Home » [NEW] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | ที่ หนึ่ง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] การสะกดชื่อ ชื่อเล่น และนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ | ที่ หนึ่ง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ที่ หนึ่ง ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คำถามโลกแตกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเคยผ่านกันมาบ้างก็คือ ชื่อนี้ภาษาอังกฤษสะกดยังไง

การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง ชื่อเล่น หรือนามสกุล ต่างก็สร้างความปวดหัวให้เราได้ไม่น้อย หลายๆคนอาจสงสัยว่า แล้วมันมีมาตรฐานอะไรรึปล่านะ ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ

สำหรับคนที่สงสัย ชิววี่มีข่าวดีมาบอก นั่นก็คือจริงๆแล้วเรามีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการสะกดคำไทยให้เป็นอังกฤษ โดยหลักเกณฑ์นี้มีชื่อว่า หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง จัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ในปี พ.ศ. 2542

ในหลักเกณฑ์จะมีตารางเทียบพยัญชนะและสระระหว่างไทยกับอังกฤษ ซึ่งชิววี่ได้นำมาจัดเรียงใหม่ให้ดูง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย

Table of Contents

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะไทยตัวต้นตัวอย่างตัวสะกดตัวอย่างกkกา = kakนก = nokขkhขอ = khokสุข = sukฃkh–k–คkh โค = kho kยุค = yukฅkh–k–ฆkhฆ้อง = khongkเมฆ = mekงngงาม = ngamngสงฆ์ = songจchจีน = chintอำนาจ = amnatฉchฉิ่ง = chingt–ชchชิน = chintคช = khotฌchเฌอ = choet–ซsซา = satก๊าซ = katทร (เสียง ซ)sทราย = sait–ศsศาล = santทศ = thotษsรักษา = raksatกฤษณ์ = kritสsสี = sitรส = rotญyญาติ = yatnชาญ = chanฎdฎีกา = dikatกฎ = kotฑ (เสียง ด)dบัณฑิต = bandittษัฑ = satดdด้าย = daitเป็ด = petฏtปฏิมา = patimatปรากฏ = prakotตtตา = tatจิต = chitฐthฐาน = thantรัฐ = ratฑthมณฑล = monthont–ฒthเฒ่า = thaotวัฒน์ = watถthถ่าน = thantนาถ = natทthทอง = thongtบท = botธthธง = thongtอาวุธ = awutณnประณีต = pranitnปราณ = pranนnน้อย = noinจน = chonบbใบ = baipกาบ = kapปpไป = paipบาป = bapผphผา = phap–พphพงศ์ = phongpลัพธ์ = lapภphสำเภา = samphaopลาภ = lapฝfฝั่ง = fangp–ฟfฟ้า = fapเสิร์ฟ = soepมmม้าม = mammม้าม = mamยyยาย = yai––รrร้อน = ronnพร = phonลlลาน = lannศาล = sanฬlกีฬา = kilanกาฬ = kanวwวาย = wai––หhหา = ha––ฮhฮา = ha––

ตารางเทียบเสียงสระ

สระไทยอักษรอังกฤษตัวอย่างอะaปะ = pa-ั (อะ ลดรูป)aวัน = wanรร (มีตัวสะกด)aสรรพ = sapอาaมา = maรร (ไม่มีตัวสะกด)anสรรหา = sanhaอำamรำ = ramอิiมิ = miอีiมีด = mitอึueนึก = nuekอืueหรือ = rueอุuลุ = luอูuหรู = ruเอะeเละ = leเ-็ (เอะ ลดรูป)eเล็ง = lengเอeเลน = lenแอะaeและ = laeแอaeแสง = saengโอะoโละ = lo– (โอะ ลดรูป)oลม = lomโอoโล้ = loเอาะoเลาะ = loออoลอม = lomเออะoeเลอะ = loeเ-ิ (เออะ ลดรูป)oeเหลิง = loengเออoeเธอ = thoeเอียะiaเผียะ = phiaเอียiaเลียน = lianเอือะuea–เอือueaเลือก = lueakอัวะuaผัวะ = phuaอัวuaมัว = mua-ว- (อัว ลดรูป)uaรวม = ruamใอaiใย = yaiไอaiไล่ = laiอัยaiวัย = waiไอยaiไทย = thaiอายaiสาย = saiเอาaoเมา = maoอาวaoน้าว = naoอุยuiลุย = luiโอยoiโรย = roiออยoiลอย = loiเอยoeiเลย = loeiเอือยueaiเลื้อย = lueaiอวยuaiมวย = muaiอิวioลิ่ว = lioเอ็วeoเร็ว = reoเอวeoเลว = leoแอ็วaeoแผล็ว = phlaeoแอวaeoแมว = maeoเอียวiaoเลี้ยว = liaoฤ (เสียงรึ)rueฤษี = ruesiฤๅrueฤๅษี = ruesiฤ (เสียงริ)riฤทธิ์ = ritฤ (เสียงเรอ)roeฤกษ์ = roekฦlue–ฦๅlueฦๅสาย = luesai

แม้หลักเกณฑ์นี้จะเป็นเอกสารอ้างอิงที่ดี สำหรับใช้แปลงคำไทยให้เป็นอังกฤษ แต่ก็มีจุดอ่อนในด้านความคล้ายของเสียงอยู่บ้าง อย่างเช่น

การใช้ ph แทนตัวอักษร พ ส่วนมากฝรั่งจะออกเสียงเป็น ฟ มากกว่า หรือการใช้ k แทนตัวอักษร ก ในบางกรณี ฝรั่งจะออกเสียงเป็น ค ทำให้เสียงที่ได้ไม่ตรงกับเสียงไทย

ด้วยเหตุนี้ การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ หลายๆคนเลยเลือกที่จะปรับตัวอักษรที่ใช้ เพื่อให้ชาวต่างชาติออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ

1. เราอาจเริ่มด้วยการเทียบพยัญชนะและสระโดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน (ตามตารางข้างบน) หรือให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษช่วยสะกดให้

2. เมื่อได้ชื่ออังกฤษออกมาแล้ว ถ้าเราอยากให้ชัวร์ว่าเสียงอ่านของคำนั้นใกล้เคียงกับเสียงไทย เราสามารถเช็คโดยถามคนที่เก่งอังกฤษ หรือเช็คด้วย application แปลภาษาที่ออกเสียงได้ อย่างเช่น google translate

3. ถ้าเสียงที่ได้ไม่ตรง เราอาจต้องลองปรับตัวอักษรอังกฤษที่ใช้ แล้วเช็คอีกครั้งตามข้อ 2 ทำเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจ

ทั้งนี้ เพื่อนๆควรรู้ไว้ว่า บางครั้งคำอังกฤษก็ไม่สามารถเลียนเสียงไทยให้เหมือนได้ 100% บางทีเราอาจทำได้แค่ให้มันออกเสียงใกล้เคียงเท่านั้น

See also  [NEW] Gendered Pronouns & Singular “They” | his her him - NATAVIGUIDES

นอกจากเรื่องการออกเสียง การเลือกว่าจะสะกดชื่ออังกฤษยังไง
บางทีเราอาจต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆด้วย อย่างเช่น

  • ความกระชับของคำ ยิ่งกระชับก็ยิ่งเขียนได้สะดวก
  • ชื่อที่ได้สะกดเหมือนคำอังกฤษที่มีความหมายไม่ดีรึเปล่า เช่น การสะกดคำว่า พร ว่า porn จะตรงกับคำอังกฤษที่แปลว่าหนังโป๊ เราอาจเลือกที่จะเลี่ยงไปสะกดแบบอื่นแทน อย่างเช่น pawn
  • ถ้าเราสะกดชื่อตามแบบที่คนไทยส่วนใหญ่นิยม จะทำให้คนไทยอ่านและเข้าใจง่ายกว่ารึเปล่า (เวลาใช้ในไทย)

การสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษไม่ได้มีผิดมีถูกตายตัวเท่าไรนัก อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสะกดอย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุด

เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ ชิววี่ได้นำตัวอย่างการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษ ทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง มาให้เพื่อนๆได้ดูกัน

การสะกดชื่อในตัวอย่างนี้ ชิววี่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับการดัดแปลงตัวอักษร ให้เสียงที่ได้ใกล้เคียงกับเสียงไทยมากขึ้น

ตัวอย่างการสะกดชื่อเล่นไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษเก่งKengชมพู่ChompuดาวDaoตาลTarnเต้Taeต่อTor, ThorทรายSaiแทนTanนุ่นNoon, Nuneน้อยNoiเนยNoey, NoeiปลาPlaเป้Paeแป้งPangฟ้าFahมดModมายMine, MindวุฒิWutหน่อยNoiหมวยMuay, MuaiอายAyเอกEk, Akeเอ็มEmแอมAmโอ๋Aoh, Ohอ้อยAoi

ตัวอย่างการสะกดชื่อจริงไทยเป็นอังกฤษ

ชื่อจริงภาษาอังกฤษกิตติศักดิ์KittisakเจนจิราJenjiraฐิติThitiทักษิณThaksinธนพลTanapon, ThanaponธงชัยTongchaiบัวขาวBuakaw, Buakao, Buakhaw, Buakhaoประยุทธ์Prayutปกรณ์PakornพัชราภาPatchrapaพิมพ์ชนกPimchanokพีรวัสPeerawatภราดรParadon, Paradornมาริโอ้MarioมาลีMaleeศิริพรSiriporn, SiripawnสุกัญญาSukanyaสุดารัตน์SudaratสมชายSomchaiอารยาArayaอุรัสยาUrassayaอำพลAmpon, Ampol

เห็นมั้ยครับว่าการสะกดชื่อไทยเป็นอังกฤษจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ

อย่าลืมนะครับ ภาษาอังกฤษยิ่งเรียนรู้ ยิ่งฝึก ก็ยิ่งเก่ง สำหรับบทความนี้ ชิววี่ต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time

[NEW] บทสนทนา ภาษาอังกฤษ หาห้องพัก การจองที่พัก เข้าพักโรงแรม เช็คอิน เช็คเอาท์ | ที่ หนึ่ง ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

บทสนทนา ภาษาอังกฤษ หาห้องพัก การจองที่พัก เข้าพักโรงแรม เช็คอิน เช็คเอาท์

โรงแรมและที่พัก ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำงาน ทำธุรกิจ หรือเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยว แต่หากต้องนอนพักสถานที่ต่างๆ จำเป็นต้องรู้การใช้สำนวนภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนา ตั้งแต่การจองที่พัก จองโรงแรม การเข้าพัก บทสนทนาระหว่างการพักอาศัยที่โรงแรม จนถึงการออกจากที่พัก หน้านี้ รวมไว้ให้คุณครบ!! กดแชร์ไว้ ได้ใช้แน่!

สำนวนภาษาอังกฤษเมื่อเลือกที่พัก

– Can you recommend any good …? = มี…ดีๆ แนะนำบ้างไหม
… hotels โรงแรม
… B&Bs (คำย่อของ bed and breakfasts) = ที่พักพร้อมอาหารเช้า
… self-catering apartments = อพาร์ทเมนท์แบบบริการตัวเอง
… youth hostels = ห้องพักรวม/ ห้องพักราคาถูกสำหรับเยาวชน
… campsites = สถานที่ตั้งแค้มป์
– How many stars does it have? = เป็นที่พักระดับไหน (กี่ดาว)
– I’d like to stay in the city centre = ฉันต้องการพักในเมือง
– How much do you want to pay? = คุณต้องการจ่ายเท่าไหร่
– How far is it from the …? = อยู่ไกลจาก…แค่ไหน
… city centre = กลางเมือง
… airport = สนามบิน
… railway station = สถานีรถไฟ

การจองที่พักภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้เป็นวลีที่คุณจำเป็นต้องใช้เมื่อจองห้องในโรงแรม

การตรวจสอบสถานะว่าง
Do you have any vacancies? มีห้องว่างไหม
From what date? ตั้งแต่วันที่เท่าไร
For how many nights? สำหรับกี่คืน
How long will you be staying for? คุณจะพักที่นี่นานเท่าไหร่
one night หนึ่งคืน
two nights สองคืน
a week หนึ่ง สัปดาห์
a fortnight (ภาษาอังกฤษแบบสหรัฐ: two weeks) สองสัปดาห์
what sort of room would you like? คุณต้องการห้องพักแบบไหน
I’d like a … ฉันต้องการ …
single room ห้องเตียงเดี่ยว
double room ห้องเตียงคู่
twin room ห้องที่มีสอง เตียง
triple room ห้องที่มีสาม เตียง
suite ห้องสวีท
I’d like a room with … ฉันต้องการห้องที่มี…
an en-suite bathroom มีห้องน้ำในตัว
a bath อ่างอาบน้ำ
a shower ฝักบัว
a view วิว
a sea view วิวทะเล
a balcony ระเบียง
I’d like … ฉันต้องการ…
half board ห้องแบบรวมอาหารเช้าและเที่ยง
full board จองห้องแบบรวมอาหารสามมื้อ
could we have an extra bed? เราขอเตียงเสริมได้ไหม

การถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก

Does the room have …? ห้องพักมี…ไหม
Internet access อินเตอร์เน็ต
air conditioning เครื่องปรับอากาศ
television โทรทัศน์
is there a …? มี … ไหม
swimming pool สระว่ายน้ำ
sauna ซาวน่า
gym โรงยิม
beauty salon ร้านเสริมสวย
lift ลิฟท์
Do you allow pets? นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Do you have wheelchair access? มีทางสำหรับเก้าอี้รถเข็นไหม
Do you have a car park? มีที่จอดรถไหม
the room has a shared bathroom เป็นห้องที่ต้องใช้ห้องน้ำรวม

การพิจารณาข้อตกลง

What’s the price per night? ราคาต่อคืนเท่าไหร่
Is breakfast included? รวมอาหารเช้าไหม
That’s a bit more than I wanted to pay แพงกว่าที่ฉันต้องการจ่าย
Can you offer me any discount? ลดหน่อยได้ไหม
Have you got anything …? คุณมีอะไรที่…ไหม
Cheaper คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหม
Bigger ใหญ่กว่านี้
Quieter เงียบสงบกว่านี้
Could I see the room? ขอดูห้องพักได้ไหม

การจองห้องพัก

OK, I’ll take it ตกลง, ฉันเอาห้องนี้
I’d like to make a reservation ฉันต้องการจองห้องพัก
What’s your name, please? คุณชื่ออะไรคะ/ครับ
Could I take your name? ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ/ครับ
Can I take your …? ขอ … ของคุณได้ไหม
Credit card number หมายเลขบัตรเครดิต
Telephone number เบอร์โทรศัพท์
What time will you be arriving? คุณจะมาถึงกี่โมง

สิ่งที่คุณอาจเห็น
Vacancies ว่าง
No vacancies ไม่ว่าง

การเข้าพัก

เมื่อมาถึงที่โรงแรม สำนวนเหล่านี้จะช่วยคุณได้เมื่อคุณเช็คอิน
I’ve got a reservation ฉันจองไว้แล้ว
Your name, please? คุณชื่ออะไรคะ/ ครับ
My name’s … ฉันชื่อ…
Mark Smith มาร์ค สมิทธิ์
Could I see your passport? ขอดูหนังสือเดินทางได้ไหม
Could you please fill in this registration form? กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
My booking was for a twin room ฉันจองห้องแบบมีสองเตียง
My booking was for a double room ฉันจองห้องแบบเตียงคู่ไว้
Would you like a newspaper? คุณต้องการหนังสือพิมพ์ไหม
Would you like a wake-up call? คุณต้องการให้โทรปลุกไหม
What time’s breakfast? อาหารเช้าเวลาเท่าไหร่
Breakfast’s from 7am till 10am อาหารเช้าตั้งแต่เวลา 7 โมง ถึง 10 โมง
Could I have breakfast in my room, please? ฉันทานอาหารเช้าในห้องพักได้ไหม
What time’s the restaurant open for dinner? ร้านอาหารสำหรับอาหารเย็นเปิดกี่โมง
Dinner’s served between 6pm and 9.30pm มีอาหารค่ำบริการตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มครึ่ง
What time does the bar close? บาร์ปิดกี่โมง
Would you like any help with your luggage? คุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับกระเป๋าของคุณไหม
Here’s your room key นี่คือกุญแจห้องของคุณ
Your room number’s … ห้องของคุณหมายเลข …
326 326
Your room’s on the … floor ห้องของคุณอยู่ที่ชั้น …
first ชั้นหนึ่ง
second สอง
third สาม

โปรดทราบว่าในสหราชอาณาจักร ชั้นที่ระดับถนนเรียกว่า ground floor และ first floor คือชั้นเหนือชั้นระดับถนน
Where are the lifts? ลิฟท์อยู่ที่ไหน
Enjoy your stay! ขอให้สนุก!

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้

Reception การต้อนรับ
Concierge คนเฝ้าประตู,ภารโรง
Lifts ลิฟท์
Bar บาร์
Restaurant ร้านอาหาร

ระหว่างการพัก

เหล่านี้เป็นบางสิ่งที่คุณอาจต้องการขอในขณะที่คุณพักที่โรงแรม รวมถึงบางวลีที่จะช่วยคุณจัดการกับปัญหาใดก็ตาม
My room number’s … 215 ห้องของฉันหมายเลข… 215
Could I have a wake-up call at seven o’clock? ช่วยโทรปลุกฉันตอน 7 โมงเช้าได้ไหม
Where do we have breakfast? เราจะทานอาหารเช้าได้ที่ไหน
Where’s the restaurant? ร้านอาหารอยู่ที่ไหน
Could you please call me a taxi? กรุณาเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหม
Do you lock the front door at night? ตอนกลางคืนคุณล๊อคประตูด้านหน้าไหม
If you come back after midnight, you’ll need to ring the bell คุณจำเป็นต้องกดกริ่งหากคุณกลับมาหลังเที่ยงคืน
I’ll be back around ten o’clock ฉันจะกลับมาประมาณ 4 ทุ่ม
Could I see your key, please? ขอดูกุญแจของคุณหน่อยได้ไหม
Are there any laundry facilities? ที่นี่มีบริการซักรีดไหม
What time do I need to check out? ฉันต้องแจ้งออกตอนกี่โมง
Would it be possible to have a late check-out? เป็นไปได้ไหมที่ฉันจะแจ้งออกช้าสักหน่อย

ปัญหาระหว่างการเข้าพัก

The key doesn’t work กุญแจใช้การไม่ได้
There isn’t any hot water ไม่มีน้ำร้อน
The room’s too … ห้องนี้…
hot ร้อน
cold หนาว
noisy เสียงดัง
the … doesn’t work …ไม่ทำงาน
heating เครื่องทำความร้อน
shower ฝักบัว
television โทรทัศน์
one of the lights isn’t working มีไฟเสียดวงหนึ่ง
there’s no … ไม่มี…
toilet paper กระดาษชำระ
soap สบู่
shampoo ยาสระผม
Could I have a towel, please? ขอผ้าขนหนูหน่อยได้ไหม
Could I have an extra blanket? ขอผ้าห่มเสริมหน่อยได้ไหม
My room’s not been made up ห้องของฉันยังไม่ได้ทำความสะอาด
Could you please change the sheets? ช่วยกรุณาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้หน่อยได้ไหม
I’ve lost my room key ฉันทำกุญแจหาย

สิ่งที่ควรรู้
Do not disturb ห้ามรบกวน
Please make up room กรุณาทำความสะอาดห้อง
Lift out of order ลิฟท์เสีย

การออกจากที่พัก

ประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์เมื่อเช็คเอาท์จากโรงแรม
I’d like to check out ฉันต้องการแจ้งออก
I’d like to pay my bill, please ฉันต้องการชำระค่าใช้จ่าย
I think there’s a mistake in this bill ฉันคิดว่าใบเสร็จมีอะไรผิดพลาด
How would you like to pay? คุณต้องการจะจ่ายอย่างไร
I’ll pay … ฉันจะจ่าย…
by credit card ด้วยบัตรเครดิต
in cash เป็นเงินสด
Have you used the minibar? คุณใช้มินิบาร์หรือเปล่า
We haven’t used the minibar เราไม่ได้ใช้มินิบาร์
Could we have some help bringing our luggage down? ช่วยให้คนขนกระเป๋าเราลงมาได้ไหม
Do you have anywhere we could leave our luggage? มีที่ไหนที่เราจะวางกระเป๋าไว้ได้ไหม
Could I have a receipt, please? ขอใบเสร็จรับเงินด้วยได้ไหม
Could you please call me a taxi? เรียกแท็กซี่ให้ฉันหน่อยได้ไหม
I hope you had an enjoyable stay หวังว่าคุณชอบการพักที่นี่
I’ve really enjoyed my stay ฉันชอบพักที่นี่มาก
We’ve really enjoyed our stay เราชอบการพักที่นี่มาก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 1 | Wannabe Kids


คำศัพท์สำหรับนักเรียน | ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 1 😍
ภาษาอังกฤษง่ายๆแค่คลิกเดียว 😎
เหมาะสำหรับเด็กๆที่กำลังอยากเรียนรู้ ในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ป.1,ระดับประถม ขึ้นไป หรือเด็กปฐมวัย และทุกเพศทุกวัย 🤗
คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆ 😙
ให้สนุกกับการเรียนรู้ 🤩

ติดตามพวกเราได้ที่ 🤗
FACEBOOK FANPAGE : https://goo.gl/bJESu5
YOUTUBE CHANEL : https://goo.gl/ihCyVw

อย่าลิมกดไลท์กดแชร์กด subscribe ด้วยน้า 😘

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 |  Part 1 | Wannabe Kids

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | เลขลำดับที่ | Ordinal numbers | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษ เรียนง่ายภาษาอังกฤษ
ช่องบรีแอนน่าภาษาอังกฤษเป็นช่องที่คุณทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะสอบหรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษน้อยหรือผู้ที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษในวัยผู้ใหญ่นะคะจะสอนแบบช้าๆเข้าใจง่ายนะคะ ก็คลิปนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับอ่านเลขลำดับที่นะคะภาษาอังกฤษจะมีตัวเลข 2 แบบคือเลขจำนวนนับแล้วก็เลขลำดับที่นะคะถ้าอยากรู้ว่าเลขลำดับที่เป็นยังไงก็เข้าไปดูได้นะคะในคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | เลขลำดับที่ | Ordinal numbers | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษฟรี คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ : Lesson 1


คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรียนฟรี ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น เข้าใจง่าย สามารดูคอร์สเรียนอื่นๆที่ www.unfoxenglish.com แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์และชุมชนของคนรักภาษาอังกฤษ
อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/

เรียนภาษาอังกฤษฟรี คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ : Lesson 1

นับเลข 1 – 20 ภาษาอังกฤษ | LITTLE MONSTER KIDS


มานับเลข 1 20 เป็นภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน 🙂
ติดตาม Little Monster ได้ที่….
::: Subscribe Channel :::
Little Monster Kids :
https://bit.ly/2z6gsHp
Little Monster Song :
http://bit.ly/2dZiOel

นับเลข 1 - 20 ภาษาอังกฤษ | LITTLE MONSTER KIDS

BEGINNER’S ENGLISH บทเรียนที่ 1 : คอร์สภาษาอังกฤษฟรีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน | ภาษาอังกฤษกับเคลี่


ภาษาอังกฤษกับเคลี่ คอร์สภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
FACEBOOK: WONDER ACADEMY เรียนภาษาอังกฤษกับครูหมอเคลี่
เรียนคอร์สพื้นฐาน (100 ชั่วโมง 1000 บาท) หรือคอร์สสนทนาแบบอเมริกัน (65 ชั่วโมง 2000 บาท) และซื้อหนังสืออีบุ๊ค American English Complete Grammar [เล่มเดียวจบ ครบสูตร] และ I Can Read [อ่านอังกฤษไม่ออก ขอบอกว่าเล่มนี้ช่วยได้] ได้ที่ Facebook ด้วยการติดต่อมาที่ https://m.me/englishwithkaylee

Introduction to Beginner’s English Course (ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส): 00:00
Introduction to Lesson 1 (ข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนที่ 1): 1:28
Name (ชื่อ): 2:16
Possessive (การแสดงความเป็นเจ้าของ): 2:55
Marital Status (สถานภาพ): 8:43
Title (ยศศักดิ์): 11:09
Alphabets (ตัวอักษร): 12:48
Name spelling (สะกดชื่อ): 17:50
Verb to be (เป็น อยู่ คือ): 19:12
Formal introduction (การแนะนำอย่างเป็นทางการ): 27:04
Informal introduction (การแนะนำอย่างไม่เป็นทางการ): 28:34
Self introduction (การแนะนำตัวเอง): 29:17
Good bye (ลาก่อน): 29:56
Review (ทบทวน): 30:54
Conclusion (คำลงท้าย): 38:02

ครูชื่อเคลี่ค่ะ เกิดที่เมืองไทย เป็นคนอุดรค่ะ ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี 2001 เรียนจบมัธยมปลายที่รัฐฮาวาย ต่อตรีที่รัฐคอนเนคติคัท และจบเอกทันตแพทย์ที่ลาสเวกัส ตอนนี้ทำงานเป็นหมอฟันที่รัฐวอชิงตัน เริ่มสอนภาษาอังกฤษในเฟสบุ๊คปี 2016 ตอนที่เรียนทันต ปี 3 ค่ะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามในเพจมากกว่า 1.2 ล้านคน อยากให้คนไทยได้พูดภาษาอังกฤษเป็น จะได้เจริญก้าวหน้า และตัวเองก็อยากฝึกภาษาไทยด้วย จะสังเกตุได้ว่าบางทีอาจจะพูดแข็งกระด้างเกินไป หรือว่าสะกดคำไทยผิด เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเลยค่ะ พูดแต่อังกฤษ และคนที่บ้านก็พูดอิสานด้วย อันนั้นก็เริ่มไม่ถนัดแล้วเหมือนกันค่ะ ก็อย่าถือสากันเลยนะคะ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยครูสำเนียงอเมริกันเป๊ะค่ะ ครูจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆ นะคะ ขอบคุณที่มาดูคลิปและติดตามกันค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ, สำนวนภาษาอังกฤษ, ประโยคภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, เก่งภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว, วลีภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่เมืองนอก, American English, English lesson for thai people, Learn English, English lesson, ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ, การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง, สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกัน, คำศัพท์อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่อเมริกา, การฟังภาษาอังกฤษ, ฝึกการฟังภาษาอังกฤษ, เรื่องราวสั้นๆภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

BEGINNER'S ENGLISH บทเรียนที่ 1 : คอร์สภาษาอังกฤษฟรีสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐาน | ภาษาอังกฤษกับเคลี่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ที่ หนึ่ง ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.