Skip to content
Home » [NEW] คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ ฉบับเข้าใจง่าย | หน่วยนับสิ่งของ – NATAVIGUIDES

[NEW] คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ ฉบับเข้าใจง่าย | หน่วยนับสิ่งของ – NATAVIGUIDES

หน่วยนับสิ่งของ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

แกรมม่าภาษาอังกฤษเรื่องคำนามนับได้ (countable noun) และคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรรู้ เพราะเป็นสิ่งที่ใช้บ่อย และจำเป็นสำหรับการเรียนแกรมม่าในหัวข้ออื่นๆอีกหลายหัวข้อ

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ หรือยังสับสนเกี่ยวกับเรื่องคำนามนับได้และนับไม่ได้ ก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะในบทความนี้ ชิววี่ก็ได้เรียบเรียงเนื้อหามาให้เรียนรู้กันได้อย่างง่ายๆแล้ว ทั้งนิยามของคำนามนับได้และนับไม่ได้ ตัวอย่าง การใช้ร่วมกับ determiners และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

คำนามนับได้คืออะไร

คำนามนับได้ (countable noun) คือคำนามที่นับจำนวนเป็นชิ้นเป็นอันได้ อย่างเช่น

Apple – แอปเปิล (นับได้ว่ามีกี่ลูก)
Book – หนังสือ (นับได้ว่ามีกี่เล่ม)
Sister – พี่สาว/น้องสาว (นับได้ว่ามีกี่คน)

สำหรับคำนามนับได้ เราสามารถใส่จำนวนตัวเลขบอกปริมาณเข้าไปตรงๆได้เลย และคำนามชนิดนี้จะมีรูปพหูพจน์ อย่างเช่น

Three apples – แอปเปิล 3 ลูก
A book – หนังสือ 1 เล่ม
Two sisters – พี่สาว/น้องสาว 2 คน

(รูปพหูพจน์คือคำนามที่ถูกเติม s หรือ es ต่อท้าย เป็นตัวบ่งชี้ว่าคำนามนั้นมีจำนวนมากกว่าหนึ่งหน่วย เช่น bananas, pens, buffaloes แต่คำนามที่เป็นรูปพหูพจน์บางคำก็ไม่ได้ลงท้ายด้วย s หรือ es เช่นคำว่า children ซึ่งแปลว่าเด็กหลายคน)

คำนามนับไม่ได้คืออะไร

คำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) คือคำนามที่ตามธรรมชาติแล้วนับจำนวนเป็นชิ้นเป็นอันได้ยาก เรามักจะมองเป็นภาพรวมหรือเป็นกลุ่มก้อนมากกว่า อย่างเช่น

Water – น้ำ (เราจะไม่มานั่งนับน้ำว่ามีกี่หยด)
Sand – ทราย (เราจะไม่มานั่งนับทรายว่ามีกี่เม็ด)
Fun – ความสนุก (เรานับความสนุกเป็นอันๆไม่ได้)

สำหรับคำนามนับไม่ได้ เราจะไม่สามารถใส่จำนวนตัวเลขบอกปริมาณเข้าไปตรงๆได้ และคำนามชนิดนี้จะไม่มีรูปพหูพจน์ ถ้าจะบอกปริมาณ เราต้องใช้หน่วยเฉพาะเข้ามากำกับ โดยใช้โครงสร้าง “ปริมาณ + หน่วย + of + คำนามนับไม่ได้” อย่างเช่น

Three waters -> Three glasses of water – น้ำ 3 แก้ว
A sand -> A bucket of sand – ทราย 1 ถัง
Two funs -> ความสนุกเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่มีหน่วยเฉพาะที่สามารถบอกปริมาณได้

ทั้งนี้ หลายคนอาจสงสัยว่าคำนามบางตัว อย่างน้ำ (water) และเงิน (money) เราสามารถบอกปริมาณได้โดยใช้หน่วยวัด เช่น น้ำกี่ลิตร เงินกี่บาท แล้วทำไมถึงยังจัดเป็นคำนามนับไม่ได้

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคำนามนับได้นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่นับได้ง่ายโดยธรรมชาติ ไม่ใช่นับได้ด้วยหน่วยวัดที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำนามที่ทั้งนับได้และไม่ได้

หลายๆครั้ง เส้นแบ่งระหว่างคำนามนับได้และนับไม่ได้ก็สามารถยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ ไม่ได้ถือเป็นสิ่งตายตัวซะทีเดียว คำๆหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ หรืออาจใช้งานเหมือนคำนามอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งได้แก่กรณีต่อไปนี้

คำเดียวกัน แต่คนละความหมาย

คำบางคำมีหลายความหมาย ซึ่งความหมายหนึ่งอาจเป็นคำนามนับได้ ในขณะที่ความหมายอื่นกลับเป็นคำนามนับไม่ได้ อย่างเช่น

คำว่า glass

 • ความหมายแรกแปลว่า “แก้วน้ำ” ถือเป็นคำนามนับได้ (นับได้ว่ามีกี่ใบ)
 • อีกความหมายแปลว่า “กระจก” ถือเป็นคำนามนับไม่ได้ (คำว่ากระจกถือเป็นคำที่กว้าง มีชนิด ขนาด และรูปทรงหลากหลาย ไม่มีหน่วยตามธรรมชาติที่ชัดเจน เช่นคำว่ากระจกอาจหมายถึง กระจกหน้าต่าง กระจกมือถือ กระจกที่เป็นส่วนผสมในวัสดุอื่น)
See also  ชื่อลูกสาวสวยๆ ยอดนิยม ภาษาอังกฤษ 🌷 พร้อมความหมาย | ชื่อ ภาษาอังกฤษ เท่ๆ

คำว่า paper

 • ความหมายแรกแปลว่า “หนังสือพิมพ์” เป็นคำสั้นๆที่ใช้แทนคำว่า newspaper ถือเป็นคำนามนับได้ (นับได้ว่ามีกี่ฉบับ)
 • อีกความหมายแปลว่า “กระดาษ” ถือเป็นคำนามนับไม่ได้ (คำว่ากระดาษถือเป็นคำที่กว้าง มีชนิด ขนาด และรูปทรงหลากหลาย ไม่มีหน่วยตามธรรมชาติที่ชัดเจน เช่นคำว่ากระดาษอาจหมายถึง กระดาษ A4 กระดาษลัง กระดาษห่อของขวัญ)

คำเดียวกัน ความหมายเดียวกัน แต่สื่อคนละแบบ

บางคำจะเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้คำนั้นสื่อความหมายแบบไหน (โดยรวมหรือหลายชนิด, ทั่วไปหรือชี้เฉพาะ) อย่างเช่น

คำว่า food ซึ่งแปลว่า “อาหาร” ถ้าใช้ในความหมายทั่วไป จะถือเป็นคำนามนับไม่ได้ แต่จะถือเป็นคำนามนับได้ ถ้าเราหมายถึงชนิดอาหารหลายๆชนิด

Japanese food and Thai food are examples of Asian foods.
อาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยเป็นตัวอย่างของอาหารเอเชีย
(เราใช้ Japanese food กับ Thai food เพื่อสื่อถึงอาหารญี่ปุ่นและอาหารไทยโดยรวม เลยถือเป็นคำนามนับไม่ได้ แต่ Asian foods ในที่นี้กล่าวรวมอาหารเอเชียหลายชนิดหลายเชื้อชาติ เลยถือเป็นคำนามนับได้)

คำว่า time ซึ่งแปลว่า “เวลา” ถ้าใช้ในความหมายทั่วไป จะถือเป็นคำนามนับไม่ได้

Time is the most precious resource.
เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด
(พูดถึงเวลาโดยทั่วไป)

แต่จะถือเป็นคำนามนับได้ ถ้าเราหมายถึงช่วงเวลาเฉพาะ

I had a good time in London.
ฉันมีช่วงเวลาที่ดีตอนที่อยู่ที่ลอนดอน
(พูดถึงช่วงเวลาตอนที่อยู่ในลอนดอน)

การใช้คำนามนับไม่ได้เหมือนคำนามนับได้

อย่างที่ได้อธิบายไป ถ้าเราจะบอกจำนวนของคำนามนับไม่ได้ เราจะต้องใช้โครงสร้าง “ปริมาณ + หน่วย + of + คำนามนับไม่ได้” อย่างเช่น two cups of coffee ซึ่งแปลว่า กาแฟ 2 ถ้วย

แต่ในภาษาพูดหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการ บางทีเราจะใช้คำนามนับไม่ได้เหมือนคำนามนับได้ อย่างเช่น

Can I have two coffees?
ฉันขอกาแฟสองถ้วยได้มั้ย
(Two coffees ในที่นี้จะหมายถึง two cups of coffee ซึ่งก็คือการพูดแบบย่อนั่นเอง)

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคำนามไหนนับได้หรือนับไม่ได้

วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะรู้ได้ว่าคำนามภาษาอังกฤษคำไหนเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้ ก็คือการเปิดพจนานุกรม แต่ไม่ใช่ว่าพจนานุกรมทุกเล่มจะมีข้อมูลเหล่านี้เหมือนกันหมด

ตัวอย่างพจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีข้อมูลคำนามนับได้และนับไม่ได้ก็อย่างเช่น

วีธีดูเราจะต้องดูความหมายให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะใช้ด้วย เพราะคำภาษาอังกฤษบางคำก็มีทั้งความหมายที่เป็นคำนามนับได้ และความหมายที่เป็นคำนามนับไม่ได้

ที่แนะนำให้ใช้พจนานุกรมก็เพราะว่าการจัดประเภทคำนามนับได้และนับไม่ได้ หลายๆครั้งก็ขัดกับความรู้สึกของเรา ถ้าเราเดาโดยใช้หลักการกว้างๆ เราก็อาจจะเดาและจำไปใช้ต่อแบบผิดๆ การเปิดพจนานุกรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจะถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

การใช้ determiners กับคำนามแต่ละชนิด

Determiners คือคำนำหน้าคำนาม ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำนาม เช่น บอกปริมาณ ตัวอย่างคำที่เป็น determiners ก็อย่างเช่น a, an, the, many, much, some, any

การที่คำนามเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้จะมีผลต่อการเลือกใช้ determiners เพราะ determiners บางตัวก็สามารถใช้ได้กับคำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้เท่านั้น

ตัวอย่าง determiners ที่ใช้ได้เฉพาะกับคำนามนับได้ ก็อย่างเช่น a, an, many, a few, ตัวเลข (one, two, three, …)

ตัวอย่าง determiners ที่ใช้ได้เฉพาะกับคำนามนับไม่ได้ ก็อย่างเช่น much, a little

สำหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่อง determiners เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Determiners คืออะไร มีการใช้อย่างไร

See also  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 เรื่อง Either...or / Neither ... nor | การใช้ nor

เป็นยังไงบ้างครับกับคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[Update] การนับสิ่งของ [ภาษาญี่ปุ่น] | หน่วยนับสิ่งของ – NATAVIGUIDES

การนับสิ่งของ [ภาษาญี่ปุ่น]

May 24, 2016

การนับสิ่งของต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่น มีลักษณะนามที่ใช้นับแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. การนับสิ่งของที่มีขนาดเล็ก เช่น แอปเปิ้ล ไข่ ก้อนหิน ฯลฯ ลักษณะนามจะใช้คำว่า “個 (こ – ko)” ถ้าภาษาไทยจะแปลได้ว่า อัน, ผล, ชิ้น เป็นต้น

1 1個 (いっこ – ikko) 2 2個 (にこ – niko) 3 3個 (さんこ – sanko) 4 4個 (よんこ – yonko) 5 5個 (ごこ – goko) 6 6個 (ろっこ – rokko) 7 7個 (ななこ – nanako) 8 8個 (はっこ – hakko) 9 9個 (きゅうこ – kyuuko) 10 10個 (じゅっこ – jukko)

ยกตัวอย่างประโยค เช่น

 • みかんを3個買いました。
 • Mikan o sanko kaimashita.
 • I bought three oranges. : ฉันชื้อส้มมาสามผล
 • 卵を2個使いました。
 • Tamago o niko tsukaimashita.
 • I used two eggs. : ฉันใช้ไข่สองฟอง
 • りんごを4個ください。
 • Ringo o yonko kudasai.
 • Please give me four apples. : ขอแอปเปิ้ลให้ผมสี่ผลด้วยครับ

2. การนับสิ่งของที่มีลักษณะบางเรียบ เช่น กระดาษ จาน รูปภาพ ฯลฯ ลักษณะนามจะใช้คำว่า “枚 (まい – mai)” ถ้าภาษาไทยจะแปลได้ว่า แผ่น, ใบ, ผืน เป็นต้น

1 一枚 (いちまい – ichimai) 2 二枚 (にまい – nimai) 3 三枚 (さんまい – sanmai) 4 四枚 (よんまい – yonmai) 5 五枚 (ごまい – gomai) 6 六枚 (ろくまい – rokumai) 7 七枚 (ななまい – nanamai) 8 八枚 (はちまい – hachimai) 9 九枚 (きゅうまい – kyuumai) 10 十枚 (じゅうまい – juumai)

ยกตัวอย่างประโยค เช่น

 • 切符を二枚ください。
 • Kippu o nimai kudasai.
 • Please give me two stamps. : ขอแสตมป์ให้ผมสองใบด้วยครับ
 • 新しいシャツを三枚買いました。
 • Atarashii shatsu o sanmai kaimashita.
 • I bought three new shirts. : ฉันชื้อเสื้อใหม่มาสามตัว
 • お皿が四枚あります。
 • Osara ga yonmai arimasu.
 • There are four plates. : มีจานสี่ใบ
See also  100 กริยา 3 ช่อง ท่องยังไง?? (ใช้บ่อยมาก) | verb ช่อง2

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การนับสิ่งของต่างๆ ในภาษาญี่ปุ่นกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: 3? years old and 4 years old – yoshiyasu [email protected])


ฝึกนับจำนวน1 10


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ฝึกนับจำนวน1 10

[ทักษะคณิตศาสตร์] เพลง นับนิ้วมือ 1-10


[ทักษะคณิตศาสตร์] เพลง นับนิ้วมือ 1-10

การทำงานเป็นกะนับเวลาทำงานปกติหรือล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดอย่างไร


การทำงานเป็นกะนับเวลาทำงานปกติหรือล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดอย่างไร

นับจำนวนสิ่งของ -หน่วยของเล่นของใช้


นับจำนวนสิ่งของ -หน่วยของเล่นของใช้

เพลงนับเลข เพลงเด็กอนุบาล เสริมพัฒนาการเด็ก (นับเลข)


เพลงนับเลข เพลงเด็กอนุบาล https://www.youtube.com/channel/UCvg1tmpZ9jqYS_yboJ9293w?sub_confirmation=1
1234 1234 567 8910
นับอีกทีซิ
1234 1234 567 8910
เริ่มคล่องแล้ว นับดูอีกที
1234 1234 567 8910
ดีมากเลย มานับอีกรอบซิ
1234 1234 567 8910
เก่งมาก พร้อมกันหรือยัง พร้อมนะ
Let’s go
1234 1234 567 8910
จำให้ดี นับอีกทีซิ
1234 1234 567 8910
เริ่มคล่องแล้ว นับอีกที
1234 1234 567 8910
เก่งมาก นับเลขกันเป็นแล้ว
เพลงช้าง https://www.youtube.com/channel/UCvg1tmpZ9jqYS_yboJ9293w\r
เป็นเพลงเด็กยอดนิยม เสริมพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็ก ทางช่องเพลงช้าง Kids Song จึงได้รวมเพลงเด็กอนุบาล ประกอบไปด้วย เพลงช้าง เพลงเป็ด เพลงช้างช้าง เพลงช้างรวม เพลงในตำนาน เพลงการ์ตูน เพลงเต่า เพลงรถไฟ ซึ่งเป็นเพลงเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กอนุบาล\r
วิดีโอสำหรับเด็ก ► http://bit.ly/เพลงช้างKidsSong\r
เพลงม้าวิ่งกับกับ ► http://bit.ly/ม้าวิ่งกับกับ\r
เพลงใหม่ คลิก ► http://bit.ly/เพลงช้างช้าง\r
เพลงช้าง ช้าง► http://bit.ly/ChangKidsSong\r
เพลงยอดฮิต ► http://bit.ly/เพลงช้างKidsSong\r
\r
เพลงช้าง Kids Song►https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFrASA6NrtEefyCuoL2Yz3BTRrV38GY\r
nursery rhymes ► https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFrASA6NrsX9HC6AncqF5tFXBmRKQqw\r
เพลงเด็๋กอนุบาล ►https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFrASA6NrsjiUB6jTZv0W4XU4uRvQkI\r
เพลงเด็ก► https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFrASA6NruYTvu8gnI6OPr66R_RrXUf\r
children songs►https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFrASA6NrsF4jVn9Gv9USo9cNcPTqdm\r
เพลงเด็กอนุบาล►https://www.youtube.com/playlist?list=PLYFrASA6Nrv0YP8FYNKcVhASXEYDLnb
เพลงนับเลข นับเลข เพลงเด็ก เพลงนับเลขภาษาไทย สอนนับเลขอนุบาล

เพลงนับเลข เพลงเด็กอนุบาล เสริมพัฒนาการเด็ก (นับเลข)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ หน่วยนับสิ่งของ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *