Home » [NEW] วิธีอ่านออกเสียงตัวเลข ภาษาอังกฤษให้เป๊ะ | เปอร์เซ็น ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] วิธีอ่านออกเสียงตัวเลข ภาษาอังกฤษให้เป๊ะ | เปอร์เซ็น ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เปอร์เซ็น ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ชัด ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ทำให้คนฝรั่งฟังเราออกค่ะ

ซึ่งเราทำได้โดยการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และฝึกออกเสียงด้วยตัวเองทุกวัน

ถ้าเพื่อน ๆ ยังไม่มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ ออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา

ก็สามารถเข้าไปหาคอร์สที่ตัวเองชอบได้ตามข้างล่างเลยนะคะ

ตัวเลขในภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่เด็ก จนโต แต่สำหรับเบญแล้ว ยังรู้ว่าตัวเองออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องเลย

จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ เพิ่งได้ยินเวลาที่เจ้าของภาษาเค้าออกเสียงตัวเลขภาษาอังกฤษแต่ละตัว ก็เลยเริ่มฝึกบ้าง เปลี่ยนจากการอ่านแบบเดิม ๆ ที่เราเคยอ่าน

เช่น วัน ทู ที โฟ ฟาย ก็ลองพูดแบบเจ้าของภาษามากขึ้น และเน้นเสียงตัวสะกดมากขึ้นค่ะ

ก่อนที่เพื่อน ๆ จะเริ่มนำคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษแบบถูกต้องเข้าไปในหน่วยความจำของเรา เพื่อน ๆ ควรเปิดใจ และลบคำอ่านเดิม ๆ ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กออกไปก่อนค่ะ

ในขณะที่กำลังอ่านโพสต์นี้ เบญขอแนะนำให้เพื่อน ๆ อ่านออกเสียงจริง ๆ ไปด้วยที่บ้านนะคะ

เป็นการฝึกไปในตัว หรือสามารถปริ้นออกมาใส่กระดาษและแปะไว้บนผนัง ไว้ใช้ฝึกพูดทุก ๆ วันได้ค่ะ

เพราะตัวเลขภาษาอังกฤษ เราได้เห็นทุกวันในชีวิตประจำวัน และเราจะเห็นและได้พูดมันบ่อย ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษประจำวันที่เราได้ใช้แน่นอนจ้า

ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจาก basic เลยนะคะ ตัวเลขภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

Table of Contents

รู้หรือไม่ เลข 0 อ่านออกเสียงได้หลายแบบ?

มีวิธีการอ่านเลขศูนย์ในภาษาอังกฤษอยู่หลายแบบค่ะ และใช้ในประโยคภาษาอังกฤษที่ต่างกัน

วันนี้เบญจะยกมาแค่ 2 ตัวอย่างในการอ่านเลขศูนย์ภาษาอังกฤษนะคะ

0 = zero อ่านว่า เซโร

ใช้อ่านเลขศูนย์ในจำนวนทั่วไป อ่านจุดทศนิยม เปอร์เซ็น และเบอร์โทรศัพท์

0 = o (letter) อ่านว่า โอ (ตัวพยัญชนะอังกฤษ)

ใช้อ่านปี ที่อยู่ เวลา และอุณหภูมิ

ประโยค> There is a % chance of rain.
คำอ่าน –> There is a zero percent chance of rain.

ประโยค–> The temperature is -20⁰C.
คำอ่าน –> The temperature is twenty degrees below zero.

ประโยค –> I live at 464 Smith Street.
คำอ่าน –> I live at forty-six o four Smith Street

ประโยค –> He became king in 149.
คำอ่าน –> He became king in fourteen o nine.

ประโยค –> I waited until 4:5.
คำอ่าน –> I waited until four o five.

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกจำนวน

ต่อไปเราจะมาดูคำอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ จากเลข 1-1,000,000 กันนะคะ

เบญจะไม่ได้เขียนทุกตัว แต่ตัวไหนที่ไม่ได้เขียนก็จะเหมือนเดิมคือเอาตัวเลขหลักหน่วยลงไปเดิมด้านหลัง

ถ้าเพื่อน ๆ อยากจะหาแค่บางตัว ที่ตัวเองไม่รู้ สามารถทำได้ตามนี้เลยจ้า

ตัวเลขตัวเขียนอ่านออกเสียง1oneวัน2twoทู3threeซรี4fourฟอรฺ5fiveไฟฟฺ6sixซิกซฺ7sevenเซเวิน8eightเอทฺ9nineไนน์10tenเทิน11elevenอีเลเวิน12twelveทเวลฟ์13thirteenเซอรฺทีนฺ14fourteenฟอรฺทีนฺ15fifteenฟิฟฺทีนฺ16sixteenซิกซฺทีนฺ17seventeenเซเวินทีนฺ18eighteenเอทฺทีนฺ19nineteenไนนฺทีนฺ20twentyทเวนฺที21twenty-oneทเวนฺที วัน22twenty-twoทเวนฺที ทู23twenty-threeทเวนฺที ซรี24twenty-fourทเวนฺที ฟอรฺ25twenty-fiveทเวนที ไฟฟฺ26twenty-sixทเวนฺที ซิกซฺ27twenty-sevenทเวนฺที เซเวินฺ28twenty-eightทเวนฺที เอทฺ29twenty-nineทเวนฺที ไนนฺ30thirtyเซอรฺที40fortyฟอรฺที50fiftyฟิฟฺที60sixtyซิกซฺที70seventyเซเวินที80eightyเอทฺที90ninetyไนนฺที100one hundredวัน ฮันเดร็ดฺ500five hundredไฟฟฺ ฮันเดร็ดฺ1,000one thousandวัน เตาซานดฺ1,500one thousand five hundred,
or fifteen hundredวัน เตาซานดฺ ไฟฟฺ
ฮันเดร็ดฺ หรือ
ฟิฟฺทีน ฮันเดร็ด100,000one hundred thousandวัน ฮันเดร็ด เตาซานดฺ1,000,000one millionวัน มิลเลินฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกจำนวนในประโยค

There are twenty-five people in the room.

แด อารฺ ทเวนที ไฟฟฺ พีโปลฺ อิน เดอะ รูมฺ มีคนทั้งหมด 25 คน ในห้องนี้

I must have asked you twenty times to be quiet.

See also  อยากลาออกจากงาน ชีวิตไม่โอเค ฟังทางนี้ | แชร์ชีวิต + UPDATE ช่อง METOONA | อยาก ทํา ธุรกิจ ส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร | Nataviguides

ไอ มัสทฺ แฮฟฺ อาสทฺ ยู ทเวนที ไทมสฺ ทู บี ไควเอทฺ ฉันต้องบอกเธอ 20 ครั้งว่าให้เงียบ ๆ นะ

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกลำดับ และวันที่

ลำดับ / วันที่ตัวเขียนอ่านออกเสียง1st, แรกfirstเฟิรฺสฺทฺ2ndsecondเซคันดฺ3rdthirdเซิรฺด4thfourthฟอรฺทซฺ5thfifthฟิฟซฺ6thsixthซิกซฺ7thseventhเซเวินซฺ8theighthเอทซฺ9thninthไนนซฺ10thtenthเทินซฺ11theleventhอีเลเวินซฺ12thtwelfthทเวลซฺ13ththirteenthเซอรฺทีนซฺ20thtwentiethทเวนทีซฺ21sttwenty-firstทเวนที เฟิรฺสฺทฺ22ndtwenty-secondทเวนที เซคันดฺ23rdtwenty-thirdทเวนที เซิรฺดฺ24thtwenty-fourthทเวนที ฟอรฺซฺ30ththirtiethเซอรฺทีซฺ40thfortiethฟอรฺทีซฺ50thfiftiethฟิฟฺทีซฺ60thsixtiethซิกซฺทีซฺ70thseventiethเซเวนทีซฺ80theightiethเอทฺทีซฺ90thninetiethไนนฺทีซฺ100thhundredthฮันเดร็ดซฺ

ตัวอย่างการใช้ตัวเลขบอกลำดับที่ในประโยค

He was the fourteenth person to win the award.

ฮี วอสฺ เดอะ ฟอรฺทีน เพอเซิน ทู วิน เดอะ อวอรฺด เค้าเป็นคนที่ 14 ที่ชนะรางวัลนี้

She went to Korea for the third time this year.

ชี เว็นทฺ ทู โคเรีย ฟอรฺ เดอะ เซิดฺ ไทมฺ ดิสฺ เยียรฺ เค้าไปเกาหลีครั้งที่ 3 แล้วในปีนี้

Daniel was born on the thirteenth.

ดาเนียลฺ วอสฺ บอรฺน ออน เดอะ เซอรฺทีนซฺ ดาเนียลเกิดวันที่ 13

ตัวเลข ภาษาอังกฤษ บอกเปอร์เซ็น %

จำนวนหน้าเราจะอ่านเต็มจำนวนค่ะ เช่น หน่วย สิบ หรือ ร้อย และถ้ามีจุดทศนิยม จะอ่านเลขหลังเป็นเลขเดี่ยว

5%five percentไฟฟฺ เพอเซนทฺ25%twenty-five percentทเวนที ไฟฟฺ เพอเซนทฺ31.25%thirty-one point
two five percentเซอรฺที วัน พอยทฺ
ทู ไฟฟฺ เพอเซนทฺ20.556%twenty point five
five six percentทเวนที พอยทฺ ไฟฟฺ
ไฟฟฺ ซิกซฺ เพอเซนทฺ100%one hundred percentวัน ฮันเดร็ดฺ เพอเซนทฺ400%four hundred percentฟอรฺ ฮันเดร็ด เพอเซนทฺ

อย่าลืมฝึกอ่านออกเสียงตัวเลข ภาษา อังกฤษ กันบ่อย ๆ นะคะ และก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ให้เพื่อน ๆ คนอื่นได้เห็นโพสต์นี้ด้วยกัน

สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ ฟังภาษาอังกฤษ และประโยคภาษาอังกฤษ

สามารถเข้าไปอ่านรีวิวเรียนภาษาอังกฤษ Glossika ได้ค่ะ เบญเคยเข้าไปเรียนแล้ว ชอบมากจ้า

หรือจะเป็นคอร์สฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษหน้าต่อหน้า กับฝรั่ง ก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยค่ะ

ถ้าเพื่อน ๆ มีคำถาม หรือคำแนะนำอะไร สามารถคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลย

และเพื่อน ๆ อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอีก ก็สามารถคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ได้เช่นกันนะคะ 😀

[Update] การใช้ Such as, E.g., I.e., For example, For instance และ Ex เพื่อยกตัวอย่างในภาษาอังกฤษ | เปอร์เซ็น ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

การเขียนบทความ เรื่องราว จดหมาย ข้อความ หรือเรื่องประเภทอื่น ๆ  หลายครั้งที่เราต้องยกตัวอย่างขึ้นมาประกอบ เพื่อให้เข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น ในภาษาอังกฤษ มีคำที่ใช้เพื่อบอกว่าตัวอย่างของสิ่งที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น มีตัวอย่างอะไรบ้าง ความหมายของคำเหล่านี้จะหมายถึง ตัวอย่างเช่น เช่น ได้แก่ นั่นคือ กล่าวคือ บทความนี้จะกล่าวถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้เพื่อในประโยคที่ต้องการยกตัวอย่างมาประกอบ ได้แก่คำว่า

 • Such as
 • E.g
 • I.e.
 • For example
 • For instance
 • Ex.

Such as

 • Such as หมายถึง ได้แก่ หรือ ตัวอย่างเช่น
 • ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการยกตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น

English is spoken in many countries, such as England, Australia and Canada.
ภาษาอังกฤษใช้พูดกันในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเรีย และแคนาดา

Foods such as noodles and curry are my favorite meals.
อาหาร เช่น ก่วยเตี๋ยวและแกงกะหรี่ เป็นอาหารที่ฉันชื่นชอบ

Countries such as Sweden have a long record of welcoming refugees from all over the world.
ประเทศ เช่น สวีเดน มีประวัติอันยาวนานในการรับผู้ลี้ภัยจากทั่วโลก

I like tropical fruits, such as durians, jackfruits and mangoes
ฉันชอบผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน ขนุน และมะม่วง

รูปแบบการใช้

1. ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเมื่อต้องการยกตัวอย่าง
2. Such as + noun (Such as ตามด้วยคำนาม หรือกลุ่มคำ(วลี))
3. หลังคำว่า such as ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่า
4. ก่อนหน้าคำว่า such as ในบางประโยคต้องมีเครื่องหมายคอมม่า บางประโยคไม่ต้องมี เป็นเรื่องของ Restrictive Clause

4.1 ประโยคที่ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าก่อนหน้าคำว่า such as
ถ้า such as ใช้อธิบายคำนาม หรือสรรพนาม ซึ่งมักจะเป็นคำเดี่ยว ๆ กรณีนี้ไม่ต้องมี คอมม่าก่อนหน้าคำว่า such as

See also  [Update] Twenty | twenty - NATAVIGUIDES

ตัวอย่างประโยค

Foods such as noodles and curry are my favorite meals.
อาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว และแกงกระหรี่ เป็นมื้อโปรดของฉัน

จากตัวอย่าง such as noodle and curry are my favorite meals. ใช้เพื่ออธิบายคำว่า “foods” ซึ่งเป็นคำนามเพียงคำเดียว ในกรณีนี้ไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าก่อนหน้าคำว่า such as

4.2 ประโยคที่ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าอยู่หน้า such as
การใช้ such as ในรูปแบบนี้เป็นการใช้ sush as เพื่อยกตัวอย่างประกอบประโยคที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ใช่ คำนามเดี่ยว ๆ

ตัวอย่างประโยค

English is spoken in many countries, such as England, Australia and Canada.
ภาษาอังกฤษใช้พูดกันในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเรีย และแคนาดา

จากตัวอย่าง such as England, Australia and Canada ใช้ยกตัวอย่างประกอบ ประโยคที่กล่าวไปข้างต้นคือ English is spoken in many countries

ป.ล. ควรศึกษาเรื่อง Restrictive Clause เพิ่มเติม

E.g.

 • E.g. หมายถึง เช่น หรือ ตัวอย่างเช่น
 • E.g. เป็นตัวย่อจากภาษาละตินของคำว่า ‘exempli gratia’ ซึ่งความหมายตรงกับภาษาอังกฤษกับคำว่า “for example”
 • ใช้เพื่อยกตัวอย่าง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นว่ามีอะไรบ้าง

ตัวอย่างเช่น

I love to eat vegetables, e.g., carrots, morning glory, and broccoli.
ฉันชอบกินผัก ตัวอย่างเช่น แครอท ผักบุ้ง และบล็อกโคลี่

In this building, you’re allowed to have pets, e.g. cats and dogs.
ในตึกนี้ คุณได้รับอนุญาติให้เลี้ยงสัตว์ได้ เช่น แมว และ หมา

You should eat more food that contains a lot of fiber, e.g., vegetables, fruit, and whole grains
คุณควรทานอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะ ๆ ตัวอย่างเช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช

รูปแบบการใช้

 1. วางอยู่ตรงกลางประโยค เพื่อใช้เชื่อมประโยค
 2. E.g. + noun (e.g. ตามหลังด้วยคำนาม หรือกลุ่มคำ(วลี))
 3. ก่อน e.g. ต้องมีเครื่องหมาย , คั่นหลังจบประโยคก่อนหน้า
 4. หลัง e.g. ถ้าใช้เป็น e.g., (มีเครื่องหมายคอมม่าตาม) เป็นการเขียนแบบอเมริกัน
  – They sell computer components, e.g., motherboards, graphic cards, CPUs.
 5. หลัง e.g. ถ้าไม่มีเครื่องหมายคอมม่าตาม ใช้เป็น e.g. เป็นการเขียนแบบอังกฤษ
  – They sell computer components, e.g. motherboards, graphic cards, CPUs.

I.e.

 • i.e. หมายถึง นั่นคือ กล่าวคือ ซึ่งก็คือ หรือ เรียกอีกอย่างว่า
 • i.e. เป็นคำย่อจากภาษาละติน id est หรือมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า “in other word” (เรียกอีกอย่างว่า) หรือ “that is” (นั่นคือ)
 • ใช้เมื่อต้องการอธิบายประโยคที่กล่าวไปแล้วเพิ่มเติม โดยใช้คำว่า นั่นคือ กล่าวคือ หรือ ซึ่งก็คือ ในการเชื่อมประโยค

ตัวอย่างเช่น

I am a vegetarian, i.e., I don’t eat meat.
ฉันเป็นคนกินอาหารมังสวิรัติ นั่นคือ ฉันไม่กินเนื้อ

The hotel is closed during low season, i.e., from April to October.
โรงแรมปิดทำการในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ซึ่งก็คือ จากเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม

I like Japanese food, i.e., sushi.
ฉันชอบกินอาหารญี่ปุ่น ซึ่งก็คือ ซูชิ

Consistent exercise is necessary to maintain health, i.e., three to four times per week.
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความจำเป็น เพื่อบำรุงรักษาสุขภาพ นั่นคือ สามถึงสี่ครั้งต่อสัปดาห์

รูปแบบการใช้

1. วางอยู่ตรงกลางประโยค เพื่อใช้เชื่อมประโยค
2. i.e. + noun (i.e. ตามหลังด้วยคำนาม หรือกลุ่มคำ(วลี))
3. ก่อน i.e. ต้องเครื่องหมายคอมม่า คั่นหลังจบประโยคก่อนหน้า
4. หลัง i.e. ถ้าใช้เป็น i.e., (มีเครื่องหมายคอมม่าตาม) เป็นการเขียนแบบอเมริกัน
– I like Japanese food, i.e., sushi.
5. หลัง i.e. ถ้าไม่มีเครื่องหมายคอมม่าตาม เขียนเป็น i.e. เป็นการเขียนแบบอังกฤษ
– I like Japanese food, i.e. sushi.

See also  [NEW] สรุป 12 tense เข้าใจง่าย จำง่าย พร้อมตัวอย่างประโยค | แบบฝึกหัดการเติม ing - NATAVIGUIDES

For example

 • For example หมายถึง ตัวอย่างเช่น
 • มีความหมายที่มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว เมื่อต้องการยกตัวอย่าง ก็คือการใช้คำว่า for example
 • โดยมากมักใช้ในการขึ้นต้นประโยค แต่ก็สามารถใช้วางอยู่กลางประโยคเพื่อเชื่อมประโยคได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น

Children should eat less fast food. For example, they should avoid eating burgers and chips.
เด็ก ๆ ควรกินอาหารฟาสฟูดส์น้อยลง ตัวอย่างเช่น พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการกินเบอเกอร์และมันฝรั่งทอด

Our app has several features you will love. For example, you can use voice commands.
แอพของเรามีฟีเจอร์หลายอย่างที่คุณจะต้องชอบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้

Calcium is in green leafy vegetables, for example, broccoli, kale and spinach.
แคลเซียมมีอยู่ในผักใบเขียว ตัวอย่างเช่น บล็อกโคลี่ คะน้าใบหยิก และผักโขม

I like water sports, for example, swimming, scuba diving, and jet skiing.
ฉันชอบกีฬาทางน้ำ เช่น ว่ายน้ำ ดำน้ำ และเจ็ตสกี

วิธีใช้

1. For example + subject + verb (For example + ประธาน + กริยา)
2. For example + noun (For example + คำนาม)
3. สามารถใช้ได้ทั้ง ขึ้นต้นประโยค และวางอยู่ตรงกลางเพื่อเชื่อมประโยคได้
4. ถ้าใช้ขึ้นต้นประโยค ต้องมีคอมม่า คั่นอยู่ข้างหลัง For example
5. ถ้าวางอยู่ตรงกลางประโยค ประโยคก่อนหน้าต้องมีเครื่องหมายคอมม่าคั่นเมื่อจบประโยค และหลังคำว่า for example ต้องมีคอมม่าคั่นอีกที

For instance

มีวิธีการใช้เหมือน for example สามารถใช้แทน For example ได้เลย

มีวิธีการใช้เหมือน for example สามารถใช้แทน For example ได้เลย

Ex.

 • Ex. ไม่ใช่ตัวย่อของคำว่า example แต่พบเห็นการใช้ ex. ในการยกตัวอย่างได้บ่อยครั้ง ควรหลีกเลี่ยงการใช้
 • Ex. หลายคนมักเข้าใจผิด คิดว่าเป็นคำย่อของคำว่า example  แต่ที่จริงแล้ว เป็นคำย่อของคำว่า excercise ซึ่งแปลว่าแบบฝึกหัด

ตัวอย่างเช่น

See ex. 2.
ดูที่แบบฝึกหัดที่ 2

Please refer to ex. 3.
กรุณาอ้างอิงแบบฝึกหัดที่ 3


นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ | Numbers 1-100 | Learn and song

แนนทำเซอร์ไพรส์มอส !! แต่สิ่งที่ได้คือ …?


แนนทำเซอร์ไพรส์มอส !! แต่สิ่งที่ได้คือ …?

Easy \u0026 Fun English Learning : การอ่านตัวเลข จำนวน ลำดับที่ จุดทศนิยม เศษส่วน Numbers


คอร์สเรียนออนไลน์ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น (16 ชั่วโมง) โดยครูปุ้ย
https://www.skilllane.com/courses/englishwithkrupui
คอร์สติวออนไลน์กลยุทธ์การสอบ TOEIC โดยครูปุ้ย
https://tutorme.in.th/course/premium/toeickrupui
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คอร์สเรียนต่างๆ
http://www.ggaenglish.com/
ติดตามโพสต์ความรู้
https://www.facebook.com/GGAEnglish/
https://www.instagram.com/gga_english/
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : geniusgenasia
MB : 0625105070

Easy \u0026 Fun English Learning : การอ่านตัวเลข จำนวน ลำดับที่ จุดทศนิยม เศษส่วน Numbers

นับเลข 1-50 ภาษาอังกฤษ | Number 1-50 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นับเลข 1-50 ภาษาอังกฤษ | Number 1-50 | Learn and song

สัญญาณเตือนมาแล้ว! ต้องย้ายเมืองหลวงใหม่ เมื่อถึงเวลา กรุงเทพฯจมบาดาล


ซากุระวินด์ กรุงเทพจมบาดาล ย้ายเมืองหลวง\r
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ\r
ฝากติดตามเพจร่มสาละ ตามลิงค์นี้ครับ\r
https://www.facebook.com/buachannel99/

สัญญาณเตือนมาแล้ว! ต้องย้ายเมืองหลวงใหม่ เมื่อถึงเวลา กรุงเทพฯจมบาดาล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เปอร์เซ็น ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.