Home » [NEW] วิธีการใช้ Past simple & Present perfect | แต่งประโยคpresent perfect – NATAVIGUIDES

[NEW] วิธีการใช้ Past simple & Present perfect | แต่งประโยคpresent perfect – NATAVIGUIDES

แต่งประโยคpresent perfect: คุณกำลังดูกระทู้

ได้เคยกล่าวถึง Present Perfect (เพเซ่นทฺ เพอเฟ็กทฺ) และ Past Simple (พาสทฺ ซิมเพิล) มาแล้ว

เพื่อเป็นการทบทวนรูป (form ฟอม) ของทั้ง 2 tenses นี้จะขอสรุปเฉพาะ ภาคกริยาช่วย และกริยาแท้ไว้ดังนี้คือ
ก. Present Perfect
กริยาช่วย have / has
กริยาแท้ past participle (หรือ Verb ช่อง 3)
have/has + past participle

ข. Past Simple
กริยาช่วยช่อง 2/กริยาแท้ช่อง 2

ต่อไปนี้ จะขอกล่าวเชิงเปรียบเทียบการใช้ระหว่าง Past Perfect และ Past Simple เพื่อท่านผู้อ่านจะได้สามารถแยกแยะความแตกต่างได้โดยชัดเจน
1. การกระทำที่เริ่มเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน (an activity which started in the past and continues up to the present) กับการกระทำที่เริ่มและจบสิ้นในอดีต (an activity which started and finished in the past)
ตัวอย่าง
I have lived in Bangkok for ten years.
ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว (ตอนนี้ก็ยังอาศัยอยู่)
I lived in Bangkok for 10 years.
ผมได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 10 ปี(ตอนนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แล้ว)

อธิบาย ในตัวอย่างที่ 1 เป็นการกล่าวถึงการกระทำที่เริ่มขึ้นในอดีตและ ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันครบ 10 ปีแล้ว ขณะนี้ก็ยังอยู่ ยังมิได้ย้ายไปไหนจึงใช้ Present Perfect ส่วนในประโยคที่ 2 เป็นการกล่าวถึงการกระทำที่เริ่มต้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีต ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว จึงใช้ Past Simple

2. ผลของการกระทำในอดีตที่เกี่ยวเนื่องถึงปัจจุบัน (the result of a past action that is connected to the present)
ตัวอย่าง
I have lost my wallet.
ผมทำกระเป๋าเงินหาย(จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้คืนมา)
I lost my wallet, but I have got it back now.
ผมทำกระเป๋าเงินหาย แต่ตอนนี้ได้คืนมาแล้ว

อธิบาย ในตัวอย่างที่ 1 กล่าวถึงผลของการกระทำที่ใด้เกิดขึ้นในอดีต และยังมีผลเกี่ยวเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงใช้ Present Perfect ส่วนในตัวอย่างที่ 2 กล่าวถึงในอดีต และตอนนี้ได้คืนมาแล้ว จึงใช้ Past Simple

3. การแจ้งข่าว (to announce news) กับการให้รายละเอียดของข่าว (to give details of the news)
ตัวอย่าง
Someone has stolen my bike.
มีคนลักขโมยรถจักรยานยนต์ของดิฉันไป
I left the bike outside the Saveland Department Store for a few minutes and when I came back, it wasn’t there.
ดิฉันจอดจักรยานไว้นอกห้างสรรพสินค้าเซฟแลนด์เป็นเวลา 2-3 นาที พอดิฉันกลับออกมา จักรยานก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว

อธิบาย ในตัวอย่างที่ 1 ผู้หญิงรายหนึ่งแจ้งว่า “มีคนลักขโมยจักรยาน ของเธอไป” เธอยังไม่ได้จักรยานคืนมา จึงใช้ Present Perfect ส่วนในตัวอย่างที่ 2 ผู้หญิงคนดังกล่าวได้ให้รายละเอียดกับตำรวจว่า เธอได้จอดจักรยานไว้นอกห้างเซฟแลนด์ พอกลับออกมาก็พบว่าจักรยานได้หายไปแล้ว จึงใช้ Past Simple

4. การกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตถึงปัจจุบัน แต่ไม่ระบุเวลาแน่นอน (an action in the past up to the present with an indefinite time) กับการกระทำที่เกิดและจบสิ้นในอดีตที่ระบุเวลาแน่นอน (an action in the past with a definite time)
ตัวอย่าง
I have started taking driving lessons recently.
ผมเริ่มเรียนขับรถเมื่อเร็วๆ นี้
I started taking driving lessons a week ago.
ผมได้เรียนขับรถเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

See also  น้องประธาน อยากเป็นยาม l Lw film | เป็นส่วนหนึ่งของ ภาษาอังกฤษ

อธิบาย ในตัวอย่างที่ 1 คำว่า recently (ริเซ็นลิ) แปลว่า “เมื่อเร็วๆ นี้” มิได้ระบุเวลาแน่นอนว่าเมื่อไร จึงใช้ Present Perfect ซึ่งมีคำอื่นๆ อีกที่ไม่ระบุเวลาแน่นอน ที่ใช้ tense นี้เช่นเดียวกับ recently ได้แก่ ever (เอเวอะ = เคย นิยม ใช้ในรูปประโยคคำถาม), never (เนเวอะ =ไม่เคย), lately (เลทลิ = เมื่อเร็วๆ นี้), already (ออลริดิ = เรียบร้อยแล้ว), yet (เย็ท = หรือยัง ใช้เป็น adverb วาง ไว้ท้ายประโยคคำถามหรือปฏิเสธ) ส่วนในตัวอย่างที่ 2 คำว่า a week ago (เออะ วีค เออะโก) ระบุเวลาไว้แน่นอนแล้ว จึงใช้ Past Simple ซึ่งมีคำอื่นๆ ที่ระบุเวลา แน่นอนที่ใช้ tense นี้เช่นเดียวกับ ago ได้แก่ yesterday (เยสเทอะเดย์ = เมื่อ วานนี้), last week (ลาสทฺ วีค = สัปดาห์ที่แล้ว), last month (ลาสทฺ มันธฺ = เดือนที่แล้ว), last year (ลาสทฺ เยีย = ปีที่แล้ว) เป็นต้น

5. ช่วงเวลาของการกระทำนั้นยังไม่สิ้นสุด (the periods of time of that action are not finished) กับช่วงเวลาที่ได้เกิดการกระทำนั้นๆ ได้จบสิ้นไปแล้ว (the periods of time of that action are finished)
ตัวอย่าง
I have seen Peter this morning.
ผมได้เจอปีเตอร์เช้านี้ (ตอนนี้ก็ยังเป็นเวลาเช้าอยู่)
I saw Peter this morning.
ผมได้เจอปีเตอร์เช้านี้ (ตอนนี้เลยเวลาเช้าไปแล้ว อาจจะเป็นบ่าย,
เย็น, หรือค่ำ)

อธิบาย ในกรณีของตัวอย่างทั้งสองที่ยกมา อาจจะใช้รูป Present Perfect หรือ Past Simple ก็ได้ โดยปกติหากรู้แน่นอนว่ายังเป็นช่วงเวลานั้นๆ ตามที่เอ่ยขึ้นมา ก็ใช้ Present Perfect ได้ แต่ถ้าถามว่าจะใช้ Past Simple ได้ไหม คำตอบคือ ได้ด้วยเช่นกัน ดังเช่นกรณีตัวอย่างที่ 2 ทั้งนี้ต้องอาศัยช่วงเวลาเป็นตัวกำหนด

กล่าวโดยสรุป Present Perfect ใช้แสดงการกระทำที่มีการต่อเนื่อง (continuing actions) ส่วน Past Simple ใช้แสดงการกระทำที่ได้สิ้นสุดไปแล้ว (finished actions)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 25,656 times, 1 visits today)

[Update] การใช้ since for ใน present prefect tense ใช้ต่างกันยังไง เอาให้กระจ่างไปเลย | แต่งประโยคpresent perfect – NATAVIGUIDES

SHARES

See also  กรุงลอนดอนประดับไฟต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส | อุณหภูมิ ลอนดอน

Facebook

Twitter

การใช้ since for ใน present perfect tense ต่างก็ใช้เพื่อระบุเวลาด้วยกันทั้งคู่ แต่ว่าหลักการใช้มันต่างกันอยู่นะครับ จดจำให้ได้เลยเชียว

หลักการใช้ since for

since และ for ใช้กับ present perfect tense และ จะเจอใน Perfect Tense อื่นๆด้วยนะครับ
ความหมายของ since และ for

 • since อ่านว่า ซิ๊นส์ แปลว่า ตั้งแต่
 • for อ่านว่า ฟอ แปลว่า เป็นระยะเวลา , เป็นเวลา

ดูจากความหมายก็คงจะพอเดาได้นะครับว่าใช้ยังไง คำว่า ตั้งแต่ จะเป็นจุดๆหนึ่งของเวลา ส่วนคำว่า เป็นเวลา จะเป็นระยะหนึ่งของเวลา

⇒ since ซินซ ตั้งแต่ (ตั้งแต่ชั่วโมงไหน วันไหน สัปดาห์ไหน เดือนไหน ปีไหน)
⇒ for   ฟอ เป็นเวลา (กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน กีสัปดาห์ กี่เดือน กี่ปี)

Since ตั้งแต่ :

