Home » [NEW] การใช้ a an the ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง | คําที่ขึ้นต้นด้วย a – NATAVIGUIDES

[NEW] การใช้ a an the ภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง | คําที่ขึ้นต้นด้วย a – NATAVIGUIDES

คําที่ขึ้นต้นด้วย a: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การใช้ a / an และ the ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ a / an และ the ในภาษาอังกฤษ

a / an และ the เป็นคำนำหน้านาม เป็นคำบ่งชี้ซึ่งใช้นำหน้าคำนาม

a / an ซึ่งวางอยู่ข้างหน้าคำนามในภาษาอังกฤษนั้น จะแสดงให้เห็นว่าคำนามที่พูดถึงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูดผู้ฟัง หรือว่าผู้เขียนกับผู้อ่าน ซึ่งในภาษาอังกฤษจะเรียกคำนำหน้านามประเภทนี้ว่า indefinite article (คำนำหน้านามเอกพจน์ที่ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ a an the

Do you have a car?
แปลว่า คุณมีรถยนต์(1 คัน)ไหม

A: Do you live in a house?
แปลว่า คุณอาศัยอยู่ในบ้าน (1 หลัง, หลังใดหลังหนึ่ง) ใช่ไหม

B: No, actually, I live in an apartment.
แปลว่า ไม่ใช่ จริงๆ แล้วฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์ (1 แห่ง แต่ไม่ได้บอกว่าคือที่ใด)

คำว่า the ในภาษาอังกฤษ เมื่อวางอยู่ข้างหน้าคำนามจะแสดงให้เห็นว่าคำนามนั้นเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้ว ระหว่างผู้พูดผู้ฟัง หรือว่าผู้เขียนกับผู้อ่าน ในภาษาอังกฤษจะเรียกคำนำหน้านามประเภทนี้ว่า definite article

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ การใช้ a an the

Where did we park the car?
แปลว่า พวกเราจอดรถไว้ที่ไหน
(ในประโยคนี้ ผู้พูดและผู้ฟังรู้กันดีว่าหมายถึงว่ารถคันไหน ซึ่งก็คือคันที่ขับไปจอดไว้นั่นเอง)

They had to paint the house before they sold it.
แปลว่า พวกเขาต้องทาสีบ้านก่อนที่พวกเขาจะขายมันไป
(ในประโยคนี้ ผู้พูดและผู้ฟังรู้กันดีว่าหมายถึงบ้านหลังไหน ซึ่งก็คือบ้านหลังที่พวกเขาทาสีและขายนั่นเอง)

คำว่า the ในภาษาอังกฤษ ทำให้คำนามนั้นเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบการใช้ the ในภาษาอังกฤษ

Do you have a cat?
แปลว่า คุณมีแมวไหม
(ประโยคนี้ใช้ a ซึ่งหมายถึงแมวตัวใดตัวหนึ่งสักตัว โดยที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวไหน)

Have you seen the cat?
แปลว่า คุณเห็นแมวตัวนั้นไหม
(ประโยคนี้ใช้ the ซึ่งหมายถึงแมวตัวที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูดและผู้ฟังว่าเป็นแมวตัวไหน)

เมื่อไหร่ใช้ a และเมื่อไหร่ใช้ an

พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ a นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่น

a cat, a horse, a big dog, a wheel

ข้อควรระวัง การใช้ a an the ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ
คำบางคำในภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยสระแต่ออกเสียงแบบพยัญชนะ เช่น

a united group
a university
a one-year-old child

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ an นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ เช่น

an apple, an old book, an orchestra, an umbrella

ข้อควรระวัง ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษควรทราบ
คำบางคำในภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ออกเสียงแบบสระ เช่น

an hour / an MP3 player

** คำว่า the ออกเสียงว่าอย่างไรกันแน่

คำว่า the ออกเสียงได้ 2 อย่างขึ้นอยู่กับคำที่ตามมา ว่าพยางค์แรกของคำนั้นออกเสียงพยัญชนะหรือว่าออกเสียงสระ

ออกเสียงว่า เฑฺอะ เมื่อนำหน้าคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่น

the team
the union

ออกเสียงว่า ฑิฺ เมื่อนำหน้าคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ เช่น

the exit
the apple

** เมื่อไหร่บ้างที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องใช้คำนำหน้านาม (articles)

การใช้ a an the กับคำนามประเภทต่างๆ

คํานามนับได้

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ a/an กับคำนามนับได้เอกพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He has a sister and a brother.
แปลว่า เขามีพี่น้องผู้หญิงหนึ่งคนและผู้ชายหนึ่งคน

That was an excellent meal.
แปลว่า มันเป็นมื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมมื้อหนึ่ง

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ the น้ำหน้าได้ทั้งคำนามเอกพจน์และพหูพจน์

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The lion roared. = สิงโต (ตัวนั้น 1 ตัว) คำราม
The lions roared. = สิงโต (หลายตัวนั้น) คำราม

The tree fell. = ต้นไม้ล้ม (ต้นนั้นต้นเดียว)
The trees fell. ต้นไม้ล้ม (พวกนั้นหลายต้น)

See also  แชร์ประสบการณ์เรียนต่างประเทศช่วงโควิด🇦🇺AUS ไปเรียนแบบพูดอังกฤษไม่ได้ เรียน+ทำงาน Ep.4 | Juneissaree | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ

** การใช้กับคํานามนับไม่ได้ (Uncountable nouns)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่สามารถใช้ a an นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้

Could I have rice instead of potatoes with my fish?
แปลว่า ฉันขอเป็นข้าวแทนที่จะเป็นมันฝรั่ง คู่กับปลาของฉันได้ไหม
(จะไม่ใช้ a rice เพราะ rice เป็นนามนับไม่ได้)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้ the นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ เมื่อต้องการกล่าวถึงแบบเฉพาะเจาะจง

The rice we bought in the Thai shop is much better than the supermarket rice.
แปลว่า ข้าวที่พวกเราซื้อในร้านขายสินค้าไทย ดีกว่าซื้อจากตลาดจำหน่ายข้าว

The weather was awful last summer.
แปลว่า ฤดูร้อนที่ผ่านมาอากาศแย่มาก

** การใช้ a an the กับคำนามทั่วไป

ในกรณีที่ใช้ the กับคำนามพหูพจน์ จะใช้ต่อเมื่อพูดถึงคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Books are so important in my life.
แปลว่า หนังสือสำคัญกับชีวิตของฉันมาก
(ในที่นี้ ผู้พูดหมายถึงหนังสือทั่วๆ ไป)

The books were all over the floor.
แปลว่า หนังสือเกลื่อนอยู่บนพื้น
(ในที่นี้ ผู้พูดไม่ได้หมายถึงหนังสือทั่วๆ ไป หมายถึงหนังสือที่เกลื่อนอยู่บนพื้น)

ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถทำคำนามทั่วๆ ไปให้จำเพาะเจาะจงขึ้น โดยการใช้ article และเพิ่มข้อมูลสำคัญเข้าไปหลังคำนามนั้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

Life is wonderful.
แปลว่า ชีวิตคือสิ่งอัศจรรย์
(หมายถึงชีวิตโดยทั่วๆ ไป)

The life of a soldier is full of danger.
แปลว่า ชีวิตของทหารเต็มไปด้วยอันตราย
(หมายถึงชีวิตของทหาร ไม่ได้หมายถึงชีวิตของคนโดยทั่วๆ ไป)

ในภาษาอังกฤษ มักใช้ the เมื่อพูดถึงเกี่ยวกับ สิ่งประดิษฐ์ เครื่องดนตรี หรือสถานที่จำพวกโรงหนัง โรงละคร โรงละครสัตว์ โรงละครโอเปร่า เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The computer must be the greatest invention ever.
(ในที่นี้พูดถึงคอมพิวเตอร์ในฐานะของการเป็นสิ่งประดิษฐ์ไม่ได้พูดถึงคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง)

ในภาษาอังกฤษจะไม่ใช้ article นำหน้า determiners (คำจำพวก any, some, my, her, this, that เป็นต้น)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I love my job.
แปลว่า ฉันรักงานของฉัน (ไม่พูดว่า the my job.)

Do you want this book?
แปลว่า คุณต้องการหนังสือเล่มนี้ไหม

ในภาษาอังกฤษจะใช้ the กับสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันเป็นสากล เช่น the sun, the stars, the moon, the earth, the planet

The earth moves around the sun.
แปลว่า โลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์

We lay on the grass and watched the stars.
แปลว่า พวกเรานอนลงบนหญ้าและมองดูดวงดาว

ในภาษาอังกฤษมักใช้ the กับข้าวของในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I don’t buy the newspaper these days. It’s free on the Internet.
แปลว่า ทุกวันนี้ฉันไม่ซื้อหนังสือพิมพ์ เพราะว่ามันฟรีบนอินเตอร์เน็ต
(ในที่นี้หมายถึงหนังสือพิมพ์ทั่วๆ ไป)

I always take the train.
แปลว่า ฉันขึ้นรถไฟอยู่เสมอ
(ในที่นี้หมายถึงรถไฟโดยทั่วๆ ไป)

** การใช้กับงานและอาชีพ
ในภาษาอังกฤษ เมื่อพูดถึงงานหรืออาชีพของบุคคล จะใช้ a/an

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He’s a gardener.
แปลว่า เขาเป็นคนสวน

He’s an ambulance driver.
แปลว่า เขาเป็นคนขับรถพยาบาล

บทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
 เมื่อไหร่ใช้ หรือไม่ใช้ the

See also  [Update] 20 คำพูดวลีภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อสร้างกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤต และความท้อแท้สิ้นหวัง มีคำว่าอะไรบ้าง | 1 ปีผ่านไป ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ ประโยคคำถามที่ต้องตอบ Yes or No | คําที่ขึ้นต้นด้วย a – NATAVIGUIDES

Interrogative sentence คือ ประโยคคำถาม ซึ่งประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมีหลากหลายรูปแบบและการตอบคำถามแต่ละรูปแบบก็ตอบได้หลากหลาย เรามารู้จักการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษกันเลย

YES/NO Questions

คือประโยคคำถามที่ต้องตอบ Yes หรือ No นั่นหมายความว่าเมื่อเราจะถามคำถามแบบใดก็ตาม เราสามารถตอบ Yes หรือ No ก็ได้ เพื่อเป็นการจบประโยคโดยสมบูรณ์ การสร้างคำถามชนิดนี้ง่ายและเป็นที่นิยมมาก

ประเภทของ YES/NO Questions

  1. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย V. to be เช่น Is, Am, Are, Was, Were ซึ่งประโยคคำถามชนิดนี้จะเป็นได้ 4 tense คือ Present simple tense, Present continuous tense, Past simple tense, และ Past continuous tense

เช่น Are you a teacher? ( Present simple tense ) คุณเป็นคุณครูใช่ไหม

Is Jane at home? (  Present simple tense ) เจนอยู่ที่บ้านไหม

Are you studing English? ( Present continuous tense ) คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหม

Was Ken at home yesterday? ( Past simple tense ) เมื่อวานนี้เคนอยู่บ้านไหม

Were your children watching TV at 6 o’clock yesterday? ( Past continuous tense ) ลูกๆ ของคุณดูทีวีช่วงหกโมงเย็นเมื่อวานนี้ใช่ไหม

สำหรับการตอบคำถาม YES/NO Questions สามารถตอบได้ 3 วิธี ดังนี้

ตอบแบบสั้น ตอบแบบกลาง และตอบแบบยาว เช่น

A : Is Nick your brother?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

ตอบแบบกลาง B : Yes he is. หรือ No he isn’t.

ตอบแบบยาว B : Yes he is my brother. หรือ No he isn’t my brother.

2. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Do, Does, Did ประโยคคำถามชนิดนี้จะมีเพียง 2 tense คือ  Present simple tense และ Past simple tense เช่น

เช่น Do you know Lisa? ( Present simple tense ) คุณรู้จักลิซ่าไหม

Does Anna go to school today? ( Present simple tense ) วันนี้อันนาไปโรงเรียนไหม

Did Anna go to school yesterday? ( Past simple tense ) เมื่อวานนี้อันนาไปโรงเรียนไหม

การตอบคำถามก็เหมือนกับการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย V. to do ตอบได้ 3 วิธี ดังนี้

ตอบแบบสั้น ตอบแบบกลาง และตอบแบบยาว เช่น

A : Do you know Jennie?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

See also  [Update] เข้าสังคมไม่เก่ง!? 41 วิธีเริ่มบทสนทนา ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา | วิธี ชวน คุย ไม่ ให้ เบื่อ - NATAVIGUIDES

ตอบแบบกลาง B : Yes I do. หรือ No I don’t.

ตอบแบบยาว B : Yes I know. หรือ No I don’t know.

A : Did you watch TV last night?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

ตอบแบบกลาง B : Yes I did. หรือ No I didn’t.

ตอบแบบยาว B : Yes I watch TV Last night. หรือ No I didn’t watch TV Last night.

3. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Model verb หรือ กริยาช่วย เช่น Will, would, shall, should, can, could, may, might ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ Future tense เช่น

Will you marry me? ( Future tense ) คุณจะแต่งงานกับฉันไหม

Shall I open the radio? ( Future tense ) ฉันขอเปิดวิทยุได้ไหม

May I go to your home tomorrow? ( Future tense ) ฉันขอไปบ้านคุณพรุ่งนี้ได้ไหม

การตอบคำถามก็มี 3 แบบเช่นเดิม

A : Will  class begin at 8 am tomorrow?

ตอบแบบสั้น B : Yes. หรือ No.

ตอบแบบกลาง B : Yes it will. หรือ No it won’t.

ตอบแบบยาว B : Yes it wil begin at 8 am tomorrow. หรือ No it won’t begin at 8 am tomorrow.

4. ประโยคคำถามแบบ YES/NO Questions ที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Has, have, Had ซึ่งประโยคคำถามชนิดนี้จะเป็นได้ 4 tense คือ Present simple tense, Present perfect tense, Past simple tense, และ Past perfect tense

โครงสร้างประโยคคำถามแบบ V. to have เป็นกริยาแท้

แบบอังกฤษ : Has, have, Had + S + O?

แบบอเมริกัน : Do, Does, Did + S + have + O?

การสร้างประโยคสำหรับคำตอบที่ต้องการ Yes or No นั้นสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง อย่าลืมลองเอาตั้งคำถามเมื่อต้องใช้ในบทสนทนากันนะ


เกม ทายคำที่ขึ้นต้นคำว่า \”ประ\” 10 ข้อ


เกม ทายคำที่ขึ้นต้นคำว่า \”ประ\” 10 ข้อ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เกม ทายคำที่ขึ้นต้นคำว่า \

99 ประโยคภาษาอังกฤษ | ที่ขึ้นต้นด้วย I | สำหรับผู้เริ่มเรียน | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


99 ประโยคภาษาอังกฤษ | ที่ขึ้นต้นด้วย I | สำหรับผู้เริ่มเรียน | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I by KidsOnCloud


มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูนน่­­­­ารักๆ กัน
ออกเสียงให้ฟังทุกคำโดยเจ้าของภาษาค่ะ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I by KidsOnCloud

คำศัพท์ขึ้นต้นด้วย A by KidsOnCloud


มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูนน่ารักๆ กัน
ออกเสียงให้ฟังทุกคำโดยเจ้าของภาษาค่ะ

คำศัพท์ขึ้นต้นด้วย A by KidsOnCloud

ทายชื่อคำขึ้นต้นด้วย \”กระ กะ ก-\” ครูฝ้าย Vs. ครูแนน ใครชนะ? [ครูฝ้าย KruFai]


เจอกันทั้งที ต้องมีการแข่งขันซักหน่อยยยยย!!!
มาเชียร์กันว่าใครชนะ???
มาเม้นท์คำที่ขึ้นต้นด้วย กระ กะ ก เพิ่มเติมจากที่ในคลิปไม่มีกันค่ะ
ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!
ฉันรักภาษาไทย
ครูฝ้าย
ครูแนน
เล่นเกมทายคำ

ทายชื่อคำขึ้นต้นด้วย \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คําที่ขึ้นต้นด้วย a

Leave a Reply

Your email address will not be published.