Home » [NEW] การใช้ตัวเชื่อม (Connective words): First,… Second,… Third,… Fourth,… Finally,… | however การใช้ – NATAVIGUIDES

[NEW] การใช้ตัวเชื่อม (Connective words): First,… Second,… Third,… Fourth,… Finally,… | however การใช้ – NATAVIGUIDES

however การใช้: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 การใช้ตัวเชื่อม (Connective words)

สวัสดีค่ะนักเรียน ม.2 ทุกคน วันนี้ครูมีเทคนิคที่จะทำให้ทุกคนนำไปปรับใช้กับงานเขียนด้วย  การใช้ตัวเชื่อม (connective words) ในภาษาอังกฤษกันค่ะ โดยปรกติแล้วงานเขียนแบ่งออกออกเป็นสองรูปแบบหลักๆคือ เรียงความ (Essay Writing) กับ พารากราฟ (Paragraph Writing) ขอสรุปสั้นๆง่ายๆ ให้ทุกคนเข้าใจว่า Essay คือเรียงความเพราะฉะนั้นจะยาวกว่า Paragraph ที่เป็นเพียงย่อหน้าหนึ่งเท่านั้นนั่นเองค่ะ  และที่สำคัญถ้าเกิดว่างานเขียนภาษอังกฤษเราดี เราสามารถใช้ยื่นขอทุนไปเรียนต่างประเทศได้ด้วยนะคะ

โครงสร้างของการเขียนในภาษาอังกฤษต้องรู้

 

โครงสร้างของการเขียนในภาษาอังกฤษประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1. Introduction หรือบทนำ หรือส่วนแรกเพื่อเกริ่นให้ผู้อ่านรู้ว่าเรากำลังจะเล่าถึงสิ่งใดบ้าง
2. Body หรือเนื้อความ เป็นส่วนที่รวมเนื้อหา ทั้งนี้ Body อาจจะแยกย่อยเป็นหลายย่อหน้าก็ได้ค่ะ หน้าที่ของ Body คือการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยคือ

 •  Topic Sentence ซึ่งจะอยู่ส่วนแรกของของแต่ละ Body ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อความย่อหน้านี้จะกล่าวถึงเรื่องอะไร
 •  Supporting sentences ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความจาก Topic sentence รวมถึงการยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
 • Concluding sentences เป็นการสรุปย้ำใจความสำคัญของย่อหน้าให้ผู้อ่านทราบอีกครั้งนั่นค่ะ
 1. Conclusion หรือบทสรุป เป็นการทบทวนและย้ำให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรให้ผู้อ่านรู้ โดยเนื้อหาเน้นรวบรวมใจความสำคัญจาก Introduction และ Body นั่นเองค่ะ

 

 ประเภทของการจัดระบบย่อหน้างานเขียน

 

มารู้จักกับประเภทและโครงสร้างงานเขียนในภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะว่าเราควรจัดระบบย่อหน้ายังไงดี

 1. จัดตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น Chronological order
 2. เรียงลำดับตามความสำคัญ Spatial order เช่น การบรรยายลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การเดินทาง เป็นต้น
 3. เรียงลำดับตามความสำคัญของบริบทในเนื้อเรื่อง Climactic order
 4. เรียงลำดับตามหัวข้อสำคัญ Topical order

การใช้ตัวเชื่อม (Connective words)

 

ในภาษาอังกฤษนั้น signal แปลว่า สัญญาณ words แปลว่าคำ เมื่อนำมารวมกันแล้วจะแปลได้ว่า “คำลำดับความสำคัญ” เราจะเจอคำเหล่านี้บ่อยมากเมื่ออ่านงานเขียนในภาษาอังกฤษที่มีการลำดับความสำคัญในเนื้อเรื่อง ทำให้ผู้อ่านสามารถตามเนื้อความที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อได้มากขึ้น
ปรกติจะเจอ Signal words ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 

