Skip to content
Home » [NEW] ชนิดโครงสร้างประโยค แบ่งออกเป็น 4 ชนิด | โครงสร้างของประโยคต่างๆ (structure sentence) – NATAVIGUIDES

[NEW] ชนิดโครงสร้างประโยค แบ่งออกเป็น 4 ชนิด | โครงสร้างของประโยคต่างๆ (structure sentence) – NATAVIGUIDES

โครงสร้างของประโยคต่างๆ (structure sentence): คุณกำลังดูกระทู้

1. Simple sentence

ประโยค simple sentence คือประโยคที่มีโครงสร้างอย่างง่าย มี clause อิสระหรือ independent clause อันเดียว เช่น

 • The student is working hard.
 • She confessed her crime to the police.

 

2. Compound sentence

Compound sentence คือ ประโยคที่มีตั้งแต่สอง independent clauses (ซึ่งเป็น simple sentences) ขึ้นไป และแต่ละ clause แยกออกมาเขียนเป็น simple sentence ได้ ในประโยค compound sentence ไม่มี dependent clauses คำ conjunctions ที่ใช้เชื่อม ได้แก่ and, but, or, so, for

1.    You may discuss this report with your colleagues first, but our CEO will finally finalize it.

2.    The bus stopped at the bus terminal and all the passengers got out of it.

 

3. Complex sentence

Complex sentence คือประโยคที่มีเพียงหนึ่ง independent clause เท่านั้น แต่จะมี dependent clause หนึ่ง clause หรือมากกว่าหนึ่งก็ได้มาเป็นส่วนขยาย

 • You didn’t tell me that you were going to set up a new business.

ส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็น noun clause

The couple who lived in the big house at the corner used to be movie stars.

ส่วนที่ขีดเส้นใต้เป็น relative clause ทำหน้าที่เป็น adjective clause ขยายคำ noun ‘the couple’

As soon as I realized that something had gone wrong, I called the police. (as soon as ใช้นำหน้า adverb clause of time)

This is the place where his brother was killed.

(where ใช้นำหน้า adverb clause of place)

She talked to him as if she were her mother.

(as if ใช้นำหน้า adverb clause of manner)

Alisa asked her parents to let her stay in her own flat because she wanted to be independent.

(because ใช้นำหน้า adverb clause of reason)

Although he had tried hard to investigate the case, he found little useful evidence.

(although ใช้นำหน้า adverb clause ที่บอก contrast)

Realizing that the political climate in the country was unfavourable, Mr. Johnson cancelled the plan to expand his business.

(ส่วนที่ขีดเส้นใต้เรียกว่า participial phrase ลดรูปมาจาก clause เต็ม ๆ ว่า After Mr. Johnson realized that the political climate in the country was unfavourable อยู่ในรูป active voice)

Strongly criticized by her friends, she refused to join the team.

(ส่วนที่ขีดเส้นใต้ก็เป็น participial phrase ด้วย ลดรูปมาจาก clause เต็มว่า When หรือ After she was strongly criticized by her friend. อยู่ในรูป passive voice

4. Compound – complex sentence

       Compound – complex sentence คือประโยคที่มีตั้งแต่สอง independent clauses

ขึ้นไป และมี dependent clauses ตั้งแต่หนึ่ง clause ขึ้นไป กล่าวง่าย ๆ คือมีทั้งประโยค compound และ complex ปนกันอยู่ เช่น

Since that article seems to satisfy your needs, we are enclosing a copy and we hope that it will help you find a suitable solution to your problem.

Table of Contents

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[NEW] Conditional Sentence หรือ ประโยคเงื่อนไข หลักการใช้ If Clause ประเภทต่างๆ | โครงสร้างของประโยคต่างๆ (structure sentence) – NATAVIGUIDES

Conditional Sentence คือ ประโยคเงื่อนไข เป็นบทเรียนเดียวกับเรื่อง If Clause ในการใช้ภาษาอังกฤษ เวลาที่เราพูดประโยคสมมติ ด้วยคำว่า “ถ้า” เราจะต้องทำตามกฎซึ่งแตกต่างไปจากภาษาไทย เนื่องจากภาษาไทยเราไม่ต้องมีกฎเรื่องของการเปลี่ยนคํากริยาในโครงสร้างประโยค ดังนั้น ในประโยคเงื่อนไขภาษาอังกฤษนี้ เราจะต้องมาดูว่ามีกฎอะไรกันบ้าง 

ในภาษาอังกฤษครูจิ๊บต้องบอกเลยว่า มีโครงสร้างของประโยค Conditional sentence หลายแบบมากๆ ซึ่งพวกเราอาจจะต้องใช้วิธีการฝึกใช้บ่อยๆ เพื่อทำให้เราจำได้ว่า โครงสร้างแต่ละประเภทเป็นอย่างไรบ้าง และใช้ในโอกาสไหน เราลองมาดูประเภทต่างๆของ Conditional sentence กันดีกว่าค่ะ 

ประโยคเงื่อนไขแบบ 0

หรือที่เราเรียกว่า Zero conditional sentence

เราจะใช้ ประโยคเงื่อนไข นี้ในกรณีที่เราพูดถึงสิ่งที่เป็นความจริงเสมอ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

โครงสร้างคือ 

If + present simple, present simple

ซึ่งเราต้องเข้าใจโครงสร้าง Present simple tense ก่อนถึงจะใช้ประโยคเงื่อนไขแบบนี้ได้ถูกต้องค่ะ หมายความว่าหากประธานในประโยคเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ 

เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ 

 • If the quality of air

  drops

  dramatically, it

  affects

  those who have asthma.

 • When you

  see

  ants scuttering around, the rain

  is

  about to fall. 

 • If managers

  want

  to improve our performance, they

  need

  to start an incentive scheme.

ประโยคเงื่อนไข แบบที่ 1

หรือ First conditional sentence

ในกรณีที่เราเห็นว่าสถานการณ์มีความเป็นไปได้ หรือสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่นเราอาจจะเห็นว่าท้องฟ้ากำลังมืดครึ้มก่อนที่ฝนจะตกหรือน้ำในแม่น้ำแห้งขอด ซึ่งเป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์ที่เราสมมตินั้น จะเกิดขึ้นได้ เราสามารถใช้ประโยค conditional sentences แบบนี้ได้ค่ะ 

โครงสร้างคือ 

If + present simple, will/can/may + verb infinitive

 • We

  will consume

  less meat if we

  understand

  how the meat industry truly causes global warming.

 • The judge

  will rule

  in favor of him if he

  sees

  the VAR playback.

 • If the government listens to students, they

  will not go

  on a march.

ประโยคเงื่อนไข แบบที่ 2

หรือ Second conditional sentence

เราจะใช้ ประโยคเงื่อนไข แบบที่ 2 ในกรณีที่เราสมมติสถานการณ์ที่เป็นไปได้ยากมากๆ หรือเป็นไปไม่ได้เลยหรือการพูดถึงจินตนาการ ความเพ้อฝัน เป็นต้น 

โครงสร้างคือ 

If + past simple, would/could/might + verb infinitive

ซึ่งเราจะต้องทำให้แน่ใจว่าเรารู้วิธีการเปลี่ยนกริยาเป็นช่อง 2 ในส่วนขยาย if เนื่องจากการทำคำกริยาให้เป็นรูปอดีตสามารถทำได้โดยเติม ed หรือผันตามกฎกริยา 3 ช่องได้ค่ะ 

เราลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ 

 • If I

  were

  you, I

  would resign

  from this horrible job. 

 • If my grades

  were

  all As tomorrow, I

  would take

  a month off from my part-time work.

 • I

  would buy

  a car to drive to work if there

  was

  no traffic problem in Bangkok. 

ข้อสังเกต

ปกติแล้วคำกริยาช่อง 2 ของ verb to be จะมีทั้งรูปของ was หรือ were ซึ่งประธานที่เป็นเอกพจน์รวมไปถึงคำสรรพนาม he she it และ I จะใช้คำว่า was แต่ในการเขียนประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 ประธานทุกตัวเราจะใช้กริยาช่อง 2 ของ verb to be เป็น “were” แทนที่จะเป็น “was” เนื่องจากต้องการบอกว่านี่เป็นประโยคสมมติที่ไม่เป็นจริง 

ประโยคเงื่อนไข แบบที่ 3

หรือ Third conditional sentence  

เราจะใช้ประโยคเงื่อนไขนี้ในการที่บอกว่า เราเสียดายที่ไม่ได้ทำอะไรในอดีต และถ้าสามารถย้อนเวลากลับไปได้ เราจะทำสิ่งนั้น ปกติแล้วเราจะใช้เพื่อแสดงความเสียใจ หรือเสียดายค่ะ 

โครงสร้างคือ 

If + had + verb ช่อง 3 (Past perfect), would have + verb ช่อง 3

โครงสร้างของ ประโยคเงื่อนไข แบบที่ 3 อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกใช้จนคุ้นชินแล้ว เราถึงจะทำได้ถูกต้องค่ะ 

เราลองไปดูประโยคตัวอย่างเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ 

 • If he

  had found

  a professional lawyer earlier, his business

  would have been saved

  .

 • They

  would have gone

  abroad for their degree if there

  had not been

  COVID-19.

 • If my father

  had driven

  on the other route, we

  would have reached

  our destination hours ago.


Sentence Structure in Turkish Language (Grammar Lesson #9)


This video describes the basic sentence structure in Turkish language.
Turkish sentence structure is very similar to sentence structure in many other languages.
Depending on the order of words in a sentence, Turkish sentences are divided into two categories:
1) Regular Sentence (Kurallı Cümle): the predicate is at the end
2) Irregular Sentence (Kuralsız Cümle): the predicate is NOT at the end
Predicate: an action or a state of being (usually verb)
Subject: the main actor (usually a noun or pronoun)
Object: receives the action (usually a noun)
Modifiers: add to the meanings of other words (usually adjective, adverbs)
In a simple, singleclause, regular Turkish sentence, the PREDICATE (the main action verb) is always at the end of the sentence. In addition, you would also observe that the SUBJECT is at the beginning, and everything else stands between the SUBJECT and the PREDICATE. Last, it doesn’t matter whether the sentence is affirmative, negative or interrogative. Similarly, the tense doesn’t matter either – the predicate is always at the end!
In a simple, singleclause, irregular Turkish sentence PREDICATE (the main action verb) is NOT at the end of the sentence. The place of the predicate would be mostly changed to specifically emphasize a certain word, which is mostly done using intonation. You would also see many irregular sentences in literature, mainly in poetry.
The Rule of Thumb is that the most generic Turkish sentence would be a regular sentence, in which the PREDICATE (the main action verb) is at the end, the SUBJECT (the main actor) is at the beginning, and everything else is in between.
SUBJECT + (OBJECT or MODIFIERS) + PREDICATE
All other structures are just deviations from the regular structure.
Learn Turkish by getting educational videos every day.
Please, SUBSCRIBE if you would like to see more videos on Turkish grammar, vocabulary, and pronunciation.
If you have a comment/request, please, note it in the Comments section below, and I will do my best to address it as soon as possible.
Below is a related resource through which you can speed up learning Turkish:
https://www.17MinuteLanguages.com/en/?id=VGU128797
Music used in this video: Mysteries (by YouTube), Safety Net (by YouTube)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Sentence Structure in Turkish Language (Grammar Lesson #9)

5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures) ใช้บ่อย


โครงสร้างของประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภาคประธาน (Subject) ที่เป็นคำนาม สรรพนาม หรือกลุ่มคำนาม และ ภาคแสดง (Predicate) ประกอบด้วยกริยา กรรม หรือส่วนขยาย โดยโครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษมี 5 โครงสร้างด้วยกัน แล้วเราไปดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้าง
เรียนภาษาอังกฤษฟรี
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuKZYgki4\u0026t=5s
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA\u0026t=10s
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA\u0026t=82s
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q\u0026t=3s
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnATbRFCE
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg\u0026t=2s

5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures) ใช้บ่อย

ฝึกแต่งประโยค Complex Sentence พร้อมเรียนรู้ประเภทของประโยคภาษาอังกฤษ


เรียนรู้ประเภทของประโยคภาษาอังกฤษ (Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence) พร้อมทั้งคำสันธานเชื่อมอนุประโยค (Subordinating Conjunction) หรือ Relative Pronoun และในช่วงท้ายของบทเรียนจะสอนฝึกแต่งประโยคความซ้อน (Complex Sentence) อีกด้วย

ฝึกแต่งประโยค Complex Sentence พร้อมเรียนรู้ประเภทของประโยคภาษาอังกฤษ

Understand English Grammar and Sentence Structure – Strange Sentences


In this lesson, you’re going to see nine strange sentences.
We’re sure at least some of these sentences look weird to you. In this video, we’ll analyse each of these sentences, so that you can understand how they work.
Understanding these strange English sentences will improve your understanding of English grammar and sentence structure!
Don’t forget to leave us a comment with your feedback!
Learn about more strange English sentences and phrases with a certified English teacher: http://bit.ly/ooeteachers.
 See the full version of this lesson on our website: https://www.oxfordonlineenglish.com/strangesentences
Contents:
1. How Many ‘Haves’ Would You Have Had? 0:33
2. Problematic Prepositions 6:27
3. Who’s Their They’re There? 10:17
This lesson will help you:
Learn about strange sentences with ‘have’.
Understand the meaning of strange sentences which use prepositions differently.
Learn how pronunciation can help you understand and say strange sentences.
See strange sentences which use ‘their’, ‘there’ and ‘they’re’.
Sentences:
1. Have you ever had to have a tooth extracted?
2. I would have had to stay longer if I hadn’t had to go to have my car repaired.
3. All the medicine he had had had had little effect.
4. The party was almost over at around ten thirty.
5. The cat jumped out from behind the sofa.
6. She gets in in the morning.
7. That said, that article that I read argues that that interpretation is incorrect.
8. If it’s like that, then that’s it.
9. There are their bags, over there.
SUBSCRIBE to continue improving your English! https://goo.gl/UUQW8j
Become an OOE member to see our newest lessons before they’re available to the public, and more! https://www.youtube.com/channel/UCNbeSPp8RYKmHUliYBUDizg/join
See more free English lessons like this one on our website: https://www.oxfordonlineenglish.com/.

Understand English Grammar and Sentence Structure - Strange Sentences

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Simple sentence


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Simple sentence

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โครงสร้างของประโยคต่างๆ (structure sentence)

See also  [NEW] ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์ | การเปรียบเทียบขั้นปกติ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *