Home » [NEW] รู้ไว้เผื่อเลือก! 46 คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไรให้ดูโปร!! | คํานํารายงานภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รู้ไว้เผื่อเลือก! 46 คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไรให้ดูโปร!! | คํานํารายงานภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

คํานํารายงานภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก หรือความเชื่อ

ภาษาอังกฤษ

I think …

 • คำแปล : ฉันคิดว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : I think that too many people are talking in the office. It is difficult to work at times. (ฉันคิดว่าการที่ใครหลายคนคุยกันในออฟฟิศ ทำให้การทำงานกลายเป็นเรื่องยากในบางครั้ง)

It seems to me …

 • คำแปล : สำหรับฉัน ดูเหมือนว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It seems to me this could be worked out in a negotiation. (สำหรับฉัน ดูเหมือนว่างานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการต่อรอง)

(Personally,) I believe …

 • คำแปล : โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Personally, I believe that it is time to address the challenge of equality. (โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพูดคุยกันเรื่องประเด็นความเท่าเทียม)

From my point of view …

 • คำแปล : จากมุมมองของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : From my point of view, this action does not require further explanation. (จากมุมมองของฉัน การกระทำนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติม)

(Personally,) I feel …

 • คำแปล : โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Personally, I feel that if you suffer from anxiety or loneliness, it is always better to just go and talk to someone. (โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่า ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาความวิตกกังวลหรือรู้สึกโดดเดี่ยว มันจะดีกว่าเสมอถ้าคุณได้พูดคุยกับใครสักคน)

In my view / opinion …

 • คำแปล : ในมุมมอง / ความคิดเห็นของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : In my view / opinion, his comments were strange and rather incoherent. (ในมุมมอง / ความคิดเห็นของฉัน ความคิดเห็นของเขาฟังดูแปลกประหลาดและไม่ค่อยสมเหตุสมผล)

To my way of thinking, …

 • คำแปล : จากแนวคิดของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : To my way of thinking, it did not seem as if it ought to be so terribly complicated. (จากแนวคิดของฉัน มันไม่ได้ดูเหมือนว่าจะต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมาย)

ใช้เพื่อแสดงสิ่งที่รู้ หรือสังเกตได้

คำขึ้นต้นประโยค

As I see it, …

 • คำแปล : อย่างที่ฉันเห็น …
 • ตัวอย่างประโยค : As I see it, we now have three choices. (อย่างที่ฉันเห็น ตอนนี้เรามีสามทางเลือก)

For all I know, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันรู้ …
 • ตัวอย่างประโยค : For all I know, she has resigned already. (เท่าที่ฉันรู้ เธอได้ลาออกแล้ว)

As far as I can see, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันเห็น …
 • ตัวอย่างประโยค : As far as I can see, there are only two reasons for such action. (เท่าที่ฉันเห็น มีแค่สองเหตุผลเท่านั้น สำหรับการกระทำแบบนี้)

To my knowledge, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันรู้มา …
 • ตัวอย่างประโยค : To my knowledge, the meeting has been postponed. (เท่าที่ฉันรู้มา การประชุมถูกเลื่อนออกไปแล้ว)

To the best of our knowledge, …

 • คำแปล : เท่าที่เรารู้กัน …
 • ตัวอย่างประโยค : To the best of our knowledge, this has been a successful project. (เท่าที่เรารู้กัน นี่เป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จ)

So far as we know, …

 • คำแปล : เท่าที่เรารู้กันในตอนนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : So far as we know, that username does not exist in the system. (เท่าที่เรารู้กันในตอนนี้ ไม่มีชื่อผู้ใช้นั้นอยู่จริงในระบบ)

ใช้เพื่อแสดงข้อเท็จจริง หลักฐาน หรือยืนยัน

คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ

Actually, …

 • คำแปล : ที่จริงแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : Actually, I have not had much to do around here lately. (ที่จริงแล้ว อยู่ที่นี่ฉันไม่ค่อยมีอะไรทำสักเท่าไหร่ในช่วงนี้)

The thing is …

 • คำแปล : คืออย่างนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : The thing is, I have an important presentation next week. (คืออย่างนี้ ฉันมีการนำเสนองานที่สำคัญในสัปดาห์หน้า)

The fact is …

 • คำแปล : ความจริงก็คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : The fact is, they have been working overtime for weeks. (ความจริงก็คือ พวกเขาทำงานล่วงเวลาติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว)

As a matter of fact, …

 • คำแปล : ในความเป็นจริงแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : As a matter of fact, that long meeting could have been an email. (ในความเป็นจริงแล้ว การประชุมที่ยืดยาวในครั้งนั้นน่าจะใช้การส่งอีเมลหากันแทนได้)

ใช้เพื่อแสดงถึงประเด็น ข้อมูลสำคัญ หรือเตือนความจำ

ประโยคภาษาอังกฤษ

What matters here is …

 • คำแปล : สิ่งสำคัญ ณ ที่นี้คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : What matters here is that whoever creates the presentation gets to present. (สิ่งสำคัญ ณ ที่นี้คือ ใครก็ตามที่เป็นคนจัดทำไฟล์การนำเสนอจะได้เป็นคนนำเสนองาน)

It is vital to note that …

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is vital to note that there has been an increase in political violence. (เป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ไว้ว่า ที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น)

It is important to keep in mind that …

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่จะรับรู้ไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is important to keep in mind that a progress report is not a list of completed milestones. (เป็นเรื่องสำคัญที่จะรับรู้ไว้ว่า รายงานความคืบหน้าไม่ถือว่าเป็นลิสต์งานที่ทำสำเร็จแล้ว)

It is important to remember that ….

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจำไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is important to remember that all employees should be treated equally. (เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจำไว้ว่า พนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน)

An important point is that …

 • คำแปล : จุดสำคัญคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : An important point is that our company values diversity. (จุดสำคัญคือ บริษัทเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางทรัพยากรบุคคล)
See also  ทำแบรนด์สบู่ ลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ 2 in 1 face & body l Marketing Review l Creambuilding | อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง | Nataviguides

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น

ภาษาอังกฤษ

It turned out that …

 • คำแปล : กลายเป็นว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It turned out that our client was not very happy with the result. (กลายเป็นว่า ลูกค้าของเราไม่ค่อยพอใจกับผลลัพธ์เท่าไหร่นัก)

It appeared that …

 • คำแปล : สิ่งที่เกิดขึ้นคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : It appeared that there are many candidates who are interested in the position. (สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีผู้สมัครงานหลายคนให้ความสนใจกับตำแหน่งงาน)

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ซึ่งตรงกับสิ่งที่วางแผน หรือคาดไว้

เขียนเรียงความ

It is no great surprise that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจมากนักที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It is no great surprise that the decision came as a great relief to us all. (ไม่น่าแปลกใจมากนักที่การตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกโล่งใจ)

It is not surprising that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It is not surprising that the news was a big hit. (ไม่น่าแปลกใจที่ข่าวนั้นโด่งดังไปทั่ว)

It comes as no surprise that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It comes as no surprise that the event was a huge success. (ไม่น่าแปลกใจที่งานอีเว้นท์นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก)

Small wonder that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : Small wonder that his colleagues love him. (ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่เพื่อนร่วมงานต่างก็รักเขา)

ใช้เพื่อแสดงสิ่งที่คาดหมาย หรือคาดเดาไว้

Essay

I guess …

 • คำแปล : ฉันขอเดาว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : I guess we will be working from home for the next few months. (ฉันขอเดาว่า พวกเราจะต้องทำงานที่บ้านกันไปอีกหลายเดือน)

At my best guess, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันพอจะคาดเดาได้ …
 • ตัวอย่างประโยค : At my best guess, she had taken the file out that morning to show the contract to her boss. (เท่าที่ฉันพอจะคาดเดาได้ เช้าวันนั้นเธอได้หยิบไฟล์ไปเพื่อที่จะให้หัวหน้าเธอได้ดูสัญญา)

We can assume that …

 • คำแปล : เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : We can assume that the interest rates will go up again soon. (เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเร็ว ๆ นี้)

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

Moreover …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Moreover, he can speak five languages. (นอกจากนี้ เขายังสามารถพูดได้ถึงห้าภาษา)

What’s more, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : What’s more, most of them have gone uncompensated, which sadly, is even a greater tragedy. (นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนอีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งกว่า)

Furthermore, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Furthermore, the company announced the acquisition of three stores. (นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ประกาศเข้าซื้อกิจการร้านค้าจำนวนสามร้าน)

Besides, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Besides, it is her word against mine. (นอกจากนี้ มันคือการเปรียบเทียบคำพูดของเธอกับฉัน)

To add to it, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : To add to it, I have no other option. (นอกจากนี้ ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว)

In addition, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : In addition, there will be no bonus this year. (นอกจากนี้ จะไม่มีการมอบโบนัสให้ในปีนี้)

ใช้เพื่อสรุป หรือย่อความให้สั้น กระชับ และได้ใจความ

การเขียนอีเมล

In a word, …

 • คำแปล : พูดง่าย ๆ คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : In a word, he refuses to go to the office tomorrow. (พูดง่าย ๆ คือ เขาจะไม่ยอมเข้าออฟฟิศในวันพรุ่งนี้)

In a nutshell, …

 • คำแปล : โดยสังเขป …
 • ตัวอย่างประโยค : In a nutshell, that is our plan. (โดยสังเขป นั่นคือแผนการของเรา)

In short, …

 • คำแปล : สรุปใจความได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : In short, the proposal was rejected. (สรุปใจความได้ว่า ข้อเสนอถูกปฏิเสธ)

To make a long story short, …

 • คำแปล : ย่อความได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : To make a long story short, she will retire next year. (ย่อความได้ว่า เธอจะเกษียณอายุในปีหน้า)

To put it in a nutshell …

 • คำแปล : กล่าวโดยสังเขปคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : To put it in a nutshell, this platform helps you collect news clippings. (กล่าวโดยสังเขปคือ แพลตฟอร์มนี้ช่วยคุณเก็บสะสมคลิปปิ้งข่าว)

To crown it all …

 • คำแปล : พูดสั้น ๆ ได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : To crown it all, the interviews will be conducted at the end of the press conference. (พูดสั้น ๆ ได้ว่า การสัมภาษณ์จะเริ่มขึ้นในตอนท้ายของงานแถลงข่าว)

ใช้เพื่อสรุปข้อมูล หรือเนื้อหาทั่วไป

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

Summing it up, …

 • คำแปล : สรุปได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Summing it up, we will not move forward with this agency. (สรุปได้ว่า เราจะไม่ไปต่อกับเอเจนซี่เจ้านี้)

So, to sum it up, …

 • คำแปล : ดังนั้น เพื่อที่จะสรุป …
 • ตัวอย่างประโยค : So, to sum it up, I would like to thank you you for your contribution to the team. (ดังนั้น เพื่อที่จะสรุป ฉันอยากขอขอบคุณคุณสำหรับผลงานที่ทำให้กับทีม)

In conclusion, …

 • คำแปล : สรุปแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : In conclusion, we would like to encourage everyone to pay attention to global warming. (สรุปแล้ว พวกเราอยากสนับสนุนให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อน)

[Update] การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค | คํานํารายงานภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

สอนภาษาอังกฤษเรื่องการเขียนอีเมล (email) เป็นภาษาอังกฤษ บทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ อ.ต้นอมร รวบรวมประโยคที่จำเป็นต้องใช้ แต่ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจไม่กล้าเขียน email เองเพราะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงพอ กลัวว่าถ้าเขียนอีเมลเองจะผิดแกรมม่าไวยากรณ์ ก็สามารถมาดูประโยคสำเร็จรูปที่จำเป็นจะต้องได้ใช้ในการเขียนอีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ติดต่อสื่อสารธุรกิจครับ และถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนภาษาอังกฤษฟรีได้โดยคลิก >> สอนภาษาอังกฤษฟรี โดยเว็บ tonamorn.com สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษ จนถึงระดับสูง ครบถ้วนทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ฟรี มีการเพิ่มบทเรียนภาษาอังกฤษใหม่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับ ถ้าเข้ามาเรื่อยๆ จะรู้ว่ามีเนื้อหาใหม่ตลอดครับ ช่วยกันแชร์ และบอกต่อเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

กดติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

กดติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ประโยคที่น่าสนใจ สำหรับการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจ

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การแนะนำข้อมูลทั่วไป

– For your background information, …
– To give you a general summary, …
– To provide you with a broad picture of …
– Just so you have a comprehensive idea of …
หมายถึง เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับ …

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความเห็นใจ
(Showing Sympathy)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– All our hearts go out to you.
– We’re all pulling for you.
= พวกเราทุกคนภาวนาเอาใจช่วยคุณ

– We are deeply concerned about your …
แปลว่า พวกเรารู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง … ของคุณเป็นอย่างมาก

สำนวนให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ
(Encouraging Someone)

– Don’t forget to keep your chin up.
– Remember to stay positive.
– Be sure to believe in yourself.

