Skip to content
Home » [NEW] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Instruction of Meditation 2 | continuously แปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Instruction of Meditation 2 | continuously แปลว่า – NATAVIGUIDES

continuously แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
Instruction of Meditation 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน Instruction of Meditation#2
คำแนะนำในการฝึกสมาธิ(Meditation)

welcome to I like English 
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

 โดย สุภักพร ตรีสุผล (สตาร์) & Aj.Shon Pistoll

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Instruction of Meditation 

คำแนะนำในการฝึกสมาธิ

 

Yes! Remember, the last tome we talked about reciting the mantra, “Samma Arahang, Samma Arahang” to purify our mind and 

today we’re going to start with “Thoughts” that rise up during meditation. 

If any thoughts arise, there is no need to fight them. Let them pass through the center of your body like a [assing view that you 

happen to see from the window of a moving train. 

แปลว่า

เมื่อมีความคิดผุดขึ้นมา ไม่จำเป็นที่เราจะต้องต่อสู้กับความคิดนั้นปล่อยให้มัน

ผ่านไป โดยผ่านทางศูนย์กลางกายของคุณ เหมือนเวลาที่เรามองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างทางเมื่อเรามองออกไปยังหน้าต่างขณะที่รถไฟ

เคลื่อนที่ไป 

Arise

 

แปลว่า  

ผุดขึ้น, การเคลื่อนที่ขึ้น 

While you are thinking of the bright crystal ball gently and comfortably, focus your mind and be still at the center with pure 

brightness. 

แปลว่า  

พร้อมกับตรึงนึกถึงดวงใส อย่างแผ่วเบาสบายโดยเอาใจหยุดเข้าไปในกลางความใสบริสุทธิ์นี้ 

Brightness

 

แปลว่า  

ความสว่าง 

During this time recite the mantra continuously and maintain your mind by imagining a bright object softly, comfortably. 

แปลว่า  

ใน

ระหว่างช่วงเวลานี้ให้ประคองใจด้วยการภาวนาไปเรื่อยๆ และจินตนาการถึงวัตถุที่สว่างอย่างเบาๆ สบายๆ 

Continuously

 

แปลว่า  

อย่างต่อเนื่อง 

Comfortably 

แปลว่า  

อย่างสบาย

Alternatively, you can choose not to visualize anything at all and simply observe whatever you feel at the center of your body; 

without making any judgments or feeling any emptions.

 

แปลว่า  

เป็นทางเลือก คุณสามารถเลือกที่จะไม่นึกถึงภาพใดเลยก็ได้ แค่ให้ใจของ

คุณรู้สึกที่ศูนย์กลางกายโดยปราศจากการคิด ตัดสิน หรือ อารมณ์ใดๆ 

Visualize

 

แปลว่า  

นึกภาพในใจ

Judgment

 

แปลว่า  

การตัดสิน 

Emotional

 

แปลว่า  

เกี่ยวกับอารมณ์

Whether you see darkness or bright light or anything else, just accept it without any thought. 

แปลว่า  

สิ่งที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นความมือ 

ความสว่าง หรือสิ่งอื่นๆ แค่รับรู้โดยปราศจากความคิด 

Once your mind is completely still, you will notice that the mamtra “Samma Arahang” will disappear you may feel that you don’t 

want to recite the mantra amymore. All will become silent and peace ful.

แปลว่า  

เมื่อใจหยุดนิ่ง ก็จะทิ้งคำภาวนา ” สัมมา อะระหัง ” เหมือน

กับเราลืมภาวนาถ้อยคำนี้ หรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาอีกต่อไป และจะมีแค่เพียงความเงียบสงบ

Recite

 

แปลว่า  

ท่อง, ภาวนา

 

If you feel like this, you do not have to go back to reciting the mantra again.

 

แปลว่า  

ถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่

 

Let your awareness maintain  the vision fo a bright crystal ball from this point onward. Only do this with a still mind, softly, gently, 

constantly and continuously. 

แปลว่า  

ให้มีสติรักษาภาพดวงใสๆ ต่อไป ทำเพียงเท่านี้ ด้วยใจนิ่งๆ นุ่มๆ ละมุนละไม ต่อไเรื่อยๆ 

If you have any experience from within, which is different from your meditation object, do not be excited, let your mind be neutral 

and at peace.

 

แปลว่า  

ถ้ามีประสบการณ์ภายในอะไรที่แตกต่างไปจากการกำหนดบริกรรมนิมิต เราก็อย่าไปตื่่นเต้น ให้ทำใจให้เป็นปกติ

Experience 

แปลว่า  

ประสบการณ์  

Excited 

แปลว่า  

น่าตื่นเต้น

Neutral

 

แปลว่า  

เป็นปกติ, เป็นกลาง 

Observe the experiences that occur with a calm mind and relax. do not question, how this is happening; just observe. 

Otherwise, your mind will move from the center of the body and your inner experience will disappear. 

แปลว่า  

มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเฉยๆ 

อย่างสบายๆ อย่าไปสงสัยว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ให้ดูไปเฉยๆ อย่างเดียว ไม่เช่นนั้น ใจจะเคลื่อนจากศูนย์กลางกายแล้ว

ประสบการณ์ภายในก็จะเลือนหายไป 

Observe

 

แปลว่า  

สังเกต

Your mind should remain only in this state so the experience from within will progress. Do not think of anything. Do all of this. 

Only this. That is all.

 

แปลว่า  

สภาพใจต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแล้วประสบการณ์ภายในจะก้าวหน้าต่อไป ไม่ต้องคิออะไรทั้งสิ้น ทำอย่างนี้ แค่นี้ 

เท่านั้น 

Remain

 

แปลว่า  

ยังเหลืออยู่, คงอยู่

Progress 

แปลว่า  

ก้าวหน้า,เดินไปข้างหน้า

Then the mind will lead within, entering into clarity, true happiness, and true inner wisdom, which lies deeper and deeper. And 

you will attain that which is in you, that which is universal. That which is the same for everyoune in this world. 

แปลว่า  

แล้วใจของเราก็จะ

เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเข้าไปสู่ความสว่างความสุขที่แท้จริง และความรู้แจ้งคือปัญยาภายในที่ลุ่มลึกยิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับเอง แล้วเราจะ

เข้าถึงสิ่งที่มีอยุ่ในตนซึ่งเป็นของสากลที่เหมือนกันทุกคนในโลก

Universal

 

แปลว่า  

เป็นสากล

It is good to practice compassion at the end your meditation session by spreading the inner peace and all the good feelings that 

you’ve received, with all liveing beings which we know, as a sharing of loving lindness.

 

แปลว่า  

เป็นการฝึกที่ดีในการส่งความปรารถนาดี 

ก่อนเสร็จสิ้นการทำสมาธิของคุณ โดยแผ่สันติสุขภายใน และความรู้สึกดีๆ ทั้งหมดที่คุณได้รับมาจาการนั่งสมาธิไปสู่สรรพชีวิต ซึ่งเรา

รู้จักกันดีว่า การแผ่เมตตา 

Compasion

 

แปลว่า  

ความเห็นใจ

Sharing loving kindness

 

แปลว่า  

การแผ่เมตตา

 

Today we’ve learned a lot of vocabulary about “Instruction of Meditation Part2” as well as other useful words. For example; 

Arise

 

แปลว่า  

ผุดขึ้น, การเครื่อนที่ขึ้น 

Visualize

 

แปลว่า  

นึกภาพในใจ 

Judgment

 

แปลว่า

 

การตัวสิน

Recite

 

แปลว่า  

ท่อน, ภาวนา 

Neutral

 

แปลว่า  

เป็นปกติ, เป็นกลาง 

Universal 

แปลว่า  

เป็นสากล

 

[NEW] Eliminate แปลว่า | continuously แปลว่า – NATAVIGUIDES

ตัวอย่างประโยค Eliminate ภาษาอังกฤษ

We will

Eliminate

all obstacles for you.

(วี วิล อิลีมอิเนท ออล อ๊อบสเทเคิ่ล ฟอ ยู)

เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ

We were forced to

Eliminate

him…

(วี เวอ โฟซ ทู อิลีมอิเนท ฮิม)

เรามีความจำเป็นต้องกำจัดเขา

“and

Eliminate

L.”

(ขาคู่and อิลิ๊มิเหนท แอล ขาคู่)

และกำจัดLซะ

Nao Kanzaki didn’t

Eliminate

Fukunaga who had continuously betrayed her

(Nao Kanzaki ดิ๊นอิน อิลิ๊มิเหนท Fukunaga ฮู แฮ็ด ค็อนทีนยวซลิ บีเทรย์ เฮอ)

นาโอะ คันซากิไม่ได้กำจัดฟูกุนากะผู้ที่ทรยศเธอออก

the person she chose to

Eliminate

was…

(เดอะ เพ๊อร์ซั่น ชี โชส ทู อิลิ๊มิเหนท วอส)

คนที่เธอเลือกกำจัดออกคือ…

and that I could

Eliminate

my obsession if I would concentrate on bright colours.

(แอนด์ แดท ไอ เคิด อิลิ๊มิเหนท มาย อ็อบเซฌอัน อิ๊ฟ ฟาย เวิด ค๊อนเซ็นเทรท ออน ไบร๊ท คัลเออะ)

และฉันควรจะลดระดับความหมกมุ่นถ้าฉันมุ่งสนใจสีที่สว่างๆ

Well, at least I can

Eliminate

the guys.

(เวลล , แอ็ท ลีซท ไอ แคน อิลิ๊มิเหนท เดอะ กาย)

เอาล่ะ อย่างน้อยผมก็ตัดผู้ชายออกไปแล้วส่วนหนึ่ง

you could

Eliminate

those last pockets of resistance…

(ยู เคิด อิลิ๊มิเหนท โฑส ล๊าสท พ๊อคเค่ท อ็อฝ ริสีซแท็นซ)

นายสามารถกำจัดพวกที่ต่อต้านได้…

This is not to

Eliminate

stress, but will make people more angry.

(ดิส ซิส น็อท ทู อิลิ๊มิเหนท สเทรสส , บั๊ท วิล เม้ค พี๊เพิ่ล โม แองกริ)

นี่ไม่ได้ทำให้คลายเครียด แต่จะทำให้คนโกรธมากขึ้นต่างหาก

don’t you think it’s best if you

Eliminate

the people

(ด้อนท์ ยู ทริ๊งค อิทซ เบ๊สท์ อิ๊ฟ ยู อิลิ๊มิเหนท เดอะ พี๊เพิ่ล)

ไม่คิดเหรอว่ามันจะดีกว่า ถ้านายเลิกยุ่งกับคนที่

to

Eliminate

the Polish Jews

(ทู อิลิ๊มิเหนท เดอะ โพ๊ลิช จู)

ในการกำจัดพวกยิวโปแลนด์

it will

Eliminate

rotor positions 500 times faster

(อิท วิล อิลิ๊มิเหนท โรเทอะ โพซิ๊ชั่น 500 ไทม์ ฟาสเทอะ)

มันจะลดตำแหน่งใบพัด เร็วขึ้น 500 เท่า

 


Difference between \”CONTINUAL\” vs. \”CONTINUOUS\” [ ForB English Lesson ]


Welcome to ForB’s English lesson video! This time Richard is going to explain the difference between \”CONTINUAL\” and \”CONTINUOUS\”. What is the difference between \”CONTINUAL\” and \”CONTINUOUS\”? If you don’t know, let’s watch the video!👍
★Transcript
Hello everyone and welcome back to ForB’s English lesson video. My name is Richard and today we are going to take a look at these words: continual and continuous. Do you know the difference? Alright. So let’s take a look at two example sentences.
Number 1. We had continual rain last night.
Number 2. We had continuous rain last night.
Do you know the difference? Alright, so continual means periodic. And continuous means nonstop.
Alright, so let’s take a look at these two illustrations. So let’s take a look at number one. This illustration shows continual rain. So from eight P.M. until twelve A.M., as you can see, here it’s raining. Here it is not. Here it is raining. Here it is not. And then here it’s also raining. So this is continual rain. Alright?
So let’s take a look at number two. Continuous rain. So from here, you can see it’s raining. Still raining and still raining until here. So continuous rain is nonstop rain not like this rain up here. So from eight P.M. to twelve A.M., it’s just nonstop rain as you can see. Alright?
Alright, so let’s practice these two sentences together. Please repeat after me. Number one. We had continual rain last night. Great. And number two. We had continuous rain last night. Great. So now you know the difference between continual and continuous. My name is Richard. Remember to please click like, share, and subscribe, and I’ll catch you next time.
★ Subscription to our Channel
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=ForBenglish
★ List of our YouTube Videos
http://www.youtube.com/user/ForBenglish/videos
★ ForB Facebook Page
https://www.facebook.com/ForBenglish
★ ForB News Blog
http://forbnews.blogspot.com
★ ForB English Website
http://www.forbusinesspeople.com
englishgrammar learnenglish englishlesson

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Difference between \

Awwww ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะ


ติดตามครูนิดได้ที่ https://www.facebook.com/krunidplerningenglish/

Awwww ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรนะ

EP.3 ขุด Bitcoin คืออะไรนะ!? | เฟื่องลดา


ถามกันมาเยอะค่ะ \”ขุด Bitcoin คืออะไร !?\” 💰
EP.3 นี้เฟื่องเลยขุดหาข้อมูลมาให้ค่ะ 😜
สงสัยอะไรมาคุยกันใน comment ได้เลยค่ะ 😊
BLOCKCHAIN 101
EP.1 BITCOIN ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่! 😱
https://www.youtube.com/watch?v=zQOFauZUDgo
EP.2 Bitcoin เปลี่ยนโลก(ยังไง?)
https://youtu.be/AAYkoRCPgCA

ABOUT ME
Instagram: http://www.instagram.com/faunglada
Facebook: http://www.facebook.com/faunglada
Twitter: http://twitter.com/faunglada
Blog: http://www.faunglada.com
ติดต่องาน/ลงโฆษณา : [email protected]
โทร : 0917087821

EP.3 ขุด Bitcoin คืออะไรนะ!? | เฟื่องลดา

อ้อนแอ้น – น่ารักดี [ Lovely ]


Title Song : น่ารักดี ( Lovely )
Artist : อ้อนแอ้น
Lyrics : อ้อนแอ้น
Mix\u0026Master : อ้อนแอ้น
Video Edit : อ้อนแอ้น
Beat : THAIBEATS
itunes : https://music.apple.com/th/album/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%94single/1515017750?l=th
joox : https://joox.page.link/h8PF8B (JOOX)
spotify : https://open.spotify.com/album/0VkLCgwaYg3YqfCdhuxWPR?si=xGVVKjkzQW63NCB_V0DjKw
อ้อนแอ้น น่ารักดี lovely
Follow me ♥
IG : @_aonannn
FB : http://www.facebook.com/aonann.krittiya

อ้อนแอ้น - น่ารักดี [ Lovely ]

suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?


suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?
ใครดูจบ อย่าลืม comment \”suppose\” ให้ฝ้ายนะคะ ❤

Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
[email protected] : @krufyi.easyenglish

suppose ฝรั่งใช้บ่อยมาก ..แปลว่าอะไรได้บ้างนะ?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ continuously แปลว่า

See also  บ้านพ่อเลี้ยง แอฟ ที่อเมริกา | เวลา ที่ อเมริกา กับ ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *