Skip to content
Home » [NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | เลขที่ใบรับแจ้ง ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | เลขที่ใบรับแจ้ง ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เลขที่ใบรับแจ้ง ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

การเขียนจดหมาย เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคจำเป็น

รวม เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ตัวอย่าง ประโยค

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

See also  [Update] ใบลดหนี้คืออะไร สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างไรบ้าง | ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง 2560 - NATAVIGUIDES

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

See also  [NEW] (DOC) 1.-แบบสอบถามการจัดโครงการ-กิจกรรม-น.ศ.2 | การ คํา น วณ ภ งด 1 - NATAVIGUIDES

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้

– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

เป็นไงครับตัวอย่างการ “เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ไว้วันหลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

 

Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  tonamorn.com

Pic – freelabel.net / google image(reusable labels)/  rights to use authorized)

 

Labels

toeic, บทความการเรียนภาษา, เทคนิคเรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ,

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่า

[Update] ประโยคสนทนา คำศัพท์ ไปรษณีย์ พัสดุ รับของ ส่งของ ในต่างประเทศ | เลขที่ใบรับแจ้ง ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เมื่อต้องการส่งพัสดุ โปสการ์ด สิ่งของต่างๆ หรือบริการอื่นๆ ที่ทำการไปรษณีย์ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาเรียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลกัน

post office (โพสทฺ ออฟ’ฟิซฺ)

= ที่ทำการไปรษณีย์

a place where stamps are sold and from where letters and parcels are sent.

การบริการไปรษณีย์

ในสหราชอาณาจักร มีการส่งไปรษณีย์หลักๆ อยู่ 2 ประเภท คือ first class และ second class (บริการแบบ first class จะเร็วกว่า)

How much is a first class stamp?

= แสตมป์ชั้นหนึ่งราคาเท่าไร

How much is a second class stamp?

= แสตมป์ชั้นสองราคาเท่าไร

I’d like …, please = ฉันต้องการ…

an envelope = ซองจดหมาย 1 ซอง

a packet of envelopes = ซองจดหมาย 1 ห่อ

a jiffy bag = หีบห่อแบบชั่วคราว

Could I have …, please? = ฉันขอ…ได้ไหมคะ/ครับ

a first class stamp = แสตมป์ชั้นหนึ่ง 1 ดวง

a second class stamp = แสตมป์ชั้นสอง 1 ดวง

a book of first class stamps = สมุดแสตมป์ชั้นหนึ่ง 1 ชุด

See also  [NEW] python-xbrl | xbrl in excel เวอร์ชั่น 1.1 download - NATAVIGUIDES

some first class stamps = แสตมป์ชั้นหนึ่งบางส่วน

How many would you like?

= คุณต้องการเท่าไร

How many are there in a book?

= ในสมุดมีเท่าไร

I’d like to send this to … = ฉันต้องการส่งไปที่…

Bangkok = กรุงเทพฯ

Thailand = ประเทศไทย

Canada = แคนาดา

I’d like to send this parcel to …

= ฉันต้องการส่งพัสดุไปที่…

Chiangmai = เชียงใหม่

Brazil = บราซิล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

parcel (พาร์’เซิล) พัสดุ

How much will it cost to send this letter to …?

= ส่งจดหมายไป…ราคาเท่าไร

the United States

= สหรัฐอเมริกา

Can you put it on the scales, please?

= กรุณาวางบนตาชั่งด้วยค่ะ/ครับ

I’d like to send this letter by … = ฉันต้องการส่งจดหมายแบบ…

Recorded Delivery

= ลงทะเบียน (ต้องมีการเซ็นรับด้วย)

Special Delivery

= ด่วนแบบพิเศษ (การส่งแบบรับประกันว่าวันรุ่งขึ้นถึงในสหราชอาณาจักร โดยมีการชดเชยการสูญหายและความเสียหาย)

Where’s the postbox?

= ตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน

What’s the last date I can post this to … to arrive in time for Christmas?

= ฉันสามารถส่งของไป…ให้ทันก่อนช่วงคริสต์มาสอย่างช้าสุดได้วันไหน

I’ve come to collect a parcel

= ฉันมารับพัสดุ

บริการอื่นๆ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

I’d like to pay this bill

= ฉันต้องการชำระใบแจ้งค่าบริการ

I’d like to send some money to …

= ฉันต้องการส่งเงินไป…

Do you sell …? = คุณมี…ขายไหม

postcards = ไปรษณียบัตร

birthday cards = บัตรอวยพรวันเกิด

Christmas cards = บัตรอวยพรวันคริสต์มาส

Can you fill in this form, please?

= กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยค่ะ/ ครับ

Do you have a …? = คุณมี…ไหม

photo booth = ตู้ถ่ายรูป

photocopier = เครื่องถ่ายเอกสาร

คำศัพท์ภาาอังกฤษน่าสนใจ

First class = (บริการ) ชั้นหนึ่ง

Second class = (บริการ) ชั้นสอง

International = ระหว่างประเทศ

Airmail = จดหมายทางอากาศ


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | เลขลำดับที่ | Ordinal numbers | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ เรียนง่ายภาษาอังกฤษ
ช่องบรีแอนน่าภาษาอังกฤษเป็นช่องที่คุณทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะสอบหรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษน้อยหรือผู้ที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษในวัยผู้ใหญ่นะคะจะสอนแบบช้าๆเข้าใจง่ายนะคะ ก็คลิปนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับอ่านเลขลำดับที่นะคะภาษาอังกฤษจะมีตัวเลข 2 แบบคือเลขจำนวนนับแล้วก็เลขลำดับที่นะคะถ้าอยากรู้ว่าเลขลำดับที่เป็นยังไงก็เข้าไปดูได้นะคะในคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | เลขลำดับที่ | Ordinal numbers | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Learn and song


นับเลข120 ภาษาอังกฤษอนุบาล @Learn and song
number 120
one = 1
two = 2
three = 3
four = 4
five = 5
six = 6
seven = 7
eight = 8
nine = 9
ten = 10
eleven = 11
twelve = 12
thirteen = 13
fourteen = 14
fifteen = 15
sixteen = 16
seventeen = 17
eighteen = 18
nineteen = 19
twenty = 20

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Learn and song

Number l นับเลข 1-100


คลิปนี้เป็นคลิปที่นำมาปรับปรุงเสียงใหม่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะคะ
หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ❤️
สัญญาว่าจะทำคลิปนับเลขที่ 101200 ค่ะ

Number l นับเลข 1-100

ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20 การออกเสียงที่ถูกต้อง


ตัวเลขภาษาอังกฤษ120 การออกเสียงที่ถูกต้อง
เลขภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ

ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20  การออกเสียงที่ถูกต้อง

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 to 10 Number


นับเลข 120 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 020 | Number Song | 1 to 10 Number
Download ใบงาน สื่อต่างๆ มากมาย PDF ฟรี : https://krumimeducation.blogspot.com/
ติดตามเพจ : https://www.facebook.com/KrumimEducation/
ติดตามกลุ่มFB : https://www.facebook.com/groups/3364743136883759/

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20 | Number Song | 1 to 10 Number

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เลขที่ใบรับแจ้ง ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *