Home » [NEW] สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs) เทียบสุภาษิต-คำพังเพยไทย | ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs) เทียบสุภาษิต-คำพังเพยไทย | ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สรุปเนื้อหาเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สุภาษิตภาษาอังกฤษที่ควรรู้

สุภาษิตและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs)

คำสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำที่กล่าวแนะนำสั่งสอน หรือเตือนสติ มีการกล่าวสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งในแต่ละชาติ แต่ละภาษา ก็มักจะมีสุภาษิตเป็นของตนเอง และมีหลายสุภาษิตที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ระหว่างชนชาติหนึ่งกับอีกชนชาติหนึ่ง

แนะนำ คลิก >> คำคมภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสุภาษิตภาษาอังกฤษและคำพังเพยภาษาอังกฤษ (proverbs) ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ

A bad workman always blames his tools.
แปลว่า คนงานแย่ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขาอยู่เสมอ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

A bird in hand is worth two in the bush.
แปลว่า นก 1 ตัวที่อยู่ในมือ มีค่ากว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กำขี้ดีกว่ากำตด

Advice after mischief is like medicine after death.
แปลว่า คำเตือนหลังจากเกิดปัญหา ก็เหมือนกับการให้ยาหลังจากตายแล้ว
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

A man of word not a man of deed is like a garden full of weed.
แปลว่า คนที่พูดแต่ไม่ทำ ก็เหมือนสวนที่เต็มไปด้วยวัชพืช
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

A man with little learning is like a frog who thinks its paddle a great sea.
แปลว่า คนที่มีความรู้น้อย ก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำขังของมันเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กบในกะลาครอบ

Behind an able man there are always other able men.
แปลว่า ข้างหลังคนเก่ง ยังมีคนเก่งอีกมากมายอยู่เสมอ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า

Blood is thicker than water.
แปลว่า เลือดหนาแน่นกว่าน้ำ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เลือดข้นกว่าน้ำ

Carrying coals to Newcastle.
แปลว่า ขนถ่านหินไปนิวคาสเซิล
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

Cut your coat according to your cloth.
แปลว่า เย็บเสื้อคลุมของคุณด้วยผ้าที่คุณมี
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า นกน้อยทำรังแต่พอตัว

Don’t bite the hand that feeds you.
แปลว่า อย่ากัดมือที่ให้อาหารคุณ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา

Don’t count your chickens before they are hatched.
แปลว่า อย่านับลูกไก่ของคุณ ก่อนที่มันจะถูกฟัก
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

Don’t cross the bridge until you come to it.
แปลว่า อย่าข้ามสะพานก่อนที่คุณจะไปถึง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าตีตนไปก่อนไข้

Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut.
แปลว่า แม้แต่ปลาก็จะไม่ได้รับปัญหาเดือดร้อน ถ้ามันปิดปากของมัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ปลาหมอตายเพราะปาก

Every dog has its day.
แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว

Facts are stubborn things.
แปลว่า ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้น
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

Fine feather makes fine bird.
แปลว่า ขนที่สวยทำให้นกงดงาม
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

Good clothes open all doors.
แปลว่า เสื้อผ้าที่ดีเปิดประตูได้ทั้งหมด
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

Good manners are part and parcel of a good education.
แปลว่า มารยาทที่ดีเป็นสิ่งห่อหุ้มของการศึกษาที่ดี
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล

Good wine needs no bush.
แปลว่า ไวน์ที่ดีไม่ต้องการพุ่มไม้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ชาดจะดีไม่ต้องทาสีก็แดง

Health is better than wealth.
แปลว่า สุขภาพดีกว่าสิ่งของมีค่า
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

It is never too late to mend.
แปลว่า มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีอะไรสายเกินแก้

It takes two to make a quarrel.
แปลว่า การจะทะเลาะกัน ต้องมีคน 2 คน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

See also  [Update] ข้อสอบ TOEIC Online Free สำหรับเตรียมสอบ พร้อม Download เอกสาร Free | แบบทดสอบภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Kill the goose that laid the golden eggs.
แปลว่า ฆ่าห่านตัวที่วางไข่ทองคำ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ทุบหม้อข้าวตัวเอง

Kill two birds with one stone.
แปลว่า ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Let sleeping dogs lie.
แปลว่า ปล่อยให้หมานอนหลับ
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

Like father, like son.
แปลว่า เหมือนพ่อ เหมือนลูกชาย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

Little is spent with difficulty, much with ease.
แปลว่า จ่ายน้อยยาก จ่ายมากง่าย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

Make hay while the sun shines.
แปลว่า ทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

Never put off till tomorrow what you can do today.
แปลว่า อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

No bees, no honey : no work, no money.
แปลว่า ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน

One man’s meat is another man’s poison.
แปลว่า เนื้อของคนหนึ่งเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลางเนื้อชอบลางยา

People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
แปลว่า คนที่อาศัยอยู่ในบ้านกระจก ไม่ควรโยนก้อนหิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

Prevention is better than cure.
แปลว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้

Set a thief to catch a thief.
แปลว่า ให้ขโมยจับขโมย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง

Still waters run deep.
แปลว่า น้ำนิ่งไหลลึก
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำนิ่งไหลลึก

Strike while the iron is hot.
แปลว่า ตีในขณะที่เหล็กกำลังร้อนอยู่
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน

The proof of the pudding is in the eating.
แปลว่า บทพิสูจน์ของขนมพุดดิ้งคือการกิน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

Tide and time wait for no one.
แปลว่า สายน้ำและเวลา ไม่เคยรอใคร
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

To lock the stable door after the horse is stolen.
แปลว่า ลงกลอนประตูคอกม้า หลังจากม้าถูกขโมย
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วัวหายล้อมคอก

When in Rome, do as the Romans do.
แปลว่า เมื่ออยู่ในกรุงโรม ก็ทำเหมือนที่ชาวโรมันเขาทำกัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

When the cat’s away the mice will play.
แปลว่า เมื่อแมวไม่อยู่ พวกหนูก็จะเล่นกัน
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า แมวไม่อยู่หนูร่าเริง

You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.
แปลว่า คุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้ แต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

You cannot sell the cow and drink the milk.
แปลว่า คุณไม่สามารถขายวัว และดื่มนมได้
คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ได้อย่างเสียอย่าง

คลิกอ่าน >> คำคมภาษาอังกฤษ

Table of Contents

[NEW] Phrase: สำนวนไทย พูดเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งเข้าใจอย่างไรดี | ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เวลาเม้าท์มอยกันกับเพื่อนต่างชาติ เราอาจจะอยากยกสำนวนไทยขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้อรรถรสในการคุย แต่ดันนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าสำนวนไทยนี้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดี วันนี้มีสำนวนไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษมาให้นำไปใช้พูดกับฝรั่งให้เข้าใจมาฝากกันค่ะ

งมเข็มในมหาสมุทร  

งมเข็มในมหาสมุทร เทียบได้กับสำนวน “Needle in a haystack” (เข็มในกองฟาง) มีความหมายว่า สิ่งที่ยากยิ่งจะหาเจอได้  

Ex. It was like looking for a needle in a haystack. His room is so untidy.
(นี่มันเป็นการงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะ ห้องเขารกอย่างกับอะไรดี)

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เทียบได้กับสำนวน “The apple does not fall far from the tree.” (ลูกแอปเปิ้ลตกไม่ไกลจากต้น) มีความหมายว่า พ่อแม่เป็นแบบไหน ลูกก็มักจะเป็นแบบนั้น

Ex.  Her daughter soon showed her own musical talent, proving that the apple doesn’t fall far from the tree.
(ในที่สุดลูกสาวของเธอก็ฉายแววทักษะด้านดนตรี นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น)

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง เทียบได้กับสำนวน  “Fine feathers make a fine bird.” (ขนที่สวยงามทำให้นกสวยงามไปด้วย ) หมายถึง การแต่งเนื้อแต่งตัว คนจะสวยจะหล่อได้ก็ต้องปรุงแต่งด้วยเสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับต่าง ๆ

Ex. You look really good when you wear a suit. Fine feathers make a fine bird.
(คุณดูดีจริง ๆ เวลาสวมสูท เค้าถึงว่า ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง)

งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา

งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา เทียบได้กับสำนวน “All good things must come to an end.” มีความหมายว่า มีพบก็มีจาก ความสุขเป็นของชั่วคราว

Ex. All good things must come to an end. At least we’ll always have the good memory!
(งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา แต่อย่างน้อย เราก็มีความทรงจำดี ๆ ให้กันเสมอ)

ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ

ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ เทียบได้กับสำนวน “A honey tongue, but a heart of gall.” (ลิ้นหรือการพูดจาหวานปานน้ำผึ้ง แต่หัวใจขมเป็นน้ำดี) หมายถึง คนที่พูดจาดี แต่คิดร้ายอยู่ในใจ

Ex. Don’t believe anything she says. She has a honey tongue, but a heart of gall.
(อย่าไปเชื่อที่เธอพูดอะไรเชียวล่ะ คนนี้เป็นคนปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ)

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง

ผ้าขี้ริ้วห่อทอง เทียบได้กับสำนวน  “You can’t judge a book by its cover.” (อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปก) มีความหมายว่า อย่าด่วนตัดสินคนจากภายนอก

Ex. Although the customer did not look like a rich man, but you can’t judge a book by its cover.
(ถึงแม้ว่าลูกค้าดูไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เลย แต่เค้าอาจจะเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองก็ได้)

ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้

ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้ เทียบได้กับสำนวน  “There’s no smoke without fire.” (ไม่มีควันไหนที่ปราศจากไฟ) มีความหมายว่า หากไม่มีเหตุ ย่อมไม่มีผล มักใช้กับการพูดถึงคนอื่นในแง่ร้าย  

See also  เคล็ดลับการตลาดที่มาแรงในปี 2020 | การวางแผนการตลาด | Nataviguides

Ex. She says the accusations are not true, but there’s no smoke without fire.
(เธอบอกว่าข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริง แต่เรื่องอย่างนี้ไม่มีมูลฝอย หมาไม่ขี้นะ)

มาก่อนได้ก่อน

มาก่อนได้ก่อน เทียบได้กับสำนวน  “The early bird gets the worm.” (นกที่ตื่นแต่เช้าจะได้กินหนอน) หมายถึงของที่มีจำนวนจำกัด คนที่กระตือรือร้นมาก่อนใคร ย่อมมีสิทธิ์ได้ของดี ๆ ก่อนคนที่มาทีหลัง

Ex. Our Early-Bird discounts will be ending on 10 November.
(การลดราคาแบบมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน จะหมดเขตในวันที่ 10 พฤศจิกายน)

แมวไม่อยู่หนูร่าเริง

แมวไม่อยู่หนูร่าเริง เทียบได้กับสำนวน “While the cat’s away, the mice will play.” (ขณะแมวไม่อยู่ หนูก็จะเล่น) หมายถึง เวลาที่ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจไม่อยู่ ผู้น้อยหรือเด็กจะทำตัวตามสบาย เล่นกันสนุกสนานเต็มที่

Ex. As soon as their parents left, the children invited their friends to play. While the cat’s away, the mice will play.
(ทันทีที่พ่อแม่ออกจากบ้านไป เด็ก ๆ ก็ชวนเพื่อนมาเล่นกัน แมวไม่อยู่หนูร่าเริง)

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เทียบได้กับสำนวน “Kill two birds with one stone.” (ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว) มีความหมายว่า การกระทำที่คุ้มค่า ลงแรงน้อยแต่ได้ผลมาก

Ex. I have to go to the bank, and on the way back, I’ll pick up the groceries also, killing two birds with one stone.
(ฉันต้องไปธนาคาร และในขากลับจะแวะซื้อของกินของใช้ด้วยเลย แบบนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว)

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับสำนวนที่เอามาฝากวันนี้ หลายสำนวนของบ้านเราก็แปลตรง ๆ ได้ใกล้เคียงกับของฝรั่งอยู่เหมือนกัน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หมั่นทบทวนนะคะจะได้จำได้ ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ

 


เคล็ดลับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรรู้ !! #อดัมไลฟ์


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ @ajarnadam หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
อดัมไลฟ์ ฝรั่งพูดไทย ภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เคล็ดลับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรรู้ !! #อดัมไลฟ์

ลูกไม้ หล่นไม่ไกลโต๊ะ ตอน 1 (part 2/2)


ขอขอบคุณสมาคมเทเบิ้ลเทนนิสแห่งประเทศไทย ที่อำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่าง
ขอบคุณนักกีฬาปิงปองทุกท่านที่ช่วยเหลือให้งานนี้สำเร็จได้ บางท่านมารอถ่ายตั้งแต่บ่าย แต่กว่าจะได้เข้าฉากจริงก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน__ บางท่านต้องมาถ่ายหลายวัน แต่ได้ออกนิดเดียว
ทางทีมงานรู้สึกผิดและขออภัยจากใจจริง
แต่งานนี้ทำให้เราได้เห็นว่า ชุมชนคนเล่นปิงปองในบ้านเราเป็นชุมชนที่อบอุ่น มีน้ำใจดี และน่ารักมากๆ เราเป็นหนี้บุญคุณพวกท่านจริงๆ
และสุดท้าย…ขอขอบคุณนักแสดง(ทั้งมืออาชีพและรับเชิญ)ทุกท่าน ที่อดทนทุ่มเท โดยเฉพาะฉากตีปิงปองหลายๆเทคนี่ มันเหนื่อยจริงๆ
ขอบคุณทีมงานทุกคน รวมถึงเจ้าของสถานที่ๆให้ที่เราไปปู้ยี่ปู้ยำทำฉาก ขอบคุณใครอีกดี เยอะแยะไปหมด ^ ^

ลูกไม้ หล่นไม่ไกลโต๊ะ ตอน 1 (part 2/2)

อย่ามาอวดรู้ !!! ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ @ajarnadam หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
ภาษาอังกฤษ อาจารย์อดัม KnowItAll

อย่ามาอวดรู้ !!! ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Principle กับ Principal ใช้ต่างกันอย่างไร ?


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ https://lin.ee/uVp0whL (@ajarnadam) หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส https://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
ภาษาอังกฤษ อาจารย์อดัม AjarnAdam

Principle กับ Principal ใช้ต่างกันอย่างไร ?

\”ตอกย้ำซ้ำเติม\” ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ https://lin.ee/uVp0whL (@ajarnadam) หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส https://www.ajarnadam.tv/
FB: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG: https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
ภาษาอังกฤษ อาจารย์อดัม AjarnAdam

\

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.