Home » [NEW] สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs) เทียบสุภาษิต-คำพังเพยไทย | สุภาษิต เปรียบเทียบ – NATAVIGUIDES

[NEW] สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs) เทียบสุภาษิต-คำพังเพยไทย | สุภาษิต เปรียบเทียบ – NATAVIGUIDES

สุภาษิต เปรียบเทียบ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สุภาษิตภาษาอังกฤษที่ควรรู้

สุภาษิตและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs)

คำสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวแนะนำสั่งสอน หรือเตือนสติ มีการกล่าวสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในแต่ละชาติ แต่ละภาษา ก็มักจะมีสุภาษิตเป็นของตนเอง และมีหลายสุภาษิตที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ระหว่างชนชาติหนึ่งกับอีกชนชาติหนึ่ง

แนะนำ คลิก >> คำคมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสุภาษิตภาษาอังกฤษและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs) ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

A bad workman always blames his tools.
แปลว่า คนงานแย่ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขาอยู่เสมอ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

A bird in hand is worth two in the bush.
แปลว่า นก 1 ตัวที่อยู่ในมือ มีค่ากว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กำขี้ดีกว่ากำตด

Advice after mischief is like medicine after death.
แปลว่า คำเตือนหลังจากเกิดปัญหา ก็เหมือนกับการให้ยาหลังจากตายแล้ว
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

A man of word not a man of deed is like a garden full of weed.
แปลว่า คนที่พูดแต่ไม่ทำ ก็เหมือนสวนที่เต็มไปด้วยวัชพืช
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

A man with little learning is like a frog who thinks its paddle a great sea.
แปลว่า คนที่มีความรู้น้อย ก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำขังของมันเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กบในกะลาครอบ

Behind an able man there are always other able men.
แปลว่า ข้างหลังคนเก่ง ยังมีคนเก่งอีกมากมายอยู่เสมอ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า

Blood is thicker than water.
แปลว่า เลือดหนาแน่นกว่าน้ำ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เลือดข้นกว่าน้ำ

Carrying coals to Newcastle.
แปลว่า ขนถ่านหินไปนิวคาสเซิล
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

Cut your coat according to your cloth.
แปลว่า เย็บเสื้อคลุมของคุณด้วยผ้าที่คุณมี
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า นกน้อยทำรังแต่พอตัว

Don’t bite the hand that feeds you.
แปลว่า อย่ากัดมือที่ให้อาหารคุณ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา

Don’t count your chickens before they are hatched.
แปลว่า อย่านับลูกไก่ของคุณ ก่อนที่มันจะถูกฟัก
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

Don’t cross the bridge until you come to it.
แปลว่า อย่าข้ามสะพานก่อนที่คุณจะไปถึง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าตีตนไปก่อนไข้

Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut.
แปลว่า แม้แต่ปลาก็จะไม่ได้รับปัญหาเดือดร้อน ถ้ามันปิดปากของมัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ปลาหมอตายเพราะปาก

Every dog has its day.
แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว

Facts are stubborn things.
แปลว่า ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้น
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

Fine feather makes fine bird.
แปลว่า ขนที่สวยทำให้นกงดงาม
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

Good clothes open all doors.
แปลว่า เสื้อผ้าที่ดีเปิดประตูได้ทั้งหมด
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

Good manners are part and parcel of a good education.
แปลว่า มารยาทที่ดีเป็นสิ่งห่อหุ้มของการศึกษาที่ดี
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล

Good wine needs no bush.
แปลว่า ไวน์ที่ดีไม่ต้องการพุ่มไม้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ชาดจะดีไม่ต้องทาสีก็แดง

Health is better than wealth.
แปลว่า สุขภาพดีกว่าสิ่งของมีค่า
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

It is never too late to mend.
แปลว่า มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีอะไรสายเกินแก้

It takes two to make a quarrel.
แปลว่า การจะทะเลาะกัน ต้องมีคน 2 คน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

Kill the goose that laid the golden eggs.
แปลว่า ฆ่าห่านตัวที่วางไข่ทองคำ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ทุบหม้อข้าวตัวเอง

Kill two birds with one stone.
แปลว่า ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Let sleeping dogs lie.
แปลว่า ปล่อยให้หมานอนหลับ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

Like father, like son.
แปลว่า เหมือนพ่อ เหมือนลูกชาย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

Little is spent with difficulty, much with ease.
แปลว่า จ่ายน้อยยาก จ่ายมากง่าย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

Make hay while the sun shines.
แปลว่า ทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

See also  รวมเพลงรักเธอ ไม่ว่าจะสถานะใด [ โรส ศิรินทิพย์,พลพล,LOSO ] | เพลงเกี่ยวกับความรักที่เป็นไปไม่ได้

Never put off till tomorrow what you can do today.
แปลว่า อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

No bees, no honey : no work, no money.
แปลว่า ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน

One man’s meat is another man’s poison.
แปลว่า เนื้อของคนหนึ่งเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลางเนื้อชอบลางยา

People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
แปลว่า คนที่อาศัยอยู่ในบ้านกระจก ไม่ควรโยนก้อนหิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

Prevention is better than cure.
แปลว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้

Set a thief to catch a thief.
แปลว่า ให้ขโมยจับขโมย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง

Still waters run deep.
แปลว่า น้ำนิ่งไหลลึก
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำนิ่งไหลลึก

Strike while the iron is hot.
แปลว่า ตีในขณะที่เหล็กกำลังร้อนอยู่
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน

The proof of the pudding is in the eating.
แปลว่า บทพิสูจน์ของขนมพุดดิ้งคือการกิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

Tide and time wait for no one.
แปลว่า สายน้ำและเวลา ไม่เคยรอใคร
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

To lock the stable door after the horse is stolen.
แปลว่า ลงกลอนประตูคอกม้า หลังจากม้าถูกขโมย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วัวหายล้อมคอก

When in Rome, do as the Romans do.
แปลว่า เมื่ออยู่ในกรุงโรม ก็ทำเหมือนที่ชาวโรมันเขาทำกัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

When the cat’s away the mice will play.
แปลว่า เมื่อแมวไม่อยู่ พวกหนูก็จะเล่นกัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า แมวไม่อยู่หนูร่าเริง

You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.
แปลว่า คุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้ แต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

You cannot sell the cow and drink the milk.
แปลว่า คุณไม่สามารถขายวัว และดื่มนมได้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ได้อย่างเสียอย่าง

คลิกอ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษ

[NEW] สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs) เทียบสุภาษิต-คำพังเพยไทย | สุภาษิต เปรียบเทียบ – NATAVIGUIDES

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สุภาษิตภาษาอังกฤษที่ควรรู้

สุภาษิตและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs)

คำสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวแนะนำสั่งสอน หรือเตือนสติ มีการกล่าวสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในแต่ละชาติ แต่ละภาษา ก็มักจะมีสุภาษิตเป็นของตนเอง และมีหลายสุภาษิตที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ระหว่างชนชาติหนึ่งกับอีกชนชาติหนึ่ง

แนะนำ คลิก >> คำคมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสุภาษิตภาษาอังกฤษและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs) ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

A bad workman always blames his tools.
แปลว่า คนงานแย่ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขาอยู่เสมอ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

A bird in hand is worth two in the bush.
แปลว่า นก 1 ตัวที่อยู่ในมือ มีค่ากว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กำขี้ดีกว่ากำตด

Advice after mischief is like medicine after death.
แปลว่า คำเตือนหลังจากเกิดปัญหา ก็เหมือนกับการให้ยาหลังจากตายแล้ว
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

A man of word not a man of deed is like a garden full of weed.
แปลว่า คนที่พูดแต่ไม่ทำ ก็เหมือนสวนที่เต็มไปด้วยวัชพืช
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

A man with little learning is like a frog who thinks its paddle a great sea.
แปลว่า คนที่มีความรู้น้อย ก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำขังของมันเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กบในกะลาครอบ

Behind an able man there are always other able men.
แปลว่า ข้างหลังคนเก่ง ยังมีคนเก่งอีกมากมายอยู่เสมอ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า

See also  Imagine Dragons - Not Today from ME BEFORE YOU | decide แปล

Blood is thicker than water.
แปลว่า เลือดหนาแน่นกว่าน้ำ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เลือดข้นกว่าน้ำ

Carrying coals to Newcastle.
แปลว่า ขนถ่านหินไปนิวคาสเซิล
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

Cut your coat according to your cloth.
แปลว่า เย็บเสื้อคลุมของคุณด้วยผ้าที่คุณมี
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า นกน้อยทำรังแต่พอตัว

Don’t bite the hand that feeds you.
แปลว่า อย่ากัดมือที่ให้อาหารคุณ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา

Don’t count your chickens before they are hatched.
แปลว่า อย่านับลูกไก่ของคุณ ก่อนที่มันจะถูกฟัก
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

Don’t cross the bridge until you come to it.
แปลว่า อย่าข้ามสะพานก่อนที่คุณจะไปถึง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าตีตนไปก่อนไข้

Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut.
แปลว่า แม้แต่ปลาก็จะไม่ได้รับปัญหาเดือดร้อน ถ้ามันปิดปากของมัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ปลาหมอตายเพราะปาก

Every dog has its day.
แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว

Facts are stubborn things.
แปลว่า ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้น
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

Fine feather makes fine bird.
แปลว่า ขนที่สวยทำให้นกงดงาม
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

Good clothes open all doors.
แปลว่า เสื้อผ้าที่ดีเปิดประตูได้ทั้งหมด
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

Good manners are part and parcel of a good education.
แปลว่า มารยาทที่ดีเป็นสิ่งห่อหุ้มของการศึกษาที่ดี
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล

Good wine needs no bush.
แปลว่า ไวน์ที่ดีไม่ต้องการพุ่มไม้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ชาดจะดีไม่ต้องทาสีก็แดง

Health is better than wealth.
แปลว่า สุขภาพดีกว่าสิ่งของมีค่า
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

It is never too late to mend.
แปลว่า มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีอะไรสายเกินแก้

It takes two to make a quarrel.
แปลว่า การจะทะเลาะกัน ต้องมีคน 2 คน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

Kill the goose that laid the golden eggs.
แปลว่า ฆ่าห่านตัวที่วางไข่ทองคำ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ทุบหม้อข้าวตัวเอง

Kill two birds with one stone.
แปลว่า ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Let sleeping dogs lie.
แปลว่า ปล่อยให้หมานอนหลับ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

Like father, like son.
แปลว่า เหมือนพ่อ เหมือนลูกชาย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

Little is spent with difficulty, much with ease.
แปลว่า จ่ายน้อยยาก จ่ายมากง่าย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

Make hay while the sun shines.
แปลว่า ทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

Never put off till tomorrow what you can do today.
แปลว่า อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

No bees, no honey : no work, no money.
แปลว่า ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน

One man’s meat is another man’s poison.
แปลว่า เนื้อของคนหนึ่งเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลางเนื้อชอบลางยา

People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
แปลว่า คนที่อาศัยอยู่ในบ้านกระจก ไม่ควรโยนก้อนหิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

Prevention is better than cure.
แปลว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้

Set a thief to catch a thief.
แปลว่า ให้ขโมยจับขโมย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง

Still waters run deep.
แปลว่า น้ำนิ่งไหลลึก
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำนิ่งไหลลึก

Strike while the iron is hot.
แปลว่า ตีในขณะที่เหล็กกำลังร้อนอยู่
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน

The proof of the pudding is in the eating.
แปลว่า บทพิสูจน์ของขนมพุดดิ้งคือการกิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

Tide and time wait for no one.
แปลว่า สายน้ำและเวลา ไม่เคยรอใคร
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

See also  [NEW] เนื้อเพลง อย่าบอกใครนะ SOYBAD * nuerpleng | เพลงแค่อยากถาม - NATAVIGUIDES

To lock the stable door after the horse is stolen.
แปลว่า ลงกลอนประตูคอกม้า หลังจากม้าถูกขโมย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วัวหายล้อมคอก

When in Rome, do as the Romans do.
แปลว่า เมื่ออยู่ในกรุงโรม ก็ทำเหมือนที่ชาวโรมันเขาทำกัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

When the cat’s away the mice will play.
แปลว่า เมื่อแมวไม่อยู่ พวกหนูก็จะเล่นกัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า แมวไม่อยู่หนูร่าเริง

You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.
แปลว่า คุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้ แต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

You cannot sell the cow and drink the milk.
แปลว่า คุณไม่สามารถขายวัว และดื่มนมได้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ได้อย่างเสียอย่าง

คลิกอ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษ


สำนวนชวนคิด ภาษิตสอนใจ – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4


พบสื่อการเรียนการสอนมากมายที่
http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4
เรื่อง สำนวนชวนคิด ภาษิตสอนใจ
ถ้าสื่อนี้ดีมีประโยชน์อยากให้ช่วยกดไลค์ หรือ กดติดตามครับ
จะได้มีคนเห็นสื่อการเรียนการสอนนี้มากขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในการเรียนการสอน
การทบทวน เป็นสื่อการสอน เป็นสื่อการเรียน ถือว่าท่าน
ได้ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้เด็กไทย หรือคนที่ยัง
ไม่รู้ว่ามีช่องเผื่อแพร่สื่อเหล่านี้ครับผม
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สำนวนชวนคิด ภาษิตสอนใจ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.4

เพลง สำนวนไทยใช้ดี


สื่อการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย
เพลง สำนวนไทยใช้ดี
คำร้อง น.ส. ชญาน์นันท์ พรมมิจิตร์
ขับร้อง น.ส. ชญาน์นันท์ พรมมิจิตร์
ดัดแปลงจากเพลง คิดมาก ปาล์มมี่
เธออยากรู้ใช่ไหม ว่าสำนวนไทยมันมีความหมายว่าไง
สุภาษิตคำพังเพย มันแตกต่างจากสำนวนไทยยังไง
คำสุภาษิตก็คือ การพูดสั่งสอนหรือการให้ข้อคิด
ส่วนคำพังเพยนั้นก็คือ การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองอย่าง
สำนวนไทยนั้นก็คือ การเปรียบเทียบที่แปลไม่ตรงความหมาย
ใช้จูงใจ เน้นความ ย่อความ แทนคำพูดที่ไม่ต้องการ
อีกทั้งเพิ่มสีสันและเพิ่มความสวยงาม
นกสองหัว จับปลาสองมือ คุ้นบ้างไหม
ควรจะใช้ให้ถูกต้องตรงตามความหมาย
แม้คำคล้ายแต่ใช้แทนกันไม่ได้ และต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์
อยากจะขอให้ใช้สำนวนให้ดี หากเขียนผิดจะสื่อความหมายผิดนะ
ที่ถูกคือขนมพอสมน้ำยา แต่มักใช้ขนมผสมน้ำยา ผิดรู้เปล่า
เข้าใจมากขึ้นบ้างไหม ว่าสำนวนไทยมันมีความหมายว่าไง
หรือยังมึนงงและสับสน ถ้าเป็นแบบนี้ งั้นเรามาทวนอีกรอบ
( , )

เพลง สำนวนไทยใช้ดี

Easy English Words Lesson 32 – คำคมและสุภาษิตภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับของไทย


https://www.youtube.com/watch?v=MnOxzMVfVag\u0026list=PL8BDZ9EAj__kpdFxwNmgTfhusjI23M9

Easy English Words Lesson 32 - คำคมและสุภาษิตภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับของไทย

อาจารย์ยอด : อุบายคนโบราณ [น่ารู้]


กดติดตามไว้ กดแชร์ตามอัทธยาศัย มีเรื่องใหม่เล่าให้ฟังทุกเช้าครับ
สั่งซื้อ อาจารย์ยอด MP3 ซีดี/แฟลชไดรฟ์ ได้แล้วที่
https://ajarnyordmp3.page365.net

youtube.com/user/ajarnyord [Official Channel]
youtube.com/c/คติธรรม
youtube.com/c/tvakane
ขอเชิญทุกท่านร่วมกับ อาจารย์ยอด สร้างแผ่นบันทึกเสียง
กฏแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้าน ถวายวัดวาอาราม
มอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ มอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าว
และภิกษุสามเณรที่สนใจ ติดต่อร่วมบุญได้ที่
อาจารย์ยอด หมายเลขโทรศัพท์ 084 643 8770

อาจารย์ยอด : อุบายคนโบราณ [น่ารู้]

หนึ่งเดียวคือแม่ ( ไพเราะมาก )


@ ดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.4shared.com/mp3/nc5SVqzu/01_Mother_is_one.html?
When you have a mother…
who cares so much for you
that anything you want
becomes her desires…
When you have a mother
who is so understanding that
no matter what is bothering you
she can make you smile
When you have a mother
who is so strong that
no matter what obstacles she faces
she is always confident in front of you…
When you have a mother
who actively pursues her goals in life
but includes you in all her goals
you are very lucky indeed…
Having a mother like this
makes it easy to grow up
into a loving, strong adult…
Thank you for being this kind
of wonderful mother…

หนึ่งเดียวคือแม่  ( ไพเราะมาก )

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สุภาษิต เปรียบเทียบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.