Home » [NEW] วีซ่าถาวรนักลงทุนสหภาพยุโรป ขอสัญชาติยุโรป เป็นพลเมือง EU [2021] | สัญชาติเนเธอร์แลนด์ – NATAVIGUIDES

[NEW] วีซ่าถาวรนักลงทุนสหภาพยุโรป ขอสัญชาติยุโรป เป็นพลเมือง EU [2021] | สัญชาติเนเธอร์แลนด์ – NATAVIGUIDES

สัญชาติเนเธอร์แลนด์: คุณกำลังดูกระทู้

Programs Advantages

© Immigrant Investor Program & Citizenship-By-Investment Program :
โปรแกรมลงทุนขอวีซ่าถาวร / หรือสัญชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชิญชวนนักลงทุนรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ให้อพยพมาตั้งถิ่นฐานผ่านการลงทุนในสหภาพยุโรป โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเช่น โปรแกรมวีซ่าถาวรโปรตุเกส, โปรแกรมวีซ่าถาวรฮังการี (ปัจจุบันปิด), โปรแกรมขอสัญชาติไซปรัส, บัลแกเรีย, มอนเตเนโกร (Non EU) เป็นต้น

 

© European Union (The World’s Biggest Economy) : 27 Member States, 22% Global GDP & 24 Official Languages  
สหภาพยุโรป (EU) ประกอบด้วยสมาชิก 27 ประเทศ เป็นระบบตลาดเดียวที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก EU ยกเลิกการควบคุมหนังสือเดินทาง และมีข้อตกลงการเคลื่อนย้ายเสรีของผู้คน สินค้า บริการ และเงินทุน (Freedom of Movement) สหภาพยุโรปมีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมใหญ่ที่สุดในโลก (ประมาณ 22% ของจีดีพีโลก) มีภาษาราชการที่ใช้ถึง 24 ภาษา คณะกรรมาธิการยุโรป มีสำนักงานอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม รัฐสภายุโรปประกอบด้วยสมาชิกจากทุกประเทศ

* สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศดังนี้ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, เช็ค, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, และสวีเดน
** สหราชอาณาจักร (UK) ได้ขอแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในยุโรปกำลังขอเข้าร่วมกับ EU ในอนาคตเช่น มอนเตเนโกร มาซีโดเนียเหนือ อัลบาเนีย เซอร์เบีย และตุรกี เป็นต้น   

 

© Second Citizenship / Dual Citizenship : 

 • โปรแกรมนักลงทุนขอสัญชาติที่สอง ถือครองสองสัญชาติพร้อมกัน

  * พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ (Multi citizenship)

 • เพื่ออนาคตที่ดีกว่าในสหภาพยุโรป 

 • เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจการค้า-การลงทุน-การทำงานในประชาคมยุโรป

 • เป็นหลักประกัน/ที่หลบภัยในยามวิกฤตการต่างๆเช่น ปัญหาทางการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

© Visa-Free Travel (Visa-Free or Visa-on-Arrival) for EU Citizens (April 2021) 

 • (Non-EU)

  : เดินทาง 187 ประเทศ 

  ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตอังกฤษ UK : เดินทาง 187 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตบัลแกเรีย Bulgaria : เดินทางไป 174 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตฮังการี Hungary : เดินทางไป 183 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตโปรตุเกส Portugal  : เดินทางไป 188 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตไซปรัส Cyprus : เดินทางไป 176 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้า Malta : เดินทางไปได้ 186 ประเทศ

 • (Non-EU)

  :  เดินทางได้ 124 ประเทศ

  ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอนเตเนโกร Montenegro : เดินทางได้ 124 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตไอร์แลนด์ Ireland : เดินทางไปได้ 188 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตกรีซ Greece : เดินทางไปได้ 186 ประเทศ

 • (Non-EU)

  :  เดินทางไป 111 ประเทศ 

  ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตตุรกี Turkey : เดินทางไป 111 ประเทศ

 

 

Program Benefits
สิทธิประโยชน์ 9 ประการสำหรับผู้ถือวีซ่าถาวร / สัญชาติสหภาพยุโรป :

1. Working and Residential Rights in The European Union (EU)
• ผู้ถือสิทธิ์พำนักถาวร / ประชากรถาวรยุโรป / เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนเช่น เดินทางเสรีเข้าออกสหภาพยุโรป พำนักถาวรตลอดไป-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เรียนค่าเทอมถูกในมหาวิทยาลัยระดับโลก-ทำงานในยุโรป-บริการด้านการแพทย์-ลงทุนอสังหาริมทรัพย์-เกษียณในสหภาพยุโรป 
* นายจ้างในสหภาพยุโรปนิยมจ้างพนักงานที่ถือสองสัญชาติ (Dual citizenship) เพราะไม่ต้องยื่นขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานให้ยุ่งยาก
** พลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรป European Economic Area – EEA (ประกอบด้วย สหภาพยุโรป และไอซ์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นอร์เวย์) รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัย ทำงาน อย่างเสรีในทุกประเทศ 

 

2. Property Ownership in The EU
โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสหภาพยุโรป เพื่อขยายช่องทางการลงทุนในทวีปยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพสูงมากในการสร้างผลตอบแทนที่ดี เมื่อถือสัญชาติสหภาพยุโรป ไม่ต้องขอใบอนุญาตใด เพื่อซื้ออสังหาฯทุกประเภท ในประเทศสมาชิก EU

 

3. Fast Processes – Permanent Residence (PR) or Residence Permit (RP) Via Qualifying Investment :
กระบวนการอนุมัติรวดเร็ว – ขอวีซ่าประชากรถาวร (PR) หรือสิทธิ์พำนักถาวร (RP) ในสหภาพยุโรป ลงทุนในหุ้น-พันธบัตร-หน่วยลงทุน-อสังหาริมทรัพย์ อนุมัติโดยรัฐบาล การลงทุนปลอดภัย (บางโครงการรับประกันคืนเงินลงทุน)
• Bugaria PR ใน 6-8 เดือน ขอสัญชาติบัลกาเรียใน 5 ปี 
• Cyprus PR ใน 2 เดือน ขอสัญชาติไซปรัสใน 7 ปี
• Malta PR ใน 6-8 เดือน ขอสัญชาติมอลต้าใน 5 ปี
• Greece RP ใน 2 เดือน ขอสัญชาติกรีซใน 7 ปี
• Portugal RP ใน 8 เดือน ขอสัญชาติโปรตุเกสใน 5 ปี
• UK RP (Non-EU) ใน 4 เดือน ขอสัญชาติอังกฤษใน 6 ปี

 

4. Most Desirable Passports in the World ; Consular Protection by EU Member States :
พาสปอร์ตสหภาพยุโรปเป็นที่ต้องการปรารถนาของผู้คนทั่วโลก ภายใต้มาตรา 46 ของ The Charter of Fundamental Rights ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตอียูประเทศใดก็ตาม ได้รับการคุ้มครองด้านการฑูตโดยสถานทูตของประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด
* ในสถานการณ์วิกฤตจำเป็น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศต้องช่วยเหลือพลเมืองอียูประเทศอื่นๆ โดยถือเสมือนเป็นพลเมืองประเทศตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน พาสปอร์ตหาย ประสบอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย หรือลำเลียงขนย้ายกรณีฉุกเฉิน 

 

5. Top European Universities for Your Children ; Free Education in Most EU Countries
มาตรฐานการศึกษาระดับโลก – โอกาสเรียนฟรีในเกือบทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับโลกในยุโรป สถาบันการศึกษาระดับชั้นนำมากมาย การศึกษาต่อในสหภาพยุโรป เป็นเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลาน
* ในสหภาพยุโรป สาขาวิชาที่ได้รับการสนับสนุนด้านค่าเทอมเช่น วิทยาศาสตร์ ไอที บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ และกฏหมาย เป็นต้น 
** ภายในปี 2020 มากกว่า 40% ของประชากรอียูอายุระหว่าง 30-34 ปี จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เพราะมีทุนอุดหนุนด้านการศึกษามากมายให้กับนักศึกษาหรือนักวิชาการ ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการทำงาน
*** October 2021 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission) ประกาศเรื่อง การให้ตั๋วรถไฟฟรี (Free Travel Rail Passes) 60,000 ใบแก่เยาวชนสหภาพยุโรปที่มีอายุ 18-20 ปี เพื่อการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเดินทางตามโครงการ DiscoverEU อีกทั้งคณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้ 2022 เป็นปีแห่งเยาวชน (The European Year of Youth) โดยเยาวชนสหภาพยุโรปใช้ตั๋วรถไฟเดินทางได้ฟรีเป็นเวลาสามสิบวัน ระหว่าง March 2022 – February 2023
   

6. Access To EU Reciprocal Free Healthcare Benefits : 
พลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ภายใต้กฏหมาย EU มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองด้านประกันสุขภาพในประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศเป็นการต่างตอบแทนกัน  สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลนี้ครอบคลุม ไม่ว่าเป็นการเดินทางชั่วคราวระหว่างประเทศสมาชิกเช่น ท่องเที่ยว เรียนหนังสือ หรือการพำนักถาวรในประเทศสมาชิก หรือเมื่อเดินทางไปขอรับบริการด้านการแพทย์ในประเทศอียูอื่นๆ 

7. High Quality of Life ; No Discrimination 
สหภาพยุโรปถูกจัดให้เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่พลเมืองมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก หลายประเทศในสหภาพยุโรปได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกเช่น ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวีเดน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ไม่มีการเหยียดผิวในยุโรป

 

8. Unlimited Opportunities for Doing Business in The EU :
ช่องทางทำธุรกิจในสหภาพยุโรปที่เป็นศูนย์กลางการเงิน-การค้า-และอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เปิดประตูสู่ลู่ทางการค้ากับทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง และประเทศในอาฟริกา รวมถึงการเคลื่อนย้ายเดินทางเสรีในยุโรป
* เมื่อได้รับสถานะพลเมืองอียู การจดทะเบียนก่อตั้งหรือขยายธุรกิจในสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึง ประเทศไอซ์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นอร์เวย์ มีค่าใช้จ่ายถูก (ไม่เกิน 100 ยูโร) และใช้เวลาน้อยกว่า 3 วันทำการ
** ในสหภาพยุโรป มีกองทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs มากมายเช่น Start-up Europe Partnership, Start-up Europe Club หรือ European Investment Advisory เป็นต้น ผู้ถือสัญชาติยุโรปมีโอกาสเข้าถึงเขตเศรษฐกิจเดี่ยวของยูโรป (Single Economic EU Zone)

 

9. EU Citizenship Can Be Passed On To Your Children and Grandchildren :
สัญชาติสหภาพยุโรปสามารถสืบทอด ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต
* ผู้ถือสัญชาติสหภาพยุโรป บุตรที่ถือกำเนิดไม่ว่าจะไปเกิดในประเทศใด ได้รับสัญชาติยุโรปโดยอัตโนมัติ 

 

 

 

[NEW] วีซ่าถาวรนักลงทุนสหภาพยุโรป ขอสัญชาติยุโรป เป็นพลเมือง EU [2021] | สัญชาติเนเธอร์แลนด์ – NATAVIGUIDES

Programs Advantages

© Immigrant Investor Program & Citizenship-By-Investment Program :
โปรแกรมลงทุนขอวีซ่าถาวร / หรือสัญชาติของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ก่อตั้งขึ้นเพื่อเชิญชวนนักลงทุนรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ให้อพยพมาตั้งถิ่นฐานผ่านการลงทุนในสหภาพยุโรป โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเช่น โปรแกรมวีซ่าถาวรโปรตุเกส, โปรแกรมวีซ่าถาวรฮังการี (ปัจจุบันปิด), โปรแกรมขอสัญชาติไซปรัส, บัลแกเรีย, มอนเตเนโกร (Non EU) เป็นต้น

 

© European Union (The World’s Biggest Economy) : 27 Member States, 22% Global GDP & 24 Official Languages  
สหภาพยุโรป (EU) ประกอบด้วยสมาชิก 27 ประเทศ เป็นระบบตลาดเดียวที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก EU ยกเลิกการควบคุมหนังสือเดินทาง และมีข้อตกลงการเคลื่อนย้ายเสรีของผู้คน สินค้า บริการ และเงินทุน (Freedom of Movement) สหภาพยุโรปมีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมใหญ่ที่สุดในโลก (ประมาณ 22% ของจีดีพีโลก) มีภาษาราชการที่ใช้ถึง 24 ภาษา คณะกรรมาธิการยุโรป มีสำนักงานอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม รัฐสภายุโรปประกอบด้วยสมาชิกจากทุกประเทศ

* สหภาพยุโรปประกอบด้วย 27 ประเทศดังนี้ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, เช็ค, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, และสวีเดน
** สหราชอาณาจักร (UK) ได้ขอแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในยุโรปกำลังขอเข้าร่วมกับ EU ในอนาคตเช่น มอนเตเนโกร มาซีโดเนียเหนือ อัลบาเนีย เซอร์เบีย และตุรกี เป็นต้น   

 

© Second Citizenship / Dual Citizenship : 

 • โปรแกรมนักลงทุนขอสัญชาติที่สอง ถือครองสองสัญชาติพร้อมกัน

  * พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ (Multi citizenship)

 • เพื่ออนาคตที่ดีกว่าในสหภาพยุโรป 

 • เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจการค้า-การลงทุน-การทำงานในประชาคมยุโรป

 • เป็นหลักประกัน/ที่หลบภัยในยามวิกฤตการต่างๆเช่น ปัญหาทางการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

© Visa-Free Travel (Visa-Free or Visa-on-Arrival) for EU Citizens (April 2021) 

 • (Non-EU)

  : เดินทาง 187 ประเทศ 

  ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตอังกฤษ UK : เดินทาง 187 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตบัลแกเรีย Bulgaria : เดินทางไป 174 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตฮังการี Hungary : เดินทางไป 183 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตโปรตุเกส Portugal  : เดินทางไป 188 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตไซปรัส Cyprus : เดินทางไป 176 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้า Malta : เดินทางไปได้ 186 ประเทศ

 • (Non-EU)

  :  เดินทางได้ 124 ประเทศ

  ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอนเตเนโกร Montenegro : เดินทางได้ 124 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตไอร์แลนด์ Ireland : เดินทางไปได้ 188 ประเทศ

 • ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตกรีซ Greece : เดินทางไปได้ 186 ประเทศ

 • (Non-EU)

  :  เดินทางไป 111 ประเทศ 

  ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตตุรกี Turkey : เดินทางไป 111 ประเทศ

 

 

Program Benefits
สิทธิประโยชน์ 9 ประการสำหรับผู้ถือวีซ่าถาวร / สัญชาติสหภาพยุโรป :

1. Working and Residential Rights in The European Union (EU)
• ผู้ถือสิทธิ์พำนักถาวร / ประชากรถาวรยุโรป / เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนเช่น เดินทางเสรีเข้าออกสหภาพยุโรป พำนักถาวรตลอดไป-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เรียนค่าเทอมถูกในมหาวิทยาลัยระดับโลก-ทำงานในยุโรป-บริการด้านการแพทย์-ลงทุนอสังหาริมทรัพย์-เกษียณในสหภาพยุโรป 
* นายจ้างในสหภาพยุโรปนิยมจ้างพนักงานที่ถือสองสัญชาติ (Dual citizenship) เพราะไม่ต้องยื่นขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานให้ยุ่งยาก
** พลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรป European Economic Area – EEA (ประกอบด้วย สหภาพยุโรป และไอซ์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นอร์เวย์) รวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัย ทำงาน อย่างเสรีในทุกประเทศ 

 

2. Property Ownership in The EU
โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสหภาพยุโรป เพื่อขยายช่องทางการลงทุนในทวีปยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพสูงมากในการสร้างผลตอบแทนที่ดี เมื่อถือสัญชาติสหภาพยุโรป ไม่ต้องขอใบอนุญาตใด เพื่อซื้ออสังหาฯทุกประเภท ในประเทศสมาชิก EU

 

3. Fast Processes – Permanent Residence (PR) or Residence Permit (RP) Via Qualifying Investment :
กระบวนการอนุมัติรวดเร็ว – ขอวีซ่าประชากรถาวร (PR) หรือสิทธิ์พำนักถาวร (RP) ในสหภาพยุโรป ลงทุนในหุ้น-พันธบัตร-หน่วยลงทุน-อสังหาริมทรัพย์ อนุมัติโดยรัฐบาล การลงทุนปลอดภัย (บางโครงการรับประกันคืนเงินลงทุน)
• Bugaria PR ใน 6-8 เดือน ขอสัญชาติบัลกาเรียใน 5 ปี 
• Cyprus PR ใน 2 เดือน ขอสัญชาติไซปรัสใน 7 ปี
• Malta PR ใน 6-8 เดือน ขอสัญชาติมอลต้าใน 5 ปี
• Greece RP ใน 2 เดือน ขอสัญชาติกรีซใน 7 ปี
• Portugal RP ใน 8 เดือน ขอสัญชาติโปรตุเกสใน 5 ปี
• UK RP (Non-EU) ใน 4 เดือน ขอสัญชาติอังกฤษใน 6 ปี

 

4. Most Desirable Passports in the World ; Consular Protection by EU Member States :
พาสปอร์ตสหภาพยุโรปเป็นที่ต้องการปรารถนาของผู้คนทั่วโลก ภายใต้มาตรา 46 ของ The Charter of Fundamental Rights ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตอียูประเทศใดก็ตาม ได้รับการคุ้มครองด้านการฑูตโดยสถานทูตของประเทศสมาชิก EU ทั้งหมด
* ในสถานการณ์วิกฤตจำเป็น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศต้องช่วยเหลือพลเมืองอียูประเทศอื่นๆ โดยถือเสมือนเป็นพลเมืองประเทศตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน พาสปอร์ตหาย ประสบอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย หรือลำเลียงขนย้ายกรณีฉุกเฉิน 

 

5. Top European Universities for Your Children ; Free Education in Most EU Countries
มาตรฐานการศึกษาระดับโลก – โอกาสเรียนฟรีในเกือบทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับโลกในยุโรป สถาบันการศึกษาระดับชั้นนำมากมาย การศึกษาต่อในสหภาพยุโรป เป็นเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลาน
* ในสหภาพยุโรป สาขาวิชาที่ได้รับการสนับสนุนด้านค่าเทอมเช่น วิทยาศาสตร์ ไอที บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ และกฏหมาย เป็นต้น 
** ภายในปี 2020 มากกว่า 40% ของประชากรอียูอายุระหว่าง 30-34 ปี จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป เพราะมีทุนอุดหนุนด้านการศึกษามากมายให้กับนักศึกษาหรือนักวิชาการ ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะ เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการทำงาน
*** October 2021 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission) ประกาศเรื่อง การให้ตั๋วรถไฟฟรี (Free Travel Rail Passes) 60,000 ใบแก่เยาวชนสหภาพยุโรปที่มีอายุ 18-20 ปี เพื่อการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การเดินทางตามโครงการ DiscoverEU อีกทั้งคณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้ 2022 เป็นปีแห่งเยาวชน (The European Year of Youth) โดยเยาวชนสหภาพยุโรปใช้ตั๋วรถไฟเดินทางได้ฟรีเป็นเวลาสามสิบวัน ระหว่าง March 2022 – February 2023
   

6. Access To EU Reciprocal Free Healthcare Benefits : 
พลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ภายใต้กฏหมาย EU มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองด้านประกันสุขภาพในประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศเป็นการต่างตอบแทนกัน  สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลนี้ครอบคลุม ไม่ว่าเป็นการเดินทางชั่วคราวระหว่างประเทศสมาชิกเช่น ท่องเที่ยว เรียนหนังสือ หรือการพำนักถาวรในประเทศสมาชิก หรือเมื่อเดินทางไปขอรับบริการด้านการแพทย์ในประเทศอียูอื่นๆ 

7. High Quality of Life ; No Discrimination 
สหภาพยุโรปถูกจัดให้เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่พลเมืองมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก หลายประเทศในสหภาพยุโรปได้รับการจัดลำดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกเช่น ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค สวีเดน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ไม่มีการเหยียดผิวในยุโรป

 

8. Unlimited Opportunities for Doing Business in The EU :
ช่องทางทำธุรกิจในสหภาพยุโรปที่เป็นศูนย์กลางการเงิน-การค้า-และอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก เปิดประตูสู่ลู่ทางการค้ากับทวีปอเมริกาเหนือ รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง และประเทศในอาฟริกา รวมถึงการเคลื่อนย้ายเดินทางเสรีในยุโรป
* เมื่อได้รับสถานะพลเมืองอียู การจดทะเบียนก่อตั้งหรือขยายธุรกิจในสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึง ประเทศไอซ์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ นอร์เวย์ มีค่าใช้จ่ายถูก (ไม่เกิน 100 ยูโร) และใช้เวลาน้อยกว่า 3 วันทำการ
** ในสหภาพยุโรป มีกองทุนสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและ SMEs มากมายเช่น Start-up Europe Partnership, Start-up Europe Club หรือ European Investment Advisory เป็นต้น ผู้ถือสัญชาติยุโรปมีโอกาสเข้าถึงเขตเศรษฐกิจเดี่ยวของยูโรป (Single Economic EU Zone)

 

9. EU Citizenship Can Be Passed On To Your Children and Grandchildren :
สัญชาติสหภาพยุโรปสามารถสืบทอด ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต
* ผู้ถือสัญชาติสหภาพยุโรป บุตรที่ถือกำเนิดไม่ว่าจะไปเกิดในประเทศใด ได้รับสัญชาติยุโรปโดยอัตโนมัติ 

 

 

 


NETHERLANDS summer in Giethoorn (hd-video)


Very popular destination for a daytrip. You can hire a boat, join an organized boattrip or make a walk along the canals. There are several restaurants. All for affordable prices. Free car park, but do come early.
Music: Visand by Gheorghe Iovu.
giethoorn summer harrymateman netherlands

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

NETHERLANDS summer in Giethoorn (hd-video)

ไฮไลท์ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เมื่อคืน VS มอนเตเนโกร 2021/2022


เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ล่าสุด
เนเธอร์แลนด์เมื่อคืน
ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์
ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ล่าสุด
ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เมื่อคืน
ไฮไลท์ฟุตบอลเมื่อคืน
ไฮไลท์ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์
ไฮไลท์ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ล่าสุด
ไฮไลท์ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เมื่อคืน
เนเธอร์แลนด์มอนเตเนโกร
มอนเตเนโกร
ฟุตบอลโลก
ฟุตบอลโลก2022
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรป
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้

ไฮไลท์ฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เมื่อคืน VS มอนเตเนโกร 2021/2022

ชนบทในเนเธอร์แลนด์


คนไทยในเนเธอร์แลนด์
พาชมชนบทของประเทศเนเธอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ร่วง
ป้านัน ไทยดัทช์

ชนบทในเนเธอร์แลนด์

ทำไมถึงย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ ยากมั้ย? ทำอย่างไร?


สวัสดีคะ วันนี้ Bommy จะมาแชร์ประสบการณ์
ว่าทำไมถึงย้ายมาอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์
ยากมั้ย? ต้องทำอย่างไร?
ข้อดี? ข้อเสีย? เป็นอย่างไรบ้าง
ไปติดตามดูกันเลยคะ
ถ้าพูดช้าไป กดไปที่ Play back Speed 1.25 ได้เลยนะคะ
0:00 Intro
0:39 ทำไมถึงย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์
3:50 ข้อดี
10:48 ข้อเสีย
15:06 สรุป
ฝากกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ🙏
📌Instagram: https://www.instagram.com/bommy.inholland/
📌Facebook: https://www.facebook.com/Bommyinholland/?ref=pages_you_manage

ย้ายประเทศกันเถอะ เนเธอร์แลนด์ แชร์ประสบการณ์

ทำไมถึงย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ ยากมั้ย? ทำอย่างไร?

โครงการเดียว หยุดน้ำท่วม 100 ปี!! \”เนเธอร์แลนด์\” ทำได้ยังไง…


\”เนเธอร์แลนด์\” หยุดปัญหาน้ำท่วม และปกป้องไม่ให้ประเทศจมน้ำได้ยังไง?
นั่นน่ะสิ.. สงสัยเหมือนกันมั้ย ทั้งๆ ที่แผ่นดินประเทศเค้าก็อยู่ต่ำกว่าน้ำทะเลมากกกกกกก
วันนี้ ประธานเหมียว เลยอยากจะมาเล่าเรื่องของ \”อภิมหาเมกะโปรเจคต์อลังการงานสร้าง\” ที่ช่วยเซฟแผ่นดินชาวดัตช์มาได้ถึงทุกวันนี้…
ติดตามประธานเหมียว ผ่านช่องทางอื่นๆ ตามไปได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/pratanmeow
Instagram: https://www.instagram.com/pratanmeow/

โครงการเดียว หยุดน้ำท่วม 100 ปี!! \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สัญชาติเนเธอร์แลนด์

See also  [Update] Pure IP | v.pure คือ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.