Skip to content
Home » [NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน คำพื้นฐานน่ารู้ | คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ เครื่อง เขียน – NATAVIGUIDES

[NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน คำพื้นฐานน่ารู้ | คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ เครื่อง เขียน – NATAVIGUIDES

คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ เครื่อง เขียน: คุณกำลังดูกระทู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเห็นบ่อยๆ ในสนามบิน สำหรับคนที่เริ่มต้นฝึกฝนภาษาอังกฤษค่ะ อาทิ การขึ้นเครื่องบิน เราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินนั้นๆ แล้วเจ้าหน้าที่จะให้ Boarding Pass = บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, จากนั้นเราก็ต้องผ่านวิธีการ Immigration = การตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทาง จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ Gate = ประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน ตามหมายเลขที่ระบุไว้ .. อ่านบทความ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน คำต่างๆ ควรรู้

Table of Contents

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน

เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน

Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน

One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
Round trip : เดินทางไปกลับ

Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน
Transit Passenger : ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ

Passport หนังสือเดินทาง
Visa : วีซ่า

Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
Gate : ประตูขึ้นเครื่อง

Check-in closes 40 minutes before departure : เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับ สนามบิน และบนเครื่องบิน

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กระเป๋า-สัมภาระ

Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Overweight : น้ำหนักเกิน

เจ้าหน้าที่ในสนามบิน

Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

Customs : ศุลกากร
Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

คำศัพท์บนเครื่องบิน

Cabin : ห้องโดยสาร
Cockpit : ห้องนักบิน

ที่นั่งบนเครื่องบิน

Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง

In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน

การแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา

Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.

Delayed : ล่าช้า
Departures : เที่ยวบินขาออก

Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure time : เวลาเครื่องบินออก
Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Flight connections : การต่อเที่ยวบิน

Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน

Information Counter : บริการสอบถาม
International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ

Landing : ลงจอด

Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร

ก่อนขึ้นเครื่องบิน..

Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน

Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call : เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing : ประตูกำลังปิด
Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
Departed : ออกไปแล้ว

Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง

Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี

See also  อดอาหารกี่ชั่วโมง กล้ามถึงจะหาย? Fast... | fast ขั้นกว่า | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

Tourist : นักท่องเที่ยว
Travel agency : บริษัทนำเที่ยว

Trolley : รถเข็นสัมภาระ
To board : ขึ้นเครื่อง
Terminal : สถานี
To land : ลงจอด

To check in : เช็ค-อิน
Timetable : ตารางเวลา
Take-off : ออกตัว

Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
Seat : ที่นั่ง

สายการบิน JetStar

Air Hostess : แอร์โฮสเตส
Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

Copilot : นักบินร่วม
Crew : ลูกเรือ

Pilot : นักบิน
Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน

ในเครื่องบินหนึ่งลำ ก็จะมีการจัดสันพื้นที่ภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ

1) First Class = ระดับที่แพงที่สุด
2) Business Class = ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
3) Economy Class = ระดับที่นั่งชั้นประหยัด

Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง

ห้องน้ำบนเครื่องบิน

Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ

เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย

แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”

Information : ข้อมูล
Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
Restaurant : ร้านอาหาร

Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง

Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32

Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย

Car hire : การเช่ารถ

Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก

Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
Go to Gate … : ไปที่ประตู …
Cancelled : ยกเลิกไปแล้ว

เกี่ยวกับสนามบิน

Airline : สายการบิน
Airport : สนามบิน
Concourse : ชานชาลา

Control tower : หอควบคุม
Air traffic control : หอควบคุมการบิน
Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน

Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)
Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้า

ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน

Please fasten your seat beit. : กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
Cabin crew prepare for landing. : ห้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง

บทความแนะนำ

[NEW] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน คำพื้นฐานน่ารู้ | คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ เครื่อง เขียน – NATAVIGUIDES

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะเห็นบ่อยๆ ในสนามบิน สำหรับคนที่เริ่มต้นฝึกฝนภาษาอังกฤษค่ะ อาทิ การขึ้นเครื่องบิน เราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินนั้นๆ แล้วเจ้าหน้าที่จะให้ Boarding Pass = บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, จากนั้นเราก็ต้องผ่านวิธีการ Immigration = การตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทาง จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ Gate = ประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน ตามหมายเลขที่ระบุไว้ .. อ่านบทความ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน คำต่างๆ ควรรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน และบนเครื่องบิน

เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน

Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน

One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
Round trip : เดินทางไปกลับ

Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน
Transit Passenger : ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ

Passport หนังสือเดินทาง
Visa : วีซ่า

Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
Gate : ประตูขึ้นเครื่อง

Check-in closes 40 minutes before departure : เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับ สนามบิน และบนเครื่องบิน

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กระเป๋า-สัมภาระ

Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Overweight : น้ำหนักเกิน

เจ้าหน้าที่ในสนามบิน

Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

Customs : ศุลกากร
Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

คำศัพท์บนเครื่องบิน

Cabin : ห้องโดยสาร
Cockpit : ห้องนักบิน

See also  'CAN'T TRANSLATE' - Billkin || OST. I Told Sunset About You แปลรักฉันด้วยใจเธอ (THAI ROM/INDO TRANS) | cannot แปล ว่า

ที่นั่งบนเครื่องบิน

Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง

In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน

การแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา

Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.

Delayed : ล่าช้า
Departures : เที่ยวบินขาออก

Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure time : เวลาเครื่องบินออก
Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Flight connections : การต่อเที่ยวบิน

Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน

Information Counter : บริการสอบถาม
International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ

Landing : ลงจอด

Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร

ก่อนขึ้นเครื่องบิน..

Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน

Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call : เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing : ประตูกำลังปิด
Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
Departed : ออกไปแล้ว

Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง

Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี

Tourist : นักท่องเที่ยว
Travel agency : บริษัทนำเที่ยว

Trolley : รถเข็นสัมภาระ
To board : ขึ้นเครื่อง
Terminal : สถานี
To land : ลงจอด

To check in : เช็ค-อิน
Timetable : ตารางเวลา
Take-off : ออกตัว

Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
Seat : ที่นั่ง

สายการบิน JetStar

Air Hostess : แอร์โฮสเตส
Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

Copilot : นักบินร่วม
Crew : ลูกเรือ

Pilot : นักบิน
Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน

ในเครื่องบินหนึ่งลำ ก็จะมีการจัดสันพื้นที่ภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ

1) First Class = ระดับที่แพงที่สุด
2) Business Class = ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
3) Economy Class = ระดับที่นั่งชั้นประหยัด

Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง

ห้องน้ำบนเครื่องบิน

Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ

เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย

แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”

Information : ข้อมูล
Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
Restaurant : ร้านอาหาร

Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง

Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32

Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย

Car hire : การเช่ารถ

Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก

Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
Go to Gate … : ไปที่ประตู …
Cancelled : ยกเลิกไปแล้ว

เกี่ยวกับสนามบิน

Airline : สายการบิน
Airport : สนามบิน
Concourse : ชานชาลา

Control tower : หอควบคุม
Air traffic control : หอควบคุมการบิน
Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน

Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)
Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้า

ประโยคที่เราจะได้ยินเสมอๆ บนเครื่องบิน

Please fasten your seat beit. : กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
Cabin crew prepare for landing. : ห้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง

บทความแนะนำ


คำศัพท์ ยานพาหนะ ภาษาอังกฤษ Vehicles


คำศัพท์ ยานพาหนะ ภาษาอังกฤษ Vehicles
ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ Vehicles
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ ภาษาอังกฤษ
พูดภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำศัพท์ ยานพาหนะ ภาษาอังกฤษ Vehicles

คำศัพท์เครื่องเขียนภาษาเกาหลี


See also  How to use GERUNDS and INFINITIVES | Confusing English Grammar | verb + ing

วิดีโอนี้สอนเกี่ยวกับคำศัพท์เครื่องเขียนภาษาเกาหลีซึ่งเป็นคำศัพท์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะสอนเกี่ยวกับการเรียน เขียน อ่าน และการใช้ที่ถูกต้อง อยากให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมได้ลองนำไปฝึกใช้ดูนะคะ
หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่คนที่เข้ามารับชม สามารถคอมเม้นท์ติชม และอยากให้มีสอนอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะ~
ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ฝากกดLike กดShare กดSubscribe และกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ~
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน ภาษาเกาหลีคำศัทพ์ ภาษาเกาหลีน่ารู้ ภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาษาเกาหลีคำศัพท์เครื่องเขียน

คำศัพท์เครื่องเขียนภาษาเกาหลี

Kids vocabulary – Clothes – clothing – Learn English for kids – English educational video


http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9
Kids vocabulary Clothes clothing my clothes Learn English for kids English educational video
This \”Kids Vocabulary\” category has been grouped thematically.
We hope you enjoy studying with our channel videos.
Have fun and subscribe to our channel. Then, you can find some more various English educational animation videos.
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963

Title: Clothes
What should I wear today?
tshirt
tshirt
jeans
jeans
blouse
blouse
skirt
skirt
sweater
sweater
pants
pants
dress
dress
cardigan
cardigan
jacket
jacket
vest
vest
coat
coat
cap
cap
gloves
gloves
hat
hat
scarf
scarf
boots
boots
sneakers
sneakers
shoes
shoes
handbag
handbag
What should I wear today?
tshirt
tshirt
jeans
jeans
jacket
jacket
cap
cap
sneakers
sneakers

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

Kids vocabulary - Clothes - clothing - Learn English for kids - English educational video

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยวาชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกม คณิตศาสตร์หรรษา ระดับประถมศึกษา (10 ข้อ) https://youtu.be/GhlHe6bjBCQ
เกม หาภาพตรงกับคำสั่ง หมวดวิทยาสาสตร์ https://youtu.be/nqoTcc0QV4
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ https://youtu.be/xcT9ntfaVk
วาดการ์ตูนปลาโลมา, เรือ, ผีเสือ, เห็ด | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/7_bjSKieC7c
วาดการ์ตูน ผีเสื้อ, ดอกไม้, บอลลูน, อ่างอาบน้ำ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/sfOUFKhNmwc
เกมหารูปภาพตามคำสั่ง หมวดคำราชาศัพท์ https://youtu.be/6yPm5YA2is
เกมหาอักษรที่หายไป หมวดภาษาอังกฤษ https://youtu.be/If5UsAS9ZYQ
เรียนรู้ผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นไข่เซอร์ไพรส์และลุ้นถ้วยไอศครีม | wawa kids art https://youtu.be/m0b4bpQLBfY
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย https://youtu.be/JhqtK1qae_s

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art

ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | หมวดสิ่งของทั่วไป | Wannabe Kids


ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก : หมวดสิ่งของทั่วไป 😍
ภาษาอังกฤษง่ายๆแค่คลิกเดียว 😎
👉👉👉เรามีแอฟพลิเคชั่นแล้วนะ 👈👈👈
โหลดได้ที่ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skele.english.general 😍

เหมาะสำหรับเด็กๆที่กำลังอยากเรียนรู้ ในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ป.1,ระดับประถม ขึ้นไป หรือเด็กปฐมวัย และทุกเพศทุกวัย 🤗
คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆ 😙
ให้สนุกกับการเรียนรู้ 🤩

ติดตามพวกเราได้ที่ 🤗
FACEBOOK FANPAGE : https://goo.gl/bJESu5
YOUTUBE CHANEL : https://goo.gl/ihCyVw

อย่าลิมกดไลท์กดแชร์กด subscribe ด้วยน้า 😘

ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก | หมวดสิ่งของทั่วไป | Wannabe Kids

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คํา ศัพท์ ภาษา อังกฤษ เครื่อง เขียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *