Home » [NEW] รวมประโยคการใช้ been ทั้งหมด 9 Tense | have has v3 – NATAVIGUIDES

[NEW] รวมประโยคการใช้ been ทั้งหมด 9 Tense | have has v3 – NATAVIGUIDES

have has v3: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

รวมประโยคการใช้ been มีทั้งหมด 9 Tense
– Present perfect Passive S + have/has+ been + V3
– Present perfect continuous Active S + have/has + been + Ving
– Present perfect continuous Passive S + have/has + been + being + V3

– Past perfect Passive S + had + been + V3
– Past perfect continuous Active S + had + been + Ving
– Past perfect continuous Passive S + had + been + being + V3

– Future perfect Passive S + will + have been + V3
– Future perfect continuous Active S + will have + been + Ving
– Future perfect continuous Passive S + will have + been + being + V3


ตัวอย่างประโยค Tense ทั้ง Acitve และ Passive Voice ที่ใช้ been
– I have been misunderstood.
ฉันโดนเข้าใจผิด

– Our car had been towed away.
รถของเรา ถูกลากจูงออกไป

– All the votes have been counted.
คะแนนทั้งหมดได้รับการนับแล้ว

– She’s been skipping lessons all year.
เธอข้ามบทเรียนมาทั้งปี

– She sounded like she’d been crying.
ฟังดูแล้วเหมือนเธอกำลังร้องไห้

– There had been a heavy fall of snow.
หิมะตกลงมาอย่างหนัก

– The telephone wires had been cut.
สายโทรศัพท์นั้นถูกตัดแล้ว

– Alex has always been a bit of a rebel.
อเล็กซ์เป็นคนหัวดื้อนิดหน่อย

– She is the girl I’ve been dreaming of.
เธอเป็นผู้หญิงที่ผมฝันถึงมานาน

– Has anything been taken (= stolen)?
มีสิ่งใดถูกนำไป (= ถูกขโมย)

– Lately, I’ve been spending a lot of money.
ช่วงนี้ฉันใช้จ่ายเงินเยอะ

– Jane’s been stung. She’s going into shock.
เจนถูกผึ้งต่อย เธอกำลังจะช็อค

– Have you ever been struck by lightning?
คุณเคยถูกฟ้าผ่าไหม

– I’ve been working in the garden all day.
ฉันทำงานในสวนมาทั้งวัน

– I suddenly realized that I’d been tricked.
ฉันรู้ทันทีว่าฉันถูกหลอก

– He has been battling against the illness.
เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วย

– I broke the vase I had been dusting.
ฉันทำแจกันแตก ก็เลยต้องเช็ดฝุ่นเศษแจกัน

– He’s been a cripple since the car accident.
เขาเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์

– Have you ever been into a forbidden area?
คุณเคยเข้าสถานที่ต้องห้ามหรือเปล่า

– His life has been wrecked by the tragedy.
ชีวิตของเขาพังทลายลงด้วยโศกนาฏกรรม

– The truck had been burning for some time.
รถบรรทุกถูกไฟไหม้มาระยะหนึ่งแล้ว

– The town has been wrecked by the bombing.
เมืองถูกทำลายโดยการทิ้งระเบิด

– Her hair had been squashed down by her hat.
ผมของเธอถูกหมวกกดแบน

– All her possessions had been taken from her.
สมบัติทั้งหมดของเธอถูกพรากไปจากเธอ

– This man has been let go.
ชายคนนี้โดนไล่ออก(let go = fired = โดนไล่ออก)

– The morning mail has just been delivered.
จดหมายตอนเช้าได้ถูกส่งไปแล้ว

– The company had been very badly managed.
บริษัท มีการจัดการที่แย่มาก

– This area has been mined for over 300 years.
พื้นที่นี้ถูกขุดมานานกว่า 300 ปีแล้ว

– All sale items have been heavily discounted.
สินค้าทุกรายการ ลดราคาลงมาก

– He’s been in jail for three months already.
เขาติดคุกมาสามเดือนแล้ว

– The list of winners has just been released.
รายชื่อผู้ชนะได้รับการเผยชื่อแล้ว (เผย)

– By Sunday, electricity had been restored.
ภายในวันอาทิตย์ ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้ปกติ

– Nobody has yet been designated as the leader.
ยังไม่มีใครถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ

– Asia’s economy has been crippled by inflation.
เศรษฐกิจของเอเชียได้รับความเสียหายจากภาวะเงินเฟ้อ

– Have you been watching the election campaign?
คุณเคยดูรณรงค์การเลือกตั้งหรือเปล่า

– A load of food had been trodden into the carpet.
อาหารจำนวนหนึ่งถูกเหยียบลงบนพรม

– The rule has been abrogated by mutual consent.
กฎถูกยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน

– The house had been severely damaged by fire.
บ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากไฟไหม้

– The road has been dug up in order to lay cables.
ถนนถูกขุดขึ้นเพื่อวางสายเคเบิล

– He’s been banned from driving for six months.
เขาถูกห้ามขับรถเป็นเวลาหกเดือน

– She has been designated to organize the meeting.
เธอได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม

– I’ve been practising hard for the piano recital.
ฉันฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อการแสดงเปียโน

– He’s been acting strangely ever since his mom died.
เขาแสดงท่าทางแปลก ๆ นับตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิต

– Has the news been communicated to the staff yet?
มีการแจ้งข่าวให้พนักงานทราบหรือไม่

– He had been shot in the back while trying to escape.
เขาถูกยิงที่หลังขณะพยายามหลบหนี

– There has been a great improvement in her work.
มีการปรับปรุงที่ดีในการทำงานของเธอ

– He ought not to have been licensed to fly a plane.
เขาไม่ควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องบิน

– The bottom of the water tank had been punctured.
ด้านล่างของถังเก็บน้ำถูกเจาะ

– Our exam has been postponed until next Monday.
การสอบของเราถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันจันทร์หน้า

– The fox cub had been pecked to death by crows.
ลูกสุนัขจิ้งจอกถูกจิกตายโดยฝูงกา

– I own that I have not been working very hard.
ฉันยอมรับว่า ฉันไม่ได้ทำงานหนักมาก

– The police have been observing his movements.
ตำรวจเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของเขา

– She knew she’d been tricked, but it was too late.
เธอรู้ว่าเธอถูกหลอก แต่มันก็สายเกินไป

– The poem would have been better if it rhymed.
บทกวีน่าจะดีกว่านี้ ถ้ามันคล้องจองกัน

– A lot of money has been committed to this project.
เงินจำนวนมากถูกกำหนดมาเพื่อโครงการนี้

– I’ve been saving all year to pay for our holiday.
ฉันเก็บหอมรอมริบตลอดทั้งปีเพื่อจ่ายสำหรับวันหยุดของเรา

– He has been associated with some dubious characters.
เขาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่น่าสงสัย

– What have you been doing today, anything interesting?
วันนี้คุณทำอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง

– A hundred miles of new railway track have been laid.
มีการวางรางรถไฟใหม่หลายร้อยไมล์

– I went to Paris last summer. Have you ever been there?
ฉันไปปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม

– He later confessed that he had been involved in the attack.
ภายหลังเขาสารภาพว่าเขามีส่วนร่วมในการโจมตี

– The date of the court case has not yet been determined.
วันพิจารณาคดีของศาล ยังไม่ได้กำหนด

– Police said that the child had been beaten with a stick.
ตำรวจบอกว่าเด็กถูกทุบตีด้วยไม้

– Many buildings and cars had been damaged in the blast.
อาคารและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการระเบิด

– Half the world’s rainforests have already been destroyed.
ป่าฝนครึ่งหนึ่งของโลกถูกทำลายไปแล้ว

– For ten years he has been fighting to prove his innocence.
เป็นเวลาสิบปีที่ เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา

– A suspect has been detained by the police for questioning.
ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ

– The press had been deliberately excluded from the event.
สำนักข่าวนั้นถูกกันออกจากงาน โดยเจตนา

– These costs have been excluded from our calculations.
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในการคำนวณของเรา

– Security cameras have been installed in the city centre.
กล้องรักษาความปลอดภัยถูกติ้ดตั้งไว้ในใจกลางเมือง

– Two people have been critically injured in an accident.
คนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ

– Two of the suspects have been identified by witnesses.
ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกระบุโดยพยาน (ชี้ตัว)

– He revealed that he had been in prison twice before.
เขาเปิดเผยว่าเขาเคยถูกจำคุกสองครั้งก่อนหน้านี้

– The minister had been invited to tour the new factory.
รัฐมนตรีได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่

– Scientists have been trying to solve this puzzle for years.
นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้มาหลายปีแล้ว

– New discoveries have been made that support his theory.
มีการค้นพบใหม่ที่สนับสนุนทฤษฎีของเขา

– Copper has been mined here since the sixteenth century.
ทองแดงถูกขุดมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก

– We may never know what motivated him to kill his wife.
เราอาจไม่มีทางรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้เขาฆ่าภรรยาของเขา(แรงจูงใจ)

– He has been with the club since it was first formed in 1972.
เขาอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1972

– Talks between the two countries have now been suspended.
การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศถูกระงับชั่วคราว

– I haven’t been informed as to whether he’s coming or not.
ฉันไม่ได้รับแจ้งว่าเขากำลังจะมาหรือไม่

– She’s been supporting herself since she was 18 years old.
เธอช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่อายุ 18 ปี

– The protest may have been timed to embarrass the President.
การประท้วงนั้น อาจมีการกำหนดเวลา เพื่อทำให้ประธานาธิบดีอับอาย

– The vaccine has been licensed by the US Food and Drug Adminis.
วัคซีนได้รับอนุญาตจากองค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา

– Clothes and blankets have been distributed among the refugees.
มีการแจกจ่ายเสื้อผ้าและผ้าห่มในหมู่ผู้ลี้ภัย

– He had been disqualified from driving on three previous occasions.
เขาเคยถูกตัดสิทธิ์จากการขับรถสามครั้งก่อนหน้านี้

– Thais were very disappointed and felt like they had been ripped off.
คนไทยรู้สึกผิดหวังมาก และเหมือนถูกหลอก

– Two suspects have been detained by the police for questioning.
ผู้ต้องสงสัยสองคน ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ

– Knowledge in the field of genetics has been developing very rapidly.
ความรู้ในด้านพันธุศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก

– They had been shocked to hear that the hospital was closing down.
พวกเขาตกใจเมื่อได้ยินว่าโรงพยาบาลปิดตัวลง

– There has been a marked increase in trade between East and West.
มีการค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ระหว่างตะวันออกและตะวันตก

– Some of the people queuing for tickets had been there since dawn.
บางคนที่เข้าคิวรอซื้อตั๋วมาตั้งแต่เช้า

– A: He’s been married three times. B:Oh, really? I didn’t know that!
A: เขาแต่งงานมาสามครั้งแล้ว B: โอ้จริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องนั้น!

See also  [NEW] เคล็ดลับเรียนเก่ง และทำอย่างไรให้จำได้ดีขึ้น | วิธีเรียนเก่ง ความจําดี - NATAVIGUIDES

– She realized she’d been fooling herself – he didn’t really love her at all.
เธอรู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเขาไม่ได้รักเธอเลย

– I think you’d better tell me exactly what’s been going on around here.
ฉันคิดว่าคุณควรบอกฉันอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่

– Three American journalists have been kidnapped by political extremists.
นักข่าวชาวอเมริกันสามคน ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง

– It’s been raining for 3 days straight. I wonder when it will stop raining.
ฝนตกติดต่อกัน 3 วันแล้ว ฉันสงสัยว่ามันจะหยุดฝนตกเมื่อไหร่

– A: Why are you so busy? B: I’ve been procrastinating for a long time.
A: ทำไมคุณยุ่งมากล่ะ B: “ฉันผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้ว

– She has been acclaimed for her leading roles in both theatre and film.
เธอได้รับการยกย่องจากบทบาทนำในละครเวทีและภาพยนตร์

– We’ve been kept awake all night by the noise.
เราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตลอดคืนโดยเสียงรบกวน/ เรานอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวน

– I think I’m getting a cold or flu – I’ve been coughing and sneezing all day.
ฉันคิดว่าฉันเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ – ฉันเคยไอและจามมาทั้งวัน

– He had been deceived by a young man claiming to be the son of a millionaire.
ชายหนุ่มถูกหลอกโดยอ้างว่าเป็นบุตรชายของเศรษฐี

– The driver, who had been taking drugs, crippled the young woman for life.
คนขับที่เสพยาเสพติดทำให้หญิงสาวพิการตลอดชีวิต

– The judges decided to exclude evidence which had been unfairly obtained.
ผู้พิพากษาตัดสินใจที่จะไม่รวมหลักฐานที่ได้รับอย่างไม่เป็นธรรม

– I slit along the seam of the cardboard wrapper where it had been taped over.
ฉันกรีดไปตามรอยแยกของกระดาษแข็งที่ติดทับด้วยเทปกาว

– Both politicians have been closely associated with the movement for some time.
นักการเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้ว

– One woman claimed that she had been sexually harassed by a male manager.
ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้จัดการชาย

– The heating system has been programmed to maintain a constant temperature.
ระบบทำความร้อนได้รับการตั้งโปรแกรมให้รักษาอุณหภูมิคงที่

– We have been battling for years with very little resources to get something done.
เราต่อสู้กับหลายปี ซึ่งมีทรัพยากรน้อยมากที่จะทำอะไรให้เสร็จ

– The government’s reputation has already been harmed by a series of scandals.
ชื่อเสียงของรัฐบาลได้รับความเสียหายจากเรื่องอื้อฉาวมากมาย

– The crime appears to have been motivated by hatred.
อาชญากรรมดูเหมือนว่าได้รับแรงจูงใจจากความเกลียดชัง( motivate = แรงจูงใจให้กระทำ)

– If your house has been burgled, you shouldn’t touch anything until the police arrive.
หากบ้านของคุณถูกย่องเบา คุณไม่ควรแตะต้องสิ่งใดจนกว่าตำรวจจะมาถึง

– The exhibition has been timed to coincide with the publication of her new book.
นิทรรศการได้รับการกำหนดเวลา ให้ตรงกับการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ของเธอ

– Federal agents knew the family had been sheltering criminals in their home.
ตัวแทนของรัฐบาลกลาง รู้ว่าครอบครัวนั้นได้ปกปิดซ่อนตัวอาชญากรไว้ในบ้านของพวกเขา (ปกปิด)

– Certain chemicals have been banned because of their damaging effect on the environment.
สารเคมีบางชนิดถูกแบนเนื่องจากมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

– They haven’t been arrested although they just attack citizens in front of the riot police.
พวกเขาไม่ได้ถูกจับกุมแม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายประชาชนต่อหน้าตำรวจปราบจลาจล

– A: Do you know how much they are paying her?
B: I don’t know. But I bet it must have been a good offer, or she wouldn’t have accepted it.
A: คุณรู้ไหมว่าพวกนั้นจ่ายเงินให้เธอเท่าไหร่
B: ฉันไม่รู้ แต่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นข้อเสนอที่ดีแน่ๆ ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ยอมรับข้อเสนอหรอก

– He had been trying to rescue a young woman from an arranged marriage to an elderly relative.
เขาพยายามช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง จากการแต่งงานที่จัดให้กับญาติผู้สูงอายุ

– The photo shows a triad is smoking in front of police after attacking others. He has not been arrested!
ภาพนี้แสดงกลุ่มคนมือที่สาม กำลังสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจหลังจากโจมตีผู้อื่น เขาไม่ได้ถูกจับกุม!

– Present perfect Passive S + have/has++ V3- Present perfect continuous Active S + have/has ++ Ving- Present perfect continuous Passive S + have/has ++ being + V3- Past perfect Passive S + had ++ V3- Past perfect continuous Active S + had ++ Ving- Past perfect continuous Passive S + had ++ being + V3- Future perfect Passive S + will + have+ V3- Future perfect continuous Active S + will have ++ Ving- Future perfect continuous Passive S + will have ++ being + V3- I havemisunderstood.ฉันโดนเข้าใจผิด- Our car hadtowed away.รถของเรา ถูกลากจูงออกไป- All the votes havecounted.คะแนนทั้งหมดได้รับการนับแล้ว- She’sskipping lessons all year.เธอข้ามบทเรียนมาทั้งปี- She sounded like she’dcrying.ฟังดูแล้วเหมือนเธอกำลังร้องไห้- There hada heavy fall of snow.หิมะตกลงมาอย่างหนัก- The telephone wires hadcut.สายโทรศัพท์นั้นถูกตัดแล้ว- Alex has alwaysa bit of a rebel.อเล็กซ์เป็นคนหัวดื้อนิดหน่อย- She is the girl I’vedreaming of.เธอเป็นผู้หญิงที่ผมฝันถึงมานาน- Has anythingtaken (= stolen)?มีสิ่งใดถูกนำไป (= ถูกขโมย)- Lately, I’vespending a lot of money.ช่วงนี้ฉันใช้จ่ายเงินเยอะ- Jane’sstung. She’s going into shock.เจนถูกผึ้งต่อย เธอกำลังจะช็อค- Have you everstruck by lightning?คุณเคยถูกฟ้าผ่าไหม- I’veworking in the garden all day.ฉันทำงานในสวนมาทั้งวัน- I suddenly realized that I’dtricked.ฉันรู้ทันทีว่าฉันถูกหลอก- He hasbattling against the illness.เขาต่อสู้กับความเจ็บป่วย- I broke the vase I haddusting.ฉันทำแจกันแตก ก็เลยต้องเช็ดฝุ่นเศษแจกัน- He’sa cripple since the car accident.เขาเป็นคนพิการมาตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์- Have you everinto a forbidden area?คุณเคยเข้าสถานที่ต้องห้ามหรือเปล่า- His life haswrecked by the tragedy.ชีวิตของเขาพังทลายลงด้วยโศกนาฏกรรม- The truck hadburning for some time.รถบรรทุกถูกไฟไหม้มาระยะหนึ่งแล้ว- The town haswrecked by the bombing.เมืองถูกทำลายโดยการทิ้งระเบิด- Her hair hadsquashed down by her hat.ผมของเธอถูกหมวกกดแบน- All her possessions hadtaken from her.สมบัติทั้งหมดของเธอถูกพรากไปจากเธอ- This man haslet go.ชายคนนี้โดนไล่ออก(let go = fired = โดนไล่ออก)- The morning mail has justdelivered.จดหมายตอนเช้าได้ถูกส่งไปแล้ว- The company hadvery badly managed.บริษัท มีการจัดการที่แย่มาก- This area hasmined for over 300 years.พื้นที่นี้ถูกขุดมานานกว่า 300 ปีแล้ว- All sale items haveheavily discounted.สินค้าทุกรายการ ลดราคาลงมาก- He’sin jail for three months already.เขาติดคุกมาสามเดือนแล้ว- The list of winners has justreleased.รายชื่อผู้ชนะได้รับการเผยชื่อแล้ว (เผย)- By Sunday, electricity hadrestored.ภายในวันอาทิตย์ ไฟฟ้าจะสามารถใช้ได้ปกติ- Nobody has yetdesignated as the leader.ยังไม่มีใครถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ- Asia’s economy hascrippled by inflation.เศรษฐกิจของเอเชียได้รับความเสียหายจากภาวะเงินเฟ้อ- Have youwatching the election campaign?คุณเคยดูรณรงค์การเลือกตั้งหรือเปล่า- A load of food hadtrodden into the carpet.อาหารจำนวนหนึ่งถูกเหยียบลงบนพรม- The rule hasabrogated by mutual consent.กฎถูกยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน- The house hadseverely damaged by fire.บ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากไฟไหม้- The road hasdug up in order to lay cables.ถนนถูกขุดขึ้นเพื่อวางสายเคเบิล- He’sbanned from driving for six months.เขาถูกห้ามขับรถเป็นเวลาหกเดือน- She hasdesignated to organize the meeting.เธอได้รับมอบหมายให้จัดการประชุม- I’vepractising hard for the piano recital.ฉันฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อการแสดงเปียโน- He’sacting strangely ever since his mom died.เขาแสดงท่าทางแปลก ๆ นับตั้งแต่แม่ของเขาเสียชีวิต- Has the newscommunicated to the staff yet?มีการแจ้งข่าวให้พนักงานทราบหรือไม่- He hadshot in the back while trying to escape.เขาถูกยิงที่หลังขณะพยายามหลบหนี- There hasa great improvement in her work.มีการปรับปรุงที่ดีในการทำงานของเธอ- He ought not to havelicensed to fly a plane.เขาไม่ควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องบิน- The bottom of the water tank hadpunctured.ด้านล่างของถังเก็บน้ำถูกเจาะ- Our exam haspostponed until next Monday.การสอบของเราถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันจันทร์หน้า- The fox cub hadpecked to death by crows.ลูกสุนัขจิ้งจอกถูกจิกตายโดยฝูงกา- I own that I have notworking very hard.ฉันยอมรับว่า ฉันไม่ได้ทำงานหนักมาก- The police haveobserving his movements.ตำรวจเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของเขา- She knew she’dtricked, but it was too late.เธอรู้ว่าเธอถูกหลอก แต่มันก็สายเกินไป- The poem would havebetter if it rhymed.บทกวีน่าจะดีกว่านี้ ถ้ามันคล้องจองกัน- A lot of money hascommitted to this project.เงินจำนวนมากถูกกำหนดมาเพื่อโครงการนี้- I’vesaving all year to pay for our holiday.ฉันเก็บหอมรอมริบตลอดทั้งปีเพื่อจ่ายสำหรับวันหยุดของเรา- He hasassociated with some dubious characters.เขาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่น่าสงสัย- What have youdoing today, anything interesting?วันนี้คุณทำอะไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง- A hundred miles of new railway track havelaid.มีการวางรางรถไฟใหม่หลายร้อยไมล์- I went to Paris last summer. Have you everthere?ฉันไปปารีสเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว คุณเคยไปที่นั่นไหม- He later confessed that he hadinvolved in the attack.ภายหลังเขาสารภาพว่าเขามีส่วนร่วมในการโจมตี- The date of the court case has not yetdetermined.วันพิจารณาคดีของศาล ยังไม่ได้กำหนด- Police said that the child hadbeaten with a stick.ตำรวจบอกว่าเด็กถูกทุบตีด้วยไม้- Many buildings and cars haddamaged in the blast.อาคารและรถยนต์จำนวนมากได้รับความเสียหายจากการระเบิด- Half the world’s rainforests have alreadydestroyed.ป่าฝนครึ่งหนึ่งของโลกถูกทำลายไปแล้ว- For ten years he hasfighting to prove his innocence.เป็นเวลาสิบปีที่ เขาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขา- A suspect hasdetained by the police for questioning.ผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ- The press haddeliberately excluded from the event.สำนักข่าวนั้นถูกกันออกจากงาน โดยเจตนา- These costs haveexcluded from our calculations.ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในการคำนวณของเรา- Security cameras haveinstalled in the city centre.กล้องรักษาความปลอดภัยถูกติ้ดตั้งไว้ในใจกลางเมือง- Two people havecritically injured in an accident.คนสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุ- Two of the suspects haveidentified by witnesses.ผู้ต้องสงสัยสองคนถูกระบุโดยพยาน (ชี้ตัว)- He revealed that he hadin prison twice before.เขาเปิดเผยว่าเขาเคยถูกจำคุกสองครั้งก่อนหน้านี้- The minister hadinvited to tour the new factory.รัฐมนตรีได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งใหม่- Scientists havetrying to solve this puzzle for years.นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนานี้มาหลายปีแล้ว- New discoveries havemade that support his theory.มีการค้นพบใหม่ที่สนับสนุนทฤษฎีของเขา- Copper hasmined here since the sixteenth century.ทองแดงถูกขุดมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหก- We may never know what motivated him to kill his wife.เราอาจไม่มีทางรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้เขาฆ่าภรรยาของเขา(แรงจูงใจ)- He haswith the club since it was first formed in 1972.เขาอยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1972- Talks between the two countries have nowsuspended.การเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศถูกระงับชั่วคราว- I haven’tinformed as to whether he’s coming or not.ฉันไม่ได้รับแจ้งว่าเขากำลังจะมาหรือไม่- She’ssupporting herself since she was 18 years old.เธอช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่อายุ 18 ปี- The protest may havetimed to embarrass the President.การประท้วงนั้น อาจมีการกำหนดเวลา เพื่อทำให้ประธานาธิบดีอับอาย- The vaccine haslicensed by the US Food and Drug Adminis.วัคซีนได้รับอนุญาตจากองค์การอาหาร และยาของสหรัฐอเมริกา- Clothes and blankets havedistributed among the refugees.มีการแจกจ่ายเสื้อผ้าและผ้าห่มในหมู่ผู้ลี้ภัย- He haddisqualified from driving on three previous occasions.เขาเคยถูกตัดสิทธิ์จากการขับรถสามครั้งก่อนหน้านี้- Thais were very disappointed and felt like they hadripped off.คนไทยรู้สึกผิดหวังมาก และเหมือนถูกหลอก- Two suspects havedetained by the police for questioning.ผู้ต้องสงสัยสองคน ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้เพื่อสอบปากคำ- Knowledge in the field of genetics hasdeveloping very rapidly.ความรู้ในด้านพันธุศาสตร์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก- They hadshocked to hear that the hospital was closing down.พวกเขาตกใจเมื่อได้ยินว่าโรงพยาบาลปิดตัวลง- There hasa marked increase in trade between East and West.มีการค้าขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ระหว่างตะวันออกและตะวันตก- Some of the people queuing for tickets hadthere since dawn.บางคนที่เข้าคิวรอซื้อตั๋วมาตั้งแต่เช้า- A: He’smarried three times. B:Oh, really? I didn’t know that!A: เขาแต่งงานมาสามครั้งแล้ว B: โอ้จริงเหรอฉันไม่รู้เรื่องนั้น!- She realized she’dfooling herself – he didn’t really love her at all.เธอรู้ว่าเธอกำลังหลอกตัวเองเขาไม่ได้รักเธอเลย- I think you’d better tell me exactly what’sgoing on around here.ฉันคิดว่าคุณควรบอกฉันอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่- Three American journalists havekidnapped by political extremists.นักข่าวชาวอเมริกันสามคน ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง- It’sraining for 3 days straight. I wonder when it will stop raining.ฝนตกติดต่อกัน 3 วันแล้ว ฉันสงสัยว่ามันจะหยุดฝนตกเมื่อไหร่- A: Why are you so busy? B: I’veprocrastinating for a long time.A: ทำไมคุณยุ่งมากล่ะ B: “ฉันผัดวันประกันพรุ่งมานานแล้ว- She hasacclaimed for her leading roles in both theatre and film.เธอได้รับการยกย่องจากบทบาทนำในละครเวทีและภาพยนตร์- We’vekept awake all night by the noise.เราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตลอดคืนโดยเสียงรบกวน/ เรานอนไม่หลับเพราะเสียงรบกวน- I think I’m getting a cold or flu – I’vecoughing and sneezing all day.ฉันคิดว่าฉันเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ – ฉันเคยไอและจามมาทั้งวัน- He haddeceived by a young man claiming to be the son of a millionaire.ชายหนุ่มถูกหลอกโดยอ้างว่าเป็นบุตรชายของเศรษฐี- The driver, who hadtaking drugs, crippled the young woman for life.คนขับที่เสพยาเสพติดทำให้หญิงสาวพิการตลอดชีวิต- The judges decided to exclude evidence which hadunfairly obtained.ผู้พิพากษาตัดสินใจที่จะไม่รวมหลักฐานที่ได้รับอย่างไม่เป็นธรรม- I slit along the seam of the cardboard wrapper where it hadtaped over.ฉันกรีดไปตามรอยแยกของกระดาษแข็งที่ติดทับด้วยเทปกาว- Both politicians haveclosely associated with the movement for some time.นักการเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวมาระยะหนึ่งแล้ว- One woman claimed that she hadsexually harassed by a male manager.ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้จัดการชาย- The heating system hasprogrammed to maintain a constant temperature.ระบบทำความร้อนได้รับการตั้งโปรแกรมให้รักษาอุณหภูมิคงที่- We havebattling for years with very little resources to get something done.เราต่อสู้กับหลายปี ซึ่งมีทรัพยากรน้อยมากที่จะทำอะไรให้เสร็จ- The government’s reputation has alreadyharmed by a series of scandals.ชื่อเสียงของรัฐบาลได้รับความเสียหายจากเรื่องอื้อฉาวมากมาย- The crime appears to havemotivated by hatred.อาชญากรรมดูเหมือนว่าได้รับแรงจูงใจจากความเกลียดชัง( motivate = แรงจูงใจให้กระทำ)- If your house hasburgled, you shouldn’t touch anything until the police arrive.หากบ้านของคุณถูกย่องเบา คุณไม่ควรแตะต้องสิ่งใดจนกว่าตำรวจจะมาถึง- The exhibition hastimed to coincide with the publication of her new book.นิทรรศการได้รับการกำหนดเวลา ให้ตรงกับการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ของเธอ- Federal agents knew the family hadsheltering criminals in their home.ตัวแทนของรัฐบาลกลาง รู้ว่าครอบครัวนั้นได้ปกปิดซ่อนตัวอาชญากรไว้ในบ้านของพวกเขา (ปกปิด)- Certain chemicals havebanned because of their damaging effect on the environment.สารเคมีบางชนิดถูกแบนเนื่องจากมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม- They haven’tarrested although they just attack citizens in front of the riot police.พวกเขาไม่ได้ถูกจับกุมแม้ว่าพวกเขาจะทำร้ายประชาชนต่อหน้าตำรวจปราบจลาจล- A: Do you know how much they are paying her?B: I don’t know. But I bet it must havea good offer, or she wouldn’t have accepted it.A: คุณรู้ไหมว่าพวกนั้นจ่ายเงินให้เธอเท่าไหร่B: ฉันไม่รู้ แต่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นข้อเสนอที่ดีแน่ๆ ไม่เช่นนั้นเธอคงไม่ยอมรับข้อเสนอหรอก- He hadtrying to rescue a young woman from an arranged marriage to an elderly relative.เขาพยายามช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง จากการแต่งงานที่จัดให้กับญาติผู้สูงอายุ- The photo shows a triad is smoking in front of police after attacking others. He has notarrested!ภาพนี้แสดงกลุ่มคนมือที่สาม กำลังสูบบุหรี่ต่อหน้าตำรวจหลังจากโจมตีผู้อื่น เขาไม่ได้ถูกจับกุม!

See also  ขั้นตอนการให้บริการรับประกันเช็คระยะทันใจใน 60 นาที | ขั้นตอนการให้บริการ | Nataviguides

[Update] Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman) Konu Anlatımı: Have Has v3 | have has v3 – NATAVIGUIDES

Present Perfect Tense Konu Anlatımı

in İngilizce Konu Anlatımı


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren’i Ücretsiz Deneyin

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense, sadece Türkler için değil diğer pek çok İngilizce öğrenen millet için kavraması zor bir zaman yapısıdır. Zor olmasının sebebi bu zaman kavramının diğer dillerde pek olmaması. Türkçede de tam karşılığı olmadığı için cümleye göre farklı şekillerde çevrilir.

Türkçe’de tam olarak bir karşılığı olmayan bu zaman ifadesi, yakın geçmiş zaman veya zamanı belli olmayan geçmiş zaman olarak ifade edilebilir.

Present Perfect Tense Olumlu Cümle Yapısı

Olumlu cümle yapısında fiile göre ‘have’ veya ‘has’ yardımcı fiilinden sonra ana fiilin üçüncü hali kullanılır. 3. Tekil şahıslarda ‘has’ kullanılırken, diğer öznelerle birlikte ‘have’ kullanılır.

Present Perfect Tense İle İlgili Olumlu Cümleler

 • I have seen that movie many times. (Bu filmi defalarca izledim.)
 • My daughter has learned how to read. (Kızım nasıl okunacağını öğrenmiş.)

Present Perfect Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Olumsuz cümle yapısında ‘have – has’ yardımcı fiiline ‘not’ olumsuzluk eki getirilir ve ana fiilin üçüncü hali kullanılır.

Present Perfect Tense İle İlgili Olumsuz Cümleler

 • Tom has not finished his homework. (Tom ödevini bitirmemiş.)
 • They haven’t arrived at home. (Onlar eve ulaşmadılar.)

Present Perfect Tense Soru Cümlesi Yapısı

Soru cümlesi yapısında ‘have – has’ yardımcı fiili ve ana fiilin üçüncü hali kullanılır.

Present Perfect Tense İle İlgili Soru Cümlesi

 • Have you ever met him? (Onunla hiç karşılaştın mı?)
 • Has she  been to Mexico in the last year? (O, geçen yıl Meksika’da bulundu mu?)

Present Perfect Tense Zaman Zarfları

Present Perfect Tense ile kullanılan belirli zaman zarfları vardır. Bunlar;

Present Perfect Tense + Just; Kısa bir süre önce yapılmış işleri anlatır. Olumlu cümlelerde kullanılır.

 • I have just eaten hamburger.  (Ben az önce hamburger yedim.)

Present Perfect Tense + Already; Bir işin zaten  yapılmış olduğunu gösterir.  Olumlu cümlede kullanılır.

 • He has  already talked to her.  (Onunla zaten konuşmuştu.)

Present Perfect Tense + Yet; Henüz anlamı taşımaktadır. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır.

 • She hasn’t been to Paris yet. (O, henüz Paris’te bulunmadı.)

Present Perfect Tense + Ever; Hiç anlamı taşır. Soru cümlelerinde ve olumlu cümlelerde kullanılır.

 • Have you ever watched this movie? (Bu filmi hiç izledin mi?)

Present Perfect Tense + Never; Cümleyi  görünüş olarak olumlu fakat anlam olarak olumsuz yapar.

 • I have never read this book. (O kitabı hiç okumadım.)

Present Perfect Tense + For; Cümleye belli bir süredir anlamı katar. İşin yapılma süresini bildirir.

 • He has worked there for 3 months. (O, burada 3 aydır çalışıyormuş.)

Present Perfect Tense + Since; Cümleye –den beri anlamı katar. İşin başlama zamanını bildirir.

 • I have been in Germany since 1996. (1996 yılından beri Almanya’dayım.)

Present Perfect Tense Kullanım Alanları

Geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan işleri anlatır. Bu zaman periyodu bütün hayatımızı kapsamaktadır. Hayatımız boyunca herhangi bir deneyimi yaşayıp yaşamadığımız bu zaman ifadesi  ile sorulur.

 • I have lived in Istanbul for 2 years. (2 yıldır İstanbul’da yaşıyorum.)
 • Have you ever gone to Singapore? (Hiç Singapur’a gittin mi?)

Geçmişte yapılmış olmasına rağmen etkisini hala devam ettiren işleri anlatır.

 • My leg has been broken.  (Benim bacağım kırılmıştı.)
 • I have forgotten her name.  (Onun adını unuttum.)

Şu andan önceki bir aktivitenin tekrarını vurgular.

 • We have had three  tests so far. (Şimdiye kadar üç test yaptık.)
 • I have met many people since I came here. (Buraya geldiğimden beri birçok insanla tanıştım.)

Geçmişte belirsiz bir zamanda yapılmış işleri anlatır.

 • I have seen this film before. (Bu filmi daha önce izlemiştim.)
 • She has read that book. (O, bu kitabı okumuş.)

Geçmişle bugün arasında bir köprü görevi sağlar.

 • I have learned English since June.  (Haziran’dan beri İngilizce öğreniyorum.)
 • She has known me for 10 years. (O, beni 10 yıldır tanıyor.)
See also  สินค้าขายดี ออนไลน์ 2018 by Gorgees Thailand | สินค้าขายดี ออนไลน์ 2018 | Nataviguides

NOT: Gone (to) ve been (to) arasında anlam farklılığı vardır. Kişi bir yere gittiyse ve hala oradaysa ‘gone’ kullanılır. Fakat kişi bir yere gidip geri geldiyse ‘been’ kullanılır.

 • Susan has gone to Belgium. (Susan, Belçika’ya gitti ve hala orada.)
 • Susan has been to Belgium. (Susan, Belçika’ya gitti ve geri geldi.)

NOT:

 • They have : They’ve
 • We have : We’ve
 • He has : He’s
 • She has : She’s
 • It has : It’s
 • You have : You’ve
 • I have : I’ve

Önemli NOT:

He’s bazı durumlarda karışıklığa sebep olabilir. He’s’in açılımı He has ya da He is olabilir bu hususa dikkat etmekte fayda var. He’s’den sonra fiilin üçüncü hali geliyorsa Present Perfect kullanılmıştır. Bağlamdan çıkarabilirsiniz.

Örnek:

 • He’s got a luxury house. (He has)
 • He’s going on a tour. (He is)

Past Present ne gibi durumlarda kullanılır?

 • Bitmemiş Eylemleri Anlatmak İçin

Present Perfect zaman yapısı geçmişte başlamış fakat henüz bitmemiş eylemleri, alışkanlıkları ve durumları anlatmak için kullanılır. Bu gibi cümlelerde genellikle ‘since’ ve ‘for’ bulunur.

Örnekler:

 • I have known him since 1990.
 • My elder brother has lived in New York for 14 years.

Bitmiş Eylemleri Anlatmak İçin:

Kişiler hayatında daha önceden deneyimlediği şeyleri anlatmak için bu zamanı kullanabilir.

 • I have been to the Darıca Zoo.
 • I have visited Greece twice.

Henüz bitmemiş bir zaman diliminde(bu ay, bu hafta, bugün) yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır.

 • I have not seen Professor Brown this week.
 • My boss has drunk three cups of coffee today.

Sonuçları şimdi de görülebilen bitmiş eylemleri ifade etmek için

Yakın zamanda bitmiş fakat etkisi hala sürmekte olan olayları anlatmakta da bu zaman kipi kullanılır.

 • My brother has lost his keys thus he is staying at my place tonight.
 • I have missed the flight so I will not be able to go to Ankara.

Son zamanlarda olan bir olayı anlatmak için

Son zamanlarda olmuş fakat şimdi belirli sonuçları olmayan durumları ifade etmek için de bu zaman kullanılabilir.

 • I have just seen Vivian.
 • The president has given a speech.

Present perfect’in sıklıkla birlikte kullanıldığı zaman zarfları:

ever

Have you ever seen a lion?

-never

Dylan has never smoked.

already

They have already left.

-still

You still have not finished your meal.

-yet

We haven’t left yet.

-just

He’s just told me what your father did!

-before

I have never seen her before.

Present Perfect’in Kullanılamayacağı Durumlar

 • I saw Nanny yesterday. (I have seen Nanny yesterday olamaz)
 • She died four years ago. (She has died four years ago olamaz.)
 • I was born in 1995. (I was born in 1995 olamaz.)
 • My mother called me in the morning. (My mother called me in the morning olamaz.)

ÖZET

Present Perfect have yardımcı fiili ve asıl fiile eklenen –ed( ya da düzensiz) takısıyla elde edilir.

Olumlu Cümle: I have been to the USA.

Olumsuz Cümle: I have not been to the USA.

Soru Cümlesi: Have you been to the USA?

has/have + Fiilin Üçüncü Hali(Past participle)

Örnek:

Have seen, have gone, has drunk, has slept

Örnek:

 • He has seen that movie three times.
 • Has he seen that movie three times?
 • He has not seen that movie three times.

SORU CEVAP

Present Perfect ile Kullanılan Zaman Zarfları Nelerdir?

Present perfect tense ile sıklıkla kullanılan zarflar; ever, never, already, still, yet, just ve before zarflarıdır.

Present Perfect’in Kullanılmadığı Durumlar Nelerdir?

Net tarif bildirimlerinde present perfect tense kullanılmaz. Örneğin; he died five years ago; burada he has died yapılamaz.

Present Perfect Tense Yapısı Nedir?

Present perfect tense yapısı kurulurken; has/have + Fiilin Üçüncü Hali(Past participle) olacak şekilde cümle yapısı kurulmalıdır.

Present Perfect Tense Türkçe Karşılığı Nedir?

Present perfect tensein çoğu dilde olduğu gibi Türkçe’de de tam bir karşılığı yoktur. Bu nedenle öğrenilmesi zor konulardan biridir.

37

PAYLAŞIM

Facebook

Twitter

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?


THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Cách dùng và công thức


THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Cách dùng và công thức của thì hiện tại đơn,
Tiếng anh cho người đi làm, tiếng anh cho người đi làm mất gốc, tiếng anh cho người mất căn bản
[Elight English]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: Cách dùng và công thức

Use of have has been V3 | is, am, are being V3 | have has been uses with examples in English by Alam


Hi Friends,
Welcome to Urdu to English Leaning Video by Alam.
Today I am going to teach you about
This structure is very very important for speaking fluent English and for academic purpose.
If like like video, hit like button as well as leave a comment in comment box.
Facebook Page link
https://www.facebook.com/TaukirAlamLifeChangingVideosInHindi1946083169039804/
useofhavehasverb3andisamareverb3

Use of have has been V3 | is, am, are being V3 | have has been uses with examples in English by Alam

How to use: have, have to, have been, have \u0026 V3, have been \u0026 Ving


This video is about Ways to use have and has valuable information, Ways to use have and has intrigued us so We did some research and published this to YT.
Something I observed when I was searching for details on Ways to use have and has was the absence of pertinent details.
Ways to use have and has however is an subject that I know something about. This video for that reason should matter and of interest to you.
0:00 Ways to use have and has
1:22 I have: I have a car.
2:10 I have to: I have to leave now.
3:27 I have + Verb 3 (past participle): I have seen you.
5:10 I have been to: I have been to New York.
6:35 I have been + verb 1 with ing: i have been waiting for you for 5 years.
Post’s Link:
https://wp.me/pak0eW7Y
This video was Created by:
Ahmed AlAdwani
To chat with Telegram:
@english_mania_bot
Follow us on our websites and other pages:
Telegram channels:
https://t.me/booksmania
https://t.me/educationmania
website:
https://educationmania.com
Facebook:
https://www.facebook.com/englishmania2
https://www.facebook.com/educationmania1
Instagram:
https://bit.ly/30jmjXN
Twitter:
https://bit.ly/3gpu7Nm
Pinterest:
https://bit.ly/2XlTg4a
Tags:
English Education_mania have has have_been have_to

How to use: have, have to, have been, have \u0026 V3, have been \u0026 Ving

Present Perfect or Past Perfect?


http://www.engvid.com \”I have eaten.\” \”I had eaten.\” What’s the difference, and when do use each form? In this important grammar lesson, learn how to distinguish between past perfect and present perfect. You’ll learn the correct form of each tense, and when each should be used. Then take the quiz at http://www.engvid.com/presentperfectorpastperfect/ .

Present Perfect or Past Perfect?

Present Perfect. have/ has + V3 / – ed Lesson #11


Hello, my friends!
In this video I am explaining the Present Perfect Tense.
We will learn how and when to use this tense.
At the end you will see that it is actually easy to understand and easy to use.
I hope you will like it and start using the Present Perfect Tense in your daily conversation.
Wish you all the best and keep learning English!
See you!
Merhaba arkadaşlarım!
Bu videoda Present Perfect Tense’i açıklıyorum.
Bu zamanı nasıl ve ne zaman kullanacağımızı öğreneceğiz.
video Sonunda, aslında anlaşılmasının ve kullanımının kolay olduğunu göreceksiniz.
Umarım beğenirsiniz ve günlük sohbetinizde Present Perfect Tense’i kullanmaya başlarsınız.
En iyisini diliyorum ve İngilizce öğrenmeye devam edin!
Görüşürüz!
https://studio.youtube.com/channel/UCa0A7xjR3xR1Cw7DcHW10hQ
Instagram https://www.instagram.com/englishlime/?hl=tr
web https://www.englishlime.com/
Mail englishlime@yandex.com

Present Perfect. have/ has + V3 / - ed Lesson #11

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ have has v3

Leave a Reply

Your email address will not be published.