Home » [NEW] รูปสระผสมของภาษาอังกฤษ a | เอ ส ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รูปสระผสมของภาษาอังกฤษ a | เอ ส ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เอ ส ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

a สระ เ อ ออกเสียงยาว และทุกครั้งที่ใช้ต้องมีตัวสะกดด้วย โดยแทรกเข้าไประหว่าง a กับ e (a-e) เช่น
date เดท วัน
mate เมท เพื่อน
fate เฟท เคราะห์กรรม
face เฟซ ใบหน้า
pale เพล ซีด
shave เชฟว โกน
wake เวค ตื่น
game เกม กีฬา
gate เกท ประตูรั้ว
cane เคน ไม้เท้า

ai สระ เ อ ออกเสียงยาวคล้ายๆ เอ-อิ ควบกันทุกครั้งที่ใช้ต้องมีตัวสะกดด้วย เช่น

aim เอม จุดมุ่งหมาย
aid เอด ช่วยเหลือ
chain เชน โซ่
bait เบท เหยื่อ
captain แค็พเทน กัปตัน

ar สระ า ออกเสียงยาวธรรมดา จะมีตัวสะกดหรือไม่ก็ได้ เช่น

bar บาร์ โรงเครื่องดื่ม
car คาร์ รถยนต์
far ฟาร์ ไกล
art อาท ศิลปะ
bark บาค เห่า
cart คาท เกวียน

au สระ-อ มีตัวสะกดเสมอ เช่น

cause คอซ สาเหตุ
because บีคอส เพราะว่า
caught คอท จับ
pause พอส หยุดชั่วคราว
tought ทอท สอน

aw สระ –อ มีตัวสะกดหรือไม่ก็ได้ เช่น

claw คลอ กรงเล็บ
draw ดรอ วาดภาพ
paw พอ อุ้งเท้าสัตว์
law ลอ กฎหมาย
saw ซอ เห็น, พบ

ay สระ เ อ ออกเสียงยาวคล้ายๆ เอ-อี ควบกันและไม่มีตัวสะกด เช่น

day เดย์ วัน
bay เบย์ อ่าว
say เซย์ พูด
lay เลย์ วางลง
clay เคลย์ ดินเหนียว

air สระ แ ไม่มีตัวสะกดเมื่อผสมเป็นคำอ่าน เช่น

air แอร์ อากาศ
chair แชร์ เก้าอี้
hair แฮร์ ผม, ขน
fair แฟร์ งานออกร้าน
pair แพร์ คู่, จับคู่
are สระ แ ไม่มีตัวสะกดเมื่อผสมเป็นคำอ่าน

care แคร์ ระมัดระวัง
dare แดร์ กล้า
bare แบร์ ไม่มีอะไรปกปิด ว่างเปล่า
fare แฟร์ เกิดขึ้น เป็นไป ค่าโดยสาร
hare แฮร์ กระต่ายป่า

al สระ –อล หรือ อัล จะมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามาอีกหรือไม่ก็ได้ เช่น

equal อีควัล เท่ากัน
salt ซอลท เกลือ
walk วอลค เดิน
talk ทอค พูด, คุย
chalk ชอค ชอล์ค

All สระ –ออล สระผสมตัวนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งสระและตัวสะกดให้กับตัวเองไปในตัว ฉะนั้นเวลาผสมเป็นคำอ่าน จะมีตัวสะกดเข้ามาอีกไม่ได้

ball บอล ลูกบอล
call คอล เรียก
hall ฮอล ศาลา ห้องโถง
fall ฟอล หล่น หกล้ม
small สมอล เล็ก น้อย

A เมื่ออยู่หลัง W มักจะออกเสียงเป็น ออ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ (แต่มิได้หมายถึงทุกตัวในภาษาอังกฤษ)
was วอซ เป็น อยู่ คือ
war วอร์ สงคราม
water วอเทอร์ น้ำ
what วอท อะไร
warn วอน เตือน

[NEW] รูปสระผสมของภาษาอังกฤษ a | เอ ส ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

a สระ เ อ ออกเสียงยาว และทุกครั้งที่ใช้ต้องมีตัวสะกดด้วย โดยแทรกเข้าไประหว่าง a กับ e (a-e) เช่น
date เดท วัน
mate เมท เพื่อน
fate เฟท เคราะห์กรรม
face เฟซ ใบหน้า
pale เพล ซีด
shave เชฟว โกน
wake เวค ตื่น
game เกม กีฬา
gate เกท ประตูรั้ว
cane เคน ไม้เท้า

ai สระ เ อ ออกเสียงยาวคล้ายๆ เอ-อิ ควบกันทุกครั้งที่ใช้ต้องมีตัวสะกดด้วย เช่น

aim เอม จุดมุ่งหมาย
aid เอด ช่วยเหลือ
chain เชน โซ่
bait เบท เหยื่อ
captain แค็พเทน กัปตัน

See also  [Update] สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ พร้อมคำแปล | ยังไม่เคย ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

ar สระ า ออกเสียงยาวธรรมดา จะมีตัวสะกดหรือไม่ก็ได้ เช่น

bar บาร์ โรงเครื่องดื่ม
car คาร์ รถยนต์
far ฟาร์ ไกล
art อาท ศิลปะ
bark บาค เห่า
cart คาท เกวียน

au สระ-อ มีตัวสะกดเสมอ เช่น

cause คอซ สาเหตุ
because บีคอส เพราะว่า
caught คอท จับ
pause พอส หยุดชั่วคราว
tought ทอท สอน

aw สระ –อ มีตัวสะกดหรือไม่ก็ได้ เช่น

claw คลอ กรงเล็บ
draw ดรอ วาดภาพ
paw พอ อุ้งเท้าสัตว์
law ลอ กฎหมาย
saw ซอ เห็น, พบ

ay สระ เ อ ออกเสียงยาวคล้ายๆ เอ-อี ควบกันและไม่มีตัวสะกด เช่น

day เดย์ วัน
bay เบย์ อ่าว
say เซย์ พูด
lay เลย์ วางลง
clay เคลย์ ดินเหนียว

air สระ แ ไม่มีตัวสะกดเมื่อผสมเป็นคำอ่าน เช่น

air แอร์ อากาศ
chair แชร์ เก้าอี้
hair แฮร์ ผม, ขน
fair แฟร์ งานออกร้าน
pair แพร์ คู่, จับคู่
are สระ แ ไม่มีตัวสะกดเมื่อผสมเป็นคำอ่าน

care แคร์ ระมัดระวัง
dare แดร์ กล้า
bare แบร์ ไม่มีอะไรปกปิด ว่างเปล่า
fare แฟร์ เกิดขึ้น เป็นไป ค่าโดยสาร
hare แฮร์ กระต่ายป่า

al สระ –อล หรือ อัล จะมีตัวสะกดเพิ่มเข้ามาอีกหรือไม่ก็ได้ เช่น

equal อีควัล เท่ากัน
salt ซอลท เกลือ
walk วอลค เดิน
talk ทอค พูด, คุย
chalk ชอค ชอล์ค

All สระ –ออล สระผสมตัวนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งสระและตัวสะกดให้กับตัวเองไปในตัว ฉะนั้นเวลาผสมเป็นคำอ่าน จะมีตัวสะกดเข้ามาอีกไม่ได้

ball บอล ลูกบอล
call คอล เรียก
hall ฮอล ศาลา ห้องโถง
fall ฟอล หล่น หกล้ม
small สมอล เล็ก น้อย

A เมื่ออยู่หลัง W มักจะออกเสียงเป็น ออ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ (แต่มิได้หมายถึงทุกตัวในภาษาอังกฤษ)
was วอซ เป็น อยู่ คือ
war วอร์ สงคราม
water วอเทอร์ น้ำ
what วอท อะไร
warn วอน เตือน


วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ


เรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ด้วย Alphabets ซึ่ง alphabet (แอล’ ฟาเบท) หมายถึง อักษรพยัญชนะ, อักขระ, ระบบตัวอักษร นั่นเองครับ โดยตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ครับ สระมี 5 และถ้าไปผสมตัวอื่นๆ ที่ได้บอกไว้ใน VDO ก็จะมีเสียงสระเยอะขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์
การเทียบเสียงอักษร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สระ พยัญชนะ ประสมคำ สะกด ชื่อ นามสกุล
ค. ควาย นะครับอ่านผิดไป
เรียนออนไลน์
เรียนภาษาอังกฤษฟรี
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuKZYgki4\u0026t=5s
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA\u0026t=10s
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA\u0026t=82s
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q\u0026t=3s
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg\u0026t=2s

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

สอนการออกเสียง Phonics A-Z สื่อการสอนอนุบาล by | เพลงเด็ก KidsOnCloud


ระบบ Phonics คือการสอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยมากมายชี้ว่า ในระยะยาวจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนร­­­ู้ ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ลองให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ รับรอง คุ้มค่ากว่าที่คิดแน่นอนค่ะ

สอนการออกเสียง Phonics A-Z สื่อการสอนอนุบาล by | เพลงเด็ก KidsOnCloud

Larva Tuba | BÉO PHÌ 2🍟 ẤU TRÙNG TINH NGHỊCH 🥗 NHỮNG CHÚ SÂU VUI NHỘN 🍿 PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT 2020


See also  [NEW] Grammar ใครว่ายาก? เทคนิคการใช้ Few, A few, Little, A little | การ ใช้ some any - NATAVIGUIDES

Larva Tuba | BÉO PHÌ 2🍟 ẤU TRÙNG TINH NGHỊCH 🥗 NHỮNG CHÚ SÂU VUI NHỘN 🍿 PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT 2020
https://youtu.be/cqM_HFH3ueg
Gen z: https://youtu.be/9BPaR9U2Fyk
Hoạt Hình Larva Ấu Trùng Tinh Nghịch Mới Nhất 2020 🍟 Ấu Trùng Sâu Vui Nhộn 2020
⏩⏩⏩ SUBSCRIBE to LARVA: https://bit.ly/3ggK9tl
Facebook: https://www.facebook.com/IamLarvatuba
SmtoonVietnam Autrungtinhngich Hoathinhlarva
Ấu Trùng Sâu Full:
Ấu Trùng Vui Nhộn Phần 1: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpMcbvW4PfACkFos6NUFIHdF03x1tBZH7
Ấu Trùng Tinh Ngịch Phần 2: https://youtu.be/G916po_4aYM
Phim Hoạt Hình Ấu Trùng: https://youtu.be/ueEaLTzoSbY
Sâu Vui Nhộn Phần 3: https://youtu.be/jm1zSeozVOM
Những Chú Sâu Vui Nhộn: https://youtu.be/Cw6jXsBARNo
ấu trùng tinh ngịch,larva,phim hoạt hình,larva cartoon,hoạt hình,larva season 4,larva new,larva tuba,au,larva hd,hoat hinh,larva full movie,larva movie,ấu trùng tinh nghịch,larva terbaru,phim hoạt hình hay nhất,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,au trung,những chú sâu tinh nghịch,ấu trùng,phim hoat hinh larva moi nhat,hoạt hình larva,larva compilation,ấu trùng mới nhất 2020,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,cartoon larva,âu trung tinh nghich,larva ấu trùng tinh nghịch,ấu trùng tinh nghịch 2018,hoạt hình larva mới nhất,larva 2016,larva funny,hoạt hình ấu trùng,ấu trung tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,au trung tinh nghich,au trung tinh nghich 2018,funny larva,larva 2018,phim hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,larva cartoon 2016,larva full episode,larva the movie,larva song,larva episode,ấu trùng sâu,larva,phim hoat hinh,phim hoạt hình,larva cartoon,hoạt hình,larva island full episodes,scary teacher 3d,larva island,ruồi lính đen,tuba,lava,larva season 4,hài hước,larva tuba,larva hd,hoat hinh,larva full movie,lavra,larva rangers,ấu trùng tinh nghịch,for kid,larva new york,phim hoat hinh hay nhat,nhung chu sau tinh nghich,hoạt hình hay,khó đỡ,larva action fighter,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,lavar new,phim hoat hinh hai huoc,sâu siêu quậy,những chú sâu tinh nghịch,những chú sâu vui nhộn,ấu trùng tinh nghịch phần 4,hai con sâu tinh nghịch,ấu trùng,phim hoat hinh larva moi nhat,larva island season1,hoạt hình larva,larva compilation,larva 2019,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,hai con sâu,larva english,ấu trùng tinh nghịch 2020,larva ấu trùng tinh nghịch,larva netflix,larva việt nam,lavar island,larva 2016 full movie,hoạt hình larva mới nhất,larva 2016,larva hoang đảo,au trung tinh nghich 2020,larva funny,hoạt hình ấu trùng,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,au trung tinh nghich,con sâu hoạt hình,lavar mới nhất,larva english full episodes,larva cartoon 2016,larva full episode,larva 2017,hoat hinh au trung tinh nghich,larva song,larva 2017 movie,giải phóng tâm hồn,larva episodes,larva animation,phim hoat hinh cho tre,phim hoat hinh vui nhon,phim hoạt hình thiếu nhi,larva official,hoạt hình thiếu nhi,catoon for kid,ấu trùng tinh nghịch lồng tiếng,lavar lồng tiếng,larva tieng viet,ấu trùng tinh nghịch hoang đảo 1,hai con sâu | con nít,hai con sâu 2019,larva island | change episode | larva 2019 | hai con sâu,larva island | larva 2019 | hai con sâu trên đảo hoang tập mới | con nít,
ấu trùng tinh nghịch,larva ấu trùng tinh nghịch,ấu trùng tinh nghịch 2018,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,au trung tinh nghich,au trung tinh nghich 2019,hoat hinh au trung tinh nghich,hoat hinh au trung tinh nghich 2018,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,larva,những chú sâu tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng,ấu trùng nghịch ngợm,hoạt hình 2019,ấu trùng mới nhất 2019,larva tieng viet,autrungtinhnghich,hai con sâu trên đảo hoang tập mới,hai con sâu mới,ấu trùng tinh nghịch phần 5,larva ấu trùng tinh nghịch 2020,au trung vui velarva episodes,larva full,larva official,phim au trung,hoạt hình larva mới nhất 2020,larva tinh nghich,larva vui nhon,phim hoạt hình đầy đủ,hoạt hình larva 2020,ấu trùng tinh nghịch mới nhất 2020,larva tieng viet,
hoạt hình,2020,quà tặng cuộc sống,phim,truyện,phim hoat hinh,phim hoạt hình,oddbods,câu chuyện cuộc sống,funny videos,stay positive,khoảnh khắc kỳ diệu,phim hoạt hình 3d,summer camp,babybus,phim hoat hinh 3d,cartoon,phim ngắn,panda,baby bus,hoai linh,peppa,hoạt hình việt nam,lu va bun,truyện cổ tích việt nam,komedi,phim hoat hinh 3d chieu rap,cartoons for kids,cooking secrets,kids movies,truyện cổ tích,nhac thieu nhi,kiki,heo peppa,odd,son tung,chuyen co tich,bamboo kids,hạt giống,truyen co tich,bubbles,oddbods show,youtube kids,miumiu,quà tặng cuộc sống mới nhất,nhạc thiếu nhi,khi động vật béo phì,baby cartoon,ấu trùng tinh nghịch,larva ấu trùng tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng tinh nghịch,hoạt hình ấu trùng,ấu trùng tinh nghịch mới nhất,ấu trùng tinh nghịch 2018,ấu trùng tinh nghịch 2019,phim hoạt hình larva ấu trùng tinh nghịch,hoat hinh au trung tinh nghich hay nhat,larva,những chú sâu tinh nghịch,au trung tinh nghich,au trung tinh nghich 2019

See also  [NEW] English ESL relative pronouns worksheets - Most downloaded (100 Results) | relative clause แบบฝึกหัด pdf - NATAVIGUIDES

Larva Tuba | BÉO PHÌ 2🍟 ẤU TRÙNG TINH NGHỊCH 🥗 NHỮNG CHÚ SÂU VUI NHỘN 🍿 PHIM HOẠT HÌNH HAY NHẤT 2020

เก่ง Grammar แกรมม่าภาษาอังกฤษในเพียง 150 นาที!!!


สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
http://www.EnglishbyChris.com/ร้านค้า
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
00:00:10 Articles คำนำหน้านาม
00:23:09 Pronouns สรรพนาม
00:37:05 Conjunctions คำเชื่อม
00:58:57 Modal verbs กริยาช่วย
01:17:21 Spelling rules กฎไวยากรณ์
01:37:06 Prefix and Suffix คำเติมหน้า/หลัง
01:45:56 Tenses โครงสร้างเวลา
02:29:01 Do / Are ใช้อย่างไร
02:32:50 Relative Pronouns ประพันธสรรพนาม

เก่ง Grammar แกรมม่าภาษาอังกฤษในเพียง 150 นาที!!!

แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย


600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย
Slow and Easy English Conversation Practice

แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เอ ส ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.