Skip to content
Home » [NEW] หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป)บัญชีเจ้าหนี้1.ตรวจสอบเอกสา อังกฤษ วิธีการพูด | วิธีการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ – NATAVIGUIDES

[NEW] หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป)บัญชีเจ้าหนี้1.ตรวจสอบเอกสา อังกฤษ วิธีการพูด | วิธีการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ – NATAVIGUIDES

วิธีการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Duties and responsibilities the Accounting Department (General accounts)Accounts payable.1. check the document out before you make a payment, pay in the various cases.2. check the accuracy of the supporting documents for payments, calculate the approval and inspection, as well as validated against rules and regulations of the. The related companies.3. make a purchase duty report (‘s. 30) 1 3 PND, PND, PND 53, Sapot. 10-14. prepare a cheque payment voucher (Voucher Cheque) to offer bosses review.5. record the payment from the payment voucher checks with verification of the recording list.6. store the payment voucher checks by the payment voucher to be referenced fast it later.Accounting for purchase.1. make a statement in the journal voucher and make purchases in General, with the relevant accounting monthly.2. check the calculation of a number of documents. If item did not pass quality inspection, but received the login.3. credit advice prepared to offer Commander inspected and approved.4. prepare a report on the outstanding payable monthly on bosses.5. prepare a report analyzing the monthly accounts payable aging bosses. Accounts receivable.1. prepare a Sales Invoice in the country as well as saving account.2. notes regarding payment of debts from debtors3. Summary of branch sales daily and monthly4. weekly balance statement5. prepare a report analyzing the monthly accounts receivable aging.6. sales tax reporting (time. 30) each month.Asset account.1. receiving/recording assets into fixed asset control register together count fixed assets on the company’s policy.2. depreciation of fixed assets for each entry, along with profit-and-loss calculations, from selling fixed assets.3. prepare a report summarizing the depreciation (separated Department) proposed to bosses.4. the calculation of the diluted earnings (loss) as well as the sale of fixed assets.5. coordination with other agencies both inside – outside.6. support or work in conjunction with other relevant agencies.7. perform other tasks as assigned (preparation of monthly expenses summary report. Every month)8. prepare a report summarizing the monthly expenses, such as electricity, water, telephone. Diesel cars9. data storage expenses. Separated Department in monthly budgeting.Duties and responsibilities the Finance DepartmentThe financial officer.Finance1. prepare a Bill and collect the relevant documents.2. check the completeness and accuracy of the documents used in the Bill and document delivery to customers.3. save the details of the money available to sign. When you receive cash or check payment from the customer.4. make a bank deposit to bring cash and bank deposit receipts, checks,5. check the completeness of the deposit slips that have been returned from the Bank.6. prepare a report on the status of daily cash from cash receipts entry list of the day with a presentation Manager.7. check the numbers sort of voucher pay checks and completeness of the documents received.8. prepare a cheque as well as save the payment voucher and cheque control register checks in the list.9.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน10.จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ11.ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงาน เช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ12.จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเงินสดย่อย1.จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน2.ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก3.จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย4.จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ5.คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่าย เงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย6.บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย7.จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ8.บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงิน ที่ธนาคารต่อไป9.ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อยบัญชีเงินเดือนจัดทำเงินเดือนผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้าแผนกงานอื่น ๆ1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก2.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

See also  โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด เหมือนกับ IDM แต่ฟรี | ฟรีโปรแกรม
See also  บ่ต้องการเศษใจ ลากิ Zombie หนีห่าง The roost 2020 | ระเบียบการ วาง บิล

การแปล กรุณารอสักครู่..

[NEW] | วิธีการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ – NATAVIGUIDES

We’re fetching your file…

Please wait a moment while we retrieve your file from its home on the internet


วิธีจ่ายหนี้ ก.ย.ศ. ผ่านแอพ กรุงไทยNext ในมือถือง่ายๆ อัพเดท 2020


See also  พูดอังกฤษให้ฟังดูบริติชได้ หากใช้ศัพท์สำนวนพวกนี้ (เจ้าของภาษามาเอง) | คำนี้ดี EP.423 | สํานวนภาษาอังกฤษ | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

วิธีจ่ายหนี้ ก.ย.ศ. ผ่านแอพ กรุงไทยNext ในมือถือง่ายๆ อัพเดท 2020 กยศ วิธีชำระหนี้
วิธี สมัครใช้ กรุงไทยConnext บริการแจ้งเตือน เงินเข้าออกบัญชี ผ่านแอพ ไลน์ สมัครง่ายๆ
https://youtu.be/IsnyJnTbsDE
วิธีสมัคร กยศ Connect แอปในมือถือสะดวกเช็คยอดชําระหนี้ ในแอพเดียว
https://youtu.be/UgC0TOFlxCI
วิธีเข้าใช้แอพเป๋าตัง และวิธีเชื่อมต่อแอพเป๋าตังกับธนาคารกรุงไทย
https://youtu.be/PK6cOllE8a8
วิธีสมัคร พร้อมเพย์ ผ่านตู้ATM ธนาคาร กรุงไทย ต้องมีบัตรATM ง่ายๆไม่ยาก
https://youtu.be/QFZeVBr051U
วิธีทำพร้อมเพย์เป็นQRcodeรับเงิน/จ่ายเงินผ่านQRcode/โอนเงินให้พร้อมเพย์ ผ่านแอพกรุงไทยnext ธ.กรุงไทย
https://youtu.be/xZwaueaD6v4
วิธีสมัคร กรุงไทยNext และ KTBnetbank ผ่านตู้ATM ง่ายๆมาดูกัน
https://youtu.be/uNU9pzkHcAo
วิธีสมัครและยกเลิก พร้อมเพย์ ผ่านเว็บไซต์ KTB ธนาคารกรุงไทย ได้ทั้งมือถือและคอม
https://youtu.be/CSfm5JdGMnA
วิธีจ่ายค่าปรับ จราจร ออนไลน์ ผ่านแอพ กรุงไทยNext สะดวกรวดเร็ว
https://youtu.be/rMdqrEX2PZE
วิธีสมัครใช้ กรุงไทยNEXT ไม่ต้องใช้ATMและเปลี่ยนไอดีและรหัสเป็นของเราเอง มาดูวิธีกันง่ายๆ
https://youtu.be/IApRMfgUTuk
วิธีสมัคร กรุงไทย Next แอพในมือถือ ง่ายๆ
https://youtu.be/LIyTavJfkO8
วิธีจ่ายหนี้ ก.ย.ศ. ผ่านแอพ กรุงไทยNext ในมือถือง่ายๆ อัพเดท 2020
https://youtu.be/Bg7dr6Dr2Yg

ของธนาคารอื่นๆหรือบริการอื่นๆ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2dPF1vLVoBP6QlDvo8R5KQsHqi8n80
วิธีต่างๆธนาคารกรุงไทย: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2dPF1vLVpOMRdtRPUS3rNOtm5YA5i
รวมธนาคารออมสิน: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2dPF1vLVovfb6b4g0NKrc7dwpH0hl
ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง แบงก์กิ้ง: https://www.youtube.com/playlist?list=PLV2dPF1vLVpsP69jTiBoiufWgbCubBst
ฝากกดติดตาม และกระดึงแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ
fanpage facebook สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/NineTteen168/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิธีจ่ายหนี้ ก.ย.ศ. ผ่านแอพ กรุงไทยNext ในมือถือง่ายๆ อัพเดท 2020

การใช้ MS Excel ในการทำงานด้านบัญชี (ลูกหนี้)


การใช้ MS Excel ในการทำงานด้านบัญชี (ลูกหนี้)

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ (โปรแกรมบัญชี Express)


2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ (โปรแกรมบัญชี Express)
website: http://www.esg.co.th/esg/index.php?fi=no\u0026page=home\u0026lang=th
email: [email protected], [email protected]
โทร.022173555

2.5 กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ (โปรแกรมบัญชี Express)

E-Learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ตอน วิธีการตรวจสอบ หลักฐาน การวางแผน วิเคราะห์เปรียบเทียบ


ผู้สอบบัญชีอบรมเก็บชั่วโมง CPD ปี 2563
แบบศึกษาด้วยตัวเอง 50 ชั่วโมง โดยไม่ต้องสอบ
ดูประกาศจากสภาวิชาชีพบัญชี http://www.tfac.or.th/Article/Detail/122945
สั่งซื้อได้ที่ http://www.thaicpdonline.com
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณคิว 028184533 ต่อ 11 หรือ 0867772361​
ID LINE : thaicpd หรือ http://line.me/ti/p/~thaicpd
Email: [email protected]

E-Learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ตอน วิธีการตรวจสอบ หลักฐาน การวางแผน วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ช่วงที่1 เทคนิคการตรวจสอบบัญชี


นางสาวเนตรทิพย์ เฮงคราวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี

ช่วงที่1 เทคนิคการตรวจสอบบัญชี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วิธีการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *