Home » [NEW] การเขียนจดหมาย อีเมล Email ภาษาอังกฤษ แบบทางการ แบบไม่ทางการ โอกาสต่างๆ | กรอบคําพูด ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] การเขียนจดหมาย อีเมล Email ภาษาอังกฤษ แบบทางการ แบบไม่ทางการ โอกาสต่างๆ | กรอบคําพูด ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

กรอบคําพูด ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การเขียนจดหมายและอีเมล บทเรียนนี้มีตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับการเขียนจดหมายและอีเมล (Email) ในโอกาสต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษให้ศึกษาเรียนรู้ครับ

การเขียนจดหมายและอีเมล (Email) แบบ

ไม่

เป็นทางการ

สามารถขึ้นต้นจดหมายโดยใช้คำว่า Dear และต่อด้วยชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง
แล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมม่า (,) ตัวอย่างเช่น

Dear Tony,
สวัสดีโทนี่

และอาจเกริ่นขึ้นต้นจดหมายและอีเมลด้วยวลีภาษาอังกฤษดังตัวอย่างนี้

Thanks for your …
= ขอบคุณสำหรับ…ของคุณ

… letter (เลท’เทอะ)
= จดหมาย

… postcard
= ไปรษณียบัตร

… present
= ของขวัญ

… invitation (อินวิเท’เชิน)
= คำเชิญ

Sorry, it’s taken me so long to write.
= ขอโทษที่ใช้เวลานานกว่าจะตอบกลับ

I hope you’re well.
= ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี

Good to see you again last week.
= ดีใจที่ได้เจอคุณอีก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Look forward to seeing you soon!
= หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอคุณเร็วๆ นี้!

ตัวอย่างการลงท้ายจดหมายหรืออีเมล (email) ภาษาอังกฤษ แบบไม่เป็นทางการ

Best wishes,
= ด้วยความปรารถนาดี

Kind regards,
= ด้วยความปรารถนาดี

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ถึงสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนสนิท คุณสามารถลงท้ายจดหมายด้วยคำต่อไปนี้

Love,
= รัก

แล้วลงท้ายด้วยชื่อของคุณ

การเขียนจดหมายและอีเมล (email) แบบเป็นทางการ

หากคุณทราบชื่อของบุคคลที่คุณเขียนถึง ให้เริ่มการเขียนจดหมายหรืออีเมล (email) โดยการใช้

Dear Mr.
(สำหรับผู้ชาย),

Dear Mrs.
(สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว),

Dear Miss
(สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน) หรือ

Dear Ms
(สำหรับผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานหรือไม่ทราบสถานภาพสมรส)

และตามด้วยนามสกุล ตัวอย่างเช่น

Dear Mr Albert,
= เรียนนายอัลเบิร์ต

Dear Mrs Sarah,
= เรียนนางซาร่าห์

Dear Miss Leona,
= เรียนนางสาวลีโอน่า

Dear Ms Opal,
= เรียนคุณโอปอล

หากคุณไม่ทราบชื่อ ให้เริ่มต้นด้วยคำต่อไปนี้

Dear Sir,
= เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชาย)

Dear Madam,
= เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้หญิง)

Dear Sir or Madam,
= เรียนผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ชายหรือผู้หญิง)

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ควรเขียนในจดหมายหรืออีเมล (email) แบบเป็นทางการ

I am writing in reply to your letter of 9 August regarding your outstanding invoice.
= ผม/ดิฉันเขียนมาเพื่อตอบกลับจดหมายของคุณที่เขียนมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม เกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค้างชำระ

Further to our conversation, I’m pleased to confirm our appointment for 10.30 am on Wednesday, 4 June.
= จากการสนทนาของเรา ดิฉัน/ผมยินดีที่จะยืนยันนัดของเราในวันพุธที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.30 น. ครับ/ค่ะ

I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible.
= ผม/ดิฉันคงจะยินดีมากหากคุณจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด

If you would like any further information, please don’t hesitate to contact me.
= หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อผม/ดิฉัน

ในกรณีที่ต้องการให้ผู้อ่านตอบกลับ สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ในตอนท้ายของจดหมายหรืออีเมล
I look forward to hearing from you.
= ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

หากคุณเริ่มต้นจดหมายด้วย Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss หรือ Dear Ms ก็ควรลงท้ายจดหมายด้วยวลีภาษาอังกฤษต่อไปนี้

Yours sincerely,
= ขอแสดงความนับถือ

และถ้าหากเริ่มต้นจดหมายด้วยคำว่า Dear Sir, Dear Madam หรือ Dear Sir or Madam ให้ใช้คำดังต่อไปนี้

Yours faithfully,
= ขอแสดงความนับถือ

สำคัญ อย่าลืมเครื่องหมายคอมม่า ท้ายวลี (,)

เซ็นชื่อตอนท้ายจดหมายและตามด้วยชื่อ-นามสกุลเต็มของเราแบบตัวบรรจง (หรือพิมพ์)

ข้อแนะนำ

การเขียนจดหมายและอีเมลภาษาอังกฤษ

การเขียนอีเมล ไม่ว่าจะสำหรับธุรกิจหรือเหตุผลทางสังคม โดยปกติจะเขียนแบบไม่เป็นทางการมากกว่าการเขียนจดหมาย

– อีเมลคุณควรมีหัวเรื่องที่สรุปเป้าหมายของการเขียนนั้น 2-3 คำ

– การเริ่มอีเมลธุรกิจนั้นต่างกันไป แม้ว่าโดยปกติจะเริ่มด้วยชื่อสำหรับทั้งอีเมลธุรกิจและอีเมลส่วนตัว หากคุณรู้จักผู้รับ ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า Dear (แม้ว่าบางคนชอบที่จะใช้มากกว่า)

– หากพูดโดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาของอีเมลธุรกิจควรสั้นและตรงประเด็น

– หากคุณมีเอกสารแนบ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณกล่าวถึงเอกสารดังกล่าวในข้อความในอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว

– ในการลงท้ายอีเมลส่วนตัว คุณสามารถใช้สำนวนเดียวกับจดหมายแบบไม่เป็นทางการ

การลงท้ายอีเมลธุรกิจมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่ต่อไปนี้คือวลีที่เหมาะสมครับ

Regards,
= ขอแสดงความนับถือ

Kind regards,
= ขอแสดงความนับถือ

Best regards,
= ขอแสดงความนับถือ

With kind regards,
= ด้วยความเคารพอย่างสูง

สำคัญ อย่าลืมเครื่องหมายคอมม่า ท้ายวลี (,)

ในอีเมลธุรกิจ คุณยังควรต้องใส่ชื่อ-นามสกุลเต็มของคุณ องค์กรและข้อมูลติดต่อไว้ที่ท้ายอีเมล (email) ด้วยครับ

 คลิกดูเลย >> ตัวอย่างประโยค และการเขียนจดหมายอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ
แม้ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็เขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้ดูเป็นมืออาชีพได้

[Update] หน้าที่ของคำ ABOUT, AROUND ในภาษาอังกฤษ | กรอบคําพูด ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

about ออกเสียง เออะ-เบ๊าทฺ
around ออกเสียง เออะ-ราวดฺ
*about และ around ทำหน้าที่ได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำ วิเศษณ์ (adverbs)
about และ around มีความหมายทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน

หลักการใช้ ABOUT, AROUND

1. about เป็นคำบุพบท มีความหมายว่า “เกี่ยวกับหัวข้อนั้นหรือเรื่องนั้น” (on the topic or subject of)
ตัวอย่าง
“What’s the book about ?”
หนังสือเล่มนั้นเกี่ยวกับอะไร
“It’s about the Kingdom of Siam.”
เกี่ยวกับราชอาณาจักรสนาม
“What do you know about him ?”
คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง
“He’s thin and rather tall.”
เขาเป็นคนผอมและค่อนข้างสูง
2. ใช้ about และ around เมื่อเอ่ยถึงสถานที่ ดังนี้
(1) เป็นคำบุพบทและคำวิเศษณ์
about หมายความว่า “กระจัดกระจายไปทั่ว”
(scattered; in all directions or places)
ตัวอย่าง
The guests sat about on the floor.
แขกผู้มาเยือนนั่งกระจายกันไปทั่วพื้นห้อง
Books are lying about the room.
หนังสือวางกระจัดกระจายไปทั่วห้อง
Around หมายความว่า “รอบๆ” (round) และยังสามารถใช้ในความหมายว่า “กระจัดกระจายไปทั่ว” (scattered)
ตัวอย่าง
He put a frame around the picture.
เขาใส่กรอบรอบรูปภาพ
The children are running around the park.
เด็กๆ กำลังวิ่งไปรอบสวนสารารณะ
We sat around on the floor.
พวกเรานั่งกระจัดกระจายไปทั่วพื้นห้อง
(3) เป็นคำวิเศษณ์
about และ around หมายความว่า “ล้อมรอบ, รอบๆ”
ตัวอย่าง
The guests were standing around/about.
แขกผู้มาเยือนกำลังยืนรายล้อมรอบ
He looked around/about but could see nobody.
เขามองไปรอบๆ แต่ไม่เห็นใครเลย
3. เป็นคำวิเศษณ์บอกระดับ (adverbs of degree)
about และ around หมายความว่า “โดยประมาณ’’
เมื่อกล่าวถึงจำนวน เช่น ระยะทาง ระยะเวลา จำนวนเงิน ฯลฯ
ตัวอย่าง
“What’s the time, please?”
“It’s about/around 3 p.m.
กี่โมงแล้วครับ
ประมาณบ่าย 3 โมง
“How old is your father?”
“He’s about/around 57 years old.”
คุณพ่อของคุณอายุเท่าใดแล้ว
ประมาณ  57 ปี
“How much money do you have?”
“I’ve about/around 2,000 baht.”
คุณมีเงินเท่าไร
มีประมาณ 2,000 บาท
“How far is it from here?”
“About/Around 300 metres.”
มันอยู่ไกลจากที่นี่เท่าไร
ประมาณ 300 เมตร
4. หลังคำว่า about แปลว่า “เกือบจะ, ประมาณ” อาจจะตามด้วย คำคุณศัพท์ (adjective) หรือกริยา (verb) ก็ได้ (ยกเว้น around)
ตัวอย่าง
I think that’s about right.
ผมคิดว่าเกือบจะถูกแล้ว
We’ve just about finished the fishing.
พวกเราเกือบจะเสร็จสิ้นการตกปลาแล้ว
5. ใช้ about กับ how เป็น How about…? เมื่อต้องการเสนอแนะ (making a suggestion) สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับอีกฝ่าย
ตัวอย่าง
“We still have an hour left. How about having a meal?”
“That’s a good idea.”
พวกเรายังมีเวลาเหลืออีก 1 ชั่วโมง ไปทานอาหารกันดีไหม
เป็นความคิดที่ดี
“How about a drink, sir ?”
“That’s great. Give me a glass of coke, please.”
เอาเครื่องดื่มไหมครับ
วิเศษเลย ผมขอโค้ก 1 แก้วครับ
6. ใช้ What/How about …? เพื่อขอทราบถึงแผนการหรือวิธีการที่จะจัดการในเรื่องหนึ่งๆ
ตัวอย่าง
“What about your father ? We can’t just leave him here.”
“Take him with us.”
คุณพ่อของคุณจะทำอย่างไร พวกเราไม่สามารถจะทอดทิ้งเขาไว้ที่นี่ได้
พาเขาไปกับพวกเราด้วย
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 23,615 times, 4 visits today)


ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.31 | แขกรับเชิญ ‘พอร์ช ศรัณย์’


รายการทอล์กกะเทยส์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 64
ทอล์กกะพอร์ช ศรัณย์ ศิริลักษณ์
ติดตามรายการ ทอล์กกะเทยส์
ทุกวันเสาร์ เวลา 22:30 น. ทางช่อง GMM25
FB | https://www.facebook.com/talkwithtoeys
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ GMMTV ได้ที่
FB | https://www.facebook.com/GMMTVOFFICIAL
IG | https://www.instagram.com/GMMTV
Twitter | https://www.twitter.com/GMMTV
TikTok | http://vm.tiktok.com/RLrVAC
YouTube | https://www.youtube.com/GMMTV
LINETV | https://tv.line.me/st/gmmtv
Dailymotion | https://www.dailymotion.com/gmmtv
Weibo | http://www.weibo.com/u/6146914790
Website | http://www.gmmtv.com
ติดต่อโฆษณา
คุณชนิดา วงศ์ธนาภักดี โทร 026698330
[email protected]
talkwithtoeys GMMTV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ทอล์ก-กะ-เทยส์ EP.31 | แขกรับเชิญ 'พอร์ช ศรัณย์'

ภาษา​อังกฤษ​ ป.3 AT SCHOOL ทำแบบฝึกหัดNew Say Hello หน้า12 By ครูขิม


ภาษา​อังกฤษ​ ป.3 AT SCHOOL ทำแบบฝึกหัดNew Say Hello หน้า12 By ครูขิม
ไม่ใช่ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษค่ะ หากคำไหนพูดหรือออกเสียงไม่ถูกต้อง ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ
ครูวิทย์สอนอิ้ง
จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนนักเรียนในรูป​แบบ On Demand ในสถานการณ์​โควิด19

ภาษา​อังกฤษ​ ป.3 AT SCHOOL ทำแบบฝึกหัดNew Say Hello หน้า12 By ครูขิม

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน EP.2
https://youtu.be/wPZ2j_MFfKA
50 ประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดบ่อยมากในการสนทนา
https://youtu.be/tDYt8ZXOsrI
อยากพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกพูดจากประโยคง่ายๆ และพื้นฐานๆที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงเป็นประโยคและเข้าใจความหมายไปด้วยจะช่วยให้เราสามารถนำประโยคเหล่านั้นไปใช้งานในสถานการณ์จริงและรู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ วันนี้ผมรวบรวมเอาประโยคที่พื้นฐานที่สุดมาให้ทุกคนได้ฝึกฝนกัน จริงๆยังมีมากกว่านี้แต่ 50 ประโยคเริ่มต้นนี้ถ้าฝึกพูดจนชินแล้วเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบทเลยทีเดียว
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกพูดอังกฤษ
ติดตามช่อง YouTube ส่วนตัว
ช่องยูทูปของแล็คต้า https://www.youtube.com/lactawarakorn
ช่องยูทูปของเบล https://www.youtube.com/bellvittawut
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz
ติดต่องาน
Email: [email protected]
Line: http://nav.cx/oOH1Q6T

ฝึกพูด 50 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูด ด้วยตัวเอง


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 500 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล สำหรับฝึกฟัง ฝึกพูด ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะกับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง กดเพื่อไปยังคำศัพท์หมวดต่างๆ ดังนี้
0:00 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 500 คำ ในชีวิตประจำวัน
0:45 คำศัพท์ ในชั้นเรียน ห้องเรียน
8:32 คำศัพท์วัน เดือน ปี และการพูดถึงวันต่างๆ
13:36 คำศัพท์ สีต่างๆ
16:22 คำศัพท์ข้าวของเครื่องใช้
19:09 คำศัพท์สิ่งของในห้องนอน
21:52 คำศัพท์ของใช้ในห้องน้ำ
24:10 คำศัพท์เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย
31:19 คำศัพท์ครอบครัว
36:41 คำศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะของคน
43:30 คำศัพท์ร่างกาย
48:54 คำศัพท์พูดถึงอาการบาดเจ็บ
52:49 คำศัพท์สำหรับบอกตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทาง
ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ที่ควรรู้ สามารถเปิดฟังก่อนนอน หรือเปิดฟังเพื่อเป็นการเรียนภาษาอังกฤษขณะนอนหลับได้ เปิดฟังขณะอยู่บนรถหรือกำลังขับรถได้ เป็นการท่องศัพท์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ จำคำศัพท์ได้ดี
วิดีโอ ฝึกพูด 100 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
https://youtu.be/lv9kTysYoIw
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูด ด้วยตัวเอง

ชื่อสัตว์น่ารู้


สื่อการเรียนรู้ เรียนรู้ชื่อสัตว์พร้อมวีดีโอประกอบ

ชื่อสัตว์น่ารู้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กรอบคําพูด ภาษาอังกฤษ

See also  สอนพูดภาษาอังกฤษ(ฟรี)จากเริ่มต้นจนพูดคล่อง Level 1: EP.1 Language Basics | เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษพูดว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.