Home » [NEW] “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Time in English) ” | เขียน บ้าน เลข ที่ เป็น ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Time in English) ” | เขียน บ้าน เลข ที่ เป็น ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

เขียน บ้าน เลข ที่ เป็น ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Hi guys! สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น ป.5 ที่น่ารักทุกคน วันนี้เราจะไปดูวิธีการ “บอกเวลาในภาษาอังกฤษ (Telling Time in English) ” กันค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

 บทนำ

ในบทเรียนนี้ครูขอยกตัวอย่างการบอกเวลาที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปใน 2 รูปแบบ ตามที่มาของ Native English หรือ ภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา นะคะ  ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • British English แบบบริติช
  • American English แบบอเมริกัน

โครงสร้างประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม เพื่อถามถึงเวลา เช่น

  • ถามเวลาแบบ Direct question:

What time is it right now?

= ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

 

เรามักจะเจอคำถามในลักษณะนี้ในสถานการณ์แบบเป็นกันเอง ภาษาที่ใช้จะดูใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่า ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเราที่ถามทาง หรือ คนใกล้ตัว คุณพ่อ คุณแม่ เป็นต้น

 

  • ถามเวลาแบบ Indirect question: Can I know…= ขอทราบ/ถาม หน่อย…

Can you tell me what time it is?
= ขอถามหน่อยว่ากี่โมงแล้ว

Excuse me, can I know what time it is?
= ขอโทษนะ ขอทราบหน่อยว่าเป็นเวลากี่โมงแล้ว

***การถามเวลาในรูปแบบประโยคลักษณะ Indirect questions นี้ ประโยคของเราจะดูเป็น ทางการและสุภาพมากยิ่งข้น

 

บอกเวลาแบบ British English

 

 

ใน British English จะใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง โดยจะใช้เลข 1 -12 ตามด้วยคำบอกเวลา a.m. และ p.m. ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปในภาษาอังกฤษนั่นเองค่า

 

  • การใช้ a.m. และ p.m.

a.m. = ante meridiem ใช้กับเวลา หลังเที่ยงคืน จนถึง ก่อนเที่ยงวัน
(00.01 a.m. – 11.59 a.m.)

p.m. = post meridiem ใช้กับเวลาหลังเที่ยงวัน จนถึง ก่อนเที่ยงคืน
(12.00 p.m. – 11.59 p.m.)

 

หากว่าต้องการบอกเวลาเต็มชั่วโมง ให้เติมคำว่า “o’clock” ท้ายเวลา หรือพูด a.m. และ p.m. ตามด้วยเวลาต่างๆ ก็ได้ เช่นกันค่ะ

 

11.00 a.m. = eleven o’clock in the morning

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเช้า

05.00 p.m. = five o’clock in the afternoon

แปลว่า ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็น

 

 

การใช้ to กับเวลาที่กำลังจะมาถึง 

 

 

เวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกิน 30 นาทีมาแล้ว ให้บอกนาทีที่เหลือก่อนจะถึงชั่วโมงถัดไป ตามด้วย “to”  และชั่วโมงถัดไป เช่น

 

08.40 p.m. = twenty to nine

แปลว่า อีกยี่สิบนาทีจะถึงเก้านาฬิกาแล้ว

 สำหรับ การบอกเวลาแบบ British English หากนาฬิกาเป็นเวลา 15 นาทีหรือ 45 นาที ให้ใช้คำว่า a quarter และหากเป็น 30 นาที ให้ใช้ half เช่น

 

06.15 a.m. = a quarter past six

07.30 a.m. = a half past thirty

 

See also  [Update] ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน ภาษาอังกฤษ | take leave | ผ่าน ไป ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

การใช้ “past”

 

past เป็นคำคุณศัพท์ เมื่อใช้กับการบอกเวลา จะแปลว่า ผ่าน….มา……แล้ว โดยส่วนมากจะใช้กับเวลาที่ผ่านล่วงเลยมาไม่ถึง 30 นาที เช่น

 

10.20 a.m. = twenty past ten
แปลว่า  ผ่านสิบนาฬิกามามายี่สิบนาทีแล้ว

ถือว่าเป็นการบอกเวลาทางอ้อม เพราะว่าไม่บอกมาตรงๆ มักจะเจอรูปแบบประโยคนี้ในสถานการณ์ปกติ ที่ไม่เร่งรีบ ในชั้นเรียน แต่อาจจะไม่ใช่การถามเวลาก่อนเที่ยงที่น้องๆหิวข้าว เป็นต้น

 

บอกเวลาแบบ American English

 

 

การอ่านเวลาแบบชาวอเมริกันนั้นได้กำหนดวิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษสไตล์ชิวๆ ไม่ซับซ้อนเท่ากับวิธีการของ
ชาวบริติช
ซึ่ง American English จะมีการใช้ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง โดยจะใช้ตั้งแต่ตัวเลข 0 ไปจนถึง ตัวเลข 24 และส่วนใหญ่จะไม่มี a.m. และ p.m.
ให้ยุ่งยาก ตามสไตล์
easy going ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยของคนอเมริกันเลยทีเดียว ง่ายๆ ไม่ทำให้ยุ่งยาก

วิธีการบอกเวลาของชาวอเมริกันคือ ให้บอกเลขชั่วโมงก่อนตามด้วยเลขนาที โดยทั่วมักจะในกรณีที่เป็นทางการมากๆ  เช่น

 

เวลา 21.15 น. = twenty-one fifteen

เวลา 08.09* น. = eight O nine 

ขออธิบายเพิ่มเติม:

*ใช้เสียง O อ่านว่า โอ จะใช้ แทนเลข 0 ใน American English

 

นอกจากนี้ยังมีคำวิเศษณ์เพื่อประมาณเวลา อีกด้วย เช่น about หรือ nearly  ซึ่งแปลว่า ประมาณ หรือ เกือบๆ เช่น

 

เวลา 09.05 น. =It’s about nine o’clock (แม้ว่าจะผ่านมาแล้วตั้ง 5 นาทีก็ตาม)

เวลา 10.28 น.  = It’s nearly half past ten (แม้ว่าจะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ตาม)

 

 

บอกเวลาตอนเที่ยง

 

 

ในเวลาเที่ยงคืนหรือเที่ยงวัน สามารถใช้คำว่า “midnight” หรือ “midday / noon” แทนเลข 12 ได้ เช่น  เวลา 00:00 น. แทนช่วงเวลานี้ ว่า midnight หรือ เวลา 12:00 น. แทนช่วงเวลานี้ว่า midday or noon

ส่วนในการพูดอย่างเป็นทางการ สามารถใช้ “a.m.” หรือ “p.m.” ประกอบได้อยู่เหมือนเดิม
เช่น  เวลา 05:15 น. บอกได้ว่า 

It is five fifteen a.m.

= เป็นเวลา ตีห้า  สิบห้านาที

แต่ถ้าไม่เป็นทางการมาก เช่นบอกเวลาเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกัน
ก็สามารถพูดได้ว่า It is ten fifteen.
(ไม่ต้องบอก a.m. ก็ได้ แต่หากช่วงเวลาที่คุยเป็นกลางวัน เพื่อนก็จะเข้าใจไปโดยปริยายว่า มันคือเวลา สิบโมง สิบนาที )

ในกรณีที่ลืมว่า ควรจะใช้ a.m. หรือ p.m. ดี ให้ใช้วลีบอกเวลา เพ่อให้ผู้ที่เราพูดด้วยรู้ว่าเรากำลังบอกเวลาช่วงไหน โดยใช้ in/at แล้วตามด้วยช่วงเวลา เช่น

in the morning = ช่วงเช้า
at midday = เที่ยงวัน
at midnight = เที่ยงคืน
in the afternoon = ตอนบ่าย
in the evening = ตอนเย็น
at night = ตอนกลางคืน

 

แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่คนที่เลือกใช้ก็คือตัวเราเอง ครูแนะนำให้ดูบริบทการใช้ให้มากนะคะ เช่นตัวอย่างประโยคด้านล่างนี้นะคะ

 

Situation I: At the train station (สถานการณ์เกิดที่ลานชาลาสถานีรถไฟ)

 

 

Romeo: Excuse me sir, what time is it now?
= ขอโทษนะครับ ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ว

Tom: It’s a half past ten.
= ตอนนี้ผ่านสิบนาฬิกามาครึ่งชั่วโมงแล้วครับ

Rome: Thank you sir. When will the next train arrive?
= ขอบคุณครับ แล้วรถไฟเที่ยวถัดไปจะมากี่โมงครับ

Tom: It will arrive in a minute.
= เดี๋ยวก็มาแล้วครับ

 

Situation II: At NokAcademy School (สถานการณ์เกิดที่โรงเรียน นกอะคาเดมี)

 

Nestie: Jenny, what time is it now?
= เจนนี่ ตอนนี้กี่โมงแล้ว

Jenny: It’s 9 O’ clock. Why did you ask?
= ตอนนี้เก้าโมง ถามทำไม

Nestie: Oh my gosh, we need to go now.
= โอ้ มาย กอด เราต้องไปตอนนี้เลย

Jenny: Why?
= ทำไมล่ะ

Nestie: The class was already begun 10 minutes ago.
= ชั้นเรียนเริ่มเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว (เราเข้าชั้นเรียนสาย 10 นาทีแล้ว)

น้องๆนักเรียนทุกคน อย่าลืมทบทวนบทเรียน  เรื่อง การบอกเวลาในภาษาอังกฤษ กับทีชเชอร์กรีซได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่า
See you again next time.

See also  Ep.5 ฝึกคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด | by : ครูลูกหยีตีไม่เจ็บ | อักษรตัวเขียนภาษาอังกฤษ

+1

[NEW] บ้าน ภาษาอังกฤษ มีคำว่าอะไรบ้าง | เขียน บ้าน เลข ที่ เป็น ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำว่า “บ้าน” ในภาษาอังกฤษมีหลายคำมาก แค่คำว่า Home กับ House หลายคนก็ยังใช้กันอย่างงง ๆ ว่าควรจะใช้คำไหนกันแน่ในแต่ละประโยค  แล้วยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกชื่อบ้านแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไปอีก วันนี้เราจึงมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่า “บ้าน” ในภาษาอังกฤษกันค่ะ เพื่อให้เราเข้าใจบ้านได้มากขึ้น รวมไปจนถึงห้องต่าง ๆ ภายในบ้านว่ามีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้าง

A house is not a home นั้นก็คือ House คือ ที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างจากหิน ดิน ทราย ปูน ไม้ หรือวัสดุอะไรก็แล้วแต่ แต่ Home คือแหล่งพักใจ หรือที่อยู่สำหรับจิตใจ เช่น You are my home. คุณคือบ้านของฉัน หรือที่พักใจของฉันนั่นเอง

บ้าน ภาษาอังกฤษ Types of houses

House

หมายถึง
บ้านที่คนอยู่อาศัย (สื่อความหมายของสิ่งปลูกสร้าง)

Detached house
หมายถึง
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น

Semi detached house
หมายถึง
บ้านที่ติดกับคนอื่นแค่ด้านเดียว (บ้านแฝด)

Apartment (American)
หมายถึง
ห้องชุดที่เจ้าของห้องเรียกเก็บค่าเช่า

flat (UK)

หมายถึง
ห้องชุดที่เจ้าของห้องเรียกเก็บค่าเช่า

Terraced house
หมายถึง
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (ตึกแถว)

Cottage

หมายถึง
บ้านหลังเล็ก ๆ ในชนบท

Bungalow
หมายถึง
บ้านที่มีแค่ชั้นเดียว

Bedsit

หมายถึง
ห้องเช่าที่มีเตียง โต๊ะ เก้าอี้ และที่ประกอบอาหารด้านใน

Cabin

หมายถึง
บ้านหลังเล็กที่สร้างด้วยงบประมาณจำกัด

Condominium
หมายถึง
ห้องชุดที่แต่ละคนเป็นเจ้าของห้องนั่น ๆ

Hut

หมายถึง
กระท่อม

Mansion

หมายถึง
บ้านหลังใหญ่

Rambler

หมายถึง
บ้านชั้นเดียวที่ใหญ่กว่า Cattage และหลาย ๆ ห้องในชั้นเดียว

Townhouse
หมายถึง
ตึกแถวที่สร้างอยู่ในเมือง และใช้ผนังร่วมกัน

High-rise flat
หมายถึง
ตึกที่พักอาศัยสูง ๆ

Skyscraper
หมายถึง
ตึกสูง

Villa

หมายถึง
บ้านพักตากอากาศ

Palace

หมายถึง
พระราชวัง

Castle

หมายถึง
ปราสาท

Caravan

หมายถึง
บ้านรถลากที่พ่วงไปกับรถ สำหรับตั้งแคมป์ตามที่ต่าง ๆ

Houseboat
หมายถึง
บ้านลอยน้ำ บ้านเรือ

credit : englishwilleasy.com

1 apartment building

2 house

3 duplex/two-family house

4 townhouse/townhome

5 condominium/condo

6 dormitory/dorm

7 mobile home

8 nursing home

9 shelter

10 farm

11 ranch

12 houseboat

13 the city

14 the suburbs

15 the country

16 a town/village

 ส่วนประกอบของบ้าน ภาษาอังกฤษ

credit : learnenglish.de

Roof
หมายถึง
หลังคา

Shutter
หมายถึง
บานประตูหน้าต่าง

Wall
หมายถึง
ผนัง

Porch
หมายถึง
ระเบียง

Front door
หมายถึง
ประตูหน้าบ้าน

Garage
หมายถึง
โรงรถ

Garage Door
หมายถึง
ประตูโรงรถ

Chimney
หมายถึง
ปล่องไฟ

Balcony
หมายถึง
ระเบียง

ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ภาษาอังกฤษ

Attic
หมายถึง
ห้องใต้หลังคา

Ballroom
หมายถึง
ห้องใหญ่ ๆ ของบ้านคนรวย สำหรับเต้นรำ หรือแสดงดนตรี

Box Room
หมายถึง
ห้องเล็ก ๆ สำหรับเก็บของ

Cellar
หมายถึง
ห้องใต้ดิน

Dining Room
หมายถึง
ห้องทานอาหาร

Conservatory
หมายถึง
เรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้

Hall
หมายถึง
ห้องโถงทางเข้า

Larder
หมายถึง
ห้องเล็ก ๆ สำหรับกักตุน/เก็บอาหาร

See also  SAMBLACK - TIME (Official Music Video) | ไม่ ว่า จะ เกิด อะไร จะ รัก เธอ

Pantry
หมายถึง
ห้องเล็ก ๆ สำหรับ

Living room
หมายถึง
ห้องนั่งเล่น (อังกฤษ – อเมริกัน)

Lounge
หมายถึง
ห้องนั่งเล่น (อังกฤษ – ออสเตรเลีย)

Sitting Room
หมายถึง
ห้องนั่งเล่น (อังกฤษ – อังกฤษ)

Shed
หมายถึง
บ้านหลังเล็ก ๆ ใช้สำหรับเป็นโรงเก็บของในสวน

Toilet
หมายถึง
ห้องน้ำ

Bedroom
หมายถึง
ห้องนอน

Bathroom
หมายถึง
ห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ หรือ/และฝักบัว และก็มีชักโครกด้วย

(Visited 40,851 times, 2 visits today)


ตัวเลขแปลงร่างเป็นรูปสัตว์ | วาดตัวเลขเป็นรูปสัตว์ระบายสี | เรียนรู้ตัวเลข เรียนรู้สัตว์ภาษาอังกฤษ


มาดูกันว่าเลข 110 นั้นจะแปลงเป็นสัตว์อะไรได้บ้าง และมาเรียนรู้ตัวเลข กับเรียนรู้ชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษกับโจเซฟกันค่ะ
Drawi and Coloring Animals With Numbers | Learn Number 110 | Learn Animals Names
กดติดตาม และกดสัญลักษณ์เตือนรูปกระดิ่ง เพื่อที่จะได้รับชมวีดีโอใหม่ๆ ก่อนใคร
SUBSCRIBE https://goo.gl/y0ye6l
เพลย์ลิสอื่นๆ ที่น่าสนใจ
สนุกและเรียนรู้ด้วยพยัญชนะไทย กฮ
https://goo.gl/9QFZkL
สนุกและเรียนรู้ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
https://goo.gl/Kif9My
สนุกและเรียนรู้ด้วยลูกโป่ง
https://goo.gl/FKnCD1
สนุกและเรียนรู้ด้วยแป้งโดว์
https://goo.gl/Ur2PI8
สนุกและเรียนรู้ด้วยไข่เซอร์ไพรส์
https://goo.gl/HbWata
___
เรียนรู้ชื่อสัตว์ เรียนรู้ตัวเลข วาดรูป ระบายสี ชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษ ตัวเลขภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ตัวเลขแปลงร่างเป็นรูปสัตว์ | วาดตัวเลขเป็นรูปสัตว์ระบายสี | เรียนรู้ตัวเลข เรียนรู้สัตว์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ห้องนอน ภาษาอังกฤษ bedroom


คำศัพท์ ห้องนอน ภาษาอังกฤษ bedroom
เรียนภาษาอังกฤษ ห้องนอน bedroom
เรียนภาษาอังกฤษ
ห้องนอนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้องนอนภาษาอังกฤษ
ศัพท์อังกฤษห้องนอน
ห้องนอนbedroom

คำศัพท์ ห้องนอน ภาษาอังกฤษ bedroom

วิธีเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (เริ่มจาก0) เทียบอักษรอังกฤษไทย


วิธีเทียบเสียงอักษรภาษาอังกฤษไทย เทียบเสียงสระภาษาอังกฤษไทย วิธีเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ อย่างง่าย
@EnglishThai Downunder เรียนภาษาอังกฤษฟรี แต่งประโยคภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษฟรี
เรียนภาษาอังกฤษกับครูฟาง, ฝึกภาษาอังกฤษ, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, ติวสอบภาษาอังกฤษ, ติวภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน, ประโยคภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, อยากเก่งภาษาอังกฤษ, คำศัพท์อังกฤษ, English lesson, แกรมม่าภาษาอังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ

วิธีเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (เริ่มจาก0) เทียบอักษรอังกฤษไทย

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ (แบบเน้นๆ) กับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน


ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright
https://www.facebook.com/cherry.englishbright

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ (แบบเน้นๆ) กับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน

ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ABC จากแผ่นเขียน abc นับเลข1-10 | Learn ABC from ABC writing pad, counting


วันนี้เรามาฝึกเขียนพยัญชนะอักษรภาษาอังกฤษ 24 ตัว แล้วมาฝึกอ่านตามไปพร้อมกันค่ะ
เรียน ABC จากแผ่นเขียน abc นับเลข110 | เรียนรู้คำศัพท์ภาษษอังกฤษ AZ
Learn ABC from abc writing pad, counting numbers 110 | Learn English vocabulary AZ
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ

เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย
https://youtu.be/JhqtK1qae_s
วาดการ์ตูนไก่ วาดการ์ตูนไข่ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | l สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/xrVlvyeSYhA
วาดรูปควาย | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ความรู้เรื่องของควาย สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะhttps://youtu.be/p03bx0Bpwx8
เกม ทายปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม 10 ข้อ https://youtu.be/9JO64gi3FrQ
วาดรูปขวด วาดรูปคน | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะด้วยดิน https://youtu.be/D5c3JAH9eI
วาดรูป จาน | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ความรู้เรื่องจาน สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/qXPBd14RbTs
วาดรูปช้าง | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ความรู้เรื่องของช้าง สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานปะ https://youtu.be/xySwrBmVYWg
เกม ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ https://youtu.be/0JHr0a_HFNs
วาดรูป ซ โซ่ กับ ฌ เฌอ | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/QIJUcKDw_BY
เกม ทายคำลักษณะนามของสิ่งของ 10 ข้อ https://youtu.be/PFpwbDvQcM
วาดรูป ฉ ฉิ่ง | คำศัพท์ภาษาอังกฤษ | ความรู้เรื่องฉิ่ง สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/Q4briOTyAMo

ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ABC จากแผ่นเขียน abc นับเลข1-10 |  Learn ABC from ABC writing pad, counting

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เขียน บ้าน เลข ที่ เป็น ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.