Home » [NEW] การใช้ Already, Just และ Yet | already แปล – NATAVIGUIDES

[NEW] การใช้ Already, Just และ Yet | already แปล – NATAVIGUIDES

already แปล: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การใช้ Already, Just และ Yet ในภาษาอังกฤษ มีวิธีการใช้ที่ไม่ยาก แต่บางครั้งอาจเกิดความสับสนในการใช้งาน ในบทเรียนนี้ เป็นการอธิบายถึง ความหมาย ความแตกต่าง โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการเรียน หรือใช้ในการสื่อสารได้

ความหมาย

Already แล้ว
(ทำแล้ว)

Yet ยัง
(ยังไม่ได้ทำ)

Just เพิ่งจะ
(เพิ่งจะทำ)

ความแตกต่าง

ความหมายของทั้ง 3 คำ มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้ว ความแตกต่างของ Already Yet และ Just คือใช้บ่งบอกสถานะของเหตุการณ์ที่กล่าวถึง ว่าอยู่ในสถานะใด ระหว่าง เกิดขึ้นแล้ว (already) ยังไม่ได้เกิดขึ้น (yet) หรือเพิ่งจะเกิดขึ้น (just)

ตัวอย่างประโยค

Already

I’ve already read that book.
ฉันอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้ว

He has finished his work already.
เขาทำงานของเขาเสร็จแล้ว

We’ve already made plan for our holiday.
เราวางแผนสำหรับวันหยุดเสร็จแล้ว

Just

I have just finished my lunch.
ฉันเพิ่งจะกินมื้อกลางวันเสร็จ

Jane’s just called. Can you ring him back, please?
เจนเพิ่งจะโทรมา คุณกรุณาช่วยโทรกลับหาเขาได้ไหม

He has just finished reading a book.
เขาเพิ่งจะอ่านหนังสือจบ

โครงสร้างประโยค
just วางไว้ก่อนหน้าคำกริยาหลัก

Yet

I haven’t done my work yet.
ฉันยังทำงานของฉันไม่เสร็จ

Jane hasn’t received email from you yet.
เจนยังไม่ได้รับอีเมลจากคุณ

We haven’t been able to solve the problem yet.
เรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้

โครงสร้างประโยค
yet วางไว้ท้ายประโยค

ภาพแสดงโครงสร้างประโยค

ภาพแสดงโครงสร้างประโยคการใช้ Already, Just และ Yetภาพแสดงโครงสร้างประโยค

Tense

จากตัวอย่างประโยคที่ยกมา จะเห็นได้ว่า มีโครงสร้างคือ

Subject + has/have + v.3

ซึ่งที่จริงแล้วคือ รูปแบบของ Present perfect tense (ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น)
ซึ่งการใช้ already just และ yet ที่พบเห็นได้บ่อยมักอยู่ใน tense นี้
***v.3 = verb 3 หรือคำกริยาช่องที่ 3

นอกจากนี้ประโยคเหล่านี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบอดีต โดยใช้ Past perfect tense และอนาคตใช้ Future perfect tense ได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้ Will + have เข้ามาเพิ่มเติม

By the time you arrive, I will have already left.
เมื่อคุณมาถึง ฉันคงจะออกไปแล้ว

You can call me at 8 am. I will have already arrived at the office.
คุณสามารถโทรหาฉันได้ตอน 8 โมง ฉันคงไปถึงที่ออฟฟิศเรียบร้อยแล้ว

ประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต เปลี่ยน has/have เป็น had

I had just saved my document before the computer crashed.
ฉันเพิ่งจะบันทึกไฟล์เอกสารก่อนที่คอมจะแฮงค์

The train had not left yet when I arrived at the station.
รถไฟยังไม่ออกตอนที่ฉันไปถึงที่สถานี

สรุป

การใช้ Already, Just และ Yet พบเจอได้บ่อยครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสรุปการใช้งานได้ดังนี้

Already หมายถึง “แล้ว” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้นได้ “เกิดขึ้นแล้ว”
โดยที่ Already สามารถวางไว้หน้าคำกริยาหลัก และท้ายประโยค

I have already read that book.
Jack has finished his homework already.

Just หมายถึง “เพิ่งจะ” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้น “เพิ่งจะเกิดขึ้น”
โดยที่ Just วางไว้อยู่หน้าคำกริยาหลัก

I have just finished my homework.

