Skip to content
Home » [NEW] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | เอิ ง ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง – NATAVIGUIDES

[NEW] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | เอิ ง ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง – NATAVIGUIDES

เอิ ง ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คำถามโลกแตกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเคยผ่านกันมาบ้างก็คือ ชื่อนี้ภาษาอังกฤษสะกดยังไง

การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่น หรือนามสกุล ต่างก็สร้างความปวดหัวให้เราได้ไม่น้อย หลายๆคนอาจสงสัยว่า แล้วมันมีมาตรฐานอะไรรึปล่านะ ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ

สำหรับคนที่สงสัย ชิววี่มีข่าวดีมาบอก นั่นก็คือจริงๆแล้วเรามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์นี้มีชื่อว่า หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง จัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ในปี พ.ศ. 2542

ในหลักเกณฑ์จะมีตารางเทียบพยัญชนะและสระระหว่างไทยกับอังกฤษ ซึ่งชิววี่ได้นำมาจัดเรียงใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะไทยตัวต้นตัวอย่างตัวสะกดตัวอย่างกkกา = kakนก = nokขkhขอ = khokสุข = sukฃkh–k–คkh โค = kho kยุค = yukฅkh–k–ฆkhฆ้อง = khongkเมฆ = mekงngงาม = ngamngสงฆ์ = songจchจีน = chintอำนาจ = amnatฉchฉิ่ง = chingt–ชchชิน = chintคช = khotฌchเฌอ = choet–ซsซา = satก๊าซ = katทร (เสียง ซ)sทราย = sait–ศsศาล = santทศ = thotษsรักษา = raksatกฤษณ์ = kritสsสี = sitรส = rotญyญาติ = yatnชาญ = chanฎdฎีกา = dikatกฎ = kotฑ (เสียง ด)dบัณฑิต = bandittษัฑ = satดdด้าย = daitเป็ด = petฏtปฏิมา = patimatปรากฏ = prakotตtตา = tatจิต = chitฐthฐาน = thantรัฐ = ratฑthมณฑล = monthont–ฒthเฒ่า = thaotวัฒน์ = watถthถ่าน = thantนาถ = natทthทอง = thongtบท = botธthธง = thongtอาวุธ = awutณnประณีต = pranitnปราณ = pranนnน้อย = noinจน = chonบbใบ = baipกาบ = kapปpไป = paipบาป = bapผphผา = phap–พphพงศ์ = phongpลัพธ์ = lapภphสำเภา = samphaopลาภ = lapฝfฝั่ง = fangp–ฟfฟ้า = fapเสิร์ฟ = soepมmม้าม = mammม้าม = mamยyยาย = yai––รrร้อน = ronnพร = phonลlลาน = lannศาล = sanฬlกีฬา = kilanกาฬ = kanวwวาย = wai––หhหา = ha––ฮhฮา = ha––

ตารางเทียบเสียงสระ

สระไทยอักษรอังกฤษตัวอย่างอะaปะ = pa-ั (อะ ลดรูป)aวัน = wanรร (มีตัวสะกด)aสรรพ = sapอาaมา = maรร (ไม่มีตัวสะกด)anสรรหา = sanhaอำamรำ = ramอิiมิ = miอีiมีด = mitอึueนึก = nuekอืueหรือ = rueอุuลุ = luอูuหรู = ruเอะeเละ = leเ-็ (เอะ ลดรูป)eเล็ง = lengเอeเลน = lenแอะaeและ = laeแอaeแสง = saengโอะoโละ = lo– (โอะ ลดรูป)oลม = lomโอoโล้ = loเอาะoเลาะ = loออoลอม = lomเออะoeเลอะ = loeเ-ิ (เออะ ลดรูป)oeเหลิง = loengเออoeเธอ = thoeเอียะiaเผียะ = phiaเอียiaเลียน = lianเอือะuea–เอือueaเลือก = lueakอัวะuaผัวะ = phuaอัวuaมัว = mua-ว- (อัว ลดรูป)uaรวม = ruamใอaiใย = yaiไอaiไล่ = laiอัยaiวัย = waiไอยaiไทย = thaiอายaiสาย = saiเอาaoเมา = maoอาวaoน้าว = naoอุยuiลุย = luiโอยoiโรย = roiออยoiลอย = loiเอยoeiเลย = loeiเอือยueaiเลื้อย = lueaiอวยuaiมวย = muaiอิวioลิ่ว = lioเอ็วeoเร็ว = reoเอวeoเลว = leoแอ็วaeoแผล็ว = phlaeoแอวaeoแมว = maeoเอียวiaoเลี้ยว = liaoฤ (เสียงรึ)rueฤษี = ruesiฤๅrueฤๅษี = ruesiฤ (เสียงริ)riฤทธิ์ = ritฤ (เสียงเรอ)roeฤกษ์ = roekฦlue–ฦๅlueฦๅสาย = luesai

See also  รวมชุดกริยาที่ใช้บ่อยที่สุด 100 คำ พร้อมตัวอย่างประโยค | คํากริยาวิเศษณ์

แม้หลักเกณฑ์นี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงที่ดี สำหรับใช้แปลงคำไทยให้เป็นอังกฤษ แต่ก็มีจุดอ่อนในด้านความคล้ายของเสียงอยู่บ้าง อย่างเช่น

การใช้ ph แทนตัวอักษร พ ส่วนมากฝรั่งจะออกเสียงเป็น ฟ มากกว่า หรือการใช้ k แทนตัวอักษร ก ในบางกรณี ฝรั่งจะออกเสียงเป็น ค ทำให้เสียงที่ได้ไม่ตรงกับเสียงไทย

ด้วยเหตุนี้ การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ หลายๆคนเลยเลือกที่จะปรับตัวอักษรที่ใช้ เพื่อให้ชาวต่างชาติออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ

1. เราอาจเริ่มด้วยการเทียบพยัญชนะและสระโดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (ตามตารางข้างบน) หรือให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยสะกดให้

2. เมื่อได้ชื่ออังกฤษออกมาแล้ว ถ้าเราอยากให้ชัวร์ว่าเสียงอ่านของคำนั้นใกล้เคียงกับเสียงไทย เราสามารถเช็คโดยถามคนที่เก่งอังกฤษ หรือเช็คด้วย application แปลภาษาที่ออกเสียงได้ อย่างเช่น google translate

3. ถ้าเสียงที่ได้ไม่ตรง เราอาจต้องลองปรับตัวอักษรอังกฤษที่ใช้ แล้วเช็คอีกครั้งตามข้อ 2 ทำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ

ทั้งนี้ เพื่อนๆควรรู้ไว้ว่า บางครั้งคำอังกฤษก็ไม่สามารถเลียนเสียงไทยให้เหมือนได้ 100% บางทีเราอาจทำได้แค่ให้มันออกเสียงใกล้เคียงเท่านั้น

นอกจากเรื่องการออกเสียง การเลือกว่าจะสะกดชื่ออังกฤษยังไง
บางทีเราอาจต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วย อย่างเช่น

  • ความกระชับของคำ ยิ่งกระชับก็ยิ่งเขียนได้สะดวก
  • ชื่อที่ได้สะกดเหมือนคำอังกฤษที่มีความหมายไม่ดีรึเปล่า เช่น การสะกดคำว่า พร ว่า porn จะตรงกับคำอังกฤษที่แปลว่าหนังโป๊ เราอาจเลือกที่จะเลี่ยงไปสะกดแบบอื่นแทน อย่างเช่น pawn
  • ถ้าเราสะกดชื่อตามแบบที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม จะทำให้คนไทยอ่านและเข้าใจง่ายกว่ารึเปล่า (เวลาใช้ในไทย)

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษไม่ได้มีผิดมีถูกตายตัวเท่าไรนัก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสะกดอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด

เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ ชิววี่ได้นำตัวอย่างการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง มาให้เพื่อนๆได้ดูกัน

การสะกดชื่อในตัวอย่างนี้ ชิววี่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับการดัดแปลงตัวอักษร ให้เสียงที่ได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

ตัวอย่างการสะกดชื่อเล่นไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษเก่งKengชมพู่ChompuดาวDaoตาลTarnเต้Taeต่อTor, ThorทรายSaiแทนTanนุ่นNoon, Nuneน้อยNoiเนยNoey, NoeiปลาPlaเป้Paeแป้งPangฟ้าFahมดModมายMine, MindวุฒิWutหน่อยNoiหมวยMuay, MuaiอายAyเอกEk, Akeเอ็มEmแอมAmโอ๋Aoh, Ohอ้อยAoi

ตัวอย่างการสะกดชื่อจริงไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อจริงภาษาอังกฤษกิตติศักดิ์KittisakเจนจิราJenjiraฐิติThitiทักษิณThaksinธนพลTanapon, ThanaponธงชัยTongchaiบัวขาวBuakaw, Buakao, Buakhaw, Buakhaoประยุทธ์Prayutปกรณ์PakornพัชราภาPatchrapaพิมพ์ชนกPimchanokพีรวัสPeerawatภราดรParadon, Paradornมาริโอ้MarioมาลีMaleeศิริพรSiriporn, SiripawnสุกัญญาSukanyaสุดารัตน์SudaratสมชายSomchaiอารยาArayaอุรัสยาUrassayaอำพลAmpon, Ampol

เห็นมั้ยครับว่าการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[NEW] ​บอกอ้อมๆ ว่าไม่สวย เขาพูดกันอย่างไร | เอิ ง ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง – NATAVIGUIDES

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการประชันความงามเป็นชีวิตจิตใจแล้ว พรุ่งนี้ (26 พ.ย. 60) อาจนับเป็นวันสำคัญระดับชาติขนาดที่ต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างมานั่งลุ้นติดหน้าจอทีเดียว เพราะเป็นวันประกวด Miss Universe 2017 และวันที่จะได้ทราบกันแล้วว่าตัวแทนจากประเทศใดจะเป็นผู้คว้าตำแหน่ง Miss Universe คนที่ 66 ไปครอง

แม้หลายคนอาจไม่เห็นด้วยกับการจัดประกวดในทำนองนี้ เพราะมองว่าการให้ความสำคัญกับลักษณะทางกายภายนอกเป็นเรื่องตื้นเขินหรือสร้างบรรทัดฐานความงามที่เป็นพิษ แต่หากดูจากคำที่เรามีในภาษาแล้ว ก็อาจต้องยอมรับว่าการตัดสินรูปลักษณ์ผู้อื่นไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติมนุษย์โดยสมบูรณ์ ดังจะเห็นว่าภาษาส่วนมากมักมีศัพท์และสำนวนที่ใช้สื่อความรู้สึกว่าอะไรสวยหรือไม่สวยอย่างภาษาไทยเองก็มีคำเช่น งาม ไฉไล อัปลักษณ์ และ ขี้เหร่ หรือภาษาอังกฤษก็มีคำอย่าง beautiful และ ugly

ทั้งนี้ เวลาที่เราจะพูดถึงคนที่หน้าตาดีเราก็มักกล้าพูดชมได้โดยไม่เคอะเขินอะไร สวยก็บอกว่าสวย แต่ถ้าต้องพูดถึงคนที่ไม่ได้หน้าตาดีมาก ครั้นจะให้บรรยายว่าอัปลักษณ์หรือหน้าตาดูไม่ได้ก็คงทำร้ายจิตใจกันไปหน่อย หลายครั้งคนจึงเลือกพูดอ้อมๆ หรือใช้คำรื่นหู (euphemism) เพื่อไม่ให้หักหาญน้ำใจกันเกินไป วันนี้ เราไปดูสำนวนที่เราอาจได้ยินคนอาจเลือกใช้บรรยายคนหน้าตาธรรมดาๆ กัน เผื่อถ้าได้ยินเข้าจะได้รู้ว่าเขากำลังจะสื่ออะไร

ฟังเสียงคำว่า euphemism >>>

 

Not much to look at

สำนวนแรก คือ not much to look at แปลตรงตัวหน่อยได้ความประมาณว่าไม่ได้มีอะไรน่าดูชมมากมาย ถือเป็นการพูดแบบอ้อมๆ ว่า หน้าตาไม่ดี นั่นเองเช่น Liza might not be much to look at, but she’s a really nice person. ก็จะหมายถึง ถึงลิซ่าจะไม่ได้หน้าตาสะสวยแต่ก็เป็นคนนิสัยดีมากนะ สำนวนนี้จะใช้บรรยายสิ่งที่ไม่ใช่คนก็ได้ เช่น I have to admit that my house is not much to look at. คือ ต้องยอมรับว่าบ้านผมก็ไม่ได้สวยอะไร

 

Plain

อีกคำหนึ่งที่อาจได้ยินคือ plain คำนี้โดยทั่วไปหมายถึง เรียบๆไม่มีสิ่งประดับตกแต่งอะไรรกหูรกตา เช่น a plain dress ก็จะหมายถึงชุดเรียบๆ ไม่มีอะไรหวือหวา หรือ plain yogurt ก็จะหมายถึง โยเกิร์ตเปล่าๆ ไม่มีธัญญาหารหรือผลไม้เจือปน แต่ถ้านำมาบรรยายผู้หญิง จะหมายถึง หน้าตาเรียบๆ  ไม่มีอะไรโดดเด่นเตะตาหรือที่หลายคนเรียกหน้าตาบ้านๆ เช่น Mindy is nice, but if I have to be honest, she’s rather plain. ก็จะหมายถึง มินดี้ก็เป็นคนน่ารักอยู่หรอกนะ แต่ถ้าให้พูดตรงๆ ก็เป็นคนที่หน้าตางั้นๆ หรือเราอาจจะพูดว่า She’s a plain Jane. ก็ได้เช่นกัน แปลว่า ก็เป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาๆ คนหนึ่ง

See also  อยากเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่า ต้องทำอย่างไร - clubgig live | วิธี ทำ ไม่ ให้ แฟน เบื่อ

 

No oil painting

ถ้าเราข้ามไปเกาะอังกฤษ สำนวนที่อาจได้ยินคือ no oil painting อันนี้หมายถึง หน้าตาไม่ได้สวยสดงดงามเหมือนในภาพวาดน้ำมัน พูดให้ตรงกว่านั้นก็คือ ไม่สวยนั่นเอง ส่วนใหญ่มักใช้พูดขำๆ แต่ถือเป็นสำนวนที่ฟังดูใจร้ายพอสมควร เช่น She is no oil painting, but she has a great sense of humor. ก็จะหมายถึง ถึงเธอไม่ได้สวย แต่เป็นคนที่มีอารมณ์ขัน

 

Not a pretty sight

อีกสำนวนหนึ่ง (ที่ฟังดูไม่ถนอมน้ำใจเท่าไหร่) ก็คือ not a pretty sight คำว่า sight ในสำนวนนี้หมายถึง ภาพหรือสิ่งที่เราเห็น ดังนั้น ทั้งสำนวนจึงแปลได้ว่า ไม่ใช่ภาพที่น่าดู เช่น ถ้าตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วสภาพดูไม่ได้ ไม่ได้ผมเผ้าเป๊ะตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาตื่นเหมือนนางในวรรณคดีหรือบียอนเซ เราก็อาจพูดว่า I know that I’m not a pretty sight when I wake up. สำนวนนี้จะใช้อธิบายสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คนก็ได้ เช่น Are you sure you want to come into my room? It’s not a pretty sight. ก็จะหมายความว่า อยากเข้ามาแน่นะ สภาพห้องเรานี่ไม่ได้น่าดูเลยนะ

 

Great personality

บางครั้งถ้าไม่อยากพูดว่าใครหน้าตาไม่ดี กลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ได้ก็คือเลี่ยงไม่พูดเรื่องรูปลักษณ์แล้วหันเหความสนใจไปพูดข้อดีอื่นๆ ของคนคนนั้นไปเลย เช่น ถ้าเราถามเพื่อนถึงคนที่เพื่อนเพิ่งไปออกเดทมาด้วยว่าสวยไหม แล้วเพื่อนไม่อยากบอกว่าหน้าตาไม่ดี เพื่อนก็อาจเลือกพูดว่า She has a great personality. ก็จะหมายถึง เฮ้ย เขานิสัยดีมากเว้ย

 

Not exactly…

อีกวิธีที่หลายคนใช้เลี่ยงไม่พูดอะไรแรงๆ ออกไปตรงๆ ได้ก็คือพูดสิ่งที่ตรงข้ามกันนั่นเอง เช่น แทนที่จะพูดว่าอัปลักษณ์ ก็อาจพูดว่าไม่ได้สวยหรือหล่อเสียทีเดียว ในภาษาอังกฤษสามารถใช้สำนวน not exactly ได้ เช่น James is not exactly handsome. ก็จะหมายถึง เจมส์นี่จะหล่อก็ไม่เชิง สำนวนนี้ไม่ได้ใช้ได้แต่กับเรื่องความงามเท่านั้น แต่ใช้พูดถึงเรื่องอื่นๆ ก็ได้ เช่น He was not exactly happy to have to see his ex-girlfriend. ก็จะหมายถึงว่า ไม่ชอบใจนักที่จะต้องมาเจอแฟนเก่า

 

Aesthetically challenged

ในยุคนี้ แนวคิดเรื่องความถูกต้องทางการเมือง (political correctness – PC) ถือเป็นเรื่องใหญ่ คนจึงต่างระวังคำพูดคำจากัน เพราะไม่อยากหรือกลัวจะไปทำร้ายจิตใจใครโดยไม่ตั้งใจ เช่น คำว่า retarded ที่แต่ก่อนใช้เรียกผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา (เทียบเคียงได้กับคำว่า ปัญญาอ่อน ในภาษาไทย) แต่ปัจจุบันถือว่าเป็นคำไม่สุภาพ จึงมีการคิดคำว่า mentally challenged มาใช้แทน ให้ภาพว่ามีอุปสรรคหรือความท้าทายด้านสติปัญญาที่ต้องเอาชนะ แทนที่จะมองว่าเป็นความบกพร่องหรือด้อยกว่าคนอื่น

แต่หลายคนก็อ่อนไหวต่อประเด็นต่างๆ เสียจนใครพูดอะไรก็ทำร้ายจิตใจได้ไปหมด ขนาดคำว่า fat หรือ อ้วน ยังถือว่าเสียดหู จึงทำให้มีผู้ที่ล้อเลียนคนกลุ่มนี้และคิดคำตลกๆ ในทำนองเดียวกับ mentally challenged ขึ้นมา เช่น แทนที่จะใช้คำว่า fat ก็จะพูดว่า horizontally challenged หรือมีอุปสรรคแนวขวาง แทน หรือแทนที่จะพูดว่า short หรือเตี้ย ก็จะพูดว่า vertically challenged หรือมีอุปอุปสรรคแนวดิ่ง เป็นต้น

ในทำนองเดียวกัน คำว่า ugly ก็มีผู้คิดคำ PC ให้ นั่นคือ aesthetically challenged แปลได้ทำนองว่า มีอุปสรรคด้านความงาม นั่นเอง ดังนั้น ถ้าได้ยินใครใช้คำนี้บรรยายคนอื่นเข้า ก็แปลว่าเขากำลังพูดติดตลกว่าคนคนนั้นหน้าตาไม่ดีนั่นเอง

ฟังเสียงคำว่า aesthetically >>>

https://themomentum.co/wp-content/uploads/2017/12/aesthetically-_us_1.mp3

 

ทั้งนี้ ที่นำสำนวนเหล่านี้มาเสนอไม่ใช่เพราะอยากให้เอาไปฝึกปรือหรือนำไปใช้เรียกคนรอบข้างแต่อย่างใด เพียงแต่อยากให้เห็นว่ามีการใช้แบบนี้ในภาษาอยู่ เผื่อถ้าได้ยินคนพูดเข้า จะได้บอกได้ว่าเขากำลังพยายามสื่ออะไร

 

บรรณานุกรม
Longman Dictionary of Contemporary English
Oxford Advanced Learners’ Dictionary
Cambridge Advanced Learners’ Dictionary
American Heritage Dictionary of the English Language

, , ,

Tags:


สัตว์ประหลาดในความมืด | เพลงเด็ก เสริมพัฒนาการ | เพลงลิตเติ้ล แองเจิ้ลไทย


ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไร เด็ก ๆ มักจินตนาการไปต่าง ๆ นานา และบางครั้งก็รู้สึกกลัว แต่เอ๊ะ มีอะไรอยู่หลังประตูจริง ๆ หรือเปล่านะ ไปดูกันเลย ลิตเติ้ลแองเจิ้ล เพลงเด็ก เสริมสร้างพัฒนาการ เบบี้จอห์น
(🔔) Subscribe เพื่อดูวิดีโอใหม่ของ “ลิตเติ้ล แองเจิ้ล” ทุกสัปดาห์►►
https://www.youtube.com/channel/UCPWvdzSh74AFslYgEeTLIww
เนื้อเพลง
เราอยู่ตามลำพัง
ในความมืดน่ากลัว
นั่นเงาของอะไร? ไม่มีทางรู้
ดูเป็นเหมือนเงาสัตว์ประหลาด
เราไปดูกัน
ดูว่ามันมาจากไหน?
มันคงจะเป็นสัตว์ประหลาด ช่างน่ากลัว
โถ! เราแค่คิดกันไปเอง
ในกาลครั้งหนึ่ง
มีหมาป่ายักษ์น่ากลัว
มันหอนเสียงดังลั่นและตาเป็นประกาย
ทุกคนไม่กล้าออกมาตอนกลางคืน
ดูสิข้างนอกมืดจัง
เราอยู่ลำพังในความมืด
นั่นเสียงอะไร ที่หลังประตู?
ฉันเองไม่กล้าดู
โอ้ นั่นใครกัน?
เธอเห็นอย่างฉันรึเปล่า?
มันช่างน่ากลัว! แทบขนลุก
เราได้แต่ซ่อนและเฝ้ารอ
มันมาอีกแล้วทุกคน
อย่างนี้พี่ต้องไปดู
กล้าหาญเข้าไว้นะ เราไปดูกัน
โธ่ ก็แค่ต้นไม้นอกหน้าต่าง
โอ้ หนูกลัวจังเลย
เรารอดูดีกว่า
พี่อย่าเพิ่งไป อยู่กับเรา
ข้างนอกน่ากลัวจะตายไป
มันมาอีกแล้วทุกคน
มีอะไรอยู่หลังประตู?
ก็แค่รถของเล่น ที่มันมีแสง
ไม่เห็นต้องกลัวเลยพวกเรา
อะไรกำลังขยับ!
มันกำลังจะเข้ามาใกล้
มันช่างน่ากลัว แทบขนลุก
คราวนี้คงไม่ได้คิดไปเอง
นั่นมันเสียงอะไร?
มันดูเหมือนกิ่งไม้ใหญ่
ไม่ใช่สัตว์ประหลาด ก็แค่ต้นไม้
ไม่เห็นต้องกลัวเลยพวกเรา
รายการเพลงยอดนิยมของเรา:
คุณหมอมาช่วยแล้ว ►► https://www.youtube.com/watch?v=WyG1ma5YmIs
สัตว์ประหลาดในความมืด ►► https://www.youtube.com/watch?v=t7CunYh2TiQ
มาอาบน้ำกัน ►► https://www.youtube.com/watch?v=ZwWQjRBQwEE
ล้าง ล้าง ล้างมือให้ดี ►► https://www.youtube.com/watch?v=10CXFQE4qe8
ขึ้นเครื่องบิน อย่าลืมคาดเข็มขัดนะ ►► https://www.youtube.com/watch?v=cbY_f77ctD4
ทำไมห้ามหนู? ►► https://www.youtube.com/watch?v=PC0Q5EVsePg
ดูรายการเพลงกล่อมเด็กที่ดีที่สุดของเรา:
https://www.youtube.com/channel/UCPWvdzSh74AFslYgEeTLIww
เพลงเหล่านี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเสริมพัฒนาการและทักษะพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้เด็กเข้าใจและทำตามคำสั่งหรือคำแนะนำ เพลงกล่อมเด็กและเพลงเด็กจะช่วยเร่งพัฒนาการทางภาษาและการออกเสียง ทำให้เด็กเรียนรู้คำได้เร็วขึ้น รวมถึงเสริมทักษะการอ่านและเขียนด้วย
แอนิเมชั่นโดย: Valnet Inc.
ลิขสิทธิ์ 2021 Valnet

See also  [NEW] รวมศัพท์วัน เดือน ปี ภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีใช้ | ครบรอบ2ปี ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สัตว์ประหลาดในความมืด | เพลงเด็ก เสริมพัฒนาการ | เพลงลิตเติ้ล แองเจิ้ลไทย

เอิง play around คัดคำศัพท์ 40 คำ 17/12/60


เอิง play around คัดคำศัพท์ 40 คำ  17/12/60

✨16-11-64 zoom อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและบูรณาการ : Learn @Home Project การเรียนการสอนชั้นอนุบาล 2


คลิปวิดีโอนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนจันทศิริวิทยา ในโครงการ JSV Learn @Home Project

✨16-11-64 zoom อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและบูรณาการ : Learn @Home Project การเรียนการสอนชั้นอนุบาล 2

อ้ายเอย – น้องเพลง รมิดา【 Cover MV】โปรแกรมแอนเดอะแก๊ง


โปรแกรมแอนเดอะแก๊ง ย้ายช่องแล้วนะ ตามมาลิ้งนี้เลย https://www.youtube.com/channel/UCDgAPnXvIM6wLd0l0zWNO0w
มาแล้วเรื่องราวสุดตื่นเต้น รับประกัน มันส์ มันส์ สุด ๆ
ชม MV ต้นฉบับ : https://youtu.be/1ENeWqgcxnA
เพลง อ้ายเอย น้องเพลง รมิดา
คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
คุมร้อง แซ็ก ชัยกฤต
บันทึกเสียง ภูไทเร็คคอร์ด
ทีมนักแสดง Cover MV
น้องโปรแกรม , น้องสตางค์
น้องโฟัส, น้องตี๋อ้วน
น้องแพ็กกิ้ง, น้องแฝดเอ๋ ,น้องจ๊ะจ๋า
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ ❤️โปรแกรมแอนเดอะแก๊ง❤️
https://www.facebook.com/CEOMVplern
​0964705467 (ครูอนัน)
Line ID : kroanan
ติดตามทางแฟนเพจ น้องโปรแกรมแอนเดอะแก๊ง
หนังดี เอ็มวีเพลิน Tiktok ID : @mvplern
โปรแกรม Tiktok ID : @pgmv99
สตางค์ Tiktok ID : @satang184

​โปรแกรมแอนเดอะแก๊ง​
โปรแกรม​​​​​​
สตางค์​

อ้ายเอย - น้องเพลง รมิดา【 Cover MV】โปรแกรมแอนเดอะแก๊ง

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art


ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์
เกมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยวาชน
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกม คณิตศาสตร์หรรษา ระดับประถมศึกษา (10 ข้อ) https://youtu.be/GhlHe6bjBCQ
เกม หาภาพตรงกับคำสั่ง หมวดวิทยาสาสตร์ https://youtu.be/nqoTcc0QV4
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ https://youtu.be/xcT9ntfaVk
วาดการ์ตูนปลาโลมา, เรือ, ผีเสือ, เห็ด | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกกับการเรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/7_bjSKieC7c
วาดการ์ตูน ผีเสื้อ, ดอกไม้, บอลลูน, อ่างอาบน้ำ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ https://youtu.be/sfOUFKhNmwc
เกมหารูปภาพตามคำสั่ง หมวดคำราชาศัพท์ https://youtu.be/6yPm5YA2is
เกมหาอักษรที่หายไป หมวดภาษาอังกฤษ https://youtu.be/If5UsAS9ZYQ
เรียนรู้ผลไม้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เล่นไข่เซอร์ไพรส์และลุ้นถ้วยไอศครีม | wawa kids art https://youtu.be/m0b4bpQLBfY
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เรียนรู้เลข เล่นทำเลข 110 ผ่านแป้งโด เรียนรู้คำศัพท์ในหมวดผลไม้ https://youtu.be/VzdFLOoiWs
เกม ทายคำศัพท์ยานพาหนะ หมวดภาษาอังกฤษhttps://youtu.be/dc4ApC1qn_w
เกม หาสุภาษิตไทยจากรูปภาพ เรียนรู้ความหมายของสุภาพษิตไทย https://youtu.be/JhqtK1qae_s

ep.3 เกมทายเสียงสัตว์ 20 ข้อ | เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ | WAWA kids art

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เอิ ง ภาษา อังกฤษ เขียน ยัง ไง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *