Skip to content
Home » [NEW] ตัวอย่างข้อสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ ออกอะไร? | ข้อสอบ ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ตัวอย่างข้อสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ ออกอะไร? | ข้อสอบ ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ข้อสอบ ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

✦ อยากสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ผ่าน ต้องรู้อะไรบ้าง? ✦

เคยสงสัยกันไหมคะว่า คนที่สอบผ่าน ก.พ. เขาเตรียมตัวอย่างไร สอบผ่านทุกวิชา ยิ่งตอนนี้ นอกจาก คณิตศาสตร์ จะยากแล้ว 

หลักสูตรการสอบ ก.พ. ปี 2563 ยังเพิ่มวิชากฏหมายเข้ามาให้จำอีก เป็นลมเลยจ้าา  เอาหล่ะ….สงสัย สอบ ก.พ. รอบนี้ ต้องเตรียมตัวให้หนักกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัว

แต่…….อย่าลืมไปนะคะว่า ยังมีอีกหนึ่งวิชาที่เราไม่ควรปล่อยผ่าน นั่นก็คือ  “ วิชาภาษาอังกฤษ “ ที่หลายคนชะล่าใจ ไม่เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเห็นว่าสัดส่วนข้อสอบไม่เยอะ แต่ วิชาภาษาอังกฤษ นี่หล่ะที่สามารถทำให้ใครหลายๆคน ไม่ผ่าน ก.พ. ภาค ก. ได้เหมือนกัน! เพราะอะไรเนี่ย??

ถึงแม้ว่าข้อภาษาอังกฤษ ก.พ. จะมีแค่ 25 ข้อเท่านั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า มีไม่น้อยคนเลย ที่ ผ่าน คณิต+ไทย แต่ ไม่ผ่าน ภาษาอังกฤษ  จึงทำให้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ของ ก.พ. ทันที ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียว ซึ่งในบทความนี้แอดมินจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักรูปแบบข้อสอบให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญ จะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบให้ถูกต้องตามรูปแบบข้อสอบกันค่ะ 

✦ หัวข้อในบทความมีดังนี้ ✦

 • ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. เป็นอย่างไร ?
 • ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ทดสอบอะไร ?
 • ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ. มีกี่พาร์ท ?
 • ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.

 

✰ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. เป็นอย่างไร ?✰

 • รูปแบบการสอบ : ข้อสอบ ปรนัย (ข้อเขียน) 25 ข้อ
 • คะแนนเต็ม : 50 คะแนน (25 ข้อ / ข้อละ 2 คะแนน)
 • เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน : 25 คะแนน (ต้องทำให้ได้ 18 ข้อ ขึ้นไป)

 

✰ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ทดสอบอะไร ?✰

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ.เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน (ข้อความ / บทความ) และวัดความรู้ความสามารถด้านการเขียน 

 

✰ ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ. มีกี่พาร์ท ? ✰

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. จะแบ่ง ออกเป็น 4 หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ 

 • Part 1: Conversation (5 ข้อ)

ข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อสอบ วัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

 • Part 2: Structure (5 ข้อ)

ข้อสอบ ส่วนนี้จะวัดความรู้ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 • Part 3: Vocabulary (5 ข้อ)

ข้อสอบ ส่วนนี้เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • Part 4: Reading (10 ข้อ)

ข้อสอบในส่วนนี่จะมี 2 บทความให้เราอ่านเพื่อจับใจความ ส่วนมากจะเป็น จดหมายสมัครงาน , ประกาศ , บทความเรื่องทั่วไป ซึ่งเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน

*จำนวนข้อทั้งหมด 25 ข้อ

 

✰ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.✰

Part 1: Conversation

Airline staff : Good afternoon,_______(1.)_________ ?
Passenger: Good afternoon._______(2.)_______.
Airline staff : Do you have your tickets?
Passenger: Here is my ticket.
Airline staff : _________(3.)__________ ?
Passenger: Two people, my husband and I .
Airline staff : Can I have your passports, please?
Passenger:_________(4.)___________ .
Airline staff : Would you like a window or an aisle seat?
Passenger: _________ (5.)__________ if we can get an aisle seat.
Airline staff : Alright, I’ll put you near the restrooms too.
Passenger: Wonderful, thanks.

ข้อ 1
1. where is your ticket 
2. where should you go
3. where can I fly to 
4. where are you flying to

ข้อ 2.
1. I am flying to Taiwan
2. I am flying on the sky
3. Let fly to Taiwan
4. I am flying by plane

ข้อ 3
1. How much do you fly.
2. How many seats do you want
3. How many people are traveling
4. How do you travel

ข้อ 4.
1. Sure. Here they are
2. Yes you can
3. Not sure
4. May be

ข้อ 5
1. It is going to be bad
2 . I would be very great
3. May be you can do it
4. Yes, I have

 

Part 2: Structure 

Where _____ you _____ on holiday last year?
1. did / went
2. go / did
3. did / go
4. do / go

See also  10 ชายแดนของแต่ละประเทศที่คุณเห็นแล้วจะต้องทึ่ง | ประเทศ jamaica

 

Part 3: Vocabulary

Which word has the same meaning as the underlined word?
He inspires me to be a good doctor when I grow up.
1. motivates
2. bores 
3. discourages
4. ignores

 

Part 4: Reading

Using the Sun at Night

       My house gets energy from the sun. That kind of energy is called “solar power.” We use it for all the equipment in our house such as the lights, the television, and the computer. It also powers the stove and microwave. It even runs the heater in the winter and the air conditioner in the summer.

       We collect the sun’s energy with large solar panels on our roof. These panels turn the sun’s energy into electricity. Some of the electricity gets used right away, and some of it is stored so we can use it at night.

       In the winter, getting enough sunlight can be hard. So sometimes we have to use electricity from the power company. But we need less of this electricity than we would without our solar panels.

       The sun is a good source of energy because it will never run out. It is also cleaner than some other kinds of energy and is becoming less expensive, too. In the future, more people will have panels like ours on their roofs.

 

1. Why do you think the author wrote the passage?

1.to explain how the sun makes energy
2.to tell a funny story about his house
3. to describe what his house looks like
4. to persuade people to use solar power

2. According to the passage, how are summer and winter different?

1. There is more sunlight in the winter.
2. There is more sunlight in the summer.
3. The family uses less electricity in the winter.
4. The family needs energy from the power company in the summer.

3. Which word has the same meaning to the word “energy”?

1. sola
2. power
3. endurance
4. force

4. Which statement would the author probably agree with most?

1. Solar power is not a good form of energy.
2. Solar panels make roofs look bad.
3. Solar power is helpful for the planet.
4. Solar power should cost more money.

5. How are the solar panels and the power company alike?

1. Both provide people with electricity.
2. Both work better in the summer.
3. Both always make enough electricity.
4. Both turn sunlight into electricity.

See also  [NEW] ทำไมคุณออกจากงานที่เก่า(Why Did You Leave Your Last Job?) | ตัวอย่างบรรยายลักษณะคน ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

 

✰ทำไมต้องติวภาษาอังกฤษ ก.พ. กับครูดิว?✰

 • เนื้อข้อหาครบจบใน 1 คอร์ส
 • ฝึกทำโจทย์ให้ไวทั้ง 4 พาร์ท
 • เทคนิคการอ่านเพื่อให้ได้คำตอบในเวลาอันสั้น
 • เรียนที่ไหนก็ได้ แค่มี มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
 • สอบถามกับครูได้โดยตรง
 • เนื้อหาอัพเดต เข้ากับรูปแบบข้อสอบ ก.พ. ในปัจจุบัน
 • ติวสนุก เข้าใจง่าย ได้ผลจริง

 

✿ คอร์สติวก.พ. สอบข้าราชการ ครบทุกวิชา! 

 • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ
 • ติวความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว
 • ติวภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)
 • NEW! ติวความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)
 • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา
 • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

[NEW] ข้อสอบ ENG1001 ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อที่ 1-20 | ข้อสอบ ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ข้อสอบ ENG1001 (ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน)

——————————————————————————–

ข้อสอบ ENG1001 ชุดที่ 1

——————————————————————————–

เฉลยข้อสอบ ENG1001 ชุดที่ 1 ทั้งหมด <<คลิกที่นี่>>

—————————————————————————

ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ


Choose the correct answer

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง มีข้อสอบ 75 ข้อ)

1. ________ eyes should be protected.

   (1) Mine

   (2) Theirs

   (3) Ours

   (4) Our

2. Most students go to school by ______ bus.

   (1) a

   (2) an

   (3) the

   (4) (blank)

3. Don’t postpone ________ in our thesis.

   (1) to hand

   (2) handing

   (3) hand

   (4) to handing

4. A : When will you go there ?

    B : __________

   (1) In Bangkok

   (2) Tomorrow

   (3) Jane

   (4) A book

5. David likes to play tennis, ________ his brother likes to play golf.

   (1) so

   (2) but

   (3) for

   (4) or

6. Frank denied __________ with his ex-wife.

   (1) meeting

   (2) to meet

   (3) meet

   (4) to meeting

7. What do you want ________?

   (1) to seeing

   (2) saw

   (3) see

   (4) to see

8. Yesterday, I saw Jim and Sue walk ______ hand in _______ hand.

   (1) a; a

   (2) the; the

   (3) a; the

   (4) (blank); (blank)

9. Tim exercises by _______ around the house.

   (1) walk

   (2) to walk

   (3) walking

   (4) to walking

10. He bought a ________ for me.

   (1) big valuable new diamond ring

   (2) valuable new diamond big ring

   (3) new valuable big diamond ring

   (4) big new diamond valuable ring

11. Many ______ live in England.

   (1) Thailand

   (2) France

   (3) Burma

See also  [Update] เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา กับ North America Study | รัฐในอเมริกาที่น่าอยู่ - NATAVIGUIDES

   (4) Thais

12. _________ she to stop drinking now?

   (1) Will

   (2) May

   (3) Ought

   (4) Be able

13. None of the TV viewers _______ effected by the new program.

   (1) was

   (2) were

   (3) have been

   (4) were being been

14. Playing _______ badminton isn’t as easy as it looks.

   (1) a

   (2) an

   (3) the

   (4) (blank)

15. Do you mind __________ with me?

   (1) come

   (2) came

   (3) to come

   (4) coming

16. What is your favorite _______?

   (1) in door game

   (2) indoor game

   (3) game indoor

   (4) game in door

17. “I walk to my office every day.”

      The underlined word is a/an _______.

   (1) transitive verb

   (2) intransitive verb

   (3) linking verb

   (4) modal

18. Tim managed ________ everything done.

   (1) get

   (2) getting

   (3) to get

   (4) to getting

19. Susan, together with her brothers, _________ never been to China.

   (1) have

   (2) has

   (3) have had

   (4) are having been

20. You shouldn’t risk _________ that kind of business.

   (1) to do

   (2) do

   (3) to doing

   (4) doing

ข้อสอบ ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน


ติวภาษาอังกฤษกับคุณครูสมศรี


เตรียมตัวสอบGAT และ 7วิชาสามัญ สำหรับเดือนตุลาคม 2558
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้ที่ http://www.krusomsri.ac.th/beta/download/Grammar(onet).pdf

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ติวภาษาอังกฤษกับคุณครูสมศรี

คำและวลีภาษาอังกฤษ: บทเรียนที่ 1 – ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษวันนี้!


เรียนรู้คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษ บทที่ 1: ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ 100 คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์และพบได้บ่อยที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษประจำวัน เพียงแค่ฟังและพูดตามให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากภายในเวลาอันรวดเร็วค่ะ
ชุดวิดีโอคำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษ: https://bit.ly/3dx8ZTI
เมื่อเราเป็นเด็ก เราทุกคนเรียนรู้ที่จะพูดภาษาแม่ของเราโดยการฟังครอบครัวของเราพูดคุยกับเรา ในที่สุดเราก็จะสามารถพูดตามเพื่อสื่อสารกับพวกเขาได้ การเรียนรู้ภาษาใหม่นั้นไม่ได้แตกต่างกัน ยิ่งคุณฝึกฝนภาษาอังกฤษโดยการฟังและพูดตามคำศัพท์ใหม่ๆ มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์ใหม่ๆ เหล่านั้นเข้ากับภาษาของคุณได้รวดเร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
วิดีโอการเรียนรู้ภาษาเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ง่ายดายและมีประสิทธิภาพสำหรับการสอนให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วที่สุด หากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ โปรดกดสมัครสมาชิก เนื่องจากจะมีการโพสต์วิดีโอใหม่ๆ เป็นประจำค่ะ
ขอบคุณที่รับชมค่ะ!

\”Autumn Day\”
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

\”Wallpaper\”
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

คำและวลีภาษาอังกฤษ: บทเรียนที่ 1 - ฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษวันนี้!

#ติวภาษาอังกฤษ – เทคนิคการทำข้อสอบแกรมม่าร์ให้สอบผ่าน 🔥


ตามไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูหวานต่อที่
https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
https://www.instagram.com/english_kruwhan

#ติวภาษาอังกฤษ - เทคนิคการทำข้อสอบแกรมม่าร์ให้สอบผ่าน 🔥

TOEIC ครูพี่อิ๋ง เทคนิคทำข้อสอบโทอิค (แบบฝึกหัด#3)


สมัครเรียน/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกเลย http://m.me/toeiconeday
Line iD. ingcnx
โทร 0877269834 พี่อุ๋งอิ๋ง
ให้เทคนิคการทำข้อสอบโทอิค เข้าใจง่ายที่สุด ที่นี่ !!

TOEIC ครูพี่อิ๋ง เทคนิคทำข้อสอบโทอิค (แบบฝึกหัด#3)

Banana English : สรุป Grammar ที่ชอบออกข้อสอบเข้ามหาลัย Modal Verb (Episode1) จากง่ายไปยากแบบละเอียด


อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพจแล้ว เข้าไปโหลดเอกสารได้ที่ https://www.facebook.com/crystaltutor072/
เพจเฟสบุ๊ค \”Crystal Tutor คริสตัลติวเตอร์\” (จำกัดระยะเวลาในการดาวน์โหลดนะคะ)
น้องๆที่สนใจเรียนกันแบบสดๆทาง Skype หรือ Line VDO Call (รับจำกัดจำนวนผู้เรียน) ติดต่อมาได้ทาง :
Line : crystal.tutor (มีจุดระหว่าง crystal และ tutor ด้วยนะคะ)
รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ :
ติวสอบเข้าม.1
ติวสอบเข้าม.4
ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น GAT / PAT / ONET / 9วิชาสามัญ / TUGET / SAT เป็นต้น
น้องๆนักศึกษา ที่ต้องการเสริมเกรดในระดับมหาลัย เช่น แคลคูลัส / ฟิสิกส์ / ภาษาอังกฤษ / writing / conversation / เทอร์โมไดนามิก / แมคคานิก ฯลฯ

Banana English : สรุป Grammar ที่ชอบออกข้อสอบเข้ามหาลัย Modal Verb (Episode1) จากง่ายไปยากแบบละเอียด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ข้อสอบ ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *