” เท่านั้น ส่วน ones ใช้ทดแทนนามที่เป็นพหูพจน์หรือบ่งบอกความหมายมากกว่าหนึ่ง

ตัวอย่าง
I’m making a sandwich. Would you like one?
=I’m making a sandwich. Would you like a sandwich?
ผมกำลังทำแซนด์วิช คุณจะเอาสักชิ้นไหม
My car is the white one outside.
=My car is the white car outside.
รถยนต์ของฉันก็คือคันสีขาวที่จอดอยู่ข้างนอก
Do you want large packets or small ones?
Do you want large packets or small packets?
คุณต้องการห่อใหญ่หรือห่อเล็ก
We’ve got two kinds of potatoes. Which ones do you want? = =We’ve got two kinds of potatoes. Which potatoes do you want?
เรามีมันฝรั่ง 2 ชนิด คุณต้องการมันฝรั่งแบบไหน

นอกจาก one และ ones ดังกล่าวมา ก็ยังมี the one และ the ones เมื่อเป็นการชี้จำเพาะเจาะจงถึงคำนามที่ได้เอ่ยมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้ the one ใช้ทดแทนคำนามเอกพจน์และ the ones ใช้ทดแทนคำนามพหูพจน์ เมื่อเป็นการชี้จำเพาะเจาะจงถึงสิ่งที่กล่าวมาล่วงหน้า

ตัวอย่าง
A : I saw somebody outside one of your windows. He had something in his hand. He opened the window.
B : Which one?
A : The one on the right near the garage. (The one = The window)
ผมเห็นใครบางคนด้านนอกหน้าต่างของคุณบานหนึ่ง เขาถือบางสิ่งอยู่ ในมือของเขา เขาเปิดหน้าต่าง
เปิดบานไหน
บานที่อยู่ทางด้านขวามือใกล้กับที่จอดรถ
A : Give me two pencils, please.
B : Which ones?
A : The ones on Ladda’s desk. (The ones = The two pencils)
ช่วยหยิบดินสอให้ผม 2 แท่งครับ
2 แท่งไหนครับ
2 แท่งที่อยู่บนโต๊ะของลัดดา

หลักการใช้ one เพิ่มเติม

1. ใช้ one ในความหมาย anybody “ใครก็ได้” เมื่อพูดถึงบุคคลโดยทั่วๆ ไป ไม่เจาะจงลงไปเฉพาะตัวบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มของบุคคล เหตุการณ์ ฯลฯตัวอย่าง
One can’t make an omelette without breaking eggs.
ไม่มีใครที่จะสามารถทำไข่เจียวได้โดยไม่ตีไข่ให้แตกก่อน
One shouldn’t get upset about stupid things.
เราไม่ควรจะอารมณ์เสียกับสิ่งที่ไร้สาระ

2. ใช้ one ในหน้าที่ประธาน หรือกรรมของประโยค ส่วน one’s เป็นรูป แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive form) และ oneself เป็น reflexive pronounตัวอย่าง
He talks to one like a schoolmaster.
เขาพูดกับใครคนหนึ่งเหมือนกับเป็นครูโรงเรียน
One’s family can be a real nuisance at times.
บางครั้งครอบครัวของคนหนึ่งก็อาจจะสร้างความรำคาญให้ได้
One should always devote oneself to the poor.
คนเราควรจะอุทิศตัวเองให้กับการช่วยเหลือคนจน

3. ในกรณ์ที่ one นำมาใช้ทำหน้าที่เป็นประธาน (subject) ของประโยค หรือวางอยู่หน้าประโยคเวลาใช้ pronoun แทน one จะใช้ he, him, his หรือ himself แทน one
ตัวอย่าง
One cannot succeed at this unless he tries hard.
ไมมีใครสามารถจะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จถ้าหากไม่พากเพียรอย่างจริงจัง
One should be careful in talking to his colleagues.
คนเราควรจะระมัดระวังเมื่อพูดคุยกับเพื่อนฝูง

4. ใช้ one เพื่อแทนที่หรือเพื่อเลี่ยงการกล่าวซ้ำนามเดิม
ตัวอย่าง
I’m looking for a flat. I’d really like one with a garden.
ผมกำลังมองหาแฟลตอยู่ ผมอยากได้แฟลตที่อยู่ที่มีสวนอยู่ด้วย
Can I have a melon-a nice ripe one?
ขอแตงโมสักลูกได้ไหม ขอลูกที่สุกเต็มที่หน่อย

หลักการใช้ ones

1. one ดังกล่าวมาข้างต้นเป็นรูปเอกพจน์ (singular) ส่วน ones เป็น รูปพหูพจน์ (plural form) ใช้เพื่อเลี่ยงการกล่าวซ้ำนามพหูพจน์เดิม
ตัวอย่าง
The new designs are much better than the old ones.
รูปแบบใหม่นี้ดูดีกว่ารูปแบบเก่า
A : I’d like a kilo of mangoes.
B : Which ones?
: The ripe ones.
ก : ผมขอซื้อมะม่วงหนึ่งกิโล
ข : เอาแบบไหน
ก : เอาที่สุกแล้ว

See also  [Update] สุภาษิตและคำพังเพยไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ English translation of Thai proverbs and sayings | สํานวน อังกฤษ - NATAVIGUIDES

2. เราสามารถใช้ article หน้า one (s) ได้ แต่มีข้อแม้ว่า หน้า one (s) จะต้องมีคำคุณศัพท์ประกอบอยู่ด้วย ดังโครงสร้าง
“the/a/an + adjective + one (s)’’
ตัวอย่าง
I’d like a big one with cream on.
ผมขออันใหญ่ที่มีครีมทาข้างบน
I’d like one with cream on.
ผมขออันที่มีครีมทาอยู่ข้างบน

3. one ใช้แทนนามนับได้ (countable noun) ได้เท่านั้น แต่จะไม่นำมา ใช้แทนนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) อาทิ milk, energy, happiness, silk, etc. ดังนั้นจึงต้องมีการกล่าวซ้ำนามนับไม่ได้ตัวนั้นเหมือนเดิม
ตัวอย่าง
X If you haven’t got fresh milk I’ll take some tinned one.
/  If you haven’t got fresh milk I’ll take some tinned milk.
X Don’t get artificial silk-we must have real one.
/ Don’t get artificial milk-we must have real silk.

4. เราสามารถละ (omit) คำว่า one (s) ได้หากอยู่หลังคำแสดงขั้นสุด (superlatives) หรืออยู่หลังคำว่า this, that, these, those, either, neither หรือ determiner อื่นเช่น which, etc.
ตัวอย่าง
I think my dog’s the fastest (one)
ผมคิดว่าสุนัขของผมวิ่งได้เร็วที่สุดตัวหนึ่งเช่นกัน
Which (one) would you like? – That (one)
คุณต้องการตัวไหน – ตัวนั้นแหละ
Either (one) will suit me.
ตัวไหนก็ได้ที่เหมาะกับผม

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 60,427 times, 38 visits today)

[Update] หลักการใช้ There is กับ There are | การใช้some – NATAVIGUIDES

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.12.2″ bottom_divider_height=”145px” custom_margin=”|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_padding=”0|0px|0|0px|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

 

หลักการใช้ There is กับ There are

 

หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคบอกเล่า

ถ้าพูดถึงเอกพจน์หรือสิ่งที่นับไม่ได้ จะใช้ There is เช่น

 • There is a spider on the table.  มีแมงมุม(ตัวเดียว)บนโต๊ะ
 • There is water in the glass.  มีน้ำ(นับไม่ได้เพราะเป็นของเหลว)ในแก้ว

ถ้าพูดถึงพหูพจน์หรือสิ่งที่มีมากกว่า 1  จะใช้ There are เช่น

 • There are three children in the park.  มีเด็ก 3 คนในสวนพารค์
 • There are many students in the class.  มีนักเรียนหลายคนในห้อง

สังเกตว่า KruMae แปลโดยใช้คำว่า “มี” เพื่อให้เข้าใจหลักการใช้เวลาแปลเป็นภาษาไทย ประโยคนี้ไม่มี has/have มีแต่ is/are แสดงความเป็นสถานะในการ”มี”

หลักการใช้ประโยคบอกเล่า—แบบตัวย่อ

ตัวย่อจะใช้บ่อยในเชิงการสนทนา เพราะคนต่างชาติชอบพูดแบบรวบๆเร็วๆ เลยมีตัวย่อที่ให้เห็นการออกเสียงแต่ไม่ใช่รูปของมัน ดังนี้

 • There’s a good song on the radio.  (รูปย่อของ There is)
 • There’re nine cats on the roof.  

  (รูปย่อของ There are–ใช้ในการพูดเท่านั้น!  ไม่นิยมในการเขียน)

See also  วิจารณ์ “พระมหาสมปอง-พระมหาไพรวัลย์” เพราะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ของพระรุ่นใหม่ | workpointTODAY | การใช้ 's | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

หลักการใช้หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคปฏิเสธ

ง่ายๆ แค่ใส่ not หลัง is/am  เช่น

 • There is not a rabbit in the store.
 • There isn’t a rabbit in the store.  (ย่อ is not)
 • There are not rabbits in the store.
 • There aren’t rabbits in the store. (ย่อ are not)

 

หลักการใช้ There is/There are กับ ANY

เห็น any ก็รู้ละว่าพูดถึงประโยคปฏิเสธ  any ใช้ควบคู่กับ There is/There are เมื่อจะบอกว่าไม่มีสิ่งๆนั้นเลย  เช่น

 • There aren’t any trees in my street.
 • There isn’t any in the swimming pool.

 

หลักการใช้หลักการใช้ There is กับ There are ในประโยคคำถาม

เหมือนหลักการของเทนส์ทั่วไป เอา is/are มาหน้าสุดเลย–แล้วตามด้วย there เช่น

 • Is there a dog in the supermarket? – No, there isn’t.
 • Are there any dogs in the park? – Yes, there are.  (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+พหูพจน์)
 • Is there a security guard in the shop? – Yes, there is.
 • Are there any polar bears in Antarctica? – No, there aren’t. (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+พหูพจน์)
 • Is there any ice-cream in the freezer? – Yes, there is. (Any ใช้กับ ปฏิเสธ+นามนับไม่

  ได้)

หลักการใช้ประโยคคำถาม How Many กับ Are There

อยากรู้จำนวนของสิ่งๆนั้นใช่มั้ย? ขึ้นต้นด้วย How many ต่อด้วยสิ่งที่เราอยากรู้จำนวน + is/am + there ไปเลย!  เช่น

 • How many dogs in the park?
 • How many students in your class?

[/et_pb_text][et_pb_video animation_style=”zoom” src=”http://www.youtube.com/watch?v=0V9YREsEfWA&t=74s” _builder_version=”3.12.2″][/et_pb_video][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″]

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

[/et_pb_text][et_pb_video animation_style=”zoom” src=”http://www.youtube.com/watch?v=0V9YREsEfWA&t=74s” _builder_version=”3.12.2″][/et_pb_video][et_pb_text _builder_version=”3.12.2″]

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.12.2″ custom_padding=”0|0px|0|0px|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.12.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image url_new_window=”on” animation_style=”fade” src=”http://www.fmcpenglish.com/wp-content/uploads/2018/08/31052232_10212115241464732_3907721675814207488_n-1.png” _builder_version=”3.12.2″ url=”https://www.fmcpenglish.com/grammarhome/”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.12.2″ custom_padding=”0|0px|0|0px|false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.12.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_image url_new_window=”on” animation_style=”fade” src=”http://www.fmcpenglish.com/wp-content/uploads/2018/08/31052232_10212115241464732_3907721675814207488_n-1.png” _builder_version=”3.12.2″ url=”https://www.fmcpenglish.com/grammarhome/”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]


some any ใช้ยังไง – เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี


เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกับเคท
หัวข้อวันนี้คือ พูดอังกฤษsome any ใช้ยังไง
some กับ any [ มีบ้าง แต่ไม่ได้บอกว่ามีเท่าไร ]
ใช้กับนามนับได้ที่มีมากกว่า 1 แต่ไม่ระบุจำนวน
ใช้กับนามนับไม่ได้ เช่น ข้าว ขนมปัง
some = ใช้กับประโยคบอกเล่า
There are some apples.
There is some rice.
Some = ใช้กับประโยคคำถาม [ ขอ….ได้ไหม ]
โครงสร้างประโยค “Can I have some + สิ่งที่ต้องการจะขอ\”
Can I have some apples?
ฉันขอแอ๊ปเปิ้ลบางได้ไหม
Some = ใช้กับประโยคคำถาม [ เสนอให้….เอามั้ยจ๊ะ ]
โครงสร้างประโยค “Would you like some + สิ่งที่ต้องการจะเสนอ\”
Would you like some apples?
อยากได้แอ๊ปเปิ้ลบ้างไหมจ๊ะ
———————————————————————————
Any = ใช้กับประโยคคำถาม [ มี….มั้ยจ๊ะ ]
โครงสร้างประโยค “Do you have any + สิ่งที่ต้องการจะขอ\”
Do you have any apples?
คุณมีแอ๊ปเปิ้ลบ้างไหมจ๊ะ
Any = ใช้กับประโยคปฏิเสธ
There aren’t any apples.
There isn’t any rice.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

some any ใช้ยังไง - เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

การใช้ some และ any #ป.5 #สัปดาห์ที่4 #เรียนออนไลน์


การใช้ some และ any #ป.5 #สัปดาห์ที่4 #เรียนออนไลน์

Blippi Learns to Play Basketball! | Learning Sports for Kids | Fun and Educational Videos for Kids


Join Blippi and the Basketball star, Andre Drummond in this fun video for kids! Blippi learns all about the sport Basketball and more. In this compilation episode, your child will learn all about staying active, sports, and keeping healthy
For more Blippi videos and Blippi songs be sure to SUBSCRIBE to Blippi at https://youtube.com/Blippi?sub_confirmation=1
Brand New Blippi Episodes Every Saturday!
https://www.youtube.com/watch?v=5_lGysdHLFQ\u0026list=PLzgk_uTg08P2LCpMFK_Mhb7anv2fBY
00:00 Blippi x Andre Drummond
22:27 Blippi Visits a Baseball Stadium
48:34 Blippi’s Go Kart Race
58:41 Blippi Plays Bubble Soccer Learn Opposites
Website ► https://blippi.com/
Facebook ► https://www.facebook.com/Blippi
Instagram ► https://instagram.com/blippi
US Shop ► https://shop.moonbug.com/collections/blippi
Thanks for watching this Blippi play and learn video with Blippi’s songs for toddlers and videos for toddlers.
More educational fun for kids with Blippi: https://www.youtube.com/watch?v=LfuEad93Ap0\u0026list=PLzgk_uTg08PUbUdr1x0gPdC5tVAixw8_
Learn Machines with Blippi: https://www.youtube.com/watch?v=eTvrSLFWmLo\u0026list=PLzgk_uTg08P_nhILV2WV8LEAeSwOmVqNQ
Learn Colors for Toddlers: https://www.youtube.com/watch?v=ckVB1i7OsUY\u0026list=PLzgk_uTg08P9G2a3Fvm8sQJrrxhRdt_6U
Blippi SInk Or Float: https://www.youtube.com/watch?v=astwv4c_iP0
Blippi Learns About Bubbles: https://www.youtube.com/watch?v=Enbvtr78mqo
Blippi Makes Healthy Fruit Popsicles: https://www.youtube.com/watch?v=CxKNAab3U0
Blippi The Pirate! https://www.youtube.com/watch?v=1jDjonQpLz0
Come explore the wonderous world with everybody’s best friend, Blippi. How does a recycling truck work? What does a baker do? What is the best playground around? There are so many exciting things to explore and learn. Feed your kids’ curiosity while they learn about vehicles, animals, the natural world and so much more. Blippi helps children‘s understanding of the world and encourages vocabulary development. Blippi loves visiting exciting places such as children’s museums and the zoo! He loves singing, dancing, playing and exploring. His contagious curiosity engages young viewers in learning adventures that help them both grow and develop.

Blippi Learns to Play Basketball! | Learning Sports for Kids | Fun and Educational Videos for Kids

เรียนภาษาอังกฤษขณะนอนหลับ ||| คำและวลีภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด ||| 8 ชั่วโมง


เรียนภาษาอังกฤษอย่างไร? เรียนภาษาอังกฤษในขณะที่คุณนอนหลับ
วิดีโอนี้มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดและวลีที่สอนไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ และสร้างเป็นการเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนภาษานี้ และมันจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของคุณ
ใช้เพียงแค่เล่นวิดีโอก่อนนอน …

นี่คือภาษาอื่นอื่นที่คุณสามารถเรียนรู้!
Learn English
เรียนภาษาอังกฤษ: 1) https://youtu.be/Yt7KsBn_SKo
2) https://www.youtube.com/watch?v=M
A2yJQLiWI\u0026list=PLkry8pUG1m4tJ1tbY
4HO1azkfTAaQT8u
Learn French
เรียนภาษาฝรั่งเศส: https://youtu.be/Vh3wc6SeHQ
Learn Spanish
เรียนภาษาสเปน: https://youtu.be/TdjlsJm4i4w
Learn Chinese (Mandarin)
เรียนภาษาจีน (แมนดาริน): https://youtu.be/Im0liiEczXo
Learn Japanese
เรียนภาษาญี่ปุ่น: https://youtu.be/ZeWMxfjufTE
Learn Korean
เรียนภาษาเกาหลี: https://youtu.be/0KCAo_L5c8
Learn Thai
เรียนภาษาไทย: https://youtu.be/szRnfJAHebI

เป้าหมายคือเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายและสงบ ใช้หูฟังถ้าคุณต้องการ เวลาที่ดีที่สุดคือก่อนที่คุณจะเข้านอน แผนคือ :
ฟังคำศัพท์นี้บ่อยเท่าที่เป็นไปได้จนกว่าคำและวลีจะเป็นธรรมชาติกับคุณ คุณควรจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีถ้าคุณฟังบ่อยๆ

วลีและคำเหล่านี้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ฉันชื่อเอโก้ เรียนรู้อย่างเป็นสุข
แจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการเรียนรู้อะไรที่เฉพาะเจาะจง 🙂

\”Untold Depths\” by Christopher Lloyd Clarke. http://www.christopherlloydclarke.com

เรียนภาษาอังกฤษขณะนอนหลับ ||| คำและวลีภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด ||| 8 ชั่วโมง

การใช้ a/an/some/any By T.Mai


หลักการใช้ a/an/some/any
จำนวนข้อตรงแบบฝึกหัดผิด ขออภัยด้วยค่ะ 🙂

การใช้ a/an/some/any  By T.Mai

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การใช้some

See also  [Update] 100 ภาษาอังกฤษ ความหมาย ดีๆ สั้นๆ | คํา เก๋ ๆ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.