Home » [NEW] คำขึ้นต้นเพื่อทักทาย และคำลงท้ายปิดข้อความ ในจดหมายภาษาอังกฤษ | ไม่คุ้นเคย ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] คำขึ้นต้นเพื่อทักทาย และคำลงท้ายปิดข้อความ ในจดหมายภาษาอังกฤษ | ไม่คุ้นเคย ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ไม่คุ้นเคย ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เพราะเหตุที่ว่า ผมได้ทำเว็บไซต์ที่สื่อสารกับผู้เยี่ยมชมเป็นภาษาอังกฤษอยู่หลายเว็บ ในบางทีก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่า ควรจะใช้คำขึ้นต้น (คำทักทาย)  และคำลงท้าย อย่างไรดีเพื่อตอบจดหมายอีเล็คโทรนิค ที่เราเรียกว่า

email

เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบนเว็บ  เช่นเดียวกันบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่มักจะมีหน้าเว็บที่ใช้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวผู้เขียน คือ หน้าเกี่ยวกับฉัน (เรา) หรือในภาษาอังกฤษก็เป็นหน้า

about me, about us,

หรือ

about the authors

ก็จะต้องมีคำขึ้นต้น (คำทักทาย)  และคำลงท้าย ที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ และบุคลิกภาพของผู้เยี่ยมชมที่เราคาดเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น

 

คำขึ้นต้น (คำทักทาย) และคำลงท้าย ที่ใช้ในจดหมายภาษาอังกฤษ หรือสื่อต่าง ๆนั้น เราต้องให้ความสำคัญ และระมัดระวังในการที่จะเลือกใช้คำ หรือวลีให้ถูกกาลเทศะ ซึ่งพวกฝรั่งเองก็คงมีธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยเช่นกัน มาดูกันว่าคำ หรือวลีแบบไหนจะเหมาะสมกับใครกันบ้าง

 

ปกติคำขึ้นต้นที่ใช้สำหรับทักทาย และคำลงท้ายที่ใช้เพื่อจบการสนทนาในจดหมายภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นใดก็แล้วแต่ สิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ ต้องพิจารณาให้แน่ชัดว่า เรากำลังจะส่งข้อความนั้นไปถึงใคร เพื่อที่จะเลือกคำขึ้นต้น (ทักทาย) และคำลงท้ายที่เหมาะสมได้ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะของจดหมายได้เป็น

3

ประเภทคือ

 

Table of Contents

:::

แบบเป็นทางการ (

Formal

)

 

ใช้ในกรณีที่เป็นจดหมายธุรกิจ หนังสือราชการ ข้อความถึงบุคคลสำคัญ สุนทรพจน์ เอกสารวิชาการ จดหมายสมัครงาน เช่น อีเมลจากธนาคารถึงลูกค้า หนังสือเวียนเพื่อทราบภายในกระทรวง หนังสือเรียนเพื่อพิจารณาถึงนายกรัฐมนตรี บันทึกการประชุมบริษัทถึงหุ้นส่วนจดทะเบียน  เป็นต้น

 

:::

แบบกึ่งทางการ (

Semi- Formal

)

 

ในกรณีที่ผู้ส่งจดหมายมีความสนิท หรือรู้จักกับผู้รับเป็นอย่างดี ในทางธุรกิจอาจใช้คำขึ้นต้น และคำลงท้ายเป็นแบบกึ่งทางการก็ได้เช่น บันทึกข้อความจากพนักงานบัญชีถึงผู้จัดการแผนกที่เป็นเพื่อนกัน หรือกรณีที่ผู้มีตำแหน่งสูงกว่ามีบันทึกสั่งงานมาถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ก็สามารถทำหนังสือในลักษณะนี้ได้เช่นกันเช่น บันทึกการสั่งงานจากกรรมการผู้จัดการถึงผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเป็นต้น

 

เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเอามาก ๆ สำหรับผู้คิดจะทำหนังสือ หรือจดหมายแบบกึ่งทางการควรใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะเมื่อผู้ส่งมีฐานะหน้าที่การงานที่ต่ำกว่าผู้รับ การทำเป็นแบบทางการจะปลอดภัย และดูดีกว่า เพราะแม้ว่าเราจะสนิทสนมเป็นการส่วนตัวกับผู้รับ แต่บางทีจดหมายนั้นจำเป็นต้องถูกเวียนไปให้บุคคลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ หรือมีการสั่งงานจากผู้รับบนจดหมายนั้นถึงบุคคลอื่น ๆ จะได้ไม่น่าเกลียด

 

:::

แบบไม่เป็นทางการ (

Informal

)

 

ถ้าเราต้องการเขียนถึงเพื่อน คนรัก คนในครอบครัว แน่นอนว่าจดหมาย หรืออีเมล ที่มีคำทักทาย ละลงท้ายแบบไม่เป็นทางการนั้น จะเป็นทางเลือกที่ดูอบอุ่น คุ้นเคย เป็นกันเอง และจริงใจมากกว่า

 

คำขึ้นต้น หรือคำทักทายแบบเป็นทางการ

 

คำขึ้นต้นที่ใช้สำหรับการทักทายแบบเป็นทางการนั้น ควรเป็นคำที่แสดงความยอมรับนับถือ ที่ถูกเจือไปด้วยความอบอุ่น มีความเป็นมิตร และสุภาพเรียบร้อย โดยทั่วไปมักจะใช้คำว่า

Dear

และตามด้วย

 

:::

คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว พลเอก ดอกเตอร์

 

:::

ชื่อสกุล

 

::;

เครื่องหมาย

colon :

 

เช่น

Dear Dr. Amante:

 

หมายถึง

Dear Dr. Wonka Amante

 

หรือ

 

:::

ตามด้วยชื่อ และนามสกุล โดยสามารถละคำนำหน้าชื่อได้

 

เช่น

Dear Wonka Amante:

 

หรือ

 

:::

ตามด้วยคำนำหน้าชื่อ

 

:::

ตามด้วยตำแหน่ง

 

เช่น

Dear Mr. President:

 

คำทักทายในภาษาอังกฤษในรูปแบบเป็นทางการ นอกจากคำว่า

Dear

แล้ว อาจใช้คำว่า

Attn.

แทนก็ได้ ในภาษาไทยหมายถึง เรียนคุณ  

…..

 

ปกติจดหมาย หรืออีเมลแบบเป็นทางการนั้นมักจะระบุชื่อ และนามสกุล แต่ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อที่แท้จริงก็อาจใช้เป็น

 

Dear Sir:

สำหรับสุภาพบุรุษ

 

Dear Madam:

สำหรับสุภาพสตรี

 

และถ้าหากไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงในทุก ๆด้านทั้งชื่อ นามสกุล เพศ ตำแหน่ง ก็อาจใช้

 

To whom it may concern:

ก็ได้

 

คำขึ้นต้น หรือคำทักทายแบบกึ่งทางการ

 

คำทักทายขึ้นต้นใช้แบบเป็นทางการได้เลย เพียงแต่จะตามด้วยชื่อแรกของผู้รับ และตามด้วยเครื่องหมาย

colon :

เช่น

 

Dear Wonka:

 

คำขึ้นต้น หรือคำทักทายแบบไม่เป็นทางการ

 

จดหมาย หรืออีเมลแบบไม่เป็นทางการจะถูกใช้อยู่ในแวดวงเพื่อนฝูง หรือสมาชิกในครอบครัว คำขึ้นต้น หรือคำทักทายมักจะเปลี่ยนไปเป็นสำเนียงแบบภาษาพูด โดยใช้

Hi

หรือ

Hello

แล้วตามด้วยชื่อแรก และปิดลงด้วยเครื่องหมายจุลภาค

comma ,

เช่น

 

Hi Wonka,

หรือ

Hello Wonka,

คำลงท้ายที่ใช้ในจดหมายภาษาอังกฤษ


คำลงท้ายที่เรามักคุ้น ๆกันอยู่มีมากมาย เช่น 

Best, Regards, Yours, Sincerely, Yours, Yours truly, Best wishes, Loves, Hugs, Your friends, kisses

เป็นต้น เราสามารถเลือกคำลงท้ายเอามาใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งพอจะสรุปได้ตามนี้

 

::: Best, All the best, All best, Best regards, Best wishes

 

คำลงท้ายที่เกี่ยวพันกับคำว่า

Best

ได้รับการยอมรับว่าเป็นคำที่สุภาพ ที่สามารถใช้ได้กับจดหมายถึงเพื่อน กระทั่งถึงจดหมายธุรกิจ ซึ่งมีความหมายในทำนองที่ว่า ผู้ส่งมีความหวังว่าผู้ที่ได้รับจดหมายนี้จะพบเจอแต่ประสบการณ์ที่ดี และมีสิ่งดี ๆเข้ามาในชีวิตตลอดไป เป็นคำที่หวาน และผู้เชี่ยวชาญทางภาษาลงความเห็นว่าเป็นคำลงท้ายที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย และมีเสน่ห์

โดยคำว่า

Best, All best, All the best, Best wishes

จะเป็นคำลงท้ายแบบกึ่งเป็นทางการ

ในขณะที่

Best regards,

จะเป็นคำลงท้ายแบบเป็นทางการมากกว่า นอกจากนี้อาจใช้

Regards,

เฉย ๆก็ได้จะเป็นแบบกึ่งเป็นทางการ แต่ถ้าหากเติมเป็น

Warm regards,

ก็จะสร้างความอบอุ่นให้กับความรู้สึกของผู้รับได้อีกมากโขเลย

 

::: Sincerely, Sincerely yours,

 

Sincerely yours,

เป็นคำลงท้ายจดหมายแบบเป็นทางการที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ส่งที่ยังไม่คุ้นเคยกับผู้รับเป็นอย่างดี ส่วน

Sincerely,

จะนิยมใช้แบบกึ่งเป็นทางการ

 

::: Yours, Yours truly,

 

เป็นคำที่ก้ำกึ่งระหว่างแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งขึ้นกับเนื้อหาในจดหมาย และผู้ที่ได้รับจดหมายว่าเขาเป็นใคร หากผู้รับเป็นเพื่อนสนิท และเนื้อหาในจดหมายออกแนวขำ ๆก็อาจใช้เป็นคำลงท้ายแบบไม่เป็นทางการได้ แต่โดยปกติแล้ว

Yours truly,

จะใช้เป็นคำลงท้ายแบบเป็นทางการ และ

Yours,

จะเป็นแบบกึ่งเป็นทางการ นิยมใช้กับจดหมายที่มีเนื้อหาที่ผู้ส่งต้องการเน้นข้อความในจดหมายเพื่อแสดงความจริงใจ ที่จะอุทิศตนเพื่อทำอะไรบางอย่างให้แก่ผู้รับจดหมาย

 

::: Thanks, Thank you, Thank so much

 

คำลงท้ายเพื่อแสดงความขอบคุณในจดหมาย ควรถูกเลือกใช้ให้เหมาะสม ผู้ส่งบางคนมักจะคุ้นเคยกับการจบข้อความในจดหมายทุกฉบับด้วยคำว่า

Thanks,

จนเคยชิน ทั้งที่บางครั้งข้อความในจดหมายไม่ได้มีเนื้อหาที่ต้องไปขอบคุณผู้รับเลย มันอาจสร้างความสับสนให้กับผู้รับได้ว่า มาขอบคุณเขาเพื่อ

?

หรือบางทีเป็นจดหมายเพื่อสั่งงาน ที่ไม่จำเป็นต้องไปขอบคุณผู้รับเสียก่อนที่เขาจะได้เริ่มต้นทำงาน การขอบคุณควรทำเป็นจดหมายมาในภายหลัง เมื่องานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว

 

::: Speak to you soon, Look forward to speaking with you soon, See you soon, Talk to you later,

 

เป็นการจบการสนทนาทางอีเมล หรือจดหมายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการพูดคุยกันอีก ตามมาในภายหลัง ซึ่งมักจะเป็นการพูดคุยกันแบบเผชิญหน้า ที่จะนำมาถึงซึ่งข้อสรุป ข้อตกลงที่สำคัญ ๆ และทำให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างที่ต้องการ ซึ่งโดยปกติแล้ว วลีข้างต้นจะถูกใช้เป็นคำลงท้ายในแบบเป็นทางการ

 

:::

ไม่มีคำลงท้าย

 

การไม่มีคำลงท้ายในอีเมล หรือจดหมายอื่น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องผิดปกติ แต่บางกรณีก็อาจอนุโลม หรือยอมรับได้ เช่นในกรณีที่มีการถาม

ตอบบนอีเมล ซ้ำไป ซ้ำมาหลาย ๆครั้งในวันนั้น คุณอาจมีคำลงท้ายอีเมลเพียงฉบับแรก และในฉบับต่อ ๆมาอาจละคำลงท้าย และชื่อของคุณไว้ก็ได้ แต่พึงระมัดระวังกับผู้รับที่เราไม่คุ้นเคยกันดีพอ

 

::: Take care,

 

เป็นคำลงท้ายจดหมายที่มีความหมายใกล้เคียงกับ คำในกลุ่ม

Best

คือขออย่าให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นกับคุณเลย เป็นคำลงท้ายที่เป็นแบบกึ่งเป็นทางการ ที่อย่างน้อยผู้ส่งก็ควรจะคุ้นเคยกับผู้รับในระดับหนึ่ง

 

::: Cheers,

 

คงเคยได้ยินกันในวงเหล้า ถ้าถูกนำมาใช้ในจดหมาย ก็ให้ความหมายทีดีต่อความรู้สึกไม่น้อยทีเดียว

Cheers,

เป็นคำเบา ๆฟังสบาย ๆมองโลกในแง่บวก เหมือนกับเรากำลังส่งความปรารถนาดีให้กับผู้ที่รับจดหมาย เป็นคำหนึ่งที่ควรเก็บไว้ใช้ในกรณีที่คุณคุ้นเคยกับผู้รับ หรือผู้อ่านระดับหนึ่ง ผมเป็นคนหนึ่งที่เลือกใช้คำนี้ในเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของผมเอง

 

::: XOXO

 

เป็นสัญลักษณ์ ที่หมายถึง

Hugs and Kisses 

X

 เป็นสัญลักษณ์ของ การกอด

เป็นสัญลักษณ์ของ การจุมภิต

คำลงท้ายแบบนี้ เหมาะใช้กับสาว ๆเท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับเจ้านายเป็นเด็ดขาด

::: Yours friend,

 

แม้ว่าเป็นคำง่าย ๆ ทื่อ ๆแต่นี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ผมเลือกใช้ในเว็บไซต์ที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษของผม คำนี้ฟังดูอบอุ่น จริงใจ และตอกย้ำ เหมือนกับจะเตือนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

ผม

….Yours friend

 

::: Warmly,

 

คำนี้ก็น่านำไปใช้ ฟังแล้วรู้สึกดี เหมือนมีสัมผัส อบอุ่น จริงใจ

 

::: Onward,

 

คล้ายจะบอกว่าให้ มุ่งไปข้างหน้า ก้าวต่อไป เป็นคำที่ทรงพลัง เข้มแข็ง ให้กำลังใจ น่าใช้เป็นอย่างยิ่ง

ก่อนจบบทความนี้มีเกร็ดเล็ก ๆฝากไว้อีกนิดหน่อยคือ คำลงท้ายจดหมาย ควรขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ และหลังคำ หรือวลีนั้นให้ใส่เครื่องหมายจุลภาค

,

ไว้ด้วยทุกครั้ง อย่าลืมเซ็นชื่อ หรือพิมพ์ชื่อ ถ้ามี

Logo

หรือ

Profile Picture

ก็ใส่ด้วยผู้รับจะได้รู้สึกว่า นี่แหละเป็นอีเมล ของเขาจริง ๆ

 

คำขึ้นต้น หรือคำทักทาย และคำลงท้าย ที่ใช้ในจดหมายภาษาอังกฤษ ถ้าเลือกได้อย่างเหมาะสม และถูกกาลเทศะแล้ว จะเป็นผลดีกับตัวคุณ และกิจการงานต่าง ๆได้เป็นอย่างดี สำหรับคืนนี้ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับผม

 

Your friend,

Warmly,

Onward,

 

[Update] กีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์กีฬาชนิดต่างๆ หลายประเภท พร้อมคำอ่าน คำแปล | ไม่คุ้นเคย ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

23

SHARES

Facebook

Twitter

คำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษมีเยอะกว่านี้นะครับ แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆค่อนข้างเยอะ และมีคำศัพท์กีฬาบางคำที่เราไม่น่าจะคุ้นเคยก็มี จึงคัดเอาแค่คำศัพท์กีฬาที่พวกเราหลายๆคนรู้จักกันดี และเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้

กีฬาภาษาอังกฤษ

เนื่องจากว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬามีค่อนข้างเยอะเลยครับ มีหลายชนิดกีฬาที่เราไม่รู้จักไม่เป็นที่นิยมก็ไม่ต้องไปจดจำ ให้เรียนรู้คำศัพท์กีฬาที่มีชื่อเสียงของโลกที่เป็นสากลก็แล้วกัน คำศัพท์เบื้องต้นที่ต้องเรียนรู้มี 10 ชนิดกีฬาด้วยกัน เป็นคำที่รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เทนนิส กอล์ฟ เป็นต้น จดจำ 10 ประเภทกีฬานี้ให้ได้ก่อนแล้วกัน ส่วนที่เหลือค่อยเรียนรู้เอาทีหลังก็ได้

คำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษเบื้องต้น 10 คำ

ที่
ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
คำแปล

sport
สปอท
กีฬา

1
badminton
แบ๊ดมินเทิน
แบดมินตัน

2
baseball
เบ๊สบอล
เบสบอล

3
basketball
บ๊าสกิท บอล
บาสเก็ทบอล

4
bowling
โบ๊ลิง
โบว์ลิ่ง

5
football
ฟุ๊ทบอล
ฟุตบอล

6
golf
กอฟ
กอล์ฟ

7
rugby
รั๊กบิ
รักบี้

8
table tennis
เท๊เบิล เท็นนิส
ปิงปอง

9
tennis
เท็นนิส
เทนนิส

10
volleyball
ว็อลลิบอล
วอลเลย์บอล

คำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

คำศัพท์กีฬาเพิ่มเติมนี้สำหรับนักเรียน หรือนักศึกษานะครับ โดยคำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาก็ยังเป็นคำศัพท์ที่เป็นชื่อกีฬาทั่วๆไป ที่น่าจะคุ้นเคยกัน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

ที่
ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
คำแปล

1
archery
อ๊าเชอะริ
ยิงธนู

2
american football
อะเมริกัน ฟุทบอล
อเมริกันฟุตบอล

3
athletics
แอ็ธเล๊ะทิคส์
กรีฑา

4
boxing
บ็อกซิ่ง
ต่อยมวย

5
cricket
คริ๊คคิท
คริกเก็ต

6
cycling
ไซ๊คลิง
ปั่นจักรยาน

7
darts
ดาทส์
ปาเป้า

8
fencing
เฟ็นซิง
ฟันดาบ

9
fishing
ฟิ๊ชชิง
ตกปลา

10
gymnastics
จิมแนสติคส์
ยิมนาสติก

11
handball
แฮนด์บอล
แฮนด์บอล

12
high jump
ไฮ๊จัมพ
กระโดดสูง

13
hockey
ฮ็อคคิ
ฮอกกี้

14
horse racing
ฮอส เร๊สซิง
แข่งม้า

15
ice skating
ไอ๊ซ สเก๊ททิง
สเกตน้ำแข็ง

16
judo
จู๊โด
ยูโด

17
polo
โพ๊โล
โปโล

18
karate
เคอะร๊าทิ
คาราเต้

19
car racing
คา เรซซิ่ง
แข่งรถ

20
running
รันนิ่ง
วิ่งแข่ง

21
sailing
เซ๊ลลิง
แข่งเรือใบ

22
softball
ซ๊อฟท์บอล
ซอฟต์บอล

23
shooting
ชู๊ททิง
ยิงปืน

24
skateboarding
สเก๊ตบอดดิง
สเกตบอร์ด

25
skating
สเก๊ททิง
สเกต

26
skiing
สกี๊อิง
สกี

27
sqaush
สคอช
สควอช

28
snooker
สนุ๊คเคอะ
สนุกเกอร์

29
snowboarding
สโน๊บอดดิง
สโนว์บอร์ด

30
swimming
สวิ๊มมิง
ว่ายน้ำ

31
taekwondo
เท๊ควอนโด
เทควันโด

32
water skiing
ว็อเทอะ สกี๊อิง
สกีน้ำ

33
weight lifting
เวท ลิ๊ฟทิง
ยกน้ำหนัก

34
wrestling
เร็สลิง
มวยปล้ำ

คำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้ คือ play แปลว่าเล่น เช่น

I play football.
She plays volleyball
They play rugby.

ที่
คำศัพท์
คำอ่าน
คำแปล

1
baseball
เบสบอล
เบสบอล

2
basketball
บาสกิท บอล
บาสเกตบอล

3
cricket
 คริคคิท
คริกเกต

4
football
ฟุทบอล
ฟุตบอล

5
golf
กอลฟ
กอล์ฟ

6
hockey
ฮ็อคคิ
ฮอกกี้

7
rugby
รักบิ
รักบี้

8
table tennis
เทเบิล เท็นนิส
ปิงปอง

9
tennis
เท็นนิส
เทนนิส

10
volleyball
วอลลิบอล
วอลเลย์บอล

คำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้คือ go แปลว่าไป

แต่เมื่อนำมาใช้ในประโยค จะแปลว่าไป หรือ เล่นก็ได้ ดูเอาว่าอันไหนฟังดูดีกว่ากัน

I go bowling.
She goes fishing.
The go jogging.

ที่
คำศัพท์
คำอ่าน
คำแปล

1
bowling
โบลิง
โบว์ลิ่ง

2
fishing
ฟิชชิง
ตกปลา

3
jogging
จอกกิง
วิ่งเยาะๆ

4
skating
สเกททิง
สเก็ต

5
swimming
สวิมมิง
ว่ายน้ำ

ส่วนคำกริยาที่ใช้ร่วมกับกีฬาต่อไปนี้คือ do แปลว่าทำ

แต่เมื่อนำมาใช้ในประโยค จะแปลว่า เล่น

I do karate.
She does judo.
They do gymnastics.

ที่
คำศัพท์
คำอ่าน
คำแปล

1
gymnastics
จิมแนสติคส
ยิมนาสติก

2
judo
จูโด
ยูโด

3
karate
คะราทิ
คาราเต้

จริงๆแล้วมีเยอะครับ แต่ในเบื้องต้นเอาแค่นี้ให้ได้แล้วกันครับ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 350

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
รายละเอียดคอร์ส http://www.ajarnadam.tv/
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คุ้นเคย เคยชิน ชินแล้ว ปรับให้ชิน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ยิ้ม (Pretend) – โอ๊ต ปราโมทย์ X ป๊อบ ปองกูล [Official MV]


โปรดิวเซอร์ : ปิยวัฒน์ มีเครือ
คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
เรียบเรียง : อัฐ วงศ์วริศ
Mixing,Mastering : อัฐ วงศ์วริศ
Studio : Climaxsound

รอยยิ้มที่ใครๆก็คุ้นเคย
เหมือนฉันไม่เคยเจ็บปวดเลยใช่ไหม
แต่มองให้ลึกลงไปที่หัวใจ
ฉันซ่อนความจริงที่มีตลอดมา
ในรอยยิ้ม ที่มีรอยแผล
แผลที่ใครไม่เคยได้เห็น
ยิ้มให้คนทั้งโลก ร้องไห้กับตัวเอง
ข้างนอกดูเหมือนเก่ง โปรดเห็นข้างใน
หนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหม
เห็นหัวใจกันบ้าง แม้ไม่อยากจะมอง
อยากจะร้อง ต้องทนให้ไหว
ยิ้มให้เธอก่อน ปล่อยฉันให้ร้องในใจ
พรุ่งนี้จะผ่านพ้นไปไม่ช้ามันก็หาย
พรุ่งนี้จะเจอวันที่รอยยิ้มมีความหมาย
ยิ้มให้คนทั้งโลก ร้องไห้กับตัวเอง
ข้างนอกดูเหมือนเก่ง โปรดเห็นข้างใน
หนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหม
เห็นหัวใจกันบ้าง แม้ไม่อยากจะมอง
อยากจะร้อง ต้องทนให้ไหว
ยิ้มให้เธอก่อนปล่อยฉันให้ร้องในใจ
ยิ้มให้เธอก่อนปล่อยฉันให้ร้องในใจ

Music Streaming Available on
🎧 : Apple Music
https://apple.co/ipretend
🎧 : JOOX
https://bit.ly/2GmrO0w
🎧 : true ID Music
https://bit.ly/3idYzdh
🎧 : Spotify
https://spoti.fi/2GkbltB
🎧 : Tidal
https://bit.ly/3cL7t0X
🎧 : Line Melody
https://bit.ly/30mCQtF

Follow Khotkool Music
Facebook : โคตรคูล
Youtube : Khotkool Music
Instagram : Khotkoolchannel
ยิ้ม โอ๊ตปราโมทย์ ป๊อบปองกูล PramotexPongkool Oatpramote Poppongkool Khotkoolmusic Applemusic

ยิ้ม (Pretend) - โอ๊ต ปราโมทย์ X ป๊อบ ปองกูล [Official MV]

วิธีรับมือกับคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย How to deal with unfamiliar words in a text


เวลาอ่านภาษาอังกฤษ เราอาจจะพบกับคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย แต่ไม่มีเวลามานั่งค้นหาความหมายทุกคำนะคะ ติดตาม 5 วิธีรับมือกับคำศัพท์เหล่านี้กันเลยค่ะ
When you are reading in English there will be words that are unfamiliar to you, but you can’t stop to translate them all! Join Clare to find out why not and to learn 5 tips to become better at dealing with new vocabulary!
Learning English is easy!
Improve your English with our free English videos and lessons on listening, grammar, vocabulary, pronunciation and English exams.
Please use English when you comment.
For more free English lessons and videos visit our website: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/thai/home
Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCHbI0mPbb_q9tokc5RkOONA?sub_confirmation=1

วิธีรับมือกับคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย How to deal with unfamiliar words in a text

กลัวฝรั่ง…แต่หนีไม่พ้น ทำยังไงดี!?


engooส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
.
🔻สนใจทดลองเรียน ฟรี🔺
แอดมาที่ไลน์ : @engoothailand
หรือคลิก https://lin.ee/pTRrGyR
.
engoo คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้

กลัวฝรั่ง...แต่หนีไม่พ้น ทำยังไงดี!?

เสียงสัตว์​ 100​ เสียงพร้อมภาพสัตว์​จริง​ประกอบ


เสียงสัตว์​ 100​ เสียงพร้อมภาพสัตว์​จริง​ประกอบ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ไม่คุ้นเคย ภาษาอังกฤษ

See also  [NEW] การเขียนจดหมาย อีเมล ภาษาอังกฤษ ประโยคจำเป็น รวมประโยคสำเร็จรูป ตัวอย่างประโยค | เรื่อง ของ คุณ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.