 • last year ปีที่แล้ว
 • last month เดือนที่แล้ว
 • last week สัปดาห์ที่แล้ว
 • last Monday, etc. จันทร์ที่แล้ว (วันทั้ง 7)
 • last hour ชั่วโมงที่แล้ว
 • 1998, etc. ปี 1998 (ปีต่างๆ)
 • January, etc. เดือนมกราคม (เดือนต่างๆ)
 • lummer, etc. ฤดุร้อน (ฤดูต่างๆ)
 • Christmas, Loy Krathong, etc. วันคริสต์มาส วันลอยกระทง (วันสำคัญต่าง)
 • Monday, etc. วันจันทร์ (วันทั้ง 7)
 • this morning เมื่อเช้านี้
 • 8 o’clock 8 นาฬิกา

For เป็นเวลา :

 • five years ห้าปี
 • six months หกเดือน
 • four weeks สี่สัปดาห์
 • 4 hours สี่ชั่วโมง
 • 2 minutes 2 นาที

ตัวอย่างประโยคการใช้ since

 • She has learned English since last year.
  หล่อนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีที่แล้ว
 • He has worked for AIS since last months.
  เขาทำงานกับเอไอเอสตั้งแต่เดือนที่แล้ว
 • Sam has written this book since last week.
  แซมเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
 • They have built the house since last Monday.
  พวกเขาสร้างบ้านตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
 • Jane has cleaned the house since last hour.
  เจนทำความสะอาดบ้านตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้ว
 • I have lived here since 1999.
  ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 1999
 • Tim has taught in this school since July.
  ทิมสอนหนังสือในโรงเรียนนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
 • Jenny has waited for her mom since winter.
  เจนนี่รอคอยแม่ของเธอตั้งแต่ฤดูหนาว
 • Her boyfriend has never come back since Christmas.
  แฟนหนุ่มของเธอไม่เคยกลับมาเลยตั้งแต่คริสต์มาส
 • I have read this cartoon since Friday.
  ฉันอ่านการ์ตูนเล่มนี้ตั้งแต่วันศุกร์
 • Ann has watched TV since this morning.
  แอนดูทีวีตั้งแต่เมื่อเช้านี้
 • A boy has played football since 9 o’clock.
  เด็กชายเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 9 โมง
See also  เรียนภาษาอังกฤษ | รวมศัพท์ วัน เดือน ปี และวันต่างๆ | พร้อมตัวอย่างประโยค | วัน ที่ 5 ภาษา อังกฤษ

ตัวอย่างประโยคการใช้ for

 • She has learned English for 3 years.
  หล่อนเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 ปีแล้ว
 • He has worked for AIS for ten months.
  เขาทำงานกับเอไอเอสเป็นเวลา 10 เดือนแล้ว
 • Sam has written this book for 3 weeks.
  แซมเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว
 • Jane has cleaned the house for two hours.
  เจนทำความสะอาดบ้านเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว
 • Jenny has waited for her mom for 15 minutes.
  เจนนี่รอคอยแม่ของเธอเป็นเวลา 15 นาทีแล้ว

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 246

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


ง่ายจัง! Present Perfect Tense


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ง่ายจัง! Present Perfect Tense

เผยทริค Present Perfect ใช้ยังไง ให้ไม่งง | Eng ลั่น [by We Mahidol]


ทำไม๊ ทำไม จำได้แต่ใช้ไม่เป็น! หลายคนจำโครงสร้างประโยคของ Present Perfect Tense ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไง วันนี้พี่คะน้า เลยมีเทคนิคการใช้แบบเข้าใจบริบทและสถานการณ์มาแนะนำ แล้วสถาณการณ์แบบไหนที่ใช้ Present Perfect Tense ได้บ้าง ลองไปดูตัวอย่างประโยคกัน
ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 น. ทางช่อง We Mahidol
Learn WithMe WeMahidol Mahidol Engลั่น PresentPerfect
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

เผยทริค Present Perfect ใช้ยังไง ให้ไม่งง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

Present Perfect และ Past Simple Tense ตอนที่ 4 ภาษาอังกฤษ ป.4 – ม.6


Present Perfect และ Past Simple Tense
ภาษาอังกฤษ ป.4 ม.6
มาตราฐาน ต 2.2
มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Present Perfect และ Past Simple Tense กับ Bobby และผองเพื่อนกัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

Present Perfect และ Past Simple Tense ตอนที่ 4 ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Past Simple or Present Perfect


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Past Simple or Present Perfect

ครูดิวติวฟรี Present Perfect Tense อัพคะแนนได้ในไลฟ์นี้


พลาดบ่อยมาก!! Present Perfect Tense ครูดิวมีเทคนิคมาให้
krudewtoeic toeic krudewenglish

ครูดิวติวฟรี Present Perfect Tense อัพคะแนนได้ในไลฟ์นี้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แต่งประโยคpresent perfect

Leave a Reply

Your email address will not be published.