Skip to content
Home » [NEW] รู้ไว้เผื่อเลือก! 46 คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไรให้ดูโปร!! | ที่ รัก ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร – NATAVIGUIDES

[NEW] รู้ไว้เผื่อเลือก! 46 คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไรให้ดูโปร!! | ที่ รัก ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร – NATAVIGUIDES

ที่ รัก ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก หรือความเชื่อ

ภาษาอังกฤษ

I think …

 • คำแปล : ฉันคิดว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : I think that too many people are talking in the office. It is difficult to work at times. (ฉันคิดว่าการที่ใครหลายคนคุยกันในออฟฟิศ ทำให้การทำงานกลายเป็นเรื่องยากในบางครั้ง)

It seems to me …

 • คำแปล : สำหรับฉัน ดูเหมือนว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It seems to me this could be worked out in a negotiation. (สำหรับฉัน ดูเหมือนว่างานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการต่อรอง)

(Personally,) I believe …

 • คำแปล : โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Personally, I believe that it is time to address the challenge of equality. (โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพูดคุยกันเรื่องประเด็นความเท่าเทียม)

From my point of view …

 • คำแปล : จากมุมมองของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : From my point of view, this action does not require further explanation. (จากมุมมองของฉัน การกระทำนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติม)

(Personally,) I feel …

 • คำแปล : โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Personally, I feel that if you suffer from anxiety or loneliness, it is always better to just go and talk to someone. (โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่า ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาความวิตกกังวลหรือรู้สึกโดดเดี่ยว มันจะดีกว่าเสมอถ้าคุณได้พูดคุยกับใครสักคน)

In my view / opinion …

 • คำแปล : ในมุมมอง / ความคิดเห็นของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : In my view / opinion, his comments were strange and rather incoherent. (ในมุมมอง / ความคิดเห็นของฉัน ความคิดเห็นของเขาฟังดูแปลกประหลาดและไม่ค่อยสมเหตุสมผล)

To my way of thinking, …

 • คำแปล : จากแนวคิดของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : To my way of thinking, it did not seem as if it ought to be so terribly complicated. (จากแนวคิดของฉัน มันไม่ได้ดูเหมือนว่าจะต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมาย)

ใช้เพื่อแสดงสิ่งที่รู้ หรือสังเกตได้

คำขึ้นต้นประโยค

As I see it, …

 • คำแปล : อย่างที่ฉันเห็น …
 • ตัวอย่างประโยค : As I see it, we now have three choices. (อย่างที่ฉันเห็น ตอนนี้เรามีสามทางเลือก)

For all I know, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันรู้ …
 • ตัวอย่างประโยค : For all I know, she has resigned already. (เท่าที่ฉันรู้ เธอได้ลาออกแล้ว)

As far as I can see, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันเห็น …
 • ตัวอย่างประโยค : As far as I can see, there are only two reasons for such action. (เท่าที่ฉันเห็น มีแค่สองเหตุผลเท่านั้น สำหรับการกระทำแบบนี้)

To my knowledge, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันรู้มา …
 • ตัวอย่างประโยค : To my knowledge, the meeting has been postponed. (เท่าที่ฉันรู้มา การประชุมถูกเลื่อนออกไปแล้ว)

To the best of our knowledge, …

 • คำแปล : เท่าที่เรารู้กัน …
 • ตัวอย่างประโยค : To the best of our knowledge, this has been a successful project. (เท่าที่เรารู้กัน นี่เป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จ)

So far as we know, …

 • คำแปล : เท่าที่เรารู้กันในตอนนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : So far as we know, that username does not exist in the system. (เท่าที่เรารู้กันในตอนนี้ ไม่มีชื่อผู้ใช้นั้นอยู่จริงในระบบ)

ใช้เพื่อแสดงข้อเท็จจริง หลักฐาน หรือยืนยัน

คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ

Actually, …

 • คำแปล : ที่จริงแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : Actually, I have not had much to do around here lately. (ที่จริงแล้ว อยู่ที่นี่ฉันไม่ค่อยมีอะไรทำสักเท่าไหร่ในช่วงนี้)

The thing is …

 • คำแปล : คืออย่างนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : The thing is, I have an important presentation next week. (คืออย่างนี้ ฉันมีการนำเสนองานที่สำคัญในสัปดาห์หน้า)

The fact is …

 • คำแปล : ความจริงก็คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : The fact is, they have been working overtime for weeks. (ความจริงก็คือ พวกเขาทำงานล่วงเวลาติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว)

As a matter of fact, …

 • คำแปล : ในความเป็นจริงแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : As a matter of fact, that long meeting could have been an email. (ในความเป็นจริงแล้ว การประชุมที่ยืดยาวในครั้งนั้นน่าจะใช้การส่งอีเมลหากันแทนได้)
See also  [NEW] รวม 20 สำนวนประโยคภาษาอังกฤษสำหรับส่งทางอีเมลง่ายๆ เพื่อการทำงานที่เป็นประโยชน์ มีคำว่าอะไรบ้าง | ไม่มี อะไร เป็น ไป ไม่ ได้ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

ใช้เพื่อแสดงถึงประเด็น ข้อมูลสำคัญ หรือเตือนความจำ

ประโยคภาษาอังกฤษ

What matters here is …

 • คำแปล : สิ่งสำคัญ ณ ที่นี้คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : What matters here is that whoever creates the presentation gets to present. (สิ่งสำคัญ ณ ที่นี้คือ ใครก็ตามที่เป็นคนจัดทำไฟล์การนำเสนอจะได้เป็นคนนำเสนองาน)

It is vital to note that …

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is vital to note that there has been an increase in political violence. (เป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ไว้ว่า ที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น)

It is important to keep in mind that …

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่จะรับรู้ไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is important to keep in mind that a progress report is not a list of completed milestones. (เป็นเรื่องสำคัญที่จะรับรู้ไว้ว่า รายงานความคืบหน้าไม่ถือว่าเป็นลิสต์งานที่ทำสำเร็จแล้ว)

It is important to remember that ….

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจำไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is important to remember that all employees should be treated equally. (เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจำไว้ว่า พนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน)

An important point is that …

 • คำแปล : จุดสำคัญคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : An important point is that our company values diversity. (จุดสำคัญคือ บริษัทเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางทรัพยากรบุคคล)

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น

ภาษาอังกฤษ

It turned out that …

 • คำแปล : กลายเป็นว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It turned out that our client was not very happy with the result. (กลายเป็นว่า ลูกค้าของเราไม่ค่อยพอใจกับผลลัพธ์เท่าไหร่นัก)

It appeared that …

 • คำแปล : สิ่งที่เกิดขึ้นคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : It appeared that there are many candidates who are interested in the position. (สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีผู้สมัครงานหลายคนให้ความสนใจกับตำแหน่งงาน)

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ซึ่งตรงกับสิ่งที่วางแผน หรือคาดไว้

เขียนเรียงความ

It is no great surprise that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจมากนักที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It is no great surprise that the decision came as a great relief to us all. (ไม่น่าแปลกใจมากนักที่การตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกโล่งใจ)

It is not surprising that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It is not surprising that the news was a big hit. (ไม่น่าแปลกใจที่ข่าวนั้นโด่งดังไปทั่ว)

It comes as no surprise that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It comes as no surprise that the event was a huge success. (ไม่น่าแปลกใจที่งานอีเว้นท์นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก)

Small wonder that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : Small wonder that his colleagues love him. (ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่เพื่อนร่วมงานต่างก็รักเขา)

ใช้เพื่อแสดงสิ่งที่คาดหมาย หรือคาดเดาไว้

Essay

I guess …

 • คำแปล : ฉันขอเดาว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : I guess we will be working from home for the next few months. (ฉันขอเดาว่า พวกเราจะต้องทำงานที่บ้านกันไปอีกหลายเดือน)

At my best guess, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันพอจะคาดเดาได้ …
 • ตัวอย่างประโยค : At my best guess, she had taken the file out that morning to show the contract to her boss. (เท่าที่ฉันพอจะคาดเดาได้ เช้าวันนั้นเธอได้หยิบไฟล์ไปเพื่อที่จะให้หัวหน้าเธอได้ดูสัญญา)

We can assume that …

 • คำแปล : เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : We can assume that the interest rates will go up again soon. (เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเร็ว ๆ นี้)

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

Moreover …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Moreover, he can speak five languages. (นอกจากนี้ เขายังสามารถพูดได้ถึงห้าภาษา)

What’s more, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : What’s more, most of them have gone uncompensated, which sadly, is even a greater tragedy. (นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนอีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งกว่า)

Furthermore, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Furthermore, the company announced the acquisition of three stores. (นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ประกาศเข้าซื้อกิจการร้านค้าจำนวนสามร้าน)

Besides, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Besides, it is her word against mine. (นอกจากนี้ มันคือการเปรียบเทียบคำพูดของเธอกับฉัน)

To add to it, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : To add to it, I have no other option. (นอกจากนี้ ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว)

In addition, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : In addition, there will be no bonus this year. (นอกจากนี้ จะไม่มีการมอบโบนัสให้ในปีนี้)

ใช้เพื่อสรุป หรือย่อความให้สั้น กระชับ และได้ใจความ

การเขียนอีเมล

In a word, …

 • คำแปล : พูดง่าย ๆ คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : In a word, he refuses to go to the office tomorrow. (พูดง่าย ๆ คือ เขาจะไม่ยอมเข้าออฟฟิศในวันพรุ่งนี้)
See also  คลิปสร้างแรงบันดาลใจ | สร้างแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

In a nutshell, …

 • คำแปล : โดยสังเขป …
 • ตัวอย่างประโยค : In a nutshell, that is our plan. (โดยสังเขป นั่นคือแผนการของเรา)

In short, …

 • คำแปล : สรุปใจความได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : In short, the proposal was rejected. (สรุปใจความได้ว่า ข้อเสนอถูกปฏิเสธ)

To make a long story short, …

 • คำแปล : ย่อความได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : To make a long story short, she will retire next year. (ย่อความได้ว่า เธอจะเกษียณอายุในปีหน้า)

To put it in a nutshell …

 • คำแปล : กล่าวโดยสังเขปคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : To put it in a nutshell, this platform helps you collect news clippings. (กล่าวโดยสังเขปคือ แพลตฟอร์มนี้ช่วยคุณเก็บสะสมคลิปปิ้งข่าว)

To crown it all …

 • คำแปล : พูดสั้น ๆ ได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : To crown it all, the interviews will be conducted at the end of the press conference. (พูดสั้น ๆ ได้ว่า การสัมภาษณ์จะเริ่มขึ้นในตอนท้ายของงานแถลงข่าว)

ใช้เพื่อสรุปข้อมูล หรือเนื้อหาทั่วไป

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

Summing it up, …

 • คำแปล : สรุปได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Summing it up, we will not move forward with this agency. (สรุปได้ว่า เราจะไม่ไปต่อกับเอเจนซี่เจ้านี้)

So, to sum it up, …

 • คำแปล : ดังนั้น เพื่อที่จะสรุป …
 • ตัวอย่างประโยค : So, to sum it up, I would like to thank you you for your contribution to the team. (ดังนั้น เพื่อที่จะสรุป ฉันอยากขอขอบคุณคุณสำหรับผลงานที่ทำให้กับทีม)

In conclusion, …

 • คำแปล : สรุปแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : In conclusion, we would like to encourage everyone to pay attention to global warming. (สรุปแล้ว พวกเราอยากสนับสนุนให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อน)

[NEW] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | ที่ รัก ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร – NATAVIGUIDES

คำถามโลกแตกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเคยผ่านกันมาบ้างก็คือ ชื่อนี้ภาษาอังกฤษสะกดยังไง

การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่น หรือนามสกุล ต่างก็สร้างความปวดหัวให้เราได้ไม่น้อย หลายๆคนอาจสงสัยว่า แล้วมันมีมาตรฐานอะไรรึปล่านะ ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ

สำหรับคนที่สงสัย ชิววี่มีข่าวดีมาบอก นั่นก็คือจริงๆแล้วเรามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์นี้มีชื่อว่า หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง จัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ในปี พ.ศ. 2542

ในหลักเกณฑ์จะมีตารางเทียบพยัญชนะและสระระหว่างไทยกับอังกฤษ ซึ่งชิววี่ได้นำมาจัดเรียงใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะไทยตัวต้นตัวอย่างตัวสะกดตัวอย่างกkกา = kakนก = nokขkhขอ = khokสุข = sukฃkh–k–คkh โค = kho kยุค = yukฅkh–k–ฆkhฆ้อง = khongkเมฆ = mekงngงาม = ngamngสงฆ์ = songจchจีน = chintอำนาจ = amnatฉchฉิ่ง = chingt–ชchชิน = chintคช = khotฌchเฌอ = choet–ซsซา = satก๊าซ = katทร (เสียง ซ)sทราย = sait–ศsศาล = santทศ = thotษsรักษา = raksatกฤษณ์ = kritสsสี = sitรส = rotญyญาติ = yatnชาญ = chanฎdฎีกา = dikatกฎ = kotฑ (เสียง ด)dบัณฑิต = bandittษัฑ = satดdด้าย = daitเป็ด = petฏtปฏิมา = patimatปรากฏ = prakotตtตา = tatจิต = chitฐthฐาน = thantรัฐ = ratฑthมณฑล = monthont–ฒthเฒ่า = thaotวัฒน์ = watถthถ่าน = thantนาถ = natทthทอง = thongtบท = botธthธง = thongtอาวุธ = awutณnประณีต = pranitnปราณ = pranนnน้อย = noinจน = chonบbใบ = baipกาบ = kapปpไป = paipบาป = bapผphผา = phap–พphพงศ์ = phongpลัพธ์ = lapภphสำเภา = samphaopลาภ = lapฝfฝั่ง = fangp–ฟfฟ้า = fapเสิร์ฟ = soepมmม้าม = mammม้าม = mamยyยาย = yai––รrร้อน = ronnพร = phonลlลาน = lannศาล = sanฬlกีฬา = kilanกาฬ = kanวwวาย = wai––หhหา = ha––ฮhฮา = ha––

ตารางเทียบเสียงสระ

สระไทยอักษรอังกฤษตัวอย่างอะaปะ = pa-ั (อะ ลดรูป)aวัน = wanรร (มีตัวสะกด)aสรรพ = sapอาaมา = maรร (ไม่มีตัวสะกด)anสรรหา = sanhaอำamรำ = ramอิiมิ = miอีiมีด = mitอึueนึก = nuekอืueหรือ = rueอุuลุ = luอูuหรู = ruเอะeเละ = leเ-็ (เอะ ลดรูป)eเล็ง = lengเอeเลน = lenแอะaeและ = laeแอaeแสง = saengโอะoโละ = lo– (โอะ ลดรูป)oลม = lomโอoโล้ = loเอาะoเลาะ = loออoลอม = lomเออะoeเลอะ = loeเ-ิ (เออะ ลดรูป)oeเหลิง = loengเออoeเธอ = thoeเอียะiaเผียะ = phiaเอียiaเลียน = lianเอือะuea–เอือueaเลือก = lueakอัวะuaผัวะ = phuaอัวuaมัว = mua-ว- (อัว ลดรูป)uaรวม = ruamใอaiใย = yaiไอaiไล่ = laiอัยaiวัย = waiไอยaiไทย = thaiอายaiสาย = saiเอาaoเมา = maoอาวaoน้าว = naoอุยuiลุย = luiโอยoiโรย = roiออยoiลอย = loiเอยoeiเลย = loeiเอือยueaiเลื้อย = lueaiอวยuaiมวย = muaiอิวioลิ่ว = lioเอ็วeoเร็ว = reoเอวeoเลว = leoแอ็วaeoแผล็ว = phlaeoแอวaeoแมว = maeoเอียวiaoเลี้ยว = liaoฤ (เสียงรึ)rueฤษี = ruesiฤๅrueฤๅษี = ruesiฤ (เสียงริ)riฤทธิ์ = ritฤ (เสียงเรอ)roeฤกษ์ = roekฦlue–ฦๅlueฦๅสาย = luesai

