Home » [NEW] คำศัพท์ ”*ต่างประเทศ*” แปลว่าอะไร? | หนัง ต่าง ประเทศ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] คำศัพท์ ”*ต่างประเทศ*” แปลว่าอะไร? | หนัง ต่าง ประเทศ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

หนัง ต่าง ประเทศ ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
starbucksStarbucks is a international coffee retail chain company,based in Seattle, Washington, United States
Starbucks คือชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขายกาแฟ,มีสาขามากมายในต่างประเทศ. เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่เมือง Washington, United States

English-Thai: Longdo Dictionaryforeign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
phrase bookหนังสือรวมบทสนทนาหรือสำนวนภาษาต่างประเทศ
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]English-Thai: Nontri Dictionaryabroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
exotic(n) ของต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา
expatriate(vt) ย้ายภูมิลำเนา,เนรเทศ,อพยพไปอยู่ต่างประเทศ
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
outlander(n) คนต่างชาติ,คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,ชาวต่างประเทศ
oversea(adj,adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ
peregrine(adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
exotic (n adj ) สิ่งที่มาจากต่างประเทศ (n)
เกี่ยวกับ หรือมาจากต่างประเทศ (adj) -ผิดธรรมดา-สิ่งผิดธรรมดา
exoticall (adv)

See also: S. adj. alien, foreign, strane, unfamiliar,outside,external, fascinating, intriguing
FCOสำนักงานต่างประเทศและเครือจักรภพ
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
International Investment Business (n ) นิติบุคคลต่างประเทศ
lifeguard[คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน] (n ) lifeguard [1] – (N) – ชีพบาล
คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน
คำหมาย :: ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ
อ้างอิง ::
life = ชีวิต, ชีพ
guard = ยาม, ผู้ดูแล ในที่นี้ ขอใช้คำว่า บาล ซึ่งหมายถึงผู้ดูแล เช่น รัฐบาล, คชบาล, โคบาล, ทวารบาล, พยาบาล,
อภิบาล, อนุบาล
lifeguard [2] – (N) – ทหารรักษาพระองค์ (ทหารมหาดเล็ก) ในกองทัพ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)

See also: R. Lifesaving,Lifesaver
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n ) Lifesaving [1] – ชีพรักษ์
คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก
ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ

See also  งานอดิเรก ทำเงิน รวย : มาดูว่า ราศีพิจิก ราศีธนู ทำอะไรเฮง ช่วงติดโควิด19 | งาน อดิเรก ทํา เงิน | Nataviguides

non-voting depository right (n) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ “บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด” (Thai NVDR Company Limited) โดยมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

Japanese-Thai: Longdo DictionaryJapanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) 外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
国防省[こくぼうしょう, kokuboushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ , See also: R. กระทรวง
外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
駐在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
駐在員[ちゅうざいいん, chuuzaiin] ผู้มาประจำการจากต่างประเทศ
留学[りゅうがく, ryuugaku] ศึกษาต่อต่างประเทศ
渡航[とこう, tokou] การข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศ
異国情緒[いこくじょうちょ, ikokujoucho] (n ) ความชอบของต่างประเทศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
外米[がいまい, gaimai] Thai: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ English: foreign rice

German-Thai: Longdo DictionaryAusland(n) |das| ต่างประเทศ
ausländisch(adj adv) ต่างประเทศ, ต่างแดน เช่น ausländische Firmen บริษัทของต่างประเทศ
Fremdsprache(n) |die, pl. Fremdsprachen| ภาษาต่างประเทศ, ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่, See also: A. die Muttersprache
Außenminister(n) |der, pl. Außenminister| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) auswertig (adj ) ต่างประเทศ
das auswärtige Amt กระทรวงการต่างประเทศ

French-Thai: Longdo Dictionaryaller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l’étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง

See also  [Update] 10 คำศัพท์ หน่วยนับอาหารภาษาอังกฤษ | จำนวนนับภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ

[Update] หนังฝรั่งยอดเยี่ยม 8 เรื่องสำหรับเรียนภาษาด้วยซับไตเติลภาษาอังกฤษ | หนัง ต่าง ประเทศ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คุณรู้จัก red carpet มั้ย?

ไม่เหรอ แต่ผมกล้าพนันได้เลยว่าคุณรู้จักแน่ ๆ!

ก็ที่ที่ดาราฮอลลีวูดใช้ถ่ายรูปและให้สัมภาษณ์ก่อนเข้างานใหญ่ ๆ อย่างงานประกาศผลรางวัลออสการ์ไง–อ๋อล่ะสิ!

พรมแดง (red carpet) เป็นสถานที่แห่งเกียรติยศที่เต็มไปด้วยมนต์สเน่ห์ และประโยคเด็ด ๆ ของเหล่าคนดัง

คุณอยากพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนซูเปอร์สตาร์บนพรมแดงมั้ยล่ะ?

โอเค–เรามาพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยสุดยอดหนังดังของฮอลลีวูด 8 เรื่องนี้กัน ดูไปด้วย ศึกษาบทสนทนาและคำศัพท์ใหม่ ๆ จากคำบรรยายภาษาอังกฤษไปด้วย

รับรองว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงความเป็นซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาทันทีเลยล่ะ!

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้คำศัพท์ขณะชมภาพยนตร์

การดูภาพยนตร์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะด้านการฟัง เรียนรู้คำศัพท์ และฝึกวิธีการพูดในแบบที่เป็นธรรมชาติ แต่สิ่งสำคัญ–ต้องทำให้ถูกวิธี

ข้อผิดพลาดที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ทำคือ ไม่ได้ทำให้การดูภาพยนตร์เป็นประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง แค่นั่งดูไปเรื่อย ๆ เหมือนดูหนังในภาษาของตนเอง

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการดูหนังคุณจะต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เอาโน้ตบุ๊คไว้ใกล้ตัว หยุดวิดีโอแล้วบันทึกคำศัพท์ใหม่หรือสำนวนใหม่ ๆ ทุกครั้งที่เจอ เมื่อดูเสร็จหนึ่งรอบให้ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษหรือแอปต่าง ๆ เพื่อศึกษาคำจำกัดความของคำและสำนวนที่คุณบันทึกไว้

นอกจากนั้น ไม่ว่าคุณจะบันทึกคำหรือประโยคจากฉากใด คุณควรจดบันทึกย่อเกี่ยวกับฉากนั้นเอาไว้ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการย้อนกลับไปดูในภายหลัง เพราะยิ่งคุณดูซ้ำ ๆ คุณก็จะยิ่งเข้าใจในบริบทของประโยคที่ถูกใช้มากขึ้น แถมยังช่วยให้คุณได้ฝึกฟังและฝึกพูดซ้ำ ๆ จนคล่องขึ้นได้อีกด้วย

แต่ถ้ารู้สึกว่ามันเป็นงานยากและอยากได้ตัวช่วย FluentU จะทำให้มันง่ายขึ้น  FluentU นำเสนอวิดีโอบทสนทนาภาษาอังกฤษของจริง ในรูปแบบคลิปภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ทอล์กโชว์ และวิดีโออื่น ๆ และปรับเปลี่ยนมันให้เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาสำหรับคุณ

ในแต่ละวิดีโอเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง คุณคลิกที่คำใดความหมายของคำนั้นจะปรากฏขึ้น พร้อมทั้งอ่านออกเสียงเป็นสำเนียงเจ้าของภาษา และยังมีสื่อการเรียนรู้อีกมากมายให้คุณได้ศึกษาในระหว่างดูวิดีโอ เมื่อดูเสร็จคุณจะได้รับบัตรคำศัพท์และแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้คุณจดจำคำศัพท์ใหม่ ๆ เหล่านั้นได้ดีขึ้น

ทุกวิดีโอถูกจัดแยกตามประเภทและระดับการเรียนรู้ ดังนั้นจึงง่ายที่จะค้นหาวิดีโอที่เหมาะสำหรับคุณ คลิกที่ “ภาพยนตร์สั้น” และ “ตัวอย่างภาพยนตร์” เพื่อค้นหาวิดีโอในหมวดภาพยนตร์ เช่น “Inside Out”, “X-Men” หรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ระบบของ FluentU ยังช่วยแนะนำวิดีโอใหม่ ๆ โดยวิเคราะห์จากสิ่งที่คุณดูได้อีกด้วย และนั่นจะทำให้การเรียนรู้ของคุณกลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนตัวของคุณได้อย่างแท้จริง นี่คือวิธีที่สนุกสุด ๆ และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่คนอเมริกันใช้กันจริง ๆ  ลองค้นในคลังวิดีโอเต็มรูปแบบของ FluentU! รุ่นทดลองใช้นี้ดูสิ

หนังในดวงใจ 8 เรื่องของคนอเมริกันพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ

เอาล่ะ! เตรียมอุปกรณ์เพื่อเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีกันพร้อมแล้วใช่มั้ย ไปดูหนังดังดี ๆ ที่เหมาะกับการเพิ่มคำลงในคลังคำศัพท์ของคุณ และพัฒนาทักษะการสนทนาของคุณให้ดีขึ้นกันเถอะ

ในแต่ละวิดีโอมีลิงก์ไปที่ซับไตเติลของหนังเรื่องนั้น ๆ ซึ่งคุณจะเช่า (rent) หรือซื้อก็ได้

อ้อ แต่เตือนไว้นิดนึงนะ คลิปวิดีโอที่เรารวบรวมมาให้มันก็มีข้อเสีย (spoiler; ทำให้เสียหาย) อยู่บ้างเหมือนกัน เพราะมันมีโครงเรื่องของหนังแนบมาให้ด้วย และคุณอาจจะอยากรู้หรือไม่อยากรู้ก็ได้ถ้าคุณยังไม่เคยดูหนังมาก่อน

“Forrest Gump” เหมาะสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับทุกสิ่งทุกอย่างจากหนังเรื่องนี้ ตั้งแต่ชีวิตสามัญชนคนธรรมดาไปจนถึงเรื่องการเมืองระหว่างอเมริกากับโซเวียตในยุคสงครามเย็น

ในคลิปนี้ เราจะได้เห็นบทสนทนาระหว่าง Forrest กับแม่ในเรื่องชีวิต ความตาย และโชคชะตา (destiny)  Forrest อยากรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไร และควรใช้ชีวิตอย่างไร เขาถามแม่ว่าชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไร  และแม่บอกกับเขาว่า อนาคตจะอยู่ในมือเขาหากเขากำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเขาเอง

“Life is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get.–ชีวิตก็เหมือนกล่องช็อคโกแลต คุณไม่ทางรู้ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นคืออะไร”  นี่คือสำนวนเด็ดในฉากนี้  Forrest Gump ได้ทำให้ประโยคนี้เป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม คนอเมริกันต่างก็ใช้สำนวนนี้เพื่อบอกว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝัน

“Fight Club” คือการนำเสนอปรัชญา ประเด็นทางสังคม และปมในจิตใจ ผ่านเรื่องราวการต่อสู้ของตัวละครในภาพยนตร์ ซึ่งยังสามารถแตกออกเป็นประเด็นย่อย ๆ ได้อีกมากมายให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษได้เรียนรู้

บทพูดที่โด่งดังสุด ๆ ของตัวละครที่มีชื่อว่า Tyler Durden ทำให้เราสามารถค้นหาวัตถุประสงค์ ความหมายของชีวิต และก็–โชคชะตา–อีกแล้ว!  แต่มันจะไม่มีอะไรเหมือนกับในคลิป “Forrest Gump” บทพูดนี้ชี้ให้เห็นถึงตัวตนที่เรากำลังสูญเสียไปจากการทำสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการทำมันจริง ๆ

See also  [NEW] only - แค่เพียง เพียงแค่ | เชื่อคนง่าย ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Durden ยังบอกอีกว่าทั้งตัวเองและเพื่อน ๆ ก็คือ “the middle children of history,” ซึ่งหมายถึง กลุ่มคนในยุค (generation) ที่ไม่มีเป้าหมายสลักสำคัญอะไรที่มีค่าคู่ควรให้ต่อสู้อย่างที่บรรพบุรุษเคยทำมา

“The Departed” เป็นหนังอาชญากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของตำรวจกับแก๊งมาเฟียในรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ของอเมริกา หนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สนุกและน่าตื่นเต้น แต่มันยังมีอีกสารพันคำสแลง คำสบประมาท และคำศัพท์ที่จ้าหน้าที่ตำรวจใช้กัน

อ้อ อีกสิ่งหนึ่ง หนังเรื่องนี้มีความรุนแรงทั้งเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ดังนั้นเราไม่แนะนำสำหรับผู้เยาว์หรือใครก็ตามที่ค่อนข้างเปราะบาง แม้แต่คลิป YouTube ด้านล่างนี้ก็ด้วย–ขอเตือน!

ในคลิปวิดีโอนี้ ตัวละครที่สวมบทโดย Leonardo DiCaprio กำลังคุยอยู่กับนักจิตวิทยาเรื่องความเครียดที่เกิดจากการเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ (undercover cop; ตำรวจที่แสร้งทำตัวเป็นอาชญากร) ของเขา  เขาบอกว่า “heart rate is jacked” ในขณะที่มือแทบไม่กระดิก ทั้ง ๆ ที่คำว่า “jacked” ในที่นี้สื่อความหมายว่า หัวใจของเขากำลังเต้นเร็วมาก

Quentin Tarantino เป็นที่รู้จักกันดีเรื่องการเอาบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติมาใช้ในหนังที่เขากำกับและ “Reservoir Dogs” ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น  หนังเรื่องนี้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของบทสนทนาสบาย ๆ สไตล์เคว็นติน คำแสลง คำสบประมาท และคำศัพท์เกี่ยวกับอาชญากรรม

หนึ่งในฉากที่ดังมาก ๆ ของ “Reservoir Dogs” คือฉากการให้ทิป  เมื่อมีการเรียกเก็บ (cough up some green; จ่าย /ให้เงิน , green คือธนบัตรดอลลาร์) ค่าทิปในบิลค่าอาหาร ไม่มีใครปฏิเสธยกเว้น Mr. Pink  เขาเริ่มตั้งวงอภิปราย ดีไม่ดี ถูกหรือผิด สำหรับการรวมค่าทิปในบิลค่าอาหาร

ใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจหรือเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต “Vanilla Sky” ช่วยคุณได้  แถมโครงเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดามาก ๆ

คลิปวิดีโอนี้เป็นตอนที่ตัวละครหลักซึ่งรับบทโดย Tom Cruise กำลังพูดคุยกับกลุ่มแพทย์ที่ช่วยให้เขาฟื้นตัวจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนต้องได้รับการผ่าตัดตกแต่งใบหน้าเทียม (facial prosthetic)  แต่เขากลับทึกทักเอาว่าเขากำลังใส่หน้ากากอยู่

คำว่า facial หมายถึง ใบหน้า ส่วน Prosthetics คือชิ้นส่วนร่างกายเทียมที่ใส่ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องสูญเสียอวัยวะ ซึ่งรวมทั้งแขนและขาเทียมด้วย

“The Wolf of Wall Street” คือการผสมผสานของภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับคำสบประมาทและบทสนทนาที่หยาบคาย ซึ่งไม่แนะนำให้ใครเอาเป็นเยี่ยงอย่าง แต่การดู “The Wolf of Wall Street” จะช่วยให้คุณได้รู้จักคำสบประมาทและคำสบถในภาษาอังกฤษ

ในฉากจากภาพยนตร์นี้ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันของคนอเมริกันและคนยุโรปได้อย่างดีเยี่ยม ตัวละครหลักที่เล่นโดย Leonardo DiCaprio ต้องการคุยเกี่ยวกับกฎหมายการธนาคารในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่ชาวสวิสไม่ต้องการพูดคุยเรื่องธุรกิจจนกว่าจะมีการสนทนาแบบสบาย ๆ ประมาณว่าเจ๊าะแจ๊ะ (chit-chat; สนทนาสัพเพเหระ) แล้วค่อยจริงจัง–อะไรประมาณนั้น

ในคลิปวิดีโอตัวละครยังพูดด้วยว่า เขาต้องการช่องโหว่ (a rat hole) ในธุรกิจอเมริกัน  คำว่า rat hole หมายถึง สถานที่บางแห่งที่บริษัทสามารถซ่อนเงินเพื่อไม่ให้รัฐบาลหาเจอได้

“Groundhog Day” เป็นเรื่องแปลกของชายคนหนึ่งที่มีชีวิตวน ๆ อยู่ในวันเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า หนังเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการเกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น การพูดคุยกันเรื่องงาน หรือการพบปะกับเพื่อนเก่า แต่ในขณะที่เรื่องดำเนินไปเรื่อย ๆ บทสนทนาก็จะเป็นปรัชญามากขึ้นเรื่อย ๆ ตามไปด้วย

ในคลิปวิดีโอนี้ตัวละครหลักที่เล่นโดย Bill Murray ได้กำลังอธิบายถึงประสบการณ์ในชีวิตวันเดียวของเขาให้เพื่อนร่วมงานของเขาฟัง ทั้งประสบการณ์ที่ตนเองเคยถูกแทง ถูกยิง หรือถูกวางยาพิษแต่ก็ยังไม่ตาย เขาอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าและยังเรียกตัวเองว่า immortal  ซึ่งหมายความว่าเขาเป็นอมตะ

“Dead Poets Society” เป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์ขั้นสูง หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของครูที่อุทิศตนกับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง และตลอดทั้งเรื่องจะใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและเรื่องการศึกษา

“Dead Poets Society” ยังเป็นหนึ่งในหนังที่มีฉากซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดตลอดกาลอีกด้วย  Robin Williams ซึ่งรับบทเป็นครูได้บอกกับนักเรียนของเขาว่า seize the day  นั่นหมายความว่า จงใช้ชีวิตวันนี้อย่างคุ้มค่าก่อนตะวันจะลาลับไป

 

อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละ การดูภาพยนตร์อเมริกันที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษสามารถสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี–ในวิธีที่ถูกต้องนะ

ครั้งต่อไปที่รู้สึกว่าอยากพักจากตำราเรียน ESL (English as a second language) ก็คว้าชามป๊อปคอร์นแล้วมาดูหนังดี ๆ แทนกัน

If you liked this post, something tells me that you’ll love FluentU, the best way to learn English with real-world videos.

Experience English immersion online!ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ หนัง ต่าง ประเทศ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.