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for your assistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ
enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

การเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

– Please let me know if I can do more to support this.
= บอกฉันเลยถ้าหากคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรเพิ่มในเรื่องนี้
– Feel free to tell me if there is anything I can do to be of assistance.
= ไม่ต้องกังวลที่จะบอกฉันหากมีอะไรให้ช่วยเหลือ
– Don’t hesitate to ask for more help.
= ไม่ต้องลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ

คำศัพท์น่ารู้
assistance (อะซิส’เทินซฺ) /əˈsɪs.təns/ = การช่วยเหลือ, ความช่วยเหลือ
hesitate (เฮช’ชิเทท) /ˈhez.ə.teɪt/ = ลังเล

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การพูดถึงความกังวล

My fear is that … subject + verb …
My concern is that … subject + verb …
My worry is that … subject + verb …
= ฉันกังวลว่า …

คำศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้
fear (เฟียร์) ความกลัว
concern (คันเซิร์น’) เกี่ยวพัน, กังวล, เป็นห่วง
worry (เวอ’รี) /ˈwɝː.i/ เป็นห่วง, กังวล

ไวยากรณ์ น่ารู้
การใช้ seem(s) to be
seem (ซีม) ดูราวกับ, ดูเหมือนว่า

ถ้าหลัง to be เป็นคำนามเอกพจน์ ใช้ seems
ถ้าหลัง to be เป็นคำนามพหูพจน์ ใช้ seem เช่น

– There seems to be a mistake.
– There seem to be a lot of mistakes.

การตอบกลับเพื่อคลายความกังวลหรือข้อสงสัย

– I would like to clarify a few points before we proceed.
– I would like to clear up a few points before we move on.
แปลว่า ฉันอยากจะคลายข้อสงสัยบางประการ ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อไป

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้
– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

กลับเข้ามาดูอีกนะครับ เพิ่มประโยคให้เรื่อยๆ ครับ

คลิกอ่านได้เลยครับ
การเขียนจดหมาย และอีเมลภาษาอังกฤษ (การขึ้นต้น และลงท้ายจดหมาย แบบต่างๆ)
การเขียนจดหมายลางาน ลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาประจำปี และการฝากงานระหว่างวันลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเขียน Résumé ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ แบบย่อ (เรซูเม่) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน
บทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์


ที่นี่ Thai PBS : พลทหารใหม่ รายงานภาษาอังกฤษ (11 ก.ค. 60)


ติดตามชมรายการ \”ที่นี่ Thai PBS\” ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 22.40 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live

ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
Google Plus : www.thaipbs.or.th/GooglePlus
LINE : @ThaiPBS
Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ที่นี่ Thai PBS : พลทหารใหม่ รายงานภาษาอังกฤษ (11 ก.ค. 60)

วิธีใส่เลขหน้ารายงาน Word (เลขหน้าต่างกัน)


⭐️ เพื่อน ๆ สงสัยตรงไหนสอบถามได้ที่ \”คอมเม้นท์\” ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับ
ติดตามข้อมูลแหล่งความรู้ฟรี
📌 http://bit.ly/BenzSupakorn
WORK
supakornkaewmarut@gmail.com
==ANDROID SPECIFICATIONS==
Version : Microsoft Word 2016
Video Editing : Adobe Premiere Pro
MicrosoftWord ใส่เลขหน้า
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

วิธีใส่เลขหน้ารายงาน Word (เลขหน้าต่างกัน)

การสร้างสารบัญอัตโนมัติ ใน Word แบบเทพๆ #สาระDEE


วิธีการสร้างสารบัญอัตโนมัติ แบบง่ายๆในไม่กี่นาที ไม่เสียเวลา
Microsoft Word 2010

การสร้างสารบัญอัตโนมัติ ใน Word แบบเทพๆ #สาระDEE

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยวาชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกม คณิตศาสตร์หรรษา ระดับประถมศึกษา (10 ข้อ) https://youtu.be/GhlHe6bjBCQ
เกม หาภาพตรงกับคำสั่ง หมวดวิทยาสาสตร์ https://youtu.be/nqoTcc0QV4
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ https://youtu.be/xcT9ntfaVk
วาดการ์ตูนปลาโลมา, เรือ, ผีเสือ, เห็ด | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/7_bjSKieC7c
วาดการ์ตูน ผีเสื้อ, ดอกไม้, บอลลูน, อ่างอาบน้ำ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/sfOUFKhNmwc
เกมหารูปภาพตามคำสั่ง หมวดคำราชาศัพท์ https://youtu.be/6yPm5YA2is
เกมหาอักษรที่หายไป หมวดภาษาอังกฤษ https://youtu.be/If5UsAS9ZYQ
เรียนรู้ผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นไข่เซอร์ไพรส์และลุ้นถ้วยไอศครีม | wawa kids art https://youtu.be/m0b4bpQLBfY
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย https://youtu.be/JhqtK1qae_s

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คํานํารายงานภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.