Home » [NEW] สนทนาภาษาอังกฤษ Conversation รวมประโยคสนทนา พูดคุย โอกาสต่างๆ | ฝึก อ่าน ประโยค ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] สนทนาภาษาอังกฤษ Conversation รวมประโยคสนทนา พูดคุย โอกาสต่างๆ | ฝึก อ่าน ประโยค ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ฝึก อ่าน ประโยค ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

สนทนาภาษาอังกฤษ Conversation รวมประโยคสนทนา พูดคุย โอกาสต่างๆ

Conversation เป็นการสนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในชีวิตประจำวัน ในร้านอาหาร ร้านค้า ที่ทำงาน ฯลฯ หากเป็นในการสอบ Conversation คำถามมักถามว่าใครพูดกับใคร สถานการณ์เกิดที่ไหน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดเป็นอย่างไร อารมณ์ผู้พูดเป็นอย่างไร หรือถามเกี่ยวกับเรื่องที่พูด คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษหรือความหมายที่ปรากฎในบทสนทนาภาษาอังกฤษนั้น ซึ่งบทความนี้จะพูดถึงสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะในชีวิตจริง หรือการสอบภาษาอังกฤษ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์และโอกาสต่างๆ

1. Meetings , Greetings (การพบและทักทายกัน)
– การแนะนำคนอื่นให้รู้จักกัน เมื่อรู้จักกันครั้งแรก ข้อความที่นิยมใช้ทักทายกัน คือ How do you do หรือบางครั้งอาจใช้ Nice to meet you ก็ได้
– การแนะนำตัวเอง ในกรณีที่เราไม่รู้จักกันมาก่อน จำเป็นต้องแนะนำตัวเองเพื่อให้การสนทนาเกิดขึ้น
May I introduce myself? My name is Tony.
– การแนะนำผู้พูด ในกรณีที่เราเชิญใครคนหนึ่งมาพูด และเราเป็นผู้แนะนำผู้พูด
May I introduce you to Mr. John.
Mr. John, this is Mr. Sam.
– การพบกันครั้งต่อไป สำหรับบุคคลที่ยังไม่สนิทหรือการทักทายที่เป็นทางการ ผู้ทักทายและผู้ตอบใช้ข้อความเดียวกันดังนี้
Good morning (เวลาเช้าถึงกลางวัน)
Good afternoon (เวลาตั้งแต่บ่ายโมงถึง 6 โมงเย็น)
Good evening (เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป)
กรณีที่ทักทายกับคนที่สนิทกัน ทั้งผู้ทักทายและผู้ตอบอาจใช้
Hello หรือ Hi หรือ How are you?

2. Goodbye (การลาจากกัน)
ปกติการลาจากกันใช้ Goodbye แต่ถ้าสนิทกันมากจะใช้ Bye , Bye now หรือ See you ผู้ตอบอาจจะตอบแบบเดียวกัน
ในกรณีที่ผู้พูดคาดว่าจะพบกันอีกวันต่อไปอาจใช้ข้อความ
See you soon , See you later ก็ได้ การตอบสามารถใช้ Fine, O.K., All right หรือ That’s right.

3. การกล่าวคำในโอกาสต่างๆ เช่น
การแสดงความยินดี มักใช้คำว่า Congratulations

4. การเชิญชวนที่สุภาพและการขอบคุณ มักใช้คำว่า Please สำหรับการเชิญชวนหรือการขอ การขอบคุณโดยปกติแล้วใช้ข้อความ Thank you, Thank you very much.

5. การขอโทษ โดยปกติทั่วไปมักใช้คำว่า Sorry ผู้ตอบอาจใช้คำว่า That’s all right.

6. การใช้ so มักใช้ในการตอบคำถามทั้งคล้อยตามและขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้ต่อท้ายประโยคต่อไปนี้ think , believe , expect , suppose , hope , be afraid

7. การขอร้องหรือการขอความช่วยเหลือ ส่วนมากใช้คำว่า would หรือ could

8. การเชื้อเชิญ ส่วนมากมักใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย will , would , would you like to , would you care to ส่วนการตอบมักใช้ Yes หรือ No การปฏิเสธคำเชิญอย่างสุภาพใช้ I’m afraid… หรือ I’m sorry… พร้อมกับเหตุผลในการตอบปฏิเสธ

9. การแนะนำ อาจเป็นการเชิญชวน การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ ซึ่งอาจขึ้นต้นด้วย
Let’s… , What about…? , How about… ? , I think (suppose , expect) , You’d better…?

10. การอุทาน (Exclamation)
– การแสดงการทึ่ง การยอ หรือการประจบ มักใช้ประโยคในรูปแบบ

How + adj … !
How interesting !

What + (a , an) + adj. + n ….!
What a great idea !

การแสดงความรังเกียจ การตำหนิ ประโยคที่ใช้มักเป็นแบบ

What (a, an) + adj + n.!
What an awful idea !

การแสดงความแปลกใจ อาจใช้รูปแบบ
My goodness , what a noise!

การเตือนให้ระวัง ใช้ประโยคอุทานว่า
Look out! , Watch out!

วลี, ประโยคภาษาอังกฤษน่ารู้

สำหรับการสนทนาภาษาอังกฤษ

เพิ่มคำอ่านและประโยคให้อีกเรื่อยๆ นะครับ

OK = ตกลง
that’s fine = ก็ได้ / ไม่เป็นไร
that’s right = ถูกต้องแล้ว

คำที่ให้ความหมายว่า “แน่นอน”
sure
certainly
definitely
absolutely
of course

วลีอื่นๆ ในการสนทนาภาษาอังกฤษ
as soon as possible = เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
that’s enough = พอแล้ว
it doesn’t matter = ไม่เป็นไร
it’s not important = ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
it’s not serious = ไม่ใช่เรื่องจริงจัง
it’s not worth it = ไม่คุ้มค่าเลย
I’m in a hurry = ฉันกำลังรีบ
I’ve got to go = ฉันต้องไปแล้ว
I’m going out = ฉันกำลังจะออกไปข้างนอก
sleep well = หลับสบาย(ฝันดี)นะ
same to you! = เช่นกัน
me too = ฉันก็เหมือนกัน
not bad = ก็ไม่เลวนัก

I like … = ฉันชอบ…
I don’t like … = ฉันไม่ชอบ…
– him = เขา (รูปกรรมของ he)
– her = เธอ (รูปกรรมของ she)
– it = มัน (รูปกรรมของ it)

การขอบคุณ และขอโทษ

thanks for your … = ขอบคุณสำหรับ…ของคุณ
help = ความช่วยเหลือ
hospitality = การดูแลเอาใจใส่
email = อีเมล
thanks for everything = ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง
I’m sorry = ฉันขอโทษ
I’m really sorry = ฉันขอโทษจริง ๆ
sorry I’m late = ขอโทษที่ฉันมาสาย
sorry to keep you waiting = ขอโทษที่ปล่อยให้คุณรอ
sorry for the delay = ขอโทษในความล่าช้า

คำอุทานในการสนทนาภาษาอังกฤษ

look! = ดูสิ!
great! = เยี่ยม!
come on! = มาสิ!
only joking! / just kidding! = ล้อเล่นน่า!
bless you! = ขอพระเจ้าคุ้มครอง! (หลังจาม)
that’s funny! = ตลกดีนะ!
that’s life! = ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหล่ะ!
damn it! = ให้ตายสิ!

การพูดทั่วไปเมื่อสนทนาภาษาอังกฤษ

Come in! = เข้ามา!
Please sit down = โปรดนั่งลง
Could I have your attention, please? = กรุณาตั้งใจฟังหน่อย
Let’s go! = ไปกันเถอะ!
Hurry up! รีบหน่อย!
Get a move on! = เร็วๆ เข้า!
Calm down = ใจเย็น ๆ
Steady on! = นิ่งไว้!
Hang on a second = รอเดี๋ยวเดียว
Hang on a minute = รอสักครู่
One moment, please = กรุณารอสักครู่
Just a minute = สักครู่นะ
Take your time = ไม่ต้องรีบ
Please be quiet = โปรดอยู่ในความสงบ
Shut up! = หุบปาก!
Stop it! = หยุด!
Don’t worry = อย่ากังวล
Don’t forget = อย่าลืม
Help yourself = ตามสบาย
Go ahead = เชิญเลย
Let me know! = บอกให้ฉันรู้ด้วย!

หากคุณต้องการให้ใครสักคนเดินเข้าประตูก่อนคุณ สามารถพูดว่า
after you! = เชิญคุณก่อน! (ฉันตามทีหลัง)

คำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เมื่อสนทนาภาษาอังกฤษ

here = ที่นี่
there = ที่นั่น
everywhere = ทุกที่
nowhere = ไม่มีที่ไหน
somewhere = บางแห่ง

การถามทั่วๆ ไปสำหรับสนทนาภาษาอังกฤษ

Where are you? = คุณอยู่ที่ไหน
What’s this? = นี่อะไร
What’s that? = นั่นอะไร
Is anything wrong? = มีอะไรผิดปกติหรือ
What’s the matter? = เกิดอะไรขึ้น
Is everything OK? = ทุกอย่างราบรื่นไหม
Have you got a minute? = คุณมีเวลาสักครู่ไหม
Have you got a pen I could borrow? = คุณมีปากกาให้ฉันยืมสักด้ามไหม
Really? = จริงเหรอ
Are you sure? = แน่ใจหรือ
Why? = ทำไม
Why not? = ทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ
What’s going on? = กำลังเกิดอะไรขึ้นหรือ
What’s happening? = กำลังเกิดอะไรขึ้นหรือ
What happened? = เกิดอะไรขึ้น (เกิดไปแล้ว)
What? = อะไร
Where? = ที่ไหน
When? = เมื่อไร
Who? = ใคร
How? = อย่างไร
How many? = เท่าไร
How much? = เท่าไร

การแสดงความยินดีและการแสดงความเสียใจ

Congratulations! = ยินดีด้วย!
Well done! = ทำได้ดีมาก!
Good luck! = โชคดีนะ!
Bad luck! โชคร้ายจัง!
Never mind! = ไม่เป็นไร!
What a pity! / what a shame! = น่าเสียดายจัง!
Happy birthday! = สุขสันต์วันเกิด!
Happy New Year! = สุขสันต์วันปีใหม่!
Happy Easter! = สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Happy Christmas! / merry Christmas! = สุขสันต์วันคริสต์มาส!
Happy Valentine’s Day! = สุขสันต์วันวาเลนไทน์!
Glad to hear it = ดีใจที่ได้ยินอย่างนั้น
Sorry to hear that = เสียใจที่ได้ยินอย่างนั้น

การแสดงความต้องการและความรู้สึก

I’m tired = ฉันเหนื่อย
I’m exhausted = ฉันเหนื่อยมาก
I’m hungry = ฉันหิว
I’m thirsty = ฉันหิวน้ำ
I’m bored = ฉันเบื่อ
I’m worried = ฉันกังวล
I’m looking forward to it = ฉันกำลังตั้งตารอคอย
I’m in a good mood = ฉันอารมณ์ดี
I’m in a bad mood = ฉันอารมณ์เสีย
I can’t be bothered = ฉันขี้เกียจทำ

การต้อนรับ และกล่าวลา

Welcome! = ยินดีต้อนรับ!
Welcome to … = ยินดีต้อนรับสู่…
– Thailand = ประเทศไทย
Long time, no see! = ไม่ได้เจอกันนานเลย!
All the best! = ขอให้โชคดี!
See you tomorrow! = พบกันพรุ่งนี้!

การถามและการแสดงความคิดเห็นเมื่อสนทนาภาษาอังกฤษ

What do you think? = คุณคิดว่าอย่างไร
I think that … = ฉันคิดว่า…
I hope that … = ฉันหวังว่า…
I’m afraid that … = ฉันกลัวว่า…
In my opinion, … = ตามความเห็นของฉัน…
I agree = ฉันเห็นด้วย
I disagree / I don’t agree = ฉันไม่เห็นด้วย
That’s true = เป็นเรื่องจริง
That’s not true = ไม่ใช่เรื่องจริง
I think so = ฉันก็คิดเช่นนั้น
I don’t think so = ฉันไม่คิดเช่นนั้น
I hope so = ฉันหวังเช่นนั้น
I hope not = ฉันหวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น
You’re right = คุณถูก
You’re wrong = คุณผิด
I don’t mind = อะไรก็ได้ (ฉันยังไงก็ได้ ไม่ว่ากัน)
It’s up to you = แล้วแต่คุณ
That depends = แล้วแต่
That’s funny, … = แปลกจัง…
That’s interesting = น่าสนใจดี

