Skip to content
Home » [NEW] หลักการใช้ Future Simple Tense ง่ายที่สุดแล้วอันนี้ มาดูว่าเขาใช้ยังไง | yes i do แปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ Future Simple Tense ง่ายที่สุดแล้วอันนี้ มาดูว่าเขาใช้ยังไง | yes i do แปลว่า – NATAVIGUIDES

yes i do แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

35

SHARES

Facebook

Twitter

หลักการใช้  Future Simple Tense (Tense อนาคตธรรมดา)  เป็นอีกหนึ่ง Tense ที่ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ โดยเฉพาะในแง่ของโครงสร้าง เพราะประธานทุกตัวใช้กริยาตัวเดียวกัน

การใช้ Future Simple Tense

การใช้ future simple tense

ความหมาย

 • Future  ฟิวเชอะ= อนาคต
 • Simple  ซิมเพิล = ธรรมดา

ที่บอกว่า “อนาคตธรรมดา” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น (เช่น ฉันจะทำอะไรบางอย่าง ในเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง

I, You, He, She, It, We, They
will
go
 • will อ่านว่า วิล  แปลว่า จะ

รูปย่อบอกเล่า

I will

He will
She will
It will

We will
They will

I’ll ไอล

He’ll ฮีล
She’ll ชีล
It’ll อิททึล

We’ll วีล
They’ll เดล

รูปย่อปฏิเสธ

I will not ไอ วิล น็อท

He will not ฮี วิล น็อท
She will not ชี วิล น็อท
It will not อิท วิล น็อท

We will not วี วิล น็อท
They will not เด วิล น็อท

I won’t ไอ โวนท / I’ll not ไอล น็อท

He won’t ฮี โวนท/ He’ll not ฮีล น็อท
She won’t ชี โวนท/ She’ll not ชีล น็อท
It won’t อิท โวนท/ It’ll not อิททึล น็อท

We won’t วี โวนท/ We’ll not วีล น็อท
They won’t เด โวนท/ They’ll เดล น็อท

 • หลักภาษาดั้งเดิม I กับ We  ใช้ shall ที่เหลือใช้ will แต่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ will แทน shall ดังนั้น ตัวอย่างในที่นี้ประธานทุกตัวจะใช้ will ทั้งหมด ส่วนหลักการใช้ will กับ shall จะมีอีกบทเรียนหนึ่งครับ

หลักการใช้

หลักการใช้ Future Simple Tenseใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ใช้คาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต หรือถ้าพูดง่ายๆคือ “คิดว่าจะอย่างโน้น จะอย่างนี้” เป็นการ”คาดเดาจากความคิดส่วนตัว”

 • คำบ่งบอกเวลาในอนาคต
  • tonight ทุไนท คืนนี้
  • tomorrow ทุมอโร  พรุ่งนี้
  • next (เน็กซ์ = ถัดไป) +เวลา,  วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี, ฤดูกาล หรือ อื่นๆ….
   – next hour เน็กซ์เอาเวอะ ชั่วโมงถัดไป
   – next Monday, next Tuesday, next Wednesday…..
   – next week  เน็กซ์วีค สัปดาห์ถัดไป
   – next month เน็กซ์มันธ เดือนถัดไป
   – next spring,  next summer, next fall, next winter / next hot season, next rainy season, next hot season
   – next year เน็กซ์เยีย ปีถัดไป
 • เนื่องจากว่าเป็นการคิดหรือคาดการณ์ จึงมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย
  • probably อาจจะ
  • think คิดว่า
  • sure มั่นใจ
  • expect คาดว่า
  • know รู้ว่า
  • hope หวังว่า
 • It will probably snow tomorrow.
  หิมะอาจจะตกพรุ่งนี้
 • I think you will win this game.
  ผมคิดว่า คุณจะชนะเกมนี้
 • She will probably leave next month.
  หล่อนอาจจะไปเดือนหน้า
 •  I hope you will help me.
  ผมหวังว่าคุณจะช่วยผม
 • I’m sure

  he

  will go

  with us.
  ผมมั่นใจว่าเขาจะไปกับเรา

 • I know

  when she

  will come

  back.
  ฉันรู้หล่อนจะมาเมื่อไหร่

 • You will love this movie.
  คุณจะชอบหนังเรื่องนี้
 • He will clean the car next week.
  เขาจะล้างรถสัปดาห์หน้า
 • She will buy a bike next month.
  หล่อนจะซื้อจักรยานเดือนหน้า
 • It will snow next season.
  หิมะจะตกฤดูกาลหน้า
 • They will teach English next semester.
  พวกเขาจะสอนภาษาอังกฤษเทอมหน้า

คำบ่งบอกอนาคต จะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะเหตุการณ์เป็นเรื่องอนาคตอยู่แล้ว เช่น

 • I will send this letter to Jane.
  ฉันจะส่งจดหมายไปหาเจน
 • I will call you when I arrive.
  ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึง

2. ใช้บอกการกระทำที่ไม่ได้ว่าแผนมาก่อน หรือคิดไว้ล่วงหน้ามาก่อน เป็นการตัดสินใจ ณ บัดนั้นเลย

เช่นเพื่อนเขาคุยกันว่า หลังกินข้าวเย็นวันนี้เขาจะดูโทรทัศน์กัน บ้างคนก็จะดูหนัง บางคนจะดูกีฬา ถ้าเพื่อนถามเราว่าจะดูอะไร  เราก็ตอบไปเลยว่า

 • I

  will watch

  Chin Jang tonight.
  ฉันจะดูชินจังคืนนี้

การตอบแบบนี้หมายความว่า เราไม่ได้มีแผนมาก่อนว่าเราจะดูอะไร หรือจะทำอะไร ดังนั้นให้ใช้ will แล้วตามด้วยสิ่งที่คิดจะทำได้เลย

 • I will go to school tomorrow.
  ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้
 • I will buy a coffee for you.
  ฉันจะซื้อกาแฟให้คุณ
 • It’s cold. I will close the window.
  มันหนาว ฉันจะปิดหน้าต่าง
 • I will help you with your homework.
  ฉันจะช่วยคุณทำการบ้าน
 • Don’t worry. I’ll take care of it.
  อย่ากังวลไปเลย ฉันจะจัดการเอง
 • We will fly to London next Monday.
  เราจะบินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า

3. ใช้บอกคำมั่นสัญญา นั่นคือ สัญญาว่าจะทำอย่างโน้น ไม่ทำอย่างนี้ หรือใช้ ข่มขู่ ก็ได้

คำสัญญา

 • I will love you only.
  ฉันจะรักเธอเท่านั้น
 • I will never let you down.
  ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง
 • I won’t do it again.
  ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว
 • Don’t worry. I won’t tell your parents.
  ไม่ต้องห่วง ฉันจะไม่บอกพ่อแม่ของเธอ

คำขู่

 • I will tell your parents about this.
  ฉันจะบอกพ่อแม่เธอเรื่องนี้
 • I will not talk to you if you tell anyone.
  ฉันจะไม่พูดกับคุณ ถ้าคุณบอกใคร
See also  Michael Learns To Rock - Take Me To Your Heart [Official Video] (with Lyrics Closed Caption) | วิ้งๆ ภาษาอังกฤษ

Time Line เส้นเวลา

ไทมไลน์ของ Future Simple Tense ค่อนข้างดูง่ายครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน เป็นการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งเป็นจุดใดจุดหนึ่งของเวลา อย่างที่บอกไว้ครับ จะมีคำศัพท์ระบุเวลาด้วยหรือไม่ก็ได้

ประโยคปฏิเสธ

การเปลี่่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธก็แสนง่าย เติม not เข้าไปหลัง will แค่นั้นเอง

I will not go to school tomorrow. ฉันจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้

You won’t love this movie. คุณจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้

He will not clean the car next week. เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้า

She won’t buy a bike next month. หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้า

It will not snow next season. หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้า

We won’t fly to London next Monday. เราจะไม่บินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า

