Home » [NEW] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุน ป.ตรี ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

[NEW] ทุนเรียนประเทศจีน China Nanjing | ทุน ป.ตรี ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

ทุน ป.ตรี ต่างประเทศ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

Introduction of Jiangsu Province

มาทำความรู้จักกับ เมืองเจียงซู

เจียงซู อยู่ริมชายฝั่งทะเลจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นเมืองหนึ่งของความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ, การศึกษา, วัฒนาการทางเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว ที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งในโลก และด้วยเหตุผลที่ เจียงซูเป็นเมืองหลวงของ หนานจิง จึงจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศจีนที่มี GDP สูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ

เจียงซูและเมืองใกล้เคียงกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่รัฐบาลจัดให้เป็นแบบเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจลำดับต้น ๆ ของประเทศ และเมืองนี้ยังจัดได้รับให้เป็น เมืองหนึ่งของประเทศที่มีการพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศจีนเลยทีเดียวและยังมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่และยาวนาน ซึ่งทำให้ เจียงซูเป็นอีกหนึ่งรัฐของประเทศจีน ที่เป็นแหล่งการศึกษาที่นักเรียนทั่วโลกให้ความสนใจและตั้งใจที่จะมาศึกษาต่อในประเทศจีนแห่งหนึ่ง

ทุนเรียนต่อ ประเทศจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน วันนี้พี่ๆเอเพ็กซ์ มีรายละเอียดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ที่ประเทศจีน ระยะเวลาเรียน ปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาโท 2 –3 ปี (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

Yancheng Institute of Technology (YIT)

china scholarship Yancheng Teachers University

Yancheng Institute of Technology ( YIT ) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีระบบการเรียนการสอนในการเรียน ( Full Time ) ระดับชั้นนาของ
ประเทจีนโดยการดูแลของ รัฐบาลมณฑลเจียงซู ( Jiangsu Provincial Government ) ตั้งอยู่ที่เมือง Yancheng เป็นเมืองเปิด ที่ติดชายั่งทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ถึงกับได้ถูกขนานนามเรียกอีกื่อหนึ่งว่า Oriental Wetland inhabited by Red-Crowned Canes and Milu deer. YIT มีสองวิทยาเขตด้วยกัน ตั้งอยู่ที่ East Jianjun Avenue และวิทยาลัยเขตที่ 2 ตั้งอยู่ที่ Middle Xiwang Avenue

YIT ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 Yancheng Institute of Technology ( YIT ) ได้มีการพ ฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1990 เนื่องด้วยพันธสัญญาที่ต้องทาการพัฒนาอย่าต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์เพื่อความก้าวล้าทันสมัยทางด้านวิชาการตามความต้องการของสังคมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว YCIT ได้แสดงศักยภาพความเป็นู้นาที่สาคัญในการเจริญเติบโตเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจไปจนถึงการเกษตรและได้จัดทาโครงการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี

YIT มีทั้งหมด 19 สถาบันการศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 65 สาขาในระดับปรืญญาตรี ด้วยเนิ้อหาที่เข้มข้นและชัดเจน ในการจัดการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์อันยาวนาน

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Textile Engineering
 • Clothing Design and Engineering
 • Light Chemical Engineering
 • Business Administration
 • Financial Management
 • Accounting
 • Logistics Management
 • Information Management and Information System
 • Finance Engineering
 • E-Commerce
 • Marketing
 • International Economics and Trade
 • Chinese Language and Literature
 • Tourism Management
 • Hotel Management
 • English
 • Japanese

รายละเอียดทุนการศึกษาของ JS Carnival
– FREE ! ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี
( นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาในปีปูพื้นฐานภาษาวิชา มากกว่า 60 % )

ที่ตั้ง
เมือง Yancheng, มณฑล Jiangsu

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียนประเทศจีน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 55,000บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 3,000 หยวน / ปี (15,000 บาท)

China Pharmaceutical University

china scholarship China Pharmaceutical University 01
china scholarship China Pharmaceutical University 02

มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตร์จีน China Pharmaceutical University ( CPU) ตั้งอยู่ที่เมือง Nanjing ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจีน และเป็น 1 ในจำนวน 211 โครงการ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของมหาวิทยาลัยในเครือของกระทรวงการศึกษาประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในทางประวัติศาสตร์และเป็นสถาบันทางด้านวิชาการเภสัชกรรม China Pharmaceutical University ก่อตั้งในปี 1936

ในปีการศึกษา 2015 มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก CPU มากกว่า 15000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 12000 คนมากกว่า 3600 คนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคณะคณาจารย์กว่า 900 ท่านเป็นผู้อบรบฝึกสอน CPU เปิดสอนฝึกอบรมหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึง

 • Science
 • Medicine
 • Engineering
 • Economics
 • Management
 • Arts
 • Law

สาขาเภสัชศาสตร์อันดับ 1 ได้รับการยกย่องจาก National Key Discipline ในปี2015 จากสถิติสาขาวิชาเภสัชวิทยา, พิษวิทยา, เคมีวิทยา และรวมไปถึง Clinical pharmacy program ให้จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก

ระดับสาขาที่เปิดสอน

ปริญญาตรีและปริญญาโท ( ต้องเรียนหลักสูตรปุพื้นฐานภาษา Language’s Foundation เป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

 • Business Administration
 • International Economy and Trade
 • Economics Marketing
 • Pharmaceutical
 • Bioengineering
 • Biotechnology
 • Bio – Pharmacy
 • Clinical Pharmacy
 • Pharmaceutical Analysis
 • Medicinal Chemistry
 • Traditional Chinese Pharmacy
 • Environmental Science
 • Food Quality and Safety
 • Pharmaceutical Engineering
 • Pharmaceutical of Traditional Chinese Medicine
 • Resources and Development of Traditional Chinese Medicine
 • Clinical Pharmacy

คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท

สาขาวิชา Business Management และ วิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Business เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เปิดสอนในภาคภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี ( IELTS ระดับ 5.5 )

 • International Economics and Trade ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )
 • Clinical Pharmacy ( ระยะเวลา 5 ปี )

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นผลสอบ HSK ระดับ 4 (หากผลสอบได้ไม่ถึงตามเกณฑ์กาหนด) นักเรียนต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาจีน (1St year Foundation Language program) กับมหาวิทยาลัย 1 ปีก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี) สำหรับหลักสูตรภาคภาษาจีน
 4. ผลภาษา IELTS 6.5 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 6,000 – 7,800 หยวน / ปี (28,320 – 36,816 บาท)

Nanjing University of Finance & Economic

china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 01
china scholarship Nanjing University of Finance and Economic 02

Nanjing University of Finance & Economics ( NUFE ) เป็น อีกหนึ่งคณะที่เป็นกุญแจหลักสำคัญของมหาวิทยาลัยทีเป็นอันดับต้นๆ ของเมือง Jiangsu เนื้อหาวิชาที่กระชับและเข้าใจง่ายในการเรียนสาขา Economics and management รวมไปถึง Laws กฎหมาย Humanities มนุษยศาสตร์ Science วิทยาศาสตร์ และ Technology วิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัย ยังมีโรงเรียนในเครืออีก 19 โรงเรียน และทบวงต่างๆ ในเครือ ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัย มีคณะคณาจารย์ ระดับต่างๆ มากมาย Master’s Degree Authorization Disciplines – First Level จำนวน 11 สาขา Master’s Degree Authorization Disciplines – Second Level จำนวน 58 สาขา Undergraduate Programs จำนวน 38 สาขา Certificate Program 2 ปี อีก 2-3 หลักสูตร จากเหตุผลที่ NUFE มีการวางแผนระบบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยระบบการสอนที่สมบูรณ์แบบและเข้าใจได้ง่ายในหักสูตรวิชา โดยผู้เทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ รวมไปถึงการสนับสนุนจากผู้ทรงคูณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชา กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงทาให้ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาจานวนมากกว่า 20,000 คน ที่ทางมหาวิทยาลัย ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่ผ่านการเรียนการสอนและแบบทดสอบที่มีความเข้มข้น ด้วยระบบการศึกษาแบบละเอียด และการทดสอบแบบเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง

ระดับวุฒิปริญญาที่มีการจัดสอน

สาขาวิชาระดับปริญญาตรี

 • International Economy and Business
 • Business management
 • Marketing
 • Logistics management
 • Finance
 • Accounting
 • Visual Design
 • Human resource Management
 • Tourism management
 • English
 • French
 • E-Commerce
 • Advertising
 • Computer Science and Technology
 • Software Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย NUFE ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี รวมค่าหอพัก = 11,000 หยวน หรือประมาณ 51,920 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก

เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Nanjing University of Information Science & Technology

china scholarship Nanjing University of Information Science & Technology

Nanjing University of Information Science & Technology ( NUIST ) ก่อตั้งในปี 1960 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Nanjing Institute Of Meteorology ในปี 2004 และได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งของประเทศจีน NUIST เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ซึ่งสร้างบุคลากรและให้การศึกษาแก่ประชาชนเมือง Jiangsu โดยการดูแลของรัฐบาล และ กระทรวงการศึกษา Republic of China และ China Meteorological Administration ( CMA ) NUIST เป็นสถาบันที่มีมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในระบบการเรียนการสอนในระดับต่างๆ เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และที่รู้จักกันดีว่า NUIST ยังเป็น Post-Doctor Research Centers อีกด้วย

ในปัจจุบัน NUIST มีนักศึกษาในระดับปริญญาในสาขาต่าง ๆ มากกว่า 30,000 คน และคณะคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ (full-time) มากกว่า 1,500 ท่าน และมี 60 ท่านคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทั้งนักเชี่ยวชาญทางวิชาการ ในโครงการ “One Thousand Talent Project” และคณะคณาจารย์ชั้นนาของ มณฑล Jiangsu, ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านซึ่งทา โครงการ สร้างสรรค์ ร่วมกับ ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนสาหรับ มณฑล Jiangsu

ระดับสาขาวิชาที่เปิดสอน

เปิดเฉพาะ ระดับปริญญาโท ( นักศึกษาต้องเรียนปูพื้นฐานภาษา Language Program เป็นเวลา 1 ปี และสอนภาควิชาภาษาอังกฤษ )

คณะสาขาวิชา ระดับปริญญาโท ( ภาคภาษาจีน )

 • Business Administration ( MBA )
 • Computer Science
 • International Chinese Education ( เวลาเรียน 2 ปี )

คณะสาขาวิชาภาคภาษาอังกฤษ ( IELTS ขั้นต่า 6.0 )

 • Business Administration ( เวลาเรียน 2 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย YCTC ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท (สำหรับหลักสูตรภาษาจีน)
 4. ผลภาษา IELTS 6.0 (สำหรับหลักสูตรภาคอังกฤษ)

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 8,000 หยวน หรือประมาณ 37,760 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Anhui University of Finance and Economics

20140425022834 670

Anhui University Of Finance and Economics (AUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญและความหลากหลายในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน เช่น เศรษฐศาสตร์ (Economics), ธุรกิจและการจัดการ (Business and Management) AUFE เป็นมหาวิทยาลับชั้นนำแห่งหนึ่งในเมือง Anhui ของประเทศจีนมายาวนาน Anhui University Of Finance and Economics ก่อตั้งขึ้นในปี 1959 ในเมือง Hefei, มณฑล Anhui และต่อมาในปี 1961 ได้ย้ายมาที่ “ Pearl City ”ใน มณฑล Bengbu 19

วิทยาเขตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 983,450 ตารางเมตร ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัยมีหนังสือทางวิชาการมากกว่า 31,063 เล่ม และ 99.03 สื่อสาระสนเทศน์ ( Electronic book materials ) และมีคณะบุคลากรจำนวน 1934 คน และ คณะคณาจารย์ในสาขาต่างๆ จำนวน 1,018 คน และปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 21,226 คน และ นักศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน 1,944 คน

มหาวิทยาลัยยังมีความโดดเด่นทางด้านกีฬา หอพักนักศึกษา และ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนักศึกษาจะได้รับอำนวยความสะดวกจากทางมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนและประสบการณ์ใหม่ๆ จาก AUFE ทางโภชนาการ Canteen ของทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการจนได้รับการยอมรับผ่านมาตราฐาน ISO-9000

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (เปิดรับหลักสูตรปริญญาโทเท่านั้น)

International Trade and Economics หลักสูตรภาคภาษาจีน 2 ปี

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 3. หากนักเรียนมีผลภาษาจีน HSK Level 4 (คะแนน 200 หรือมากกว่า) ทางมหาวิทยาลัยมอบทุน 100% (ค่าเรียน + ค่าที่พัก)
 4. หากนักเรียนไม่มีผลภาษาจีน HSK นักเรียนต้องเรียนหลักสูตรภาษาจีน 1ปี ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (Chinese Language program) เรียนฟรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,000 หยวน / ปี (18,880 บาท)

Huangshan Institution

97792c2d bc5a 4dbb baa5 4b226cb0f660

Full Scholarship

Free Tuition Fee

Free Dorm & Living Allowance

HuangShan University ตั้งอยู่ที่เมือง HunagShan ในมลฑล Anhui เป็นเมืองที่มีจุดทัศนียภาพที่สวยงาม และดึงดูดนักท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของประเทศจีน HuangShan University มี 2 วิทยาลัย ตั้งอยู่ในเมือง ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของทางสถาบันด้วยกัน มีผู้ทรงคุณวุฒิ มากกว่า 118 ท่าน ผู้สมัคร full time ในระดับ ปริญญาตรี มากกว่า 18,000 คน ทางมหาวิทยาลัย 16 โรงเรียน และ 2 ทบวง และมีหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนถึง 57 สาขาวิชา เช่น

 • Art
 • Science
 • Economy
 • Pedagogy
 • Engineering
 • Agronomy
 • Management
 • Law
 • Literature

HuangShan University มีสัมพันธภาพที่ดีกับ สถาบันการศึกษามากกว่า 25 สถาบันทั่วโลก รวมทั้ง America , France, Germany, South Korea, Holland, Hong Kong, และ Taiwan HuangShan University มีความมุ่งมั่นในการสร้าง สถาบันให้มีความเป็นที่ 1 ด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณาจารย์ แตกออกเป็น บุคลากรคณาจารย์ และแผนกธุรการจัดการต่างๆประมาณ 903 คน คณะอาจารย์ Full Time ประมาณ 759 คน และ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในทุกระดับสาขา มากกว่า 200 คน ได้แก่ คณะศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกอีกมากมาย

คณะสาขาวิชา ที่เปิดสอน ( Degree Available )

เฉพาะปริญญาตรี ( ทางเลือกด้วย การเรียนปูพื้นฐานภาษาเป็นเวลา 1 ปี )

คณะสาขาวิชา วิชาเปิดสอนเป็นภาษาจีน

 • Tourism Management
 • Human Resources Management
 • International Economic And Trade
 • Financial Management
 • Marketing
 • Accounting
 • Chinese International Education
 • Chinese Language & literature
 • Journalism
 • Cultural Industries Management
 • Graphic Design
 • Environment Design
 • Product Design
 • Animation
 • Fine Arts
 • Music & Performance
 • Computer Science & Technology
 • Electronic & Information Engineering
 • Software Engineering
 • Civil Engineering
 • Biological Science
 • Food Science and Engineering
 • Environmental Science
 • Horticulture
 • Forestry

สาขาที่เปิดสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ

 • Hotel Management ( IELTS 5.5)

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี

 1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. เกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป
 3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK นักเรียนที่ได้ทุนจะได้เรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program ฟรี และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าโครงการ 99,000 บาท

Nanjing Xiaozhuang University

db4d2733 4fe0 4498 8057 e224c4260c8d

Nanjing Xiaozhuang University เป็นมหาวิทยาลัยประจำจังหวัด ที่เปิดสอนเต็มหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งในปี 1927 โดย Mr. Tao Xin Zhi เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการศึกษาของ มณฑล Nanjing มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่ดำเนินงาน จำนวน 1,265 คน และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 460 ท่าน และในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นจำนวน 18,200 คน ที่กำลังศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ตั้งแต่เดือน กันยายน ปี 2019 มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Fangshan, วิทยาเขต Mochou, วิทยาเขต Xiaozhuang และที่วิทยาเขต Fangshan ซึ่งเป็น วิทยาเขตหลักของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับ มหาวิทยาลัย Jiangning และอยู่ติดกับ มหาวิทยาลัย China Pharmaceutical อีกด้วย

คณะสาขาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี เพียงระดับเดียว

 • Chinese Language and Literature

ระดับปริญญาตรี เวลาเรียน 3 ปี ( option การเรียนปูพื้นฐานภาษา เป็นเวลา 1 ปี )

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าเรียน

สำหรับหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี (1st year Foundation Language program) (ค่าใช้จ่ายตลอดปี = 6,000 หยวน หรือประมาณ 30,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบ Double room 4,200 หยวน / ปี (18,880 บาท) และแบบ Single room 7,200 หยวน / ปี (36,000 บาท)

ChangZhou University

1 12

Changzhou University ตั้งอยู่ในเมือง Changzhou มณฑล Jiangsu มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นการร่วมมือ ก่อตั้ง และ ดำเนินงาน กับ รัฐบาลมณฑลรัฐ และ บริษัทรัฐวิสาหกิจปิโตรเลียมแห่งประเทศจีน และเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ในปี 1978  ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกว้างขวาง มีอันดับมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆ ของประเทศ เปิดสอน 10 คณะ ใน 3 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่เมือง Changzhou

Changzhou ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Jiangsu ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ เมือง Nanjing ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ใช้เวลาประมาณ 1.5 ช.ม. โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 30 นาที ใช้เส้นทาง จาก Nanjing

คณะที่เปิดสอน

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ (นักศึกษาจะต้องมีผลการสอบวัดระดับ IELTS 5.5)

 • International Trade and Technology
 • Computer Science and Technology

คณะที่เปิดสอนภาคภาษาจีน

 • Chinese Language and Literature
 • International Economics and Trade
 • Finance
 • Accounting
 • Marketing
 • Information Management and Systems
 • Financial Management
 • Logistics Management
 • Human Resource Management
 • Software Engineering
 • Product Design
 • Business English
 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering
 • Automation
 • Gardening
 • Fine Arts

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาตรี(หลักสูตรภาษาจีน)

   1. นักเรียนที่สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
   2. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
   3. ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นผลภาษาจีน HSK แต่นักเรียนทุกคนต้องการขอทุนของมหาวิทยาลัย ต้องเรียนปรับพื้นฐาน 1st year Foundation Language program และ นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ 65% สำหรับหลักสูตร Foundation Year ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าที่พัก เป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นแบบแชร์ 3  คน 3,000 – 5,000 หยวน / ปี (15,000 – 25,000 บาท) และแบบแชร์ 2 คน 9,000 หยวน / ปี (45,000 บาท)

Suzhou University of Science and Technology

Suzhou University of Science and Technology ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Suzhou ซึ่งเป็นเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน

เมือง Suzhou ตั้งอยู่ใกล้ เมือง Shanghai และเป็นจุด Landmark ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศจีน เดินทางจาก Shanghai ได้สะดวกสบายโดยทางรถไฟใช้เวลาประมาณ 20 นาที

Suzhou University of Science and Technology เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นและมีความชำนาญตั้งแต่เริ่มต้นทางสาขาวิชา Engineering and Science เป็นอย่างดี

ก่อตั้งเมื่อ ปี 2001 ซึ่งเป็นการรวมสองวิทยาเขตของ Suzhou Institutes เข้าด้วยกัน และในปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษาประมาณ 26,000 คน และมีบุคลากรคณาจารย์ มากกว่า 1600 ท่าน ที่สอนในสถาบันแห่งนี้ Suzhou University of Science and Technology ได้แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Shihu, วิทยาเขต Jiangfeng, และวิทยาเขต Tianping ปัจจุบัน ห้องสมุดของทางมหาวิทยาลัย มีหนังสือมากกว่า 1.8 ล้านเล่ม และ Electronic Journal Article มากกว่า 315 สื่อ หรือแหล่งข้อมูล ไว้ให้นักศึกษาได้ ค้นคว้าหาข้อมูล

