MAKE MONEY ONLINE

[NEW] ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ | การใช้ please – NATAVIGUIDES

การใช้ please: คุณกำลังดูกระทู้

ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ

•    การเกริ่นนำจดหมาย หรืออีเมล เพื่อแจ้งให้ทราบ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I’m writing to tell you that …
– I’m writing to inform you that …
– This is to make you aware that …
– I want to fill you in on …
– Please be advised that…

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
inform (อินฟอร์ม’) = บอก,แจ้ง
aware (อะแว-) = ทราบ
advise (แอ็ดไฝส-) = แจ้งให้ทราบ, แนะนำ

3.    โครงสร้างไวยากรณ์ (grammar) ที่น่าสนใจ
With + noun, subject + verb …

4.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
With the next product release, we will change our advertising strategy.
= (เนื่องด้วย)การปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวถัดไป เราจะเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณา


•    การแนะนำข้อมูลทั่วไป
– For your background information, …
– To give you a general summary, …
– To provide you with a broad picture of …
– Just so you have a comprehensive idea of …
หมายถึง เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างคร่าวๆ เกี่ยวกับ …


•    การเกริ่นนำ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว
– As you know, …
– As you may have noticed, …
– As you might have guessed, …
– You might already be aware that, …


•    การเขียนแจ้งเรื่องความรับผิดชอบ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– … (Name) … will be responsible for …
– … (Name) … will be in charge of …
– … (Name) … will be taking care of …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับผิดชอบด้าน …

2.    – … (Name) … will assume the role of (position)
แปลว่า …(ชื่อ)… จะรับหน้าที่ในตำแหน่ง …

3.    – … (Name) … has assumed a number of responsibilities in …
แปลว่า …(ชื่อ)… จะดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้าน …


•    การตักเตือน เป็นภาษาอังกฤษ
1.    ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– Be mindful of …
– Try not to forget …
– Please try to heed …
– Remember that … is essential.
– Please keep in mind that …

2.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– Remember that being punctual is essential.
= จำไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
– Please keep in mind that we start work at eight o’clock sharp.
= โปรดจำใส่ใจว่าเราเริ่มงาน 8 โมงตรง


•    การแสดงความเสียใจ ภาษาอังกฤษ
1.    ตัวอย่างการเขียนขึ้นต้นประโยค
– I am sorry that …
– I feel sorry that …
– I am regretful that …
– I feel regretful that …
แปลว่า ฉันเสียใจ/เศร้า กับเรื่อง …

2.    – It is unfortunate that …
– It is regrettable that …
แปลว่า ช่างโชคร้าย/น่าเสียดาย ที่ …
3.    – There is nothing I can say about … except that …
แปลว่า ฉันไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ … นอกเสียจากว่า …

•    การแสดงความเห็นใจ
(Showing Sympathy)
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– All our hearts go out to you.
– We’re all pulling for you.
= พวกเราทุกคนภาวนาเอาใจช่วยคุณ

2.    – We are deeply concerned about your …
แปลว่า พวกเรารู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่อง … ของคุณเป็นอย่างมาก


•    สำนวนให้กำลังใจ ภาษาอังกฤษ
(Encouraging Someone)
– Don’t forget to keep your chin up.
– Remember to stay positive.
– Be sure to believe in yourself.

 

[ads]


•    การแสดงความขอบคุณ
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I would like to take this opportunity to express my most heartfeltappreciation to you for yourassistance.
= ฉันขออาศัยโอกาสนี้แสดงความซาบซึ้งใจของฉันที่มีต่อความช่วยเหลือของคุณ

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
heartfelt (ฮาร์ท’เฟ็ลท) adjective = จริงใจ, โดยตั้งใจ, ไม่เสแสร้ง, อย่างน้ำใสใจจริง
appreciation (อะพรี’ชีเอ’เชิน) noun = ความรู้คุณค่า, ชอบ, ชมเชย
assistance (อะซิส’เทินซฺ) noun = ความช่วยเหลือ, การสนับสนุน


•    การแนบไฟล์ แนบข้อมูล
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– For your review, enclosed is …
– For your review, attached is …
– For your consideration, enclosed is …
– For your consideration, attached is …
– I have included …
– I have attached …
– I have added …
– Please find enclosed …
– Please find affixed …

READ  [Update] เสียดสีการเมือง…ประเทศอื่นก็มี ลองดู 8 เพลงประท้วงรัฐบาล สะท้อนสังคมอเมริกันจากศิลปินยุคปัจจุบัน | this is america ความหมาย - NATAVIGUIDES

