Home » [NEW] คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 COVID-19 เป็นภาษาอังกฤษ | แปล อังกฤษ เป็น อังกฤษ oxford – NATAVIGUIDES

[NEW] คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 COVID-19 เป็นภาษาอังกฤษ | แปล อังกฤษ เป็น อังกฤษ oxford – NATAVIGUIDES

แปล อังกฤษ เป็น อังกฤษ oxford: คุณกำลังดูกระทู้

เชื้อไวรัส  – 

Virus

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       

Coronavirus 2019 (COVID-19)

โควิด19  – 

COVID-19

สถานการณ์ในประเทศ       

Domestic Situation

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

Relevant Authorities

กรมควบคุมโรค       

Department of Disease Control

หน่วยแพย์ฉุกเฉิน       

Emergency Medical Unit

เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย       

Security Staff

โรงพยาบาล 

– 

Hospital

ยารักษาโรค  – 

Drugs

หมอ  – 

Doctor

พยาบาล  – 

Nurse

เจ้าหน้าที่  – 

Staff

สถานการณ์  – 

Situation

ยอดผู้ติดเชื้อ       

Number of Infected Cases

ยอดผู้เสียชีวิต       

Number of Deceased Cases

ยอดผู้ป่วยรายใหม่       

Number of New Cases

ยอดผู้ป่วยที่หายดีแล้ว       

Number of Recovered Cases

ผู้ป่วยที่มีอาการหน้าเป็นห่วง       

Patient with serious and severe symptoms

 
ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน       

Patients in Home Isolation

โรงบาลสนาม  – 

Field Hospital

ผู้เดินทาง  – 

Travelers

รายใหม่  – 

New Case

เสียชีวิต  –

Dead

ติดเชื้อสะสม       

Cumulative cases of infection

อาการรุนแรง       

Severe symptoms

สถานการณทั่วโลก  – 

Global Situation

วัคซีนโควิค19  –

COVID-19 Vaccine

สั่งซื้อวัคซีน  – 

Vaccine Ordering

ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน       

Unvaccinated People

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว       

Vaccinated People

วัคซีนมีหลายประเภท       

There are many types of vaccine.

ราคาวัคซีน       

Vaccine Price

อัพเดทสถาการณ์รายวัน       

Daily Update

หน้ากากอนามัย  –

Face mask

ที่มา  – 

Source

ข่าวปลอม ข่าวลวง –

Fake news

อาการ   – 

Symptoms

การรักษา  – 

Treatment

ผู้แพร่เชื้อ  – 

Spreader

       
ห้ามนั่งทานอาหารในร้าน       

Take Away Only

ต้องซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น   

   
Take-home Only

ต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้กำหนดไว้       

Comply with rules and regulations.

ห้ามทำผิดกฎ       

Do not violate the rules.

ห้ามเดินทางไปพื้นที่เสียง       

Avoid traveling to high-risk areas

กักตัว 14 วัน       

14-Day Quarantine

ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด       

Wear the face mask at all time.

ห้ามสัมผัสสิ่งของด้วยมือเปล่า       

Do not touch the item with unprotected hand.

นำยาฆ่าเชื้อ       

Disinfectant

เจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ       

Hand sanitizer

สเปรย์แอลกอฮอล       

Alcohol spray

ล้างมือบ่อย ๆ       

Wash hands frequently.

อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคไม่เพียงพอ       

Insufficient foods, water and drugs

ที่นี้ แจกอาหาร น้ำดื่ม ฟรี       

Free foods and drinks.

ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น       

Follow the instruction only.

หากไม่ใส่หน้ากากอนามัย ห้ามเข้า       

No entry without mask.

รอผลตรวจ –

Waiting for the result.

หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสียง ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน       

Self-quarantine for 14 days after returning from the risk areas.

ห้ามออกจากบ้าน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น       

Do not leave the house unless it is the emergency.

ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด       

Do not travel across the provinces.

       
การระบาดไวรัสโคโรนาครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร       

When will the coronavirus pandemic end?  

การแพร่ระบาดของโรค เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก       

Increase of epidemic

การแพร่ระบาดของโรค ลดน้อยลง       

Reduction of epidemic

ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ       

No infected people

การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง       

Super Spreading

ยังไม่สามารถหาต้นตอผู้แพร่เชื้อได้       

Source of spreader is undetermined.

    
องค์การอนามัยโลก       

World Health Organization (WHO)

    

PUI

  – ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค       

Super Spreader

  – ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง        

Cluster

 

– ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน       

Droplets

  – ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง        

Airborne 

– ทางอากาศ       

Swab

  –  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ       

Herd Immunity

  – ภูมิคุ้มกันหมู่       

Social Distancing

  – เว้นระยะห่างจากสังคม        

Quarantine  

– การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย       

See also  [Update] หลักการใช้ Verb- คำกริยาภาษาอังกฤษ ฉบับเข้าใจง่าย | wait ช่อง2 - NATAVIGUIDES

PPE 

– อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล       

Rapid Test 

– ชุดตรวจเร็ว       

Negative Pressure Room

  – ห้องความดันลบ       

Cohort Ward

  – หอผู้ป่วยรวมแยกโรค        

Hospitel 

– หอผู้ป่วยเฉพาะ   

New normal

  – ความปกติในรูปแบบใหม่       

Work from Home

  – การทำงานจากที่บ้าน       

Physical distancing

การเว้นระยะห่างทางกายภาพ    
    

Self quarantine

การกักกันตัวที่บ้าน สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ    
    

State quarantine

การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรคซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น        
       
ประกันสุขภาพ       

Health Insurance

เงินที่ได้จากการทำประกัน       

Insurance claim

รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชย       

The government should pay for the compensation.

เงินเยียวยา       

Compensation

ฉันอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID19       

I would like to have the information about COVID-19.

ฉันต้องการจองวัคซีน       

I would like to reserve the vaccine.

ฉันอยากรู้ว่ามีวัคซีนยี่ห้อไหนบ้าง       

I would like to know the alternative to vaccine.

วัคซีนที่ดีที่สุด        

The best vaccine

วัคซีนที่มีคุณภาพต่ำ       

Low quality vaccine

วัคซีนที่ฉีดแล้วได้ผลดีที่สุด       

The most effective vaccine

วัคซีนที่ไม่ต้องเสียเงิน –

Free vaccine

วัคซีนราคาถูก –

Inexpensive vaccine

วัคซีนราคาแพง –

Expensive vaccine

ฉีดวัคซีน ฟรี –

Free vaccination

วัคซีนราคาเท่าไหร่       

How much does the vaccine cost?

ผลตรวจออกมาแล้ว       

The result is determined.

ฉันจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่       

When will I get the vaccine?

เมื่อไหร่วัคซีนจะเดินทางมาถึง       

When will the vaccine arrive?

เจ้าหน้าที่ที่ดูแล จัดหา วัคซีนเข้ามาในประเทศ       

Vaccine procurement officer

ฉันต้องรอผลตรวจCovid19 กี่วัน       

How long does it take to get COVID-19 result?

ฉันต้องการตรวจหาเชื้อCovid19       

I would like to have COVID-19 test?

ฉันต้องการรถโรงพยาบาลมารับฉันไปรักษา       

I need an ambulance to pick me up.

คนในครอบครัวของฉันติดโควิด       

The member of my family has COVID-19.

หน่วยงานไหนที่ช่วยฉันได้บ้าง       

Which authority can help and support me?

ฉันหายแล้ว  – 

I am fully recovered.

ฉันติดโควิด  –

I have COVID-19.

ฉันเคยติดเชื้อโควิด แต่ตอนนี้หายดีแล้ว       

I had COVID-19 but has fully recovered now.

ฉันเดินทางไปพื้นที่เสียงมา       

I traveled to the risk area.

ไทม์ไลน์การเดินทางของฉัน       

My travel timeline

หากอาการไม่รุนแรง สามาถรักษาตัวเองที่บ้านได้       

In case of mild symptoms, apply home isolation measure.

แพทย์จะส่งยารักษาการไปที่บ้าน       

Doctor will deliver drugs to the patient’s house.

ห้ามเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด       

No visit to the patient.

ขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ       

The person who is close to the infected person should have 14-day quarantine.

[NEW] Inversion (ตอนที่ 1) : inversion คำที่บอกความหมายเชิงปฏิเสธ และคำบุพบท | แปล อังกฤษ เป็น อังกฤษ oxford – NATAVIGUIDES

Inversion (ตอนที่ 1) : inversion คำที่บอกความหมายเชิงปฏิเสธ และคำบุพบท

หลายคนอาจจะไม่รู้จักว่า การ inversion ในภาษาอังกฤษคืออะไร แต่เชื่อว่าอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้าง แล้วเกิดสงสัยขึ้นมาว่า ภาษาอังกฤษมีโครงสร้างประโยคแบบนี้ด้วยเหรอ….?? การ inversion มีหลายแบบ แต่ในที่นี้จะอธิบายถึงการ inversion คำกริยาวิเศษณ์ และคำบุพบท

Inversion คือ การสลับตำแหน่งระหว่างประธานและกริยาหรือการกลับประโยค เพื่อให้เป็นการเน้นใจความของประโยค พูดง่ายๆก็คือเพื่อให้ประโยคมีอรรถรสมากขึ้น  มาดูกันเลยค่ะว่า inversion มันจะมีโครงสร้างประโยคออกมาเป็นอย่างไร

1. คำกริยาวิเศษณ์หรือสำนวนที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ เมื่อทำเป็นประโยคที่มีการ inversion จะมีโครงสร้างประโยคดังนี้ค่ะ

กริยาวิเศษณ์ / สำนวนเชิงปฏิเสธ + กริยาช่วย + ประธาน + Verb แท้

 • Never does she love him. (= She never loves him.)
  หล่อนไม่เคยรักเขาเลย
 • At no time did I say I would go out with you.
  (= I say I would go out with you at no time.)
  ฉันไม่เคยพูดเลยว่าฉันจะออกไปเที่ยวกับคุณ
 • No sooner had he left than the telephone rang.
  (= He had no sooner left than the telephone rang.)
  ทันทีที่เขาออกไป โทรศัพท์ก็ดัง
See also  11 งานอดิเรกทำเงิน ถ้ารู้จักหา สร้างเงินให้ครอบครัว | งาน อดิเรก ทํา เงิน | Nataviguides

** เวลาที่เป็นประโยค inversion กริยาช่วยจะมาก่อนประธานเสมอ หรือมีโครงสร้างเหมือนประโยคคำถาม
** คำกริยาวิเศษณ์หรือสำนวนในเชิงปฏิเสธที่พบเจอได้บ่อย มีดังนี้ค่ะ

hardly                     scarcely                  rarely
never                      barely                     seldom
nowhere                 only                        not + object
at no time               no longer                no sooner…than
not only                  not until                  only after
on no account         under no circumstances

2. คำบุพบทบางตัวที่บอกตำแหน่งเมื่ออยู่หน้าประโยค ก็จะเขียนประโยคเป็น inversion ได้เหมือนกัน คำบุพบทดังกล่าว มีดังนี้ค่ะ

in                 up                down            under           here

เช่น

 • Here is the paper of the meeting.
  นี่คือเอกสารการประชุม
 • Down the stair walked the cat.
  แมวเดินลงบันได
 • On the tree is the bird.
  นกอยู่บนต้นไม้

3. คำบอกปริมาณบางคำ ก็สามารถทำเป็นประโยค inversion ได้ เช่น

few               little             so                such

เช่น

 • Little can she speak Spanish.
  เธอพูดภาษาสเปนได้นิดหน่อย

** แต่ถ้ามี คำนามตามหลัง ไม่สามารถทำเป็นประโยค inversion ได้

เช่น         Few books are in my bag.


Good morning+More Kids Dialogues | Learn English for Kids | Collection of Easy Dialogue


http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9
Good morning+More Kids Dialogues | Learn English for Kids | Collection of Easy Dialogue
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963
★ More Our Compilation: https://goo.gl/Ghy0W5
Click on the link below to see each video in this compilation video.
The each video, that has sound \u0026 mute version, is accompanied by English subtitles.
01_Good morning. How are you? : 00:05
https://goo.gl/UgaCbo
02_Nice to meet you. I’m great. : 00:45
https://goo.gl/suLwDL
03_What’s this? What’s that? : 01:36
https://goo.gl/rWtxEc
04_Who is he? Who is she? : 02:48
https://goo.gl/NSUPfO
05_Whose bike is this? What a nice bike! : 04:02
https://goo.gl/Jwi031
06_Happy birthday! This is for you. : 04:52
https://goo.gl/1DU33X
07_How old are you? I’m five years old. : 06:20
https://goo.gl/4Su6m8
08_I like soccer. Let’s go! : 07:13
https://goo.gl/BwV0HO
09_Do you like cheese? Do you like ham? : 08:20
https://goo.gl/xaGsGJ
10_Do you have crayon? You’re welcome. : 09:50
https://goo.gl/jlXPXc
11_How many bears? Three bears. : 10:53
https://goo.gl/MVoa6p
12_How much is it? I want it. : 12:08
https://goo.gl/RC9SEg
13_It’s snowing. Do you like snow? : 13:21
https://goo.gl/i1xRiE
14_What color is it? It’s red. : 14:35
https://goo.gl/p8FOkm
15_It’s green and white. It’s raining. : 15:21
https://goo.gl/NH6Cqj
16_What does she look like? She has short curly hair. : 16:05
https://goo.gl/2whHE0
17_Watch out! Are you okay? : 17:07
https://goo.gl/0QjdXO
18_What’s wrong? I have a toothache. : 17:53
https://goo.gl/bBzrQu
19_What’s your favorite subject? My favorite subject is P.E. : 18:41
https://goo.gl/CekgrT
20_What a wonderful! What a nice day! : 19:46
https://goo.gl/KUxwPp
21_What a big tree! Don’t touch that! : 20:47
https://goo.gl/vOlfcL
22_Let’s go camping. Let’s go fishing. : 21:53
https://goo.gl/zbOel4
23_Wash your hands. Let’s eat pizza! : 23:04
https://goo.gl/erG5mc
24_Put on your coat. It’s cold and windy. : 24:16
https://goo.gl/SPlLxm
25_Put on your pants. Is this yours? : 23:44
https://goo.gl/Najvzp
26_May I take your order? I’d like a pizza and spaghetti. : 23:32
https://goo.gl/X86wCI
27_Where is it? Go straight. : 26:12
https://goo.gl/epYDec
28_Where is the post office? Go straight. : 27:02
https://goo.gl/mJpVwH
29_Where is the restroom? Go straight and turn left. : 27:48
https://goo.gl/KM3NFA
30_Where is my cap? Where is it? : 28:41
https://goo.gl/afzpwp
31_Where is my pencil? It’s on the chair. : 29:24
https://goo.gl/VgmAqE
32_What time is it? Time for breakfast. : 30:02
https://goo.gl/Q6eakx
33_Time for lunch. What time is it? : 30:59
https://goo.gl/8mynjx
34_What are you doing? I’m jumping. : 31:46
https://goo.gl/VR4C2i
35. What are you doing? I’m making cookies. : 33:16
https://goo.gl/4ZZxQ6
36_What’s he doing? He’s dancing. : 34:23
https://goo.gl/YUj0RG
37_What did you do? We went to the park. : 35:11
https://goo.gl/kqVfRR
38_How was your summer vacation? It was great. : 36:25
https://goo.gl/nyGvib

See also  [Update] การใช้ when และ if แตกต่างกันอย่างไร วิธีใช้ ตัวอย่างประโยค ภาษาอังกฤษ | วิธี การ ใช้ - NATAVIGUIDES

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Good morning+More Kids Dialogues | Learn English for Kids | Collection of Easy Dialogue

5000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris


สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris
L1 S1 = 00:01:56
L1 S2 = 00:¬¬10:33
L1 S3 = 00:19:27
L1 S4 = 00:25:53
L1 S5 = 00:32:22
L1 S6 = 00:38:48
L1 S7 = 00:45:11
L1 S8 = 00:51:52
L1 S9 = 00:58:02
L1 S10 = 01:04:33
L1 S11 = 01:11:05
L1 S12 = 01:17:48
L1 S13 = 01:24:38
L1 S14 = 01:32:20
L1 S15 = 01:40:12
L2 S1 = 01:48:07
L2 S2 = 01:53:58
L2 S3 = 02:01:23
L2 S4 = 02:07:07
L2 S5 = 02:14:02
L2 S6 = 02:20:20
L2 S7 = 02:25:20
L2 S8 = 02:30:00
L2 S9 = 02:34:57
L2 S10 = 02:39:45
L2 S11 = 02:45:03
L2 S12 = 02:49:09
L2 S13 = 02:55:00
L2 S14 = 02:59:29
L2 S15 = 03:03:30
L3 S1 = 03:10:00
L3 S2 = 03:25:43
L3 S3 = 03:34:20
L3 S4 = 03:40:45
L3 S5 = 03:49:19
L3 S6 = 03:56:30
L3 S7 = 04:10:30
L3 S8 = 04:22:21
L3 S9 = 04:33:24
L3 S10 = 04:41:40
L3 S11 = 04:53:23
L3 S12 = 05:05:53
L3 S13 = 05:18:31
L3 S14 = 05:23:49
L3 S15 = 05:33:57

5000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยวาชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกม คณิตศาสตร์หรรษา ระดับประถมศึกษา (10 ข้อ) https://youtu.be/GhlHe6bjBCQ
เกม หาภาพตรงกับคำสั่ง หมวดวิทยาสาสตร์ https://youtu.be/nqoTcc0QV4
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ https://youtu.be/xcT9ntfaVk
วาดการ์ตูนปลาโลมา, เรือ, ผีเสือ, เห็ด | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/7_bjSKieC7c
วาดการ์ตูน ผีเสื้อ, ดอกไม้, บอลลูน, อ่างอาบน้ำ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/sfOUFKhNmwc
เกมหารูปภาพตามคำสั่ง หมวดคำราชาศัพท์ https://youtu.be/6yPm5YA2is
เกมหาอักษรที่หายไป หมวดภาษาอังกฤษ https://youtu.be/If5UsAS9ZYQ
เรียนรู้ผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นไข่เซอร์ไพรส์และลุ้นถ้วยไอศครีม | wawa kids art https://youtu.be/m0b4bpQLBfY
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย https://youtu.be/JhqtK1qae_s

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art

การเปิดพจนานุกรมอังกฤษ – ไทย


การเปิดพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย

แปลภาษาอังกฤษยังไง ไม่ต้องเปิดดิกชันนารี | Tina Academy Ep.111


♡ รายละเอียดคอร์สสอนภาษา https://www.tinaacademy.com
♡ดูตัวอย่างหนังสือ www.tinaacademy.com/easyenglish
♡ติดต่อซื้อหนังสือ @linetina (มี @ ด้วย)
♡ Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปทุกๆสัปดาห์
https://www.youtube.com/tinathanchannel/
♡ Instagram: https://www.instagram.com/tinathanchannel
♡ Facebook: https://www.facebook.com/tinathanchannel
♡ Line ID: @linetina https://line.me/R/ti/p/%40hxr4999x

แปลภาษาอังกฤษยังไง ไม่ต้องเปิดดิกชันนารี | Tina Academy Ep.111

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แปล อังกฤษ เป็น อังกฤษ oxford

Leave a Reply

Your email address will not be published.