Home » [NEW] ภาษาอังกฤษดอทคอม “อยู่เมืองไทยก็เก่งภาษาอังกฤษได้” | บริบท ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ภาษาอังกฤษดอทคอม “อยู่เมืองไทยก็เก่งภาษาอังกฤษได้” | บริบท ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

บริบท ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Context clues (การเดาคำศัพท์จากบริบท)

การอ่านภาษาอังกฤษยังถือว่าเป็นปัญหาสำหรับคนไทย เพราะเหตุผลหนึ่งคือการไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ แต่ก็ใช่ว่าทุกคำที่ไม่รู้ความหมายจะต้องเปิดหาจากพจนานุกรม เพราะคงจะต้องเสียเวลาไปกับการเปิดพจนานุกรมไปๆมาๆ จนลืมเนื้อเรื่องที่อ่าน พาลให้ไม่อยากอ่านไปซะอีก วิธีการที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเปิดหาคำศัพท์บ่อยๆคือ การเดาคำศัพท์จากบริบทดังนี้ค่ะ

1. เดาศัพท์จากความหมาย (definition)
เคยสังเกตมั้ยคะว่าเวลาอ่านบทความหรืออะไรก็ตาม โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกตำรา
ต่างๆ ถ้าเป็นศัพท์ยากหรือศัพท์ใหม่จะมีการให้คำจำกัดความไว้ โดยสังเกตจากคำต่อไปนี้ คือ

mean, verb to be, to be called as, to be defined, as to be regarded as,  to be known as, may be describes as,  refer to, to be a kind/type of

เช่น

 • Personality can be defined as organized set of characteristics possessed by a person that determine ones persona.
 • Circulate means to move around and return to the same place.

หรืออีกแบบหนึ่งคือ การบอกความหมายโดยใช้ เครื่องหมายวรรคตอน

เช่น  comma (,), dash (-), parentheses ( ) หรือ colon (:)

 • Messrs., the plural of Mr. is seldom used as a little.

ความหมายของคำว่า Merssrs. จะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย comma ( , ) เป็นการนำข้อความเข้ามาแทรกไว้เพื่อขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของ Merssrs. ว่าเป็นรูปพหูพจน์ของ Mr.

2. เดาศัพท์จากตัวอย่าง (example)
ผู้อ่านอาจจะใช้การยกตัวอย่างเพื่อบอกความหมายของศัพท์ โดยดูได้จากคำ ต่อไปนี้   คือ

for example, such as, for instance, including, etc.

เช่น

 • She is very touchy. For example, she usually gets angry when her teacher makes comments on her work.
 • Do you participate in one of the more popular avocations, such as jogging, tennis, or stamp collecting?

3. เดาศัพท์จากคำตรงข้าม (opposite meaning)

Although  / even though / though   แม้ว่า
but / yet  แต่
however /nevertheless  แต่อย่างไรก็ตาม
in spite of / despite   แม้ว่า
on the contrary  / on the other hand  ในทางตรงกันข้าม
in contrast / conversely   ในทางกลับกัน

เช่น

 • He writes to her constantly ; however, she rarely answers his letter.
  (constantly เป็นคำศัพท์ที่เราเดาความหมาย มีความหมายตรงข้ามกับ rarely คือ ไม่บ่อย ดังนั้น constantly จึงแปลว่า บ่อยๆ)

4. การเดาคำศัพท์จากการกล่าวซ้ำ (restatement)
การกล่าวซ้ำจะไม่ใช่การบอกความหมายของคำศัพท์โดยตรง แต่เป็นการกล่าว ซ้ำหรืออธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น

in other word, that is, that is to say, etc.

เช่น

 • These two circles are concentric. In other words, they have the same center.

5. การเดาศัพท์จากการเปรียบเทียบ (comparison)
เป็นการชี้แนะหรืออธิบายความหมายของคำศัพท์โดยการเปรียบเทียบ คำศัพท์

ที่เป็น keyword คือ as, as…………as, like, similar to, likewise, as if, as though, comparing to, comparing with, etc.

เช่น

 • He is cunning as an old fox; don’t trust him.
 • An elephant is immense, comparing to a mouse.

** เมื่อรู้วิธีเดาคำศัพท์แล้วก็ลองนำไปฝึกใช้ดูนะคะ ^^

See also  [NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ (พร้อมความหมาย) | 1000 คํา ศัพท์ - NATAVIGUIDES

[NEW] 3 เว็บไซต์ “Paraphrasing Tools” สุดยอดเครื่องมือสำหรับการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ | บริบท ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

Articlerewritertool, quillbot, paraphrasing-tool เป็น Tools ที่ใช้สำหรับ Paraphrase ที่มีประสิทธิภาพพร้อมคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ

 

อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญในการสอบ IELTS คือการ Paraphrase ซึ่งใช้ได้ทั้ง Speaking และ Writing

 

Paraphrasing คือ การกล่าวถึงความคิดผู้อื่นด้วยถ้อยคำของเราเอง เหมือนกับการแปล แต่ไม่ใช่ว่าแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง แต่เป็นการแปลความคิดและสไตล์การเขียนของคนหนึ่งให้เป็นคำพูดและสไตล์การเขียนของเรา

ตัวอย่างเช่น การนำ Paraphrase มาใช้ในการสอบ Writing โดยการนำเทคนิค Paraphrase มาใช้กับโจทย์ และนำมาเขียนใน Introduction หรือการนำเทคนิค Paraphrase มาช่วยในการสอบ Speaking โดย Paraphrase เพื่อช่วยยืดเวลาคิด จัดระเบียบคำตอบ และนำมาเป็นส่วนเสริมในการตอบคำถาม

ความสามารถในการ Paraphrase จะช่วยให้ผู้สอบสามารถแสดงความสามารถในการใช้คำศัพท์ และการใช้ไวยากรณ์ที่หลากหลาย

 

ปัญหาที่พบในการ Paraphrase ได้แก่

 • การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันแต่ในบริบทที่ไม่ถูกต้อง: นี่เป็นอีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่ผู้สอบมักทำผิด เมื่อเลือกคำที่ความหมายไม่เหมือนกับคำที่ถูกแทนที่ในบริบท แทนที่จะได้คะแนนมากขึ้น อาจทำให้ถูกหักคะแนนได้ คำแนะนำคือคุณจำเป็นต้องรู้ความหมายและบริบทของคำที่คุณต้องการใช้

 

ตัวอย่างการ Paraphrase:

ประโยคที่โจทย์ให้มา:  Violent crime is on the rise among teenagers.

ประโยค Paraphrase:  Violent offences are rising among young people.

– คำนาม Young people ใช้แทน Teenager ในประโยคเดิม อย่างไรก็ตาม สองคำนี้ไม่สามารถแทนกันได้ทีเดียวเพราะวัยรุ่นหมายถึงผู้ที่มีอายุ 13 ถึง 19 ปี ในขณะที่คนหนุ่มสาวนั้นหมายถึง – กลุ่มคนอายุต่ำกว่า 30 ปี คำที่เหมาะสมกว่าที่จะใช้คือ Adolescents เพราะหมายถึงกลุ่มคนเดียวกับ Teenagers

ดังนั้น ประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น Violet offences are rising among adolescents.

– การใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง: ในระหว่างขั้นตอนการถอดความ หากผู้สอบใช้ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ประโยคใหม่เปลี่ยนรูปแบบ แต่อาจถูกหักคะแนนสำหรับ Grammar Range and Accuracy

 

ตัวอย่าง: 

Original sentence: It is very important to reduce the unemployment rate this year.

Rewritten sentence: It is the importance to reduce the unemployment rate this year. (Wrong grammar)

Correct sentence: It is of great importance to reduce the unemployment rate this year.

 

วันนี้จึงอยากมาแนะนำ Tools ที่สามารถใช้ช่วยในการ Paraphrase สามารถเข้าดูได้ออนไลน์

1. Articlewritertool

นี่เป็นเว็บไซต์ Paraphrasing ฟรีและไม่มีการจำกัดจำนวนคำในประโยคและย่อหน้า

Link:  https://articlerewritertool.com/

 

2. Paraphrasing Tool

เช่นเดียวกับ Article Rewriter Tool ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ เพื่อใช้เครื่องมือนี้ และเว็บไซต์จะ Paraphrase ให้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์นี้จะจำกัดจำนวนอักขระต่อการแปลงประโยค (10,000 อักขระ/ครั้ง)

Link:  https://paraphrasing-tool.com/

 

3. Quillbot

เว็บไซต์นี้มีประสิทธิภาพมากในการ Paraphrase เว็บไซต์มีโหมดการ Paraphrase  2 โหมด: Standard (มาตรฐาน) และ Fluency (ใช้คำศัพท์ขั้นสูง) ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ หากต้องการความแม่นยำมากขึ้น ต้องจ่ายเงิน สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาอังกฤษ-อังกฤษ, แองโกล-อเมริกัน ได้

See also  ซุยขิงๆ : เคยพลาดกับการซื้อของออนไลน์ไหม ?! | ซื้อของออนไลน์ | Nataviguides

Quillbot เอาชนะข้อเสียของเว็บอื่นๆ โดยการ Paraphrase แบบแสดงตัวเลือกประโยค Paraphrase ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกตามความต้องการ ตลอดจนประเมินการเปลี่ยนแปลงในประโยคใหม่ในแง่ของคำศัพท์และไวยากรณ์

Link:  https://quillbot.com/

 

#Yhubthailand #Yhub #LearnEnglish #เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

#อย่าลืมกดติดตามเพจ Yhub สำหรับความรู้ด้านทุนการศึกษา ภาษาและด้านอื่นๆ: https://www.facebook.com/yhubthailand

#เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเพื่อสื่อสาร: www.yhubthailand.com

#ติดตามช่องYoutube: https://bit.ly/3mknHTA

#ติดต่อโฆษณา: Yhub.info@gmail.com, Line:@yhubthailand


บริบทโรงเรียน ภาษาอังกฤษ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บริบทโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

N๗๖: พื้นฐาน 30 ประโยคสำเร็จรูป – ผู้เริ่มฝึกพูด Eng | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง


อ่านบทความเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟรี) \u0026 ดูรายละเอียดคอร์สเรียน Eng ได้ที่
www.NakedEnglish.net หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/EnglishWithPiboon
เราเน้นเรียน+สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้สนทนาและเข้าใจหลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง] Piboon Jangsawang

N๗๖: พื้นฐาน 30 ประโยคสำเร็จรูป - ผู้เริ่มฝึกพูด Eng | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

Interesting English Idioms | Everyday Phrases to describe how you FEEL


Ready for 18 everyday English idioms to Describe Feelings \u0026 Emotions? I made you a workbook to help you study! 👉 https://www.mmmenglish.com/idiomsworksheet/
Idioms are fantastic parts of language! They are so expressive! Learning these English idioms will help you to understand more native English speakers and help your English sound more interesting and fun! Choose a few of these idioms that you LOVE and think about how you can use them to tell stories or share experiences.
And I’m covering a whole range of emotions in this English lesson!
🤗 happiness x 3 idioms
😔 sadness x 3 idioms
😱 fear x 3 idioms
🤢 disgust x 3 idioms
😡 anger x 3 idioms
😯 surprise x 3 idioms
Emotions are expressed in a range. You can be mildly happy about getting a day off work, or extremely happy about winning the lottery. These idioms are useful to express the degree of emotion. Learning them will help you express the emotional side of English what you really feel!
So buckle up! Today’s lesson is going to be an emotional rollercoaster (ooohhhh that was a bonus idiom that I’ve added to the workbook!).
Download the workbook with all the idioms and three different activities that will test your skills. ⬇️
https://www.mmmenglish.com/idiomsworksheet/
Read the full transcript of this lesson on my blog here:
https://www.mmmenglish.com/2021/11/10/idiomstodescribehowyoufeel/
TIMESTAMPS
0:00 Introduction
2:03 idioms for Happiness
4:25 idioms for Sadness
6:25 idioms for Fear
8:14 idioms for Disgust
10:17 idioms for Anger
12:40 idioms for Surprise
mmmEnglish Englishidioms DescribeFeelings InterestingIdioms Idiom mmmEnglishIdioms YouTubeTeacher EnglishWithEmma

See also  [Update] 50 คำสั่ง Linux Cut ที่ง่ายและมีประโยชน์ใน Unix พร้อมตัวอย่าง | ตัวอย่าง คํา ประสม 50 คํา - NATAVIGUIDES

Hey Lady! 💃 An online community for women learning English. Meet women around the world, find speaking partners, study English and learn about different cultures! Hey Lady! is a place for international women to build confidence and fluency in English conversations, in a safe, supportive online environment. 🌈 🤸🏻‍♀️ 💫
⭐️ Learn More: https://heylady.io/mmmenglish

🌟NEW mmmEnglish COURSE about Prepositions
Go beyond the basics with 16 videos to help you master prepositions, including:
👉🏻8 x prepositions (A full lesson on each preposition \u0026 8 ways to use them in context)
👉🏻8 x imitation lessons (to improve your pronunciation and increase your fluency!
😎 mmmEnglish students can try one of the lessons FREE! 👉🏻 https://bit.ly/prepositions8x8
AND.. if you use the code MMMPREP15 you’ll get 15% off the full course!
Hey Lady! 7 Prepositions 8×8 are mmmEnglish products.
Thanks for your support! ❤️

Want mmmMore? Find me here!
mmmEnglish Website: http://bit.ly/mmmEnglish​
On Facebook: http://bit.ly/mmmEnglishFB​
On Instagram: http://bit.ly/mmmEnglishInsta​
SUBSCRIBE ➡️ http://bit.ly/Subscribe2mmmEnglish

Interesting English Idioms | Everyday Phrases to describe how you FEEL

EP.15 | ฝึกคิดแปลไทยเป็นอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด ดูละครไทย ก็ฝึกได้! | Netflix English Room


ครบ จบทุกเรื่องภาษาอังกฤษ ดู Loukgolf’s Netflix English Room
เข้าสู่บทเรียนของการแปลไทยเป็นอังกฤษที่ทุกคนรอคอย คลาสนี้บอกเลยว่ามีประโยชน์มากกกกก เพราะหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหากันไม่มากก็น้อย เวลาต้องแปลคำ วลีหรือประโยคไทยๆ ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพราะจะแปลแบบไทยไปอังกฤษเลย มันก็จะดูห้วนๆ แปลกๆ และเจ้าของภาษาอาจจะเกาหัวใส่ได้
เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการแปลภาษาตรงกัน วันนี้พี่ลูกกอล์ฟ เลยมีตัวอย่างการแปลที่เวิร์คมากจากซีรีส์และละครไทยมาฝากกัน ให้ลองฝึกคิดแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหล เข้าใจ ไม่มีงง มาดูกันว่า การจะแปลประโยคที่มีอรรถรสแบบไทยๆ ให้เหมาะสมในบริบทภาษาอังกฤษมากที่สุด เค้าแปลกันยังไง แปลแบบไหนได้บ้าง เตรียมสมุด ปากกาให้พร้อมแล้วมาเข้าคลาสนี้ด้วยกันเลย
ติดตามคลาสเรียนสนุกๆ ของพี่ลูกกอล์ฟได้ใน Loukgolf’s Netflix English Room
ทุกวันอาทิตย์ 17.00 น. ทาง YouTube Netflix Thailand
NetflixEnglishRoom พี่ลูกกอล์ฟ
Netflix สอนภาษาอังกฤษ

EP.15 | ฝึกคิดแปลไทยเป็นอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด ดูละครไทย ก็ฝึกได้! | Netflix English Room

เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน


มาเรียนรู้วลีพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ซึ่งใช้กันทั่วไปในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน!
ติดตามเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษจะเล่มตามมา
โดยการฟังเสียงที่ได้ยินซ้ำ ๆ หลายครั้ง วลีที่คุณได้เรียนรู้จะยังคงอยู่ในหัวของคุณต่อไป
คุณต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องหรือไม่ หากต้องการแบบนั้นให้ลองอ่านออกเสียงไปพร้อม ๆ กับวิดีโอและเสียงที่ได้ยิน! หากคุณฝึกฝนซ้ำ ๆ วลีและคำศัพท์ต่าง ๆ ที่คุณจำได้จะเริ่มออกมาจากปากของคุณเองโดยธรรมชาติ
—————————————
600 วลีสำคัญในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/TfXHrAfVEQo
บ่งบอกตัวตนของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/nAVk_KU_1Mw แบบฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบช้าและง่าย

เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวลีพื้นฐาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ บริบท ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.