2.    คำศัพท์ที่น่าสนใจ
enclose (เอนโคลซ’) = แนบมา
affix (อะฟิคซฺ’) = สิ่งเพิ่มเติม, ภาคผนวก, คำต่อท้าย


•    การบอกความคืบหน้าของงาน
1.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I am planning to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันวางแผนที่จะ
– I am attempting to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันพยายามที่จะ
– I am preparing to …(+ verb)…
แปลว่า ฉันเตรียมที่จะ

2.    We are in the process of + v. ing …
แปลว่า เรากำลังอยู่ในระหว่าง
(=to have started doing something)

3.    สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น
– We’re still in the process ofdecorating the house.
แปลว่า เรายังคงอยู่ระหว่างการตกแต่งบ้าน
– Meanwhile, subject + verb …
– At the same time, subject + verb …
– Concurrently, subject + verb …
แปลว่า ในขณะที่ …


•    การขอบคุณ เป็นประโยคภาษาอังกฤษ
– Words cannot convey my gratitude.
– Words cannot convey my gratefulness.
– Words cannot convey my appreciation.
แปลว่า คำพูดมากมายก็ไม่อาจแสดงความรู้สึกซาบซึ้งของฉันได้
– I want to thank you on behalf of (Name) for …
แปลว่า ฉันขอขอบคุณแทน …(ชื่อ)… สำหรับ …


•    การตอบแทนในโอกาสถัดไป
– We look forward to returning the favor.
– We hope to repay your kindness in full.
– Next time, everything is on us.


•    ประโยคแสดงการเห็นด้วย
– I couldn’t agree more.
– I agree with you completely.
– I’m on your side 100%.
– I see things the same way.


•    การชมเชยเมื่องานสำเร็จด้วยดี
– Your direction and vision made the project successful.
– This project would not have been accomplished without your suggestions and
cooperation.


•    การร้องเรียน บ่น ตำหนิ
1.    – I don’t think this is appropriate because …
– I don’t think this is suitable because …
แปลว่า ฉันคิดว่าแบบนี้ไม่เหมาะสม เพราะ …

2.    – I would appreciate it if you could …
– I would be thankful if you could …
– I would be grateful if you could …
– I would be obliged if you could …
แปลว่า ฉันจะซาบซึ้ง/ขอบคุณเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถ …

3.    – I believe you and I discussed this before and agreed that it wouldn’t and shouldn’t
take place.
แปลว่า ฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปแล้ว และเห็นด้วยกันแล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น


•    การขอโทษ ภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ
1.    – I sincerely apologize for …
– I deeply apologize for …
– I truly apologize for …
แปลว่า ฉันต้องขออภัยอย่างยิ่ง สำหรับ …

2.    – I am very sorry for …
– I am very sorry about …
แปลว่า ฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับ


•    การตั้งตารอ บางสิ่ง บางอย่าง
1.    ไวยากรณ์ (grammar) น่ารู้
– I am looking forward to + v.ing
– I’m anxiously anticipating + v.ing
– I can’t wait to + v.

2.    ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
– I can’t wait to start working here.
= ฉันรอที่จะเริ่มงานที่นี่ไม่ไหวแล้ว

 

 

 

หลังจากที่ได้อ่านกันแล้ว หลายๆคนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการการเขียนอีเมล (email) หรือจดหมายธุรกิจไว้ใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้างต้น ไปใช้ประโยชน์ในการติดต่องานหรือธุรกิจกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องในครั้งต่อไป

 

 

 

___________________________________________
เรียบเรียงโดย ThaiJobsGov.com
[ads=center]

Table of Contents

[Update] ประโยคต่างๆ ในบทสนทนาทางโทรศัพท์ในภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ | การใช้ please – NATAVIGUIDES

การคุยกันผ่านทางโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องธรรมด๊า ธรรมดา ที่ทุกคนต้องใช้กันเป็นประจำทุกวัน และบางครั้งหลายๆ คน อาจจะได้รับสายจากชาวต่างชาติบ้าง โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานออฟฟิศ ดังนั้นแอดจึงมีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์มาฝากกันค่ะ ไปดูกันเลย

1) … is speaking.
= ..(ชื่อ)…รับสาย/ พูดอยู่ค่ะ

2) This is …
= นี่คือ…

3) Is that …?
= ที่นั่น ..(เบอร์/ สถานที่)… ใช่ไหม

4) Yes, it is.
= ค่ะ ถูกแล้ว

5) No, this is …
= ไม่ใช่ค่ะ ที่นี่คือ ….

6) May I help you ?
= มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

การทักทายโดยใช้ภาษาสุภาพและเป็นทางการ

– Hello! สวัสดี
– Good morning. สวัสดีตอนเช้า
– Good afternoon. สวัสดีตอนบ่าย
– Good evening. สวัสดีตอนเย็น

หากต้องการถามความต้องการของผู้ที่โทรมานั้นเอง จะใช้สำนวน “มีอะไรให้ช่วยเหลือคะ” สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

– May I help you?
– Can I help you?
– How may I help you?
– How can I help you?

หากมีการรับสาย การพูดขอสายในโทรศัพท์ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

1) May I speak to… please ?
= ขอสายคุณ…ได้ไหมคุ่ะ

2) Can I talk to… please ?
= ขอสายคุณ…ได้ไหมคุ่ะ

3) I want to talk to … please.
= ผมต้องการพูดกับคุณ… ครับ

4) I’d like to speak to… please.
= ฉันขอพูดกับคุณ…. หน่อยครับ

5) Is…. there ?
= คุณ… อยู่ที่นั่นไหม

6) Would you please call Tom to the phone ?
= ช่วยเรียกทอมมารับโทรศัพท์หน่อยได้ไหม

หากต้องการทราบว่าผู้พูดนั่นเป็นใคร สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

1) Who is calling, please?
= ใครโทรมาคะ

2) Who is this speaking, please?
= นี่ใครกำลังพูดสายอยู่ครับ

3) May I ask who’s calling, please?
= ไม่ทราบว่าใครโทรมาครับ

4) What’s your name please?
= ขอทราบชื่อคุณด้วย

5) Could I ask who’s calling, please?
= ขอถามหน่อยนะคะ ว่าใครโทรมา

หากเราต้องการบอกคู่สนทนาว่า “กรุณาถือสายรอสักครู่” สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

– Please hold on (the line).
– Just a few minutes, please.
– Just a moment, please.
– Wait a minute, please.
– Wait a moment, please.
– Hold on the line, please.
– Will you hold a line for a few minutes, please? = กรุณาถือสายรอสัก 2-3 นาทีได้ไหมครับ

หากผู้ที่ถูกขอสายไม่อยู่ หรือไม่ว่าง ให้กล่าว Sorry หรือ I’m sorry แล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้

1) Sorry to keep you waiting.
= ขอโทษด้วยที่ให้รอ

2) She is not in at the moment.
= ตอนนี้เธอไม่อยู่

3) She is not here today.
เธอไม่มาทำงานวันนี้

4) He’s not available now.
= ตอนนี้เขาไม่ว่าง

5) He isn’t here.
= เขาไม่ได้อยู่ที่นี่

6) She’s on a lunch break now.
= เธออยู่ในช่วงเวลาพักกลางวันค่ะ

7) He is out for lunch.
= เขาออกไปทานอาหารกลางวัน

8) She is on another line.
= เธอติดสายอยู่ครับ

9) The line is busy.
= สายไม่ว่างเลยครับ

10) He’s in the meeting room.
เขากำลังประชุมอยู่

หากไม่เจอหรือได้พูดคุยกับคนที่เราจะสนทนาด้วย อาจมีการฝากข้อความไว้เพื่อให้ติดต่อกลับ

1) May I leave a message?
= ฉันขอฝากข้อความหน่อยได้ไหม

2) Can I take a message for him?
= ฉันจดข้อความไว้ให้เขาไหม

3) Would you like to leave a message?
= คุณจะฝากข้อความไว้ไหม

ในกรณีที่คนโทรมาผิดเบอร์ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

1) Sorry. I think you have the wrong number.
= ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณคงโทรผิด

2) Sorry. I think you called the wrong number.
= ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณโทรผิดแล้วละ

3) I’m sorry. There is no one here by that name.
= ขอโทษค่ะ ที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้น

การกล่าวคำอำลาก่อนวางสาย สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

1) Thank you for calling.
= ขอบคุณครับที่โทรมา

2) Talk (to you) later.
= แล้วคุยกันใหม่นะ

3) Talk (to you) soon.
= แล้วคุยกันใหม่เร็วๆ นี้

4) I will call you later/soon.
= แล้วฉันจะโทรมาใหม่นะ

5) Thank you for your time.
= ขอบคุณครับที่สละเวลา

อย่าลืมเอาไปฝึกกันเยอะๆนะคะ ไลค์และแชร์เพจเราถ้าคุณคิดว่า โพสต์นี้สามารถเป็นประโยชน์ให้กับคุณและเพื่อนๆได้ค่ะ 🙂

อ่านต่อ “มาแชร์ประสบการณ์ Resignation หรือการลาออกในภาษาอังกฤษ “

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

อ่านต่อ “Everyday expression คำศัพท์ สำนวนง่ายๆ ที่ใช้ได้ทุกวัน”


READ  เจาะลึกพื้นฐานการลงโฆษณา Facebook อย่างไรให้ยอดขายปังที่สุด2017(ภาคปฏิบัติ EP.2) | วิธีลงโฆษณา facebook ฟรี | Nataviguides

Theme 12. In, On, Under – It is under the table. | ESL Song \u0026 Story – Learning English for Kids


http://www.youtube.com/user/EnglishSingsing9
Theme 12. In, On, Under It is under the table. | ESL Song \u0026 Story Learning English for Kids | Dialogue Song Rap story Cartoon story
★ Subscribe us on YouTube: http://goo.gl/gDa963
Click on the link below to see each video in this compilation video.
The each video, that has sound \u0026 mute version, is accompanied by English subtitles.
ESL Theme : In, On, Under
01_Dialogue : Where is my music book? It’s on the chair. : 00:06
https://goo.gl/IqbHjj
02_Dialogue : It’s in your bag. I don’t see it. : 00:50
https://goo.gl/FzriEY
03_Song : It’s on the desk. They’re in the box. : 01:39
https://goo.gl/cPMxFy
04_Song : It is on the chair. It is under the table. : 02:22
https://goo.gl/n32Cbe
05_Rap : It’s on the desk. It’s in the box. : 03:24
https://goo.gl/sEnRRR
06_Story : Where is it? It’s under the tree. : 03:59
https://goo.gl/Geh2Dx
07_Story : Where’s my box? It’s on the desk. : 05:36
https://goo.gl/hO0ThT
08_Cartoon Story : Where’s my dog? It’s under the table. : 06:45
https://goo.gl/gKNGaM
09_Cartoon Story : Where’s my dog? It’s under the table. : 07:15
https://goo.gl/nFwRbw

Thanks for checking out the \”English Singsing\”.
© Amanta Inc.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Theme 12. In, On, Under - It is under the table. | ESL Song \u0026 Story - Learning English for Kids

ฝึกพูด 215 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษา พูดภาษาอังกฤษ
สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวีดีโอนี้นะคะถ้าเป็นทั้งหมด 215 ประโยคนะคะที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ใช้ฝึกพูดกันนะคะตอนการเปิดประเทศไทยค่ะ

ฝึกพูด 215 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

Hương Tràm Singer| Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa | Live at Choctaw Casino


Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa Hương Tràm | Live at Choctaw Casino
huongtram

►Đăng ký kênh để xem MV mới của Tràm nhé: http://metub.net/huongtram
► Facebook: https://www.facebook.com/pham.t.huongtram
► Fanpage : https://www.facebook.com/huongtram.official/
► GAPO Fanpage : https://gapo.vn/page/huongtram

Hương Tràm Singer| Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa | Live at Choctaw Casino

3 Ways To Use The Word ‘Please’ In English


Do you want to learn how to speak politely and use the word please in English? In this video you’ll learn 3 ways to use the word please in English at http://EXLenglish.com
You can use the word ‘Please’ in English to:
1. Make Requests
2. Confirm Information
3. Give Commands
Here are some of the phrases from the video:
Could you help me please
Yes, please!
Please, sit down!
If you have questions or feedback…leave a comment. Like this video…share it with your friends…and subscribe to the channel http://www.youtube.com/user/audioesl
======================================
EXTRA VOCABULARY TOOLS \u0026 RESOURCES
======================================
You can learn more English expression in the 20 modules of ministory lessons we developed to help our English students. We made these same ministory lessons available online if you would like to have access to them as well in the VIP English Club at http://EXLenglish.com/go/vip
======================================
FOLLOW US TO IMPROVE YOUR ENGLISH
======================================
SITE/BLOG: http://EXLenglish.com
FACEBOOK: http://facebook.com/EXLenglish
YOUTUBE: http://youtube.com/c/EXLenglish
TWITTER: http://twitter.com/davidabaileyjr

3 Ways To Use The Word ‘Please’ In English

English Please – แชร์ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของพี่แตงโม


แฟนเพจ https://www.facebook.com/Englishpleasebyboatz14feb/
IG : boatzvalentine

English Please - แชร์ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษของพี่แตงโม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ please

Nam Trần

Hello guys! My name is Tran Nam, I am a person who loves general knowledge. That's why I created this website to share a full update about the general idea. Hopefully the information I provide will bring useful knowledge to all of you!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button