Home » [NEW] การใช้ Already, Just และ Yet | already แปล – NATAVIGUIDES

[NEW] การใช้ Already, Just และ Yet | already แปล – NATAVIGUIDES

already แปล: คุณกำลังดูกระทู้

การใช้ Already, Just และ Yet ในภาษาอังกฤษ มีวิธีการใช้ที่ไม่ยาก แต่บางครั้งอาจเกิดความสับสนในการใช้งาน ในบทเรียนนี้ เป็นการอธิบายถึง ความหมาย ความแตกต่าง โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการเรียน หรือใช้ในการสื่อสารได้

ความหมาย

Already แล้ว
(ทำแล้ว)

Yet ยัง
(ยังไม่ได้ทำ)

Just เพิ่งจะ
(เพิ่งจะทำ)

ความแตกต่าง

ความหมายของทั้ง 3 คำ มีความชัดเจนอยู่ในตัวเองแล้ว ความแตกต่างของ Already Yet และ Just คือใช้บ่งบอกสถานะของเหตุการณ์ที่กล่าวถึง ว่าอยู่ในสถานะใด ระหว่าง เกิดขึ้นแล้ว (already) ยังไม่ได้เกิดขึ้น (yet) หรือเพิ่งจะเกิดขึ้น (just)

ตัวอย่างประโยค

Already

I’ve already read that book.
ฉันอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้ว

He has finished his work already.
เขาทำงานของเขาเสร็จแล้ว

We’ve already made plan for our holiday.
เราวางแผนสำหรับวันหยุดเสร็จแล้ว

Just

I have just finished my lunch.
ฉันเพิ่งจะกินมื้อกลางวันเสร็จ

Jane’s just called. Can you ring him back, please?
เจนเพิ่งจะโทรมา คุณกรุณาช่วยโทรกลับหาเขาได้ไหม

He has just finished reading a book.
เขาเพิ่งจะอ่านหนังสือจบ

โครงสร้างประโยค
just วางไว้ก่อนหน้าคำกริยาหลัก

Yet

I haven’t done my work yet.
ฉันยังทำงานของฉันไม่เสร็จ

Jane hasn’t received email from you yet.
เจนยังไม่ได้รับอีเมลจากคุณ

We haven’t been able to solve the problem yet.
เรายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้

โครงสร้างประโยค
yet วางไว้ท้ายประโยค

ภาพแสดงโครงสร้างประโยค

ภาพแสดงโครงสร้างประโยคการใช้ Already, Just และ Yetภาพแสดงโครงสร้างประโยค

Tense

จากตัวอย่างประโยคที่ยกมา จะเห็นได้ว่า มีโครงสร้างคือ

Subject + has/have + v.3

ซึ่งที่จริงแล้วคือ รูปแบบของ Present perfect tense (ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น)
ซึ่งการใช้ already just และ yet ที่พบเห็นได้บ่อยมักอยู่ใน tense นี้
***v.3 = verb 3 หรือคำกริยาช่องที่ 3

นอกจากนี้ประโยคเหล่านี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบอดีต โดยใช้ Past perfect tense และอนาคตใช้ Future perfect tense ได้อีกด้วย

ตัวอย่างประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้ Will + have เข้ามาเพิ่มเติม

By the time you arrive, I will have already left.
เมื่อคุณมาถึง ฉันคงจะออกไปแล้ว

You can call me at 8 am. I will have already arrived at the office.
คุณสามารถโทรหาฉันได้ตอน 8 โมง ฉันคงไปถึงที่ออฟฟิศเรียบร้อยแล้ว

ประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต เปลี่ยน has/have เป็น had

I had just saved my document before the computer crashed.
ฉันเพิ่งจะบันทึกไฟล์เอกสารก่อนที่คอมจะแฮงค์

The train had not left yet when I arrived at the station.
รถไฟยังไม่ออกตอนที่ฉันไปถึงที่สถานี

สรุป

การใช้ Already, Just และ Yet พบเจอได้บ่อยครั้งในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสรุปการใช้งานได้ดังนี้

Already หมายถึง “แล้ว” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้นได้ “เกิดขึ้นแล้ว”
โดยที่ Already สามารถวางไว้หน้าคำกริยาหลัก และท้ายประโยค

I have already read that book.
Jack has finished his homework already.

Just หมายถึง “เพิ่งจะ” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้น “เพิ่งจะเกิดขึ้น”
โดยที่ Just วางไว้อยู่หน้าคำกริยาหลัก

I have just finished my homework.

Yet หมายถึง “ยัง” ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์ที่พูดถึงนั้น “ยังไม่เกิดขึ้น”
โดย Yet วางไว้ท้ายประโยค

He hasn’t done his homework yet.

การใช้ Already, Just และ Yet มีโครงสร้างของประโยค คือ

See also  คำศัพท์ HSK 4 (600 คำ) ตัวอักษร, พินอิน, คำแปล, เสียง | คำ ศัพท์ พร้อม คำ แปล

Subject + has/have + v.3

ซึ่งก็คืออยู่ในรูปแบบของ Present perfect tense
ใช้เพื่อบอกหรือสื่อความหมายว่าเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้น หรือยังไม่เกิดขึ้น
แต่เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในอนาคต ต้องใช้ Will เข้ามาช่วย คือใช้ Will + has/have

By the time you arrive, I will have already left.

และถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต้องเปลี่ยน has/have เป็น had

The train had left when I arrived at the station.

[NEW] วลี/คำที่ใช้แทนคำว่า Finished เพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ (พร้อมแบบฝึกหัด + เฉลย) | already แปล – NATAVIGUIDES

ถ้าจะพูดว่า “ทำเสร็จแล้ว” ทุกคนมักจะนึกถึงแต่คำว่า Finish ที่แปลว่า เสร็จ แต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษยังมีอีกหลายคำเลยทีเดียวที่แปลว่า เสร็จแล้ว ซึ่งการมีตัวเลือกคำหลายๆคำที่สามารถใช้ได้เหมือนกันจะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกว่าเดิม

วันนี้เรามีคำศัพท์ที่แปลว่า เสร็จแล้ว มาฝากกัน

Already done 

Already done แปลว่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว Already done ปกติใช้ในภาษาพูดสำหรับคนที่ค่อนข้างสนิทกัน แต่หากจะให้สุภาพกว่าเดิมสามารถพูดได้ว่า Is has been done already.

ยกตัวอย่าง 

The parcel has already been delivered.  พัสดุถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

แจกทริคนิดนึง เคยสงสัยมั้ยว่า already ควรอยู่ตรงไหนของประโยคได้บ้าง

โดยทั่วไป already ที่เราเข้าใจคือ การทำบางอย่างเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่น ส่งงานแล้ว จอดรถเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นภาษาก็จะอยู่ท้ายประโยค คงไม่มีใครพูดว่า แล้วกินข้าวหรอกเนอะ ซึ่งในภาษาอังกฤษ คำว่า Already สามารถวางไว้ได้ 2 ตำแหน่ง

 • Have already + V.3

ยกตัวอย่าง

The document has already been sent. เอกสารถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว

 • วางไว้ท้ายประโยค

ยกตัวอย่าง

Will we meet? I have finished my work already. เราเจอกันมั้ย ฉันทำงานเสร็จแล้ว 

Complete

Complete อันนี้จะมีความหมายแตกต่างไปจากคำว่า Finish หรือเสร็จ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่สามารถใช้แทนกันได้ 100 เปอร์เซ็น เรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไง

 • Complete แปลว่า การเติมเต็ม เหมือนงานบางอย่างที่มีหลายส่วนประกอบพอทุกอย่างมารวมกันมันก็จะเสร็จสิ้นอย่างลงตัว
 • Complete = to make whole or perfect

ยกตัวอย่าง

He only needs two more cards to complete the set. เขาต้องการการ์ดอีกแค่ 2 ใบก็จะครบชุดแล้ว

 • Complete แปลว่า ทำให้ครบทำให้จบแบบสมบูรณ์
 • Complete = to finish doing something

ยกตัวอย่าง

The palace took over 20 years to complete. พระราชวังนี้ใช้เวลาถึง 20 ปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์

I am done with…

I am done with… อย่างที่เราทราบกันดีว่าประโยคใช้ได้หลายความหมายและแน่นอนที่สุด สามารถใช้กับการบอกว่าทำเสร็จแล้วได้เช่นกัน

ปกติหากเราต้องการบอกว่า เราทำงานเสร็จแล้ว สามารถพูดได้ว่า I’m done with work. ฉันทำงานเสร็จแล้ว

ยกตัวอย่างเช่น

I’m almost done, let’s have dinner. ฉันทำงานใกล้เสร็จแล้ว ไปหามื้อค่ำกัน

นอกจากนี้ done ยังให้ความหมายอื่นได้อีก เช่น

 • done ที่แปลว่า อิ่ม

ยกตัวอย่าง

I’m done with my lunch. ฉันอิ่มแล้วละสำหรับมื้อเที่ยง

 • done ที่แปลว่า เหนื่อย

ยกตัวอย่าง

I’ve just finished meeting. I’m so done. ฉันเพิ่งประชุมเสร็จ ฉันเหนื่อยมาก 

 • done ที่แปลว่า ทนไม่ไหว

ยกตัวอย่าง

Don’t pressure me, I’m done. อย่ามากดดันฉัน ฉันทนไม่ไหวแล้ว

ทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวแลกันด้วยนะ

มาทดสอบความเข้าใจกันดีกว่า

 1. ถ้าเราอยากบอกว่า เราส่งอีเมล์ไปแล้วเรียบร้อย ข้อใดถูกต้อง

A. I’ve been sent an email already. 

B. I’ve received an email already.

2.  เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องในประโยค

“I need two more vases to ……… the collection.”

A. finish

B. complete

3. Let’s talk later. Now …….. I need some rest. 

A. I am done.

B. I’ve just finished. 

มาดูเฉลยกันจ้า

 1. ถ้าเราอยากบอกว่า เราส่งอีเมล์ไปแล้วเรียบร้อย ข้อใดถูกต้อง

ตอบ I’ve been sent an email already. 

2.  เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องในประโยค

“I need two more vases to ……… the collection.”

ตอบ  complete เพื่อให้การสะสมแจกันครบสมบูรณ์

3. เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องในประโยค

Let’s talk later. Now …….. I need some rest. 

ตอบ I am done. เพราะประโยคข้างหลังมีการบอกว่าอยากพักผ่อน ดังนั้นคนเราต้องการการพักผ่อนหลังจากที่ผ่านความเหนื่อยมาแล้ว


샘김 (Sam Kim) – Love Me Like That (알고있지만, OST) [Music Video]


샘김 (Sam Kim) 가창 JTBC 토요스페셜 ‘알고있지만,’ OST Part.6 발매
동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 JTBC 화제의 드라마 ‘알고있지만,’의 여섯 번째 OST가 공개된다.
샘김이 참여한 ‘알고있지만,’의 여섯 번째 OST ‘Love Me Like That’은 서정적인 기타 사운드와 아티스트의 호소력 짙은 보이스가 완벽한 조화를 이루는 어쿠스틱 팝 장르의 곡이다.
본인을 있는 그대로, 느껴지는 그대로 사랑해 주길 바라는 주인공의 간절한 마음을 진솔하게 그려내며 듣는 이들의 애절한 감성을 자극한다.
샘김의 가슴 따뜻한 음색은 주인공의 사랑에 대한 절실한 소망을 섬세하게 풀어낸다. 미세한 숨소리까지 조절하는 샘김 특유의 독보적인 창법은 듣는 이들의 내면을 짙게 물들이며 극의 애틋함을 극대화한다.
‘알고있지만,’은 사랑은 못 믿어도 연애는 하고 싶은 여자 유나비와 연애는 성가셔도 썸은 타고 싶은 남자 박재언의 하이퍼리얼 로맨스를 그린 드라마로 송강, 한소희 등 원작과 100% 싱크로율을 자랑하는 배우들의 출연으로 첫 방송 이후 호평을 이어가고 있다.
샘김이 가창한 ‘Love Me Like That’은 있는 그대로 날 사랑해 주길 바라는 주인공의 진실된 마음을 전하며 애틋한 로맨스를 선사할 전망이다.
[CREDIT]
Lyrics by 샘김 (Sam Kim), Zac Poor
Composed by 샘김 (Sam Kim), Maxx Song, Zac Poor
Arranged by 샘김 (Sam Kim), Maxx Song, Zac Poor
Produced by 샘김 (Sam Kim), Maxx Song, Zac Poor, Michelle Cho
Guitar 샘김 (Sam Kim)
BGVs 샘김 (Sam Kim)
Recorded @Iconic Studio
Mixed \u0026 Mastered by 장태인 @SEOUL ARCHIVE

See also  [Update] WHAT IS GOOD แปลว่า - การแปลภาษาไทย | good แปลว่าอะไร - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

샘김 (Sam Kim) - Love Me Like That (알고있지만, OST) [Music Video]

《ไทยซับ》Kim Museum – We’re Already (우린 이미) #theppyng [Nevertheless, OST Pt.1]


DO NOT REUPLOAD
🦋เนื้อเพลง https://wp.me/p4ppZ7DU
🦋รวมซับไทย Nevertheless, OST
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKh5ejy6X7kqvMccLL7h6jygThZX3slA
FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Theppyng/
Twitter https://twitter.com/theppyng

《ไทยซับ》Kim Museum – We're Already (우린 이미) #theppyng [Nevertheless, OST Pt.1]

Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer – ALREADY (Official Audio)


https://smarturl.it/lionkingthegift

Amazon Music: https://smarturl.it/lionkingthegift/az
Apple Music: https://smarturl.it/lionkingthegift/applemusic
iTunes: https://smarturl.it/lionkingthegift/iTunes
Spotify: https://smarturl.it/lionkingthegift/Spotify
Tidal: https://smarturl.it/lionkingthegift/Tidal

Beyoncé:
https://www.Beyonce.com
https://www.instagram.com/Beyonce
https://twitter.com/Beyonce
https://www.facebook.com/Beyonce

Beyonce TheLionKing TheGift

Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer - ALREADY (Official Audio)

แปลเพลง | Sleeping At Last – Already Gone


Sources
Streams or download :
https://open.spotify.com/album/5uicIhSFTrEr6hXoS2q7V2
Already Gone (Kelly Clarkson’s version)
https://www.youtube.com/watch?v=f0T3WAbU6tg
Already Gone (Sleeping At Last’s version)
https://www.youtube.com/watch?v=1FbZvDba6ew

แปลเพลง | Sleeping At Last - Already Gone

Tận Cùng Nỗi Nhớ (TCNN) | Will x Han Sara | Official Music Video


Tận Cùng Nỗi Nhớ (TCNN) | Will x Han Sara | Official Music Video
Ver 1
Will:
Anh chơi vơi, nơi góc phố quen mình từng,
Từng là tất cả.
Hôm ấy mây xanh ngát trời.
Cố giữ lấy chút ấm áp từ tay em
Nhưng biết sao được
Hôm nay mình chia tay.
Han Sara:
Những tấm hình kỷ niệm của chúng mình
Vẫn đây mà
Vậy cớ sao anh vội xa?
Những món quà cùng lời chúc, yêu em thiết tha…
Chỉ mỗi em là nhớ anh của ngày hôm qua.
ĐK 1
Han Sara:
Tận cùng của nỗi nhớ
Anh có biết là gì ko?
Will:
Là ngày dài cứ trôi
Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.
Han Sara:
Tận cùng của tan vỡ
Anh có biết là gì không?
Will:
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp
Hẹn anh ở nơi phố quen.
Will Han Sara:
Rồi chia tay.
Ver 2
Will:
Nếu, anh được một lần ngược thời gian
Thì chẳng ngại chi, anh sẽ về nơi lúc xưa
Ở phố đông người, vội vàng quá,
Ta vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Một thoáng mơ mộng
Để anh ngỡ say một đời…
Han Sara:
Có căn phòng từng ngập tràn tiếng cười
Mỗi đêm về,
Chỉ có em với mỗi cơ đơn
Em trách mình chẳng thể xóa đi hết tất cả…
Muốn hỏi anh là
Anh có còn yêu em?
ĐK 2
Han Sara:
Tận cùng của nỗi nhớ
Anh có biết là gì ko?
Will:
Là ngày dài cứ trôi
Anh chỉ nghĩ về mình em thôi.
Han Sara:
Tận cùng của tan vỡ
Anh có biết là gì không?
Will:
Là ngày em vẫn trông rất xinh đẹp
Hẹn anh ở nơi phố quen
Ver 3
Han Sara:
Nếu chia tay là chuyện thời gian
Cũng từng nói, mọi chuyện sẽ qua thôi mà
Will:
Ai cũng phải bước tiếp…
Han Sara:
Trên đoạn đường mới có những yêu thương,
Mà người nào khác sẽ mang đến cho mình.
Will Han Sara:
Anh em, đã một thời ta xem nhau là tất cả.

See also  To Be Honest 3.0 Presented by Telenor 4G | Feroze Khan | Tabish Hashmi | Nashpati Prime | tbh | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

ĐK3:
Will:
(Bogosipeunmam)
Neoneun algoisseulkka
Haluga jinado ijhyeojijiga anha
Silanghaneunmam
Neoneun algoisseulkka
Igsughan geu gilgeolieseo
Seolo majubomyeo , heeojinnal

http://mp3.zing.vn/baihat/TanCungNoiNhoWillHanSara/ZW9DZFF0.html

Subscribe Để Theo dõi Will 365 Official trên : http://bit.ly/will365official
►Facebook: https://www.facebook.com/Will.365daband
►Website : www.365daband.com
► Full Playlist Will 365 : http://bit.ly/wiil365playlist

© Bản quyền thuộc về Will 365 Official
© Copyright by Will 365 Official ☞ Do not Reup
tancungnoinho will hansara

Tận Cùng Nỗi Nhớ (TCNN) | Will x Han Sara | Official Music Video

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ already แปล

Leave a Reply

Your email address will not be published.