Home » [NEW] การใช้ have กับ have got ต่างกันอย่างไร การทำเป็นคำถาม ปฏิเสธ สำนวนต่างๆ | haveแปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] การใช้ have กับ have got ต่างกันอย่างไร การทำเป็นคำถาม ปฏิเสธ สำนวนต่างๆ | haveแปลว่า – NATAVIGUIDES

haveแปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การใช้ have กับ have got ต่างกันอย่างไร การทำเป็นคำถาม ปฏิเสธ สำนวนต่างๆ

Have and have got การใช้ have และ have got ในภาษาอังกฤษ […]

Have and have got
การใช้ have และ have got ในภาษาอังกฤษ

ในบทความสอนภาษาอังกฤษหัวข้อนี้ เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง have และ have got กัน ซึ่งในความหมายที่ต้องการบอกว่า มี หรือ เป็นเจ้าของ ภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า have got มากกว่าคำว่า have ครับ [ตำราไวยากรณ์สมัยก่อน จะบอกว่า UK มักใช้ have got ในความหมาย possess และ be ill มากกว่า have ครับ] แต่เวลาใช้จริง ไม่ต้องคิดมากให้ปวดหัวครับ เพียงแค่ระวังการใช้โครงสร้างให้ถูกต้อง เรียนได้จากบทเรียนภาษาอังกฤษบทนี้ครับ

คำว่า have และ have got ใช้ได้เกือบจะเหมือนกันหมด แต่ลองศึกษาและสังเกตรายละเอียดข้อแตกต่าง จากเนื้อหาบทเรียนต่อไปนี้ครับ

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

I have got a new car. หรือ
I have a new car. ก็ไม่ผิดครับ

He has got two brothers.
หรือ He has two brothers. ก็ได้ครับ

คำอธิบายเพิ่มเติม have เมื่อใช้กับประธาน he, she, it จะเปลี่ยนเป็น has ศึกษาจากสรรพนามต่อไปนี้ครับ

I have
You have
We have
They have

He has
She has
It has

ผู้เรียนสามารถใช้ have หรือ have got กับโรค อาการเจ็บปวดต่างๆ ได้ด้วย เช่น

I have a headache. หรือ
I have got a headache. หรือ
I’ve got a splitting headache. ก็พูดได้หมดเลยครับ

คำศัพท์ควรรู้
headache (noun – คำนาม) a pain you feel inside your head
= อาการปวดหัว

สิ่งที่ต้องระวัง คือการสร้างประโยคคำถาม และปฏิเสธครับ

การสร้างประโยคคำถามภาษาอังกฤษ โดยใช้ have / have got
Have = Do you have any money?
Have got = Have you got any money?

การสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ โดยใช้ have / have got
Have = I don’t have any money.
Have got = I haven’t got any money.

เมื่อใช้ have กับอดีต

ในกรณีที่พูดถึงอดีต ใช้ had โดยไม่มี got ตามครับ
She had long fair hair when she was a child.
คำศัพท์ควรรู้
child = เด็ก (1 คน) , children = เด็กๆ (มากกว่า 1 คน)

ในประโยคคำถาม และปฏิเสธที่เป็นอดีต (past) ให้ใช้ did / didn’t เช่น

See also  Restaurant Bible : การตั้งชื่อร้านอาหาร : ต่อเพนกวิน | ชื่อร้านเก๋ๆ | Nataviguides

คำถาม – อดีต
Did they have a car when they were living in Paris?

ปฏิเสธ – อดีต
I didn’t have a watch, so I didn’t know the time.

หรือ Question tag
She had long fair hair, didn’t she?

สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ have ที่ควรรู้

คำว่า have ไม่ได้แปลว่า “มี” แค่อย่างเดียวนะครับ ลองดูวลีภาษาอังกฤษต่อไปนี้ครับ

have breakfast แปลว่า ทานอาหารเช้า
have dinner แปลว่า ทานอาหารเย็น
have a cup of coffee แปลว่า ดื่มกาแฟ (สักแก้ว)
have a cigarette แปลว่า สูบบุหรี่
have a bath แปลว่า อาบน้ำ (ในอ่างอาบน้ำ)
have a shower แปลว่า อาบน้ำ (ฝักบัว)
have a swim แปลว่า ว่ายน้ำ
have a rest แปลว่า พักผ่อน
have a party แปลว่า จัดปาร์ตี้
have a holiday แปลว่า มีเวลาพักฮอลิเดย์
have a nice time แปลว่า มีช่วงเวลาที่ดี
have an accident แปลว่า เกิดอุบัติเหตุ
have an experience แปลว่า มีประสบการณ์
have a dream แปลว่า มีความฝัน
have a look (at something) แปลว่า ดู (บางสิ่ง, บางอย่าง)
have a chat (with somebody) แปลว่า พูดคุย (กับใคร)
have a baby (= give birth to a baby) แปลว่า มีลูก
have difficult แปลว่า ยากลำบาก
have trouble แปลว่า มีปัญหา
have fun แปลว่า มีความสุขสนุกสนาน

Look at these examples.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การใช้ HAVE
We have three cats.
Emma has toothache.
Daniel doesn’t have a car.
Do you have the address? ~ Yes, I do.

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มเติม การใช้ HAVE GOT
We’ve got three cats.
Vicky has got blue eyes.
Have you got a ticket? ~ No, I haven’t.

Note that we do not use have got in short answers (No, I haven’t.).

[Update] กินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร | haveแปลว่า – NATAVIGUIDES

คำว่า “กินข้าวหรือยัง” ในภาษาอังกฤษเค้าพูดว่าอะไรกันนะ คำถามนี้แม้จะเป็นหนึ่งในบทสนทนาพื้นฐาน แต่หลายๆคนก็ยังคงสับสนกันอยู่ ส่วนหนึ่งก็เพราะคำถามนี้มีการใช้ tense ที่แตกต่างไปจากคำถามพื้นฐานอื่นๆ

ในบทความนี้ ชิววี่ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับคำถาม “กินข้าวหรือยัง” ในภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมไปถึงการถามแบบระบุมื้อ ความต่างของการใช้ eat กับ have และ tense ที่ใช้ในการถาม ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

กินข้าวหรือยังในภาษาอังกฤษ

การถามคนอื่นว่ากินข้าวหรือยัง ภาษาอังกฤษจะใช้

Have you eaten yet? หรือ Have you eaten?
คุณกินข้าวหรือยัง

สังเกตว่า ภาษาไทยเวลาพูดถึงการกินอาหารเป็นมื้อ เราจะใช้คำว่า “กินข้าว” เพราะคนไทยชินกับการกินข้าวเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่สมัยก่อน

แต่ในภาษาอังกฤษจะไม่ใช้คำว่า “ข้าว” แทนอาหารที่เป็นมื้อแบบเรา เพราะวัฒนธรรมเค้าไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารหลัก การแปลคำว่า “กินข้าวหรือยัง” ในภาษาอังกฤษจึงละคำว่าข้าวไว้ (เราจะไม่ถามว่า Have you eaten rice yet?)

ถ้าจะระบุมื้อว่าเป็นมื้อไหน ให้เราใส่มื้อนั้นต่อท้ายคำว่า eaten เช่น Have you eaten breakfast yet? แปลว่า คุณกินข้าวเช้าหรือยัง

ในกรณีที่มีการระบุว่ากินมื้อไหนเหมือนอย่างกรณีนี้ เราสามารถใช้คำว่า had แทน eaten ได้ ทั้งสองคำมีความหมายว่า “กิน” เหมือนกัน

See also  [NEW] ร.ร.สอนภาษาญี่ปุ่น - ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น Jeducation (สีลม) | เรียน ภาษา ญี่ปุ่น สีลม - NATAVIGUIDES

Have you eaten breakfast (yet)? หรือ Have you had breakfast (yet)?
คุณกินข้าวเช้าหรือยัง

Have you eaten lunch (yet)? หรือ Have you had lunch (yet)?
คุณกินข้าวกลางวันหรือยัง

Have you eaten dinner (yet)? หรือ Have you had dinner (yet)?
คุณกินข้าวเย็นหรือยัง

สำหรับการตอบคำถาม ถ้ากินแล้วเราสามารถตอบว่า Yes, I have. ถ้ายังไม่ได้กิน เราสามารถตอบว่า No, I haven’t.

Eat กับ have ใช้ต่างกันอย่างไร

บางคนอาจสงสัยว่า ทำไมบางที่ใช้ Let’s eat breakfast. แต่บางที่ก็ใช้ Let’s have breakfast. คำว่า eat กับ have ในที่นี้ต่างกันอย่างไร

คำว่า eat กับ have ในที่นี้มีความหมายว่า “กิน” เหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้แทนกันได้

เราสามารถใช้ eat กับ have ได้กับทั้งมื้ออาหาร (เช่น breakfast, lunch, dinner) และอาหารที่เป็นอย่างๆ (เช่น sandwich, pizza, noodle) อย่างเช่น

Let’s eat/have lunch.
ไปกินข้าวกลางวันกันเถอะ

I ate/had dinner with John yesterday.
ฉันกินข้าวเย็นกับจอห์นเมื่อวาน

My uncle always eats/has a biscuit at bedtime.
ลุงของฉันมักจะกินบิสกิตก่อนนอนเสมอ

แต่ถ้าเป็นเครื่องดื่ม เราจะต้องใช้ drink แทน eat

Let’s drink/have some beer together.
ไปดื่มเบียร์ด้วยกันเถอะ

และถ้าเป็นยา เราจะต้องใช้คำว่า take

Don’t forget to take your medicine.
อย่าลืมกินยานะ

ในบางกรณี เราจะไม่สามารถใช้ have แทน eat ได้ อย่างในกรณีที่ไม่ได้ระบุว่ากินอะไร (หรือเรียกอีกอย่างว่า ในกรณีที่ไม่มีกรรมในประโยค) เช่น

เราจะไม่ใช้ Have you had yet?
แต่จะใช้ Have you eaten yet?
คุณกินข้าวหรือยัง

เราจะไม่ใช้ I had at Jim’s home last Friday.
แต่จะใช้ I ate at Jim’s home last Friday.
ฉันกินที่บ้านของจิมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

แต่ในบางกรณี การใช้ have จะเหมาะสมกว่า อย่างในสถานการณ์ที่เราต้องการความสุภาพ หรือความเป็นทางการ เช่น การสั่งหรือรับออเดอร์ในภัตตาคาร การเชิญแขกมารับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น

I will have the fried chicken, please.
ผม/ดิฉันขอรับเป็นไก่ทอดครับ/ค่ะ

Why don’t you stay and have dinner with us?
ทำไมคุณไม่อยู่รับประทานอาหารเย็นกับพวกเราเลยล่ะ

ใช้ tense อื่นได้มั้ย

อีกคำถามที่เจอบ่อยก็คือ เวลาถามว่ากินข้าวหรือยัง ทำไมต้องใช้ Have you eaten? เราใช้ Did you eat? Do you eat? หรือ Are you eating? แทนได้มั้ย

ที่ต้องใช้ Have you eaten? ก็เพราะว่าคำถามนี้เป็นรูป present perfect tense เราจะใช้ tense นี้เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ที่มีผลต่อเนื่องหรือยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

การที่เราถามคนอื่นว่ากินข้าวหรือยัง เราจะถามคลุมช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้มาจนถึงตอนนี้ (ถ้าคนตอบกินข้าวมาก่อนหน้านี้หนึ่งหรือสองชั่วโมง ก็นับว่ากินแล้ว)

สำหรับคำถาม Did you eat? ซึ่งเป็นรูป past simple tense จะหมายถึงเหตุการณ์ในอดีตที่จบไปแล้ว เราอาจใช้ในการถามว่า เค้าได้กินอะไรในอดีตมั้ย อย่างเช่น เมื่อวานเค้าได้กินข้าวมั้ย Did you eat yesterday?

ถ้าเป็นคำถาม Do you eat? ซึ่งเป็นรูป present simple tense จะหมายถึงข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตร การถามคำถามนี้จะให้ความรู้สึกแปลก เพราะมนุษย์ทุกคนก็ต้องกินเป็นปกติอยู่แล้ว แต่เราอาจใช้คำถามนี้ในการถามว่าเค้ากินอาหารบางชนิดหรือไม่ เช่น Do you eat spicy food? แปลว่า ปกติคุณกินอาหารเผ็ดมั้ย

ส่วนคำถาม Are you eating? ซึ่งเป็นรูป present continuous tense จะหมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ตัวอย่างการใช้ก็เช่น เมื่อลูกเล่นมือถือระหว่างกินข้าวจนลืมกินต่อ แม่เลยถามปนดุลูกว่า Are you eating? ลูกกำลังกินอยู่มั้ย

See also  สร้างช่องยูทูปด้วยมือถือ เปิดสร้างรายได้ และยืนยันบัญชี YouTube ปี 2021 | สร้างช่อง youtube | Nataviguides

ที่พูดมานี้เป็นการอิงตามหลักแกรมม่า แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง อย่างเช่นประโยค Did you eat yet? ประโยคนี้ถ้าอิงตามหลักแกรมม่าดั้งเดิมจะถือว่าผิด เพราะคำว่า yet ควรจะใช้กับ perfect tense การใช้ Have you eaten yet? จะถูกต้องกว่า

แต่ชาวอเมริกันหลายคนใช้ Did you eat yet? ในการถามว่า “คุณกินข้าวหรือยัง” จนเป็นปกติ ถือเป็นคำที่ใช้ได้ในภาษาพูดสำหรับ American English

สำหรับการตอบคำถาม Did you eat yet? ถ้ากินแล้ว เราสามารถตอบว่า Yes, I did. ถ้ายังไม่ได้กิน เราสามารถตอบว่า No, I didn’t

เป็นยังไงบ้างครับกับการถามว่ากินข้าวหรือยังในภาษาอังกฤษ ทีนี้เพื่อนๆก็คงนำไปใช้ถามเพื่อนชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจกันแล้วนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time


have got has got vs have has ต่างกันยังไง!?


Vanilla English EP.75 have got has got vs have has ต่างกันยังไง!?
ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ และอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กี๋ด้วยนะค้าาาา แล้วเจอกันคลิปต่อๆไป เย้ๆ เจอกันค่าาาาา
Apple Podcast: Vanillaenglishchannel
SoundCloud: https://soundcloud.com/vanillaenglish357145867
Facebook: https://www.facebook.com/vanillaenglishchannel
Instagram: https://www.instagram.com/vanillaenglishchannel
Twitter: https://twitter.com/ChannelVanilla
Vanilla English Channel มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษแบบชิลๆหนุกๆ กลมกล่อมหอมหวานเหมือนวานิลลาไปกับกี๋ ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ รับความรู้ภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดภาษาอังกฤษมานานกว่า 20 ปี
CAMERA: PANASONIC LUMIX GH5
EDITING PROGRAMME: Davinci Resolve

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

have got has got vs have has ต่างกันยังไง!?

การใช้ have has had -เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี


เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมข้างล่างได้เลย
Will กับ would ใชัยังไง
คลิ๊ก : https://www.youtube.com/edit?o=U\u0026video_id=GqgSnT50v0I
In On At ใช้ยังไง
คล๊ก : https://www.youtube.com/watch?v=Ru4IscO8BI
ประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อผู้เริ่มสนทนา
คลิ๊ก: https://www.youtube.com/watch?v=VkdEzzWz_Ss

Have Has Had ใช้ยังไง
Have : ใช้กับประธานพหูพจน์ รูปปัจจุบัน
Has : ใช้กับประธานเอกพจน์ รูปปัจจุบัน
Had : ใช้กับประธานเอกพจน และพหูพจน์ รูปอดีต

การใช้ have has had -เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

Nirvana – Where Did You Sleep Last Night (Live On MTV Unplugged Unedited)


REMASTERED IN HD!
Taken from the 25th Anniversary Editions of Nirvana – MTV Unplugged in New York
Order Now: https://Nirvana.lnk.to/Unplugged25
Nirvana WhereDidYouSleepLastNight Remastered MTVUnplugged VEVO
http://vevo.ly/xFptqF

Nirvana - Where Did You Sleep Last Night (Live On MTV Unplugged Unedited)

have got และ have


เรียนคอร์สออนไลน์: http://www.learningtreeuk.com
ติดตามทางเฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/learninguk
ติดต่อสอบถาม: https://line.me/R/ti/p/%40ttw7272u
และไลน์ของครูพิม pimolwan1984

have got และ have

Have ไม่ได้แปลว่า มี อย่างเดียว


Live สอนแต่งประโยค อิงคำว่า Have

ʕ•́ᴥ•̀ʔ ติดตามบทเรียนของครูส้มได้ที่
☺ Facebook:
https://www.facebook.com/EnglishFitan…
☺ IG:
https://www.instagram.com/eng_som_o/?…
☺ YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCKoH…
☺ Line:
http://line.me/ti/p/%40xrm6341q​
.

ʕ•́ᴥ•̀ʔ
คอร์สออนไลน์ออกแบบโดยครูส้มทั้งหมด ราคาประหยัด เรียนได้ตลอดชีพ
1. แกรมม่า แต่งประโยคต่อยอดสื่อสาร
2. แกรมม่า แต่งประโยค อ่านแปล
3. แกรมม่าเพียว แฮ็ค 1และ2
4. อ่านแปลเข้มข้น Intensive Reading
5. NEW TOEIC
รายละเอียด
https://englishfitandfirm.net/index.php​
หรือทักไลน์ @englishfitandfirm
Click: http://line.me/ti/p/%40xrm6341q

Have ไม่ได้แปลว่า มี อย่างเดียว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ haveแปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.