Home » [NEW] รวมศัพท์การเมืองภาษาอังกฤษ (Politics Vocabulary) | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รวมศัพท์การเมืองภาษาอังกฤษ (Politics Vocabulary) | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

ขณะนี้คงไม่มีประเด็นไหนร้อนไปกว่าการก่อรัฐประหารในประเทศไทยอีกแล้ว (coup d’etat) สื่อไทยและต่างชาติกำลังเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ผมจึงรวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวกับการเมืองมาไว้ในหน้านี้ เพื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่สนใจนะครับ

Coup D’etat (กูเดทา) รัฐประหาร
การใช้กำลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือล้มล้างรัฐบาลโดยฉับพลัน

revolution (เรเฟอลิวเชิน) ปฏิวัติ
การใช้กำลังขับไล่รัฐบาลที่ครองอำนาจโดยชอบธรรมอยู่นั้นให้พ้นไป และยึดอำนาจนั้นให้กลับมาเป็นของตน การปฏิวัติมักจะเป็นไปในรูปของการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเสมอ

martial law (มาร์เชียล-ลอว์) กฎอัยการศึก
เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง

crisis – an urgent, difficult or dangerous situation 
วิกฤตการณ์
seize – to take control of a place or situation (often using force) 
เข้ายึดพื้นที่
coup (d’etat) – the seizure of power in a country by a group of people, usually members of the armed forces
รัฐประหาร
resistance – opposing or fighting against someone or something
การต่อต้าน, การขัดขืน
reverse – (of a decision) to change
เปลี่ยนแปลง
confront – to stand in front of someone in a frightening or threatening way
เผชิญหน้า
clash – a fight between groups of people
การปะทะกันสองฝ่าย
unrest – a political situation in which people are angry and likely to protest or fight
ความไม่สงบ (ทางการเมือง)
oppose – to disagree with or not approve of a plan or policy
คัดค้าน
protest – a strong complaint or disagreement
ประท้วง
rally – a large public gathering of people to support someone or to protest against something
การชุมนุม
mass rally – a very large public gathering of people to support someone or to protest against something
การชุมนุมใหญ่
restriction – a rule, action or situation that limits or controls someone or something
การจำกัด, การควบคุม
incident – something that happens, especially something bad, such as a violent criminal, or dangerous event
เหตุการณ์

politics-vocabulary3-opt

People (ผู้คน)

People’s Democratic Reform Committee (PDRC)
กปปส.
bureaucrats 
– people who work in government departments
ข้าราชการ
core leader(s)
 – the most active or most important members of a group
แกนนำ
elite – the richest, most powerful, best educated or most highly trained group in a society
คนที่มีอภิสิทธิ์ที่สุด 
(the) monarchy – the king or queen and their family in a particular country
สถาบันกษัตริย์
rival – a person, group, team or business that competes with another
คู่แข่ง
Privy Council – the group of appointed advisors to the King of Thailand
สภาองคมนตรีไทย
political party – an organised group of people who have similar ideas about the way in which a country should be governed
พรรคการเมือง
demonstrator – someone who marches or gathers with other people other people in public to show that they support or oppose something
ผู้ชุมนุม
cabinet – the group of government ministers who make and approve government policy
คณะรัฐมนตรี
troops – soldiers, especially in large numbers
กองทหาร

See also  [NEW] การจำแนกส่วนต่าง ๆ ของประโยค ตามลักษณะหน้าที่ | indefinite pronouns คือ - NATAVIGUIDES

Factors (ปัจจัย)

enrich – to make someone richer,
ทำให้รวยขึ้น
assets – things owned by a person, company etc., particularly money and property
ทรัพย์สิน
authority – power
อำนาจ
demand – a very firm statement that you want something
คำขอร้อง,การเรียกร้อง
violent – involving the use of physical force, with the intention of causing damage to property or injury or death to people
ความรุนแรง
defy – to refuse to obey or accept someone or something
ท้า, เป็นปฏิปักษ์ต่อ
armed – carrying a weapon
ติดอาวุธ
deploy – (of police or soldiers) to put in place ready for action
ส่ง (ทหารตำรวจ) ประจำการ
invoke – to use a rule or law as a reason or basis for doing something
อ้าง (กฎหมาย)
impose – to introduce something such a as a new law or new system and force people to accept it
นำกฎหมายมาบังคับใช้
issue – to officially announce or give out
ออก, ออกประกาศ, ออกคำสั่ง
pressure – to try to make someone do something by forcing, threatening, or persuading them in a determined way
กดดัน

politics-vocabulary2-opt

Consequences (ผลลัพธ์)

curfew – A regulation requiring certain or all people to leave the streets or be at home at a prescribed hour

การห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล
ousted – forced out of a position of power
ขับออกจากอำนาจ
deposed – forced from a position of power
ที่ถูกปลด ไล่ออกจากตำแหน่ง 
abuse of power (authority) – the illegal use of power in a bad, dishonest or harmful way
ใช้อำนาจในการกระทำผิดกฎหมาย
seize assets – to officially take money or from someone, often by a court order
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
occupy – to be in control of a place that you entered by force as a group
ยึดครอง
surround – to be everywhere around something
ล้อมรอบ
dissolution of the House – formally ending the House of Representatives, usually leading to a general election
การยุบสภา 
disrupt – to interrupt something and prevent it from continuing by creating a problem
ได้รับการกระทบกระเทือน  ถูกทำให้หยุดชะงัก
blockade – an action that is intended to prevent people or goods from moving from one place to another
กีดขวางการจราจร
disperse – (of a crowd) to cause to separate and move in different directions, i.e., to end being a crowd
สลาย (การชุมนุม)
crackdown – strong action that someone in authority takes to stop a particular activity
การใช้กำลังเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่ 
injury – physical damage done to a person or a part of their body
อาการบาดเจ็บ
fatality – a death caused by an illness, accident, crime or war
การเสียชีวิต
arrest warrant – a document signed by a judge allowing police to arrest someone
หมายจับ
violence – physical force with the deliberate intention of causing damage to property or injury or death to people
ความรุนแรง
verdict – a decision by a court of law
คำพิพากษา
dissolve – to officially end a group
ยุบ(พรรค)

See also  [Update] อักษรย่อภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยแชท ที่วัยรุ่นควรรู้จัก กว่า 68 คำ | คำศัพท์อังกฤษ - NATAVIGUIDES

ช่วงนี้ต้องติดตามข่าวกันให้ดีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น นอกจากสื่อไทยแล้ว การติดตามสื่อภาษาอังกฤษอย่าง Bangkok Post, CNN, BBC ก็ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ในมุมมองของชาวต่างชาติได้มากขึ้นด้วย เรื่องการเมืองอาจร้อนระอุ ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้ แต่อย่าละเมิดสิทธิ์ของกันและกันนะครับ

[Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆ สำนวน – คำแสลง ที่เจอบ่อย ๆ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

บทความนี้ Campus-Star รวบรวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆ สำนวน – คำแสลง ที่เจอบ่อย ๆ ไว้สำหรับให้น้องๆ ได้เรียนรู้ และฝึกฝนภาษาอังกฤษกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคสั้นๆ สำนวน คำแสลง ที่เจอบ่อย

โอเค พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ลุย!!!

Pls,plz,plss = please ได้โปรด

RIP , R.I.P = Rest in piece ไปที่ชอบที่ชอบนะ หลับให้สบายเถอะ

ain’t = ไม่

Cool! = เจ๋งว่ะ

Awesome = เจ๋งสุดๆ

That’s hot,That’s smoking,That’s fab = เจ๋งสุดๆ

You go gurl = ต้องอย่างนี้สิเพื่อนฉัน

For shame = น่าอายจริงเลย

Shame on you = น่าอายจริงๆ เลยแก

My word = แหม

Yucky = ไม่อร่อย ไม่น่ากิน

hat cheek = ทะลึ่ง!

Yum Yum,Yummy = อร่อยยเป็นเหมือนเสียงสูดปากแสดงความอยากกินอาหารชนิดนั้นๆ

Look = นี่ ฟังนะ ดูนั่นสิ ดูสิ

Oh boy,Oh man = โอ้ ให้ตายสิ

Well done = ทำได้ดี!

Go on! = ทำต่อไป

Hipster = เด็กแนว พวกที่มีสไตล์ของตัวเอง พวกอินดี้

Dang = wow! ว้าว โว้ว

Ya = you คุณ

High = ลอย,รู้สึกดีมาก

What’s up = ว่าไง!

it’s cool = ดีจังเลย ยอดเยี่ยมมาก

your fly is opened = ไม่ได้รูดซิบอ่ะ

Chicken = ขี้ขลาด

Crap = ไร้สาระ ปัญญาอ่อน

Crack = บ้า ประหลาด

Skool = School โรงเรียน

Rite  ,ryt = Right

Nite , nyt = Night

Goofy = ปัญญาอ่อน

ryt = right

nyt = night

gr8 = great

sth = something บางอย่าง

anw = anyway ทุกทาง

One And For All = นี่จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะ,ขอร้องล่ะ,ขอเถอะ!,พอเถอะ

Hot – you are/I’m so hot = ดูดี สวยหล่อ

Dange = dangerous อันตรายนั่นเอง

Jerk,Prick.Dick = การชัก..,ไอ้โง่,ไอ้ห่า

Fat Chance = มีโอกาสน้อย

Big Deal = เรื่องใหญ่,เรื่องสำคัญ

Screw up = ทำอะไรผิดพลาด(แรง)

Bitch = เรียกผู้หญิงในทางที่ไม่สุภาพ (ดอก,แรด)(แรง)

sons of bitches, son of a bitch = แปลตรงตัวว่า ไอ้ลูกกระหรี่ ในหนังฝรั่งเวลาพากษ์เสียงไทยจะใช้คำว่า ไอ้ลูกหมาเอ้ย เขียนย่อ ๆ ว่า You r SOB !!(แรง)

Whore,hoe,ho = อีตัว คล้ายๆ bitchแต่จะแรงกว่ามั้ง เป็นพวกยอมเสียตัวเพื่อเงิน(แร๊วง)

Slut,Tramp,Hooker = อันนี้คือพวกชอบ สำส่อนเลย คือ นอนได้กับทุกคน แต่ Tramp เป็นพวกที่ไม่ค่อยประเจิดประเจ้อ(แรง)

**เพิ่มเติม มีแสลงคำใหม่อีกหลายคำที่อยากพูดถึง

Slut + Whore = Slore หรือ slut + cunt = Slunt อันนี้ศัพท์แสลงใหม่มากเป็นการเล่นคำ ประมาณ ว่ากะหรี่ยกกำลังสอง

Bullshit,Bullcrap,Bullclab = เหลวไหล,แหกตา

Rats! = โง่ สกปรก

Peace out,Peace = คำลงท้ายการบอกลาแบบแนวๆ ตามด้วยการชูสองนิ้ว

M.I.L.F = Mother I’d like to fu*k คือผู้หญิงวัยแม่,วัยป้าที่ยังแจ่มอยู่

OMG – oh my god โอ้ พระเจ้า

Oh my gosh!,Oh! My Lord = ก็godนี่แหละครับ แต่มันดูตกใจมากกว่า

For godness,For God’s sake,For Christ’s sake! = ให้ตายเถอะพระเจ้า เจ้าประคุณเอ๋ย

Jesus christ! = พระเยซูคริส! พระเจ้า!(JESUS คือชื่อของพระเยซู)

Oh shoot,Oh man = โอ้ ให้ตายสิ

No, Nope = ไม่

Yes,Yep,Yup = ใช่,ช่าย

Oh shit = ใช้เหมือน Oh my god แต่หยาบคายกว่า

kewl ! = Cool เจ๋ง

Gimme = give me ส่งมา

See also  สมัครงานโรงแรม 5 ดาว!!! ฉบับคนจบไม่ตรงสาย ไม่มีประสบการณ์ | Proudty Talk พราวด์ตี้ชวนคุย | บท สัมภาษณ์ ภาษา อังกฤษ งาน โรงแรม

HBU = how bout’u คุณเป็นไงบ้าง

Yuck = แหวะ ยี้

Glasshole = คำด่าพวกที่บ้าเล่น Google glass จนคนรอบข้างรำคาญ

โหลดฟรี ฟอนต์ไทยวัยรุ่น ตัวหนังสือลายมือน่ารักๆ

Bush = บ้านนอก มาจากคำว่าพุ่มไม้

TMR = tomorrow พรุ่งนี้

Never mind = ไม่เป็นไร,ช่างมันเถอะ

IDK = I don’t know ฉันไม่รู้

IDFWU = I Don’t Fuck With You กูไม่สนมึงหรอก ไม่ยุ่งกับมึงหรอกก

IDFK = I don’t fking know กูไม่รู้วว(แรง)

IMHO = in my humble opinion ในความเห็นของฉัน

JK,J/K = Just kidding ล้อเล่นน่ะ แค่ล้อเล่น

Kidding = ล้อเล่น

Are you fucking kidding me? = นี่มึงล้อกูเล่นรึเปล่า?

NBD = No big deal ไม่เป็นไรหรอก

No diggity,No doubt = ไม่สงสัยเลย ไม่มีข้อกังขา

Trillest = คือการเต็มที่กับทุกอย่าง ไม่กลัวอะไร

TTYL = talk to you later ไว้คุยกันวันหลัง

Rep,Repping = Represent เป็นตัวแทน

SMH – shaking my head ส่ายหัว(แบบหน่ายๆ)

ASAP = As Soon As Possible เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

AOL = American Online เป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางเครือข่ายรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ADDY = Address ที่อยู่

CIS = Consumer Information Service

RTFM = Read the, uh,Friggin’ Manual

ROTFL = Rolling on the floor and laughing ขำกลิ้ง

PITA = Pain in the “acronym”

BTW = by the way อย่างไรก็ตาม

BFN = Bye, for now ไปละ พอแค่นี้ก่อน

Pwede = เป็นไปได้..

IRC = Internet Relay Chat เป็นรูปแบบในการพูดคุยบนอินเทอร์เน็ตหลายๆ คน

TSR = Terminate and stay Resident Program

TOS = Team of service

OTOH = on the other hand

OTTH = on the third hand

FWIW = for what it’s worth

RSN = Real Soon Now

SASE = Self addressed Stamp envelope

SM = Snail mail ไปรษณีย์ที่ชักช้าอืดอาด(ไปรษณีย์ที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบอิเล็กืทรอนิกส์)

SMA = snail mail addy

WYSIWYG = what you see is what you get เป็นคำศัพท์เฉพาะในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงระบบเนื้อหาระหว่างการแก้ไข และเนื้อหาเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วมีหน้าตาและรูปแบบเดียวกัน

OIC = Oh! I see โอ้ เข้าใจล่ะ

IMCO = In my considered opinion

G,d&r = Grinning Ducking and running

OOTB = Out of the box

WB = Welcome back (being back on IRC)

WBS = Write back soon

NP = no problem ไม่มีปัญหา!

IDC = I don’t care ชั้นไม่แคร์

Schwa! = wow ! ว้าวว

Fave = favorite ที่โปรดปราน

Fab = fabulous เลิศ

RAD = radical รุนแรง

Put up = การอดทนในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น I cant put up it anymore

Dorm = apartment

Aite = Alright โอเค

Chick = หญิงสาว

Comfy = comfortable สบายๆ

Cooler = คุก

Porn = หนังโป๊

Cop = ตำรวจ

Finna = มาจาก fixing to ความหมายประมาณ Going to ครับ

Nah = No , etc. เออ อืม ก็นะ

RSVP = Repondez Sil Vous Plait(Please Respond) กรุณาตอบกลับด้วย

LOL , lolz = Lot of laugh,laughing out loud หัวเราะเสียงดัง ตลกมาก

ภาพจาก Unsplash.com

บทความที่เกี่ยวข้อง


คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ Vegetables


คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ Vegetables
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ผักภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ผักอังกฤษ คำศัพท์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำศัพท์ ผัก ภาษาอังกฤษ Vegetables

คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors


คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์อังกฤษ สีอังกฤษ

คำศัพท์ สี ภาษาอังกฤษ colors

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals


สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สัตว์

สัตว์ ภาษาอังกฤษ Animals

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เพลง 1 ปีมี 12 เดือน by KidsOnCloud


มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเดือนทั้ง 12 เดือน กันนะคะเด็กๆ

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ เพลง 1 ปีมี 12 เดือน by KidsOnCloud

ชื่อสัตว์น่ารู้


สื่อการเรียนรู้ เรียนรู้ชื่อสัตว์พร้อมวีดีโอประกอบ

ชื่อสัตว์น่ารู้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.