Home » [NEW] หลักการใช้ adverb of frequency พร้อมตัวอย่างประโยค | การใช้ never ever – NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ adverb of frequency พร้อมตัวอย่างประโยค | การใช้ never ever – NATAVIGUIDES

การใช้ never ever: คุณกำลังดูกระทู้

ในภาษาอังกฤษ เวลาเราต้องการบอกว่าเราทำอะไรบ่อยขนาดไหน เราก็จะใช้คำอย่างเช่น always, usually, often, sometimes ซึ่งคำเหล่านี้จะถูกเรียกรวมๆว่า adverb of frequency

สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยแม่นเรื่อง adverb of frequency ในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้เรียบเรียงเนื้อหามาให้ได้เรียนรู้กันแบบง่ายๆแล้ว ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Adverb of frequency คืออะไร

Adverb of frequency คือคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ่อยมากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่างเช่นคำว่า always, usually, often, sometimes, never

(คำว่า adverb แปลว่า “คำกริยาวิเศษณ์” ส่วนคำว่า frequency แปลว่า “ความถี่” เมื่อใช้รวมกัน คำว่า adverb of frequency จึงแปลว่า “คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่” นั่นเอง )

ทบทวนความรู้
Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) คือคำที่ใช้ขยาย verb, adjective, adverb หรือประโยค ซึ่งมักจะเป็นคำที่ลงท้ายด้วย -ly อย่างเช่น quickly, slowly, happily, sadly แต่ก็มี adverb บางคำที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -ly เช่นกัน อย่างเช่นคำว่า always, never, very, fast

Adverb of frequency มีคำว่าอะไรบ้าง

Adverb of frequency จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไม่ชี้ชัด (adverb of indefinite frequency) ซึ่งก็คือกลุ่มคำที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าถี่ขนาดไหน แต่จะบอกความถี่แค่คร่าวๆเท่านั้น

ตัวอย่าง adverb of frequency ที่ใช้บ่อยในกลุ่มนี้เรียงตามความถี่จากมากไปน้อยก็อย่างเช่น

ความถี่Adverb of frequencyความหมายตัวอย่างประโยคบ่อยมาก (100%)Alwaysเป็นประจำ, เสมอI always wake up at 6 o’clock.
ฉันตื่นนอนตอนหกโมงเป็นประจำUsuallyมักจะTim usually goes to school by bus.
ทิมมักจะไปโรงเรียนด้วยรถประจำทางNormally
GenerallyโดยปกติWe normally/generally have lunch at the canteen.
โดยปกติแล้ว พวกเราจะกินข้าวเที่ยงที่โรงอาหารOften
Frequentlyบ่อยครั้งAnne often/frequently does yoga.
แอนเล่นโยคะบ่อยSometimesบางครั้งI sometimes go swimming with my friends.
บางครั้งฉันก็ไปว่ายน้ำกับเพื่อนๆOccasionallyเป็นครั้งคราวMy aunt occasionally comes to visit us.
ป้าของฉันมาเยี่ยมพวกฉันบ้างเป็นครั้งคราวSeldomไม่ค่อยHe seldom goes to the gym.
เขาไม่ค่อยไปฟิตเนสRarely
Hardly everนานๆครั้งI rarely/hardly ever eat spicy food.
นานๆครั้งฉันถึงจะกินอาหารเผ็ดไม่เคยเลย (0%)Neverไม่เคยShe never wears high heels.
เธอไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูง

นอกจากในตารางแล้ว ยังมี adverb of frequency อีกกลุ่มหนึ่ง นั่นก็คือกลุ่มที่ระบุความถี่แบบชี้ชัด (adverb of definite frequency) โดยจะเป็นตัวที่ระบุชัดเจนเลยว่าถี่ขนาดไหน อย่างเช่น

 • Hourly – ทุกชั่วโมง
 • Every day – ทุกวัน
 • Daily – ทุกวัน
 • Every week – ทุกสัปดาห์
 • Weekly – ทุกสัปดาห์
 • Every month – ทุกเดือน
 • Monthly – ทุกเดือน
 • Every year – ทุกปี
 • Yearly – ทุกปี
 • Annually – ทุกปี
 • Once a day – วันละครั้ง
 • Twice a week – สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 • Three times a month – เดือนละ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ adverb of frequency ในกลุ่มนี้หลายๆคำสามารถทำหน้าที่เป็น adjective (คำที่ใช้ขยายคำนาม) ได้ด้วย อย่างเช่นในคำว่า weekly meeting ตัว weekly นี้ทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำว่า meeting ซึ่งจะแปลว่า “การประชุมประจำสัปดาห์”

หลักการใช้ adverb of frequency

การใช้ adverb of frequency นอกจากเราจะต้องดูความหมายของคำแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงตำแหน่งในประโยคด้วย

ตำแหน่งในประโยค

เราจะแบ่งตำแหน่งการใช้ adverb of frequency ในประโยคได้หลักๆ 3 แบบ คือกลางประโยค ต้นประโยค และท้ายประโยค

กลางประโยค

ตำแหน่งกลางประโยคเป็นเหมือนตำแหน่งมาตรฐานของ adverb of frequency นั่นก็คือทุกตัวจะสามารถใช้ตำแหน่งนี้ได้หมด (ยกเว้นกลุ่มที่ระบุความถี่แบบชี้ชัด เช่น every day, daily, weekly) โดยจะแบ่งได้เป็น 3 กรณี

1. กรณีที่มีแค่ verb หลัก

ถ้าประโยคมีแค่ verb หลัก โดยที่ verb หลักนั้นไม่ใช่ verb to be (เช่น is, am, are, was, were) เราสามารถใช้ adverb of frequency ไว้หน้า verb หลักได้เลย

I always drink coffee in the morning.
ฉันดื่มกาแฟตอนเช้าเป็นประจำ
(drink เป็น verb หลัก เราสามารถใช้ always หน้า drink ได้เลย)

We rarely see each other now.
เดี๋ยวนี้พวกเรานานๆจะได้เจอกันที
(see เป็น verb หลัก เราสามารถใช้ rarely หน้า see ได้เลย)

2. กรณีที่มี verb หลักเป็น verb to be

ถ้าประโยคมี verb หลักเป็น verb to be (เช่น is, am, are, was, were) โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ adverb of frequency ไว้หลัง verb to be

I am usually busy with work.
ฉันมักจะยุ่งอยู่กับงาน

He isn’t often late.
เขาไม่ได้สายบ่อยๆ

แต่เราอาจใช้ adverb of frequency ไว้หน้า verb to be เมื่อเราต้องการยืนยันในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด หรือเมื่อเราต้องการเน้น verb to be นั้น

See also  หาแฟนต้องเริ่มยังไง - club gig | วิธี หา แฟน ใหม่

Jack: Is he usually late?
แจ็ค: เขามักจะมาสายใช่มั้ย
Anne: Yes, he usually is.
แอน: ใช่ เขามักจะมาสาย

She was not as cheerful as she normally is.
เธอไม่ร่าเริงเหมือนปกติที่เธอเป็น

3. กรณีที่มี verb ช่วย

ถ้าประโยคมี verb ช่วย (เช่น can, could, may, might, will, would, verb to be ใน continuous tense, verb to have ใน perfect tense) เราจะใช้ adverb of frequency ไว้ระหว่าง verb ช่วยและ verb หลัก (verb ช่วย + adverb of frequency + verb หลัก)

People can sometimes make mistakes.
คนเราบางทีก็สามารถทำอะไรผิดพลาดได้

He has never been to Russia.
เขาไม่เคยไปประเทศรัสเซีย

ต้นประโยค

เราสามารถใช้ adverb of frequency บางคำขึ้นต้นประโยคได้ เช่น usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally

Frequently, social media is used to socialize.
บ่อยครั้ง สื่อโซเชียลก็ถูกใช้ในการเข้าสังคม

Sometimes I miss her.
บางครั้งฉันก็คิดถึงเธอ

แต่ถ้าเป็นคำบางคำอย่าง seldom, rarely, hardly ever, never ถ้าจะใช้ขึ้นต้นประโยค เราจะต้องกลับประธานและ verb (รูป inversion) ซึ่งจะถือเป็นภาษาที่เป็นทางการ ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป

Hardly ever did he study hard.
เขาแทบจะไม่เคยตั้งใจเรียนเลย

Never have I felt so sad.
ไม่เคยเลยที่ฉันจะรู้สึกเศร้ามากๆ

สำหรับ adverb of frequency กลุ่มที่ระบุความถี่แบบชี้ชัด เช่น every day, annually, twice a month เราก็สามารถใช้ขึ้นต้นประโยคได้เช่นกัน

Every day I walk my dog in the park.
ทุกๆวันฉันจะพาสุนัขไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ
(แม้จะใช้ขึ้นต้นประโยคได้ แต่เรานิยมใช้ every day ไว้ท้ายประโยคมากกว่า)

Once a month, we eat out together at our favorite restaurant.
เดือนละครั้ง พวกเราจะออกไปกินข้าวนอกบ้านที่ร้านโปรด

ทั้งนี้ เมื่อ adverb ทำหน้าที่ขยายทั้งประโยคที่ตามหลัง เราจะนิยมใช้คอมม่า (,) คั่นหลัง adverb แต่ถ้ามันขยายแค่ verb หรือคำบางคำ เราจะเลือกที่จะใช้คอมม่าหรือไม่ก็ได้ (ส่วนมาก adverb of frequency มักจะขยายแค่ verb มากกว่าขยายทั้งประโยค)

ท้ายประโยค

เราสามารถใช้ adverb of frequency บางคำไว้ท้ายประโยคก็ได้เช่นกัน เช่น usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally

I don’t watch movies often.
ฉันไม่ได้ดูหนังบ่อย

We can hang out sometimes.
พวกเราไปเที่ยวด้วยกันบ้างบางครั้งก็ได้นะ

สำหรับ adverb of frequency กลุ่มที่ระบุความถี่แบบชี้ชัด เช่น every day, annually, twice a month เราก็สามารถใช้ท้ายประโยคได้เช่นกัน

I exercise every day.
ฉันออกกำลังกายทุกวัน

My son comes to visit me every year.
ลูกชายฉันมาเยี่ยมฉันทุกปี

รูปปฏิเสธ

Adverb of frequency บางคำจะมีความหมายเชิงปฏิเสธอยู่แล้ว เช่นคำว่า seldom, rarely, hardly ever, never การใช้คำเหล่านี้ในประโยค เราจะไม่ใช้คำปฏิเสธอื่นๆเข้ามาให้มันทับซ้อนกันอีก

เราจะใช้ I rarely eat spicy food. (ฉันไม่ค่อยได้กินอาหารเผ็ด)
แต่จะไม่ใช้ I doesn’t rarely eat spicy food.

เราจะใช้ I have never been to Japan. (ฉันไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่น)
แต่จะไม่ใช้ I haven’t never been to Japan.

การใช้ tense

หลายคนมักจะสับสนว่าเราต้องใช้ tense อะไรเวลามี adverb of frequency ในประโยค

ปกติแล้ว adverb ไม่ได้เป็นตัวกำหนด tense ให้กับประโยค แต่สิ่งที่เป็นตัวกำหนด tense จะเป็นใจความของประโยคนั้นๆ ดังนั้น การใช้ adverb of frequency เราจึงสามารถใช้กับ tense อะไรก็ได้ ขอแค่ให้มีความหมายเหมาะสมก็พอ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น

ถ้าพูดถึงข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่เป็นกิจวัตรทั่วไป เราจะใช้ present simple tense

I always wake up at 5 o’clock.
ฉันตื่นนอนตอนตีห้าเป็นประจำ

ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปแล้ว เราจะใช้ past simple tense

I always woke up at 5 o’clock when I was a student.
ฉันตื่นนอนตอนตีห้าเป็นประจำเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นนักเรียน
(สมัยนู้นฉันตื่นตีห้าเป็นประจำ แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว)

ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน เราจะใช้ present perfect tense

I have always loved you since the first day we met.
ฉันรักคุณเสมอมาตั้งแต่ตอนที่พวกเราเจอกันครั้งแรก
(เริ่มรักตอนนั้น และปัจจุบันก็ยังรักอยู่)

ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคต เราจะใช้ future simple tense

I will always love you no matter what happens.
ฉันจะรักคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

จบแล้วนะครับกับหลักการใช้ adverb of frequency ในภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[NEW] Ever & Never & Just & Already & Yet | การใช้ never ever – NATAVIGUIDES

Ever & Never & Just & Already & Yet

Ever

We use “ever” in interrogative sentences:

a. Have you ever been to the United States?
b. Have you ever traveled by train?
c. Have you ever failed a class?

Never

We use “never” in affirmative sentences: but the meaning is negative.

a. I have never cheated in an exam.
b. My son has never been to Moscow.
c. My brother has never visited London before.

We use “just” to express a recently completed action.

a. The cat has just caught a bird.
b. The guests have just arrived.
c. I have just finished my homework.

See also  สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.3 Language Basics | อังกฤษ เป็น อังกฤษ

Already

We use “already” to express that something has happened sooner than expected.

a. Don’t forget to bring your book! Oh, I have already brought it.
b. The boys are going to pack, aren’t they?
No. They have already packed.
c. Is Adam going to buy a new car? No, he isn’t. He has already bought it.

Yet

We use “yet” in interrogative and negative sentences and it suggests a time later than expected.

a. Have you done your homework? No, I haven’t done it yet.
b. Has your father seen your report?
No, he hasn’t seen it yet.
c. Have the visitors arrived?
No, they haven’t arrived yet.

Also See:

Present Perfect Tense
Another exercise with already / just / yet

Quick Exercise

Fill in the blanks using ever, never, just, already and yet.

been in America?

arrived.

.

open.

returned home. You don’t have to worry anymore.

? No, I am still eating mom.

had nightmares.

there.

realized how beautiful you are.

had dinner.

seen such a big ant?

Correct answers:

Check out our PDF eBooks

Hundreds of more printable worksheets and teaching materials

1. GrammarBank Exercises eBook ✔
2. GrammarBank Exercises eBook Vol 2 ✔
3. Verb Tenses eBook ✔
4. Simple Tenses Exercises eBook ✔
5. Perfect Tenses Exercises eBook ✔
6. Supplementary Tests eBook ✔
7. Conjunctions eBook ✔
8. Gerunds and Infinitives PDF (60 Pages) ✔
9. Modals and Similar Expressions PDF (44 Pages) ✔
10. Noun Clauses PDF (46 Pages) ✔
11. If Clauses PDF (19 Pages) ✔
12. Determiners PDF (28 Pages) ✔
13. My Best Friend 1 ✔
14. My Best Friend 2 ✔
15. My Best Friend 3 ✔
16-20. The Adventures of Foxy (5 Story Books) ✔


1. GrammarBank Exercises eBook ✔2. GrammarBank Exercises eBook Vol 2 ✔3. Verb Tenses eBook ✔4. Simple Tenses Exercises eBook ✔5. Perfect Tenses Exercises eBook ✔6. Supplementary Tests eBook ✔7. Conjunctions eBook ✔8. Gerunds and Infinitives PDF (60 Pages) ✔9. Modals and Similar Expressions PDF (44 Pages) ✔10. Noun Clauses PDF (46 Pages) ✔11. If Clauses PDF (19 Pages) ✔12. Determiners PDF (28 Pages) ✔13. My Best Friend 1 ✔14. My Best Friend 2 ✔15. My Best Friend 3 ✔16-20. The Adventures of Foxy (5 Story Books) ✔

▲▲▲▲▲▲▲

We usein interrogative sentences:a. Have youbeen to the United States?b. Have youtraveled by train?c. Have youfailed a class?We usein affirmative sentences: but the meaning is negative.a. I havecheated in an exam.b. My son hasbeen to Moscow.c. My brother hasvisited London before.We useto express a recently completed action.a. The cat hascaught a bird.b. The guests havearrived.c. I havefinished my homework.We useto express that something has happened sooner than expected.a. Don’t forget to bring your book! Oh, I havebrought it.b. The boys are going to pack, aren’t they? No. They havepacked.c. Is Adam going to buy a new car? No, he isn’t. He hasbought it.We usein interrogative and negative sentences and it suggests a time later than expected.a. Have you done your homework? No, I haven’t done itb. Has your father seen your report? No, he hasn’t seen itc. Have the visitors arrived? No, they haven’t arrived

See also  [Update] คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ:จากนครราชสีมาสู่ร๊อตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ – Thai Women Living Abroad | ต่างคนต่างคิด หญิงไก่ - NATAVIGUIDES


การใช้ ever, never


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การใช้ ever, never

After watching this, your brain will not be the same | Lara Boyd | TEDxVancouver


In a classic researchbased TEDx Talk, Dr. Lara Boyd describes how neuroplasticity gives you the power to shape the brain you want. Recorded at TEDxVancouver at Rogers Arena on November 14, 2015.
YouTube Tags: brain science, brain, stroke, neuroplasticity, science, motor learning, identity, TED, TEDxVancouver, TEDxVancouver 2015, Vancouver, TEDx, Rogers Arena, Vancouver speakers, Vancouver conference, ideas worth spreading, great idea,
Our knowledge of the brain is evolving at a breathtaking pace, and Dr. Lara Boyd is positioned at the cutting edge of these discoveries. In 2006, she was recruited by the University of British Columbia to become the Canada Research Chair in Neurobiology and Motor Learning. Since that time she has established the Brain Behaviour Lab, recruited and trained over 40 graduate students, published more than 80 papers and been awarded over $5 million in funding.
Dr. Boyd’s efforts are leading to the development of novel, and more effective, therapeutics for individuals with brain damage, but they are also shedding light on broader applications. By learning new concepts, taking advantage of opportunities, and participating in new activities, you are physically changing who you are, and opening up a world of endless possibility.
This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

After watching this, your brain will not be the same | Lara Boyd | TEDxVancouver

never กับ ever ใช้อย่างไรกันแน่


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
สนใน sponsor คลิปอาจารย์อดัมติดต่ออีเมล [email protected] หรือโทร 02 612 9300
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

never กับ ever ใช้อย่างไรกันแน่

This is the MOST DELICIOUS I’ve ever eaten! No yeast No oven! Everyone can make this at home!


This is the MOST DELICIOUS I’ve ever eaten! No yeast No oven! Everyone can make this recipe at home!
Water 95ml
Salt 1.5g/0.25tsp
Flour 150g/1cup
Green onion 30g
A pinch of baking soda
Cheese 50g
Flour 1/4cup
Corn starch 1/4cup
Salted butter 20g
Oil for frying

清水 95毫升
盐1.5克(1/4茶勺)
面粉 150克(1大杯)
小葱 30克
小苏打 一小撮
奶酪丝 50克
面粉 1/4杯
玉米淀粉 1/4杯
有盐黄油 20克
油 适量

Cooking gears I used in all my videos
US: https://www.amazon.com/shop/hellysimplerecipe
Canada: https://www.amazon.ca/shop/hellysimplerecipe
SUBSCRIBE
to my YouTube Channel for more videos and click the bell so you will not miss any of my videos: https://www.youtube.com/channel/UCY8J23P_GQHPoGh2XetHGdQ?sub_confirmation=1
FOLLOW MY PAGE
Instagram: https://www.instagram.com/clruixue/
Facebook: https://www.facebook.com/helly.li.35
Twitter: https://twitter.com/li_helly

BGM:
Clear Air Somewhere Sunny by Kevin MacLeod
Clear Air Somewhere Sunny by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 license. https://creativecommons.org/licenses/…
Source: http://incompetech.com/music/royalty…
Artist: http://incompetech.com/

This is the MOST DELICIOUS I've ever eaten! No yeast No oven! Everyone can make this at home!

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Present perfect + การใช้ ever


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Present perfect + การใช้ ever

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การใช้ never ever

Leave a Reply

Your email address will not be published.