Home » [NEW] การใช้ Make และ Do แปลว่า ทำ แต่ทำต่างกันอย่างไร – สอนภาษาอังกฤษสุพรรณ Baankrumui English Tutor | พวกเขาทําได้อย่างไร – NATAVIGUIDES

[NEW] การใช้ Make และ Do แปลว่า ทำ แต่ทำต่างกันอย่างไร – สอนภาษาอังกฤษสุพรรณ Baankrumui English Tutor | พวกเขาทําได้อย่างไร – NATAVIGUIDES

พวกเขาทําได้อย่างไร: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ทั้งคำว่า Make ก็แปลว่า ทำ และ คำว่า Do ก็แปลว่า ทำ  เช่นกัน อ้าว แล้วจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราจะใช้คำไหนให้ถูกต้อง

เราเริ่มจากคำว่า do ที่หลายๆคนใช้กันบ่อยๆ ที่บ่งบอกให้รู้ว่าทำอะไร……..

 

การใช้ do คือการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวัน งานบ้าน การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย อาชีพ หน้าที่ การเรียน

ยกตัวอย่าง การใช้ do

The students do their homework after school.        พวกนักเรียนทำการบ้านของพวกเขาหลังจากโรงเรียนเลิก

We are doing the report.                                               พวกเรากำลังทำรายงานกันอยู่

Would you like to do this job ?                                     คุณอยากที่จะทำงานนี้ไหม ?

They will have to do this assignment.                          พวกเขาจะต้องทำงานชิ้นนี้ (งานที่ได้รับมอบหมาย )

I have done my own business for many years.            ฉันประกอบกิจการของตัวเองมาหลายปี

( done เป็นกิริยาช่องที่ 3 ของ do ประโยคนี้เป็น Present Perfect จึงใช้ S + ( has/have ) + V3

has ใช้กับประธานเอกพจน์   /   have  ใช้กับประธานพหูพจน์

She always does the dishes.                                           เธอล้างจานเป็นประจำ

( ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์  จะใช้ does และ do ใช้กับพหูพจน์นะคะ)

He does the laundry on Thursdays.                               เขาซักผ้าทุกๆวันพฤหัสบดี

She does the iron every day.                                             เธอรีดเสื้อผ้าทุกวัน

My uncle does the lawn on holiday.                                 ลุงของฉันตัดหญ้าในวันหยุด

 

เราสามารถใช้ Do ในการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เน้นเฉพาะ

She is not doing anything today.                                       วันนี้เธอไม่ได้ทำอะไรเลย

He did something this morning.                                       เขาทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อเช้านี้  ( ใช้ did เพราะเป็นอดีต Past Simple )

Dan tries to do everything for his family.                        Dan พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขา

Nancy does nothing.                                                             Nancy ไม่ทำอะไรทั้งนั้น  ( ไม่ทำอะไรเลย )

 

การใช้ make  คือการทำสิ่งใหม่ๆหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่งานหรือกิจวัตรประจำวันที่ทำเป็นประจำทุกวัน หรือทำบ่อยๆ

ยกตัวอย่าง  การใช้ make

He wants to make coffee for us when we visit him at home.                                      เขาต้องการชงกาแฟให้กับพวกเราตอนที่พวกเราไปเยี่ยมเขาที่บ้าน

You can make me smile all the time.                                                                                คุณสามารถทำให้ฉันยิ้มได้ตลอดเวลา

She makes some cookies for this party.                                                                           เธอทำคุ้กกี้สำหรับในงานสังสรรค์

See also  [NEW] How to ByPass SIM Lock on iPhone for any Carrier | past sim - NATAVIGUIDES

The naughty boys make a loud noise.                                                                               พวกเด็กชายที่ซุกซนส่งเสียงดัง  ( ทำเสียงดัง )

Our teachers make the suggestion to us.                                                                         พวกคุณครูของเราให้ข้อเสนอแนะกับพวกเรา

Mr.Smith can make a profit for this month.                                                                   นายSmith สามารถทำผลกำไรได้ในเดือนนี้

Onions make me cry.                                                                                                             พวกหัวหอมทำให้ฉันร้องไห้

They make mistakes in the  test.                                                                                        พวกเขาทำผิดพลาดหลายจุดในข้อสอบ

 

นอกจากนี้ยังมีหลายคำที่สามารถใช้กับ make  ที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การคิด การตัดสินใจ  และการสื่อสารต่างๆ  ได้แก่

Make a suggestion / Make a comment / Make an excuse / Make a promise / Make a connection / Make a complaint / Make a speech / Make a sound / make a noise

Make a prediction / Make a confession / Make a decision / Make a choice / Make up your mind / Make sure / Make a different / Make plan / Make a change  เป็นต้น

 

 

 

[NEW] การใช้ Make และ Do แปลว่า ทำ แต่ทำต่างกันอย่างไร – สอนภาษาอังกฤษสุพรรณ Baankrumui English Tutor | พวกเขาทําได้อย่างไร – NATAVIGUIDES

ทั้งคำว่า Make ก็แปลว่า ทำ และ คำว่า Do ก็แปลว่า ทำ  เช่นกัน อ้าว แล้วจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราจะใช้คำไหนให้ถูกต้อง

เราเริ่มจากคำว่า do ที่หลายๆคนใช้กันบ่อยๆ ที่บ่งบอกให้รู้ว่าทำอะไร……..

 

การใช้ do คือการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวัน งานบ้าน การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย อาชีพ หน้าที่ การเรียน

ยกตัวอย่าง การใช้ do

The students do their homework after school.        พวกนักเรียนทำการบ้านของพวกเขาหลังจากโรงเรียนเลิก

We are doing the report.                                               พวกเรากำลังทำรายงานกันอยู่

Would you like to do this job ?                                     คุณอยากที่จะทำงานนี้ไหม ?

They will have to do this assignment.                          พวกเขาจะต้องทำงานชิ้นนี้ (งานที่ได้รับมอบหมาย )

I have done my own business for many years.            ฉันประกอบกิจการของตัวเองมาหลายปี

( done เป็นกิริยาช่องที่ 3 ของ do ประโยคนี้เป็น Present Perfect จึงใช้ S + ( has/have ) + V3

has ใช้กับประธานเอกพจน์   /   have  ใช้กับประธานพหูพจน์

She always does the dishes.                                           เธอล้างจานเป็นประจำ

( ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์  จะใช้ does และ do ใช้กับพหูพจน์นะคะ)

He does the laundry on Thursdays.                               เขาซักผ้าทุกๆวันพฤหัสบดี

She does the iron every day.                                             เธอรีดเสื้อผ้าทุกวัน

My uncle does the lawn on holiday.                                 ลุงของฉันตัดหญ้าในวันหยุด

 

เราสามารถใช้ Do ในการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้เน้นเฉพาะ

She is not doing anything today.                                       วันนี้เธอไม่ได้ทำอะไรเลย

He did something this morning.                                       เขาทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อเช้านี้  ( ใช้ did เพราะเป็นอดีต Past Simple )

Dan tries to do everything for his family.                        Dan พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขา

Nancy does nothing.                                                             Nancy ไม่ทำอะไรทั้งนั้น  ( ไม่ทำอะไรเลย )

 

การใช้ make  คือการทำสิ่งใหม่ๆหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่งานหรือกิจวัตรประจำวันที่ทำเป็นประจำทุกวัน หรือทำบ่อยๆ

ยกตัวอย่าง  การใช้ make

He wants to make coffee for us when we visit him at home.                                      เขาต้องการชงกาแฟให้กับพวกเราตอนที่พวกเราไปเยี่ยมเขาที่บ้าน

You can make me smile all the time.                                                                                คุณสามารถทำให้ฉันยิ้มได้ตลอดเวลา

She makes some cookies for this party.                                                                           เธอทำคุ้กกี้สำหรับในงานสังสรรค์

The naughty boys make a loud noise.                                                                               พวกเด็กชายที่ซุกซนส่งเสียงดัง  ( ทำเสียงดัง )

Our teachers make the suggestion to us.                                                                         พวกคุณครูของเราให้ข้อเสนอแนะกับพวกเรา

Mr.Smith can make a profit for this month.                                                                   นายSmith สามารถทำผลกำไรได้ในเดือนนี้

Onions make me cry.                                                                                                             พวกหัวหอมทำให้ฉันร้องไห้

They make mistakes in the  test.                                                                                        พวกเขาทำผิดพลาดหลายจุดในข้อสอบ

 

นอกจากนี้ยังมีหลายคำที่สามารถใช้กับ make  ที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การคิด การตัดสินใจ  และการสื่อสารต่างๆ  ได้แก่

Make a suggestion / Make a comment / Make an excuse / Make a promise / Make a connection / Make a complaint / Make a speech / Make a sound / make a noise

Make a prediction / Make a confession / Make a decision / Make a choice / Make up your mind / Make sure / Make a different / Make plan / Make a change  เป็นต้น

 

 

 


สารคดี พวกเขาทำได้อย่างไร ชุดอวกาศ-เครื่องยนต์ยักษ์-ไฟนีออน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สารคดี พวกเขาทำได้อย่างไร ชุดอวกาศ-เครื่องยนต์ยักษ์-ไฟนีออน

สารคดี โมเดินมาเวล พวกเขาทําได้อย่างไร ถมทะเลที่ใหญ่สุดในโลก


พบกับ สารคดี สุดมันได้อีก กดติดตามช่องให้ด้วยน่ะค่ะ
สารคดีอาหาร, สารคดีท่องเที่ยว, อาหารญี่ปุ่น,สารคคดีญี่ปุ่น,สารคดีอาหารเกาหลี, วิถีชีวิตชนบท, สารคดี discoveryพากษ์ไทย อาเซียน, สารคดี อาหาร ญี่ปุ่น, ประเทศลาว, สารคดีพากษ์ไทย, สารคดี, สารคดีท่องโลกกว้าง, ประเทศเวียดนาม สารคดีสำรวจโลก, สารคดี discovery, สารคดีสงคราม, สงครามโลกพากษ์ไทย, สารคดีHD, สารคดีสัตว์, สำรวจโลก, วิทยาศาสตร์, สารคดีวิทยาศาสตร์, สารคดีรอบโลก, สารคดีอาวุธ, อาวุธสงคราม, สารคดีอวกาศ, สงครามเกาหลี, ผจญภัย, สารคดีช่อง ทรูวิชั่น, นาซี, discoveryพากษ์ไทย

สารคดี โมเดินมาเวล พวกเขาทําได้อย่างไร ถมทะเลที่ใหญ่สุดในโลก

พวกเขาทำได้อย่างไร สร้างรถไฟความเร็วสูง ICE ผลิตปากกาลูกลื่น


พวกเขาทำได้อย่างไร   สร้างรถไฟความเร็วสูง ICE   ผลิตปากกาลูกลื่น

พวกเขาทำได้อย่างไร ตอน สร้างสะพานที่แข็งแแกร่ง ปากกาล่องหน สร้าง SUPER BIKE ไฟฟ้าแรงที่สุดในโลก


ติดตามสารคดีต่างๆ ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCwygOslX59vOYNx0kIskHDQ?view_as=subscriber

พวกเขาทำได้อย่างไร   ตอน สร้างสะพานที่แข็งแแกร่ง ปากกาล่องหน สร้าง SUPER BIKE ไฟฟ้าแรงที่สุดในโลก

สารคดี พวกเขาทำได้อย่างไร – เปลี่ยนขยะเป็นเกาะสวรรค์ – ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม


สารคดี พวกเขาทำได้อย่างไร - เปลี่ยนขยะเป็นเกาะสวรรค์ - ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ พวกเขาทําได้อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.