Home » [NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

การเขียนจดหมาย เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคจำเป็น

รวม เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ตัวอย่าง ประโยค

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

See also  ลงทะเบียน เราชนะ กรอก OTP ต้องไม่มีภาษาอังกฤษ จะมีแค่ตัวเลข | ลงทะเบียน ภาษาอังกฤษ

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้

– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

เป็นไงครับตัวอย่างการ “เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ไว้วันหลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

 

Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  tonamorn.com

Pic – freelabel.net / google image(reusable labels)/  rights to use authorized)

 

Labels

toeic, บทความการเรียนภาษา, เทคนิคเรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ,

See also  ทีเด็ดบอลวันนี้ บอลเต็ง บอลสเต็ป วิเคราะห์บอล มั่นใจ (85%) , (95%) วันนี้ 21 พ.ย. 64 | เซียนข้างสนาม | บอนมัท

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่า

[NEW] เคล็ดลับทำ Resume ภาษาอังกฤษแบบง่าย ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์ | หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ปัจจุบัน Resume ภาษาอังกฤษมีความนิยมค่อนข้างมาก เพราะการทำ Resume ภาษาอังกฤษสามารถบ่งบอกได้ถึงทักษะภาษาของเราไปด้วยในตัว และ Resume ภาษาอังกฤษนี่แหละที่เป็นหนึ่งในตัวชี้ชะตาว่าเราจะถูกเรียกไปสัมภาษณ์หรือไม่ ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าการจะทำ Resume ภาษาอังกฤษให้ออกมาดีนั้นเป็นเรื่องยาก จ้างคนที่รับทำน่าจะง่ายกว่าเยอะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ายังนึกไม่ออกว่าต้องเริ่มต้นยังไง วันนี้ JobThai จะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลย

 

ฝึกภาษาอังกฤษแบบสนุก ๆ ดาวน์โหลด JADOH Learning Application เลย

iOS

Android

 

ลงทะเบียนเรียน On the Job English บนแอปฯ JADOH Learning

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน ฟรี! คลิกที่นี่

 

การเริ่มต้นเขียน Resume ให้ถูกต้องและน่าสนใจ สามารถเพิ่มโอกาสให้เราถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานได้มากยิ่งขึ้น โดยอย่างแรกที่ต้องทำคือให้ทุกคนสร้าง Resume ผ่าน Google Docs, Microsoft Word หรือโปรแกรมที่ถนัด จากนั้นลองลิสต์ข้อมูลสำคัญของตัวเอง 5 ข้อหลัก ๆ ดังนี้

 

การเขียนข้อมูลสำหรับติดต่อ ให้ใส่ ชื่อจริง-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล ข้อมูลที่ใส่ควรสั้นและกระชับที่สุด ซึ่งที่อยู่บ้านอาจจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างกินพื้นที่ ดังนั้นเราอาจจะตัดส่วนของที่อยู่ออกก็ได้ สำหรับอีเมลควรใช้ชื่ออีเมลที่เป็นทางการเพื่อความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้อย่าลืมเน้น ชื่อจริง-นามสกุล ของคุณด้วยตัวหนาเพื่อเพิ่มความเด่นชัด จำไว้ว่าพาร์ทนี้ต้องชัดเจน อ่านง่าย ใช้ฟ้อนต์ตัวหนังสือให้ใหญ่กว่าส่วนอื่นใน Resume และทางที่ดีควรวางไว้ตำแหน่งบน ๆ

 

ตัวอย่าง

Cody Brown

Tel.: (+123) 456-789

Email: [email protected]

 

Resume Summary หรือ Summary Statement คือการเขียนแนะนำตัวเองสั้น ๆ ใส่ไว้ในส่วนบนของ Resume เปรียบเสมือนคำโปรยที่เรามักจะอ่านก่อนเลือกซื้อหนังสือสักเล่ม เรียกได้ว่าเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดใน Resume แบบกระชับ ส่วนนี้จะเป็นตัวดึงความสนใจของ HR ให้อ่านเรซูเม่เราต่อจนจบ โดยจะพูดถึงจุดเด่นของเรา ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา หรือบอกว่าเรากำลังมองหาประสบการณ์แบบไหนอยู่ ซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ถ้ามีไว้ก็จะช่วยให้ HR เข้าใจตัวตนเราได้ก่อนจะเริ่มอ่านรายละเอียดบน Resume

 

ตัวอย่าง

Digital Marketer with 5+ years experience in social media marketing who managed a ฿500,000 budget with a reduction of costs totaling 15% over two years. Certified Marketing Management Professional with excellent leadership skills. I’m currently looking to leverage my knowledge and experience into a role as a Project Manager.

 

สิ่งที่ควรใส่ในการเขียนแนะนำตัวเองสั้นๆ

 • ระยะเวลาและประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนเด็กจบใหม่ให้ใส่ทักษะที่เป็นจุดเด่น หรืองานพิเศษ
  – Digital Marketer with 5+ years experience in social media marketing.
  เป็นนักการตลาดดิจิทัลที่มีประสบการณ์การทำการตลาดด้าน Social Media มากกว่า 5 ปี

 • ผลงานและความสำเร็จในงานที่ผ่านมา เขียนให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทนั้น
  – Managed a ฿500,000 budget with a reduction of costs totaling 15% over two years.
  เคยบริหารงบประมาณ 500,000 บาท โดยสามารถลดต้นทุนรวมได้ถึง 15% ในระยะเวลา 2 ปี

 • ทักษะที่น่าจะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับบริษัทนั้น ๆ
  – Excellent leadership skills.
  มีทักษะความเป็นผู้นำ

 • เป้าหมายในการทำงาน หรือตำแหน่งงานที่เรากำลังมองหา
  – Looking to leverage my knowledge and experience into a role as a Project Manager.
  อยากนำความรู้และความสามารถทั้งหมดที่มีมาใช้ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

 

ประวัติการศึกษาเป็นจุดสำคัญที่สุดบน Resume สำหรับเด็กจบใหม่ หากเราไม่มีประสบการณ์การทำงาน เราควรใส่เอาไว้ด้านบน เรียงลำดับบรรทัดบนสุดด้วยวุฒิการศึกษาล่าสุด และไล่ย้อนลงไป หากเราเคยไปเรียนแลกเปลี่ยน เข้าคอร์สอบรม สอบวัดความรู้ หรือได้รับใบประกาศนียบัตร ที่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัคร ก็สามารถใส่ลงไปในช่องประวัติการศึกษาได้เลย โดยการเรียงลำดับไล่จาก สถาบัน > ระยะเวลาปีที่ศึกษา > สาขาที่จบ > เกรดเฉลี่ย ในส่วนเกรดเฉลี่ยนั้นอาจไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เราได้เกียรตินิยม หรือบริษัทระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการพิจารณาเกรดเฉลี่ย

 

ตัวอย่าง

 • ABC University – AUG 2015-AUG 2019

       B.A. in Marketing, GPA 3.7

 • NNNN Analytics Individual Qualification (2018)

 • AAAA Digital Management Certification (2018)

 

ประวัติการทำงานเป็นส่วนสำคัญที่ควรมีข้อมูลละเอียดแต่กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ เพราะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรามีประสบการณ์การทำงานอะไรมาบ้าง หากมีประสบการณ์การทำงานหลายที่ ให้เอาบริษัทที่ทำล่าสุดขึ้นก่อน สำหรับวิธีการเขียน เริ่มต้นจาก ชื่อบริษัท > ตำแหน่งงานทำ > ระยะเวลาที่ทำ จากนั้นใส่รายละเอียดงานที่รับผิดชอบเป็นข้อ ๆ แบบกระชับ แต่หากเราเป็นเด็กจบใหม่ เราสามารถใส่งานพิเศษที่เคยทำ งานจิตอาสา หรือประสบการณ์ฝึกงานได้ โดยสามารถเขียนด้วยรูปแบบเดียวกันได้เลย

 

ตัวอย่าง

NNN Tech, Senior Customer Service Representative FEB 2015 – Current

– Responds to customer complaints and effectively deescalates altercations over the phone resulting in customer satisfaction improvement of 17%.

– Maintains a working knowledge of company products to assist with specific customer inquiries.

– Developed and implemented standard operating procedures to maintain a monthly quality service level of 90% and above.

 

 

การใส่ข้อมูลส่วนนี้จะแสดงให้ HR เห็นว่าคุณมีทักษะอะไรบ้าง และตรงกับที่บริษัทกำลังมองหาไหม ดังนั้นจึงควรใส่ทักษะที่เราซึ่งสอดคล้องกับ Job Description ที่บริษัทระบุไว้ในประกาศงาน หรือสามารถเอามาปรับใช้ได้ โดยทักษะในการทำงาน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Hard Skills และ Soft Skills

 

Hard Skills คือ ทักษะเฉพาะทางที่ได้จากการเรียน หรือการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรง เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ, ทักษะการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Photoshop, AutoCAD หรือ การซื้อโฆษณาบน Social Media สำหรับทักษะการใช้ Microsoft Word, PowerPoint หรือ Excel อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ เว้นแต่เราจะทำได้ขั้นแอดวานซ์จริง ๆ ที่สำคัญอย่าลืมใส่ระดับความชำนาญลงไปด้วย เช่น ทักษะด้านภาษา ให้เลือกใส่เป็น Basic (ระดับพื้นฐาน), Conversational (ระดับสื่อสารเข้าใจ), Proficient (ระดับสูง), Fluent (ระดับเชี่ยวชาญ) หรือ Native (ระดับเจ้าของภาษา) นอกจากนั้นก็สามารถใส่ผลคะแนนการสอบวัดระดับทางภาษาลงไปได้ เช่น TOEIC Score 700, HSK 5 หรือ TOPIK 4

See also  แปลภาษา แชท ไลน์ แชทกับชาวต่างชาติ อังกฤษ เป็น ไทย เกาหลี พม่า (อัพเดท 2020) l ครูหนึ่งสอนดี | แปล ตัว อักษร อังกฤษ เป็น ไทย

 

ตัวอย่าง Hard Skills

– Workflow Development

– UX Design

– Data Visualization

– Content Creation and Storytelling

– Database Management

– Fluent in English

Soft Skills คือ ทักษะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรง แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสายงาน เช่น การทำงานเป็นทีม, การนำเสนอ, ความเป็นผู้นำ หรือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับคนที่จะสมัครงานไม่ตรงกับสายที่เรียนมา หรืออยากเปลี่ยนสายงาน Soft Skills จะเป็นส่วนสำคัญที่อาจเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกไปสัมภาษณ์ได้

 

ตัวอย่าง Soft Skills

– Conflict Management

– Time Management

– Life-Long Learning

– Communication

– Complex Problem Solving

– Critical Thinking and Decision-making

– Creativity & Innovation

 

 

นอกจากนั้น Soft Skills อาจจะเขียนอยู่ในส่วน Work Experience ที่เราอธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่เคยได้รับในตำแหน่งงานนั้น ๆ ก็ได้

 

ตัวอย่าง

– Communicated with customers daily, updating them about new products and upselling promotional merchandise.

– Collaborated with a team of 4 interns to develop a redesigned UI for the company’s flagship products.

– Quickly adapted our marketing approach after a major algorithm update, recouping 70% of lost traffic in under 4 months.

 

นอกจากการใส่ข้อมูลสำคัญใน Resume ให้ครบถ้วนแล้ว การดีไซน์ Resume ให้ออกมาดึงดูด น่าอ่าน รวมถึงเหมาะกับตำแหน่งงานที่เราสมัครก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยการดีไซน์ Resume ของแต่ละสายงานจะแบ่งกว้าง ๆ ได้ดังนี้

 

งานทั่วไป: โชว์จุดเด่นของตัวเอง มีลูกเล่นและสีสันที่แสดงตัวตนได้บ้าง แต่ไม่ควรมากเกินไปจนอ่านยาก

งานสายอาร์ต: โชว์เซนส์ด้านศิลปะของเราให้มากที่สุด หรือถ้าจะดีไซน์ออกมาแบบเรียบ ๆ ก็ควรจะต้องเรียบแบบดูดีมีสไตล์ และบ่งบอกความเป็นตัวเอง

งานบริการ: ดีไซน์แบบเรียบง่าย คลาสสิค รูปภาพของเราสำคัญมาก เพราะเขาจะได้เห็นบุคลิกภาพของเราจากรูป

งานราชการ: ดีไซน์แบบเป็นทางการ เรียบร้อย ใช้สีโทนสุภาพ

 

 

การทำ Resume ให้ออกมาน่าสนใจนั้นไม่ยาก เราทุกคนมีจุดเด่นจุดขายของตัวเองอยู่แล้ว อย่ากังวลหรือไม่กล้าที่จะเขียนความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ของตัวเองลงไปบน Resume ถ้าคุณสามารถทำให้ Resume ของคุณกระชับ อ่านง่าย ข้อมูลครบถ้วน ไม่มีคำสะกดผิด การถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

 

 

JobThai Mobile Application สมัครงานง่าย ได้งานเร็ว

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

 

 

JobThai Official Group

Public group · 200,000 members

Join Group

 

 

ที่มา:

JADOH Learning 


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ l ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ l ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


เรียนรู้ คำศัพท์ ชื่อวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ มีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกันครับ
Art
Biology
Chemistry
English
Geography
History
Mathematics
Music
Physics
Science
Social studies
Thai Language
Physical Education (PE)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ l ชื่อวิชาเป็นภาษาอังกฤษ l ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้ในที่ทำงาน


ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright
https://www.facebook.com/cherry.englishbright

ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับประโยคที่ใช้ในที่ทำงาน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ – เสมอ [คอนเสิร์ต ปู…อยากร้อง เพื่อนพ้องอยากฟัง]【Official Video】


อีกหนึ่งบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ตในตำนาน จากปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
ซึ่งรวบรวมบทเพลงฮิตที่หลายๆ คนอยากฟัง นั่งเล่นในแบบอะคูสติก มีเพียงกีต้าร์โปร่งและไวโอลินประสานความไพเราะตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม กับ “คอนเสิร์ต ปู… อยากร้อง เพื่อนพ้องอยากฟัง”
http://www.facebook.com/pupongsitofficial
http://www.facebook.com/warnermusicthailand

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - เสมอ [คอนเสิร์ต ปู...อยากร้อง เพื่อนพ้องอยากฟัง]【Official Video】

ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้ | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1


คลิปพอดแคสต์ย้ายไปลงที่ช่องยูทูบ THE STANDARD PODCAST แล้ว กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆ http://bit.ly/SUBthestandardpodcast
อยากพูดอังกฤษให้คล่อง ต้องพยายามไม่แปลจากภาษาไทยในหัวก่อนชั้นนึง แต่ต้องเห็นปุ๊บพูดเป็นอังกฤษได้ปั๊บเลย แบบฝึกหัดนี้น่าจะช่วยได้ กับ 100 สิ่งที่คุณควรรู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร จากเวลาที่เห็นภาพ เราให้แค่ 3 วินาทีเท่านั้นในการพูดศัพท์ออกมา แต่ถ้าอยากได้เวลามากกว่านั้น ให้กด pause เอาเองได้เลย
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
KNDRANDOM100 คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้ | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน EP.2
https://youtu.be/wPZ2j_MFfKA
50 ประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดบ่อยมากในการสนทนา
https://youtu.be/tDYt8ZXOsrI
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกพูดจากประโยคง่ายๆ และพื้นฐานๆที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงเป็นประโยคและเข้าใจความหมายไปด้วยจะช่วยให้เราสามารถนำประโยคเหล่านั้นไปใช้งานในสถานการณ์จริงและรู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ วันนี้ผมรวบรวมเอาประโยคที่พื้นฐานที่สุดมาให้ทุกคนได้ฝึกฝนกัน จริงๆยังมีมากกว่านี้แต่ 50 ประโยคเริ่มต้นนี้ถ้าฝึกพูดจนชินแล้วเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบทเลยทีเดียว
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกพูดอังกฤษ
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: [email protected]
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.