มีอีกมากมาย คลิก >> บทสนทนาภาษาอังกฤษ

[NEW] ฝึกพูดให้เหมือนเจ้าของภาษากับ 10 ประโยคภาษาอังกฤษที่ทำให้ลิ้นพันกัน | ฝึก อ่าน ประโยค ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว

Dek-D.com

วันก่อนมีน้องคนนึงส่งเมลมาถาม

พี่พิซซ่า

ว่ามีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นบ้างมั้ย เพราะน้องก็ฟังข่าวเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาแต่ก็ยังออกเสียงภาษาอังกฤษบางตัวได้ไม่ค่อยคล่อง วันนี้

English Issues

ก็เลยมีกิจกรรมวอร์มอัพก่อนพูดอังกฤษมาฝากค่ะ

     จริงๆ เรื่องสำเนียงไม่ต้องกังวลมากก็ได้นะคะ ถึงพูดไม่ได้สำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาเป๊ะๆ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องอายค่ะ แค่สื่อสารกับชาวต่างชาติรู้เรื่องได้ก็พอแล้ว แต่ถ้าใครอยากพัฒนาสำเนียงด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะ ซึ่งการฟังเจ้าของภาษาเยอะๆ ก็เป็นวิธีที่ดีมากๆ เลยที่ช่วยให้เราคุ้นเคยกับสำเนียงนั้นๆ ลองฝึกพูดตามไปเรื่อยๆ ก็จะยิ่งทำให้เราเลียนแบบเสียงได้มากขึ้นค่ะ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเลียนสำเนียงต่างชาติได้ง่ายๆ หลายคนมักบอกว่าลิ้นแข็งจนไม่สามารถออกเสียงบางตัวในภาษาอังกฤษได้ ฉะนั้นก็พอจะมีตัวช่วยอีกอย่างที่อาจช่วยให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น นั่นก็คือ

Tongue Twister

เป็นประโยคที่พูดแล้วลิ้นรัวแบบ “เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด” หรือ “ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก” ค่ะ

     ถ้าถามว่าการพูดประโยคยากๆ เหล่านี้จะช่วยให้ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นได้ยังไง พี่คิดว่าหลักการมันคล้ายๆ กับการวอร์มอัพก่อนร้องเพลงค่ะ นอกจากวอร์มเสียงแล้วยังต้องมีการออกกำลังกายปากหรือเปล่งเสียงที่ต้องขยับปากเยอะๆ เพื่อผ่อนคลายในช่องปาก การออกเสียงเวลาร้องเพลงจะได้ทำได้ดีขึ้น จากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่ การฝึกพูด Tongue Twister ก็ช่วยให้ออกเสียงบางตัวได้เหมือนเจ้าของภาษามากขึ้น ทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ชัดขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ฉะนั้นลองมาดู Tongue Twister ที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะ

 

1. She sells seashells by the seashore.

ประโยคนี้น่าจะเป็นประโยค Tongue Twister ที่รู้จักกันดีมากที่สุดประโยคหนึ่ง ประโยคนี้ฝึกเสียง /s/ กับ /sh/ ค่ะ ได้ฝึกออกเสียง /ซ/ กับ /ช/ สลับกันไปมา

2. How can a clam cram in a clean cream can?

ประโยคนี้ฝึกเสียง /k/, /kl/ และ /kr/ ค่ะ ก็คือเสียง /ค/ แล้วก็แบบมีควบกล้ำ /คล/ และ /คร/ หลายคนออกเสียง /l/ กับ /r/ ไม่ค่อยได้ ประโยคนี้ก็จะช่วยเรื่องความต่างของแอลและอาร์ได้ด้วยค่ะ

3. Tom threw Tim three thumbtacks.

ประโยคนี้ช่วยฝึกเสียง /t/ กับ /th/ ค่ะ แถมยังมี /thr/ มีที่ตัว ร ควบกล้ำเข้าไปอีก ตัวนี้ถือเป็นตัวปราบเซียนใครหลายๆ คนเลย

4. The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.

ประโยคนี้เน้นฝึก /th/ โดยเฉพาะค่ะ และจะเห็นเลยว่า th มีอยู่ 2 เสียงนะ คือเสียงค่อนไปทาง /ต/ อย่าง three, thought, throne และเสียงค่อนไปทาง /ด/ อย่าง the, that, they ดังนั้น th จึงมีสัญลักษณ์เสียง 2 แบบคือ /θ/ สำหรับเสียงที่ค่อนไปทาง /ต/ อย่าง three กับ /ð/ สำหรับเสียงที่ค่อนไปทาง /ด/ อย่าง the แต่ถ้ายังไม่อยากจำตัวอักษรหน้าตาแปลกๆ แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ แค่ให้แยกความต่างของทั้ง 2 แบบให้ออกก็พอค่ะ อย่าลืมเอาปลายลิ้นออกมาด้วยนะ

5. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.

ประโยคนี้แอดวานซ์มากค่ะ รวมความยากหลายเสียงไว้ด้วยกัน มีทั้งเสียง /s/ กับ /sh/ แล้วยังมีเสียงตัวสะกดท้ายที่เป็น /th/ อีก นอกจากนี้ยังมีความต่างระหว่าง sixth กับ sick ที่ต้องระวังด้วย มันไม่ใช่แค่ /ซิก/ เฉยๆ นะคะ มีรายละเอียดหลังจากนั้นอีก ประโยคนี้เจ้าของภาษาส่วนมากยังพูดไม่ค่อยได้เลยค่ะ เป็นตัวปราบเซียนขั้นเทพอีกตัว

6. I wish to wash my Irish wristwatch.

ดูเผินเหมือนเป็นประโยคสั้นๆ แต่มีความยากซ่อนอยู่ค่ะ หลายคนจะตกม้าตายตรง wristwatch (ริสต์วอตช์) เพราะเจอเสียงตัวสะกดท้ายเป็น /sh/ มาหลายคำ จนทำให้เผลออ่านคำนี้เป็น /sh/ ตามไปด้วย นอกจากนี้เสียงของ wash กับ watch ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะ /sh/ กับ /ch/ ออกเสียงไม่เหมือนกัน

7. A big bug bit a bold bald bear and the bold bald bear bled blood badly.

ประโยคตระกูลตัว b ค่ะ ประโยคนี้จะได้ฝึกเสียงสระต่างๆ และเสียง /l/ ที่อาจเป็นตัวปัญหาได้ ต้องตั้งใจมากๆ เวลาออกเสียง bold กับ bald ที่ต่างกันแค่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีความต่างระหว่าง bold ที่ไม่ได้ออกเสียง l ควบกล้ำกับ b แต่ l อยู่ตรงตัวสะกด กับ bled ที่ l ควบกล้ำมากับ b ถือว่ายากสำหรับบางคนเลย

8. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
It would chuck all the wood that a woodchuck could if a woodchuck could chuck wood.

ประโยคนี้มาเป็นประโยคคำถามและคำตอบค่ะ จริงๆ วิธีตอบมีหลายเวอร์ชั่นมาก เอาเวอร์ชั่นนี้ละกันกลางๆ ดี เรื่องออกเสียงประโยคนี้ถือว่าง่ายกว่าหลายๆ อันที่ผ่านมา มันแค่ยาวกว่านิดเดียว แต่เพราะความยาวและรูปประโยคนี่แหละที่จะช่วยฝึกเราเรื่องการหยุดพักนิดๆ เวลาพูดประโยคยาวๆ ฝึกไปเรื่อยๆ แล้วก็จะจับสังเกตได้ว่าเวลาต้องพูดอะไรยาวๆ ต้องแบ่งช่วงพูดยังไง และในประโยคยาวๆ แบบนี้จะทำเสียงขึ้นลงตรงไหนบ้าง

9. Betty Botter bought some butter
But she said the butter’s bitter
If I put it in my batter, it will make my batter bitter
But a bit of better butter will make my batter better
So ‘twas better Betty Botter bought a bit of better butter

อันนี้มาพรึ่บเลย เป็นแบบฝึกหัดเสียงสระต่างๆ กับเสียงพยัญชนะต้น /b/ ค่ะ แถมยังมีเสียง /t/ ตรงกลางคำอีกต่างหาก ต้องคอยสังเกตความต่างระหว่าง Botter กับ butter ด้วย แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้จับสังเกตเสียงสระสั้น-ยาวในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะ

10. Peter Piper picked a peck of pickled peppers
A peck of pickled peppers Peter Piper picked
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

และอันสุดท้ายที่ยาวเช่นกัน เป็นเรื่องราวของปีเตอร์ ไปเปอร์ (พีเทอร์ ไพเปอร์) กับพริกดอง 555 แบบฝึกหัดนี้จะช่วยเรื่องเสียงตัว p เมื่อมาเจอกับสระและตัวสะกดต่างๆ นอกจากนี้จะได้สังเกตการออกเสียง picked อีกด้วยว่ามันไม่ใช่พิกเค็ดแน่นอน

     ครบ 10 Tongue Twister ที่พี่อยากแนะนำแล้ว แต่น้องๆ คงสงสัยว่าถ้าไม่มีเจ้าของภาษาอ่านให้ฟังก่อน จะไปออกเสียงแต่ละคำถูกได้ยังไงใช่มั้ยล่ะ พี่ก็มีคลิป Tongue Twister ที่น่าสนใจมาฝากให้ฝึกฟังกันค่ะ ฟังแล้วฝึกออกตามด้วย แต่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะ เพราะเจ้าของภาษาเองยังพูด Tongue Twister เร็วๆ กันไม่ค่อยได้เลย พี่เองก็ยังพูดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดแบบเร็วๆ ไม่ได้เช่นกัน

Clip

Tongue Twisters 1

Clip

Tongue Twisters 2

Clip

Tongue Twisters 3

    

มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ลองเลือกประโยคที่ชอบออกมาฝึกพูดเร็วๆ ดูนะคะ ฝึกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็คล่องค่ะ สู้ๆ นะทุกคน


Reading English ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Reading English ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน EP.2
https://youtu.be/wPZ2j_MFfKA
50 ประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดบ่อยมากในการสนทนา
https://youtu.be/tDYt8ZXOsrI
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกพูดจากประโยคง่ายๆ และพื้นฐานๆที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงเป็นประโยคและเข้าใจความหมายไปด้วยจะช่วยให้เราสามารถนำประโยคเหล่านั้นไปใช้งานในสถานการณ์จริงและรู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ วันนี้ผมรวบรวมเอาประโยคที่พื้นฐานที่สุดมาให้ทุกคนได้ฝึกฝนกัน จริงๆยังมีมากกว่านี้แต่ 50 ประโยคเริ่มต้นนี้ถ้าฝึกพูดจนชินแล้วเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบทเลยทีเดียว
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกพูดอังกฤษ
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: unfoxofficial@gmail.com
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูด 500 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถามตอบ พร้อมคำอ่าน คนไม่มีพื้นฐานกสามารถเรียนได้ ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี กับ อ.ต้นอมร
Basic Daily English Conversation : 500 English Phrases and Sentences
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี

Everyday English Conversations


Everyday English Conversations

Everyday English Conversations

เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน


มาเรียนรู้วลีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้กันทั่วไปในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน!
ติดตามเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษจะเล่มตามมา
โดยการฟังเสียงที่ได้ยินซ้ำ ๆ หลายครั้ง วลีที่คุณได้เรียนรู้จะยังคงอยู่ในหัวของคุณต่อไป
คุณต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือไม่ หากต้องการแบบนั้นให้ลองอ่านออกเสียงไปพร้อม ๆ กับวิดีโอและเสียงที่ได้ยิน! หากคุณฝึกฝนซ้ำ ๆ วลีและคำศัพท์ต่าง ๆ ที่คุณจำได้จะเริ่มออกมาจากปากของคุณเองโดยธรรมชาติ
—————————————
600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ฝึก อ่าน ประโยค ภาษา อังกฤษ

See also  🚨TOP Dropshipping Suppliers Right Now: Best Aliexpress Alternatives for Dropshipping 2021 | dropship aliexpress | Nataviguides

Leave a Reply

Your email address will not be published.