They will not teach English next semester. พวกเขาจะไม่สอนภาษาอังกฤษเทอมหน้า

ประโยคคำถาม

การเปลี่่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถามก็ใช้สูตรเดิม คือ ถ้ามีกริยาช่วยในประโยค ให้ใช้กริยาช่วยขึ้นต้นประโยคได้เลย กริยาช่วยใน Future Simple Tense คือ will

การถามรูปแบบประโยคบอกเล่า

Will + ประธาน + กริยาช่องที่ 1

การถามรูปแบบประโยคปฏิเสธ

Will + ประธาน + not + กริยาช่องที่ 1

Won’t + ประธาน + กริยาช่องที่ 1

Will I  go to school tomorrow? ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหม
Yes, you will./ No, you won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will you eat papaya salad tonight?  คุณจะกินส้มตำคืนนี้ใช่ไหม
Yes, I will. / No, I won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will he not clean the car next week? เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้าใช่ไหม
Yes, he will. / No, he won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will she not buy a bike next month? หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้าใช่ไหม
Yes, she will. / No, she won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t it snow next season? หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้าใช่ไหม
Yes, it will. / No, it won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t we fly to London next Monday? เราจะไม่บินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า
Yes, it will. / No, it won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t they teach English next semester? พวกเขาจะไม่สอนภาษาอังกฤษเทอมหน้าใช่ไหม
Yes, they will. / No, they won’t. ใช่ / ไม่ใช่

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้ Will กับ Shall

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 176

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] brave แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | yes i do แปลว่า – NATAVIGUIDES

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, v. t. [imp. & p. p. {Braved}; p. pr. & vb. n.
   {Braving}.]
   1. To encounter with courage and fortitude; to set at
    defiance; to defy; to dare.
    [1913 Webster]
 
       These I can brave, but those I can not bear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn; to make fine or showy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou [a tailor whom Grunio was browbeating] hast
       braved meny men; brave not me; I'll neither be faced
       or braved.              --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, n.
   1. A brave person; one who is daring.
    [1913 Webster]
 
       The star-spangled banner, O,long may it wave
       O'er the land of the free and the home of the brave.
                          --F. S. Key.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an Indian warrior.
    [1913 Webster]
 
   3. A man daring beyond discretion; a bully.
    [1913 Webster]
 
       Hot braves like thee may fight.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A challenge; a defiance; bravado. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Demetrius, thou dost overween in all;
       And so in this, to bear me down with braves. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, a. [Compar. {Braver}; superl. {Bravest}.] [F.
   brave, It. or Sp. bravo, (orig.) fierce, wild, savage, prob.
   from. L. barbarus. See {Barbarous}, and cf. {Bravo}.]
   [1913 Webster]
   1. Bold; courageous; daring; intrepid; -- opposed to
    {cowardly}; as, a brave man; a brave act.
    [1913 Webster]
 
   2. Having any sort of superiority or excellence; --
    especially such as in conspicuous. [Obs. or Archaic as
    applied to material things.]
    [1913 Webster]
 
       Iron is a brave commodity where wood aboundeth.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It being a brave day, I walked to Whitehall.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   3. Making a fine show or display. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Wear my dagger with the braver grace. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For I have gold, and therefore will be brave.
       In silks I'll rattle it of every color. --Robert
                          Greene.
    [1913 Webster]
 
       Frog and lizard in holiday coats
       And turtle brave in his golden spots. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courageous; gallant; daring; valiant; valorous; bold;
     heroic; intrepid; fearless; dauntless; magnanimous;
     high-spirited; stout-hearted. See {Gallant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brave
   adj 1: possessing or displaying courage; able to face and deal
       with danger or fear without flinching; "Familiarity with
       danger makes a brave man braver but less daring"- Herman
       Melville; "a frank courageous heart...triumphed over
       pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by
       leading them safely into and out of enemy-held territory"
       [syn: {brave}, {courageous}] [ant: {cowardly}, {fearful}]
   2: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]
   3: brightly colored and showy; "girls decked out in brave new
     dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a Scottish
     word"; "a dress a bit too gay for her years"; "birds with gay
     plumage" [syn: {brave}, {braw}, {gay}]
   n 1: a North American Indian warrior
   2: people who are brave; "the home of the free and the brave"
     [ant: {cautious}, {timid}]
   v 1: face and withstand with courage; "She braved the elements"
      [syn: {weather}, {endure}, {brave}, {brave out}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 brave /bʀav/ 
  brave; gallant


See also  [Update] [Chuyên đề du học sinh tại Nhật Bản] Chia sẻ kinh nghiệm học tập tại trường tiếng Nhật | ประสบการณ์ แลกเปลี่ยน ญี่ปุ่น - NATAVIGUIDES

Verb to do (do, does , did, done) | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง


ภาษาอังกฤษง่ายๆฟรี
สอนภาษาอังกฤษ
หลักการใช้ ( Verb to Do ) Do, Does, Did, Done | เข้าใจง่ายอย่างละเอียดเข้าใจง่ายๆด้วยคลิปนี้เลยคับ
วันนี้เรามาเรียนวิธีใช้ do does did done แตกต่างกันยังไง
do กับ does ใช้ยังไงการใช้ do กับ does และ done ด้วยนะคับ
6.11 ขอแก้ นะ พิมพ์ผิด dose แก้เป็น does Yes, she does. No, she doesn’t.
แล้วก็แก้ she doesn’t ตัว n ตกไป
เรียนภาษาอังกฤษฟรี
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuKZYgki4\u0026t=5s
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA\u0026t=10s
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA\u0026t=82s
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q\u0026t=3s
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg\u0026t=2s

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Verb to do (do, does , did, done) | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง

VIOR dikerjain sama REKT dan REXXY😂 REKT gatahan lagi sama VIOR di suruh pindah planet 😂


evosrekt onicvior reactiontiktok

tag
evos rekt vior,
evos rekt claude,
evos rekt mualaf,
evos rekt tos dengan vior,
evos rekt dihujat,
evos rekt angela,
evos rekt grock,
evos rekt dan vior,
evos rekt agama,
evos rekt adu mekanik,
evos rekt aura lyra,
evos rekt andrea mutiara,
evos rekt ajak funi nikah,
evos rekt asmr,
evos rekt adalah,
evos rekt by one,
evos rekt beban,
evos rekt badut,
evos rekt bilang tiada tuhan selain allah,
evos rekt biodata,
rekt vior,
rekt dan vior,
rekt claude,
rekt gustian,
rekt dan visor,
rektway,
rekt evos,
rekt si petani,
rekt ulang tahun,
rekt angela,
rekt andrea mutiara,
rekt asmr,
rekt aura lyra,
rekt albert,
rekt andrea,
rekt and vior,
rekt antimage,
rekt by one,
rekt bucin vior,
rekt by one vior,
rekt bilang love you ke vior,
onic vior iklan,
onic vior reaction pascol,
onic vior tiktok,
onic vior iklan smartfren,
onic vior amer,
sonic visor rekt,
onic vior channel,
onic vior minum amer,
onic vior akmj pascol,
sonic visor asede,
onic vior agama,
sonic visor abu abu,
sonic visor ac,
onic vior reaction akmj,
onic vior reaction akmj pascol,
onic vior bocor,
onic vior bocor lagi live panik,
onic vior bintang iklan,
onic vior blunder,
onic vior bh,
onic vior bali,
vior rekt,
viora reaction,
vior onic,
viora,
viora reaction rekt,
viora reaction pascol,
vioriza channel,
vior tiktok,
visor rekt,
visor beat fi,
visor amer,

See also  [NEW] Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (พ.ศ. 2562) ชีวิตในชั้นบรรยากาศที่แสนบางเบา – THE STANDARD | ฉัน มัน ไม่ ดี หรือ เธอ ไป มี รัก ใหม่ - NATAVIGUIDES

VIOR dikerjain sama REKT dan REXXY😂 REKT gatahan lagi sama VIOR di suruh pindah planet 😂

Three Little Kittens Went To The Park – Nursery Rhymes by Cutians™ | ChuChu TV Kids Songs


To download and watch this video anywhere and at any time, get the ChuChu TV Pro app now by clicking the below link!
For Android Phones and Tablets https://chuchu.me/ChuChuTVAndroid
For Apple iPhones and iPads https://chuchu.me/ChuChuTViOS
.
.
. 00:09 Three Little Kittens Park Cutians
02:36 Three Little Kittens food Cutians
05:03 Three Little Kittens farm Cutians
07:29 Three Little Kittens Rio Cutians
10:52 Three little kittens Cutians
14:22 Johny Johny Yes Papa
16:12 Ringa ringa roses
19:09 Baa Baa black sheep
21:23 Lets play in the park
23:53 Wheels on the Bus London
27:25 Humpty Dumpty
29:25 Five Little Ducks
31:23 Old Macdonald Had A Farm
33:15 Twinkle Twinkle Little Star
35:32 Ten in the bed
39:05 Row Row Row Your Boat
===============================================
Video: Copyright 2017 ChuChu TV® Studios
Music and Lyrics: Copyright 2017 ChuChu TV® Studios
ChuChu TV ®, Cutians ®, all the characters and logos
used are the registered trademarks of ChuChu TV Studios
===============================================

Three Little Kittens Went To The Park - Nursery Rhymes by Cutians™ | ChuChu TV Kids Songs

[달의 연인 – 보보경심 려 OST Part 2] 로꼬, 펀치 (Loco, Punch) – Say Yes MV


로꼬\u0026펀치, 신흥 OST 강자의 만남…남녀 힙합 케미 예고 ‘기대 UP’
드라마 ‘달의 연인보보경심 려(이하 달의 연인)’의 OST 두 번째 주자가 베일을 벗었다. 로꼬와 펀치가 그 주인공. 로꼬와 펀치가 만나 선사할 Say Yes는 사랑의 마음을 가장 잘 표현한 곡이며 고백하는 내용을 담은 노래로, 드라마 태양의후예, 괜찮아 사랑이야, 학교 후아유2015 등을 프로듀서한 송동운 프로듀서가 달의연인 보보경심 려\”를 다시한번 총괄 프로듀싱하며 기대감을 한껏 높이고 있다.

CJ E\u0026M Music은 아시아 No.1 엔터테인먼트 기업인 CJ E\u0026M의 음악사업 브랜드로 음원/음반의 투자/제작/유통부터 콘서트/페스티벌 개최까지 포함하고 있습니다. CJ E\u0026M MUSIC과 함께 하는 KPOP 아티스트들의 신곡과 뮤직비디오, 미공개 독점 영상 등을 이곳 YOUTUBE 채널에서 가장 먼저 만나보세요.
CJ E\u0026M Music is a music business brand of CJ E\u0026M, Asia’s No.1 entertainment company. CJ E\u0026M Music covers investment, production and distribution of album and also provides the best music festival and concerts. Meet the KPOP artists’ brand new music videos and exclusive video clips on the official YouTube of CJ E\u0026M Music.

[달의 연인 - 보보경심 려 OST Part 2] 로꼬, 펀치 (Loco, Punch) - Say Yes MV

Bath Song + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs – CoComelon


A new compilation video, including one of our most recent songs, \”Bath Song\”!
https://www.youtube.com/c/Cocomelon?sub_confirmation=1
Watch your favorite song by clicking a title below:
0:05 Bath Song
2:40 Hot Cross Buns
5:16 Laughing Baby with Family
7:23 PeekABoo
9:11 Johny Johny Yes Papa
11:02 Clean Up Song
13:47 Head Shoulders Knees and Toes
16:37 The Musical Instruments Song
19:55 “No No” Playground Song
23:42 PataCake
25:34 ABC Song with Balloons
28:47 Apples and Bananas
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids by creating beautiful 3D animation, educational lyrics, and toetapping music.
Kids will laugh, dance, sing, and play along with our videos, learning letters, numbers, animal sounds, colors, and much, much more while simply enjoying our friendly characters and fun stories.
We also make life easier for parents who want to keep their kids happily entertained, giving you the peace of mind that your children are receiving quality educational content. Our videos also give you an opportunity to teach and play with your children as you both watch!
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cocomelon_official/
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright © Treasure Studio, Inc. All rights reserved.

Bath Song + More Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs - CoComelon

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ yes i do แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *