Skip to content
Home » [NEW] การบอกความถี่ หรือความบ่อยในภาษาอังกฤษ | การ ย่อ ความ หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

[NEW] การบอกความถี่ หรือความบ่อยในภาษาอังกฤษ | การ ย่อ ความ หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

การ ย่อ ความ หมาย ถึง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ในการพูดคุยกันนั้น เป็นธรรมดาทีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความถี่ หรือความบ่อยในการกระทำต่าง ๆ ของเรา วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการใช้งานคุณศัพท์ที่บอกถึงความถี่หรือความบ่อยของเหตุการณ์ หรือการกระทำ (Frequency) ซึ่งเป็นคำตอบของคำถาม “How often?” หรือว่า “How frequently?” นั้นเอง ลองมาดูตัวอย่าง และรูปแบบประโยคการใช้งานกันเลยค่ะ

Adverbs of Frequency บอกความถี่ ในภาษาอังกฤษฃ

ตัวอย่างการถามคำถามเกี่ยวกับความบ่อย หรือความถี่

How often do you go out with her?

คุณไปข้างนอกกับเธอบ่อยแค่ไหน

I usually go out with her on Sundays.

ปกติฉันจะไปข้างนอกกับเธอทุกวันอาทิตย์

โดยความถี่ที่มันจะใช้กันบ่อย ๆ นั้นจะแบบตามระดับเปอร์เซ็นได้ดังนี้

100%
Always

95%
Almost always

70%
Usually

Normally

Frequently

often

50%
Sonetiome

Occasionally

20%
Seldom

Rerely

5%
Almost never, Hardly ever

0%
Never

การวางตำแหน่งของ Frequency adverbs

ในประโยคบอกเล่า

  • ให้วางหลัง Verb to be  โดยมีโครงสร้างดังนี้   Subject + V.to be + Frequency adverb

เช่น She is always eat banana.

เธอกินกล้วยเสมอ ๆ (สุขภาพดีแน่นอน)

  • หากมีกริยาช่วย และกริยาแท้ เราจะวาง Frequency adverb ไว้หลังกริยาช่วยคำแรก หรือหากมีกริยาช่วยและกริยาแท้ ก็จะวาง Frequency adverb ไว้กึ่งกลางระหว่างกริยาทั้งสอง  เช่น

I have never been to America.

ฉันไม่เคยไปอเมริกา

She would always have been late.

เธอมักจะมาสายเสมอ

  • วาง Frequency adverb ไว้หน้ากริยาแท้ หากไม่มีกริยาอื่นๆ อยู่ด้วย เช่น

She usually jog with her dog.

เธอมักจะวิ่งเหยาะ ๆ กับสุนัขของเธอ

วาง Frequency adverb ต่อไปนี้ ได้แก่ occasionally, sometimes, often, usually ไว้ตอนเริ่มต้น หรือตอนท้ายของประโยค

Sometimes he come and stay with us.

บางครั้งเขาก็จะมาอยู่กับเรา

See also  [Update] ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ทํา ยัง ไง ให้ มี แฟน - blog271.com | ทำ ยัง ไง ให้ มี แฟน - NATAVIGUIDES

I play guitar occasionally.

ฉันเล่นกีต้าร์ในบางโอกาส

ในประโยคคำถาม

  • เราจะวาง Frequency adverb ไว้หลังประธานของประโยค เช่น

Is he always drink beer?

เค้าดื่มเบียร์เสมอหรือ

Do you occasionally play guitar?

คุณเล่นกีต้าร์ในบางครั้งเหรอ

ในประโยคปฏิเสธ

  • Frequency adverb มักจะวางหลัง not เช่น

He isn’t often late when he works night shift.

เขาไม่ค่อยมาสายเมื่อเขาทำงานกะดึก

Frequency adverb สามารถวางไว้หลัง subject เพื่อเน้นย้ำเป็นพิเศษ เช่น

I often don’t like night life.

ฉันไม่ชอบการใช้ชีวิตท่องเที่ยวราตรี

แต่Frequency adverb บางคำก็เป็นการปฎิเสธในตัวเองอยู่แล้ว อาทิ  Seldom, rarely, almost never, hardly ever, never เช่น

We rarely see them.

พวกเราแทบจะไม่เคยเห็นพวกเขา

He hardly ever go to temple.

เขาแทบจะไม่ไปวัดเลย

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่บอกความถี่อื่นๆ  อีก อาทิ

every month
ทุกเดือน

twice a month
เดือนละสองครั้ง

once a day
วันละครั้ง

three times a day
วันละสามครั้ง

almost every day
เกือบทุกวัน

all day
ทั้งวัน

all night
ทั้งคืน

forever
ตลอดกาล

until one’s dying day
จวบจนวันตาย

scarcely
แทบจะไม่

once in a blure moon
นานมาก ๆ จึงจะเกิดสักครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค

I see my parents almost every day.

ฉันเจอพ่อแม่ฉันเกือบทุกวัน

I go to the temple once a year.

ฉันไปวันปีละครั้ง

(Visited 69,404 times, 13 visits today)

[NEW] การบอกความถี่ หรือความบ่อยในภาษาอังกฤษ | การ ย่อ ความ หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

ในการพูดคุยกันนั้น เป็นธรรมดาทีจะต้องแสดงให้เห็นถึงความถี่ หรือความบ่อยในการกระทำต่าง ๆ ของเรา วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการใช้งานคุณศัพท์ที่บอกถึงความถี่หรือความบ่อยของเหตุการณ์ หรือการกระทำ (Frequency) ซึ่งเป็นคำตอบของคำถาม “How often?” หรือว่า “How frequently?” นั้นเอง ลองมาดูตัวอย่าง และรูปแบบประโยคการใช้งานกันเลยค่ะ

Adverbs of Frequency บอกความถี่ ในภาษาอังกฤษฃ

ตัวอย่างการถามคำถามเกี่ยวกับความบ่อย หรือความถี่

How often do you go out with her?

คุณไปข้างนอกกับเธอบ่อยแค่ไหน

I usually go out with her on Sundays.

ปกติฉันจะไปข้างนอกกับเธอทุกวันอาทิตย์

โดยความถี่ที่มันจะใช้กันบ่อย ๆ นั้นจะแบบตามระดับเปอร์เซ็นได้ดังนี้

100%
Always

95%
Almost always

70%
Usually

Normally

Frequently

often

See also  [NEW] รวม 5 บทเพลง ฝึกภาษาอังกฤษผ่านเพลงสากลแนว Motivational สร้างกำลังใจ พร้อมความหมายดีๆ มาให้ฟังกันค่ะ | เพลง เนื้อหา ดีๆ - NATAVIGUIDES

50%
Sonetiome

Occasionally

20%
Seldom

Rerely

5%
Almost never, Hardly ever

0%
Never

การวางตำแหน่งของ Frequency adverbs

ในประโยคบอกเล่า

  • ให้วางหลัง Verb to be  โดยมีโครงสร้างดังนี้   Subject + V.to be + Frequency adverb

เช่น She is always eat banana.

เธอกินกล้วยเสมอ ๆ (สุขภาพดีแน่นอน)

  • หากมีกริยาช่วย และกริยาแท้ เราจะวาง Frequency adverb ไว้หลังกริยาช่วยคำแรก หรือหากมีกริยาช่วยและกริยาแท้ ก็จะวาง Frequency adverb ไว้กึ่งกลางระหว่างกริยาทั้งสอง  เช่น

I have never been to America.

ฉันไม่เคยไปอเมริกา

She would always have been late.

เธอมักจะมาสายเสมอ

  • วาง Frequency adverb ไว้หน้ากริยาแท้ หากไม่มีกริยาอื่นๆ อยู่ด้วย เช่น

She usually jog with her dog.

เธอมักจะวิ่งเหยาะ ๆ กับสุนัขของเธอ

วาง Frequency adverb ต่อไปนี้ ได้แก่ occasionally, sometimes, often, usually ไว้ตอนเริ่มต้น หรือตอนท้ายของประโยค

Sometimes he come and stay with us.

บางครั้งเขาก็จะมาอยู่กับเรา

I play guitar occasionally.

ฉันเล่นกีต้าร์ในบางโอกาส

ในประโยคคำถาม

  • เราจะวาง Frequency adverb ไว้หลังประธานของประโยค เช่น

Is he always drink beer?

เค้าดื่มเบียร์เสมอหรือ

Do you occasionally play guitar?

คุณเล่นกีต้าร์ในบางครั้งเหรอ

ในประโยคปฏิเสธ

  • Frequency adverb มักจะวางหลัง not เช่น

He isn’t often late when he works night shift.

เขาไม่ค่อยมาสายเมื่อเขาทำงานกะดึก

Frequency adverb สามารถวางไว้หลัง subject เพื่อเน้นย้ำเป็นพิเศษ เช่น

I often don’t like night life.

ฉันไม่ชอบการใช้ชีวิตท่องเที่ยวราตรี

แต่Frequency adverb บางคำก็เป็นการปฎิเสธในตัวเองอยู่แล้ว อาทิ  Seldom, rarely, almost never, hardly ever, never เช่น

We rarely see them.

พวกเราแทบจะไม่เคยเห็นพวกเขา

He hardly ever go to temple.

เขาแทบจะไม่ไปวัดเลย

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่บอกความถี่อื่นๆ  อีก อาทิ

every month
ทุกเดือน

twice a month
เดือนละสองครั้ง

once a day
วันละครั้ง

three times a day
วันละสามครั้ง

almost every day
เกือบทุกวัน

all day
ทั้งวัน

all night
ทั้งคืน

forever
ตลอดกาล

until one’s dying day
จวบจนวันตาย

See also  [NEW] คอร์ดเพลง จากไปลอนดอน - จั๊ก-ชาตรี | ไป ลอนดอน - NATAVIGUIDES

scarcely
แทบจะไม่

once in a blure moon
นานมาก ๆ จึงจะเกิดสักครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค

I see my parents almost every day.

ฉันเจอพ่อแม่ฉันเกือบทุกวัน

I go to the temple once a year.

ฉันไปวันปีละครั้ง

(Visited 69,404 times, 13 visits today)


การเขียนย่อความ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การเขียนย่อความ

การย่อความ – สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6


สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6 ชุดนี้
เรื่อง การย่อความ
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ป.1 ม.3 ที่
ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE

การย่อความ - สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6

Overview-ผกก.โจ้โดนโทษประหาร ผิดฐานฆ่าทรมานทารุณโหดร้าย ฟันทุกข้อหา อัยการแจงยังไม่เคาะ-ชงข้อหาเพิ่ม


รายการ Overview ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceTVOverview/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

Overview-ผกก.โจ้โดนโทษประหาร ผิดฐานฆ่าทรมานทารุณโหดร้าย ฟันทุกข้อหา อัยการแจงยังไม่เคาะ-ชงข้อหาเพิ่ม

ภาษาไทย ม.2 ตอนที่ 8 การย่อความ – Yes iStyle


สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 2 ตอนที่ 8
เนื้อหา การย่อความ โดยครู ยีนส์ ยุราพันธ์

ภาษาไทย ม.2 ตอนที่ 8 การย่อความ - Yes iStyle

ศศีฟื้นคืนชีพแล้ว รำนำอ้วกแน่ – กระเช้าสีดา ตอนจบ EP16


ตัวละคร ศศี ในละคร กระเช้าสีดา แม้ว่าเราจะเห็นถูกฝังไปแล้ว แต่มี4เหตุผลที่เชื่อว่าที่จริงแล้วศศียังไม่ตายแน่นอน และเขาน่าจะมีบทบาทสำคัญในการกลับมาจัดการกับรำนำ ชวนติดตามและมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ
ชวนติดตามละครกระเช้าสีดา ช่องวัน31 4ตอนสุดท้ายแล้วครับ โดยในสัปดาห์ กระเช้าสีดาEP13 และ กระเช้าสีดาEP14 ส่วนสัปดาห์หน้า กระเช้าสีดาEP15 และ กระเช้าสีดาEP16 หรือ กระเช้าสีดาตอนจบ
สำหรับ ละครกระเช้าสีดา ออกอากาศทุกคืนวันพุธพฤหัสบดี เวลา 20:30น. ทางช่องวัน31 นำแสดงโดย นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี รับบท น้ำพิงค์ , กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล รับบท รำนำ , ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล รับบท อำพน และ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล รับบท ลือ และสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ช่องวัน31 , iQiyi อ้ายฉีอี้ และ CHANGE2561 ละครกระเช้าสีดา รำนำ

ศศีฟื้นคืนชีพแล้ว รำนำอ้วกแน่ - กระเช้าสีดา ตอนจบ EP16

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ ย่อ ความ หมาย ถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *