Home » [NEW] ความหมายของ “BE GOING TO” FOR FUTURE TIME | การใช้going to – NATAVIGUIDES

[NEW] ความหมายของ “BE GOING TO” FOR FUTURE TIME | การใช้going to – NATAVIGUIDES

การใช้going to: คุณกำลังดูกระทู้

be going to (หรือ is/am/are going to) มีความหมายในทำนองเดียวกับ will คือแปลว่า “จะ” มีรูปแบบดังนี้
1. รูปบอกเล่า (Affirmative)
He is going to sleep
We are going to sleep
I am going to sleep
She is going to sleep
You are going to sleep
It is going to deep
They are going to sleep
2. รูปปฏิเสธ (Negative)

รูปเต็ม

รูปย่อแบบที่ 1

รูปย่อแบบที่ 2

I am not going to sleep

I’m not going to sleep

He is not going to sleep

He’s not going to sleep

He isn’t going to sleep

She is not going to sleep

She’s not going to sleep

She isn’t going to sleep

It is not going to sleep

It’s not going to sleep.

It isn’t going to sleep

We are not going tosleep

We’re not going to sleep

We aren’t going to sleep

You are not going to sleep

You’re not going to sleep

You aren’t going to sleep

They are not going to sleep

They’re not going to sleep

They aren’t going to sleep

 

3. รูปคำถาม และคำตอบแบบสั้น

คำถาม

คำตอบ

Am I going to sleep?

Is he going to sleep?

Is she going to sleep?

Is it going to sleep?

ตอบรับ

Yes, he/she/it is.

Yes, I am.

Yes, you/we/they are.

 

Are you going to sleep?  

Are we going to sleep?  

Are they going to sleep?      

ตอบปฏิเสธ

No, he/she/it isn’t.

No, I am not.

No, you/we/they aren’t.

Be going to ใช้เพื่อ
1. ทำนาย (predict พริดิกทฺ) สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่แลเห็น
ตัวอย่าง
Everyone is here. I think the meeting is going to start in a minute.
ทุกคนอยู่ที่นี่แล้ว ผมคิดว่าการประชุมจะเริ่มในอีกนาทีข้างหน้า
The ladder is moving. I think he is going to fall.
บันไดกำลังเลื่อน ผมคิดว่าเขาจะตกลงมา
2. แสดงถึงความตั้งใจที่เกิดจากการวางแผนหรือการตัดสินใจไว้แล้ว
ตัวอย่าง
I bought some wood because I am going to build a bookcase.
ผมซื้อไม้มาเพราะว่าผมจะทำชั้นวางหนังสือ
I think the cat is stuck on the roof. I’m going to climb up and help it.
ผมคิดว่าแมวติดอยู่บนหลังคา ผมจะปีนขึ้นไปช่วยมัน
เปรียบเทียบ
เราใช้ will กับ be going to เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะทำในอนาคต โปรดสังเกตความแตกต่างของคำทั้งสองดังนี้
1. ใช้ will เมื่อเราตัดสินใจที่จะทำสิ่งนั้นๆ เดี๋ยวนี้กล่าวคือในขณะที่พูด
ตัวอย่าง
What can I do this morning?
ดิฉันจะทำอะไรดีเช้านี้
I know I’ll clean my car.
ดิฉันจะล้างรถยนต์ (เป็นการตัดสินใจในขณะที่พูด)
ส่วน be going to ใช้เมื่อต้องการจะบ่งบอกถึงการตัดสินใจที่จะทำสิ่งหนึ่งๆ มาล่วงหน้าแล้ว หรือก่อนที่จะพูดถึงสิ่งนั้น
ตัวอย่าง
I’m going to clean my car.
ดิฉันจะล้างรถยนต์ (เป็นการตัดสินใจมาก่อนล่วงหน้าแล้ว)
2. ใช้ will เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่คาดคิดหรือรู้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอย่าง
Don’t touch that dog. It will bite you.
อย่าไปจับสุนัขตัวนั้น มันจะกัดเอา
ส่วน be going to ใช้เมื่อเราแลเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตัวอย่าง
Look out! It’s going to bite you.
ระวัง สุนัขมันจะกัดลูกแล้ว
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

See also  เมียแต่ง l ตอนที่ 1 l ช่อง2 | look ช่อง2

(Visited 12,934 times, 1 visits today)

[NEW] ทบทวนคำถาม V. to be, V. to do และ Wh- Questions กับคำศัพท์ในสวนสัตว์ | การใช้going to – NATAVIGUIDES

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.5 ที่น่ารักทุกคน วันนี้ครูจะพาไป ทบทวนคำถาม V. to be, V. to do และ
Wh- Questions กับคำศัพท์ในสวนสัตว์
 กันค่ะ พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย

กริยาช่วยกลุ่มนี้ที่สามารถขึ้นต้นประโยคคำถามได้ ได้แก่ is, am, are, was, were

โครงสร้างประโยคคำถามที่เราต้องรู้ คือ

Verb to be + Subject + Object/ Complement….?

ประโยคบอกเล่า : Emily is going to the zoo. แปล เอมมิลี่กำลังจะไปสวนสัตว์ ประโยคคำถาม: Is Emily going to the zoo? แปลว่า เอมมิลี่จะไปสวนสัตว์มั้ย อธิบายเพิ่มเติม: เอมมิลี่เป็นประธาน, is เป็น V. to be, going มาจาก go + .ing แปลว่า กำลังไป

 ทบทวน:  Helping verb หรือ Auxiliary verb กริยาช่วย หรือ ภาษาทางการเรียกว่า กริยานุเคราะห์  คือกริยาที่วางอยู่หน้ากริยาหลัก (Main verb) ในประโยค  ทำหน้าที่ช่วยกริยาอื่นให้มีความหมายตาม Tenses กาลเวลา (Present, Past, Future) เพื่อให้ประโยคมีความหมายสมบูรณ์ขึ้น

โครงสร้างประโยคคำถาม:
Do/Does/Did + Subject + V .infinitive + Object/Complement?

Do you like going to the zoo? = คุณชอบไปสวนสัตว์มั้ย

Did you feed monkeys at the zoo? แปล คุณได้ให้อาหารลิงที่สวนสัตว์มั้ย

When = เมื่อไร

เมื่อใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามเกี่ยวกับเวลา เช่น

When will the zoo open? = สวนสัตว์จะเปิดกี่โมง

 What = อะไร

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ชื่อ วันที่ เวลา สิ่งที่รักที่ชอบ ดังนี้ค่า

What’s the name of the zoo? = สวนสัตว์ชื่อว่าอะไรนะ

 Where = ที่ไหน

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ เช่น

Where are these animals from? = สัตว์เหล่านี้มาจากที่ไหนกันนะ

Where should we go? = เราควรจะไปไหนกันดี

Why = ทำไม

ใช้เมื่อขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับเหตุผล เช่น

Why are we going to the zoo? ทำไมเราถึงจะไปสวนสัตว์


Who = ใคร

ใช้เมื่อขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล (ส่วนมากจะตอบเป็นชื่อบุคคล) เช่น

Who is that? = นั่นใคร

Who are you? = คุณคือใคร

Whose = ของใคร

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของ  เช่น

Whose banana is that? = กล้วยของใครกันนะ

Whom = ใคร (ใช้เป็นกรรม)

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามใช้ถามเกี่ยวกับบุคคล  เช่น

Whom are you going to travel with? = เธอกำลังจะไปเที่ยวกับใครนะ

Which = อันไหน/สิ่งไหน

ใช้ขึ้นต้นคำถามที่ต้องการถามเพื่อให้เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ ทำว่าสิ่งไหน อันไหน ดังประโยคด้านล่างนะคะ

Which one is your bag? แปลว่า อันไหนเป็นกระเป๋าเธอเหรอ

เมื่อกริยาในประโยคเป็นกริยาแท้
ตามโครงสร้าง Wh-question + did+ subject+ verb 1+ …?

Danny: I We You They He She It

Tina: Are you ready to go to the zoo?
ตีน่า: พร้อมที่จะไปสวนสัตว์กันรึยัง

Bob: Wait for a moment, Lucy just woke up.
บ็อบ: รอสักครู่นะคะ ลูซี่พึ่งตื่น

Lucy: Mom, sorry I forgot about our plan today.
ลูซี่: แม่คะ ขอโทษด้วยนะคะ หนูลืมแผนของเราวันนี้

Jessica: Lucy was talking with her boyfriend last night.
เจสสิกา: ลูซี่คุยกับแฟนเมื่อคืนนี้ค่ะแม่

Bob: Hurry up ladies! We are going to be late.
บ็อบ: รีบๆหน่อยสาวๆ พวกเราจะไปสายนะลูก

Tina: The ticket will be sold out in 1 hour.
ตีน่า: ตั๋วจะขายหมดภายใน 1 ชั่วโมง

Lucy: Oh, No!
ลูซี่: โอ้ ไม่นะ


See also  ก่อนจะมาเป็นประเทศลาว#ประวัติศาสตร์ลาว | libya คือ

What Did You Do? Simple Past Tense


Learn how to talk about your day or about your weekend and how to ask questions using Past Tense Verbs.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

What Did You Do? Simple Past Tense

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 เรื่อง Future Tense (will vs be going to)


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 เรื่อง Future Tense (will vs be going to)

Cầu vàm cống 2021 / Cung đường thơ mộng / Vam Cong Bridge 2021/ GenAir Power PDNY


dkg109, dkg309, pdnygenair
Cầu vàm cống 2021 / Cung đường thơ mộng / Vam Cong Bridge 2021/ GenAir Power PDNY
https://youtu.be/6LLMEo1AU1k
Hành trình 150km từ Vĩnh Long đi Vĩnh Thạnh Cần Thơ để thi công máy phát điện, PDNY GENAIR Review chia sẻ cho tất cả mọi người cung đường thơ mộng: Cầu Vàm Cống Lấp Vò. Tôi yêu Miền Tây, Tôi yêu Việt Nam.
150km journey from Vinh Long to Vinh Thanh Can Tho to build generators, PDNY GENAIR Review shares for everyone the poetic road: Vam Cong Bridge Lap Vo. I love the West, I love Vietnam.
Cung đường thơ mộng: bằng lăng tím, phưởng đỏ gọi hè!
The poetic road: with purple mausoleum, red phoenix calls summer!
Cầu Vàm Cống đẹp và khác Cầu Cần Thơ?
Vam Cong Bridge is beautiful and different from Can Tho Bridge?
Chúc các bạn xem vui / Have fun watching!

Xem thêm các videos khác của mình dưới đây / Check out my other videos below:
+ REPAIR GENERATOR ATS, REPLACE THE SINGLE DELEY/ THAY BOARD ATS BẰNG BỘ DELEY ĐƠN/GenAir Power PDNY: https://youtu.be/aI5OxLYjLLY;
+ Sửa máy Tường Việt lỗi lúc chạy lúc không/ Imoinsa M7 control Fail/Dò nguyên nhân/GenAir Power PDNY: https://youtu.be/FztO0mQxjqA;
+ Hành trình 55km đi sửa máy phát điện, vừa bước xuống xe gặp ngay em Na bằng ngón tay dài 1,3m….
https://youtu.be/sS4bReWKODc
+ SỬA LỖI MÁY PHÁT KHÔNG CHẠY DO HƯ BAN DẦU / FIXING THE GENERATOR NOT RUNNING BECAUSE OF FUEL DAMAGE: https://youtu.be/xQQbkhUoVY;
+ Thay board Smartgen 6120N cho DKG 109/Replace Smartgen 6120N board for DKG 109: https://youtu.be/sIORIIh9n88;
+ Fix not running auto/ Connecting the Auto Start Controller/ ATS cabinet details / Không chạy tự động: https://youtu.be/ooBdXuWYcBQ;
+ Cài đặt board DKG 309 (Engine start deleySetting board): https://youtu.be/QUnYweCh1Zw
+ Cài đặt board DKG 507 (Engine start deleySetting board): https://youtu.be/T7nGaL_x2D4
+ Xử lý lỗi nhiệt độ cao tắt máy (Not cooling, engine shutdown): https://youtu.be/iyqF4Zvo5rc
+ Control board SmartGen 6210: https://youtu.be/JktdIX15SWQ
+ Mẹo hay đỉnh cao trong mua sắm, tiết kiệm: https://youtube.com/playlist?list=PL3kE6sYLKI5VBK6zK_ZemBRwQfoqtFwKP
+ Nhạc Việt hay êm nhất mọi thời đại: https://youtube.com/playlist?list=PL3kE6sYLKI5WCztfcg6IeuieqOdIDohBI
+ Nguyễn Phương Hằng: https://youtube.com/playlist?list=PL3kE6sYLKI5UWnE29pGWfrJqbT5pJKyDS
+ Fix the error of not cooling 13Kva generator, DSE 5220 control board/Fixtheerrorofnotcooling13KVA:
https://youtu.be/Vpl0R48Xcw
+ Tổng hợp kiến thức máy phát điện, cài đặt các loại board điều khiển:
https://youtube.com/playlist?list=PL3kE6sYLKI5VMYci7Wj15tfsFfbAVYLk;
+ Chuyên cài đặt board: https://www.youtube.com/watch?v=EB5ugZOdA7I\u0026list=PL3kE6sYLKI5WUXHU2oJQh53C5aijtrGsX;
+ Chuyên cài đặt board DKG 507: https://youtube.com/playlist?list=PL3kE6sYLKI5VcPGVH1qX14Qlpl3MKUFSz;
+ Chuyên cài đặt board BE 142: https://youtube.com/playlist?list=PL3kE6sYLKI5XfdnHlgk35t9BJxvSP2XEX

See also  [NEW] | คาดคะเน ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Youtube Channel GenAir Power PDNY
🔔 Subscribe: Youtube channel: Genair Power PDNY Channel: Learn and exchange experiences about generators, cars, engines, electric machines … automatic electricity (Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về máy phát điện, ô tô, động cơ, điện máy… điện tự động…)

Thông tin liên hệ:
Email liên hệ: [email protected]
Điện thoại liên hệ (Zalo): 0346 325 158

Cảm ơn các bạn đã theo dõi! (Thanks for Watching!)
Tham gia Nhóm ZALO trao đổi về máy phát điện và liên hệ ADDMIN: https://zalo.me/g/rhldow051
Youtube Channel GenAir Power PDNY
🔔 Subscribe: Youtube channel: Genair Power PDNY Channel: Learn and exchange experiences about generators, cars, engines, electric machines … automatic electricity (Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về máy phát điện, ô tô, động cơ, điện máy… điện tự động…)

Cầu vàm cống 2021 / Cung đường thơ mộng / Vam Cong Bridge 2021/ GenAir Power PDNY

📌การใช้ Going to + V.ไม่ผัน… I ที่แปลว่า *จะ* II แอดLine: @englishfitandfirm


🔥อนาคต จะทำอะไร มันก็ต้องแพลนๆกันไว้หน่อย
ใช้ I will … เบื่อมั้ย ?
เอาชุดนี้ ไปบอกแพลนในอนาคตกันลองดู
ไม่แปลกใหม่ ใช้กันบ่อยจริ้งงงง
.
🔥คอร์สออนไลน์ปูพื้นฐานเทนส์สู่การสร้างประโยค Speaking
สอบถามคลิก m.me/englishfitandfirm
II แอดLine: @englishfitandfirm
.
.
Thanks for following
IG: chutamas_sommy
FB: English Fit and Firm

📌การใช้  Going to + V.ไม่ผัน...  I  ที่แปลว่า  *จะ* II แอดLine: @englishfitandfirm

Will || Going to ต่างกันยังไง❓


will || Going to ต่างกันยังไง❓
📌ใครยังไม่เคลียร์ ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะ
ถ้าดูจบแล้วเข้าใจมากขึ้น ส่งเลข 3⃣ มาให้กันหน่อยนะคะ 😊😊
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
[email protected] : @krufyi.easyenglish

Will || Going to ต่างกันยังไง❓

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้going to

Leave a Reply

Your email address will not be published.