ตัวอย่างของการแต่งประโยคด้วย การใช้ตัวเชื่อม (Connective words)

 

 

 1. เมื่อเราต้องการที่จะเล่าเรื่องราวที่มีลำดับขั้นตอน Chronological order สำหรับวิธีนั้นก็นับเป็นวิธีพื้นฐานที่ทุกๆ คนควรจะต้องรู้ทุกงานเขียนนั้นจะอ่านง่ายได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเรียงลำดับเรื่องราวได้ชัดเจน เห็นภาพ และเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรมาก่อนมาหลังเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการถึงเรื่องราวที่เรากำลังถ่ายทอดได้อย่างเป็นลำดับขั้น ซึ่งเราสามารถใช้คำได้ดังนี้ค่ะ

 

 

Firstly  อย่างแรกเลย
The first one อันดับแรก
First and foremost สิ่งแรกและสำคัญที่สุด
To start with มาเริ่มกับ
Secondly อย่างที่สอง
The second one ประการที่สอง
Thirdly  อย่างที่สาม
The third one ประการที่สาม

 

 

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่า

In this world, there are three things that  I love the most.
Firstly, I love my cat because he is my beloved friend.
Secondly, I love my parents because they have unconditional love for me since I was born.
Thirdly, I love studying as I can become smarter every day.

 1. เมื่อเราต้องการบรรยาย Spatial order วิธีนี้นั้นคล้ายๆ กับวิธีแรกนะคะ แต่เราจะไม่ใช้ตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง เปลี่ยนเป็นการบรรยายแทน และผู้อ่านจะเข้าใจทุกอย่างเอง เพราะบางครั้งนั้นการเล่าเรื่องโดยใช้ตัวเลขอาจจะทำให้ดูเป็นทางการเกินไปและไม่ลื่นไหลไปกับเนื้อเรื่อง เช่นถ้าเราอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ที่เราเคยทำมา เราก็ควรจะเลือกใช้คำจำพวกนี้ค่ะ

Begin with (เริ่มต้นที่)

After (หลังจาก)

Before (ก่อนที่จะ)

By the time (ในขณะเดียวกัน)

Then (หลังจากนั้น)

Next (ต่อไป)

มาลองอ่านดูเรื่องเล่าตัวอย่างกันเลยค่ะ

Today, I am going to begin with telling you my personal experience travelling to Bangkok the first time.
I took a taxi to the bus station. Then I called my friends to meet me. After that I took Grab from BTS to my apartment.
By the time I was in the car, I felt so tired. What a long day! Next, it would be a nice and comfortable bed to hit the hay.

 

 1. การใช้คำเชื่อมประโยคขัดแย้ง 

  Contrast Words ซึ่งใน

  ประโยคความรวมที่มีลักษณะใจความประโยคที่นำมารวมกันมีลักษณะขัดแย้งกัน เนื้อความไม่คล้อยตามกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมักเจอคำเชื่อมเหล่านี้

However (อย่างไรก็ตาม) + Sentence
Even though (แม้ว่า) + Sentence
Although (ถึงแม้ว่า)+ Sentence
Despite (ถึงอย่างไรก็ตาม) +Noun
Inspite of+Noun

ตัวอย่างประโยคการใช้งานเวลาเขียน ด้านล่างนะคะ

I enjoyed studying English the last semester; however, in this semester I love Math.
Despite Math, I do enjoy learning Arts.
Although she is lazy, she is the smartest girl in the class.
Even though May loves Tim, he already has a girlfriend.

 1. การใช้ประโยคกล่าวถึงอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

  “Cause and Effect Connections”

  Because of (เพราะว่า + คำนาม)

  Because, Since (เพราะว่า)
  Accordingly (ดังนั้น)
  Consequently (ดังนั้น)
  According to (เนื่องจาก)
  for (เพราะว่า)
  As (เนื่องด้วย)
  Seeing that (เพราะว่า)
  Now that (เนื่องด้วยว่า)

 

เช่นตัวอย่างในประโยคด้านล่าง

Because of the climate change, we face the first snow in the North of Laos.
The higher temperature also has caused global warming.
Moreover, the increasing of water also affected the great flood last year.

 

 1. เมื่อต้องการที่จะ “สรุปใจความสำคัญของเรื่อง Conclusion” เพื่อที่จะหาที่ลงให้ได้ ในส่วนของการเขียนเรียงความ บทความ และพารากราฟนั้นจำเป็นที่จะต้องสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้ผู้อ่านได้เข้าใจให้ได้ว่าที่อ่านมาทั้งหมดนั้น ท้ายสุดแล้ว เขาอ่านเรื่องอะไรอยู่ หรือ Main idea ของเนื้อเรื่องนั้น แท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ เรามักจะต้องเจอคำแหล่านี้

To sum up (โดยสรุป)
Finally (สุดท้ายนี้)
Last (สุดท้าย)
Lastly (อย่างสุดท้าย)
In conclusion (ในส่วนสรุป)
Last but not leat (สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด)

ลองดูตัวอย่างประโยคการใช้ด้านล่างได้เลยค่ะทุกคน

In conclusion, I am so thankful for my friends, parents, and teachers who always love and support me to accomplish great things in my life.

To sum up, there are three main ideas following which are having time to read, creating a good habit, eating on time.

Lastly, there are both pros and cons of working in the city. However,  people who want to diversify more income can do online work in order to avoid working in the city.

 

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนที่น่ารักทุกคน ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนำเทคนิคในการเขียนนี้ไปลองปรับใช้ดูนะคะ เจอกันใหม่กับบทเรียนต่อไป อย่าลืมทบทวนบทเรียนในวีดีโอด้านล่างเด้อ  เลิฟๆ

 

 

 

+1

[Update] เบื่อแล้ว ‘However’ รวม 19 คำพ้องความหมาย (Syn) ที่สามารถใช้แทนกันได้! | however การใช้ – NATAVIGUIDES

หากใครสนใจเรียนภาษา ต้องรู้จักคำว่า Synonym ให้ดี! Synonym หมายถึง คำพ้องความหมาย หรือคำที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งแต่ละคำก็สามารถมีคำพ้องความหมายได้มากกว่าหนึ่งคำ ผู้เรียนภาษาสามารถเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจากคำเหล่านี้ได้ 😀

และหนึ่งในคำยอดฮิตที่ถูกใช้บ่อยๆ ในการเขียนภาษาอังกฤษคือคำว่า However มีความหมายว่า ‘อย่างไรก็ตาม’ หรือ ‘แม้จะ… เพียงใดก็ตาม’ ใช้เพื่อแบ่งแยกสองประโยคที่ขัดแย้งกัน รวมประโยคที่แสดงความขัดแย้งไว้ด้วยกัน หรือการใช้ , however, เพื่อแยกประโยคต่างหาก ซึ่งคำนี้ก็มี Synonym ที่หลากหลายเช่นกัน พร้อมประโยคตัวอย่างของแต่ละคำพ้องความหมาย ดังนี้

 

 

#1 nonetheless

ความหมาย: ถึงอย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: “It was pouring outside; nonetheless, he still went for his evening run”

 

#2 notwithstanding

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม, ทั้งๆ ที่, แม้ว่า

ตัวอย่าง: “It was the same material, notwithstanding the texture seemed different.”

 

#3 withal

ความหมาย: นอกจากนี้, ยิ่งกว่านั้น, อนึ่ง, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างนั้นก็ดี

ตัวอย่าง: “To them he appeared as an outlander, and yet he was, withal, so intensely Swedish.”

 

 

#4 but

ความหมาย: แต่, ยกเว้น, นอกจาก

ตัวอย่าง: “Sorry, but I still haven’t written anything.”

 

#5 despite

ความหมาย: ถึงอย่างไรก็ตาม, โดยไม่คำนึงถึง

ตัวอย่าง: “Despite her fear, she wrapped her arms around him.”