See also  Grammar Series - Unreal Conditional | present and future unreal conditionals คือ

แม้หลักเกณฑ์นี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงที่ดี สำหรับใช้แปลงคำไทยให้เป็นอังกฤษ แต่ก็มีจุดอ่อนในด้านความคล้ายของเสียงอยู่บ้าง อย่างเช่น

การใช้ ph แทนตัวอักษร พ ส่วนมากฝรั่งจะออกเสียงเป็น ฟ มากกว่า หรือการใช้ k แทนตัวอักษร ก ในบางกรณี ฝรั่งจะออกเสียงเป็น ค ทำให้เสียงที่ได้ไม่ตรงกับเสียงไทย

ด้วยเหตุนี้ การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ หลายๆคนเลยเลือกที่จะปรับตัวอักษรที่ใช้ เพื่อให้ชาวต่างชาติออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ

1. เราอาจเริ่มด้วยการเทียบพยัญชนะและสระโดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (ตามตารางข้างบน) หรือให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยสะกดให้

2. เมื่อได้ชื่ออังกฤษออกมาแล้ว ถ้าเราอยากให้ชัวร์ว่าเสียงอ่านของคำนั้นใกล้เคียงกับเสียงไทย เราสามารถเช็คโดยถามคนที่เก่งอังกฤษ หรือเช็คด้วย application แปลภาษาที่ออกเสียงได้ อย่างเช่น google translate

3. ถ้าเสียงที่ได้ไม่ตรง เราอาจต้องลองปรับตัวอักษรอังกฤษที่ใช้ แล้วเช็คอีกครั้งตามข้อ 2 ทำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ

ทั้งนี้ เพื่อนๆควรรู้ไว้ว่า บางครั้งคำอังกฤษก็ไม่สามารถเลียนเสียงไทยให้เหมือนได้ 100% บางทีเราอาจทำได้แค่ให้มันออกเสียงใกล้เคียงเท่านั้น

นอกจากเรื่องการออกเสียง การเลือกว่าจะสะกดชื่ออังกฤษยังไง
บางทีเราอาจต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วย อย่างเช่น

 • ความกระชับของคำ ยิ่งกระชับก็ยิ่งเขียนได้สะดวก
 • ชื่อที่ได้สะกดเหมือนคำอังกฤษที่มีความหมายไม่ดีรึเปล่า เช่น การสะกดคำว่า พร ว่า porn จะตรงกับคำอังกฤษที่แปลว่าหนังโป๊ เราอาจเลือกที่จะเลี่ยงไปสะกดแบบอื่นแทน อย่างเช่น pawn
 • ถ้าเราสะกดชื่อตามแบบที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม จะทำให้คนไทยอ่านและเข้าใจง่ายกว่ารึเปล่า (เวลาใช้ในไทย)

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษไม่ได้มีผิดมีถูกตายตัวเท่าไรนัก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสะกดอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด

เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ ชิววี่ได้นำตัวอย่างการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง มาให้เพื่อนๆได้ดูกัน

การสะกดชื่อในตัวอย่างนี้ ชิววี่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับการดัดแปลงตัวอักษร ให้เสียงที่ได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

ตัวอย่างการสะกดชื่อเล่นไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษเก่งKengชมพู่ChompuดาวDaoตาลTarnเต้Taeต่อTor, ThorทรายSaiแทนTanนุ่นNoon, Nuneน้อยNoiเนยNoey, NoeiปลาPlaเป้Paeแป้งPangฟ้าFahมดModมายMine, MindวุฒิWutหน่อยNoiหมวยMuay, MuaiอายAyเอกEk, Akeเอ็มEmแอมAmโอ๋Aoh, Ohอ้อยAoi

ตัวอย่างการสะกดชื่อจริงไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อจริงภาษาอังกฤษกิตติศักดิ์KittisakเจนจิราJenjiraฐิติThitiทักษิณThaksinธนพลTanapon, ThanaponธงชัยTongchaiบัวขาวBuakaw, Buakao, Buakhaw, Buakhaoประยุทธ์Prayutปกรณ์PakornพัชราภาPatchrapaพิมพ์ชนกPimchanokพีรวัสPeerawatภราดรParadon, Paradornมาริโอ้MarioมาลีMaleeศิริพรSiriporn, SiripawnสุกัญญาSukanyaสุดารัตน์SudaratสมชายSomchaiอารยาArayaอุรัสยาUrassayaอำพลAmpon, Ampol

เห็นมั้ยครับว่าการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


“เจนนี่ รัชนก” แจงเรื่องค่าสินสอด ถูกถามคิดยังไงกับพวกที่ด่าคนอีสาน ?!


สวยและรวยมาก
เจนยิว
ยิวเจน
เก้าเกริกพล
ศัลยกรรม
ทำหน้าอก
ทำตา
ซุ่มทำศัลยกรรม
ประกาศปิดค่ายเพลง
เจนนี่
เจนนี่รัชนก
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น
เจนนี่ลิลลี่
ลิลลี่
ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น
เกรียนคีย์บอร์ด
ดราม่า
ข่าวบันเทิง
ข่าวฮอต
นักร้อง
ล่าสุด
ยื่นฟ้อง
ฟ้องร้อง
คดีความ
เลิกคุยทั้งอำเภอ
ได้หมดถ้าสดชื่น
ขายเสื้อผ้าออนไลน์
ขายของออนไลน์
ครูเบียร์
เนเงิน
ทำบุญ
ช่วยเหลือ
covid19
เบื้องหลัง
ท้อง
ตั้งครรภ์
มีลูก
ขอแต่งงาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

“เจนนี่ รัชนก” แจงเรื่องค่าสินสอด ถูกถามคิดยังไงกับพวกที่ด่าคนอีสาน ?!

เมื่ออาหารคือชีวิต || คุณเป็นนักกินตัวยงหรือเปล่า? สถานการณ์คุ้นเคยโดย 123 GO!


หากคุณเป็นนักกินตัวยง คุณคงรู้ว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าอาหารที่พร้อมทำให้น้ำลายสอได้ทุกเมื่ออีกแล้ว!
มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน หากคุณชอบอาหาร คุณคงไม่ชอบที่จะแบ่งให้ใครเท่าไร
ไม่ว่าคุณจะกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกิน คำถามหนึ่งยังคงถูกถามอยู่เสมอ
“คุณเป็นนักกินตัวยงหรือเปล่า?”
หากคุณรู้จักเพื่อนที่เป็นนักกินตัวยง อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขานะ!
และอย่าลืมกดติดตามแชแนล 123 GO สำหรับวิดีโอที่แสนน่าอร่อยอีกมากมาย!
ตลก สถานการณ์ เฮฮา

กดติดตาม 123 GO! Thai: http://bit.do/123goThai

เพลงของ Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
ของในสต๊อก (รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ):
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ผู้ผลิตไม่รับประกันใด ๆ ในความสมบูรณ์ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ การกระทำใด ๆ ที่ทำตามข้อมูลในวิดีโอนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้กระทำเอง และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ
ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชม ในการใช้วิจารณญาณ การดูแล และข้อควรระวัง หากผู้ชมจะปฏิบัติตาม
วิดีโอต่อไปนี้อาจมีกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักแสดงของเรา ที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม โปรดใช้วิจารณญาณในการดูแลและข้อควรระวัง หากจะปฏิบัติตาม

เมื่ออาหารคือชีวิต || คุณเป็นนักกินตัวยงหรือเปล่า? สถานการณ์คุ้นเคยโดย 123 GO!

No One Else – ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น | (OFFICIAL MV)


“ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น” ซิงเกิลล่าสุดจากวง No One Else เพลงรักบรรยากาศอบอุ่บเต็มไปด้วยความสุข ที่เล่าถึงช่วงเวลาที่เราคบกับใครสักคนหนึ่ง จนทำให้มุมมองความรักหรือการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นดีขึ้นและมีแต่ความสุข ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ว่าไม่มีอะไรสวยงามเท่ากับการมีคน ๆ นี้อยู่ในชีวิตของเรา จนอยากจะมอบทุกเพลงรักบนโลกใบนี้ให้กับเธอคนที่รักคนเดียวเท่านั้น

ฟังเพลงนี้ (Streaming) ► https://no1else.lnk.to/SinceWeMetID
LINE MELODY ► https://melody.line.me/artist/6954
Mobile Download : 49154479

CREDITS
Writer : Tan Liptapallop
Composer : No One Else
Arranger : No One Else
Producer : No One Else
Mixed and mastered by : Pete Tanskul
Vocals : Kittiwat Saengpratheep, ว่าน วันวาน
Guitar : Jirut Tantivoraungkoon
Keyboards : Jittipon Thawornkit
Bass : Korakod Sritawatchai
Drums : Sathaporn Pathamalai
Vocals edited by : Worapoj Ruttanasunya
Recorded at Shiningstar Studio BKK
Recording engineer : Pichet Permsubhirunya

LYRICS
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า
ยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน
เธอใส่ชุดขาวรีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทัน
และก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดขึ้นเมื่อไร
รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า
ไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน
อยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกัน
ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น
ไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉัน
อยากขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกัน
และต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น
เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น เธอเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอ
ที่จะสวยงาม ที่จะงดงาม เท่ารอยยิ้มของเธอ
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะแหงนมองดาวบนฟ้า
เพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า
ยังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
facebook :
https://fb.com/NoOneElseFanPage
https://fb.com/Spicydiscrecord
IG :
https://www.instagram.com/no1elseband
https://www.instagram.com/spicydisc
Twitter :
https://twitter.com/Spicydisc
ติดต่องานโชว์ศิลปิน
คุณปอ : 0936697494
คุณเอก : 0809394730
คุณทิว : 0918879124
คุณแจ๋ว : 0949966262
LINE Official Account : @spicydiscshowbiz
ติดต่องานพรีเซ็นเตอร์สินค้า/แต่งเพลง
คุณอ้อ : 0926195629 / Email : [email protected]
คุณทัวร์ : 0897764690 / Email : [email protected]
ติดต่อลิขสิทธิ์เพลง
คุณแจ๋ว : 0949966262 / Email : [email protected]
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 0226450915 ต่อ 116 117
ซื้อ CD, สินค้า ของที่ระลึก
LINE : @spicydiscshop
ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น
NoOneElse
Spicydisc

No One Else - ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น | (OFFICIAL MV)

อังกฤษซ่าส์ยกห้อง [Ep4] ลูกชิ้นหมูไม่ใช่ Pig Balls !!! ที่รัก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรได้บ้าง ?


สอบถามเรื่องคอร์สได้ที่ไลน์ @ajarnadam หรือโทร 02 612 9300
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam

อังกฤษซ่าส์ยกห้อง [Ep4] ลูกชิ้นหมูไม่ใช่ Pig Balls !!! ที่รัก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรได้บ้าง ?

10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรัก


10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรัก
บอกรัก ภาษาอังงกฤษ eng123
ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน
เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
บอกรักภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษบอกรัก
บอกรักอังกฤษ

10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรัก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ที่ รัก ภาษา อังกฤษ เขียน อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *