Home » [NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

การเขียนจดหมาย เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ รวมประโยคจำเป็น

รวม เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ตัวอย่าง ประโยค

การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that …

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ

With + noun, subject + verb …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา

การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว

– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …

การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

– … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

– … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …

การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง

การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค

– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

– It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …

– There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

การแสดงความขอบคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I would like to take this opportunity to express my most heartfelt appreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน

การแนบไฟล์ แนบข้อมูล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

See also  [NEW] 35 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิด | ประสบการณ์ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย

การบอกความคืบหน้าของงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process of decorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน

– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …

การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ

– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้

– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …

การตอบแทนในโอกาสถัดไป

– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.

ประโยคแสดงการเห็นด้วย

– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.

การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี

– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.

การร้องเรียน บ่น ตำหนิ

– I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

– I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

– I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น

การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ

– I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

– I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ

การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง

ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้

– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

เป็นไงครับตัวอย่างการ “เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ” อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ ไว้วันหลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้

(บทความนี้เป็นบทความที่ได้รับการเผยแพร่ซ้ำ ด้วยความน่าสนใจของบทความ มีจุดประสงค์เพื่อทางการศึกษา ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆเกี่ยวข้องกับบทความนี้)

 

Credit: บทความเผยแพร่ซ้ำและขอขอบคุณเนื้อหาจาก  tonamorn.com

Pic – freelabel.net / google image(reusable labels)/  rights to use authorized)

 

Labels

toeic, บทความการเรียนภาษา, เทคนิคเรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ,

เรียนต่อ, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่า

[Update] คุยภาษาอังกฤษผ่านโทรศัพท์ แบบ Easy สำหรับคนทำงาน | หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ถ้าคุณเป็นคนทำงานที่ต้องติดต่องานผ่านทางโทรศัพท์อยู่บ่อย ๆ เช่น งาน Call Center พนักงานต้อนรับ หรือทำงานในตำแหน่งที่ต้องคุยกับลูกค้า หรือประสานงานต่าง ๆ บางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคุยโทรศัพท์กับชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ แล้วถ้าคุณไม่ถนัดการคุยงานผ่านโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษล่ะ? แปลว่าคุณไม่พร้อมจะทำงานในตำแหน่งเหล่านี้อย่างนั้นเหรอ? คำตอบคือไม่ใช่! มันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้ทำงานในบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แต่คุณต้องไม่ลืมเช่นกันว่าทักษะทางด้านภาษาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทต่าง ๆ มองหาจากพนักงานโดยเฉพาะในยุคนี้ 

 

ยังไงก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องกังวลหรือสงสัยในความสามารถของตัวเองมากเกินไป ในเมื่อของแบบนี้มันฝึกฝนกันได้ JobThai จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณด้วยวิธีการคุยโทรศัพท์ในสถานการณ์พื้นฐานที่คนทำงานอาจต้องเจอ 

 

JADOH Learning แอปฯ ฝึกภาษาอังกฤษแบบใหม่ สนุก ได้ศัพท์จริง ดาวน์โหลดได้แล้ว! 

iOS

Android

 

เมื่อ Amy พนักงานประจำ JADOH Learning Center ได้รับโทรศัพท์ติดต่องานจาก Oli จะเป็นยังไงลองตามไปดู 

 

At JADOH Learning Center…

Amy: Good afternoon, JADOH Learning Center, how can I help?
Oli: Hello, could I speak to Anna Gilbert, please?

Amy: Who’s calling, please?

See also  [Update] 25 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า โกหก – หลอกลวง – โกง | for ever แปลว่า - NATAVIGUIDES

Oli: My name is Oli Redman and I’m calling concerning a proposal which Ms.Anna sent to me. 

Amy: One moment, please. 

Amy: I’m afraid she’s not available right now. Would it be alright for her to call you back in 30 minutes? 

Oli: Yes, that would be fine.
Amy: Does she have your number? 

Oli: Yes, she called me yesterday, so she must have it. 

Amy: That’s fine. She will call you in 30 minutes or so. Is there anything else I can do for you?

Oli: No, that’s all. Thanks for your help. 

Amy: You’re welcome. Thanks for calling and have a nice day.
Oli: And to you. 

 

Oli ตั้งใจโทรมาเพื่อคุยเรื่องงานกับ Anna Gilbert แต่คนที่รับสายคือ Amy และเมื่อเช็กคิวของ Anna แล้วเห็นว่าเธอยังไม่สะดวกคุยในตอนนี้ Amy จึงเสนอว่าจะให้ Anna โทรกลับไปหา Oli ในภายหลัง ซึ่งบทสนทนานี้มีการหยิบยกคำและประโยค Basic ที่น่าสนใจขึ้นมาใช้มากมาย ดังนี้ 

 

การทักทาย แนะนำตัว และการเสนอความช่วยเหลือ

สิ่งแรกที่ควรทำหลังจากยกหูโทรศัพท์คือการกล่าวทักทายสักเล็กน้อย เพื่อความสุภาพควรใช้ประโยคเต็ม เช่น Good morning / Good afternoon / Good evening ตามช่วงเวลาของวัน หลีกเลี่ยงการใช้คำสั้น ๆ อย่าง Hi! หรือ Hey! กับคนที่คุณไม่รู้จัก 

 

เพื่อให้คู่สนทนามั่นใจว่าเขาไม่ได้โทรผิด คุณสามารถบอกกับเขาได้ว่าที่นี่คือที่ไหนหรือบริษัทอะไร เช่นในตัวอย่างที่บอกว่าที่นั่นคือ JADOH Learning Center หรือถ้าในกรณีที่เป็นเลขาฯ รับสายแทนหัวหน้าก็พูดชื่อหัวหน้าของคุณได้เลย เช่น Anna Gilbert’s office 

 

นอกจากนั้นเพิ่มความเป็นมืออาชีพด้วยการถามถึงเรื่องสาเหตุที่เขาโทรมา โดยใช้ประโยค “How can I help you?” ต่อท้าย 

 

การขอพูดสายกับคนที่ตั้งใจโทรหา

จากตัวอย่าง Oli ขอพูดสายกับ Anna Gilbert โดยใช้ประโยคว่า “Could I speak to Anna Gilbert, please?” เพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตคุณต้องกลายเป็นฝ่ายโทรติดต่องานซะเองก็สามารถเอาประโยครูปแบบนี้ไปใช้ได้เลย และเพื่อความสุภาพอย่าลืมเติมคำว่า Please ต่อท้ายประโยคด้วยนะ 

การถามว่าใครกำลังพูดสายอยู่

ถ้าคู่สนทนาของคุณลืมแนะนำตัว และคุณต้องการรู้ว่าเขาเป็นใคร การถามชื่อด้วยประโยคว่า “Who’s this?” อาจจะไม่ค่อยเป็นทางการสักเท่าไหร่ แนะนำให้ถามอย่างสุภาพว่า “Who’s calling, please?” หรือจะใช้ประโยค “May I ask who’s calling, please?” หรือ “Who should I say is calling?” ก็จะสุภาพขึ้นไปอีก 

 

อีกฝ่ายอาจตอบว่า “My name is…” แล้วตามด้วยชื่อของเขา แต่ถ้าคุณกับเขาเคยร่วมงานกันหรือเคยพบเจอกันมาก่อนแล้ว เขาอาจใช้คำว่า “This is…” แล้วตามด้วยชื่อของเขาไปเลยเพื่อลดความเป็นทางการ 

 

การเกริ่นเข้าประเด็น 

จากตัวอย่าง Oli ใช้ประโยค “I’m calling concerning …” เพื่อเกริ่นเข้าเรื่องที่ต้องการพูดคุย นอกจากประโยคนี้แล้ว คุณอาจใช้รูปประโยคที่คล้ายกันอย่างเช่น “I’m calling regarding …” / “I’m calling in regard to…” / “I’m calling about…” / “I would like to ask about…” ได้เช่นกัน 

 

การแจ้งกรณีไม่สะดวกรับสาย และเสนอทางเลือกอื่น 

เนื่องจาก Anna ยังไม่สะดวกคุยในตอนที่ Oli โทรเข้ามา  Amy ที่เป็นคนรับโทรศัพท์เลยต้องบอกกับ Oli ว่า “I’m afraid she’s not available right now.” คำว่า “I’m afraid…” ในที่นี้หมายถึง “ฉันเกรงว่า…” ซึ่งช่วยให้ทั้งประโยคฟังดูนุ่มนวลขึ้น 

 

นอกจากนั้น Amy ยังเสนอทางออกว่าจะให้ Anna โทรกลับในอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ด้วยการถาม Oli ว่า “Would it be alright for her to call you back in 30 minutes?”  Oli ที่ได้ยินข้อเสนอแล้วก็สะดวกรอรับโทรศัพท์จึงตอบตกลงอย่างสุภาพว่า “That would be fine.” ซึ่งสามารถใช้คำว่า “That would be alright.” ได้เช่นกัน 

 

คุยให้เนี้ยบยันวางสาย

เมื่อคุยจนเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายแล้ว ในฐานะคนรับเรื่อง อย่าลืมถามอีกฝ่ายว่าต้องการให้เราช่วยอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ด้วยประโยคว่า “Is there anything else I can do for you?”  ถ้ามี อีกฝ่ายอาจตอบ “Yes, there is.” ก่อนระบุเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่มีแล้วเขาอาจตอบว่า “No, that’s all. Thanks for your help.” 

 

เมื่ออีกฝ่ายกล่าวขอบคุณ Amy จึงตอบกลับว่า “You’re welcome. Thanks for calling and have a nice day.” เป็นการกล่าวลาที่สุภาพ หรือคุณจะกล่าว Goodbye ลงท้ายเพื่อเป็นการจบบทสนทนาก็ได้เช่นกัน 

 

 

เมื่อคุณทำงานเป็น Call Center พนักงานต้อนรับ ยังไงคุณก็ต้องเจอกับ “การโอนสาย” ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนเลย ลองไปดูตัวอย่างจาก Jane พนักงานต้อนรับของ JADOH Company พร้อม ๆ กัน 

 

At JADOH Company…

Jane: Good morning. This is JADOH Company, Jane speaking. How may I help you? 

William: Hello, I need to talk to Somying with regards to the proposal she sent over yesterday. I have a few points that need to be clarified. I need to calm myself down. 

Jane: Pardon me. Would you mind speaking a bit slowly, please?

William: Can I speak to Somying with regards to the proposal she sent over yesterday. I had a few points that need to be clarified. 

Jane: Certainly. May I have your name please? 

William: This is William. 

Jane: From which company, please? 

William: International Gem & Jewelry Show company. 

Jane: Thank you, Mr. William from International Gem & Jewelry Show company. Excuse me, who do you want to speak to, please? 

William: Somying. 

Jane: Which department, please? 

William: I guess Sales & Marketing. 

Jane: Duly noted. I’ll connect you with Somying now.

Jane: May I place you on hold for a second?

William: Yes. Thank you. 

 

ขอให้พูดช้าลง เมื่อฟังไม่ทัน

จากบทสนทนา William โทรมาที่ JADOH Company ด้วยเรื่องด่วนและน่าจะพูดไวมากจน Jane ฟังไม่ทัน ดังนั้นถ้ามีประโยคไหนในบทสนทนาที่คุณจับใจความไม่ได้เพราะอีกฝ่ายพูดไวจนเกินไป คุณสามารถใช้ประโยค “Would you mind speaking a bit slowly, please?” แบบที่ Jane ใช้เพื่อขอให้อีกฝ่ายพูดช้าลงได้ 

See also  วิธีการวางแผนในการทำธุรกิจ 2020 | การวางแผนการตลาด | Nataviguides

 

แจ้งอีกฝ่ายว่าเรากำลังโอนสาย

ก่อนจะโอนสายต่อไป คุณควรแจ้งคู่สนทนาของคุณทุกครั้งว่าคุณกำลังจะทำการโอนสายไปยังใคร อย่างที่เห็นในตัวอย่างว่า “I’ll connect you with Somying now”. หรือคุณจะเปลี่ยนมาใช้คำว่า Immediately ที่แปลว่า “ในทันที” แทนคำว่า Now ก็ได้ ถ้าคุณรู้สึกว่าน้ำเสียงของคู่สนทนาฟังดูร้อนใจจริง ๆ  

 

ถ้าคุณอยากพูดออกมาให้เป็นเชิงขออนุญาตโอนสายต่อ แนะนำให้ใช้ประโยคว่า “Can I transfer you now?” หรือ “Could I transfer you now?” แล้วรอให้อีกฝ่ายตอบรับ 

 

ขอให้อีกฝ่ายถือสายรอ

คนบางคนไม่ชอบการรอสาย เพราะเป็นเหมือนการรอคอยที่ไม่รู้ว่าจุดหมายอยู่ตรงไหน และอาจทำให้เกิดความรำคาญใจขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อคุณจำเป็นต้องให้ใครสักคนถือสายรอ แนะนำให้ใช้ประโยคว่า “May I place you on hold for a second?”  เป็นการพูดเชิงขออนุญาตให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขาเป็นคนตัดสินใจที่จะรอสายเอง และต้องรอให้เขาตอบตกลงก่อนถึงจะพักสายได้ 

 

คุณจะใช้ประโยคว่า “Would you mind waiting on hold for a moment?” หรือใช้ประโยคที่สั้นลงว่า “Would you mind holding?” แทนก็ได้ ซึ่งรูปประโยค “Would you mind…” จะเป็นการถามว่าเขาโอเคไหมที่จะรอสาย เพราะฉะนั้นการยินยอมของคู่สนทนาจะออกมาในรูปแบบประโยคปฏิเสธ เช่น “No, not at all.” ซึ่งประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ยอมรอโอนสาย แต่หมายความว่าเขาไม่ว่าอะไรถ้าจะให้เขาถือสายรอสักครู่

 

ในระหว่างทำการโอนสายทุกครั้ง อย่าลืมบอกคนที่จะโอนสายไปให้ให้เขารู้ว่ามีคนติดต่อธุระเข้ามา และคุณกำลังโอนสายไปเพื่อให้เกิดความลื่นไหลของบทสนทนา อย่างในสถานการณ์นี้ระหว่างที่ William กำลังถือสายรอ Jane สามารถสลับสายไปโทรแจ้ง Somying ได้แบบเร็ว ๆ ว่า William คือใคร ติดต่อมาจากไหน ด้วยเรื่องอะไร เมื่อสายของ William ไปถึง Somying เธอจะได้คุยต่อได้ทันที 

 

JobThai Mobile Application หางานที่ถูกใจได้เพียงปลายนิ้ว 

iOS

Android

Huawei AppGallery

 

การติดต่องานผ่านทางโทรศัพท์มีความพิเศษตรงที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ยินเสียงของกันและกัน เป็นจุดเด่นที่เปรียบเสมือนดาบสองคมเพราะถ้าคุณรู้จักใช้น้ำเสียงที่ดี สุภาพน่าคุย อีกฝ่ายก็จะมีภาพจำต่อองค์กรของคุณออกมาดี แต่ถ้าคุณใช้น้ำเสียงกระแทกกระทั้น อาจจะด้วยความเคยชินหรือความไม่ตั้งใจก็ตาม อาจสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีให้กับบริษัทได้ เพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ให้ดี และเราหวังว่าทั้ง 2 สถานการณ์ตัวอย่างที่เอามาฝากจะช่วยให้คุณคุยติดต่องานเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์ได้คล่องขึ้น 

 

 

 

JobThai Official Group

Public group · 200,000 members

Join Group

 

 

ที่มา:

JADOH Learning

setupmyhotel.com

merriam-webster.com

virtualpbx.com

ajar.id

Kantola Training Solutions (Youtube)

English Lessons by Cloud English (Youtube)


500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 1/4


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน ฟรี
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDFirtKulNk9TP14p0TWjl7bs84Ow1aC
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 1/4

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน EP.2
https://youtu.be/wPZ2j_MFfKA
50 ประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดบ่อยมากในการสนทนา
https://youtu.be/tDYt8ZXOsrI
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกพูดจากประโยคง่ายๆ และพื้นฐานๆที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงเป็นประโยคและเข้าใจความหมายไปด้วยจะช่วยให้เราสามารถนำประโยคเหล่านั้นไปใช้งานในสถานการณ์จริงและรู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ วันนี้ผมรวบรวมเอาประโยคที่พื้นฐานที่สุดมาให้ทุกคนได้ฝึกฝนกัน จริงๆยังมีมากกว่านี้แต่ 50 ประโยคเริ่มต้นนี้ถ้าฝึกพูดจนชินแล้วเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบทเลยทีเดียว
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกพูดอังกฤษ
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: [email protected]
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


วีดีโอสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ มาพร้อมกับรูปสัตว์ คำอ่าน คำแปล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ – คิดถึง【Official Audio】


\”คิดถึง\” หนึ่งเพลงซึ้งจากเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิต ขวัญใจชาวไทยทุกคน พี่ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
【เนื้อเพลง】
เสียงคลื่นซัดสาด
มองเห็นไกลสุดขอบฟ้า
มีทะเลทุกเวลา
แต่บางทีไม่มีเธอ

คลื่นซัดหาฝั่ง
เหมือนใจร่ำคร่ำครวญหา
จากกันไปตามเวลา
จากกันให้เธอสุขใจ

แต่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
ฉันพร่ำบอกให้เธอเข้าใจ
เพราะรักจริงจริง รักคือการให้
ฉันให้เธอ

จะมีใครบ้างหนอ ที่พอเห็นใจ
ความรักสับสนในใจเสมอ
ถึงคร่ำครวญหา กลับมาเหมือนเคย
แต่พอเจอเธอต้องยิ้ม สุขใจ
ขอเพียงแต่ให้เธอสบาย เท่านั้นก็พอ

(,)

ฉันคิดถึงเธอ ไม่อาจบอกกับใครเขา
อยู่กับใจของตัวเรา
อยู่ในความคำนึงผู้เดียว
ฉันคิดถึงเธอ
【 ช่องทางติดตามข่าวสาร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 】
Facebook ► http://www.facebook.com/pupongsitofficial
Instagram ► http://instagram.com/pupongsitofficial
LINE ► @PuPongsitOfficial หรือ http://line.me/ti/p/%40pupongsitofficial
TikTok ► https://vt.tiktok.com/ZSJBeAeu5/

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คิดถึง【Official Audio】

สุทธิชัย หยุ่น มหกรรมการสนทนา THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 | Executive Espresso EP.290


เหลืออีกแค่เพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น งานเสวนาใหญ่ประจำปี THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 ก็จะเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเราจัดงานฟอรัมนี้ไปทำไม มีเซกชันไหนที่น่าสนใจบ้าง เคน นครินทร์ จึงถือโอกาสสุดพิเศษ เปลี่ยนตัวเองจากผู้สัมภาษณ์ เป็น ‘ผู้ถูกสัมภาษณ์’ ในรายการ Suthichai live ของคุณสุทธิชัย หยุ่น เพื่อตอบคำถามที่ว่า ทำไมคุณถึงควรจะเข้าร่วมงามฟอรัมนี้ และห้ามพลาดเด็ดขาด
และพิเศษ! คุณสุทธิชัย หยุ่น จะมาร่วมเป็นโมเดอเรเตอร์พิเศษในงานฟอรัมแห่งปี THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021: The Great Reform: Thailand’s Tipping Point for a Sustainable Future ประจำปีนี้ด้วย ตัวงานจัดเต็ม 3 วัน 20 วงเสวนา และกว่า 50 สปีกเกอร์ในแบบ Virtual Conference
📌 Early Bird (บัตร 3 วัน) ราคาลดพิเศษ 2,500 บาท เริ่มจำหน่ายแล้ววันนี้ 20 พฤศจิกายน 2564
📌 สามารถใช้ในการรับชมงานย้อนหลังได้ 3 เดือน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ https://www.thaiticketmajor.com/seminar/thestandardeconomicforum2021.html
———————————————
Time index
00:00 Start
00:46 เกริ่นนำ
02:00 ทำไมคุณถึงห้ามพลาดงานเสวนา THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021?
22:26 ความตั้งใจและการต่อยอดของเวทีเสวนา THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021
26:11 ‘ความพิเศษ’ เวทีจุดยืนไทยบนจุดเปลี่ยนขั้วอำนาจโลก
31:49 ปฏิรูปราชการ: สร้างหรือถ่วงความเจริญ เวทีที่รัฐบาล ราชการ ต้องฟัง!
34:42 อนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอยู่ในมือใคร?
36:00 3 วัน มหกรรมปัญญาและการสนทนา
40:35 สนใจเข้าร่วมงานต้องทำอย่างไร?
———————————————
ติดตาม The Secret Sauce ในช่องทางอื่นๆ
Spotify http://bit.ly/tssspotify
Apple Podcasts http://bit.ly/tssapple
Google Podcasts http://bit.ly/tssggpod
PodBean http://bit.ly/tsspodbean
Website http://bit.ly/webtss
Facebook https://www.facebook.com/TheSecretSauceTH
Facebook Group https://www.facebook.com/groups/643054436428079

ExecutiveEspresso TheSecretSauce TheStandardPodcast TheStandardCo TheStandardTH TheStandardEconomicForum2021 ปฏิรูปประเทศไทย

สุทธิชัย หยุ่น มหกรรมการสนทนา THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2021 | Executive Espresso EP.290

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ หาความรู้เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.