See also  [Update] | ความละเอียดรอบคอบ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Yet หมายถึง “ยัง” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้น “ยังไม่เกิดขึ้น”
โดย Yet วางไว้ท้ายประโยค

He hasn’t done his homework yet.

การใช้ Already, Just และ Yet มีโครงสร้างของประโยค คือ

Subject + has/have + v.3

ซึ่งก็คืออยู่ในรูปแบบของ Present perfect tense
ใช้เพื่อบอกหรือสื่อความหมายว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้น หรือยังไม่เกิดขึ้น
แต่เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในอนาคต ต้องใช้ Will เข้ามาช่วย คือใช้ Will + has/have

By the time you arrive, I will have already left.

และถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต้องเปลี่ยน has/have เป็น had

The train had left when I arrived at the station.

[Update] วลี/คำที่ใช้แทนคำว่า Finished เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ (พร้อมแบบฝึกหัด + เฉลย) | already แปล – NATAVIGUIDES

ถ้าจะพูดว่า “ทำเสร็จแล้ว” ทุกคนมักจะนึกถึงแต่คำว่า Finish ที่แปลว่า เสร็จ แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษยังมีอีกหลายคำเลยทีเดียวที่แปลว่า เสร็จแล้ว ซึ่งการมีตัวเลือกคำหลายๆคำที่สามารถใช้ได้เหมือนกันจะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกว่าเดิม

วันนี้เรามีคำศัพท์ที่แปลว่า เสร็จแล้ว มาฝากกัน

Already done 

Already done แปลว่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว Already done ปกติใช้ในภาษาพูดสำหรับคนที่ค่อนข้างสนิทกัน แต่หากจะให้สุภาพกว่าเดิมสามารถพูดได้ว่า Is has been done already.

ยกตัวอย่าง 

The parcel has already been delivered.  พัสดุถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

แจกทริคนิดนึง เคยสงสัยมั้ยว่า already ควรอยู่ตรงไหนของประโยคได้บ้าง

โดยทั่วไป already ที่เราเข้าใจคือ การทำบางอย่างเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่น ส่งงานแล้ว จอดรถเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นภาษาก็จะอยู่ท้ายประโยค คงไม่มีใครพูดว่า แล้วกินข้าวหรอกเนอะ ซึ่งในภาษาอังกฤษ คำว่า Already สามารถวางไว้ได้ 2 ตำแหน่ง

 • Have already + V.3

ยกตัวอย่าง

The document has already been sent. เอกสารถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว

 • วางไว้ท้ายประโยค

ยกตัวอย่าง

Will we meet? I have finished my work already. เราเจอกันมั้ย ฉันทำงานเสร็จแล้ว 

Complete

Complete อันนี้จะมีความหมายแตกต่างไปจากคำว่า Finish หรือเสร็จ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่สามารถใช้แทนกันได้ 100 เปอร์เซ็น เรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไง

 • Complete แปลว่า การเติมเต็ม เหมือนงานบางอย่างที่มีหลายส่วนประกอบพอทุกอย่างมารวมกันมันก็จะเสร็จสิ้นอย่างลงตัว
 • Complete = to make whole or perfect

ยกตัวอย่าง

He only needs two more cards to complete the set. เขาต้องการการ์ดอีกแค่ 2 ใบก็จะครบชุดแล้ว

 • Complete แปลว่า ทำให้ครบทำให้จบแบบสมบูรณ์
 • Complete = to finish doing something

ยกตัวอย่าง

The palace took over 20 years to complete. พระราชวังนี้ใช้เวลาถึง 20 ปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์

I am done with…

I am done with… อย่างที่เราทราบกันดีว่าประโยคใช้ได้หลายความหมายและแน่นอนที่สุด สามารถใช้กับการบอกว่าทำเสร็จแล้วได้เช่นกัน

ปกติหากเราต้องการบอกว่า เราทำงานเสร็จแล้ว สามารถพูดได้ว่า I’m done with work. ฉันทำงานเสร็จแล้ว

ยกตัวอย่างเช่น

I’m almost done, let’s have dinner. ฉันทำงานใกล้เสร็จแล้ว ไปหามื้อค่ำกัน

นอกจากนี้ done ยังให้ความหมายอื่นได้อีก เช่น

 • done ที่แปลว่า อิ่ม

ยกตัวอย่าง

I’m done with my lunch. ฉันอิ่มแล้วละสำหรับมื้อเที่ยง

 • done ที่แปลว่า เหนื่อย

ยกตัวอย่าง

I’ve just finished meeting. I’m so done. ฉันเพิ่งประชุมเสร็จ ฉันเหนื่อยมาก 

 • done ที่แปลว่า ทนไม่ไหว

ยกตัวอย่าง

Don’t pressure me, I’m done. อย่ามากดดันฉัน ฉันทนไม่ไหวแล้ว

ทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวแลกันด้วยนะ

มาทดสอบความเข้าใจกันดีกว่า

 1. ถ้าเราอยากบอกว่า เราส่งอีเมล์ไปแล้วเรียบร้อย ข้อใดถูกต้อง

A. I’ve been sent an email already. 

B. I’ve received an email already.

2.  เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องในประโยค

“I need two more vases to ……… the collection.”

A. finish

B. complete

3. Let’s talk later. Now …….. I need some rest. 

A. I am done.

B. I’ve just finished. 

มาดูเฉลยกันจ้า

 1. ถ้าเราอยากบอกว่า เราส่งอีเมล์ไปแล้วเรียบร้อย ข้อใดถูกต้อง

ตอบ I’ve been sent an email already. 

See also  [NEW] เศรษฐกิจจีน GDP ไตรมาส 2 กลับมาโต 3.2% ดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ | xitgml0uo - NATAVIGUIDES

2.  เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องในประโยค

“I need two more vases to ……… the collection.”

ตอบ  complete เพื่อให้การสะสมแจกันครบสมบูรณ์

3. เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องในประโยค

Let’s talk later. Now …….. I need some rest. 

ตอบ I am done. เพราะประโยคข้างหลังมีการบอกว่าอยากพักผ่อน ดังนั้นคนเราต้องการการพักผ่อนหลังจากที่ผ่านความเหนื่อยมาแล้ว


อย่าพูดว่า I eat already. และ I don’t eat yet.


ใครพูดว่า I eat already. และ I don’t eat yet.
อย่าเพิ่งเลื่อนไป ดูคลิปนี้ก่อนค่าาา
ใครดูชอบ คอมเม้น 😊😊 ข้างล่างให้หน่อยน้า
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
LINE@ : @krufyi.easyenglish

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อย่าพูดว่า I eat already. และ I don't eat yet.

Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY (Official Video)


From BLACK IS KING, a visual album by Beyoncé, featuring music from The Lion King: The Gift, streaming NOW on Disney+

Listen to The Lion King: The Gift: https://smarturl.it/lionkingthegift

Watch BLACK IS KING: https://www.disneyplus.com/movies/blackisking/7daDvpFdBXPs

Amazon Music: https://smarturl.it/lionkingthegift/az
Apple Music: https://smarturl.it/lionkingthegift/applemusic
Deezer: https://smarturl.it/lionkingthegift/deezer
iTunes: https://smarturl.it/lionkingthegift/itunes
Soundcloud: https://smarturl.it/lionkingthegift/soundcloud
Spotify: https://smarturl.it/lionkingthegift/spotify
Tidal: https://smarturl.it/lionkingthegift/tidal
YouTube Music: https://smarturl.it/lionkingthegift/youtubemusic

Beyoncé:
https://www.Beyonce.com
https://www.instagram.com/Beyonce
https://www.facebook.com/Beyonce
https://twitter.com/Beyonce

Shatta Wale:
https://www.youtube.com/user/shattamichy

Major Lazer:
https://www.youtube.com/user/majorlazer

Beyonce ALREADY BLACKISKING

Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY (Official Video)

Katy Perry – Roar (Official)


Katy Perry’s new album \”Smile\” out August 28 http://katy.to/smileID
Listen to Katy’s new song “Smile”: https://katy.to/smileID
Get “Roar” from Katy Perry’s ‘PRISM’: http://katy.to/PRISM
Katy Perry Complete Collection on Spotify: http://katy.to/SpotifyCompleteYD
Katy Perry Essentials on Apple Music: http://katy.to/AMEssentialsYD
Watch your favorite Katy videos on YouTube: http://katy.to/MusicVideosYD
Follow Katy Perry:
Website: http://katy.to/WebsiteYD
Instagram: http://katy.to/InstagramYD
Twitter: http://katy.to/TwitterYD
Facebook: http://katy.to/FacebookYD
Official music video for Katy Perry’s \”Roar\” brought to you in Junglescope directed by Grady Hall \u0026 Mark Kudsi and produced by Javier Jimenez, Danny Lockwood, Patrick Nugent, Derek Johnson and Oualid Mouaness.
Lyrics:
I used to bite my tongue and hold my breath
Scared to rock the boat and make a mess
So I sit quietly
Agree politely

I guess that I forgot I had a choice
I let you push me past the breaking point
I stood for nothing
So I fell for everything

(PreChorus)
You held me down but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, you hear that sound
Like thunder, gonna shake the ground

You held me down but I got up
Get ready ’cause I’ve had enough
I see it all, I see it now

(Chorus)
I got the eye of the tiger, a fighter
Dancing through the fire
‘Cause I am a champion
And you’re gonna hear me roar

See also  [Update] Arsenal FC Profile | เวลา ที่ london - NATAVIGUIDES

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion
And you’re gonna hear me roar
You’re gonna hear me roar

Now I’m floating like a butterfly
Stinging like a bee, I earned my stripes
I went from zero
To my own hero

(PreChorus)
You held me down but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, you hear that sound
Like thunder, gonna shake the ground

You held me down but I got up
Get ready ’cause I’ve had enough
I see it all, I see it now

(Chorus)
I got the eye of the tiger, a fighter
Dancing through the fire
‘Cause I am a champion
And you’re gonna hear me roar
Music video by Katy Perry performing Roar. (C) 2013 Capitol Records, LLC

Katy Perry - Roar (Official)

[Full Part. 1 – 7] 알고있지만, OST | N E V E R T H E L E S S, OST Playlist + Instrumental Version


[Full Part. 1 7] 알고있지만, OST | N E V E R T H E L E S S, OST Playlist + Instrumental Version
[Full Part. 1 7] 알고있지만, OST | N E V E R T H E L E S S, OST Playlist + Instrumental Version
[Full Part. 1 7] 알고있지만, OST | N E V E R T H E L E S S, OST Playlist + Instrumental Version
★★ ★★
● 제 영상을 봐 주셔서 감사합니다
●이 노래를 친구들과 공유 : https://youtu.be/RQ70KatO86o
● 여기에서 채널 구독 : https://bom.to/CtlWKJ
koreandramaost ostkorean soundtrackkoreandrama koreandrama ost
★★ ★★
✔ 소유 한 사진 및 음악
✔이 비디오는 전적으로 팬이 제작했습니다. 귀하 (소유자)가이 동영상을 삭제하고 싶다면 무엇이든하기 전에 저희에게 직접 연락하십시오. 조심스럽게 제거하겠습니다.
✔ 당신이 음악 프로듀서, 사진 작가라면 .. 모든 저작권 문제는 이메일을 통해 저희에게 연락하십시오 : dungtran21122002@gmail.com
드라마 ost 모음,ost 모음,드라마 ost,drama ost,백지영,거미,윤미래,구르미 그린 달빛,아픔이 사라진 후,첫눈처럼 너에게 가겠다,너의 얘길 들어줄게,그대를 잊는다는 건,갈 수가 없어,에일리,드라마ost,김범수,한참 지나서,시간을 거슬러,잊지 말아요,잠시 안녕처럼,그리고 하나,ost 여왕,꿈처럼 내린,그 여자,단 하루,그대라서,포맨,이사랑,사랑해요,사랑이니까,터치러브,모르시나요,안갯길,발라드,얼음꽃,들리나요,만약에,꿈처럼,눈꽃,노래,도깨비 ost,노래모음,ost,drama,드라마 ost 가사,드라마 ost 명곡 모음,ost 명곡 애니,발라드 모음,드라마 다시보기,게임 ost,좋은노래,드라마ost 모음,내 사랑아,드라마ost 모음 2021,한국드라마,한국드라마OST,korea drama ost,도깨비OST,해를품은달OST,kpop,ksinger,kdrama

[Full Part. 1 - 7] 알고있지만, OST | N E V E R T H E L E S S, OST Playlist + Instrumental Version

黃家駒 Beyond – 黃家駒 Beyond 的20首最佳歌曲 | 黃家駒 BeyondBest Songs


黃家駒 Beyond 黃家駒 Beyond 的20首最佳歌曲 | 黃家駒 BeyondBest Songs
黃家駒 Beyond 黃家駒 Beyond 的20首最佳歌曲 | 黃家駒 BeyondBest Songs
黃家駒 Beyond 黃家駒 Beyond 的20首最佳歌曲 | 黃家駒 BeyondBest Songs

黃家駒 Beyond - 黃家駒 Beyond 的20首最佳歌曲 | 黃家駒 BeyondBest Songs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ already แปล

Leave a Reply

Your email address will not be published.