Home » [NEW] รู้ไว้เผื่อเลือก! 46 คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไรให้ดูโปร!! | คาด เดา ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รู้ไว้เผื่อเลือก! 46 คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไรให้ดูโปร!! | คาด เดา ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คาด เดา ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก หรือความเชื่อ

ภาษาอังกฤษ

I think …

 • คำแปล : ฉันคิดว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : I think that too many people are talking in the office. It is difficult to work at times. (ฉันคิดว่าการที่ใครหลายคนคุยกันในออฟฟิศ ทำให้การทำงานกลายเป็นเรื่องยากในบางครั้ง)

It seems to me …

 • คำแปล : สำหรับฉัน ดูเหมือนว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It seems to me this could be worked out in a negotiation. (สำหรับฉัน ดูเหมือนว่างานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการต่อรอง)

(Personally,) I believe …

 • คำแปล : โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Personally, I believe that it is time to address the challenge of equality. (โดยส่วนตัวแล้ว ฉันเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะพูดคุยกันเรื่องประเด็นความเท่าเทียม)

From my point of view …

 • คำแปล : จากมุมมองของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : From my point of view, this action does not require further explanation. (จากมุมมองของฉัน การกระทำนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติม)

(Personally,) I feel …

 • คำแปล : โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Personally, I feel that if you suffer from anxiety or loneliness, it is always better to just go and talk to someone. (โดยส่วนตัวแล้ว ฉันรู้สึกว่า ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาความวิตกกังวลหรือรู้สึกโดดเดี่ยว มันจะดีกว่าเสมอถ้าคุณได้พูดคุยกับใครสักคน)

In my view / opinion …

 • คำแปล : ในมุมมอง / ความคิดเห็นของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : In my view / opinion, his comments were strange and rather incoherent. (ในมุมมอง / ความคิดเห็นของฉัน ความคิดเห็นของเขาฟังดูแปลกประหลาดและไม่ค่อยสมเหตุสมผล)

To my way of thinking, …

 • คำแปล : จากแนวคิดของฉัน …
 • ตัวอย่างประโยค : To my way of thinking, it did not seem as if it ought to be so terribly complicated. (จากแนวคิดของฉัน มันไม่ได้ดูเหมือนว่าจะต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมาย)

ใช้เพื่อแสดงสิ่งที่รู้ หรือสังเกตได้

คำขึ้นต้นประโยค

As I see it, …

 • คำแปล : อย่างที่ฉันเห็น …
 • ตัวอย่างประโยค : As I see it, we now have three choices. (อย่างที่ฉันเห็น ตอนนี้เรามีสามทางเลือก)

For all I know, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันรู้ …
 • ตัวอย่างประโยค : For all I know, she has resigned already. (เท่าที่ฉันรู้ เธอได้ลาออกแล้ว)

As far as I can see, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันเห็น …
 • ตัวอย่างประโยค : As far as I can see, there are only two reasons for such action. (เท่าที่ฉันเห็น มีแค่สองเหตุผลเท่านั้น สำหรับการกระทำแบบนี้)

To my knowledge, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันรู้มา …
 • ตัวอย่างประโยค : To my knowledge, the meeting has been postponed. (เท่าที่ฉันรู้มา การประชุมถูกเลื่อนออกไปแล้ว)

To the best of our knowledge, …

 • คำแปล : เท่าที่เรารู้กัน …
 • ตัวอย่างประโยค : To the best of our knowledge, this has been a successful project. (เท่าที่เรารู้กัน นี่เป็นโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จ)

So far as we know, …

 • คำแปล : เท่าที่เรารู้กันในตอนนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : So far as we know, that username does not exist in the system. (เท่าที่เรารู้กันในตอนนี้ ไม่มีชื่อผู้ใช้นั้นอยู่จริงในระบบ)

ใช้เพื่อแสดงข้อเท็จจริง หลักฐาน หรือยืนยัน

คำขึ้นต้นประโยคภาษาอังกฤษ

Actually, …

 • คำแปล : ที่จริงแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : Actually, I have not had much to do around here lately. (ที่จริงแล้ว อยู่ที่นี่ฉันไม่ค่อยมีอะไรทำสักเท่าไหร่ในช่วงนี้)

The thing is …

 • คำแปล : คืออย่างนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : The thing is, I have an important presentation next week. (คืออย่างนี้ ฉันมีการนำเสนองานที่สำคัญในสัปดาห์หน้า)

The fact is …

 • คำแปล : ความจริงก็คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : The fact is, they have been working overtime for weeks. (ความจริงก็คือ พวกเขาทำงานล่วงเวลาติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้ว)

As a matter of fact, …

 • คำแปล : ในความเป็นจริงแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : As a matter of fact, that long meeting could have been an email. (ในความเป็นจริงแล้ว การประชุมที่ยืดยาวในครั้งนั้นน่าจะใช้การส่งอีเมลหากันแทนได้)

ใช้เพื่อแสดงถึงประเด็น ข้อมูลสำคัญ หรือเตือนความจำ

ประโยคภาษาอังกฤษ

What matters here is …

 • คำแปล : สิ่งสำคัญ ณ ที่นี้คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : What matters here is that whoever creates the presentation gets to present. (สิ่งสำคัญ ณ ที่นี้คือ ใครก็ตามที่เป็นคนจัดทำไฟล์การนำเสนอจะได้เป็นคนนำเสนองาน)
See also  รู้จัก STP ของการวางแผนการตลาด | การวางแผนการตลาด | Nataviguides

It is vital to note that …

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is vital to note that there has been an increase in political violence. (เป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้ไว้ว่า ที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น)

It is important to keep in mind that …

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่จะรับรู้ไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is important to keep in mind that a progress report is not a list of completed milestones. (เป็นเรื่องสำคัญที่จะรับรู้ไว้ว่า รายงานความคืบหน้าไม่ถือว่าเป็นลิสต์งานที่ทำสำเร็จแล้ว)

It is important to remember that ….

 • คำแปล : เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจำไว้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It is important to remember that all employees should be treated equally. (เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจำไว้ว่า พนักงานทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน)

An important point is that …

 • คำแปล : จุดสำคัญคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : An important point is that our company values diversity. (จุดสำคัญคือ บริษัทเราให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางทรัพยากรบุคคล)

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น

ภาษาอังกฤษ

It turned out that …

 • คำแปล : กลายเป็นว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : It turned out that our client was not very happy with the result. (กลายเป็นว่า ลูกค้าของเราไม่ค่อยพอใจกับผลลัพธ์เท่าไหร่นัก)

It appeared that …

 • คำแปล : สิ่งที่เกิดขึ้นคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : It appeared that there are many candidates who are interested in the position. (สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีผู้สมัครงานหลายคนให้ความสนใจกับตำแหน่งงาน)

ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ซึ่งตรงกับสิ่งที่วางแผน หรือคาดไว้

เขียนเรียงความ

It is no great surprise that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจมากนักที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It is no great surprise that the decision came as a great relief to us all. (ไม่น่าแปลกใจมากนักที่การตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกโล่งใจ)

It is not surprising that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It is not surprising that the news was a big hit. (ไม่น่าแปลกใจที่ข่าวนั้นโด่งดังไปทั่ว)

It comes as no surprise that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : It comes as no surprise that the event was a huge success. (ไม่น่าแปลกใจที่งานอีเว้นท์นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก)

Small wonder that …

 • คำแปล : ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ …
 • ตัวอย่างประโยค : Small wonder that his colleagues love him. (ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่เพื่อนร่วมงานต่างก็รักเขา)

ใช้เพื่อแสดงสิ่งที่คาดหมาย หรือคาดเดาไว้

Essay

I guess …

 • คำแปล : ฉันขอเดาว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : I guess we will be working from home for the next few months. (ฉันขอเดาว่า พวกเราจะต้องทำงานที่บ้านกันไปอีกหลายเดือน)

At my best guess, …

 • คำแปล : เท่าที่ฉันพอจะคาดเดาได้ …
 • ตัวอย่างประโยค : At my best guess, she had taken the file out that morning to show the contract to her boss. (เท่าที่ฉันพอจะคาดเดาได้ เช้าวันนั้นเธอได้หยิบไฟล์ไปเพื่อที่จะให้หัวหน้าเธอได้ดูสัญญา)

We can assume that …

 • คำแปล : เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : We can assume that the interest rates will go up again soon. (เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเร็ว ๆ นี้)

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

Moreover …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Moreover, he can speak five languages. (นอกจากนี้ เขายังสามารถพูดได้ถึงห้าภาษา)

What’s more, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : What’s more, most of them have gone uncompensated, which sadly, is even a greater tragedy. (นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนอีกด้วย นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งกว่า)

Furthermore, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Furthermore, the company announced the acquisition of three stores. (นอกจากนี้ ทางบริษัทได้ประกาศเข้าซื้อกิจการร้านค้าจำนวนสามร้าน)

Besides, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : Besides, it is her word against mine. (นอกจากนี้ มันคือการเปรียบเทียบคำพูดของเธอกับฉัน)

To add to it, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : To add to it, I have no other option. (นอกจากนี้ ฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว)

In addition, …

 • คำแปล : นอกจากนี้ …
 • ตัวอย่างประโยค : In addition, there will be no bonus this year. (นอกจากนี้ จะไม่มีการมอบโบนัสให้ในปีนี้)

ใช้เพื่อสรุป หรือย่อความให้สั้น กระชับ และได้ใจความ

การเขียนอีเมล

In a word, …

 • คำแปล : พูดง่าย ๆ คือ …
 • ตัวอย่างประโยค : In a word, he refuses to go to the office tomorrow. (พูดง่าย ๆ คือ เขาจะไม่ยอมเข้าออฟฟิศในวันพรุ่งนี้)

In a nutshell, …

 • คำแปล : โดยสังเขป …
 • ตัวอย่างประโยค : In a nutshell, that is our plan. (โดยสังเขป นั่นคือแผนการของเรา)

In short, …

 • คำแปล : สรุปใจความได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : In short, the proposal was rejected. (สรุปใจความได้ว่า ข้อเสนอถูกปฏิเสธ)

To make a long story short, …

 • คำแปล : ย่อความได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : To make a long story short, she will retire next year. (ย่อความได้ว่า เธอจะเกษียณอายุในปีหน้า)

To put it in a nutshell …

 • คำแปล : กล่าวโดยสังเขปคือ …
 • ตัวอย่างประโยค : To put it in a nutshell, this platform helps you collect news clippings. (กล่าวโดยสังเขปคือ แพลตฟอร์มนี้ช่วยคุณเก็บสะสมคลิปปิ้งข่าว)

To crown it all …

 • คำแปล : พูดสั้น ๆ ได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : To crown it all, the interviews will be conducted at the end of the press conference. (พูดสั้น ๆ ได้ว่า การสัมภาษณ์จะเริ่มขึ้นในตอนท้ายของงานแถลงข่าว)
See also  9 ไอเดียสร้างคอนเทนต์เน้นยอดแชร์ | อยาก ทํา ธุรกิจ ส่วนตัว แต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร | Nataviguides

ใช้เพื่อสรุปข้อมูล หรือเนื้อหาทั่วไป

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ

Summing it up, …

 • คำแปล : สรุปได้ว่า …
 • ตัวอย่างประโยค : Summing it up, we will not move forward with this agency. (สรุปได้ว่า เราจะไม่ไปต่อกับเอเจนซี่เจ้านี้)

So, to sum it up, …

 • คำแปล : ดังนั้น เพื่อที่จะสรุป …
 • ตัวอย่างประโยค : So, to sum it up, I would like to thank you you for your contribution to the team. (ดังนั้น เพื่อที่จะสรุป ฉันอยากขอขอบคุณคุณสำหรับผลงานที่ทำให้กับทีม)

In conclusion, …

 • คำแปล : สรุปแล้ว …
 • ตัวอย่างประโยค : In conclusion, we would like to encourage everyone to pay attention to global warming. (สรุปแล้ว พวกเราอยากสนับสนุนให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อน)

[Update] รวม 9 ประโยคภาษาอังกฤษควรจำไปใช้เวลาพูดถึง “ฝนตก” | คาด เดา ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

     ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูร้อน แต่ฝนก็ดันตกอยู่ตลอดเวลา เจอแบบนี้ก็รู้สึกงงๆ เหมือนกัน 555 วันนี้

พี่วุฒิ

และ

English Issues

ได้รวบรวม 9 ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรจำไปใช้เวลาพูดถึง

“ฝนตก”

มาฝากน้องๆ ชาว

Dek-D.com

เรามาดูกันว่า ควรจะพูดอย่างไรให้เหมือนเจ้าของภาษาเค้าพูดกัน

 

1. “What’s it like outside? Is it raining?” 

 

แปล: ข้างนอกเป็นไงบ้าง ฝนตกหรือเปล่า?

 

     ถ้าน้องๆ อยากจะถามใครสักคนว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง ฝนกำลังตกอยู่หรือเปล่า? น้องๆ สามารถนำประโยคนี้ไปใช้ได้เลยครับ และยังมีประโยคอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 
 

What’s the weather like?  (สภาพอากาศเป็นไงบ้าง?)

How is it outside? Is it raining?  (ข้างนอกเป็นไง ฝนตกปะ?)

Is it still raining out?  (ข้างนอกฝนตกอยู่ปะ?)
 

Note:

 

     เวลาถามถึงสภาพอากาศ เราจะไม่ใช้ประโยค “How is the weather like?” และเวลาที่เราพูดถึงสภาพอากาศ เราใช้คำว่า It แทน ได้เลย เช่น 
 

It’s 39 degrees today. (วันนี้มีอุณหภูมิ 39 องศา)  

 

จะไม่ใช้ We have 16 degrees. หรือ There are 16 degrees.

2. “It’s raining.”

แปล: ฝนกำลังตก 

 

     หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้เวลาที่บอกว่าฝนกำลังตก เพราะว่าเป็นประโยคที่ดูพูดง่ายสุด และไม่ซับซ้อนอะไร แต่ถ้าน้องๆ อยากจะบอกถึงลักษณะของฝนที่กำลังตกอยู่ บางทีฝนอาจจะตกปรอยๆ หรือตกหนักมาก น้องๆ สามารถเลือกใช้ประโยคอื่นๆ ได้ครับ ยกตัวอย่างเช่น 
 

“It’s spitting.” (ฝนตกเบาๆ)

“It’s drizzling.” (ฝนตกปรอยๆ)

“It’s been raining on and off all day.”
(on and off แปลว่าเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวหยุด พอมาใช้ในประโยคนี้ จึงแปลว่า ฝนตกๆ หยุดๆ ตลอดทั้งวัน)

“It’s pouring outside.” (ข้างนอกฝนตกหนักมาก) 
 

     นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกประโยคนึงที่น่าสนใจ เป็นสำนวนที่เอาไว้ใช้พูดเกี่ยวกับฝนที่ตกหนักมากๆ ตกแบบฟ้ารั่วเลย นั่นก็คือ “It’s raining cats and dogs.” ไม่ได้แปลว่าฝนตกหมาแมวนะครับ 5555  

 

3. “It’s really coming down out there!”

แปล: ฝนตกลงมาหนักมากกกก!

 

     เชื่อว่าหลายคนอาจเคยชินกับประโยค “Rain is falling.” เวลาจะบอกว่าฝนตก แต่น้องๆ รู้มั้ยครับว่าฝรั่งเค้าไม่ใช้กัน ในประโยคนี้พวกเค้าจะเข้าใจว่าเรากำลังบอกถึงการเคลื่อนไหวของฝน ไม่ได้บอกว่าฝนกำลังตก แต่ก็ยังมี phrasal verb ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะบอกถึงการเคลื่อนไหวของฝน แต่คำนี้สามารถนำไปใช้เพื่อบอกถึงฝนตกได้ ซึ่งก็คือคำว่า come down พอนำมาใช้ในประโยคนี้จะหมายถึง ฝนตกลงมาจากฟ้าหนักมากกก ภาษาพูดก็คือ ฝนตกห่าใหญ่นั่นเองครับ
 

4. “Take your umbrella. It looks like it’s going to rain.”

แปล: พกร่มไปด้วยนะ ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตก

 

     เวลาที่เราจะบอกว่า ฝนกำลังจะตก น้องๆ หลายคนอาจจะนึกถึงประโยคว่า “It will rain.” กันใช่มั้ยล่ะครับ แต่จริงๆ แล้วเราจะไม่ใช้ประโยคนี้ครับ เราจะใช้กริยา “be going to” แทนการใช้กริยา will เพราะเราต้องการจะบอกว่า เหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าแน่ๆ เหมือนเป็นการคาดเดามากกว่า ดังนั้น จึงใช้ประโยคว่า “It’s going to rain.” แทนครับ และเวลาที่ฝนจะตก ก็อย่าลืม “Take your umbrella or raincoat.” พกร่มหรือชุดกันฝนกันไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวตากฝนขึ้นมาจะไม่สบาย >< 

 

 5.“I’ve had enough of all this rain!”

แปล: ฉันรู้สึกสุดจะทนกับฝนที่ตกจะแย่แล้ว! 

 

     จะว่าไปแล้วเวลาฝนตกมันอาจทำเรารู้สึกดี เวลาได้ฟังเสียงฝนที่ตกลงกระทบหลังคาพร้อมนอนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มในวันหยุด มันก็คงจะฟินไม่น้อย >< แต่บางทีเราก็เลือกเวลาที่ฝนตกไม่ได้ บางครั้งฝนก็ตกลงมาไม่เป็นใจเอาซะเลย โดยเฉพาะเวลาจะทำงานหรือจะกลับบ้านเนี่ย มันน่าหงุดหงิดสุดๆ! และถ้าน้องอยากจะบ่นว่า ฉันเต็มทีกับฝนที่ตกจะแย่แล้ว! ก็สามารถพูดว่า “I’ve had enough of all this rain.”ได้เลยครับ และยังมีประโยคอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
 

It’s been raining non-stop for 3 days! 

It’s been raining for 3 days straight!
 

     2 ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันก็คือ “ฝนตกไม่หยุดมา 3 วันแล้ว” ซึ่งจากประโยคเราจะใช้ Present Perfect Tense เพราะว่า เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และอาจลากยาวไปถึงอนาคต เพราะว่าฝนมันยังตกไม่หยุดมาตั้ง 3 วันแล้ว หงุดหงิดๆ!  
 

6. “We got caught in a downpour.”

แปล: เราติดฝนอยู่ 

 

     มันเป็นเรื่องที่น่าเซ็งมากๆ เวลาที่เราจะออกไปไหน แล้วดันไปติดฝนแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อน จู่ๆ ก็ตกลงมาซะงั้น และเวลาเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดมาก่อน เราจะใช้กริยาวลีคำว่า “get caught in (something)” และถ้าจะบอกถึงฝนที่ตกมาหนักมากๆ ฝนตกห่าใหญ่ ก็จะใช้คำว่า “downpour” ได้เลยครับ นอกจาก get caught เราก็ยังสามารถใช้กริยาในรูป passive อย่าง “be caught” ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น “We were caught in a downpour.” ซึ่งมีความหมายเดียวกัน นั่นก็คือ เรากำลังติดฝนที่ตกมากหนักมากๆ อยู่

 

7.“Let’s stay inside until the rain lets up.”

แปล: รอข้างในนี้จนกว่าฝนจะหยุดตก

 

     พอเราติดฝนแล้ว จะให้ลุยตากฝนไปเลยมันก็คงจะเสี่ยงไปหน่อย เดี๋ยวจะไม่สบายเอา (อนามัยสุดๆ แต่จริงๆ คือกลัวเปียกน้ำแล้วสภาพเยินมากกว่า 5555) ประโยคนี้ก็เป็นอีกประโยคที่ใช้บ่อยมากกก และเวลาเราจะพูดว่า “ฝนหยุดตก” น้องๆ หลายคนอาจคุ้นชินกับคำว่า “Rain stops.” กันใช่มั้ยครับ จริงๆ ฝรั่งไม่ค่อยใช้คำนี้ครับ ถ้าเราอยากจะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาจริงๆ จะใช้กริยาวลีว่า “let up” ซึ่งแปลว่า “หยุด, เบาลง, น้อยลง” มักนำมาใช้เวลาพูดว่าฝนหยุดตกครับ 
 

8. “I got soaking wet.”

แปล: ฉันเปียกฝนไปหมดเลย

 

     บางครั้งเวลาฝนตก จู่ๆ มันก็ตกแบบไม่บอกไม่กล่าวกันเลยก็มี จึงไม่แปลกที่เราจะหาที่หลบไม่ทัน และอาจทำให้เราเปียกฝนจนชุ่มฉ่ำไปหมดทุกอณูเลยก็ว่าได้ และถ้าจะบอกว่าเรากำลังเปียกฝน น้องๆ ก็สามารถพูดว่า “I got soaking wet.” ได้เลยครับ 
 

*Note

 

     Wet เป็นคำคุณศัพท์ที่สามารถใช้เพื่ออธิบายลักษณะของอากาศและน้ำได้ทั้งคู่  ยกตัวอย่างประโยคอื่นๆ เช่น
 

It’s going to be a wet one tommorrow! (พรุ่งนี้ฝนจะตกอีกวัน)
 

     Soaking มีความหมายว่า เปียกชุ่ม เหมือนกับคำว่า wet ตัวอย่างประโยคอื่นๆ เช่น
 

I got soaking wet while I was walking home in the rain.

(ฉันตัวเปียกเพราะว่าฉันเดินกลับบ้านตอนฝนตก)

 

9. “The forecast calls for scattered showers.”

แปล: พยากรณ์อากาศคาดว่าฝนจะตกกระจายบางแห่ง 

 

     ถ้าพูดถึงเรื่องอากาศ ก็ต้องมีการพยากรณ์มาก่อนใช่มั้ยครับ ซึ่งคำว่าพยากรณ์ในภาษาอังกฤษ ก็คือคำว่า “forecast” นั่นเอง สามารถนำมาใช้ในบริบทเกี่ยวกับการพูดถึงสภาพอากาศได้ และกริยาวลี “call for” นั้นมีความหมายถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น หรือคาดการณ์สิ่งหนึ่ง ส่วนคำว่า “scattered shower” นั้นมีความหมายว่า ฝนที่ตกกระจายในบางแห่ง 

 

     แต่ละประโยคนั้นมีประโยชน์มากๆ เลย และในช่วงที่ฝนตกบ่อยแบบนี้ น้องๆ สามารถนำไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ พอใช้บ่อยๆ เราจะชินและติดปากไปเอง และช่วงที่อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกแบบนี้ ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ พกร่มเอาไว้ด้วย เผื่อฝนตก  ^___^  

 

Source: http://www.englishteachermelanie.com


The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!)


The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!) East Thailand Island Trip Ep. 2
Exploring the west coast of Koh Chang ➡️ https://youtu.be/THYEPgqA8j0
After we explored all around the west coast of Koh Chang, its time to do the same on the less known east coast of the Thailand island. The eastern side of Koh Chang is less busy, you see less hotels, less villages and less people. Koh Chang’s east side has a lot of beautiful nature to offer. When you come to the Trat province in Thailand, definitely visit Koh Chang and then also check out the stunning east coast of this Thailand island.
Watch the full East Thailand Islands Playlist
➡️ https://bit.ly/3c2b76Y
Long beach
➡️ https://goo.gl/maps/pZht1cr2Q3C3u82h8
The organic coconut farm
➡️ https://goo.gl/maps/KjgWehxBFvxst4Ey8
Thailand travelthailand kohchang

🙋🏼‍♂️A B O U T M E
I am Ken Abroad, a fulltime traveler traveling southeast Asia, currently living in Thailand, making Thailand travel vlogs. It is my goal here on this channel to visit every country in southeast Asia and bring you along the journey.
You won’t see much tourist places in my videos, I rather like to show the “real” sides of each country in my videos. Where do the local people go to eat? Where do they hang out? How do the locals travel through the country? Stuff like that.
Click here to subscribe and follow my trip around Bangkok Thailand \u0026 southeast Asia
➡️https://bit.ly/2A2GheP

📷 I N S T A G R A M
Check also my Instagram, where I post regularly pictures, daily stories \u0026 lots of behindthescenes stuff: @Ken__abroad
➡️ https://www.instagram.com/ken__abroad/

☕ S U P P O R T T H E C H A N N E L
Many of you asked me how to support the channel and the videos. If you feel like supporting the channel by sponsoring me a coffee or a drink, here’s your chance ➡️https://www.buymeacoffee.com/kenabroad

📷 M Y G E A R
➡️ https://www.amazon.de/shop/kenabroad

🌐 W E B S I T E \u0026 S H O P
Check out my website for merch or BUSINESS INQUIRIES
➡️ https://www.kenabroad.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

The Unknown East Coast Of Koh Chang (Underrated!)

เทคนิคเดาข้อสอบ TOEIC 30 วินาทีก็ตอบได้!


เทคนิคเดาสอบ TOEIC
แค่ 30 วิ ก็ตอบได้ทันที!! ✅
แกรมมาร์บทไหน ถึงอ่านไม่ออกก็ตอบได้ ✔️
TOEIC ไม่ได้วัดแค่ความรู้เท่านั้นแต่ยังวัดความเร็วในการทำอีกด้วย ใครที่มีแค่ความรู้ เนื้อหาแต่ไม่มีเทคนิค ทำข้อสอบช้า ทำไม่ทัน คะแนนต่ำ!❌ ไม่รอด! ❌
อยากได้เทคนิคดี ๆ ทำสอบแบบชิลล์ ๆ ทำทันคะแนนสูง!!☄️ติว TOEIC กับครูดิวได้เลย การันตี 750 คะแนน
💌 สนใจสมัครคอร์ส 💬
📍 สอบถามรายละเอียดได้ทาง https://m.me/krudewenglishofficial
📍 ทดลองเรียนฟรี : www.opendurian.com/toeic_krudew
📍 Add Line : @krudewtoeic (มี @ด้านหน้าด้วยน้า)
📍 IG \u0026 TikTok : @krudewtoeic
‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍
krudew toeic krudewtoeic ครูดิว โทอิค krudewenglish ติวtoeic ติวtoeic2020

เทคนิคเดาข้อสอบ TOEIC 30 วินาทีก็ตอบได้!

เพลงออกกำลังกาย สำหรับเด็ก เมาคลีล่าสัตว์ ระบำชาวเกาะ ฝนเทลงมา | เต้นเพลิน15นาที


0.00 เมาคลีล่าสัตว์
1.43 ฝนเทลงมา
3.53 รถไฟสามัคคี
7.27 แปรงฟันกันเถอะ
10.10 มอญซ่อนผ้า
13.13 หากว่าเรากำลังสบาย
ช่องเพลงเด็ก
สนับสนุนพัฒนาการเด็กไทย
เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับ เพลง และ สัตว์ ต่างๆ
เป็ด ลิง กบ ช้าง เต่า แมงมุม
เราทำเป็นเพลงออกมามากมายเพื่อให้เรียนรู้
ผ่านเพลงได้ง่าย ส่งเสริมพัฒนาการ และอารมณ์
ของเด็กไทย มีทั้งเพลงช้าง เพลงเป็ด เพลงเต่า
เพลงกบเอยทำไมจึงร้อง เพลงรถไฟ เพลงแมงมุมลาย
เพลงหนอนผีเสื้อ เพลงลิงเจี๊ยก เจี๊ยก และยังมี
เพลงสำหรับกล่อมนอน เพลงฟังก่อนนอน
เพลงกล่อมเด็กอีกด้วย ทั้งเพลง นกขมิ้นเหลืองอ่อน
เพลง เจ้านกกาเหว่าเอย อีกทั้งเพลงพื้นบ้าน
ก็มีให้ฟังเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านสืบไป
เช่น เพลงรีรี ข้าวสาร เพลงแม่งูเอ๋ย กินน้ำบ่อไหน
ทั้งเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน เด็กปฐมวัย
จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
เพลงเด็ก ช่องเรา เป็น เพลงฮิต ที่ได้รับความนิยม
เป็น เพลงเด็กอนุบาล มีทั้งเพลงไทย และเพลงสากล
เรามี เพลงภาษาอังกฤษ ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วย
เพลงเด็๋ก เพลงเด็๋กอนุบาล เพลงเด็๋กน้อยเต้นออกกําลังกาย

เพลงออกกำลังกาย สำหรับเด็ก เมาคลีล่าสัตว์ ระบำชาวเกาะ ฝนเทลงมา | เต้นเพลิน15นาที

สรุป English Tenses ง่ายๆเข้าใจใน 30 นาที!


ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ

สรุป English Tenses ง่ายๆเข้าใจใน 30 นาที!

กูไม่ได้ฆ่า | Anwar Jibawi (พากย์เกรียน)


คลิปต้นฉบับ = https://www.youtube.com/watch?v=hDKrJ44SPw\u0026feature=youtu.be
★ Follow Me ★
ติดตามผลงานอื่นๆได้ที่
Facebook = https://www.facebook.com/JZBstudio
Chanel Youtube = https://www.youtube.com/c/jamezabang
ฝากติชมด้วยนะครับผม ^^

กูไม่ได้ฆ่า | Anwar Jibawi (พากย์เกรียน)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คาด เดา ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.