 

#6 for all that

ความหมาย: แม้กระนั้น

ตัวอย่าง: “She sacrificed many nights to study for the exam, but for all that she still failed.”

 

 

#7 howbeit

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: “I’ve never written a poem before; howbeit, I feel my first attempt is quite good.”

 

#8 in spite of

ความหมาย: ทั้งๆ ที่, แม้ว่า

ตัวอย่าง: “We’re not murderers, in spite of what this undertaker says.”

 

#9 on the other hand

ความหมาย: ในทางตรงข้าม, ในทางกลับกัน

ตัวอย่าง: “I am glad that we decided to go away for the weekend. On the other hand, it would have been nice to get some things done at home.”

 

 

#10 per contra

ความหมาย: ในทางตรงกันข้าม

ตัวอย่าง: “Per contra, there is no one in the world more worthy of confidence and respect than this young Russian lady.”

 

#11 though

ความหมาย: ถึงแม้ว่า, แต่, อย่างไรก็ดี

ตัวอย่าง: “Though she did not wear expensive clothes, she was neatly dressed.”

 

#12 yet

ความหมาย: ถึงอย่างนั้น, อย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: “It felt strange and yet so wonderful to ski in the summer!”

 

 

#13 after all

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ตัวอย่าง: “After all, I am responsible for your behavior here.”

 

#14 all the same

ความหมาย: แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างนั้น

ตัวอย่าง: “All the same, just thinking about it made her feel very shaky inside.”

 

#15 anyhow

ความหมาย: อย่างไรก็ตาม, กรณีใดๆ

ตัวอย่าง: “He told me not to buy it, but I bought it anyhow.”

 

 

#16 whereas

ความหมาย: ในทางตรงกันข้าม, แต่ทว่า, เนื่องด้วย

ตัวอย่าง: “It’s in his blood. Whereas you are something entirely different.”

 

#17 while

ความหมาย: ถึงแม้ว่า, ทั้งๆ ที่, ในขณะที่

ตัวอย่าง: “For evil news rides fast, while good news baits later.”

 

#18 whilst

ความหมาย: ขณะที่, ระหว่าง, ถึงแม้ว่า

ตัวอย่าง: “Wet sand can be moulded, whilst dry sand is much more elusive.”

 

#19 only

ความหมาย: แต่, เพียงแต่ว่า

ตัวอย่าง: “You can come, only make sure you’re on time.”

 

 

จบไปแล้วกับคำพ้องความหมายของคำศัพท์ยอดฮิตอย่าง ‘However’ ที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนภาษาอังกฤษทุกคน 😀 อยากรู้หลักแกรมม่าร์ หรือคำพ้องความหมายอื่นๆ เพิ่มเติมก็สามารถแชร์ข้อมูลเข้ามาได้นะ เราพร้อมแบ่งปันความรู้ให้แน่นอน ^^’

 

ที่มา: englishgrammarhere

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า…


การใช้ Level ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ารู้ที่มาที่ไป


การใช้ Level ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ารู้ที่มาที่ไป
Level เป็นเครื่องมือที่ใช้กันแบบงง ๆ
ปรับกันแบบลองผิดลองถูก เพราะมันเป็นเรื่องที่อธิบายให้เข้าใจได้ค่อนข้างยาก
ลองดู Clip นี้อีกสัก Clip นะครับ พี่หาวพยายามอธิบายให้เข้าใจกันง่าย ๆ
เข้าใจแล้วก็จะใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ต้องกังวล
2how Photoshop Lightroom

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การใช้ Level ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้ารู้ที่มาที่ไป

การเซ็ตอัพลำโพงคู่หน้าเบื้องต้น


อธิบายเทคนิคการเซ็ตอัพตำแหน่งลำโพงคู่หน้า (Front) ในระบบโฮมเธียเตอร์เบื้องต้น httalk
Home Theater setup by Schwin

การเซ็ตอัพลำโพงคู่หน้าเบื้องต้น

Off-Grid Living in a 5x 20ft Shipping Container Home


If you’re a fan of shipping container homes, then this is a video tour you won’t want to miss! In this weeks episode we meet Rosie, who has constructed an incredible offthegrid home out of five 20ft shipping containers.
Rosie’s home is situated in the middle of a spectacular conservation block and her beautiful modern shipping container home has been wonderfully designed to take full advantage of the beautiful surrounding landscape.
Best of all, this home is completely off the grid, with solar power, rainwater collection and even a vermicomposting toilet, meaning she will never need to see another power or water bill again.
We hope you enjoy the full tour of this brilliant shipping container home.
Find out more about this tiny house and others on our website: https://www.livingbiginatinyhouse.com/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/livingbiginatinyhouse
Follow us on Facebook: http://www.facebook.com/livingbiginatinyhouse
Follow us on Twitter: https://twitter.com/tinyhousenz
Please subscribe for more videos on tiny houses, architecture, DIY, design, and sustainable, offgrid living.
Title music in this video by Bryce Langston: http://www.youtube.com/brycelangston
Presented and Produced by: Bryce Langston
Camera: Rasa Pescud \u0026 Bryce Langston
Editing: Rasa Pescud \u0026 Archmage Cappuccino
‘Living Big in a Tiny House’ © 2021 Zyia Pictures Ltd

Off-Grid Living in a 5x 20ft Shipping Container Home

คำที่ใช้แทน คำว่า But มีคำไหนอีกบ้าง | Eng ลั่น [by We Mahidol]


เบื่อไหมที่ใช้แต่คำว่า “but” ยังมีคำ Synonyms อื่น ๆ ที่สามารถเป็นคำเชื่อมของประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน ที่เหมือนกับคำว่า “but” เลย
วันนี้พี่คะน้า รุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ได้รวบรวมคำต่าง ๆ ที่สามารถใช้แทนคำว่า “but” เพื่อให้การเขียนหรือการพูดภาษาอังกฤษของเราจะได้หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
WeMahidol Mahidol Engลั่น But
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

คำที่ใช้แทน คำว่า But มีคำไหนอีกบ้าง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

Can YOU Fix Climate Change?


Sources \u0026 further reading:
https://sites.google.com/view/sourcesclimatehow/
This video was supported by Gates Notes, the personal blog of Bill Gates, where he writes about global health, climate change, and more. Check out it out to learn more about ways the world can work together to reach zero greenhouse gas emissions:
https://www.gatesnotes.com/Climateandenergy?WT.mc_id=2021_ClimateCtr2021_CTRKurtYT_\u0026WT.tsrc=CTRKurtYT
To get some background on how we deal with sponsorships please read this blog post:
https://medium.com/@Kurzgesagt/kurzgesagtsponsorshipsonyoutube3121a45b0fe9
Never before in human history have we been richer, more advanced or powerful. And yet we feel overwhelmed in the face of rapid climate change. It seems simple on the surface. Greenhouse gases trap energy from the Sun and transfer it to our atmosphere. This leads to warmer winters, harsher summers. Dry places become drier and wet places wetter. Countless ecosystems will die while the rising oceans swallow coasts and the cities we build on them.
So why don’t we just like… prevent all of that? Well, it’s complicated.
OUR CHANNELS
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
German Channel: https://kgs.link/youtubeDE
Spanish Channel: https://kgs.link/youtubeES

HOW CAN YOU SUPPORT US?
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
This is how we make our living and it would be a pleasure if you support us!
Get Merch designed with ❤ https://kgs.link/shop
Join the Patreon Bird Army 🐧 https://kgs.link/patreon

DISCUSSIONS \u0026 SOCIAL MEDIA
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Reddit: https://kgs.link/reddit
Instagram: https://kgs.link/instagram
Twitter: https://kgs.link/twitter
Facebook: https://kgs.link/facebook
Discord: https://kgs.link/discord
Newsletter: https://kgs.link/newsletter

OUR VOICE
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
The Kurzgesagt voice is from
Steve Taylor: https://kgs.link/youtubevoice

OUR MUSIC ♬♪
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
700+ minutes of Kurzgesagt Soundtracks by Epic Mountain:
Spotify: https://kgs.link/musicspotify
Soundcloud: https://kgs.link/musicsoundcloud
Bandcamp: https://kgs.link/musicbandcamp
Youtube: https://kgs.link/musicyoutube
Facebook: https://kgs.link/musicfacebook
The Soundtrack of this video:
Nuclear Death Toll:
Soundcloud: https://bit.ly/2W2g9fn
Bandcamp: https://bit.ly/3krkW3n
Climate Doom
Soundcloud: https://bit.ly/2XQFcmD
Bandcamp: https://bit.ly/3hWCfrt
Climate Change:
Soundcloud: https://bit.ly/3o2jdUB
Bandcamp: https://bit.ly/3lTUSh4
If you want to help us caption this video, please send subtitles to subtitle@kurzgesagt.org
You can find info on what subtitle files work on YouTube here:
https://support.google.com/youtube/answer/2734698?hl=enGB\u0026ref_topic=7296214
Thank you!
🐦🐧🐤 PATREON BIRD ARMY 🐤🐧🐦
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
Many Thanks to our wonderful Patreons (from http://kgs.link/patreon) who support us every month and made this video possible:
MrXPotato, Pete Stoppani, Kyona Jarrett, Rey, Patsch, eSyr, Csaba Vajai, Phantom Foreskin, Willis Scothorn, William Pyburn, Amdla Chadwick, Nguyễn Thái Minh, Joan Oliveras Torra, Oivind, Juniper, Amallama, SergeEric Tremblay, Saul, Doctor Beer, 何智超, Beanslinger2, Friso Sikkema, Guntard, Kim Allen, Bianca Rosner, Vladimir Smykalov, KaTech, Alex, Kenneth Smith, Jason Azarpay, Karin Busby, christina yessaian, TehWeezle, timo, Colin Christopher, DIOMEDES ABCMNXYZ, Greg Schein, Partho P. Das, Olivier Maigniez, Steffan R., Jesse Newsome, Nikolas Anctil, Timothy James Fritz, Matrisku Boldivan, Ethan Hernandez, Ignimbrite Tuff, Dragonisser, Albert Mark, A, Vivek Narsimha Dondeti, Dimitri Averboukh, DJ 0zymandias, Leewyn Jacobs, John Allemang, RoboPhred, meat man, DRHAKE, Yohan Lee, Mecenate, Héctor Díaz, Steven Giallourakis, Dylan Savosnick, jamx2, Ben C, Kevin Finni, Tom Timmerman, ConfettiBoxer, Ivan, Elliot Moore, Nym Moondown, Fredrik Dreyer, LeqKsi, Ruchira Ramachandra, Martin Kristjansen, Bruce Welch, Talon Gutierrez, Alexander de Weese, Christopher Dasenbrock, Alexis White, Gadjiz Goblin, Megs, Kevin Winoto, WernO, Erik O., CyberValkyrie, Chad McHenry, António Lima, Ruth Korwel, Matthew Korwel, Anibal Gomez, Paul Gaffey, Mayank Singh, nate dolan, Beert, Bernadette Eve, jveezy, Frederik Polachowski, Felix the Cat, Surya Avala, Ewan Cassidy, Stefanie Saw, David Hayes, Hayden Christensen, Tealer, Luiz Vieira Pinto Neto, Mykola Ohoiko, Grey_Matter, Tomasz Paź, Joshuah hinojosa, Rob OBrien, Gavin H, Nico Latzel, Berbnote, Klara C.

Can YOU Fix Climate Change?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ however การใช้

See also  ใช้ตอนไหน? Present Simple Tense ง่ายนิดเดียว ! | เทนส์

Leave a Reply

Your email address will not be published.