Home » [NEW] คำศัพท์ ”*ล*” แปลว่าอะไร? | เปิ้ ล ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง – NATAVIGUIDES

[NEW] คำศัพท์ ”*ล*” แปลว่าอะไร? | เปิ้ ล ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง – NATAVIGUIDES

เปิ้ ล ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Longdo Dictionary ไทย (TH) – ไทย (TH)Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH)Longdo Dictionary อิตาลี (IT) – ไทย (TH)Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) *โง่เขา, ขาดเขา* (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n ) ระยะทิ้งช่วง
See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version — use with care ) desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position)
Syn. align oneself with a group or a way of thinking
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้
2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

English-Thai: Longdo DictionaryEnglish-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]English-Thai: Nontri Dictionaryaback(adv) ทางด้านหัง,ผงะ,งง,ถอยหัง
abacus(n) ูกคิด
abandon(vt) ะทิ้ง,จากไป,ป่อย,ยกเิก
abandoned(adj) ที่ถูกะทิ้ง,ที่ผิดศีธรรม,ที่ถูกป่อยปะเ
abandonment(n) การะทิ้ง,การจากไป,การป่อย,การยกเิก
abase(vt) ดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abate(vi) บรรเทา,ดน้อยง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเิก,การระงับ,การดน้อย
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้น
abdicate(vi,vt) าออก,สะราชสมบัติ, ยกเิก
abdication(n) การาออก,การสะราชสมบัติ,การยกเิก
abduct(vt) ักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ักพา,ผู้ฉกชิง
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปาส
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหัง,ผู้ยุยง
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกียดชัง,น่าชิงชัง
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตอดกา,มั่นคง
abjuration(n) การยกเิก,การ้มเิก,การสะ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเิก,้มเิก,สะ,ถอนคำ
able(adj) สามารถ,เก่ง,หักแห
abloom(adv) กำังบานสะพรั่ง
ablution(n) การชำระ้าง,การสรง
abnegate(vi) ้มเิก,ยกเิก,บอกปัด,เิก
abnegation(n) การ้มเิก,การยกเิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปาส,พิก
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปาส,ความพิก
abode(vt) pt แะ pp ของ abide
abolish(vt) เิก้ม,้ม้าง,ยกเิก
abolition(n) การเิก้ม,การ้ม้าง,การยกเิก
abolitionist(n) ผู้นิยมัทธิการ้มเิก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกียด
abort(vi) แท้ง,คอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดูก
abortion(n) การแท้ง,การคอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคอดก่อนกำหนด
aboveboard(adj) ไม่หอกวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หอกวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถอก
abrasive(adj) ถอก,ขูด
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
hierachy hierachy [N] ; การจัดระบบตามลำดับขั้น
Related. การจัดระบบตามลำดับชั้น.
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น

แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม
นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม
แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ

นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้
But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้

Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
show-cause notice (n ) หนังสือชี้แจงข้อมูล
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ – เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น

ตัวอย่าง
1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict – black tie only.
การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น

2. Thai students have a very strict dress code when they go to school.
นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4

– (n vi vt modal ver) แนวภาพยนตร์มักถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

See also: S. ดหก, A. ฟหก, R. 3
-kuy-[[kuːy]] (n ) kuy (n ) ภาษากูย หรือ ภาษากวย เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู พบในไทยพื้นที่จังหวัดแถบภาคอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
8ข้อมูลที่น่าสนใจ

Aโน้ต “ลา” ในดนตรี
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a hold-up (n ) การปล้น
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration:

The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion.

a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น

การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
a stone’s throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
a world firstครั้งแรกในโลก

abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived.
Those students are about to read novels.
abrasion (n) รอยขีด–ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์–เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม–ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า “แรด”
Absorbierung {f}[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
abysmal (adj ) แย่สุดๆ, เลวร้ายมาก, ที่มีมาตรฐานต่ำมาก
academiaโรงเรียน มหาวิทยาลัย
ACARS[เอคาร์] (jargon ) ระบบสื่อสารและรายงานตำแหน่งอากาศยาน (Aircraft Communications Addressing and Reporting System)
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accrual periodระยะเวลาสะสม
accumulate (vt) English – Thai, Loy’s Dictionary Browse

accumulate
vt. อะคิ้วมิวเล็ท (อย่าอ่านเป็น แอ็กฯ) (ม.ปลาย)
1. สะสม, รวบรวม : I want to accumulate more paintings.

acidosis (n ) ภาวะเลือดเป็นกรด
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
Acute Compartment syndromesเกิดขึ้นเมื่อความดันเนื้อเยื่อภายในช่องกล้ามเนื้อปิดเกินความดันระบบและผลในกล้ามเนื้อและการขาดเลือดของเส้นประสาท มันมักจะเกิดขึ้นในภายหลังกับเหตุการณ์ที่บาดเจ็บ, ส่วนใหญ่มักจะแตกหัก

acute poisoningพิษเฉียบพลัน
Adam[อาดัม] (n ) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต
adjudication (n ) คำตัดสิน (จะใช้ในกรณีการตัดสินคดีล้มละลาย)
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน
ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา
thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย
รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย
สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,
afser (n ) นักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน ของโครงการเอเอฟเอส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary〜歳[〜さい, ~ sai] (n) ักษณนามของอายุ เช่น 14歳 14ปีี
บางครั้งอาจจะเขียนโดยใช้ตัว 才 แทน
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คุมเครือ
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น
いつか会える。แปว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)
おたく[おたく, otaku] (slang) คนที่หงไหหรือหมกมุ่นในอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน,
Anime มักจะชอบอยู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมายเหตุ: お宅 (otaku) แปว่าบ้าน) แะไม่ค่อยชอบเข้าสังคม
および[および, oyobi] (conj) แ
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ูกสาว (ของคนอื่น, ให้การยกย่อง)
お玉杓子[おたまじゃくし, otamajakushi] (n) ูกอ๊อด
じりじり[じりじり, jirijiri] (colloq) เริ่มหมดความอดทน, เสียงนาฬิกาปุก
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวาที่คนอื่นต้องำบากทำอะไรให้เรา
それから[それから, sorekara] แ้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หังจากนั้น
ただいま[ただいま, tadaima] กับ (บ้าน) มาแ้วครับ
ちび[ちび, chibi] (ืn) ตัวเ็ก อะไรที่ดูเ็กๆ เ็กๆน่ารัก
ちょうど[ちょうど, choudo] (adj) พอดี, ใช่เ
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj slang) เ็กน้อย, เ็กๆ
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj ) อาการที่แสดงออกทางบุคิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรือกระทั่ง โหดร้าย (คือคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อใครคนหนึ่ง แต่ภายหังก็เปี่ยนเป็นอ่อนโยน (คือคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หายมากขึ้น
について[について, nitsuite] (vi) เกี่ยวกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่ยวกับเทคโนโยี
のぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสายโตไกโดแะซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวาเพื่อให้มีแปว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
やれやれ[やれやれ, yareyare] (คำอุทาน) เอาหะ เอาะนะ
イスラム教[いすらむきょう, isuramukyou] (n) ศาสนาอิสาม
エスカレーたー[えすかれーたー, esukare-ta-] (n) บันไดเื่อน
エラー[えらー, era-] (n) ข้อผิดพาด, See also: R. ความผิดพาด
エレベータ[えれべーた, erebe-ta] (n) ิฟท์
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หักสูตร
キャベツ[kyabetsu] (n) กะห่ำป
グレーチング[ぐれーちんぐ, gure-chingu] (n ) grating ูกกรง ตะแกรงเห็ก, See also: R. parallel
Image:
ゴキブリ[ごきぶり, gokiburi] (n) แมงสาบ
シーア派[しーあは, shi-aha] (n) มุสิมนิกายซีอะห์
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกืนไม่เข้า คายไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: S. dilemma
スイス[すいす, suisu] (n) ประเทศสวิตเซอร์แนด์
スコール[すこーる, suko-ru] (n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไ่ช้าง,ความโกาห
ダンボール[だんぼーる, danbo-ru] (n) ก่องกระดาษ
デジタル[でじたる, dejitaru] (n) ดิจิตอ
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
ブリキ[ぶりき, buriki] (n) ดีบุก (tin), เห็กฉาบดีบุก (tinplate), See also: S. 錫,
メロン[めろん, meron] (n) แตงเมอน หรือ มาส์กเมอน ออกผในฤดูร้อน เนื้อมีทั้งสีเขียวอ่อน แะสีส้ม ตามพันธุ์
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อยู่ทางอีเม
モラル[もらる, moraru] (n) ศีธรรม
リストラ[りすとら, risutora] (n) ปรับเปี่ยนโครงร้าง (restructuring)
ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายของการถูกเิกจ้างงานเนื่องจากการปรับโครงสร้าง, See also: リストラクチャリング
リナックス[りなっくす, rinakkusu] (n) ระบบปฏิบัติการินุกซ์
リンゴ[りんご, ringo] (n) แอปเปิ้
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำังใหม่,เสริมกำัง,ทำให้แข็งแรง
一昨年[おととし, ototoshi] (n) ปีก่อนปีที่แ้ว
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวาหนึ่ง
万国[ばんこく, ] (n ) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโ
下半期[しもはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหัง
不作[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่้มเหว เก็บเกี่ยวพืชผไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หับ
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หังคาเรือน(ักษณนาม)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) ぼかし[ぼかし, bokashi] (n) เงาเือนๆ
バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเ็มป่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเครื่องจักรก ต่อเนื่องหังการจ่ายไฟถูกตัดง over run
沙魚[はぜ, haze] (n) ปาบู่
いけいけ[いけいけ, ikeike] (n vt) 1.สุนัขตัวเมีย
2.หญิงเ
3.การบ่น

1.บ่น
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคายความเครียด
中期[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระยะกาง , See also: R. 長期, 短期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
長期[ちょうき, chouki] (adj adv) ช่วงเวานาน , See also: A. 短期, R. 中期
中期[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวาปานกาง , See also: R. 短期、長期
短期[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
悪露[おろ, oro] (n) น้ำคาวป
犠牲[ぎせい, gisei] (n vt) เสียสะ, สังเวย
早稲田[わせだ, waseda] (name org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทยาัย), มหาวิทยาัยวาเซดะ
作況[さっきょう, sakkyou] (n) ผิตเก็บเกี่ยว
緩い[ゆるい, yurui] (adj) หวม, หย่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า
購買力[こうばいりょく, koubairyoku] (n) กำังการซื้อ
裸足[はだし, hadashi] (adj adv) เท้าเป่า,ไม่ใส่รองเท้า , See also: S. shoeless,
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเ่ห์
混乱[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกาห
撫でる[なでる, naderu] ูบ
解約[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเิกสัญญา
選別[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเือก การคัดเือก
バリ[bari] (n) ครีบที่มีเกินออกมาจากภาชนะจำพวกพาสติค เนื่องจากเครื่องฉีดพาสติคมีปัญหา ทำให้มีส่วนเกินติดมา
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดมระบายอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) เครื่องส่งถ่ายอากาศ
เช่น พัดมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) สำนักงานตำรวจนครบา , See also: R. 警察
宝石[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพอย , See also: R. 貴石、宝玉
総額[そうがく, sougaku] (n) ผรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
予告[よこく, yokoku] (n vi) (การ)ประกาศ หรือแจ้งเตือน่วงหน้า , See also: R. 通知、警告
暁[あかつき, akatsuki] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ยามเช้า
(ช่วงเวาที่พระอาทิตย์ขึ้น) , See also: S. 夜明け, A. 黄昏,
黄昏[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พบค่ำ
(ช่วงเวาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 黄昏,
追伸[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมิขิต (ป..)
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูค่า , See also: S. 代価、価格,
帰り道[かえりみち, kaerimichi] (n) ขากับ, เที่ยวกับ , See also: S. 帰路、復路, A. 往路,
目覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปุก , See also: R. 腕時計
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพิง , See also: R. 火事
派手(な)[はで(な), hade ( na )] (adj) (สี)ฉูดฉาด, สด, แดงแจ๋, ฟู่ฟ่า, ดอกดวง ฯ
文句[もんく, monku] (n) – ถ้อยคำ, ว
– คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 文句を言う
ぞくぞく[ぞくぞく, zokuzoku] (vt) -สั่น(กัว)
-สั่น, ยะเยือก, สะท้าน (หนาว)
ガンガン[がんがん, gangan] (n vt adj adv) -(คำเียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : がんがん音。
– ปวดหัว : 頭ががんがんする。
むかむか[むかむか, mukamuka] (vt) คื่นไส้, ผะอืดผะอม
ひりひり[ひりひり, hirihiri] (vt) (แผ) แสบ, เสียวแป
医院[いいん, iin] (n) คีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค , See also: R. 病院、診療室
ぽっちゃり[ぽっちゃり, potchari] (vt colloq) (ร่างกาย เช่นแขน ขา) ท้วม, อ้วนขึ้น, กมขึ้น
すっぽり[すっぽり, suppori] (adv colloq) -(ดูด,ตกงไป)จนสุด
-(หมอกปกคุมไป)ทุกหนทุกแห่ง , See also: S. completely,
ぱっちり[ぱっちり, patchiri] (vt colloq) ตั้ง(ตา), ถึง(ตา), ถ่าง(ตา):ぱっちりした目
うっとり[うっとり, uttori] (vi vt adj colloq) うっとりさせるような:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหงให, น่ามอง
うっとりする:เคิบเคิ้ม(ไปกับ…), หงให
こっくり[こっくり, kokkuri] (vt colloq) -อาการพยักหน้าขึ้น
-สัปหงก

See also  หาเงินออนไลน์ 2021 - วิธี ดรอปชิป จาก Aliexpress มาขายไทย | dropship aliexpress | Nataviguides

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
明示[めいじ, meiji] Thai: การก่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
動く[うごく, ugoku] Thai: เคื่อนที่ English: to move
一新[いっしん, isshin] Thai: เปี่ยนใหม่หมด English: complete change
残る[のこる, nokoru] Thai: ยังเหือ
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
都[みやこ, miyako] Thai: เมืองหวง English: capital
なめる[なめる, nameru] Thai:ีย English: to lick
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแ้ว English: to be prepared
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาัย English: within the school
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยเพื่อผประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เ่ห์เพทุบายเพื่อหวังผบางอย่าง English: to deceive
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกแะการนำเข้า English: export and import
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวาเป็นเดือนเป็นปี
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนว นิ่ม English: soft
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: ศิปะ
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโยี English: technology
取れる[とれる, toreru] Thai:ุดออกมา English: to come off
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแ้ว
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไห English: to leak out
漏れる[もれる, moreru] Thai:็ดอดผ่านมา English: to shine through
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกับคืน English: to be resurrected
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai:ับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: บริการหรือให้ความช่วยเหือ English: to render
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกั้น English: to endure
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกับ English: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหัง English: to look over one’s shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหังไปในอดีต English: to look back
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ิ้มรส English: to taste
推進[すいしん, suishin] Thai: การผักดันให้คืบหน้า English: propulsion
遣い[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่าย ๆ เช่น จ่ายตาดซื้อกับข้าว English: simple task
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: างไม่ดี English: weird
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai:าดกัน English: to miss each other
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเ็ก ๆ English: small piece
狙う[ねらう, nerau] Thai:็ง English: to aim at
作成[さくせい, sakusei] Thai:ิต English: producing
最新[さいしん, saishin] Thai: ่าสุด English: latest
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแ้ว English: to be repaired
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหอกวง English: to trick
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หาย English: to spread
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวEnglish: to grow cold
嘆く[なげく, nageku] Thai:ดใจ English: to grieve
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคุม English: to cover
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้้มไป English: to knock
下げる[さげる, sageru] Thai: ดให้ต่ำEnglish: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กับคืน English: to move back
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางงบน English: to place on (something)
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบา English: a stamp
寝る[ねる, neru] Thai: ้มตัวงนอน English: to lie down

German-Thai: Longdo DictionaryGerman-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) *eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*onzentrieren | konzentrierend | konzentriert | kon*รวม, รวมกำลัง, เข้าร่วมชุมนุมกัน
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
Aalen (der) (n) ปลาไหล
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
belegen (vt ) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
Blut (n ) (Das) เลือด
Blutgruppe (n ) กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe [f.] (n ) กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
bombardier käfer (n ) แมลงตด
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte (vi ) ส่งกลิ่น
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
entfernung (n ) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล
2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,
Fiasko {n}; Pleite {f}[ฟี-เอิส-โก] [N] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune
See also: S. Fiasco,
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน
Fruchtjoghurtโยเกิร์ตผลไม้
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ
Geige (n ) ไวโอลิน
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์
gleichzeitig (adj ) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน

French-Thai: Longdo DictionaryFrench-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
broken heart (n name) หัวใจสลาย
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement
ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s’accorder,
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
forget (adj) ลืม
ganodermaเห้ดหลิงจือ
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
La maquette du temple d’Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman
Les spectacles traditionnels au milieu d’eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน
กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ
อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก

See also: S. hey, A. hello, R. here
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง
play with fireเล่นกับไฟ
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม
(poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี
(pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา

“Poursuivre le réel, c’est chercher l’introuvable.” (V. Hugo)
prénom (n ) นามสกุล
puppyลูกหมา
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n ) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ

specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.
wind quintet (n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท,โอโบ,คลาริเน็ท,บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น
ปัญหา (n) สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้[สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้] สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้
ぽっかり (adv) (อ้าปาก)หวอ, โหว่, อุ่นสบาย, ลอย

[NEW] คำศัพท์ ”*ล*” แปลว่าอะไร? | เปิ้ ล ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง – NATAVIGUIDES

Longdo Dictionary ไทย (TH) – ไทย (TH)Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH)Longdo Dictionary อิตาลี (IT) – ไทย (TH)Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) *โง่เขา, ขาดเขา* (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา โปรตุเกส (PT) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

See also  [Update] ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ | any แปล - NATAVIGUIDES

Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n ) ระยะทิ้งช่วง
See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version — use with care ) desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position)
Syn. align oneself with a group or a way of thinking
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้
2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

English-Thai: Longdo DictionaryEnglish-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]English-Thai: Nontri Dictionaryaback(adv) ทางด้านหัง,ผงะ,งง,ถอยหัง
abacus(n) ูกคิด
abandon(vt) ะทิ้ง,จากไป,ป่อย,ยกเิก
abandoned(adj) ที่ถูกะทิ้ง,ที่ผิดศีธรรม,ที่ถูกป่อยปะเ
abandonment(n) การะทิ้ง,การจากไป,การป่อย,การยกเิก
abase(vt) ดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abate(vi) บรรเทา,ดน้อยง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเิก,การระงับ,การดน้อย
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้น
abdicate(vi,vt) าออก,สะราชสมบัติ, ยกเิก
abdication(n) การาออก,การสะราชสมบัติ,การยกเิก
abduct(vt) ักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ักพา,ผู้ฉกชิง
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปาส
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหัง,ผู้ยุยง
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกียดชัง,น่าชิงชัง
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตอดกา,มั่นคง
abjuration(n) การยกเิก,การ้มเิก,การสะ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเิก,้มเิก,สะ,ถอนคำ
able(adj) สามารถ,เก่ง,หักแห
abloom(adv) กำังบานสะพรั่ง
ablution(n) การชำระ้าง,การสรง
abnegate(vi) ้มเิก,ยกเิก,บอกปัด,เิก
abnegation(n) การ้มเิก,การยกเิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปาส,พิก
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปาส,ความพิก
abode(vt) pt แะ pp ของ abide
abolish(vt) เิก้ม,้ม้าง,ยกเิก
abolition(n) การเิก้ม,การ้ม้าง,การยกเิก
abolitionist(n) ผู้นิยมัทธิการ้มเิก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกียด
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกียด
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกียด
abort(vi) แท้ง,คอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดูก
abortion(n) การแท้ง,การคอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคอดก่อนกำหนด
aboveboard(adj) ไม่หอกวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หอกวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถอก
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถอก
abrasive(adj) ถอก,ขูด
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
hierachy hierachy [N] ; การจัดระบบตามลำดับขั้น
Related. การจัดระบบตามลำดับชั้น.
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น

แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม
นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม
แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ

นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้
But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้

Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Marketing development guidelines of Wang Suan Sunandha Hoteแนวทางการพัฒนาการตลาดของโรงแรมวังสวนสุนันทา
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
show-cause notice (n ) หนังสือชี้แจงข้อมูล
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ – เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น

ตัวอย่าง
1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict – black tie only.
การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น

2. Thai students have a very strict dress code when they go to school.
นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4

– (n vi vt modal ver) แนวภาพยนตร์มักถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

See also: S. ดหก, A. ฟหก, R. 3
-kuy-[[kuːy]] (n ) kuy (n ) ภาษากูย หรือ ภาษากวย เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู พบในไทยพื้นที่จังหวัดแถบภาคอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
8ข้อมูลที่น่าสนใจ

Aโน้ต “ลา” ในดนตรี
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a hold-up (n ) การปล้น
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration:

The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion.

a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น

การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
a stone’s throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
a world firstครั้งแรกในโลก

abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
About to (slang ) กำลังจะ going to ex. The bus was about to leave when we arrived.
Those students are about to read novels.
abrasion (n) รอยขีด–ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์–เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม–ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า “แรด”
Absorbierung {f}[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
abysmal (adj ) แย่สุดๆ, เลวร้ายมาก, ที่มีมาตรฐานต่ำมาก
academiaโรงเรียน มหาวิทยาลัย
ACARS[เอคาร์] (jargon ) ระบบสื่อสารและรายงานตำแหน่งอากาศยาน (Aircraft Communications Addressing and Reporting System)
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accrual periodระยะเวลาสะสม
accumulate (vt) English – Thai, Loy’s Dictionary Browse

accumulate
vt. อะคิ้วมิวเล็ท (อย่าอ่านเป็น แอ็กฯ) (ม.ปลาย)
1. สะสม, รวบรวม : I want to accumulate more paintings.

acidosis (n ) ภาวะเลือดเป็นกรด
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
Acute Compartment syndromesเกิดขึ้นเมื่อความดันเนื้อเยื่อภายในช่องกล้ามเนื้อปิดเกินความดันระบบและผลในกล้ามเนื้อและการขาดเลือดของเส้นประสาท มันมักจะเกิดขึ้นในภายหลังกับเหตุการณ์ที่บาดเจ็บ, ส่วนใหญ่มักจะแตกหัก

acute poisoningพิษเฉียบพลัน
Adam[อาดัม] (n ) อาดัม เป็นชื่อชายคนแรกของโลกที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามความเชื่อของศาสนาคริสต
adjudication (n ) คำตัดสิน (จะใช้ในกรณีการตัดสินคดีล้มละลาย)
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน
ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา
thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย
รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย
สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,
afser (n ) นักเรียนแลกเปลี่ยนหรืออดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน ของโครงการเอเอฟเอส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary〜歳[〜さい, ~ sai] (n) ักษณนามของอายุ เช่น 14歳 14ปีี
บางครั้งอาจจะเขียนโดยใช้ตัว 才 แทน
あやふや[あやふや, ayafuya] (adj adv) ไม่ชัดเจน, คุมเครือ
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น
いつか会える。แปว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)
おたく[おたく, otaku] (slang) คนที่หงไหหรือหมกมุ่นในอะไรบางอย่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน,
Anime มักจะชอบอยู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมายเหตุ: お宅 (otaku) แปว่าบ้าน) แะไม่ค่อยชอบเข้าสังคม
および[および, oyobi] (conj) แ
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ูกสาว (ของคนอื่น, ให้การยกย่อง)
お玉杓子[おたまじゃくし, otamajakushi] (n) ูกอ๊อด
じりじり[じりじり, jirijiri] (colloq) เริ่มหมดความอดทน, เสียงนาฬิกาปุก
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมายว่า ขอบคุณ เวาที่คนอื่นต้องำบากทำอะไรให้เรา
それから[それから, sorekara] แ้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หังจากนั้น
ただいま[ただいま, tadaima] กับ (บ้าน) มาแ้วครับ
ちび[ちび, chibi] (ืn) ตัวเ็ก อะไรที่ดูเ็กๆ เ็กๆน่ารัก
ちょうど[ちょうど, choudo] (adj) พอดี, ใช่เ
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj slang) เ็กน้อย, เ็กๆ
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj ) อาการที่แสดงออกทางบุคิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรือกระทั่ง โหดร้าย (คือคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อใครคนหนึ่ง แต่ภายหังก็เปี่ยนเป็นอ่อนโยน (คือคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หายมากขึ้น
について[について, nitsuite] (vi) เกี่ยวกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่ยวกับเทคโนโยี
のぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสายโตไกโดแะซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวาเพื่อให้มีแปว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
やれやれ[やれやれ, yareyare] (คำอุทาน) เอาหะ เอาะนะ
イスラム教[いすらむきょう, isuramukyou] (n) ศาสนาอิสาม
エスカレーたー[えすかれーたー, esukare-ta-] (n) บันไดเื่อน
エラー[えらー, era-] (n) ข้อผิดพาด, See also: R. ความผิดพาด
エレベータ[えれべーた, erebe-ta] (n) ิฟท์
カリキュラム[かりきゅらむ, karikyuramu] (n) หักสูตร
キャベツ[kyabetsu] (n) กะห่ำป
グレーチング[ぐれーちんぐ, gure-chingu] (n ) grating ูกกรง ตะแกรงเห็ก, See also: R. parallel
Image:
ゴキブリ[ごきぶり, gokiburi] (n) แมงสาบ
シーア派[しーあは, shi-aha] (n) มุสิมนิกายซีอะห์
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกืนไม่เข้า คายไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: S. dilemma
スイス[すいす, suisu] (n) ประเทศสวิตเซอร์แนด์
スコール[すこーる, suko-ru] (n) เสียงดัง,พายุ,ฝนไ่ช้าง,ความโกาห
ダンボール[だんぼーる, danbo-ru] (n) ก่องกระดาษ
デジタル[でじたる, dejitaru] (n) ดิจิตอ
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉียงหน้าต่าง,มุข,ระเบียง
ブリキ[ぶりき, buriki] (n) ดีบุก (tin), เห็กฉาบดีบุก (tinplate), See also: S. 錫,
メロン[めろん, meron] (n) แตงเมอน หรือ มาส์กเมอน ออกผในฤดูร้อน เนื้อมีทั้งสีเขียวอ่อน แะสีส้ม ตามพันธุ์
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อยู่ทางอีเม
モラル[もらる, moraru] (n) ศีธรรม
リストラ[りすとら, risutora] (n) ปรับเปี่ยนโครงร้าง (restructuring)
ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายของการถูกเิกจ้างงานเนื่องจากการปรับโครงสร้าง, See also: リストラクチャリング
リナックス[りなっくす, rinakkusu] (n) ระบบปฏิบัติการินุกซ์
リンゴ[りんご, ringo] (n) แอปเปิ้
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำังใหม่,เสริมกำัง,ทำให้แข็งแรง
一昨年[おととし, ototoshi] (n) ปีก่อนปีที่แ้ว
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวาหนึ่ง
万国[ばんこく, ] (n ) ทุกๆ ประเทศ, ทั้งโ
下半期[しもはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหัง
不作[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่้มเหว เก็บเกี่ยวพืชผไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
不眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หับ
世帯[せたい, setai] (n) ครอบครัว, หังคาเรือน(ักษณนาม)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) ぼかし[ぼかし, bokashi] (n) เงาเือนๆ
バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวยิวที่ชาวเยรูซาเ็มป่อยตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเยซูคริสต์
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเครื่องจักรก ต่อเนื่องหังการจ่ายไฟถูกตัดง over run
沙魚[はぜ, haze] (n) ปาบู่
いけいけ[いけいけ, ikeike] (n vt) 1.สุนัขตัวเมีย
2.หญิงเ
3.การบ่น

1.บ่น
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคายความเครียด
中期[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระยะกาง , See also: R. 長期, 短期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
長期[ちょうき, chouki] (adj adv) ช่วงเวานาน , See also: A. 短期, R. 中期
中期[ちゅうき, chuuki] (adj adv) ช่วงเวาปานกาง , See also: R. 短期、長期
短期[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
悪露[おろ, oro] (n) น้ำคาวป
犠牲[ぎせい, gisei] (n vt) เสียสะ, สังเวย
早稲田[わせだ, waseda] (name org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทยาัย), มหาวิทยาัยวาเซดะ
作況[さっきょう, sakkyou] (n) ผิตเก็บเกี่ยว
緩い[ゆるい, yurui] (adj) หวม, หย่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า
購買力[こうばいりょく, koubairyoku] (n) กำังการซื้อ
裸足[はだし, hadashi] (adj adv) เท้าเป่า,ไม่ใส่รองเท้า , See also: S. shoeless,
偽善[ぎぜん, gizen] เจ้าเ่ห์
混乱[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่ยวาย , โกาห
撫でる[なでる, naderu] ูบ
解約[かいやく, kaiyaku] (n) ยกเิกสัญญา
選別[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเือก การคัดเือก
バリ[bari] (n) ครีบที่มีเกินออกมาจากภาชนะจำพวกพาสติค เนื่องจากเครื่องฉีดพาสติคมีปัญหา ทำให้มีส่วนเกินติดมา
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรียมไว้ให้บุคากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดมระบายอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) เครื่องส่งถ่ายอากาศ
เช่น พัดมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
警視庁[けいしちょう, keishichou] (n) สำนักงานตำรวจนครบา , See also: R. 警察
宝石[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพอย , See also: R. 貴石、宝玉
総額[そうがく, sougaku] (n) ผรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
予告[よこく, yokoku] (n vi) (การ)ประกาศ หรือแจ้งเตือน่วงหน้า , See also: R. 通知、警告
暁[あかつき, akatsuki] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ยามเช้า
(ช่วงเวาที่พระอาทิตย์ขึ้น) , See also: S. 夜明け, A. 黄昏,
黄昏[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พบค่ำ
(ช่วงเวาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 黄昏,
追伸[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมิขิต (ป..)
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูค่า , See also: S. 代価、価格,
帰り道[かえりみち, kaerimichi] (n) ขากับ, เที่ยวกับ , See also: S. 帰路、復路, A. 往路,
目覚まし時計[めざましどけい, mezamashidokei] (n) นาฬิกาปุก , See also: R. 腕時計
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่ายน้ำดับเพิง , See also: R. 火事
派手(な)[はで(な), hade ( na )] (adj) (สี)ฉูดฉาด, สด, แดงแจ๋, ฟู่ฟ่า, ดอกดวง ฯ
文句[もんく, monku] (n) – ถ้อยคำ, ว
– คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 文句を言う
ぞくぞく[ぞくぞく, zokuzoku] (vt) -สั่น(กัว)
-สั่น, ยะเยือก, สะท้าน (หนาว)
ガンガン[がんがん, gangan] (n vt adj adv) -(คำเียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : がんがん音。
– ปวดหัว : 頭ががんがんする。
むかむか[むかむか, mukamuka] (vt) คื่นไส้, ผะอืดผะอม
ひりひり[ひりひり, hirihiri] (vt) (แผ) แสบ, เสียวแป
医院[いいん, iin] (n) คีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค , See also: R. 病院、診療室
ぽっちゃり[ぽっちゃり, potchari] (vt colloq) (ร่างกาย เช่นแขน ขา) ท้วม, อ้วนขึ้น, กมขึ้น
すっぽり[すっぽり, suppori] (adv colloq) -(ดูด,ตกงไป)จนสุด
-(หมอกปกคุมไป)ทุกหนทุกแห่ง , See also: S. completely,
ぱっちり[ぱっちり, patchiri] (vt colloq) ตั้ง(ตา), ถึง(ตา), ถ่าง(ตา):ぱっちりした目
うっとり[うっとり, uttori] (vi vt adj colloq) うっとりさせるような:เป็นที่ดึงดูด, มีเสน่ห์, น่าหงให, น่ามอง
うっとりする:เคิบเคิ้ม(ไปกับ…), หงให
こっくり[こっくり, kokkuri] (vt colloq) -อาการพยักหน้าขึ้น
-สัปหงก

See also  [Update] PANTIP.COM : H12494604 " รู้ไว้ก่อนมาเรียนภาษาที่เมกา " อัพเดตล่าสุด [ศึกษาต่อต่างประเทศ] | เรียนภาษาที่ไหนดี - NATAVIGUIDES

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
明示[めいじ, meiji] Thai: การก่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
動く[うごく, ugoku] Thai: เคื่อนที่ English: to move
一新[いっしん, isshin] Thai: เปี่ยนใหม่หมด English: complete change
残る[のこる, nokoru] Thai: ยังเหือ
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
都[みやこ, miyako] Thai: เมืองหวง English: capital
なめる[なめる, nameru] Thai:ีย English: to lick
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแ้ว English: to be prepared
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาัย English: within the school
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยเพื่อผประโยชน์บางอย่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เ่ห์เพทุบายเพื่อหวังผบางอย่าง English: to deceive
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกแะการนำเข้า English: export and import
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวาเป็นเดือนเป็นปี
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนว นิ่ม English: soft
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: ศิปะ
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโยี English: technology
取れる[とれる, toreru] Thai:ุดออกมา English: to come off
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแ้ว
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไห English: to leak out
漏れる[もれる, moreru] Thai:็ดอดผ่านมา English: to shine through
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกับคืน English: to be resurrected
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai:ับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: บริการหรือให้ความช่วยเหือ English: to render
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกั้น English: to endure
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันกับ English: to turn head
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหัง English: to look over one’s shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหังไปในอดีต English: to look back
味わう[あじわう, ajiwau] Thai: ิ้มรส English: to taste
推進[すいしん, suishin] Thai: การผักดันให้คืบหน้า English: propulsion
遣い[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่าย ๆ เช่น จ่ายตาดซื้อกับข้าว English: simple task
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: างไม่ดี English: weird
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai:าดกัน English: to miss each other
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเ็ก ๆ English: small piece
狙う[ねらう, nerau] Thai:็ง English: to aim at
作成[さくせい, sakusei] Thai:ิต English: producing
最新[さいしん, saishin] Thai: ่าสุด English: latest
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแ้ว English: to be repaired
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหอกวง English: to trick
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หาย English: to spread
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวEnglish: to grow cold
嘆く[なげく, nageku] Thai:ดใจ English: to grieve
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคุม English: to cover
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้้มไป English: to knock
下げる[さげる, sageru] Thai: ดให้ต่ำEnglish: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กับคืน English: to move back
乗せる[のせる, noseru] Thai: วางงบน English: to place on (something)
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
印紙[いんし, inshi] Thai: อากรที่ชำระให้รัฐบา English: a stamp
寝る[ねる, neru] Thai: ้มตัวงนอน English: to lie down

German-Thai: Longdo DictionaryGerman-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) *eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*onzentrieren | konzentrierend | konzentriert | kon*รวม, รวมกำลัง, เข้าร่วมชุมนุมกัน
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
Aalen (der) (n) ปลาไหล
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน
Ahnung {f} (n) การรู้ล่วงหน้า, ความรู้สึกสังหรณ์ใจ
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe {f} (n ) คำแถลงการณ์
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
belegen (vt ) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
Blut (n ) (Das) เลือด
Blutgruppe (n ) กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe [f.] (n ) กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
bombardier käfer (n ) แมลงตด
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte (vi ) ส่งกลิ่น
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
einanderซึ่งกันและกัน, แก่กันและกัน
entfernung (n ) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล
2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง
Essenszeit {f}เวลาอาหาร
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte
Feuerlöcher (n) เครื่องดับเพลิง
See also: S. fire extinguisher,
Fiasko {n}; Pleite {f}[ฟี-เอิส-โก] [N] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune
See also: S. Fiasco,
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน
Fruchtjoghurtโยเกิร์ตผลไม้
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ
Geige (n ) ไวโอลิน
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์
gleichzeitig (adj ) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน

French-Thai: Longdo DictionaryFrench-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
broken heart (n name) หัวใจสลาย
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement
ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s’accorder,
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
forget (adj) ลืม
ganodermaเห้ดหลิงจือ
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
La maquette du temple d’Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman
Les spectacles traditionnels au milieu d’eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน
กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ
อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก

See also: S. hey, A. hello, R. here
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง
play with fireเล่นกับไฟ
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม
(poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี
(pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา

“Poursuivre le réel, c’est chercher l’introuvable.” (V. Hugo)
prénom (n ) นามสกุล
puppyลูกหมา
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n ) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ

specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.
wind quintet (n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท,โอโบ,คลาริเน็ท,บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น
ปัญหา (n) สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้[สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้] สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้
ぽっかり (adv) (อ้าปาก)หวอ, โหว่, อุ่นสบาย, ลอย


FRUITS in ENGLISH for kids


Fruits in english for kids with images of the different and most usual kind of fruits, including the name writing and pronunciation of each one.
fruits fruitsinenglish englishforkids englishforchildren englishpronunciation englishwriting fruitnames
Follow us on Google+: https://plus.google.com/+Babynenes
This is a funny way to learn the names of the fruits with images specially designed for children as a great resource for english students, after school, english courses, etc…
Check our other videos of english or bilingual learning:
VEGETABLES in ENGLISH for kids: https://www.youtube.com/watch?v=KTsSLric_ww
GEOMETRIC SHAPES in english for kids: https://www.youtube.com/watch?v=51aaWhfnzNQ
The COLORS in english with cartoon for kids: https://www.youtube.com/watch?v=DL0mEKN9N78
The ANIMALS for kids Wild animals english vocabulary: https://www.youtube.com/watch?v=v5aVK0APPkU
The WEATHER vocabulary for kids: https://www.youtube.com/watch?v=rcWAhNrpC5I
And dont forget to subscribe our channel: https://www.youtube.com/c/babynenes

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

FRUITS in ENGLISH for kids

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

N๗๖: พื้นฐาน 30 ประโยคสำเร็จรูป – ผู้เริ่มฝึกพูด Eng | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง


อ่านบทความเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ (ฟรี) \u0026 ดูรายละเอียดคอร์สเรียน Eng ได้ที่
www.NakedEnglish.net หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
ติดตามเราได้ที่ Facebook.com/EnglishWithPiboon
เราเน้นเรียน+สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้สนทนาและเข้าใจหลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง] Piboon Jangsawang

N๗๖: พื้นฐาน 30 ประโยคสำเร็จรูป - ผู้เริ่มฝึกพูด Eng | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

สร้างตุ๊กตาเอ อี ไอ โอ ยู เกมซากุระ😯


สร้างตุ๊กตาเอ อี ไอ โอ ยู เกมซากุระ😯

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family


คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family
คำศัพท์อังกฤษ ครอบครัว family

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เปิ้ ล ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง

Leave a Reply

Your email address will not be published.