คณะที่เปิดสอน

 • ปริญญาโท สาขา Environmental Science and Engineering

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครปริญญาโท

 • แบบ A : เกรดเฉลี่ย GPA 2.8 หรือ มากกว่า

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา ประมาณ Y 1,000 ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายทั่วไป 1 ครั้ง จานวน Y 1,000

 • แบบ B

FREE ค่าเล่าเรียน และ FREE หอพักนักศึกษา

รายละเอียดของโครงการ ทุนเรียนฟรี ที่ประเทศจีน

ทุนฟรี เรียนต่อประเทศจีน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดโครงการจนจบหลักสูตร รวมรถไปรับที่สนามบินหนานจิง 1 ครั้ง (เฉพาะครั้งแรกที่ไปถึง หนานจิง) สำหรับหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน 1 ปี บางมหาวิทยาลัยมอบทุนเรียนฟรี และบางมหาวิทยาลัยต้องให้นักเรียนชาระค่าเรียน + ค่าที่พัก (โปรดดูรายละเอียดข้อมูลด้านบน)

ค่าโครงการ 89,000 บาท และ 99,000 บาท (สำหรับที่ Huangshan Institution)

ค่าโครงการนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ

 • ค่าวีซ่าจีนจากไทย
 • ค่าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในไทยเพื่อยื่นขอวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กทม
 • ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาชาระเป็นรายปี ซึ่งหอพักจะเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย ราคาประมาณ 3,000 –7,000 หยวน ต่อปี (14,160 – 31,640 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ

[Update] โยกย้ายไปเรียนต่อ ! อัปเดตทุนเรียนต่อต่างประเทศประจำปี 2021 | ทุน ป.ตรี ต่างประเทศ – NATAVIGUIDES

นอกจากจะทำให้เราได้ฝึกภาษาอังกฤษแบบเนียน ๆ ในประเทศที่เป็นผู้นำด้านการศึกษา การไปเรียนต่อต่างประเทศยังช่วยให้เราได้เห็นโลกกว้าง แถมได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ จากเพื่อนต่างชาติด้วย หลังจากแนะนำ ทุนเรียนต่อจากรัฐบาลประจำปี 2020 แบบละเอียดสุด ๆ ไปแล้ว วันนี้ แอปพลิเคชัน StartDee เลยอยากชวนเพื่อน ๆ บินลัดฟ้าไปเรียนต่อนอก กับทุนเรียนต่อฉบับอัปเดตประจำปี 2021 มีทั้งทุนสนับสนุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและไม่เต็มจำนวน สนใจประเทศไหนปักหมุดกันไว้เลย !

 

บินลัดฟ้าไปหาคุณจิงโจ้กับทุนเรียนต่อออสเตรเลีย

ออสเตรเลียไม่ได้มีดีแค่เจ้าจิงโจ้และน้องโคอาล่า เพราะในเรื่องการเรียน ออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษามาก ๆ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกของ QS University World Ranking 2021 พบว่ามีมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียกว่า 30 แห่งที่ติดโพลนี้ ตัวอย่างเช่น Australian National University (ANU), University of Sydney, University of Melbourne, University of New South Wales (UNSW) และ University of Queensland (UQ) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดท็อป 5 ของออสเตรเลียมาอย่างยาวนาน

บรรยากาศของ Australian National University (ANU) ขอบคุณรูปภาพจาก oyaschool.com

ส่วนเพื่อน ๆ คนไหนที่อยากสัมผัสคุณภาพการศึกษาดี ๆ รัฐบาลออสเตรเลียก็มีทุนเรียนฟรีสำหรับชาวต่างชาติเยอะมาก ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทุน Destination Australia ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติออกจากเมืองใหญ่ แล้วไปศึกษาต่อในภูมิภาคต่าง ๆ ของออสเตรเลีย (ดังนั้นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ ๆ อย่างซิดนีย์หรือเมลเบิร์นจะไม่เข้าโครงการนี้นะจ๊ะ)

ทุน Destination Australia เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเพื่ออนาคตประชากรออสเตรเลีย (Planning for Australia’s Future Population) ที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2019 โดยส่งเสริมให้นักศึกษาจากทั้งในและนอกประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ฝึกฝนทักษะและทำวิจัยในพื้นที่ รวมถึงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ห่างไกลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของออสเตรเลียในอนาคต โดยทุนจะมอบค่าใช้จ่ายให้ $15,000 ต่อปี ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ร่วมให้ทุนในปีก่อนก็เช่น The University of Queensland (Gatton Campus) Charles Darwin University (Casuarina, Darwin and Palmerston Campus) นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่สนับสนุนทุนด้วย รวม ๆ แล้วเกือบ 300 ทุนเลยทีเดียว ปัจจุบันทุน Destination Australia เปิดรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Tertiary education) เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 แล้ว เพื่อน ๆ สามารถดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ ที่นี่ แต่ต้องรีบนิดนึงเพราะทุนจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มิถุนายน 2021 นี้แล้ว !

 

 

สัมผัสชีวิตดี ๆ ด้วยทุนเรียนฟรีในนิวซีแลนด์

มาต่อกันที่ New Zealand Scholarships for international tertiary students ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มอบให้ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เกือบทั่วโลก ทั้งละตินอเมริกา แอฟริกา แคริบเบียน ประเทศในเครือจักรภพ และประเทศในภูมิภาคแปซิฟิก รวมถึงภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยด้วย โดยเพื่อน ๆ สามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้ ที่นี่ ว่าเราผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการรับทุนหรือไม่ จากนั้นจึงเลือกทุนที่สนใจ ที่นี่ บอกก่อนว่ามีทั้งทุนแบบเต็มจำนวน ทุนเรียนภาษา และทุนสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มูลค่าทุนก็หลากหลายจนเลือกไม่ถูกเลยล่ะ

University of Auckland from www.auckland.ac.nz

แต่ข่าวร้ายก็คือเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ในปี 2021 ทาง New Zealand Scholarships จึงเปิดรับผู้สมัครจากประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกเท่านั้น ชาวไทยอย่างเราคงต้องรอปีต่อ ๆ ไป แต่ถือโอกาสนี้เตรียมสอบภาษา ปูพื้นฐานแกรมมาร์ภาษาอังกฤษ กันไว้แน่น ๆ ก็ดีนะ เพราะหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายนปีหน้าทุนก็จะเปิดรับสมัครอีกครั้งแน่นอน ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดทุนและขั้นตอนการสมัครได้ ที่นี่ เลยจ้า

 

เรียนฟรี สวัสดิการดีกับทุนเรียนต่อแคนาดา

แคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มองหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในแง่อาชีพการงานและการศึกษาต่อ โดยทุก ๆ ปี Canada Global Affairs หน่วยงานด้านการทูตของแคนาดาจะมอบทุนให้ชาวต่างได้เข้ามาศึกษาต่อในแคนาดาแบบฟรี ๆ มูลค่าทุนตั้งแต่ 60,000 – 120,000 ดอลลาร์แคนาดาเลยทีเดียว (ทั้งนี้มูลค่าทุนจะขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต่อด้วยนะ) ยกตัวอย่างเช่น Study in Canada Scholarships ซึ่งเป็นโปรแกรมทุนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในหลักสูตรอุดมศึกษา (universities และ university colleges and institutes) และวิทยาลัยอาชีวศึกษา (colleges, community colleges และ technical and vocational institutions) ของแคนาดา โดยทุนนี้จะครอบคลุมค่าวีซ่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนและประกันชีวิต เรียกได้ว่าครบสุด ๆ แถมเรียนจบยังมีโอกาสได้ใบอนุญาตทำงานและศึกษาต่อในแคนาดาด้วยนะ เพื่อน ๆ คนไหนสนใจบินไปเรียนต่อที่แคนาดาก็สามารถศึกษารายละเอียดทุนต่อได้ ที่นี่ เลย 

University of Toronto from www.macleans.ca

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของแคนาดาก็ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น York University ที่มี International Student Scholarship Program มอบทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนกว่า 60,000 – 100,000 CAD ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นในสาขาศิลปะ สื่อ การแสดงและการออกแบบ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่) ส่วน University of Toronto ก็ไม่น้อยหน้า มีทุน Lester B. Pearson International Scholarships ที่เริ่ดไม่แพ้กันเลย โดยทุนนี้จะคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ และมีผลการเรียนโดดเด่น ทุนจะมอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ตลอดระยะเวลาเรียน 4 ปี ถ้าเพื่อน ๆ สนใจทุนนี้ก็ไปดูรายละเอียดกันได้ ที่นี่ จ้า

 

 

บินไปรับแสงเหนือ พร้อมสำรวจการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกกับทุนเรียนต่อฟินแลนด์

หลายคนอาจได้ยินชื่อของประเทศฟินแลนด์กันมานานในฐานะประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุด ทั้งการจัดการห้องเรียนที่ยอดเยี่ยม หลักสูตรแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดีงามจนหลาย ๆ คนอยากลองไปนั่งเรียนกับชาวฟินแลนด์สักครั้ง StartDee บอกเลยว่าโอกาสดีมาถึงแล้ว เพราะ Funded Finland Scholarships ทุนการศึกษาดี ๆ จากรัฐบาลฟินแลนด์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับภาคเรียนใหม่ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี (เข้าเรียนในเทอม Spring ช่วงเดือนสิงหาคม) โดย Funded Finland Scholarships เป็นทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ครอบคลุมกว่า 4,000 โปรแกรมของทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้ง 13 แห่ง และมหาวิทยาลัย (Universities of Applied Sciences) อีก 22 แห่ง เพื่อน ๆ สามารถศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมจาก Studyinfo.fi เว็บไซต์รวบรวมข่าวการศึกษาของฟินแลนด์ได้โดยตรงจ้า

 

 

เมืองสวยงามค่าครองชีพดี บินไปเรียนฟรีกับทุนเรียนต่อเยอรมนีกันเถอะ !

เยอรมนีเป็นอีกประเทศที่คนไทยนิยมไปเรียนต่อกันมาก ๆ เพราะนอกจากจะเรียนมหาวิทยาลัยได้ฟรี ๆ ไม่มีค่าเทอมอยู่แล้ว* เยอรมนียังถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ค่าครองชีพไม่แรงเกิน เฉลี่ยอยู่ที่ 850 ยูโรต่อเดือน คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 32,100 บาทไทยเท่านั้น นอกจากนี้ทุนการศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ครอบคลุมค่ากินอยู่ให้นักศึกษาด้วย แต่ทุนที่มีชื่อเสียงในเยอรมนีส่วนใหญ่จะเป็นทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น DAAD Scholarship Programs ที่เน้นการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี (แต่ก็ยังมีโปรแกรมปริญญาตรีอยู่บ้างนะ) ทุน DAAD มีชื่อเสียงในแง่โปรแกรมการเรียนที่ครอบคลุมสาขาหลากหลาย แถมยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ด้วย ส่วนอีกทุนที่มีชื่อเสียง (และมีการแข่งขันสูงมาก ๆ) ก็คือทุน Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ที่ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนต่อปริญญาโทในกลุ่มประเทศ EU ได้ถึง 3 โปรแกรม ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนอยากเตรียมตัวล่วงหน้าก็สามารถดูรายละเอียดทุนได้ ที่นี่

*นักศึกษาจะเสียเพียงค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยประมาณ 300 – 500 ยูโร

อย่างที่รู้ ๆ กันว่าทุนเรียนต่อแต่ละทุนนั้นมีอัตราการแข่งขันที่สูงมาก ๆ นอกจากผลการเรียนที่ดี ความสนใจและความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อก็สำคัญไม่แพ้กันเลย แถมการเตรียมตัวไปศึกษาต่อก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเพื่อ การสอบวัดระดับทางภาษา มากพอสมควร เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากบินไปเรียนต่อก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ และนอกจากทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลและทุนระยะสั้น StartDee คัดมาฝาก ยังมีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน ทุนเรียนภาษา และโครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้ลุ้นกันอีก ถ้าอยากสัมผัสชีวิตวัยเรียนในต่างแดน เตรียมตัวไว้แต่เนิ่น ๆ ก็ไม่เสียหายนะ !


ทุนเรียนจีนฟรี ป.ตรี 4ปี 2021 !!! ทุนอะไร? วางแผนขอทุน? สมัครยังไง? แชร์ประสบการณ์ขอทุน


สวัสดีค่าทุกคน 💗
อย่างแรกต้องขอโทษสำหรับเสียงลมแทรกด้วยค่ะ5555
📌คลิปนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์การขอทุนเรียนป.ตรี ที่ประเทศจีน ในยุคโควิดแบบนี้จะวางแผนขอทุนยังไง ? วิธีการและขั้นตอนเอกสาร ? ใช้เอเจนซี่ ?
📌ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปบ้างก็ขออภัยนะคะ🙏🏻🙏🏻🙏🏻
📌สำหรับน้องๆที่เตรียมวางแผนจะยื่นทุนในปีถัดๆไป แนะนำให้ติดตามรายละเอียดในปีนั้นๆอีกทีด้วยค่ะ🧡
📍Document links :
📌Information for study in Shanghai :
http://edu.sh.gov.cn/study_cn_homepage/
📌Information for study in China สำหรับทุกเมืองในจีนค่ะ:
https://www.campuschina.org/scholarships/index.html
📌Foreigner Physical examination form :
https://www.csc.edu.cn/uploads/forms/foreinphy.pdf?fbclid=IwAR2MCLYxYfsVU0EfPxIFBD1HXSVv6TyN4ATI2FZ6RdFjSYXge0_EjRGDI
กลุ่ม Thai CSC : Facebook
สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสาร/ประสบการณ์การขอทุนของรุ่นพี่นะคะ
Social media :
IG : pailinsploy

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ทุนเรียนจีนฟรี ป.ตรี 4ปี 2021 !!! ทุนอะไร? วางแผนขอทุน? สมัครยังไง? แชร์ประสบการณ์ขอทุน

1 Day in American High School🇺🇸 | นักเรียนแลกเปลี่ยน | Sasa’s


•Camera
DJI osmo pocket
Iphone11
•Editing
Ipad air
KineMaster
•My social media
instagram : Sa_tnp
Facebook: Sasa’s
•Contact me
Email: sasas.tnp@gmail.com

1 Day in American High School🇺🇸 | นักเรียนแลกเปลี่ยน | Sasa’s

เรียนฟรี มีเงินเดือน l 🇩🇪 เจาะลึกทุนเยอรมัน DAAD + แชร์เคล็ดลับสมัครทุนต่างประเทศ


คลิปที่หลายคนถามถึงมาแล้วววว finallyyyyy
(คำเตือน ช่วงท้ายคลิปมีความผีบ้านิดหน่อยนะคะ เพราะพูดนานเกิน เหน่ยย 5555)
.
เราจะมาเจาะลึกเรื่อง \”ทุนเยอรมัน\” โดยเฉพาะทุน DAAD กันค่า ว่าทุนนี้เป็นยังไง มีสาขาอะไรบ้าง รายละเอียดต่างๆ เป็นยังไง แล้วก็จะมารีวิวประสบการณ์ พร้อมกับบอกเคล็ดลับการสมัครทุนของเราอย่าง \”ละเอียดดดยิบบ\” อีกเช่นเคย เราขอแบ่งพาร์ทของวิดีโอไว้แบบนี้นะคะ ใครสนใจพาร์ทไหนเป็นพิเศษก็คลิกได้เล้ยย
PART 1 All you need to know
01:41 ข้อควรรู้ มหาลัยเยอรมันเรียนฟรีจริงไหม ค่าเทอมเท่าไหร่
03:16 เยอรมันมีทุนแบบไหนบ้าง
03:55 DAAD คืออะไร
04:44 ทุนให้เงินเดือนเท่าไหร่
06:51 มีทุนแบบไหน สาขาอะไรบ้าง
09:56 ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันสมัครได้ไหม
12:09 ควรมีคะแนนสอบภาษาเท่าไหร่
13:37 เกรดเฉลี่ยสำคัญแค่ไหน
15:00 เรียนไปทำงานไปได้ไหม
16:28 สมัครได้ถึงอายุเท่าไหร่
16:49 เรียนจบแล้วหางานทำ+ตั้งรกรากที่เยอรมันเลยได้ไหม
PART 2 My tips and experience
19:14 Step 1 รู้จักตัวเอง
20:12 Step 2 หาข้อมูลเกี่ยวกับทุนที่สนใจ
20:33 Step 3 แชร์เคล็ดลับการสอบไอเอลแบบเรียนด้วยตัวเอง
22:47 Step 4.1 Recommendation Letter
23:55 Step 4.2 Motivation Letter + เคล็ดลับการเขียนเรียงความแบบเยอรมัน
29:03 Step 5 อัพโหลดทุกอย่างแล้วรอเรียกสัมภาษณ์
29:47 Step 6 การสัมภาษณ์ทุน คำถามที่เจอ
33:46 Step 7 ได้ทุนแล้วโว้ยยยยยยยยยยยยยย
Special Thanks for the music
Sam Stan Look Like Art https://thmatc.co/?l=B3684378
ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับทุนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะค้าาา
IG: itspattamai
See you in the next video kaaa

เรียนฟรี มีเงินเดือน l 🇩🇪 เจาะลึกทุนเยอรมัน DAAD + แชร์เคล็ดลับสมัครทุนต่างประเทศ

ทุนการศึกษา NZD10,000 จาก University of Otago สำหรับปีการศึกษา 2021: #INFOxNEWZEALAND


พี่ๆอินโฟเอาข่าวดีมาฝากน้องๆทุกคนค๊าาา : )
ทุนการศึกษา NZD10,000
จาก University of Otago 💵
.
📌 รับทุนการศึกษาทันที NZD10,000
สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร
Business Foundation Studies Programme
กับ RMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และนักเรียนสามารถเรียนต่อมหาวิทยาโอทาโก
ที่นิวซีแลนด์ได้ทันที ^ ^
.
เรียนป.ตรีไฮบริด8เดือนที่ไทยและออนไลน์ก่อนไปนิวซีแลนด์
จบแล้วทำงานที่นิวซีแลนด์ต่อได้สูงสุด3ปี
.
อีกทั้งยังสามารถเข้าเรียนต่อ
ทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำในนิวซีแลนด์ได้เหมือนกัน
โดยมีทุนการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
.
📌 University of Otago
เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกของนิวซีแลนด์
ก่อตั้งขึ้นในปี 1869 โดยมีชื่อเสียงระดับโลก
ในด้านความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัย
วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมือง Dunedin
ที่ทราบกันดีว่าเป็นเมืองทางวัฒนธรรม
และมีการศึกษาเล่าเรียนที่สำคัญที่สุดของนิวซีแลนด์
มีสภาพแวดล้อมทิวทัศน์ที่สวยงาม
เงียบสงบ และปลอดภัย
เหมาะสำหรับการไปเรียนมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์มากเป็นที่หนึ่งเลย
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่ VDO นี้เลยจ้า
และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสัย
สามารถคุยกับ พี่ๆ INFO ได้ที่ inbox ได้เลย
หรือช่องทางต่อไปนี้ได้เลยน้า
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
โทร 033045798
Admin: 0654469782
P.Yam: 0625655926
P.Yen: 0929952497
P.Fon: 0919539662
Line ID: infogroupedu
หรือกด link นี้ได้เลยจ้า
www.infogroupedu.com
follow IG: www.instagram.com/infogroupedu
.
INFOGroupEdu INFOxINDIA INFOxTaiwan Studyaboard เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่ออินเดีย เรียนนิวซีแลนด์ เรียนภาษาจีน
infoxnewzealand VirtualFair2020
StudyinNewZealand StudyinNZ
NewZealandEducation NewZealand
นิวซีแลนด์

ทุนการศึกษา NZD10,000 จาก University of Otago สำหรับปีการศึกษา 2021: #INFOxNEWZEALAND

ถ่ายทอดสด เรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


ถ่ายทอดสด เรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/ne…/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

ถ่ายทอดสด เรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทุน ป.ตรี ต่างประเทศ

See also  [Update] English Grammar 4 | anybody แปลว่า - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.