Home » [NEW] คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | คําแสดงความเป็นเจ้าของ – NATAVIGUIDES

[NEW] คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | คําแสดงความเป็นเจ้าของ – NATAVIGUIDES

คําแสดงความเป็นเจ้าของ: คุณกำลังดูกระทู้

คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive nouns) คือ การทำคำนามให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. การใช้ Apostrophe + s (‘s)

Possessive Form of Nouns
ในภาษาอังกฤษ นอกจากจะใช้คำ Possessive Adjectives, Possessive Pronouns แสดงความเป็นเจ้าของ แล้ว ยังมีคำแสดงความเป็นเจ้าของอีกกลุ่มด้วยเช่นกัน ซี่งเราเรียกคำกลุ่มนี้ว่า “Possessive Form of Nouns”
Possessive Form of Nouns เป็นคำนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ มีอยู่ 2 รูป คือ ‘s และ of มีวิธีใช้ดังนี้
1. ‘s อ่านว่า Apostrophe s ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ และใช้กับสิ่งที่มีชีวิต
2. of ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

1. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ โดยวางไว้หลังคำนามที่เป็นเจ้าของ เช่น

ตัวอย่างการใช้

 

 

‘s


ความหมาย

Kate’s car
Students’ shoes
My father’s hat
The children’s backpacks
A bird’s wings
His girlfriend’s gloves
Yupa and Yupin’s skirts

รถยนต์ของเคท
รองเท้าของนักเรียน
หมวกของคุณพ่อของฉัน
เป้ของพวกเด็ก ๆ
ปีกของนก
ถุงมือของแฟนเขา
กระโปรงของยุพาและยุพิน

จากตัวอย่าง…นักเรียนสังเกตการใช้ ‘s จะมีความแตกต่างกัน บางประโยคใช้ทั้ง ‘sบางประโยคใช้เฉพาะ ” ‘ ” เท่านั้น…มีหลักในการใช้อย่างไร…นักเรียนศึกษาตัวอย่างประโยคแสดงการใช้ ” ‘s ” ต่อไปนี้

หลักในการใช้  ‘s 
1. นามที่เป็นเจ้าของที่มีรูปเป็นเอกพจน์ ให้ใส่ ‘s หลังคำนามได้เลย เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ
   My mother’s dress is very beautiful.

   ชุดของคุณแม่ของฉันสวยมาก

   A dog’s tail is short.

   หางของสุนัขสั้น

   That girl’s candies are 

very 

sweet.

   ขนมอมของเด็กคนนั้นหวาน

มาก

2. ชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของลงท้ายด้วย s หรือไม่ได้ลงท้ายด้วย s ให้ใส่ ” ‘s ” หลัง ชื่อบุคคลนั้นได้เลย เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

  That is Tommy’s car.

   

นั่นคือรถยนต์ของทอมมี่

  Somchai’s dog is very fat.

   

สุนัขของสมชัยอ้วน

  Those are Kanchana’s sisters.

   

ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นน้องสาวของกาญจนา

  Mrs.Jones’ s sons are very naughty.

   

ลูกชายของนางโจนส์ซนมาก

  James’

s

 girlfriend is

 

a singer.

แฟนสาวของเจมส์เป็นนักร้อง

3. นามที่เป็นเจ้าของมีความหมายเป็นพหูพจน์ แต่รูปเป็นเอกพจน์ คือไม่ได้ลงท้ายด้วย s ให้ใส่ ” ‘s” หลังหลังคำนามนั้นได้เลย เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

   People’s cars are at the car park.

   รถของประชาชนจอดที่ ๆ จอดรถ

   The police’s guns are short.

   ปืนของพวกตำรวจสั้น

   The women’s blouses are green.

   เสื้อของผู้หญิงเหล่านั้นสีเขียว

4.นามที่เป็นเจ้าของมีรูปเป็นพหูพจน์และลงท้ายด้วย s ให้ใส่เฉพาะ” ‘ ” เท่านั้น เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

   The students’ shoes are very big.

    รองเท้าของนักเรียนคู่ใหญ่มาก

   My parents’ clothes are in the closet.

See also  ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือ | ทวีปยุโรปเหนือ

   เสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในตู้เสื้อผ้า

   The 

boys’ desks are

 big.

   โต๊ะของเด็กพวกนั้นใหญ่มาก

5. ถ้ามีเจ้าของมากกว่าหนึ่ง และมี and เชื่อม หรือเป็นเจ้าของร่วมกัน ให้วาง ‘ s หลังคำนามตัวสุดท้ายเท่านั้น เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

    Bill and Susan’s car is a European car.

   รถยนต์ของบิลและซูซันเป็นรถยุโรป

   Bob and Kate’s father is a policeman.

 คุณพ่อของ บ๊อบและเคท เป็นตำรวจ

  John, Andy and James’s house is green.

 บ้านของจอห์น แอนดี้และเจมส์สีเขียว

2. การใช้ of

มักใช้แสดงความเป็นเจ้าของสำหรับคำนามที่ไม่ใช่บุคคล โดยวาง of ไว้หน้าคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น The tail of a dog. (หางของหมา), The wings of a bird (ปีกของนก)

ตัวอย่าง

1. Pim is member of the basketball team.
(พิมเป็นสมาชิกของทีมบาสเก็ตบอล)

2. How long does it take to the top of Mt. Fuji?
(ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงยอดภูเขาฟูจิ)

3. Do you know the meaning of this word?
(คุณรู้ความหมายของคำนี้ไหม?)

” Of ” มีความหมายว่า ของ ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสำหรับสิ่งของและสถานที่ หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต ดังตัวอย่างจากตารางข้างล่างนี้

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

   The cover of  this notebook is blue.

   ปกของสมุดเป็นสีฟ้า

   The cover of  this notebook is blue.

   เด็กชายคนนั้นยืนบนฝั่งน้ำ

   

The cover of  this notebook

 is blue.

  พวกนี้เป็นกิ่งก้านของต้นไม้

[Update] Possessive pronoun คืออะไร อธิบายแบบง่ายๆ | คําแสดงความเป็นเจ้าของ – NATAVIGUIDES

Possessive pronoun (เช่น mine, yours, hers) ถือเป็นหัวข้อหนึ่งในภาษาอังกฤษที่หลายคนมักจะสับสน นั่นก็เพราะมันมีความคล้ายคลึงกับ possessive adjective (เช่น my, your, her) นั่นเอง

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า possessive pronoun คืออะไร ในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ possessive pronoun มาให้เรียนรู้กันได้แบบง่ายๆ ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Possessive pronoun คืออะไร

Possessive pronoun คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งหลักๆได้แก่ mine, yours, his, hers, its, ours, theirs

(คำว่า possessive แปลว่า “ซึ่งเป็นเจ้าของ” ส่วนคำว่า pronoun นั้นแปลว่า “คำสรรพนาม” ซึ่งก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเอง)

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดของทั้ง possessive adjective (คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) และ possessive pronoun ซึ่งเป็นสิ่งที่มักจะสับสนกันเวลานำไปใช้

Possessive adjectivePossessive pronounความหมายรายละเอียดการใช้MyMineของฉันใช้กับสิ่งที่เป็นของตัวผู้พูดYourYoursของคุณ, ของพวกคุณใช้กับสิ่งที่เป็นของตัวคู่สนทนา ใช้ได้ทั้งคู่สนทนาคนเดียวและหลายคนHisHisของเขาใช้กับสิ่งที่เป็นของบุคคลอื่นที่เป็นเพศชายHerHersของเธอใช้กับสิ่งที่เป็นของบุคคลอื่นที่เป็นเพศหญิงItsItsของมันใช้กับสิ่งที่เป็นของสัตว์หรือสิ่งของOurOursของพวกเราใช้กับสิ่งที่เป็นของกลุ่มผู้พูดTheirTheirsของพวกเขา, ของพวกมันใช้กับสิ่งที่เป็นของกลุ่มบุคคลอื่น กลุ่มสัตว์ หรือกลุ่มสิ่งของ

ความต่างระหว่าง possessive adjective และ possessive pronoun

Possessive adjective ซึ่งก็คือ my, your, his, her, its, our, their ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ ใช้ขยายคำนาม เวลาใช้จะต้องมีคำนามตามหลัง

This is my pen.
นี่คือปากกาของฉัน
(My เป็นคำคุณศัพท์ ต้องมีคำนามตามหลัง ซึ่งในที่นี้ก็คือ pen)

ส่วน possessive pronoun ซึ่งก็คือ mine, yours, his, hers, its, ours, theirs ทำหน้าที่เป็นคำสรรพนาม เวลาใช้ไม่ต้องมีคำนามตามหลัง

This pen is mine.
ปากกานี้เป็นของฉัน
(Mine เป็นคำสรรพนาม ไม่ต้องมีคำนามตามหลัง)

ตัวอย่าง possessive pronoun ในประโยค

Possessive pronoun สามารถเป็นได้ทั้งประธาน กรรม และส่วนเติมเต็มในประโยค

Mine แปลว่า “ของฉัน” ใช้แทนสิ่งที่เป็นของตัวผู้พูด

These books are mine.
หนังสือพวกนี้เป็นของฉัน

Your shoes are so clean, but mine are very dirty.
รองเท้าของคุณสะอาดมาก ส่วนของฉันนั้นสกปรกมาก

See also  6 ประเภท ของ Uncountable Nouns คำนามที่นับไม่ได้ | นาม นับ ได้ มี อะไร บ้าง

Yours แปลว่า “ของคุณ, ของพวกคุณ” ใช้แทนสิ่งที่เป็นของคู่สนทนา

My shoes are more dirty than yours.
รองเท้าของฉันสกปรกกว่าของคุณ

His แปลว่า “ของเขา” ใช้แทนสิ่งที่เป็นของบุคคลอื่นเพศชาย

I didn’t have my umbrella, so Tim lent me his.
ฉันไม่ได้เอาร่มไป ทิมเลยให้ฉันยืมของเขา

Hers แปลว่า “ของเธอ” ใช้แทนสิ่งที่เป็นของบุคคลอื่นเพศหญิง

I don’t think this purse is hers.
ฉันไม่คิดว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของเธอ

Its แปลว่า “ของมัน” ใช้แทนสิ่งที่เป็นของสัตว์หรือสิ่งของ

(โดยทั่วไป เราจะไม่นิยมใช้ its เป็น possessive pronoun ถ้าจะใช้ ให้เราพยายามเลี่ยงไปใช้ possessive adjective แทน)

These footprints are its.
รอยเท้าพวกนี้เป็นของมัน
(ไม่ควรใช้ its เป็น possessive pronoun เราควรเลี่ยงการใช้ its ในรูปแบบนี้)

These are its footprints.
พวกนี้เป็นรอยเท้าของมัน
(Its ในประโยคนี้เป็น possessive adjective เราสามารถใช้ได้ตามปกติ)

Ours แปลว่า “ของพวกเรา” ใช้แทนสิ่งที่เป็นของกลุ่มผู้พูด

Their product is high quality, but ours is better.
สินค้าของพวกเขามีคุณภาพดี แต่ของพวกเรานั้นดีกว่า

Theirs แปลว่า “ของพวกเขา, ของพวกมัน” ใช้แทนสิ่งที่เป็นของกลุ่มบุคคลอื่น กลุ่มสัตว์ หรือกลุ่มสิ่งของ

I did it for my pleasure, not theirs.
ฉันทำมันไปเพื่อความสุขของฉัน ไม่ใช่ของพวกเขา

Pronoun ชนิดอื่นมีอะไรอีกบ้าง

ในภาษาอังกฤษ นอกจาก possessive pronoun แล้ว ยังมี pronoun ชนิดอื่นๆอีก ซึ่งได้แก่

จบแล้วนะครับกับ possessive pronoun ถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมทบทวนและนำไปฝึกใช้บ่อยๆนะ จะได้ใช้ได้คล่อง

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


คำสรรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ Possessive Adjectiveจะมีคำนามต่อท้ายเสมอ ตามครูมาจะพาพูดได้120ครูโจ


ถ้าต้องการเรียนพื้นฐานเริ่มจาก 0 ให้กดเรียนฟรีได้ ที่ลิ้งก์ หลังประโยคนี้ได้เลยครับhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWcMfV8SWEJAHqPy12ur3bo หรือถ้าต้องการเห็นวีดีโอเพลย์ลิสทั้งหมดของครูโจก่อนก็สามารถทำได้ ให้กดไปที่รูปหน้าครูโจ 1 ครั้งแล้วกด เพลย์ลิสต์ 1ครั้ง แล้วเลื่อนลงไปเลือกกดดูคลิปที่เราสนใจฝึกฟรีได้เลยครับ เพราะวีดีโอจะเล่นให้เราเองโดยอัตโนมัติ สามารถเปิดฟังยาวๆแล้วก็ทำงานบ้าน หรือทำงานอื่นๆในกิจวัตรประจำวันของเราได้เลย เพราะวีดีโอจะเล่นยาวๆไปเองครับ ฟังบ่อยๆ เพื่อให้เราได้มีประสบการณ์ฟังภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย เฉพาะประโยคที่ใช้ใชชีวิตจริง เพื่อให้หูของเราได้คุ้นชินกับภาษาอังกฤษที่ใช้พูดจริง ทุกวัน และฟังให้เกิดความถี่ในการฟังบ่อยๆ และสุดท้ายเราก็จะรู้สึกได้เองว่า เราแปลได้นะ เราเข้าใจประโยคที่ครูได้พูดออกไปเมื่อกี้นะ และเราก็จะพูดประโยคนั้นออกมาเองได้ หลังจากที่ครูได้พูดภาษาไทยจบ เราจะพูดภาษาอังกฤษประโยคนั้นๆ ได้ทันทีเลย โดยอัติโนมัติ และถ้าผู้เรียนท่านใด ต้องกาจะฝึกเฉพาะเรื่องที่เราสนใจ ก็สามารถ กดเข้าไปที่ลิ้งก์ ที่ครูโจได้จัดทำไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้ว
เพื่อฝึกภาษาอังกฤษฟรี ด้านล่างที่ครูได้จัดไว้ให้ตามหัวข้อต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการได้เลยครับ เรามาดูหัวข้อต่างๆ กันครับ
…………………………………………………………………..
ฝึกพูดประโยคบอกเล่า และปฏิเสธ จะมีให้ฝึกในคลิปที่ 17 ถึง 24
ครูได้จัดเรียงไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จะดีที่สุดและ ง่ายที่สุดเลยครับ
ให้กดที่ลิ้งก์นี้ได้เลยครับเพราะวีดีโอที่ 1724 จะเล่นเองโดยอัตโนมัติครับ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWfqwEaDT36Ac29bPqPSl2gZ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 17 ถึง 24
…………………………………………………………………..
การฝึกพูดประโยคคำถามที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตจริงแตั้งแต่เช้าถึงเข้านอน
เช่น คุณ …………..ไหม?จะมีให้ฝึกอยู่ในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้คลิป25 ถึง 38 การแต่งประโยคคำถามที่ใช้ถามบ่อยที่สุดในชีวิตจริง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWd8dbI0Z3Py_peBym5U1r2
………………………………………………………………….
ต่อไปเป็นการฝึกพูดประโยคคำถามพิเศษ What Where When Why จะมีให้ฝึกอยู่ในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้คลิป39 ถึง 48 คำถาพิเศษ 15 คำที่ใช้บ่อย กดที่ลิ้งก์นี้เพื่อเรียนฟรีได้เลยครับ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWfgjRaHU_iHwNyNjcKA57
………………………………………………………………….
ต่อไปเป็นการฝึกพูดประโยคบอกเล่า การเติม s , es , ies , มีให้ฝึกอยู่ในคลิป
คามครูมาจะพาพูดได้ 49 ถึง 62 การเติม s, es ies
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWf2Sm6fbR_n83cqRaZtAX_w
………………………………………………………………..
การใช้ Do และ Does มาขึ้นต้นในการแต่งประโยคคำถาม มีให้ฝึกในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้ 63 ถึง 74 การใช้ Do และ Does มาแต่งประโยคคำถาม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWep608Cm4xysOUUV1jQApql
……………………………………………………………….
การใช้ would , would like to อยาก อยากจะ เป็นคำสุภาพกว่า
want และ want to
มีให้ฝึกในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้ 75 ถึง 82 การใช้ Would = อยาก
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWezhQjjHTG9QAKNbpP0r5
……………………………………………………………..
การใช้ สำนวนที่ควรจำ : ฉัน ต้องการให้คุณ…: ฉัน ไม่ต้องการให้คุณ… : คุณ ต้องการให้ฉัน…ไหม?
มีให้ฝึกในคลิป
ตามครูมาจะพาพูดได้83 ถึง 84 สำนวน ที่ควรจะ ในภาษาอังกฤษ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWeh_Dqx1devHZ14ymPMMVC
…………………………………………………………….
ตามครูมาจะพาพูดได้ 85 การใช้ Should = ควรจะ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 86 การใช้ Let’s…= …กันเถอะ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 87 การใช้ Don’t…= อย่า …
……………………………………………………………
รวมการใช้ can คลิปที่ 8891
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWdM1XYSlqFi_e6FOtO5lMy
ตามครูมาจะพาพูดได้ 88 การใช้ Can= สามารถ…ได้
ตามครูมาจะพาพูดได้ 89 การใช้ cannot…= ไม่สามารถ…ได้
ตามครูมาจะพาพูดได้ 90 การใช้ Can you ….? คุณ …ได้ไหม?
ตามครูมาจะพาพูดได้ 91 การใช้ คำถามพิเศษ Wh + can +กริยา …?
………………………………………………………
รวมการใช้will
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWdCGpFETjnj_cgi_hs_436L
ตามครูมาจะพาพูดได้ 92 การใช้ will = จะ
ตามครูมาจะพาพูดได้ 93 การใช้ will not = จะไม่
ตามครูมาจะพาพูดได้ 94 การใช้ Will you….? คุณ จะ…ไหม?
ตามครูมาจะพาพูดได้ 95 การใช้ Will you…? คุณ จะ…ไหม?
ตามครูมาจะพาพูดได้ 96 การใช้ คำถามพิเศษ + will + you……?
………………………………………………………..
รวมการใช้Am Are Is มีอยู่ในคลิปที่57 , 97107
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtIYgIxknWWek2G6y8t7Kxs1BdOw4DmZM
ตามครูมาจะพาพูดได้ 97103 การใช้ Are you…..? บอกอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆทั้งภายในและภายนอก บอกลักษณะต่างๆของคำนาม คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ อาชีพ สถานะ วัน เดือน ปี สี เวลา ตัวเลขต่างๆ ราคาสินค้า อายุ กริยาเติม ing

See also  [Update] TOP 10 ภาพยนตร์การ์ตูนฝึกฟังภาษาอังกฤษที่ยอดนิยมไม่รู้ไม่ได้!!! | หนังฝรั่งฝึกภาษา - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำสรรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ Possessive Adjectiveจะมีคำนามต่อท้ายเสมอ ตามครูมาจะพาพูดได้120ครูโจ

ลาก่อนเอกภาณุ…เราจะคิดถึงเสมอ


วันนี้พบกับคลิป ลาก่อนเอกภาณุ…เราจะคิดถึงเสมอ เรื่องราวของเอกภาณุและทับทิมจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้ที่ช่อง Epic Time กันเลยครับผม
Instagram เอก https://www.instagram.com/aek_phanuu/
instagram ทับทิม http://instagram.com/tubtimaekky
ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่ : https://www.facebook.com/epictoyss/
ติดต่องานได้ที่
Email : [email protected]
โทร : 0623879193
EpicTime TheSkaFilm อีปิกไทม์

ลาก่อนเอกภาณุ...เราจะคิดถึงเสมอ

Pronouns : ep 1 Pronoun คือ คำสรรพนาม แล้วมันคืออะไรนะ


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Pronouns : ep 1 Pronoun คือ คำสรรพนาม แล้วมันคืออะไรนะ

คำแสดงความเป็นเจ้าของ


คำแสดงความเป็นเจ้าของ

(เนื้อเพลง)แสดงอาการ – เม้ก อภิสิทธิ์ จอนนี่มิวสิค


🙏💙ถ้าชอบก็กด Like กด Subscribe กด กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ด้วยน่ะค่ะ🙏💙
ไม่ได้ตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ จัดทำขึ้นเพื่อคนที่อยากฝึกร้องเพลงเท่านั้น
____________________________________________
ต้องขออนุญาตเพลงต้นฉบับด้วยน่ะค่ะ
ต้นฉบับ=https://youtu.be/5DkpVYvM80o
___________________________________________________
เนื้อเพลง
บ่ได้เป็นหิน ที่บ่มีความฮู้สึก
ทุ่มเทใส่ใจ ลงไปกะยังบ่ถึง ใจของเจ้า
ถ้าเซาฮักกัน กะจักสิจ่งเอาไว้เฮ็ดหยัง
สถานะที่เป็นได้แค่ คนคั่นกลาง มันเจ็บอีหลี
สิ่งดีๆที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น มื้อนี้เทไปให้เขา
ความเป็นเรา มันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ
เหยียบย่ำด้วยคำว่า บ่แคร์
มักจุกคักแหน่ แต่กะเว้าบ่ได้
ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ โอ้ๆ โอ๊ย มันทรมาน
จนต้องแสดงอาการ ของหัวใจ
มันถูกรุกราน จนเป็นแผลบ่เซา
ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮัก
คนที่บ่ปาก บ่แม่นว่าบ่ฮู้สึก
จนต้องแสดงอาการ ของหัวใจ
มันเกินต้านทาน ย้อนว่าแผลมันลึก
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม้นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา
มันอดเอาบ่ไหวแล้ว
บ่ได้เป็นหิน ที่บ่มีความฮู้สึก
เฮ็ดดีนำใจ ลงไปกะยังบ่ถึง ใจของเจ้า
ถ้าเซาฮักกัน กะบอกแหน่จักหน่อยเป็นหยั่ง
สถานะที่เป็น เหลือแค่คนคั่นกลาง มันเจ็บอีหลี
สิ่งดีๆที่เจ้าเคยมีให้กันมื้อนั้น มื้อนี้เทไปให้เขา
ความเป็นเรา มันเริ่มบ่เหลือเชื้อเดิมให้จำ
เหยียบย่ำด้วยคำว่า บ่แคร์
มักจุกคักแหน่ แต่กะเว้าบ่ได้
ได้แค่ปล่อยผ่าน โอ โอ้ๆ โอ๊ย มันทรมาน
เลยต้องแสดงอาการ ของหัวใจ
มันถูกรุกราน จนเป็นแผลบ่เซา
ที่ทนอยู่กะย้อน ฮักเจ้ามันฮัก
คนที่บ่ปาก บ่แม่นว่าบ่ฮู้สึก
เลยต้องแสดงอาการ ของหัวใจ
มันเกินต้านทาน ย้อนว่าแผลมันลึก
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม้นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา มันอดเอาบ่ไหวแล้ว
ที่เก็บทุกอย่าง บ่แม้นว่าปึก
น้ำตามันไหลมาบ่เซา
ที่เสียเจ้ามันเลยทนบ่ได้

(เนื้อเพลง)แสดงอาการ - เม้ก อภิสิทธิ์  จอนนี่มิวสิค

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คําแสดงความเป็นเจ้าของ

Leave a Reply

Your email address will not be published.