Skip to content
Home » [NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | งาน เรียน ต่อ อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | งาน เรียน ต่อ อังกฤษ – NATAVIGUIDES

งาน เรียน ต่อ อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

การเขียนจดหมาย เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคจำเป็น

รวม เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ตัวอย่าง ประโยค

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

See also  #ข้อเสียของประเทศออสเตรเลีย#เตรียมใจให้พร้อมก่อนมาอยู่#ที่นี่ออสเตรเลีย | ออ ส เต ร เรี ย

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้

– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

See also  Thank you very much \"บิ๊กตู่\" สปีคอิงลิชเวที UN l NEW18 | ฉัน พูด อังกฤษ ไม่ ได้ ภาษา อังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

เป็นไงครับตัวอย่างการ “เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ไว้วันหลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

 

Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  tonamorn.com

Pic – freelabel.net / google image(reusable labels)/  rights to use authorized)

 

Labels

toeic, บทความการเรียนภาษา, เทคนิคเรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ,

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่า

[Update] ตัวอย่าง Letter of Recommendation หรือจดหมายแนะนำ | งาน เรียน ต่อ อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ตัวอย่าง Letter of Recommendation และวิธีการเขียน

หาก ท่านไม่มีเวลาในการเขียนจดหมายแนะนำ Letter of Recommenation (LOR) ทีมงานนักเขียนของ TranslationFind.com พร้อมบริการงานเขียนที่มีคุณภาพให้กับท่านรองรับการบริการ 24/7/365 onlineงานทุกชิ้นเป็นความลับและเป็นข้อมูลส่วนบุคคลรับประกันความพอใจ 100%สามารถส่งรายละเอียดของานของท่านเพื่อสอบถามราคา และระยะเวลาดำเนินการได้ที่อีเมล [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-8314785

พอมาถึงช่วงจังหวะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม หลายคนก็มีทางแยกที่ต้องเลือกทางเดิน บางคนเพิ่งเรียนจบใหม่ ก็ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ บางคนทำงานอยู่แล้ว ก็ต้องการย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่ง ที่มีภาระหน้าที่รับผิดที่สูงกว่า บางแห่งต้องยื่นจดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation หรือ Reference Letter) จากเจ้านายเดิมหรือจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยปกติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครในต่างประเทศมักจะให้จัดทำควบคู่กับการเขียน SOP และ Resume ต้องใช้เอกสารทั้งสามอย่างในการยื่นสมัคร วิธีการเขียน Letter of Recommendation นั้น ก็ไ่ม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก เพียงแต่ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ซึ่งสามารถเขียนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

หลักในการเขียนจดหมายแนะนำ (Letter of Recommendation)

1. ใช้รูปแบบการเขียนคล้ายๆ กับการเขียนจดหมายธุรกิจ ระบุชื่อผู้รับพร้อมที่อยู-

  •  หากทราบชื่อ ควรใช้คำขึ้นต้นว่า “Dear…………”
  •  หากไม่ทราบชื่อ ควรใช้คำขึ้นต้นว่า “Dear Sir/Madam” หรือ “To whom it may concern”

2. เขียนสรุปเกี่ยวกับผู้แนะนำประมาณ 2 บรรทัดสั้นๆ ระบุตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และความสัมพันธ์กับผู้สมัคร

***เนื่องจากต้องการแนะนำผู้สมัคร ดังนั้นผู้รับไม่ต้องการทราบเกี่ยวกับตัวผู้แนะนำมากนัก

3. Paragraph ต่อมา เขียนข้อเท็จจริงที่ทราบเกี่ยวกับผู้สมัคร เช่น ตำแหน่งงาน ภาระหน้าที่ที่ทำในบริษัท ระยะเวลาในการจ้างงาน หากเพิ่งเรียนจบใหม่ ให้ระบุรายวิชา คณะ สาขาที่ผู้สมัครเรียน

4. Paragraph ที่ 3 กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน การทุ่มเทในการทำงาน ความเป็นผู้นำฯลฯ

5. Paragraph ที่ 4 ยกตัวอย่างผลงานของผู้สมัครที่โดดเด่นประมาณ 2-3 ตัวอย่างเพื่อให้ผู้รับมองเห็นภาพ

6. สรุปปิดท้ายด้วยถ้อยคำเชิงบวก และแจ้งเบอร์ติดต่อและอีเมลไว้ด้วย เพื่อให้ผู้รับสามารถติดต่อได้

7. ใช้คำลงท้าย ได้แก่

  •  Yours sincerely ในกรณีที่ทราบชื่อผู้รับ
  •  Yours faithfully ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้รับ

ตัวอย่าง Letter of Recommendation for master degree

นี่เป็นตัวอย่างที่ทีมงานของเราได้เขียนให้กับผู้ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศและได้ผล เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้ปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ในมหาิวิทยาลัยที่ต้องการ 

ตัวอย่าง Letter of Recommendation#1

To Whom It May Concern

It is with great pleasure that I am writing this letter of recommendation for MS. CHOLI, PRAPARAT in support of her application for Merit Scholarship to ABC School of Business, XYZ University. PRAPARAT is an outstanding employee who on a daily basis goes “above and beyond” in her operational support to Ideal Partner Plc. and continuously exceeds the performance standards for her position of Managing Director Assistant.

MS. CHOLI willingly accepts new assignments and offers to help wherever she can. Ideal Partner Plc. is a frenetic environment that presents many competing demands on the staff there. PRAPARAT remains steadfast in her cheerfulness, calmness, and dependability. She is an extraordinary employee and a vital member of the team at Ideal Partner Plc. PRAPARAT has demonstrated excellent managerial and decision-making skills. She is attentive to tasks and works tirelessly to achieve the goals of the company. She is an extremely positive and dependable employee, and performs her duties in an extremely timely and conscientious manner.

I have received various compliments from the many customers that she has assisted as well as her colleagues who rely on PRAPARAT’s direction. Management and personnel at Ideal Partner Plc. and other departments praise her work. PRAPARAT is an innovative self-starter, who rarely needs supervision. She is punctual and typically exceeds expectations. She handles pressure well, and will voluntarily work overtime and take work home to meet a deadline.

See also  Past Simple tense - regular verbs. Sound of -ed words, 3 sounds of -ed rules. ESL teachers videos | กริยาปกติ

Based on her performance, I feel she would be a good candidate for the MBA program. As an employer, I greatly appreciate such an energetic and inquisitive, diligent and clever employee. When she told me her desire to study abroad, I expressed full support and encouraged her to work hard for her goal. As a company managing director, I hereby recommend her to you with self-pride and pledge that she will bring your university a new refreshing atmosphere of researches. I hope you will lend her a helping hand with her application.

MS. PRAPARAT is an invaluable asset to any department, and she would make an intelligent, energetic and hard-working addition to any MBA program. I highly recommend accepting her to your program. If you’d like to discuss her attributes in more detail, please feel free to call 66 2 xxx xxxx or write [email protected] if I can be helpful.

Yours sincerely,

สั่งเขียน Essay >>> ขอราคางานเขียนได้เลยที่นี่ FB Chat หรือที่ Line ID: 0878314785 >>> ตลอด 24 ชั่วโมง


ทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรี มีจริงหรือ?


Exclusive Talk
ตอบปัญหา ทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรี มีจริงหรือไม่?
งานสัมมนาเรียนต่อต่างประเทศ
จัดโดย Interscholarship และ Eduzones.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรี มีจริงหรือ?

รีวิวประสบการณ์เรียน ป.โท ที่อังกฤษ ค่าใช้จ่าย? เรียนยากไหม? ทำงานPart-Timeอะไรดี?


Hello! สวัสดีค่ะ
นี่คือประสบการณ์ชีวิตการเรียนปริญญาโทที่อังกฤษของเราเองงง
ซึ่งค่าใช้จ่าย ประสบการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนอ่ะเนอะ มาแชร์กันได้นะคะ
ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่า Thanks kaa
ig: pdypandy

รีวิวประสบการณ์เรียน ป.โท ที่อังกฤษ ค่าใช้จ่าย? เรียนยากไหม? ทำงานPart-Timeอะไรดี?

[เจาะลึกวีซ่า post-study work visa] เรียนต่ออังกฤษจบแล้วทำงานที่อังกฤษได้นะ | Mango knows it all


เรียนจบแล้วทำงานต่อที่อังกฤษได้อีก2ปี PostStudyWorkVisa
อยากทำงานที่อังกฤษต้องทำยังไง? เงินเดือนดีมั้ย? หางานยังไง?
.
เจาะลึก poststudy work visa ที่จะทำให้น้องๆที่เรียนต่ออังกฤษปี 2021 นี้ สามารถอยู่และทำงานต่อได้อีก 2 ปี
.
Update (January 2021): รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางเข้าประเทศเป็นภายในวันที่ 27 September 2021
============
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เรียนต่ออังกฤษ จากพี่ๆ แมงโก้ได้เลย เพราะเราเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ชั้นนำในประเทศอังกฤษ บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะค้า
โทร 021293313, 0851448808
FB : https://www.facebook.com/mangolearnin…
Twitter : https://twitter.com/mangostudyuk
Line : https://line.me/ti/p/[email protected]
Website : https://www.mangolearningexpress.com/
IG : https://www.instagram.com/mangolearni…
Podcast : https://soundcloud.com/user247928673

[เจาะลึกวีซ่า post-study work visa] เรียนต่ออังกฤษจบแล้วทำงานที่อังกฤษได้นะ | Mango knows it all

เรียนไป ทำงานไป ที่อังกฤษ | #เรียนต่ออังกฤษคิดถึงแมงโก้


เรียนไปทำงานไป in UK! มาดูกันว่านักเรียนไทยไปเรียนต่ออังกฤษทำงาน parttime กันอย่างไรบ้าง 👩‍🍳
.
สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจในเรื่องของการทำงาน parttime ระหว่างช่วงที่ไปเรียนต่อใน UK วันนี้ “น้องโม” และ “น้องป๊อปอาย” จะมาเล่าเรื่องการทำงาน parttime ในร้านอาหารไทยกัน แถมพาไปเที่ยวที่ Suspension Bridge ที่เที่ยวสุดนิยมของเมือง Bristol อีกด้วยย บอกได้เลยว่าน่าสนใจม้ากกก แถมตอนนี้ที่ UK กลับมาใช้ชีวิตกันเกือบเหมือนเดิม 100% แล้วน้าา
.
🇬🇧 เรียนต่ออังกฤษคิดถึง Mango
📲 LINE ID: @mangolearning
📞 021293313
MangoLearningExpress เรียนต่ออังกฤษคิดถึงMango บริการฟรีทุกขั้นตอน เรียนต่ออังกฤษ

เรียนไป ทำงานไป ที่อังกฤษ | #เรียนต่ออังกฤษคิดถึงแมงโก้

พบกับงานเรียนต่ออังกฤษ งานแรกแห่งปี SI-UK University Fair 2020 ฟรีตลอดทั้งงาน


🚩 พบกับงาน เรียนต่ออังกฤษ ครั้งแรกแห่งปี 2020\r
🇬🇧 SIUK University Fair 2020 ฟรี‼ ตลอดทั้งงาน
\r
✔ พูดคุยกับมหาวิทยาลัยดัง UK กว่า 40 แห่ง\r
✔ ทดลองสอบ IELTS ฟรี!\r
✔ สัมมนาหัวข้อดังจาก Top UK University\r
✔ รับข้อมูลทุน และสาขาวิชาเรียนต่อยอดนิยม\r
✔ สมัครเรียนต่อ UK รอบ Sep Intake 2020 ได้ภายในงาน\r
✔ โอกาสรับ offer เรียนต่อทันที\r
\r
📌 ศุกร์ที่ 10 ม.ค. 63\r
🚄 ติด BTS ชิดลม\r
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓\r
รายละเอียด + ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี!\r
✅ https://siuk.link/FtnPnl\r
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

พบกับงานเรียนต่ออังกฤษ งานแรกแห่งปี  SI-UK University Fair 2020 ฟรีตลอดทั้งงาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ งาน เรียน ต่อ อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *