Home » [NEW] | สั่ง การ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] | สั่ง การ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

สั่ง การ ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

Terms of Delivery

A :   What quantities would you order ?

(ว้อท ควอนทิที้ส วู้ด ยู ออร์เดอร์)

คุณสั่งจำนวนเท่าไรครับ

B :   Can you make around 80,000 pieces in this mold ?

(แคน ยู เมค อะราว เอ้กตี้ตร้าวซึ่น พีสเส้ส อิน ธีส โมลด์)

ไม่ทราบว่าคุณสามารถทำแม่พิมพ์ให้ผลิตได้ 80,000 ชิ้น ได้ไหมครับ

A :   We’ve got only 50,000 pieces at the present time.

When do you need them ?

(วี’ฟ ก้อท โอนลี่ ฟิฟตี้ตร้าวซึ่น พี้สเส้ส แอ้ท เธอะ พรีเซ้น ไทม์ เว็น ดูยูนี้ด เธ็ม)

เราผลิตได้แค่ 50,000 ชิ้นในเวลานี้ คุณต้องการเมื่อไหร่ครับ

B :   Please rush this order.

(พลีส รัช ธีส ออร์เดอร์)

กรุณาเร่งสินค้าตัวนี้หน่อยครับ

A :   I’ll arrange to have them reach you in five days. Would that be satisfactory?

(ไอ‘ล อะเร้นจ์ ทู แฮฟว เธ็ม รีช ยู อิน ไฟ้ว เดย์ส วู้ด แธท บี แซททิสแฟคทอรี่)

ผมจะจัดเตรียมให้เร็วที่สุดประมาณ 5 วัน ไม่ทราบว่าคุณพอใจไหมครับ

B :   Good. You must deliver the goods in that time.

(กู้ด ยู มัส ดิลิเว่อร์ เธอะ กู้ดส อิน แธท ไทม์)

ดีครับ คุณต้องส่งสินค้าให้ได้ตามเวลานั้นนะครับ

A :   Don’t worry about it. We can come up with your order.

(โด้น วอรี่ อะเบ้าท์ อิท วี แคน คัม อัพ วิธ ยัวร์ ออร์เดอร์)

อย่างห่วงเลยครับ เราจะส่งสินค้าตามจำนวนที่คุณสั่งไว้อย่างเรียบร้อย

คำศัพท์

Come up with          ก่อให้เกิด

A :   What quantity do you have in mind ?

(ว้อท ควอนทิที้ ดู ยู แฮฟว อิน มายด์)

คุณคิดว่าคุณจะสั่งจำนวนเท่าไรครับ

B :   Thirty thousand dozen in five shipments.

(เทรอร์ตี้ ทร้าวซึ่น ดอร์เซ่น อิน ไฟว์ ชิ้ปเม้นท์)

สามหมื่นโหลในการส่ง 5 ครั้ง

A :   When do you want to start and how do you want it shipped ?

(เว็น ดู ยู ว้อนท์ ทู สตาร์ท แอนด์ ฮาว คู ยู ว้อน อิท ชิป)

คุณจะเริ่มสั่งเมื่อไหร่ และคุณต้องการให้ส่งแบบไหนไม่ทราบครับ

B :   Six thousand dozen each month for five months starting in July will be fine.

(ซิ้กส์ ทร้าวซึ่น ดอร์เซ่น อีช มั้นท์ ฟอร์ ไฟว์ มั้นท์ สตาร์ททิ้ง อิน จูไล วิล บี ไฟน์)

หกหมื่นโหลในแต่ละเดือนเป็นเวลา 5 เดือน และเริ่มในเดือนกรกฎาคมครับ

A :   In October, the production line is very busy. So, if we could ship 3,000 dozen in October, then we’ll make it up by sending 9,000 dozens in November.

(อิน อ๊อกโทเบอร์ เธอะ โปรดักชั่น ไลน์ อีส เวรี่ บี้ซี่ โซ อีฟ วี คู้ด ชิ้พ ทรีต้าวซึ่น โดเซ่น อิน อ๊อกโทเบอร์ เธน วี’ล เมค อิท อัพ บาย เซนดิ้ง ไนนทร้าวซึ่น โดเซ่นส อิน โนเว็มเบอร์)

ในเดือนตุลาคม สายการผลิตในจะยุ่งมากครับ จริงๆ แล้ว เราจัดส่งได้ ประมาณ 3,000 โหลในเดือนตุลาคม จากนั้นเราจะส่งที่เหลืออีก 9,000 โหลในเดือนพฤศจิกายนครับ

B :   Okay, but you’ve gotta be sure to meet it.

See also  [แนะนำอาชีพ]ร้านคาร์แคร์ รายได้หลักแสน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร | sakchai channel | ร้านคาร์แคร์ | Nataviguides

(โอเค บัท ยู’ฟ ก้อททา บี ชัวร์ ทู มีท อิท)

ตกลง แต่คุณต้องทำตามที่ตกลงกันไว้

คำศัพท์

Make up                   ทดแทน

round the clock       หามรุ่งหามค่ำ

supplier (n)              ตัวแทนผู้จัดส่ง

A :   (on the phone) Could we get them delivered by the end of this month ?

(ออน เธอะ โฟน) คู้ด วี เก็ท เธ็ม ดีลิเวอร์ด บาย เธอะ เอน ออฟ ธีส มั้นท์)

(ขณะกำลังสนทนาทางโทรศัพท์) ไม่ทราบว่าคุณจะจัดส่งสินค้าได้ภายในสิ้นเดือนนี้ได้ไหมครับ

B :   It’s rather difficult… we have now a rush of orders and we are working round the clock.

(อิท’ส ราเทอร์ ดิฟฟิค้อล…วีแฮฟว นาว อะ รัช ออฟ ออร์เดอร์สแอนด์ วี อาร์ เวอร์กิ้ง เรานด์ เธอะ คล้อก)

มันคงจะยากหน่อยนะครับ เรามีใบสั่งเข้ามามากและเราก็ทำงานกันอย่างหามรุ่งหามคํ่าแล้วครับ

A :   What is the present lead time, then ?

(ว้อท อีส เธอะ พรีเซ้น ลี้ด ไทม์ เธ็น)

งั้นคุณคิดว่าจะส่งได้เมื่อไหร่ครับ

B :   I’m afraid it’ll be about four to six months. If you need immediate shipment, you’ll have to check stocks of other manufacturers.

(ไอ’ม อะเฟรด อิท’ล บี อะเบ้าท์ โฟร์ ทู ซิ้กส์ มั้นท์ส อีฟ ยู นี้ด อิมมิเดียด ชิพเม้นท์ ยู’ล แฮฟว ทู เช็ค สต็อคส ออฟ อาร์เทอร์ แมนูแฟคเจอร์ส์)

ผมเกรงว่ามันจะต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน ถ้าคุณต้องการสินค้าด่วนคุณลองตรวจสอบดูจากโรงงานอื่นครับ

A :   I see. We’ll find another supplier.

(ไอ ซี วี’ล ไฟนด์ อะน้าเทอร์ ชัพพลายเออร์)

เข้าใจครับ เราจะลองหาตัวแทนเจ้าอื่นครับ

B :   Please understand that immediate shipment after an order is not possible.

(พลีส อันเดอร์สแตน แธท อิมมิเดียด ชิพเม้นท์ อ้าพเตอร์ แอน ออร์เดอร์ อีส น้อท พ้อสสิเบิ้ล)

โปรดเข้าใจด้วยว่านั้นเป็นการขนส่งสินค้าที่เร่งด่วนมาก เราจัดส่งให้ไม่ได้จริงๆ

A :    (on the phone) How long will it take to get the sample?

(ออน เธอะ โฟน) ฮาว ลอง วิล อิท เทค ทู เก็ท เธอะ แซมเพิ้ล (ขณะที่กำลังสนทนาทางโทรศัพท์) จะใช้เวลานานแค่ไหนครับถึงจะได้ของตัวอย่าง

B :   It’ll take about 30 days to send it by ship.

(อิท’ล เทค อะเบ้าท์ เทรอตี้ เดย์ส ทู เซนด์ อิท บาย ชิ้พ)

ประมาณ 30 วันในการนำส่งทางเรือครับ

A :   It’s too late.

(อิท’ส ทู เลท)

ช้าเกินไปครับ

B :   Then I’ll have it rushed off to you by air.

(เซน ไอ’ล แฮฟว อิท รัชด ออฟ ทู ยู บาย แอร์)

งั้นผมจะส่งให้คุณทางอากาศนะครับ

A :    That would be better.

(แธท วู้ด บี เบ็ทเทอร์)

นั้นคงจะดีกว่าครับ

B :   How soon can you give me the order details ?

(ฮาว ซูน แคน ยู กีฟ มี เธอะ ออร์เดอร์ ดีเทลส)

เร็วแค่ไหนที่คุณจะส่งใบสั่งสินค้า

A :   When I receive the sample, I’ll send you the purchase order.

(เว็น ไอ รีซีพ เธอะ แซมเพิ้ล ไอ’ล เซน ยู เธอะ เพอร์เชส ออร์เดอร์) เมื่อผมได้รับสินค้าตัวอย่าง ผมจะส่งใบสั่งซื้อครับ

บทสนทนาเพิ่มเติม

A :   When can you deliver the goods ?

(เวน แคน ยู ดิลิเวอร์ เธอะ กู้ดส)

คุณจะส่งสินค้าได้เมื่อไหร่ครับ

B :   Within 3 months upon arrival of your L/C.

(วิทธิน ทรี มั้นท์ส อัพพอน อะไรฟวัล ออฟ ยัวร์ แอล ซี)

ภายในสามเดือนขึ้นอยู่กับแอล ซีครับ

A :   Do you have SM-3s in stock ?

See also  [NEW] Materi Past Continuous Tense: Pengertian, Rumus, Contoh Kalimat dan Soal | past continuous tense คือ - NATAVIGUIDES

(ดู ยู แฮฟว เอส เอ็ม ทรี เอส อิน สต็อค)

คุณมี SM-3s ในสต็อคไหมครับ

B :   Yes. We always try to keep an adequate stock.

(เยส วี ออลเวย์ส ทราย ทู คีพ แอน แอ้ดดิเควท สต็อค)

มีครับ เราพยายามที่จะเก็บสินค้าในสต็อคให้เพียงพอครับ

A :    Can you fill this order ?

(แคน ยู ฟิล ธีส ออร์เดอร์)

คุณช่วยจดรายการสินค้าเพิ่มหน่อยครับ

B :   Yes, we have enough stocks to supply you.

(เยส วี แฮฟว อีน้าฟ สตีอคส ทู ซัพพลาย ยู)

ครับ เรามีสินค้าพอเพียงในคลังไว้สำหรับถูกค้าครับ

A :   I’m afraid I’ll have to reconsider the order.

(ไอ’ม อะเฟรด ไอ’ล แฮฟว ทู รีคอนซิเดอร์ เธอะ ออร์เดอร์)

ผมเกรงว่าผมต้องพิจารณาในการสั่งสินค้าอีกทีครับ

B :   Why do you say so ?

(วาย ดู ยู เซย โซ)

ทำไมคุณถึงกล่าวเช่นนั้นครับ

rush off                    รีบเร่ง

purchase order        ใบสั่งสินค้า

keep on                   ดำเนินต่อไป

stock (n)                  คลังสินค้า

fill the order             เพิ่มเติมสินค้า

(Visited 135,785 times, 5 visits today)

[NEW] สนทนาภาษาอังกฤษ ร้านอาหาร สั่งอาหาร สั่งเครื่องดื่ม ทานที่ร้าน นำกลับบ้าน ศัพท์ | สั่ง การ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

สนทนาภาษาอังกฤษ ร้านอาหาร สั่งอาหาร สั่งเครื่องดื่ม ทานที่ร้าน นำกลับบ้าน ศัพท์

restaurant (เรส’เทอเรินทฺ) ภัตตาคาร, ร้านอาหาร a place where meals are prepared […]

restaurant (เรส’เทอเรินทฺ) ภัตตาคาร, ร้านอาหาร
a place where meals are prepared and served to customers

การสั่งอาหารว่างและอาหาร

– Do you serve food?
= คุณมีอาหารบริการไหม

– Do you have any snacks?
= มีของขบเคี้ยวไหม

– Do you have any sandwiches?
= มีแซนด์วิชไหม

– Are you still serving food?
= คุณยังมีอาหารบริการอยู่ไหม

– What time does the kitchen close?
= ครัวปิดกี่โมง

– A packet of crisps, please.
= มันฝรั่งทอดหนึ่งถุงครับ/ค่ะ

– What flavour would you like?
= คุณต้องการรสชาติแบบไหน

— Ready salted
= เค็ม

— Cheese and onion
= รสชีสและหัวหอม

— Salt and vinegar
= รสเค็มและรสเปรี้ยว

– What sort of sandwiches do you have?
= คุณมีแซนด์วิชแบบไหน(ขาย)

– Do you have any hot food?
= คุณมีอาหารร้อนๆ ไหม

– Today’s specials are on the board.
= รายการอาหารพิเศษสำหรับวันนี้อยู่บนกระดาน

– Is it table service or self-service?
= ที่นี่เป็นแบบบริการที่โต๊ะหรือบริการตัวเอง

– What can I get you?
= รับอะไรดีครับ/คะ

– Would you like anything to eat?
= ทานอะไรดีครับ/คะ

– Could we see a menu, please?
= ขอดูเมนูหน่อยครับ/ค่ะ

เมื่อสั่งอาหารกับร้านที่มีบริการสั่งกลับบ้านได้

คุณอาจได้ยินคำถาม

– Eat in or take-away?
= ทานที่นี่หรือเอากลับบ้าน

การสั่งเครื่องดื่ม

(ภาษาพูด อาจละหน่วย, ลักษณะนาม ไว้ในฐานที่เข้าใจ)

– What would you like to drink?
= ต้องการดื่มอะไรครับ/คะ

– What can I get you?
= จะรับอะไรดีครับ/คะ (ให้นำอะไรมาให้ดี)

– I’ll have …, please.
= ขอ…ครับ/ค่ะ

— a pint of lager
= เบียร์ลาเกอร์หนึ่งไพน์ (หนึ่งไพน์มากกว่าครึ่งลิตรเล็กน้อย)

— a pint of bitter
= เบียร์บิทเทอร์หนึ่งไพน์ (เบียร์อังกฤษแบบดั้งเดิม)

— a glass of white wine
= ไวน์ขาวหนึ่งแก้ว

— a glass of red wine
= ไวน์แดงหนึ่งแก้ว

— a beer, please
= ขอเบียร์หนึ่งแก้วครับ/ค่ะ

— two beers, please
= ขอเบียร์สองแก้วครับ/ค่ะ

— three shots of tequila, please
= ขอเตกีล่าสามช็อทครับ/ค่ะ

— an orange juice
= น้ำส้มคั้น

— a coffee
= กาแฟ

— a Coke
= โค้ก

— a Diet Coke
= ไดเอ็ทโค้ก

– Large or small?
= แก้วใหญ่หรือเล็ก

– Would you like ice with that?
= ต้องการน้ำแข็งด้วยไหม

— no ice, please
= ไม่ใส่ครับ/ค่ะ

— a little, please
= ขอนิดหน่อยครับ/ค่ะ

— lots of ice, please
= ขอเยอะๆ ครับ/ค่ะ

ประโยคสนทนา สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ร้านอาหาร ที่ควรรู้

– Are you being served?
= มีคนบริการคุณหรือยังครับ/คะ

– I’m being served, thanks
= มีแล้ว ขอบคุณครับ/ค่ะ

– Who’s next?
= คิวต่อไปครับ/ค่ะ (ใครคือท่านถัดไป)

– Which wine would you like?
= คุณต้องการไวน์ประเภทไหน

– House wine is fine
= ขอแบบธรรมดาครับ/ค่ะ

– Which beer would you like?
= คุณต้องการเบียร์ประเภทไหน

– Would you like draught or bottled beer?
= คุณต้องการเบียร์สดหรือเบียร์ขวด

– I’ll have the same, please
= ขอเหมือนกันครับ/ค่ะ

– Nothing for me, thanks.
= ไม่ต้องการอะไรครับ/ค่ะ

– I’ll get these.
= ฉันเป็นเจ้ามือเอง

– Keep the change!
= ไม่ต้องทอน! (เก็บเงินทอนไว้)

– Cheers!
= โชคดี! (ฉลอง)

– Whose round is it?
= รอบนี้ใครจ่าย

– It’s my round.
= รอบนี้ฉันจ่าย

– It’s your round.
= รอบนี้คุณจ่าย

– another beer, please.
= ขอเบียร์อีกขวดครับ/ค่ะ

– another two beers, please.
= ขอเบียร์อีกสองขวดครับ/ค่ะ

– same again, please.
= ขอเหมือนเดิมครับ/ค่ะ

– Are you still serving drinks?
= คุณยังขายเครื่องดื่มอยู่หรือเปล่าครับ/คะ

– Last orders!
= จะปิดรับออเดอร์แล้ว! (รายการสุดท้ายแล้ว)

คลิกอ่าน >> การบอกรสชาติอาหาร ภาษาอังกฤษ


สอนออกคำสั่งต่างๆในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูแซนด้า


สื่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กพิเศษ
ตอนที่ 3: สอนออกคำสั่งต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ (Command)
ดูคลิปทั้งหมด : https://oer.learn.in.th/author/authorDetail/1226/2
สอบถามเพิ่มเติม:\r
Facebook: ครูพรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช\r
Youtube: https://goo.gl/8vX1NL

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สอนออกคำสั่งต่างๆในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูแซนด้า

English Lesson (ภาษาอังกฤษ101) | Shawanwit Poomsa-ad | TEDxKhonKaenU


หลายคนถามโบนัสว่าทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษาอังกฤษ โบนัสเลยเก็บมาตอบที่นี่ Grade 9 student who has got an 8 from IELTS. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

English Lesson (ภาษาอังกฤษ101) | Shawanwit Poomsa-ad | TEDxKhonKaenU

ฝึกแบบนี้ พูดได้ไม่รู้ตัว!!!


You have to หรือ
You have to be
แต่งประโยค ใช้ยังไง?
พื้นฐานน้อยมาก อยากพูดเป็น ฝึกที่นี่ !
____________
➟ 🇬🇧 คอร์สภาษาอังกฤษ 🇬🇧 www.englishfitandfirm.net
➟ ตัวอย่างสไตล์การสอนครูส้ม
https://www.youtube.com/watch?v=bwu778BTcMw\u0026list=PLQDByO7h40Pr3mGPhfHzruLF2zQdmII5\u0026ab_channel=EnglishFitandFirm
➟ คลิปบทเรียนสั้นๆสไตล์ครูส้ม
⟿ ✨Facebook:
https://www.facebook.com/EnglishFitandFirm/
⟿ ✨IG:
https://www.instagram.com/eng_som_o/?hl=en
⟿ ✨YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCKoHHFMpTvk84IdG3GoNnfQ

ฝึกแต่งประโยค คิดภาษาอังกฤษ เรียนเพื่อสื่อสาร

ฝึกแบบนี้ พูดได้ไม่รู้ตัว!!!

วิชาภาษาอังกฤษทางทหาร


วิดีทัศน์ประกอบการสอน นนส.ทบ. วิชาภาษาอังกฤษทางทหาร
ผลิตโดย แผนกเตรียมการ กองการศึกษา โรงเรียนนายสิบทหารบก

วิชาภาษาอังกฤษทางทหาร

ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษใช้อย่างไร? How do I give instructions?


ในคลิปนี้ คุณจะได้ฝึกการใช้ประโยคคำสั่งภาษาอังกฤษในหัวข้อการบอกวิธีทำอาหาร ติดตามบทเรียนกับแซม และแคลร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง
In this lesson you will learn ways to gives instructions in English. Learn how to tell people what to do in relation to cooking. Watch the video and let Sam and Clare help you improve your English grammar, vocabulary and pronunciation.
Learning English is easy!
Improve your English with our free English videos and lessons on listening, grammar, vocabulary, pronunciation and English exams.
Please use English when you comment.
For more free English lessons and videos visit our website: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/thai/home
Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCHbI0mPbb_q9tokc5RkOONA?sub_confirmation=1

ประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษใช้อย่างไร? How do I give instructions?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สั่ง การ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.