Home » [NEW] มาทำความรู้จักกริยาในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 6 ช่อง | กริยา ช่อง 2 ของ give – NATAVIGUIDES

[NEW] มาทำความรู้จักกริยาในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 6 ช่อง | กริยา ช่อง 2 ของ give – NATAVIGUIDES

กริยา ช่อง 2 ของ give: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สวัสดีครับ นักศึกษาทุกคน


          สำหรับโพสท์นี้ ผมตั้งหัวข้อว่า “กริยาในภาษาอังกฤษสามารถกระจายได้เป็น 6 รูป หรือ 6 ช่อง ซึ่งการกำหนดแบบนี้ ผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเอง เป็น V

1

ถึง V

6

เวลาสอนนักศึกษา นักศึกษาก็บอกว่า เคยได้ยินแต่กริยา 3 ช่อง เรื่องกริยา 6 ช่อง เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อได้มาติวกับผม เท่าที่ผมได้อ่านตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฝรั่งมาจำนวนมาก ก็ไม่เคยมีเห็นใครสรุปออกมาเป็นแบบนี้ ส่วนใหญ่จะอธิบายแยกกัน เพราะฉะนั้น เรื่องกริยา 6 ช่อง ผมจึงเป็นคนแรกของโลก(หรือเปล่า) ที่กำหนดขึ้นมา(โม้แล้วครับอันนี้)
          สำหรับคนที่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่องการกระจายกริยานั้น เราเรียกว่า Conjugation ซึ่งอยู่ในส่วนของเรื่อง Inflection จะพบว่า ไม่ว่าคุณจะเรียน Grammar ระดับไหน กริยานั้นจะเปลี่ยนหรือผันได้ไม่เกิน 6 รูปนี้ ครับ
          ตารางกริยา 6 ช่องนี้ ผมจะใช้เพียงแผ่นเดียว ในการสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Tenses ทั้ง 24, โครงสร้าง Clause  ทุกรูปแบบ เช่น Conditional Clauses, Subjunctive Clauses ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนแบบเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำแต่สูตรโครงสร้างเยอะแยะไปหมด และไม่เข้าใจอีกด้วยว่าสูตรที่ท่องนั้น มีความหมายอย่างไร การเข้าใจเรื่องโครงสร้างของกริยา จะทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความหมายในการแปลประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เนื่องจากโครงสร้างภาษาอังกฤษนั้นแตกต่างจากภาษาไทยโดยสิ้นเชิง
          นักศึกษาจะนำกริยา 6 ช่องนี้ ไปใช้ในกรณีไหน อย่างไร ผมจะอธิบายเพียงเบื้องต้น เพราะถ้าอธิบายหมด มันจะเยอะ เนื่องจากรูปกริยาทั้งหมดนี้ มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น พวก Clause, Phrase แต่ละชนิด การลดรูปของ Clause เป็นต้น

(ขอย้ำนะครับว่า เรื่องกริยา 6 ช่องนั้น ยังไม่เกี่ยวกับ Tense เพราะเรื่อง Tense นั้น เราจะพูดถึง เราจะนำกริยาทั้ง 6 ช่อง มาสร้างเป็น Tense ต่าง ๆ ได้อย่างไร)

โปรดอ่านต่อคำอธิบายท้ายตารางนี้นะครับ

มาทำความรู้จักกริยาในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 6 ช่อง

Verb
Base Form(V1)

Infinitive(V2)

Present Simple(V3)

Past Simple(V4)
Present Participle(V5)

Past Participle(V6)

1

be

to be

is,am

are

was

were

being

been

2

do

to do

does

do

did

doing

done

3

have

to have

has

have

had

having

had

4

work

to work

works

work

work

ed

working

work

ed

5

look

to look

looks

look

look

ed

looking

look

ed

6

go

to go

goes

go

went

going

gone

7

give

to give

gives

give

gave

giving

given

8

come

to come

comes

come

came

coming

come

9

tell

to tell

tells

tell

told

telling

told

10

find

to find

finds

find

found

finding

found

11

set

to set

sets

set

set

setting

set

12

read

to read

reads

read

read

reading

read

13

will

will

would

14

shall

shall

should

15

can

can

could

16

may

may

might

17

must

must

must

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกริยา 6 ช่อง

1. กริยาช่อง Base Form Verb คืออะไร

           Base Form Verb ผมหมายถึง รูปเดิมของกริยาที่ยังไม่ผัน ตำราฝรั่งบางเล่มบอกว่า มันคือ กริยาตัวแรกที่อยู่ในพจนานุกรม ซึ่งมันก็จริง บางคนก็บอกว่า มันเรียก Bare Infinitive บางตำราเรียก Zero Infinitive บางตำราเรียก Infinitive without “to” (คำนี้ผมเคยเห็นอาจารย์คนไทยใช้เรียกกันบ่อย) บางตำราเรียก Base Form Verb ซึ่งคำนี้ผมชอบมากที่สุด ซึ่งแปลว่า กริยาที่เป็นรูปพื้นฐาน โดยผมตั้งชื่อให้เป็น

V

1

เป็นกริยาช่องแรก
          แล้วถามว่า Base Form Verb ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง ยกตัวอย่าง เราเคยได้อ่านในโครงสร้างของ Future Simple Tense ประกอบด้วย S(ประธาน) + will + V

 เช่น
– I will go


– I will gone

See also  [Update] สภาพอากาศ ฤดูกาลต่างๆ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | หน้า เมือง ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES


ตัวอย่างประโยค
– Does she want a ride?
– She doesn’t want a ride.
เราจะเห็นว่า กริยา want ไม่ผันตามประธาน และต้องเป็นรูปของ Base Form Verb
เป็นต้น เอาพอเข้าใจนะครับในระดับนี้

2. กริยาช่อง Infinitive คือ อะไร

          กริยารูป Infinitive :

V

2

คือ แค่เรานำ to + V

1

ซึ่งใช้ได้หลายกรณี ครับ เช่น สามารถเปลี่ยนคำกริยา เป็นคำนาม เช่น To err is human. (การกระทำผิดพลาดเป็นมนุษย์) คำว่า err เป็นกริยา แปลว่า ทำผิด เมื่อเป็น to err จะแปลว่า การกระทำผิด เป็นต้น นอกจากนี้ รูป Infinitive สามารถเปลี่ยนคำกริยาเป็น คำคุณศัพท์(Adjective) หรือสามารถเปลี่ยนคำกริยาเป็นกริยาวิเศษณ์(Adverb)ได้ ครับ

3. กริยาช่อง Present Simple คือ อะไร

          สำหรับช่องนี้ ผมตั้งชื่อว่าเป็น

V

3

ถือว่า มีความสำคัญมาก เพราะจะต้องนำกริยาช่องนี้ ไปสร้างประโยคในรูปปัจจุบัน ได้หลายโครงสร้าง จะสังเกตเห็นว่า กริยาในรูป Present Simple จะแบ่งออกเป็น 2 พวก ยกตัวอย่าง กริยา work
สำหรับ works ใช้สำหรับ ประธาน He, She, It และนามเอกพจน์(บุรุษที่ 3)
สำหรับ work ใช้สำหรับ ประธาน I, We, You, They และนามพหูพจน์(บุรุษที่ 3)
         นอกจากนี้ กริยา 

V

3

 ของผม  โดยเฉพาะกริยา 3 ตัวแรกนั้น ซึ่งเป็นกริยาช่วย สามารถนำไปใช้ในการสร้าง Tense และประโยคต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของ Present Tenses

4. กริยาช่อง Past Simple คือ อะไร

          สำหรับช่องนี้ ผมตั้งชื่อว่าเป็น 

V

4

 ถือว่า มีความสำคัญมากพอ ๆ กับ 

V

 

 การใช้งานก็คล้าย ๆ กับ 

V

เพียงแต่เป็นรูปอดีต นั่นเองครับ

5. กริยาช่อง Present Participle คือ อะไร

          

สำหรับช่องนี้ ผมตั้งชื่อว่าเป็น V

5

   สำหรับกริยาช่องนี้เกิดจาก การนำ V

1

 + – ing สามารถนำไปใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนคำกริยา ให้เป็นคำนาม หรือ เรียกว่า Gerunds เช่น

– Swimming is my favorite sport. (การว่ายน้ำเป็นกีฬาโปรดของฉัน)

Swimming กลายเป็นคำนาม ที่สร้างจากกริยา swim

2. เมื่อต้องการเปลี่ยนคำกริยา ให้เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

– She soothed the crying baby. (หล่อนปลอบเด็กซึ่งกำลังร้องให้)

crying กลายเป็นคำคุณศัพท์ ที่สร้างจากกริยา cry

3. เมื่อต้องการสร้าง Tense ต่าง ๆ ที่อยู่ในรูป Continuous เช่น 

– He is running. (เขากำลังวิ่ง)

is running เป็นโครงสร้างของ Present Continuous Tense เพื่อระบุเหตุการณ์ว่ากำลังกระทำ

6. กริยาช่อง Past Participle คือ อะไร

          สำหรับช่องนี้ ผมตั้งชื่อว่าเป็น V

6   

สามารถนำไปใช้ในกรณีไหนได้บ้าง เช่น

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนคำกริยา ให้เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

– I picked up the broken bottle.(ฉันได้หยิบขวดที่แตก)

– I picked up thebottle.(ฉันได้หยิบขวดที่แตก)

broken กลายเป็นคำคุณศัพท์ ที่สร้างจากกริยา break

2. เมื่อต้องการสร้าง Tense ทุกโครงสร้างที่อยู่ในรูปของ Passive Voice (ประธานถูกกระทำ) เช่น

– The concert was attended by many young people. (การแสดงได้รับความสนใจจากคนหนุ่มสาวจำนวนมาก)

attended เป็นกริยารูป Past Participle นะครับ

ไม่ใช่

เป็นรูปของ Past Simple เพียงแต่มันมีรูปเหมือนกัน

3. เมื่อต้องการสร้าง Tense ในรูปของ Perfect Tense เช่น

– He has taken the dog to the park. (เป็นโครงสร้าง Present Perfect Tense)

– I had expected to be married by this morning.(เป็นโครงสร้าง Past Perfect Tense)

เรียบเรียงโดย

 • ติวเตอร์แบงค์
 • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
 • สถาบันติว THE BEST CENTER ซ.รามคำแหง 43/1
 • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
 • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394

เอกสารอ้างอิง

 1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
 2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
 3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Peter Huring. 2016. Complete English Grammar Rules – Examples, Exceptions & Everything You Need to Master Proper Grammar by Farlex International.

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 พ.ย. 2562

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่บางส่วนของกริยาทั้ง 6 รูป สำหรับรายละเอียดแบบพิศดาร ให้ไปอ่านในหัวข้อ ที่ผมลงไว้ในส่วนที่เป็น Grammar เฉพาะเรื่อง หากมีเวลาว่างผมจะมาเพิ่มเติมให้ในภายหลังเกี่ยวกับตารางกริยาทั้ง 6 ช่อง นี่ยังไม่ได้พูดถึงกริยา ตัวที่ 13-17 ที่เป็น Modal Verbs เนื่องจากเริ่มปวดตาแล้ว จึงทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อน สวัสดีครับ

สำหรับโพสท์นี้ ผมตั้งหัวข้อว่าซึ่งการกำหนดแบบนี้ ผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเอง เป็นเวลาสอนนักศึกษา นักศึกษาก็บอกว่า เคยได้ยินแต่กริยา 3 ช่อง เรื่องกริยา 6 ช่อง เพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อได้มาติวกับผม เท่าที่ผมได้อ่านตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฝรั่งมาจำนวนมาก ก็ไม่เคยมีเห็นใครสรุปออกมาเป็นแบบนี้ ส่วนใหญ่จะอธิบายแยกกัน เพราะฉะนั้น เรื่องกริยา 6 ช่องที่กำหนดขึ้นมา(โม้แล้วครับอันนี้)สำหรับคนที่มีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่องการกระจายกริยานั้น เราเรียกว่าซึ่งอยู่ในส่วนของเรื่องจะพบว่า ไม่ว่าคุณจะเรียน Grammar ระดับไหน กริยานั้นจะเปลี่ยนหรือผันได้ไม่เกิน 6 รูปนี้ ครับตารางกริยา 6 ช่องนี้ ผมจะใช้เพียงแผ่นเดียว ในการสอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Tenses ทั้ง 24, โครงสร้าง Clause ทุกรูปแบบ เช่นฯลฯ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนแบบเข้าใจ ไม่ใช่ท่องจำแต่สูตรโครงสร้างเยอะแยะไปหมด และไม่เข้าใจอีกด้วยว่าสูตรที่ท่องนั้น มีความหมายอย่างไร การเข้าใจเรื่องโครงสร้างของกริยา จะทำให้เราสามารถเนื่องจากโครงสร้างภาษาอังกฤษนั้นแตกต่างจากภาษาไทยโดยสิ้นเชิงนักศึกษาจะนำกริยา 6 ช่องนี้ ไปใช้ในกรณีไหน อย่างไร ผมจะอธิบายเพียงเบื้องต้น เพราะถ้าอธิบายหมด มันจะเยอะ เนื่องจากรูปกริยาทั้งหมดนี้ มันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น พวก Clause, Phrase แต่ละชนิด การลดรูปของ Clause เป็นต้นโปรดอ่านต่อคำอธิบายท้ายตารางนี้นะครับผมหมายถึงตำราฝรั่งบางเล่มบอกว่า มันคือ กริยาตัวแรกที่อยู่ในพจนานุกรม ซึ่งมันก็จริง บางคนก็บอกว่า มันเรียกบางตำราเรียกบางตำราเรียก(คำนี้ผมเคยเห็นอาจารย์คนไทยใช้เรียกกันบ่อย) บางตำราเรียกซึ่งคำนี้ผมชอบมากที่สุด ซึ่งแปลว่าโดยผมตั้งชื่อให้เป็นเป็นกริยาช่องแรกแล้วถามว่า Base Form Verb ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง ยกตัวอย่าง เราเคยได้อ่านในโครงสร้างของ Future Simple Tense ประกอบด้วย S(ประธาน) + will + Vเช่น- I will- I will- Does shea ride?- She doesn’ta ride.เราจะเห็นว่า กริยา want ไม่ผันตามประธาน และต้องเป็นรูปของเป็นต้น เอาพอเข้าใจนะครับในระดับนี้กริยารูป Infinitive :คือ แค่เรานำ to + Vซึ่งใช้ได้หลายกรณี ครับ เช่นเช่น To err is human. (การกระทำผิดพลาดเป็นมนุษย์) คำว่า err เป็นกริยา แปลว่า ทำผิด เมื่อเป็น to err จะแปลว่า การกระทำผิด เป็นต้น นอกจากนี้ รูป Infinitiveครับสำหรับช่องนี้ ผมตั้งชื่อว่าเป็นถือว่า มีความสำคัญมาก เพราะจะต้องนำกริยาช่องนี้ ไปสร้างประโยคในรูปปัจจุบัน ได้หลายโครงสร้าง จะสังเกตเห็นว่า กริยาในรูป Present Simple จะแบ่งออกเป็น 2 พวก ยกตัวอย่าง กริยา workสำหรับ works ใช้สำหรับสำหรับ work ใช้สำหรับนอกจากนี้ กริยาของผม โดยเฉพาะกริยา 3 ตัวแรกนั้น ซึ่งเป็นกริยาช่วย สามารถนำไปใช้ในการสร้าง Tense และประโยคต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของ Present Tenses

See also  Ariana Grande - positions (official video) | just a little bit of your heart แปล

[NEW] พจนานุกรม Longdo English-Thai, Japanese-Thai, German-Thai, French-Thai Dictionary Service | กริยา ช่อง 2 ของ give – NATAVIGUIDES

Verb to be

Submitted by Rutairat_tni on Sat, 2012-10-06 13:45

Verb to be นั้นเป็นได้ทั้งกริยาช่วยและกริยาแท้ โดยสรุปรูปแบบหลักๆของ Verb to be ได้ดังนี้

รูปปัจจุบันของ V. to be ได้แ่ก่ be is am are โดยที่ 

be มักใช้กับกริยาช่วยหรือ Auxiliary verb (can, will, may,…..) หรืออาจใช้ร่วมกับ to ซึ่งใช้ได้กับทุกประธาน

 • is ใช้กับประธานเอกพจน์ (ประธานที่มีเพียงหนึ่งเดียว) เช่น บุรุษสรรพนาม he, she และ it และคำนามเอกพจน์ เช่น a dog, a cat, an orange etc.
 • am ใช้กับประธาน I เท่านั้น
 • are ใช้กับประธานพหูพจน์ (ประธานที่มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) เช่น บุรุษสรรพาม you, we และ they รวมทั้งคำนามพหูพจน์ เช่น cars, dogs, cats etc.

รูปอดีตของ V. to be ได้แก่ was, were, been โดยที่

 • was ใช้กับประธาน I และประธานเอกพจน์ เป็นกริยาช่องที่ 2 (past tense) ของ V. to be
 • were ใช้กับประธานพหูพจน์
 • been มักใช้ใน perfect tense ซึ่งใช้ได้กับทุกประธาน เป็นกริขาช่องที่ 3 (past participle) ของ V. to be

ข้อควรจำ

 

วิธีสังเกตว่า Verb to be ที่อยู่ในประโยคนั้นเป็นกรริยาแท้หรือกริยาช่วยหลักง่ายๆ คือ ถ้าไม่มีกริยาตัวอื่นๆ ตามหลัง
Verb to be มา Verb to be นั้นจะเป็นกริยาแท้ แต่ถ้ามีกริยาตัวอื่นๆตามหลัง Verb to be มา  Verb to be นัั้นจะเป็นกริยาช่วย
ตัวอย่างเช่น

 

Yada is a teacher. (ยาดาเป็นครู)

 •  is เป็นกริยาแท้ แปลว่า เป็น
 •  teacher เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค

They are happy. (พวกเขามีความสุขมาก)

 • are เป็นกริยาแท้ (ไม่ได้แปลว่า เป็น อยู่ คือ เพียงแต่ใช้ประกอบกับคำคุณศัพท์ (adjective) คือ happy เพื่อบอกสภาพของประธาน
  ของประธาน They และให้ได้ความหมายสมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์)

ํYou are watching TV while I am doing homework. (คุณกำลังดูโทรทัศน์ ในขณะที่ฉันกำลังทำการบ้าน)

 • are และ am เป็นกริยาช่วยที่มีความหมายทางไวยากรณ์ แต่ไม่มีคำแปล เพียงแค่บอกให้รู้ว่าเป็นประโยคที่อยู่ในรูป 
  Present Continuous Tense 
 • are เป็นกริยาช่วยของกริยาแท้ watching 
 • am เป็นกริยาช่วยของกริยาแท้ doing

 


TỔNG HỢP PHRASAL VERBS LỚP 9


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

TỔNG HỢP PHRASAL VERBS LỚP 9

English irregular verbs – practise 120 irregular verbs in Past Simple with sentences and pictures


This video deals with the most common English irregular verbs in alphabetic order. Each irregular verb comes with two example sentences, the first one is a question and the second one is an affirmative sentence in Past Simple. The past participle form (V3) is only pronounced but there is no example sentence provided. I thought it would be appropriate not to leave the third form out even if there is no example sentence with V3 because memorizing the verb at this stage is more important than using a more complex structure. The second reason that this video does not give the learner example sentences for the past participle form is that learners might find Past Simple and Present Perfect tense easily confusable when they are presented with both examples, especially Hungarian learners of English.
Interactive practice: https://www.onlineangoltanar.hu/rendhagyoigekkozepfokon/
The video is put together in a way that learners will have enough time for saying the verbs and the sentences out loud not just reading the content, therefore I recommend saying the verbs and sentences right after hearing them.
The irregular verbs are commonly used and all of them have multiple meanings. In this video, there is only one meaning presented and the images also refer to one meaning only. I am well aware that there are many other meanings, and the one that is presented might not be the most common one or the one that you use. Also, many irregular verbs have different correct pronunciation which you may not find in this video.
Practising the passive voice in English with irregular verbs: https://youtu.be/E_tl1jVpZzs
You can find other irregular verbs video on my channel, one with 83 irregular verbs can be found here: https://youtu.be/bpvo0k3rca0
This video focuses on the Present Perfect simple tense and you can learn the irregular verbs with other funny pictures in affirmative, negative and questions. Hope it helps you guys learn these important verbs in English.
For irregular verb practiced also in the Past Simple but not in alphabetical order but in order of frequency, check out these videos:
1. https://youtu.be/b0WQOf1aR10
2. https://youtu.be/CMpLeM6SK7E
3. https://youtu.be/vDOhXDNqo
4. https://youtu.be/IA4lWln3yA0
5. https://youtu.be/aWf8SL2BnQg
Enjoy learning these verbs. 🙂
All images are licenced from www.toonaday.com
If you want to find out more about me, please visit my website @ www.onlineangoltanar.hu

See also  ตะลุยคำศัพท์ภาษาเยอรมัน B1 #1 #wortschatz #german #deutsch #เรียนภาษาเยอรมันด้วยตัวเอง | คํา ศัพท์ ภาษา สเปน ความ หมาย ดีๆ

English irregular verbs - practise 120 irregular verbs in Past Simple with sentences and pictures

100 กริยา 3 ช่อง ท่องยังไง?? (ใช้บ่อยมาก)


100 กริยา 3 ช่อง ท่องยังไง จำได้แน่!!
3 verb forms
@EnglishThai Downunder เรียนภาษาอังกฤษฟรี แต่งประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
เรียนภาษาอังกฤษกับครูฟาง, ฝึกภาษาอังกฤษ, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, ติวสอบภาษาอังกฤษ, ติวภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน, ประโยคภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, คำศัพท์อังกฤษ, English lesson, แกรมม่าภาษาอังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ

100 กริยา 3 ช่อง ท่องยังไง?? (ใช้บ่อยมาก)

Past simple (คำกริยาช่อง 2) | พิชิตอังกฤษใน 10 นาที


ลิงค์เพิ่มเติม irregular verb song:
https://www.youtube.com/watch?v=EP1ssTkotBE\u0026t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฺ
BG music: Esperanza by Roa https://soundcloud.com/roa_music1031
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: http://bit.ly/_esperanza
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/GkyxkqJ47I4

Past simple (คำกริยาช่อง 2) | พิชิตอังกฤษใน 10 นาที

100 Phrasal Verb Hay Thi Nhất (part 1) |thầy Linh Cani


Đăng kí nhận xem livestream và tài liệu Free của thầy tại đây ( ấn bắt đầu ở cửa sổ Messenger nhé) :
https://bit.ly/2ERuT4P
Xem bài giảng chi tiết của Clip trên website của thầy:
https://linhcani.com/100phrasalverbsthongdungnhatchacchancotrongcacbaithi.htm
Tham khảo các khóa học Online chất lượng cao:
https://linhcani.com/khoahoc.htm
Follow nick facebook cá nhân của thầy:
https://www.facebook.com/linhdocani
Group facebook các bạn học viên cùng cày lên 8910 tiếng Anh:
https://www.facebook.com/groups/tienganhthaylinh/

100 Phrasal Verb Hay Thi Nhất (part 1) |thầy Linh Cani

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ กริยา ช่อง 2 ของ give

Leave a Reply

Your email address will not be published.