Home » [NEW] ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน | 1-100 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ตัวเลข 1 ถึง 100 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พร้อมคำอ่าน พินอิน | 1-100 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

1-100 อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวเลข 1-100 ภาษาอังกฤษและภาษาจีน กับครูพี่เว่น

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

Part 1 : 1-100 ภาษาอังกฤษ

1. one
2. two
3. three
4. four
5. five
6. six
7. seven
8. eight
9. nine
10. ten
11. eleven
12. twelve
13. thirteen
14. fourteen
15. fifteen
16. sixteen
17. seventeen
18. eighteen
19. nineteen
20. twenty
21. twenty-one
22. twenty-two
23. twenty-three
24. twenty-four
25. twenty-five
26. twenty-six
27. twenty-seven
28. twenty-eight
29. twenty-nine
30. thirty
31. thirty-one
32. thirty-two
33. thirty-three
34. thirty-four
35. thirty-five
36. thirty-six
37. thirty-seven
38. thirty-eight
39. thirty-nine
40. forty
41. forty-one
42. forty-two
43. forty-three
44. forty-four
45. forty-five
46. forty-six
47. forty-seven
48. forty-eight
49. forty-nine
50. fifty
51. fifty-one
52. fifty-two
53. fifty-three
54. fifty-four
55. fifty-five
56. fifty-six
57. fifty-seven
58. fifty-eight
59. fifty-nine
60. sixty
61. sixty-one
62. sixty-two
63. sixty-three
64. sixty-four
65. sixty-five
66. sixty-six
67. sixty-seven
68. sixty-eight
69. sixty-nine
70. seventy
71. seventy-one
72. seventy-two
73. seventy-three
74. seventy-four
75. seventy-five
76. seventy-six
77. seventy-seven
78. seventy-eight
79. seventy-nine
80. eighty
81. eighty-one
82. eighty-two
83. eighty-three
84. eighty-four
85. eighty-five
86. eighty-six
87. eighty-seven
88. eighty-eight
89. eighty-nine
90. ninety
91. ninety-one
92. ninety-two
93. ninety-three
94. ninety-four
95. ninety-five
96. ninety-six
97. ninety-seven
98. ninety-eight
99. ninety-nine
100. one hundred

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

Part 2 : 1-100 ภาษาจีน

1. ตัวจีน 一 พินอิน Yī
2. ตัวจีน 二 พินอิน Èr
3. ตัวจีน 三 พินอิน Sān
4. ตัวจีน 四 พินอิน Sì
5. ตัวจีน 五 พินอิน Wǔ
6. ตัวจีน 六 พินอิน Liù
7. ตัวจีน 七 พินอิน Qī
8. ตัวจีน 八 พินอิน Bā
9. ตัวจีน 九 พินอิน Jiǔ
10. ตัวจีน 十 พินอิน Shí
11. ตัวจีน十一 พินอิน Shí yī
12. ตัวจีน 十二 พินอิน Shí èr
13. ตัวจีน 十三 พินอิน Shí sān
14. ตัวจีน 十四 พินอิน Shí sì
15. ตัวจีน 十五 พินอิน Shí wǔ
16. ตัวจีน 十六 พินอิน Shí liù
17. ตัวจีน 十七 พินอิน Shí qī
18. ตัวจีน 十八 พินอิน Shí bā
19. ตัวจีน十九 พินอิน Shí jiǔ
20. ตัวจีน 二十 พินอิน Èr shí
21. ตัวจีน 二十一 พินอิน Èr shí yī
22. ตัวจีน 二十二 พินอิน Èr shí èr
23. ตัวจีน 二十三 พินอิน Èr shí sān
24. ตัวจีน 二十四 พินอิน Èr shí sì
25. ตัวจีน 二十五 พินอิน Èr shí wǔ
26. ตัวจีน 二十六 พินอิน Èr shí liù
27. ตัวจีน 二十七 พินอิน Èr shí qī
28. ตัวจีน 二十八 พินอิน Èr shí bā
29. ตัวจีน 二十九 พินอิน Èr shí jiǔ
30. ตัวจีน 三十 พินอิน Sān shí
31. ตัวจีน 三十一 พินอิน Sān shí yī
32. ตัวจีน 三十二 พินอิน Sān shí èr
33. ตัวจีน 三十三 พินอิน Sān shí sān
34. ตัวจีน 三十四 พินอิน Sān shí sì
35. ตัวจีน 三十五 พินอิน Sān shí wǔ
36. ตัวจีน 三十六 พินอิน Sān shí liù
37. ตัวจีน 三十七 พินอิน Sān shí qī
38. ตัวจีน 三十八 พินอิน Sān shí bā
39. ตัวจีน 三十九 พินอิน Sān shí jiǔ
40. ตัวจีน 四十 พินอิน Sì shí
41. ตัวจีน 四十一 พินอิน Sì shí yī
42. ตัวจีน 四十二 พินอิน Sì shí èr
43. ตัวจีน 四十三 พินอิน Sì shí sān
44. ตัวจีน 四十四 พินอิน Sì shí sì
45. ตัวจีน 四十五 พินอิน Sì shí wǔ
46. ตัวจีน 四十六 พินอิน Sì shí liù
47. ตัวจีน 四十七 พินอิน Sì shí qī
48. ตัวจีน 四十八 พินอิน Sì shí bā
49. ตัวจีน 四十九 พินอิน Sì shí jiǔ
50. ตัวจีน 五十 พินอิน Wǔ shí
51. ตัวจีน 五十一 พินอิน Wǔ shí yī
52. ตัวจีน 五十二 พินอิน Wǔ shí èr
53. ตัวจีน 五十三 พินอิน Wǔ shí sān
54. ตัวจีน 五十四 พินอิน Wǔ shí sì
55. ตัวจีน 五十五 พินอิน Wǔ shí wǔ
56. ตัวจีน 五十六 พินอิน Wǔ shí liù
57. ตัวจีน 五十七 พินอิน Wǔ shí qī
58. ตัวจีน 五十八 พินอิน Wǔ shí bā
59. ตัวจีน 五十九 พินอิน Wǔ shí jiǔ
60. ตัวจีน 六十 พินอิน Liù shí
61. ตัวจีน 六十一 พินอิน Liù shí yī
62. ตัวจีน 六十二 พินอิน Liù shí èr
63. ตัวจีน 六十三 พินอิน Liù shí sān
64. ตัวจีน 六十四 พินอิน Liù shí sì
65. ตัวจีน 六十五 พินอิน Liù shí wǔ
66. ตัวจีน 六十六 พินอิน Liù shí liù
67. ตัวจีน 六十七 พินอิน Liù shí qī
68. ตัวจีน 六十八 พินอิน Liù shí bā
69. ตัวจีน 六十九 พินอิน Liù shí jiǔ
70. ตัวจีน 七十 พินอิน Qī shí
71. ตัวจีน 七十一 พินอิน Qī shí yī
72. ตัวจีน 七十二 พินอิน Qī shí èr
73. ตัวจีน 七十三 พินอิน Qī shí sān
74. ตัวจีน 七十四 พินอิน Qī shí sì
75. ตัวจีน 七十五 พินอิน Qī shí wǔ
76. ตัวจีน 七十六 พินอิน Qī shí liù
77. ตัวจีน 七十七 พินอิน Qī shí qī
78. ตัวจีน 七十八 พินอิน Qī shí bā
79. ตัวจีน 七十九 พินอิน Qī shí jiǔ
80. ตัวจีน 八十 พินอิน Bā shí
81. ตัวจีน 八十一 พินอิน Bā shí yī
82. ตัวจีน 八十二 พินอิน Bā shí èr
83. ตัวจีน 八十三 พินอิน Bā shí sān
84. ตัวจีน 八十四 พินอิน Bā shí sì
85. ตัวจีน 八十五 พินอิน Bā shí wǔ
86. ตัวจีน 八十六 พินอิน Bā shí liù
87. ตัวจีน 八十七 พินอิน Bā shí qī
88. ตัวจีน 八十八 พินอิน Bā shí bā
89. ตัวจีน 八十九 พินอิน Bā shí jiǔ
90. ตัวจีน 九十 พินอิน Jiǔ shí
91. ตัวจีน 九十一 พินอิน Jiǔ shí yī
92. ตัวจีน 九十二 พินอิน Jiǔ shí èr
93. ตัวจีน 九十三 พินอิน Jiǔ shí sān
94. ตัวจีน 九十四 พินอิน Jiǔ shí sì
95. ตัวจีน 九十五 พินอิน Jiǔ shí wǔ
96. ตัวจีน 九十六 พินอิน Jiǔ shí liù
97. ตัวจีน 九十七 พินอิน Jiǔ shí qī
98. ตัวจีน 九十八 พินอิน Jiǔ shí bā
99. ตัวจีน 九十九 พินอิน Jiǔ shí jiǔ
100. ตัวจีน 一百 พินอิน Yì bǎi

See also  [NEW] การใช้ since และ for | การใช้since for - NATAVIGUIDES

 คลิกอ่าน & ฟังเสียง >> การเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษ 1-100 มีคำอ่าน พร้อมฟังเสียง

[Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 1-100 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

See also  [Update] Present Perfect and Past Simple: Difference | past simple and present perfect - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


Count to 100 | Learn Numbers 1 to 100 | Learn Counting Numbers | ESL for Kids | Fun Kids English


Can you count to 100? Learn to count to 100! Come and practice numbers and counting with us as we count from 1 to 100.
Perfect for the ESL for kids and EFL for kids, the ESL \u0026 EFL classroom, toddlers, preschool and kindergarten.
Thank you very much for watching and sharing ^_^
❤️ Subscribe for more Fun Kids Songs → http://bit.ly/FKESub
❤️ The Counting by Tens Song ➜ https://youtu.be/nPTbtkL9dHQ
★Join Us★
Facebook: https://www.facebook.com/funkidsenglish
Twitter: https://twitter.com/funkidsenglish
Google+: https://plus.google.com/u/0/+Funkidsenglish/about
★Download Fun Kids Songs★
iTunes: http://apple.co/1PyNAea
Amazon: http://amzn.to/210rDIQ
Google Play: http://bit.ly/1ltyVo4
CDBbaby: http://bit.ly/1WXSh5o
★Check out our great ESL \u0026 EFL learning materials for children including music CDs, phonics readers, story books \u0026 more at:
http://www.funkidsenglish.com
★Lots of free materials for ESL \u0026 EFL teachers over at our website! Get free flash cards, posters, printables and much more. Great for the ESL \u0026 EFL classroom or at home: http://www.funkidsenglish.com
Learn English with our fun songs and chant videos made specifically for children learning ESL and EFL! Sing and dance along with us and have fun learning English!
We make great educational videos for young learners, PreK, Kindergarten, toddlers, babies, Preschool children from all over the world and for children learning EFL and ESL 🙂
Check out our Fun Kids Songs CDs, storybooks and free classroom materials for both teachers and parents at http://www.funkidsenglish.com

See also  วิธีหาเงิน 60,000 บาท ช่วงวันหยุดยาว วันละ 10 นาที อยู่ที่ไหนก็ทำได้ (ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย) | หาเงิน 60000 | Nataviguides

Words \u0026 Music Copyright Fun Kids English 2015
Video Copyright Fun Kids English 2016

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Count to 100 | Learn Numbers 1 to 100 | Learn Counting Numbers | ESL for Kids | Fun Kids English

Count to 1000 by 1s | Math Chant Learn Numbers | Dream English Kids


Count with Matt to 1000 by 1s. Take the challenge! If Matt can do it, you can too! Learn numbers from 1 to 1000 in this fun chant. Great for learning English and building counting Math skills. Music by Matt. Jump to numbers time stamp below!
Jump to Numbers:
101200 2:20
201300 4:41
301400 7:02
401500 9:24
501600 11:45
601700 14:04
701800 16:24
801900 18:43
9011000 21:04
Stream Dream English Kids Songs
Spotify: https://spoti.fi/2xMa2zt
Apple Music: https://apple.co/3d033mF
Download Free MP3s of Kids Songs:
https://www.dreamenglish.com
Follow us on Social Media
Facebook: https://www.facebook.com/dreamenglish
Instagram: https://www.instagram.com/dreamenglishkids/

Count to 1000 by 1s | Math Chant Learn Numbers | Dream English Kids

ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ 1-100


ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ 1-100

Big Numbers Song | Count to 100 Song | The Singing Walrus


Watch all of our videos ad free with our app (desktop, apple, or android):
https://www.thesingingwalrus.tv/
Only $4.99 USD per month and $44.99 USD for a year!
Our \”Count to 100 Song\” is a fun challenge for children who are learning big numbers! This is another great teaching supplement for teachers and parents who would like to practice some basic counting and math skills with their students / kids.
Chant along with our characters as they count from 1100 in groups of twenty. The chorus is catchy, easy to sing along, and so funky that you and your kids will start making up dance moves on the spot 🙂
Use this song for your kids in preschool, kindergarten, daycare, or for homeschooling!
As with many of our educational songs for kids, we also wrote this counting song with the young ESL / EFL learners in mind. The lyrics are definitely easy enough to be used by students with basic English skills.
Buy this song (mp3):
https://itunes.apple.com/ca/artist/thesingingwalrus/id992755520
https://play.google.com/store/music/artist/The_Singing_Walrus?id=Acadfghn7zw3q5i2c6bfr3gmcnu
Buy this video from Sellfy (mp4):
https://sellfy.com/thesingingwalrus
Here are the lyrics of our \”Count to 100 Song\”:
Chorus:
Count to 100, come and count with me!
Count to 100, come and count with me!
I can count from 120
I can count from 120
Verse:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Chorus:
Count to 100, come and count with me!
Count to 100, come and count with me!
I can count from 2040
I can count from 2040
Verse:
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Chorus:
Count to 100, come and count with me!
Count to 100, come and count with me!
I can count from 4060
I can count from 4060
Verse:
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Chorus:
Count to 100, come and count with me!
Count to 100, come and count with me!
I can count from 6080
I can count from 6080
Verse:
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Chorus:
Count to 100, come and count with me!
Count to 100, come and count with me!
I can count from 80100
I can count from 80100
Verse:
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Chorus:
Count to 100, come and count with me!
Count to 100, come and count with me!
I can count from 1100
I can count from 1100

Big Numbers Song | Count to 100 Song | The Singing Walrus

CÁCH PHÁT ÂM SỐ ĐẾM TIẾNG ANH TỪ 1 ĐẾN 100 | Count to 100


Video hướng dẫn cách phát âm số đếm từ 1 100 với đồ họa sinh động. Với giọng phát âm chuẩn giúp người học dễ dàng học tiếng anh về sau này.
Cám ơn bạn đã xem video.
Mời bạn xem thêm video tại:
Website: https://goo.gl/3KyCCw
Facebook: https://goo.gl/13AHxq
https://www.facebook.com/TAChoTreEm/

CÁCH PHÁT ÂM SỐ ĐẾM TIẾNG ANH TỪ 1 ĐẾN 100 | Count to 100

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ 1-100 อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.