Skip to content
Home » [NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | สอบราคา ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | สอบราคา ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

สอบราคา ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

การเขียนจดหมาย เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคจำเป็น

รวม เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ตัวอย่าง ประโยค

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

See also  [NEW] ระเบียบการวางบิลและรับเช็ค/โอนเงิน ปี 2558 ABC Cooking Studio (Thailan อังกฤษ วิธีการพูด | วาง บิล รับ เช็ค - NATAVIGUIDES

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

See also  [Update] สรุปภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ฉบับเร่งรัด By ติวเตอร์จุฬาฯ | สรุป ภาษา ไทย ม ปลาย - NATAVIGUIDES

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้

– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

เป็นไงครับตัวอย่างการ “เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ไว้วันหลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

 

Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  tonamorn.com

Pic – freelabel.net / google image(reusable labels)/  rights to use authorized)

 

Labels

toeic, บทความการเรียนภาษา, เทคนิคเรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ,

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่า

[Update] Way to say: รวมประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อขาย | สอบราคา ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

หากใครกำลังประสบปัญหา เมื่อชาวต่างชาติเข้ามาซื้อของที่ร้าน ต้องให้คนอื่นมาสื่อสารแทนหรือต้องใช้ภาษาใบ้และท่าทางต่าง ๆ แทนการสนทนาภาษาอังกฤษล่ะก็ มาทางนี้เรารวบรวมประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการซื้อขายมาฝากพ่อค้าแม่ค้า ค่ะ

เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ร้าน พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องกล่าวทักทายต้อนรับ

Hello. / Hi   :   สวัสดีครับ/ค่ะ  *ไม่ค่อยทางการ
Good morning / afternoon / evening.   :   สวัสดีครับ/ค่ะ (ตามช่วงเวลา)  *แบบทางการ
Welcome.   :   ยินดีต้อนรับครับ/ค่ะ
Welcome to … (name’s shop)   :   ยินดีต้อนรับสู่ร้าน …

Ex. Welcome to Palmpalm shop.
     (ยินดีต้อนรับสู่ร้านปาล์มปาล์ม)

ผู้ขายให้บริการสอบถามความต้องการของลูกค้า

Can / May I help you?   :   มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับ/คะ
Can I help you find something?   :   ให้ผม/ดิฉันช่วยคุณหาไหมครับ/คะ
Do you need any help?   :   คุณต้องการความช่วยเหลือไหมครับ/คะ
What can I do for you?   :   มีอะไรให้ช่วยไหมครับ/คะ
What would you like to have?   :   คุณต้องการอะไรครับ/คะ

ลูกค้าอาจจะตอบกลับมาว่า …

Could you help me please?   :   รบกวนคุณช่วยหน่อยได้ไหมครับ/คะ
Could you tell me where the … is, please?   :   รบกวนบอกหน่อยได้ไหมว่า … อยู่ที่ไหน

Ex. Could you tell me where the refrigerator is, please?
     (คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหน)

Do you have any …?   :   คุณมี … หรือเปล่า
Ex.  Do you have any tomato sauce?
      (คุณมีซอสมะเขือเทศไหม)

I’m looking for a …   :   ผม/ดิฉันกำลังมองหา …
Ex.  I’m looking for a blue shirt.
      (ผมกำลังมองหาเสื้อเชิ้ตสีฟ้าครับ)

I’m trying to find a …   :   ผม/ดิฉันกำลังพยายามหา …
Ex.  I’m trying to find a dress for night party.
      (ฉันกำลังมองหาชุดเดรสสำหรับงานปาร์ตี้กลางคืน)

Is this in the sale?   :   สินค้าชิ้นนี้ลดราคาหรือเปล่า

การเสนอขายของผู้ขายสามารถใช้ประโยคได้ดังนี้

Do you like this one?   :   คุณชอบสิ่งนี้ไหม
How about this one?   :   ชิ้นนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ/คะ
I think this color suits you very well.   :   ผม/ดิฉันคิดว่า สีนี้เหมาะกับคุณมาก
It looks very good on you.   :   มันดูดีมากเมื่ออยู่บนตัวคุณ
This one is the recommend.   :   สิ่งนี้เป็นที่แนะนำเลยนะครับ/คะ
What color do you prefer?   :   คุณชอบสีอะไรครับ/คะ
What size do you wear?   :   คุณใส่ไซส์อะไรครับ/คะ
Would you like to try it on?   :   คุณอยากลองใส่หรือสวมมันหรือเปล่าครับ/คะ

เมื่อลูกค้าอาจต้องการดูสินค้าแบบอื่น ไซส์อื่น หรือสีอื่น ๆ

Do you have this in a size …?   :   คุณมีแบบนี้ ไซส์ … หรือเปล่าครับ/คะ

Ex.  Do you have this in a size 7?
      (คุณมีแบบนี้ไซส์ 7 หรือเปล่า)

Do you have this in a smaller / larger size?   :   คุณมีแบบนี้ไซส์เล็กกว่านี้ / ใหญ่กว่านี้ไหมครับ/คะ
Do you have this in different?   :   คุณมีแบบอื่นหรือเปล่าครับ/คะ
Do you have this in other color?   :   คุณมีแบบนี้สีอื่นหรือเปล่าครับ/คะ

ในกรณีที่ไม่มีสินค้าแบบที่ลูกค้าต้องการหรือสินค้าหมด ผู้ขายจะพูดว่า …

I’m afraid that’s the only colour we have.   :   เกรงว่า แบบนี้จะมีเพียงสีเดียวนะครับ/คะ
Sorry, we don’t have any more in stock.   ขอโทษนะคะ สินค้าหมด

เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าอาจจะพูดว่า …

I will take it/this.   :   ผม/ดิฉันเอาอันนี้
I’m interested in buying …   :   ผม/ดิฉันสนใจที่จะซื้อ …

Ex. I’m interested in buying a laptop.
     (ผมสนใจที่จะซื้อแล็ปท็อป)

See also  [Update] ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) | ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คือ - NATAVIGUIDES

Let me have … please.   :   รบกวนเอา … ให้หน่อยครับ/ค่ะ
Ex.  Let me have a cup of coffee please.
      (รบกวนเอากาแฟให้ฉันถ้วยหนึ่งหน่อยค่ะ)

หากในกรณีที่ยังไม่ต้องการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถใช้ประโยคดังนี้

I’m just looking, thanks.   :   ขอดูก่อนนะครับ/ค่ะ ขอบคุณ
I just want to have a look first.   :  ขอดูก่อนนะครับ/ค่ะ

หากมีโปรโมชั่นเด็ด ๆ ดึงดูดใจลูกค้า อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะคะ

Buy … get … free.   :   ซื้อ … ได้ฟรีอีก …
Ex.  Buy 2 get 1 free.
      (ซื้อสองแถมหนึ่ง)

I can give you a discount. / We can make a better price.   :   ลดราคาให้ได้นะครับ/คะ
This one is on sale right now!   :   สินค้าชิ้นนี้ลดราคาอยู่ตอนนี้!
Today is the last day of promotion.   :   โปรโมชั่นวันสุดท้าย
Today’s special deal is …   :   โปรโมชั่นพิเศษวันนี้คือ …

Ex. Today’s special deal is 30% discount on your purchase.
      (โปรโมชั่นพิเศษวันนี้คือลด 30%)

We have a special offer for you.   :   เรามีข้อเสนอพิเศษให้คุณ

ประโยคที่ใช้บ่อยในขั้นตอนการชำระเงิน

Please pay at the cashier.   :   รบกวนชำระเงินที่แคชเชียร์
The total amount is … / The total is …   :   ทั้งหมดรวมเป็นเงิน …
Would you like anything else? / Anything else?   :   คุณต้องการอะไรอีกไหม
Would you like to pay by cash or credit card?   :   คุณจะจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
I’m sorry, we don’t accept credit card.   :   ขอโทษนะครับ/นะคะ เราไม่รับบัตรเครดิต หรืออาจจะใช้แบบสั้น ๆ ว่า Sorry, only cash please.   :   ขอโทษนะครับ/นะคะ รับเฉพาะเงินสด
I’m sorry, I can’t change that. Do you have anything smaller?   :   ขอโทษนะครับ/นะคะ ฉันไม่มีเงินทอน คุณมีแบงก์ย่อยไหม
Here’s your change.   :   นี่เงินทอนครับ/ค่ะ
Could I have a receipt, please?   :   รบกวนขอใบเสร็จด้วยได้ไหม
Could I have a VAT receipt, please?   :   รบกวนขอใบกำกับภาษีด้วยได้ไหม   

        
เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จแล้ว ผู้ขายพูดขอบคุณและกล่าวลาว่า …

Please come again.   :   โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ/ค่ะ
Thank you. Come again soon!   :   ขอบคุณครับ/ค่ะ โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ/นะคะ
Thank you for shopping with us.   :   ขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ/นะคะ
Thank you. Have a nice day.   :   ขอบคุณนะครับ/นะคะ ขอให้เป็นวันที่ดีครับ/ค่ะ  

            
เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับตัวอย่างประโยคสนทนาในการซื้อขายสินค้าที่ได้นำมาฝาก เหล่าพ่อค้า แม่ค้าและลูกค้าทั้งหลายอย่าลืมนำไปฝึกพูดกันดูนะคะ เวลาต้องทำการซื้อขายสินค้ากับชาวต่างชาติจะได้ซื้อง่ายขายคล่อง สื่อสารกันแบบมือโปรฯ กันไปเลยค่า ^O^    

 

 

                   


วิธีการอ่าน หลักพัน ภาษาอังกฤษ l นับเลขภาษาอังกฤษ l ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


สอนอ่าน หลักพัน ภาษาอังกฤษ นับเลขภาษาอังกกฤษ หลักพัน หลักหมื่น เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube:https://goo.gl/Svd65u
Twitter:http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog:https://goo.gl/JthDFX
Facebook:http://bit.ly/2CIaLBa
 นับเลขภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักพันภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิธีการอ่าน หลักพัน ภาษาอังกฤษ l นับเลขภาษาอังกฤษ l ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

How much is it (การสอบถามราคา) – ภาษาอังกฤษ


สื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดนี้
เรื่อง How much is it (การสอบถามราคา)
เรียนรู้คำศํพท์ ที่ใช้ในการสอบถามราคา โดยมีภาพประกอบ ตัวอย่างการอ่านออกเสียง และประโยคตัวอย่าง ดังนี้ expensive, cheap, bargain price, fixed price, dis count
ตัวอย่างประโยคที่เราจะใช้ สอบถามราคา โดยจะใช้รูปแบบประโยคดังนี้ How much is …? แล้วตามด้วยสิ่งที่เราต้องการรู้ราคา
การตอบบอกว่า ราคาของชิ้นนี้เท่าไหร่ จะใช้รูปแบบประโยค How much is …? และตามด้วยราคาของ สิ่งนั้น
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบกับ!!! สื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ป.1 ม.3
อีกมากมาย คลิกเลยที่ http://www.otpchelp.com

How much is it (การสอบถามราคา) - ภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบชุดที่ 1 คุณพูดอังกฤษเก่งแค่ไหน??


ติดตามแฟนเพจครูเชอรี่ได้ที่ https://www.facebook.com/cherry.englishbright

แบบทดสอบชุดที่ 1 คุณพูดอังกฤษเก่งแค่ไหน??

บทสนทนาสอบถามราคา ภาษาอังกฤษ


Nongyao \u0026 Duangkanon

บทสนทนาสอบถามราคา ภาษาอังกฤษ

19 November 2021 รัฐบาลทรราช ออกตัวนับญาติเผด็จการเพื่อนซี้ ชาวโลกยี้รังเกียจ เมินแรงเหยียด-ไร้อาย


สมัครเป็นผู้สนับสนุนแบบรายเดือนได้ที่นี่ครับ https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join
สำหรับสมาชิกรายเดือน จะมีคลิปพิเศษมาให้ดูกันเรื่อยๆ รอชมกันได้เลย!
สำหรับผู้สนับสนุนรายครั้ง สามารถสนับสนุนเราได้ที่ กสิกรไทย 0698975539
ขอบพระคุณมากครับ

19 November 2021 รัฐบาลทรราช ออกตัวนับญาติเผด็จการเพื่อนซี้ ชาวโลกยี้รังเกียจ เมินแรงเหยียด-ไร้อาย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สอบราคา ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *